Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

2 Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn et norsk fond + Bedre bransjemessig spredning enn et norsk fond = Lavere risiko enn Oslo Børs Selskaper som er lavt vurdert i forhold til verdier og inntjening og med gode omvurderingsmuligheter Aldri enten Norge eller utland, alltid ja takk, begge deler Utlandsdelen av fondet kompletterer de norske selskapene ved: Type selskaper en ikke finner på Oslo Børs Lavere vurderte selskaper med bedre kvalitet enn de en finner på Oslo Børs Til sammen skal dette gi høy risikojustert avkastning

3 Status juli 2008 SKAGEN Vekst i juli -5,2 % Oslo Børs i juli -8,5 % SKAGEN Vekst hittil i år -13,2 % Oslo Børs hittil i år -13,6 % Fondets norske aksjer hittil i år -9,9 % Fondets globale aksjer hittil i år -16,4 % Andel norske aksjer 57,5 % Andel utenlandske aksjer 42,5 % Kontanter 31/7-1,4 %

4 Resultater pr 31 juli 2008 i NOK Hittil i kvartal Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst -5,2 % -13,2 % 13,9 % 19,2 % Oslo Børs Hovedindeks -8,5 % -13,6 % 12,4 % 11,4 % Meravkastning 3,3 % 0,4 % 1,5 % 7,9 % Verdensindeks (NOK) -1,6 % -17,5 % -1,3 % 7,6 % Meravkastning -3,6 % 4,2 % 15,3 % 11,7 % *01. desember 1993 Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning)

5 Kursutvikling SKAGEN Vekst Oppdatert pr 31 juli 2008 Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar

6 Resultater delporteføljer i NOK Hittil i 3.kvartal Hittil i år Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst -4,7 % -9,9 % 53,1 % Oslo Børs Hovedindeks -8,5 % -13,6 % 42,0 % Meravkastning 3,8 % 3,7 % 11,0 % Global del av SKAGEN Vekst -5,6 % -16,4 % 61,1 % Verdensindeks (NOK) -1,6 % -17,5 % -3,9 % Meravkastning -4,0 % 1,1 % 65,0 % Avkastningstall er brutto (eks. forvaltningshonorarer, agio/disagio og netto rente) Alle avkastningstall er oppdatert per 31. juli 2008.

7 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/utland hittil i 2008 PRESTASJONSMÅLING PROSENT Periode Relativ Performance Norge Relativ Performance Utland

8 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/utland siste 3 år PRESTASJONSMÅLING Periode Relativ Performance Norge Relativ Performance Utland PROSENT

9 Største bidragsytere hittil i 3. kvartal 2008 Sabanci Holding + 29 Dof + 24 Wilh Wilhelmsen + 19 Dof Subsea + 16 Royal Caribbean Cruises + 12 Siemens + 9 Pfizer + 7 Solstad Offshore + 7 Air France KLM + 6 BW Gas + 5 Pride Intl - 69 Petrobras pref Yara - 61 StatoilHydro - 40 Nabors Industris - 28 Kongsberg Gruppen - 28 Bonheur - 27 Outokumpu - 26 Revus - 26 Samsung Electronics - 25 Sum verdiskapning i 3. kvartal: -496 MNOK Tall i millioner kroner

10 Største bidragsytere hittil i 2008 Yara Intnl Eletrobras + 52 Nabors Industries + 44 Pride Intnl + 34 Bonheur + 28 Fast + 21 StatoilHydro + 17 Deep Ocean + 15 Kongsberg Gruppen + 14 Hercules Offshore + 13 Norske Skog - 86 Stolt Nielsen - 82 DSG International - 77 Norwegian Air Shuttle - 59 Solstad Offshore - 57 MPU Offshore Lift - 53 LG Corp - 48 Samsung Electronics - 48 Boliden - 46 Nordisk Mobiltelefon - 46 Sum verdiskapning hittil i 2008: MNOK Tall i millioner kroner

11 Endringer hittil i 3. kvartal Kjøpt Norwegian Porperty Solgt Premuda (ut) Nabors Industries Netto endringer > NOK 20 millioner

12 SKAGEN Vekst 12 største poster pr. 31. juli 2008 Postens Kurs P/E P/E P/B Kursstørrelse 07 08E siste mål Pride International 3,7 % 38,8 15,8 10,5 1,7 50 Bonheur 3,6 % 250,0 6,8 6,8 1,9 350 StatoilHydro 3,5 % 168,8 12,2 7,0 3,0 250 Yara International 3,0 % 370,0 18,0 7,7 3,8 500 Kongsberg Gruppen 3,0 % 349,0 21,5 14,5 3,7 500 Petrobras 3,0 % 35,9 14,6 9,0 2,6 50 Ganger Rolf 2,9 % 206,0 6,0 5,6 1,6 320 Solstad Offshore 2,7 % 123,0 4,7 7,7 1,2 180 DOF 2,6 % 59,8 9,1 10,0 1,6 80 Eletrobras 2,4 % 26,2 13,1 10,5 0,4 65 Samsung Electronics 2,2 % 374k 8,6 6,2 0,9 600k Wilh Wilhelmsen 2,2 % 185,0 8,4 8,4 1,7 280 Median 34,6 % 10,6 8,1 1,7 45 %

13 Geografisk fordeling Norge 59 % Japan 1 % Asia ex. Japan 11 % Sør-Amerika 7 % Nord-Amerika 8 % Øst- Europa/Midtøsten/Af rika 2 % Perif er-eu (Utenfor Eurosonen) 6 % Kjerne-EU (Eurosonen) 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

14 Bransjefordeling Nyttetjenester Telekom 2 % 2 % Informasjonsteknologi 6 % Bank og finans 10 % Medisin Defensive konsumvarer Inntektsavhengige forbruksvarer 5 % 5 % 7 % Kapitalvarer, service og transport 21 % Råvarer 11 % Energi 34 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

15 Kunsten å bruke sunn fornuft Noen ser bare skyer - vi ser glimt av sol Markedsutsikter Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum

16 Markeder hittil i 2008 i NOK (pr 31. juli) Brasil 0 % Venezuela 0 % Mexico -4 % Ungarn -7 % Danmark -10 % Polen -10 % Canada -10 % SKAGEN VEKST -13 % Japan -13 % Norge (OSEBX) -14 % Sveits -14 % Sør-Afrika -16 % Singapore -16 % USA (Nasdaq) -16 % Indonesia -18 % Verdensindeksen -18 % Taiwan -18 % Østerrike -18 % USA (S&P 500) -19 % Russland -19 % Tyskland -19 % Sverige -19 % Vekstmarkedsindeksen -20 % Storbritannia -21 % Frankrike -21 % Spania -21 % Nederland -22 % Hong Kong -23 % Italia -26 % Sør-Korea -26 % Finland -26 % Belgia -27 % Kina (Hong Kong) -27 % Tyrkia -28 % Estland -30 % Thailand -33 % India -38 % Kina (lokal) -47 %

17 Markeder hittil i 3. kvartal 2008 i NOK Tyrkia 27 % Polen 11 % Ungarn 10 % India 9 % Venezuela 8 % Kina (Hong Kong) 6 % Hong Kong 4 % Kina (lokal) 2 % Sverige 2 % USA (Nasdaq) 1 % Tyskland 1 % Sveits 1 % Indonesia 0 % USA (S&P 500) 0 % Singapore 0 % Sør-Korea -1 % Frankrike -1 % Finland -1 % Spania -1 % Japan -2 % Verdensindeksen -2 % Danmark -2 % Sør-Afrika -2 % Vekstmarkedsindeksen -3 % Mexico -3 % Storbritannia -3 % Italia -4 % SKAGEN VEKST -5 % Belgia -6 % Canada -6 % Brasil -6 % Nederland -6 % Taiwan -7 % Østerrike -7 % Norge (OSEBX) -9 % Thailand -12 % Estland -12 % Russland -14 %

18 Dystert makrobilde Fortsatt kredittkrise Frykt for lavere vekst Inflasjonsfrykt

19 Kredittkrisen står seg Ytterlige finanstap avdekkes, boligprisene fortsetter å falle og arbeidsmarkedet svekkes Veksten i usolgte boliger i USA øker dramatisk Den generell risikoaversjonene har igjen økt etter fall tidligere i sommer US

20 Den amerikanske regjeringen trer inn for å støtte opp om systemet, noe som er kortsiktig positivt

21 Aktivitetsindikatorene fortsetter ned ledet av den vestlige verden Merk: nivå på 50 indikerer skille mellom ekspansjon og resesjon

22 Industriproduksjonen er fallende, kansellering og reduksjon av ordrebøker vitner om fallende etterspørsel USA

23 Norge følger utviklingen ute, som igjen avspeiles i aksjemarkedet

24 Økt inflasjon, drevet av matvarepriser og energi, er et faresignal for aksjemarkedet

25 Matvareprisøkningen betyr mer for vekstmarkedene enn den vestlige delen av verden

26 Råvarer og oljeprisen har den senere tid (endelig) korrigerte ned Tolkningen er tvetydig - vekstforventningene senkes mens inflasjonspresset avtar

27 Fortsatt vekst i oljeetterspørselen - men det skyldes ikke den vestlige delen av verden Forventet vekst i oljeetterspørsel 2008

28 Vi har sett det før oljeprisfall (fra høyt nivå) kan være sunt for Oslo Børs Kilde: Pareto

29 Prisingen av Oslo Børs i forhold til inntjening er igjen under trend og i forhold til bokført egenkapital innen trend

30 Kan vi lære av historisk prising? Hva har tidligere skjedd når P/E på Oslo børs har falt under 9,0? Med unntak av 2001 har avkastningen påfølgende 12 måneder i gjennomsnitt gitt 41% (17-85%)! Kilde: DnBNOR Markets

31 I den vestlige verden har selskapenes egenkapitalavkastning fortsatt å falle (fra høyt nivå) mens vektmarkedene har så langt stått seg svært bra

32 Selskapenes inntjening utenom finans har så langt i 2008 vært bra US

33 Utenfor bank og finans ser selskapenes balanser ut til å være mye sunnere enn ved tidligere nedgangsperioder

34 De globale vekstmarkedene forventes å vokse mer enn de mer modne markeder og fortjener således høyere prising

35 Til tross høy og stigende inntjeningsvekst handles de globale vekstmarkeder igjen til rabatt (målt ved P/E) i forhold til de mer modne markeder

36 Markedsutsikter 2008 (1) Kredittkrisen har ført til større svingninger i finansmarkedene og lavere styringsrente i USA mer edruelig prising av risiko Kredittkrisen/eiendomsmarkedet er katalysator for en periode med lav vekst i USA men eksportindustrien kan overraske positivt (lav USD) Lavere global vekst men fortsatt høy vekst i de globale vekstmarkeder tilsier at den globale veksten også i 2008 vil være over trend men trolig klart lavere enn i Fortsatt: nervøsitet i kredittmarkedet (spesielt innen bank/finans) dårlige nyheter fra bank/-eiendomssektoren høy volatilitet i aksjemarkedene bør påregnes

37 Markedsutsikter 2008 (2) Forventningene til 2008 synes lave, gir dermed muligheter for positive overraskelser Den generelle prisingen av aksjer er på et lavt nivå i forhold til selskapenes inntjening Viktig å være selektiv ved valg av selskaper Risiko: kostnadsinflasjon, tilbudsoverskudd i populære sektorer

38 Det norske aksjemarkedet i 2008 Stramt oljemarked tilsier en fortsatt høy oljepris i 2008 men risikoen for tilbudsoverskudd er økende (ny kapasitet fra OPEC) Risiko for marginskvis som følge av kostnadspress høy lønnsvekst i mange sektorer Inntjeningsforventningene til 2008 synes moderate til tross for at oljeprisen er nær 100% høyere enn ved inngangen til 2007 Mange særnorske næringer vil merke høy kapasitetsvekst tank, bulk, oljeservice, oppdrettslaks (Chile?) Gryende tap i norske banker effekt av høyere rente og boligprisfall Norges Banks styringsrente topper ut i 2008 Bør gi volatil utvikling, men lave forventninger bør tilsi at potensialet for at 2008 ender opp med å bli et godt år for aksjeinvestorer er absolutt til stede

39 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten.

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Global. November 2007

SKAGEN Global. November 2007 SKAGEN Global November 2007 Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering av statusrapportene.

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. September 2007

SKAGEN Global. September 2007 SKAGEN Global September 2007 Oppsummering Investeringsporteføljen leverer sterk underliggende verdiskapning, men perioden har vært kjennetegnet av makroøkonomiske temaer og volatilitet. SKAGEN Global hittil

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial -

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i april 2008

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til informasjonsmøte Fiskerne Søren Thy og Thomas Svendsen, 1911 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne Bildet er utlånt av Skagens Museum. Kveldens program Kort

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Kon-Tiki. Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder -

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Kon-Tiki. Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder - Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder - Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i mars 2008 3 Investeringsresultater 6 Globale vekstmarkeder 21

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011 Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Juli 2011 Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk i juli SKAGEN Kon-Tiki falt 0,8 prosent

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport januar

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport januar SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport januar SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet mot vekstmarkedsøkonomier Hva

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris?

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007 Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007. Robust i USA-støyforgiftede markeder

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007. Robust i USA-støyforgiftede markeder SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007 Robust i USA-støyforgiftede markeder SKAGEN Kon-Tiki får AAA-rating fra S&P Som de to andre aksjefondene, har Kon-Tiki nå blitt tildelt høyeste rating av Standard

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer