SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011 Månedens avkastning: -1 % En håndplukket bukett

2 Resultater pr 29. april 2011 i NOK Hittil i kvartal Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst -1,0 % -0,5 % 0,6 % 16,6 % Referanseindeks* -0,5 % -0,2 % -2,4 % 9,6 % Meravkastning -0,5 % -0,3 % 3,0 % 7,0 % *Tall før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 Startet 01. desember 1993, alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning)

3 Kursutvikling SKAGEN Vekst *Tall for indeks før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar. Oppdatert pr 29. april 2011

4 Resultater delporteføljer i NOK Hittil i Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst 4,9 % 20,2 % 13,1 % Oslo Børs Hovedindeks 1,8 % 18,4 % -3,3 % Meravkastning 3,0 % 1,8 % 16,4 % Global del av SKAGEN Vekst -5,6 % 14,3 % 4,3 % Verdensindeks (NOK) -2,1 % 13,8 % 0,9 % Meravkastning -3,5 % 0,6 % 3,4 % Avkastningstall er brutto (eks. forvaltningshonorarer, agio/disagio og netto rente) Alle avkastningstall er oppdatert per 29. april 2011.

5 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/utland hittil i år

6 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/utland siste 3 år

7 Største bidragsytere i hittil i år (i mill NOK) Kongsberg Gruppen Eltek + 63 Gjensidige forsikring + 52 Pride International + 42 DOF Asa + 42 Cermaq + 32 Marine Accurate Well + 28 Solstad Offshore + 25 Norsk Hydro + 22 Golar LNG Energy + 19 Carnival - 67 Teva Pharma - 45 Dixons Retail - 43 Samsung Electronics - 36 Sevan Marine - 34 LG Electronics - 30 Petrobras - 27 Aveng - 27 Noreco - 22 Norwegian Air Shuttle - 15 Sum verdiskapning i hittil i år: - 52 MNOK Tall i millioner kroner

8 Største bidragsytere siste 12 måneder (i mill NOK) Kongsberg Gruppen Cermaq + 79 Eltek + 74 Stolt-Nielsen + 73 DOF + 64 RCCL + 60 Gjensidige Forsikring + 51 Pride International + 44 Norsk Hydro + 40 Telenor + 35 Dixons Retail - 72 Carnival - 57 Sevan Marine - 56 LG Electronics - 44 Teva Pharma - 43 Norwegian Air Shuttle - 39 Petrobras - 35 Hurtigruten - 28 Transocean - 28 Axis Shield - 21 Sum verdiskapning siste 12 måneder: 588 MNOK Tall i millioner kroner

9 Endringer i april Kjøpt Sevan Drilling (ny) Karolinska Development (ny) Areal Bank Danske Bank Kesko Koza Altin Hurtigruten Solgt Trelleborg Farstad Shipping Stolt-Nielsen Kongsberggruppen Norsk Hydro Eltek Cermaq EMGS Gjensidige Forsikring Netto endringer > NOK 10 millioner

10 Karolinska AB (KDEV SS) 37,7 SEK Nøkkeltall: Børsverdi: SEK 1773 mill NOK 1545 mill Antall aksjer: 47 mill. P/E (11e): Neg Pris/Bok: 0,8 x EV/Ebidta: Neg Netto kont: 720 mill SEK Utbytteavk: 0 % Biotekselskap med en av Europas største porteføljer med medisiner under utvikling. Har 40 preparater under utvikling, deriblant flere fase 1 og 2 produkter. Dette er gjort gjennom eierskap i 29 ulike biotekselskaper. 12 preparater er under klinisk testing. Selskapet har en unik avtale med Karolinska Institutet der selskapet har førsteretten til å delta på nye prosjekter, samt tilgang til ny forskning. Karolinska regner med å screene innovasjoner i året. Unik diversifisert porteføljestrategi eliminerer risiko. Utviklingsporteføljen er bred innen flere ulike områder, blant annet hjerte/kar, hud, CNS og kreftmedisiner. Triggere: - Gode testresultater i klinisk testing - Partneravtaler - Lisensavtaler - Salg av biotekselskaper som inngår i porteføljen Risiko: - Dårlige testresultater - Går tom for kontanter RP

11 Danske Bank (DANSKE DC) DKK 121,8 Key figures: Mrk.cap: DKK 85,1 bn. Number of shares: 699 mill. P/E ( 11e): 9,0 P/E ( 12e): 6,3 P/B ( 10): 0,76 P/tangible book: 0,97 ROE ( 11): 8% ROE ( 12): 11% Yield ( 10): 0% Core Tier1( 10): 10,1% One of the largest financial enterprise in the Nordic region. Banking (northern European), Realkredit Denmark (Mortgage finance), Danica Penision (Pensions), Danske Markets (activities in the financial markets), Danske Capital (management activities) Shareholders: 23% A P Møller, Realdania 10% Banking activities (2010), total loans DKK 1671 bn, deposits DKK 800 bn, Realkredit Danmark bonds DKK 728 bn Market shares: Denmark 28%, Finland 12%, Sweden 6%, Norway 5%, Irland 3%, Estonia 10%, Lithuania 7% Unpopular: Danish, Baltic and Irish exposure Amagerbank (hit by DKK ~ 850m 1Q2011) Capital position (repayment state hybrid capital DKK 26 bn) Equity issue DKK 20 bn Triggers: Completion equity issue General economic improvement Cost improvement Lending and interest margin improvement Upgrade rating Reintroduce dividend Risks: Impairments, economic downturn

12 SKAGEN Vekst 12 største poster pr. 29. april 2011 Postens Kurs P/E P/B Oppstørrelse 11E siste side Kongsberg Gruppen AS 5,4 % 164,0 12,4 4,0 200 Samsung Electronics Co Ltd 3,1 % 630k 6,3 1,1 750k DOF ASA 2,8 % 58,0 15,0 1,4 70 Eletrobras SA 2,8 % 28,6 9,7 0,4 65 Solstad Offshore ASA 2,5 % 128,0 18,7 1,0 160 Norsk Hydro ASA 2,4 % 46,5 16,5 1,2 75 Carnival Corp 2,4 % 38,1 15,1 1,3 60 Gjensidige Forsikring ASA 2,3 % 68,4 11,6 1,5 75 Wilh Wilhelmsen Holding ASA 2,1 % 159,0 10,2 1,0 210 Ganger Rolf ASA 2,0 % 150,0 6,9 0,9 205 Bonheur ASA 2,0 % 165,0 6,2 1,0 220 Petroleo Brasileiro SA 1,9 % 33,4 8,6 1,4 45 Vektet snitt 31,5 % 10,3 1,1 39 % OSEBX 11,3 1,8 MSCI AC 12,9 1,8 Verdsettelse og oppside er vektet og kalkulert basert på samme metode som referanseindeks

13 Geografisk fordeling Kontanter 0 % Sør Amerika 5 % Perifer EU 5 % Oceania 0 % Norge 60 % Nord Amerika 8 % Kjerne EU 7 % Japan 1 % EMEA 4 % Asia ex Japan 11 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

14 Bransjefordeling Kontanter 0 % Nyttetjenester 3 % Telekom 5 % Informasjonsteknologi 7 % Bank og finans 12 % Medisin 6 % Defensive konsumvarer Inntektsavhengige forbruksvarer Kapitalvarer, service og transport Råvarer Energi 6 % 8 % 9 % 21 % 22 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

15 Markeder i Q i NOK (pr. 29. april) Tyskland 6 % Polen 5 % Ungarn 4 % Tyrkia 3 % Sveits 3 % Belgia 3 % Italia 2 % Frankrike 2 % Spania 2 % Sverige 2 % Storbritannia 1 % Sør-Korea 1 % Taiwan 1 % Norge (OSEBX) 1 % Thailand 0 % Indonesia 0 % Singapore 0 % Sør-Afrika -1 % Finland -1 % SKAGEN VEKST -1 % Verdensindeksen -2 % Danmark -2 % Østerrike -2 % Japan -2 % Vekstmarkedsindeksen -2 % Nederland -3 % USA (S&P 500) -3 % USA (Nasdaq) -3 % Mexico -3 % Canada -4 % Hong Kong -4 % Venezuela -5 % Kina (lokal) -5 % Brasil -6 % Kina (Hong Kong) -6 % India -6 % Russland -6 % Estland -6 %

16 Markeder hittil i 2011 i NOK (pr. 29. april) Ungarn 19 % Italia 10 % Spania 10 % Tyskland 8 % Frankrike 7 % Belgia 7 % Polen 6 % Norge (OSEBX) 2 % Russland 2 % Nederland 1 % Sør-Korea 0 % Danmark 0 % Sverige 0 % SKAGEN VEKST 0 % Storbritannia -1 % Estland -1 % Verdensindeksen -2 % Canada -2 % Sveits -2 % Finland -3 % USA (S&P 500) -3 % USA (Nasdaq) -3 % Venezuela -3 % Østerrike -3 % Indonesia -4 % Tyrkia -4 % Thailand -5 % Vekstmarkedsindeksen -5 % Kina (lokal) -5 % Singapore -6 % Kina (Hong Kong) -6 % Hong Kong -7 % Mexico -8 % Taiwan -8 % Sør-Afrika -8 % Brasil -11 % Japan -14 % India -15 %

17 Et godt investeringsresultat er avhengig av en disiplinert investeringsfilosofi basert på Sunn fornuft

18 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Vekst. April 2007: Vårsol i aksjemarkedet

SKAGEN Vekst. April 2007: Vårsol i aksjemarkedet SKAGEN Vekst April 2007: Vårsol i aksjemarkedet Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 4,4% i april, Oslo Børs: + 3,5% SKAGEN Vekst: + 7,0% hittil i år, Oslo Børs: + 8,5% Fondets norske aksjer: + 8,4% hittil

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

SKAGEN Global. November 2007

SKAGEN Global. November 2007 SKAGEN Global November 2007 Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering av statusrapportene.

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014 SKAGEN Global Statusrapport juni 014 Hovedtrekk i juni 014 SKAGEN Global* gjorde det svakere enn referanseindeksen i juni. Fondet steg med,9 prosent mens MSCI All Country World Index steg med 4,6 prosent.

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport oktober 2014

SKAGEN Vekst Statusrapport oktober 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport oktober 2014 Hovedtrekk oktober 2014 SKAGEN Vekst er opp 8,1 prosent hittil i år, mens fondets referanseindeks er opp 13,3 prosent i samme periode. Fondet steg 1,9 prosent i

Detaljer

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global September 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. August 2007 10 år med god utvikling

SKAGEN Global. August 2007 10 år med god utvikling SKAGEN Global August 2007 10 år med god utvikling Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Det kom oppkjøpstilbud på flere porteføljeselskaper

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011 Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Juli 2011 Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk i juli SKAGEN Kon-Tiki falt 0,8 prosent

Detaljer

SKAGEN Global. September 2007

SKAGEN Global. September 2007 SKAGEN Global September 2007 Oppsummering Investeringsporteføljen leverer sterk underliggende verdiskapning, men perioden har vært kjennetegnet av makroøkonomiske temaer og volatilitet. SKAGEN Global hittil

Detaljer

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global August 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. August 2011. - En måned vi helst vil glemme

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. August 2011. - En måned vi helst vil glemme Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki August 2011 - En måned vi helst vil glemme Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk

Detaljer

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport - mars 24 Hovedtrekk mars 24 SKAGEN Vekst* oppnådde i mars en avkastning på,4 prosent, mens fondets referanseindeks falt i verdi med,3 prosent (MSCI Nordic og MSCI ACWI ex Nordic).

Detaljer