SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2009 Fortsatt dårlige nyheter. Kunsten å bruke sunn fornuft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2009 Fortsatt dårlige nyheter. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar 2009 Fortsatt dårlige nyheter En håndplukket bukett

2 Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn et norsk fond + Bedre bransjemessig spredning enn et norsk fond = Lavere risiko enn Oslo Børs Selskaper som er lavt vurdert i forhold til verdier og inntjening og med gode omvurderingsmuligheter Aldri enten Norge eller utland, alltid ja takk, begge deler Utlandsdelen av fondet kompletterer de norske selskapene ved: Type selskaper en ikke finner på Oslo Børs Lavere vurderte selskaper med bedre kvalitet enn de en finner på Oslo Børs Til sammen skal dette gi høy risikojustert avkastning

3 Status februar 2009 SKAGEN Vekst i februar -5,9 % Oslo Børs i februar -5,0 % SKAGEN Vekst hittil i ,1 % Oslo Børs hittil i ,8 % Fondets norske aksjer hittil i år -4,1 % Fondets globale aksjer hittil i år -16,3 % Andel norske aksjer 52,7 % Andel utenlandske aksjer 47,3 % Kontanter 27/2 0,2 %

4 Resultater pr 27. februar 2009 i NOK Hittil i kvartal 2008 Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst -9,1 % -43,6 % -12,1 % 14,4 % Oslo Børs Hovedindeks -4,8 % -54,1 % -16,3 % 6,1 % Meravkastning -4,3 % 10,4 % 4,2 % 8,3 % Verdensindeks (NOK) -17,6 % -23,6 % -14,0 % 7,6 % Meravkastning 8,4 % -20,1 % 1,9 % 6,9 % *01. desember 1993 Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning)

5 Kursutvikling SKAGEN Vekst Oppdatert pr 27. februar 2009 Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar

6 Resultater delporteføljer i NOK Hittil i 1.kvartal 2008 Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst -4,1 % -46,6 % -29,1 % Oslo Børs Hovedindeks -4,8 % -54,1 % -41,4 % Meravkastning 0,7 % 7,5 % 12,2 % Global del av SKAGEN Vekst -16,3 % -39,1 % -31,3 % Verdensindeks (NOK) -17,6 % -23,6 % -36,4 % Meravkastning 1,3 % -15,6 % 5,1 % Avkastningstall er brutto (eks. forvaltningshonorarer, agio/disagio og netto rente) Alle avkastningstall er oppdatert per 27. februar 2009.

7 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/utland hittil i 2009 PRESTASJONSMÅLING PROSENT Periode Relativ Performance Norge Relativ Performance Utland

8 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/utland siste 3 år PRESTASJONSMÅLING Periode Relativ Performance Norge Relativ Performance Utland PROSENT

9 Største bidragsytere hittil i 1. kvartal 2009 Hurtigruten + 41 Pride International + 25 Solstad Offshore + 21 Q-Free + 19 Petrobras + 17 Olav Thon + 17 Hannover Re + 16 TGS Nopec + 13 Dockwise + 11 Farstad Shipping + 11 Bonheur - 50 Stolt-Nielsen - 48 Royal Caribbean Cruises - 46 Chiquita Brands - 44 Ganger Rolf - 42 LG Corp Kongsberg Gruppen - 29 Wilh. Wilhelmsen - 29 LG Electronics - 27 Pfizer - 27 Sum verdiskapning hittil i 1. kvartal: MNOK Tall i millioner kroner

10 Endringer hittil i 1. kvartal 2009 Kjøpt MTS (ny) Transocean Hurtigruten Vimpelcom (ny) Telenor Royal Caribbean Cruises Golden Ocean obl. (ny) Norwegian Property obl. (ny) Helix Energy Solutions (ny) Bunge Northern Offshore obl. Sistema (ny) Royal Caribbean Cruises obl. Rowan Solgt BW Gas (ut) Netto endringer > NOK 10 millioner

11 SKAGEN Vekst 12 største poster pr. 27. februar 2009 Postens Kurs P/E P/E P/B Kursstørrelse 08E 09E siste mål Pride International 3,7 % 17,2 4,8 5,7 0,7 35 Kongsberg Gruppen 3,5 % 288,0 12,5 9,6 4,6 400 StatoilHydro 3,5 % 118,0 6,7 10,3 1,8 150 Eletrobras 3,1 % 24,3 7,4 8,1 0,3 60 Petrobras 2,8 % 26,4 6,9 8,8 1,6 40 Bonheur 2,6 % 108,5 3,8 3,6 0,7 250 Solstad Offshore 2,6 % 68,0 5,7 4,5 0,7 160 Samsung Electronics 2,5 % 274,5k 8,5 13,7 0,6 600k Ganger Rolf 2,4 % 107,0 3,8 3,6 0,7 220 Yara International 2,2 % 151,0 3,4 8,4 1,5 250 DOF 2,1 % 29,2 5,3 5,8 0,8 65 Hannover Re 1,9 % 28,3 n.m. 7,1 1,0 35 Median 33,0 % 5,7 7,6 0,8 105 %

12 Geografisk fordeling Norge 53 % Japan 2 % Asia ex. Japan 12 % Sør-Amerika 7 % Nord-Amerika 11 % Øst- Europa/Midtøsten/Af rika Perif er-eu (Utenfor Eurosonen) 3 % 5 % Kjerne-EU (Eurosonen) 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

13 Bransjefordeling Nyttetjenester 3 % Telekom Informasjonsteknologi 6 % 7 % Bank og finans 10 % Medisin 6 % Defensive konsumvarer 3 % Inntektsavhengige forbruksvarer 8 % Kapitalvarer, service og transport 20 % Råvarer 9 % Energi 30 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

14 Kunsten å bruke sunn fornuft Noen ser bare skyer - vi ser glimt av sol Markedsutsikter Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum

15 Markeder hittil i 1. kvartal 2009 i NOK Kina (lokal) 15 % Sverige -16 % Venezuela 7 % Verdensindeksen -17 % Brasil 0 % Nederland -18 % Norge (OSEBX) -5 % USA (S&P 500) -18 % Taiwan -6 % Belgia -18 % USA (Nasdaq) -7 % Tyrkia -18 % Thailand -8 % Sør-Afrika -19 % SKAGEN VEKST -9 % Sør-Korea -20 % Hong Kong -10 % Japan -21 % Vekstmarkedsindeksen -11 % Frankrike -23 % India -12 % Sveits -23 % Estland -12 % Østerrike -24 % Kina (Hong Kong) -12 % Spania -25 % Danmark -12 % Mexico -26 % Canada -12 % Finland -27 % Russland -13 % Tyskland -28 % Indonesia -13 % Italia -29 % Storbritannia -14 % Ungarn -32 % Singapore -15 % Polen -37 %

16 Markeder i 2008 i NOK Venezuela 19 % Italia -37 % Japan -6 % Vekstmarkedsindeksen -40 % Sveits -10 % Thailand -41 % USA (S&P 500) -21 % Nederland -42 % Mexico -24 % Finland -42 % Verdensindeksen -24 % Brasil -42 % Spania -25 % Belgia -43 % USA (Nasdaq) -26 % SKAGEN VEKST -44 % Tyskland -26 % Sør-Korea -45 % Frankrike -30 % Indonesia -45 % Sør-Afrika -31 % Polen -45 % Taiwan -32 % Ungarn -46 % Canada -32 % India -51 % Hong Kong -33 % Østerrike -52 % Danmark -34 % Tyrkia -53 % Sverige -35 % Kina (lokal) -53 % Singapore -35 % Estland -54 % Storbritannia -35 % Norge (OSEBX) -54 % Kina (Hong Kong) -37 % Russland -65 %

17 Forbruksfesten var lånefinansiert i USA Privat gjeld og privat forbruk i % av BNP

18 og resten av verden Husholdningenes gjeld økte målt i prosent av disponibel inntekt

19 Vi konstaterer store landspesifikke forskjeller i oppbyggingen av boligprisboblen

20 De senere 10års ekstreme opplåningsgrad i finanssektoren måtte til slutt gi tapt for tyngdeloven * * *Government Sponsored Enterprises

21 Og bankenes finansieringskilder var plutselig ikke like sikre som før

22 Billige penger ble fulgt av økt pris på risiko Rentedifferanser mellom foretaks- og statsobligasjoner Kilde: Norges Bank, Finansiell Stabilitet 2/2008

23 Milliarder USD Milliarder USD Kollaps i verdenshandelen Asiatisk eksport i mrd. USD

24 .. ga en lagerkorreksjon av historiske dimensjoner Aluminium priser versus lager Aluminum stock (l.h.) Aluminum price (r.h.)

25 Global BNP er blitt kraftig nedjustert og IMF forventer nå en global vekst på 0,5 for 2009 milevis fra trendvekst på 3,8% Industrialiserte land trekker ned, globale vekstmarkeder fortsatt positiv - vekst drevet av Asia 10,0 Advanced economies Emerging & developing economies World 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4, Kilde: IMF

26 World Industrialiserte land trekker ned, globale vekstmarkeder fortsatt positiv - vekst drevet av Asia ,2 Årlig økonomisk vekst i BNP (anslag IMF 09/ 10) ,4 0, ,0 Advanced economies 2,7 1,0 (2,0) 1,1 EM 8,3 6,3 3,3 5,0 US 2,0 1,1 (1,6) 1,6 Europe 2,6 1,0 (2,0) 0,2 UK 3,0 0,7 (2,8) 0,2 Japan 2,4 (0,3) (2,6) 0,6 Brazil 5,7 5,8 1,8 3,5 Russia 8,1 6,2 (0,7) 1,3 India 9,3 7,3 5,1 6,5 China 13,0 9,0 6,7 8, Kilde: IMF

27 Fortsatt ingen tegn til lysning i industriproduksjonen, men et glimt av håp om at innkjøpssjefenes humør ikke lenger fortsetter å falle

28 Deprimerte innkjøpssjefer og konsumenter har ikke historisk vært ensbetydende med negativt aksjemarkedet snarer tvert imot En må tilbake til 1974 for å finne konsumentene like deprimerte som i dag På en annen side har aksjemarkedet tidligere brutt opp når tillitten har vært rundt bunn nivå

29 Aldri før har verden sett en tilsvarende redningsaksjon for å unngå depresjon Kraftig og synkron rentenedsetting, aggressive tiltak for å redde finansnæringen, finanspolitiske virkemidler (krisepakker) Det store spørsmålet er hvilken effekt og når?

30 Sentralbankenes rentekutt har kun i mindre grad kommet konsumentene til gode gjennom lavere boliglånsrenter Kilde: SEB Enskilda

31 Veien ut av uføret hvordan kommer vi oss ut av myra og hvilke tegn skal vi se etter Oppgangstider har tidligere blitt varslet av økte råvarepriser og skipsrater, senest i 2003 Denne gangen er det annerledes. Årsakens til krisen er å finne i et ikke fungerende banksystem Lysningen kommer når bankene igjen har kapasitet til å finansiere næringslivet Kilde: First Securities

32 Tegn på stabilisering i selskapenes kredittspreader men fortsatt høyt nivå

33 Inflasjonen svekker seg Frykten for at vi skal få inflasjon kombinert med svak vekst slik vi hadde på syttitallet er redusert

34 ...hjulpet av kraftig korreksjon i råvarepriser Visse tegn til stabilisering i råvarepriser siste måned Commodity prices (Index) 820 % 720 % 620 % 520 % 420 % 320 % 220 % 120 % 20 % des. 99 jun. 00 des. 00 jun. 01 des. 01 jun. 02 des. 02 jun. 03 des. 03 jun. 04 des. 04 jun. 05 des. 05 jun. 06 des. 06 jun. 07 des. 07 jun. 08 des. 08 Baltic Dry Bulk Index Wheat Copper Brent oil CRB Commodities Kilde: Bloomberg

35 Asiatiske land er positivt påvirker av det kraftige fallet i oljeprisen redusert inflasjon og økt kjøpekraft

36 Kunsten å bruke sunn fornuft Verdsettelse

37 Og ikke overraskende Norge følger internasjonal konjunkturnedgang

38 Trøsten er - et kraftig fall i inntjening synes allerede å være i prisene 3,25 17,5 3,00 2,75 P/B OSE Expected ROE - Cost of Equity 15,0 12,5 2,50 2,25 2,00 1,75 10,0 7,5 5,0 1,50 2,5 1,25 1,00 Consensus 12m fwd EPS Cost of Equity = 3 year mov. avg. of 10Y Norwegian Gov Yield + 3,5% ,0-2,5 Source: Reuters EcoWin

39 Analytikere fortsetter å kuttet i forventningene til selskapenes inntjening Kilde: DnBNOR Markets

40 Vi har ikke sett det globale aksjemarkedet lavere priset i forhold til inntjening siden begynnelsen av 80 tallet 40 % lavere enn historisk gjennomsnitt

41 Etter Shillers 10-års kurs/inntjening er vi i den billige enden globalt men der kan man godt ligge en stund. Inntjeningsveksten vil telle mest fremover < 40 % lavere enn historisk gjennomsnitt

42 Og igjen er verdsettelsen lavere i vekstmarkedene enn i vestlige verden Kilde: Morgan Stanley

43 30 år siden vi så billige bøker til salgs. Så spørs det om hvor solid boka er da, mye rar regnskapsføring der ute

44 Boken på Oslo Børs er nå priset til historisk bunnivå

45 Forut for denne krisen er selskapenes gjeldsetting blitt redusert Og igjen gjeldsetting i vekstmarkedene er beskjeden EM and Developed World Net Debt to Equity (in %) Kilde: DnBNOR Markets

46 Selskapenes gjeldsetting på Oslo Børs er heller ikke avskrekkende og har vært langt høyere ved inngangen til tidligere kriser 0.60 Net Debt/CE OSEBX CE = Net debt + booked equity. Figures exclude finance and shipping Source: First Sec E

47 Det er ikke vekstmarkedene som er forgjeldet; gjeldsettingen der er relativt marginal Gross external debt as % of GDP Source: Santander

48 Den vestlige del av verden er dessuten en langt mindre viktig eksportregion for de globale vekstmarkedene enn tidligere

49 Bedre sektorbalanse etter at finanssektoren har korrigert. Kan neste boble være tradisjonelle vekstselskap? 100 % 90 % Others Developed Markets: Sectoral Composition of Mega-Cap Universe¹ (1975 to Mid-December 2008) 80 % 70 % Energy Financials 60 % 50 % 40 % Cyclicals Traditional Growth 30 % 20 % 10 % Telecom Technology 0 % ¹ By capitalization; data smoothed on a trailing three-month basis. Source: MSCI and Bernstein Analysis

50 Og som alltid setter SKAGENs investeringsfilosofi agenda for vår utvelgelse av selskaper Selskapsanalyse rettet mot verdier vi leter etter verdiskapning til billig penge Selskapet skal: ha en velprøvd forretningsmodell og/eller et unikt ressursgrunnlag ha eller være på vei mot sunn forretningsstruktur ha en fornuftig sammenheng mellom risikoen i driften av selskapet og gjeldsgraden jobbe for aksjonærene slik vi jobber for andelseierne!! Vi søker høy kvalitet og store rabatter Vi er tålmodige eiere og tåler støy Vi stoler på vår egen analyse

51 Og husk: Kort sikt umulig å spå markedssvingninger Lang sikt markedet går mot verdier og verdiskapning Aksjemarkedet snur alltid før realøkonomien Det er på bunn en skaper grunnlag for fremtidig høy avkastning Og hvor vil du være når risikoen oppleves som ekstrem høy?

52 Telenor (TEL NO) 42,0 NOK Nøkkeltall: Børsverdi: NOK 70 mrd. USD 10 mrd. Netto gjeld: (justert for min.): NOK 37 mrd Antall aksjer: 1680,3 mill. P/E (09e): 6,0x Pris/Bok: 0,9x EV/EBITDA: 3,6x ROE (09e): 15% Utbytteavk: 0,0% (?) Et av verdens ledende mobilselskaper med drift i 12 land og 153 mill. abonnenter (90 mill. på 100% basis). Staten eier 53,25%. Nordisk mobil; 6,5 mill. abonnenter (2,9m i Norge) - 23 NOK/aksje Nordisk fastlinje; 16 NOK/aksje (4,5x EBITDA) Mobil CEE; Ungarn, Serbia, Montenegro, Ukraina (56,5%), Russland (33,6% av Vimpelcom) 28 NOK /aksje hvorav Vimpelcom 7 NOK Mobil Asia; Bangladesh (62%), Pakistan, Malaysia (49%), Thailand (65,5%) 20 NOK/aksje Betal TV (2 mill. abonnenter), media, annet 6 NOK/aksje Vekstmarkeder utgjør ca 60% av selskapets verdier; mobil ca 80% Bra balanse med 37 mrd. NOK i netto gjeld; 1,2x EBITDA 2009e 43% rabatt på NAV (NOK 74) Triggere: Avklaring på eiersituasjonen i Vimpelcom og Kyvistar (rettssaker med Alfa Group) Svak NOK fører til inntjeningsoverraskelser Fallende inflasjon i EM vil stimulere ARPU og penetrasjon Oppkjøp; god balanse og lav verdivurdering gir gode muligheter Salg av ikke-kjerne aktiva; Broadcast, EDB, A-pressen Avklaring finansiering India kjøp (60% av Unitech Wireless) Risiko: politisk (Russland), regulatorisk

53 Mobile TeleSystems (MBT US) 20,88 USD Nøkkeltall: Børsverdi: USD 9,4 mrd. NOK 65 mrd. Antall ADR: 398,7 mill. 1 ADR = 5 aksjer P/E (09e): 5,2x Pris/Bok: 1,9x P/TBV: 3,0x ROE (09e): 32% Utbytteavk: 12,8% Russlands ledende mobiloperatør med 92 mill. kunder (88 mill. på 100% basis/90% prepaid). Sistema eier 52,8%. 5% egne aksjer. 62 mill. kunder i Russland med 36% markedsandel 18 mill. kunder i Ukraina via UMC (#2 av 4) med 35% markedsandel 12 mill. abonnenter i Usbekistan (#2/49%), Turkmenistan (#1/85%), Armenia (#1/70%), Belarus (49% eid, #1 med 52%) Inntekter: Russland 77%, Ukraina 17%, Usbekistan 4%, andre 2% Høy penetrasjon i Russland og Ukraina (120%) men doble SIM kort og ikke aktive kunder gir lavere reell penetrasjon 80-90% Bra rammevilkår i Russland. Lav 3G lisensavgift og en konkurrent med store aksjonærmotsetninger (Vimpelcom) Lite gjeld (netto 2,5 mrd. USD/ 0,5x EBITDA LTM). God likviditet (400 mill. USD i RUB lån i juni). 2,5 mrd. USD i FCF LTM betyr 30% FCF avkastning på EK EV på 123 USD. pr. abonnent og 2,5x EBITDA 2009e Definert utbyttegrad til min. 50% av netto resultat + tilbakekjøp Triggere: Oljeprisstigning, RUB styrking Prisøkninger/kostnadsreduksjoner gir marginoverraskelser Ytterligere tilbakekjøp; eier 5% og har fullmakt til å eie 10% Risiko: politisk/regulatorisk, oppkjøp/selskapsledelse, USD/RUB

54 Vimpelcom (VIP US) 6,69 USD Nøkkeltall: Børsverdi: USD 6,9 mrd. NOK 49 mrd. Antall ADR: 1025,6 mill. 1 ADR=1/20 aksje P/E (09e): 4,7x Pris/Bok: 1,2x P/TBV: neg. ROE (09e): 19% Utbytteavk: 7,5% Russlands nest størst mobilselskap med 58 mill. abonnenter Eiere (aksjer/stemmer): Alfa Group 37/44%, Telenor 33,6/29,9% #2 i Russland med 45,1m kunder (26% markedsandel) #1/2 i Kasakhstan med 5,6m kunder (44% markedsandel) #2 i Usbekistan med 3,1m kunder (35% markedsandel) 2,4 mill. i Ukraina (5% markedsandel), og 5 andre (til sammen 1,6m) Inntekter: Russland 83%, Kasakhstan 10%, Ukraina 2%, andre 5% Inntekter: mobil 84%, fastlinje 16% (45% næring) fra GT kjøpt i 2008 Høy penetrasjon i Russland og Ukraina (120%) men doble SIM kort medfører lavere reell penetrasjon 80-90% Bra rammevilkår i Russland. Ingen 3G lisensavgift. Netto gjeld på 7,3 mrd. USD (84% i FX) ~ 1,6x EBITDA LTM og 123% av EK. 1,8 mrd. forfall i 09 /2 mrd. i m i kontanter. EV på 243 USD. pr. abonnent og 3x EBITDA 2009e Definert utbyttepolitikk til minimum 25% (40% i 06 og 07 ) Triggere: Oljeprisstigning, valutastyrking, prisøkning Løsning på striden mellom Alfa og Telenor Offentliggjøring av kostnadsreduksjoner/effektivitetstiltak Risiko: politisk, regulatorisk, dyre oppkjøp, USD/RUB, goodwill

55 Hva sa vi ved inngangen til 2008?

56 Markedsutsikter 2008 (jan 2008) Kredittkrisen har ført til større svingninger i finansmarkedene og lavere styringsrente i USA mer edruelig prising av risiko Kredittkrisen/eiendomsmarkedet er katalysator for en periode med lav vekst i USA. Eksportindustrien kan overraske positivt (lav USD) Fortsatt høy vekst i u-land tilsier at den globale veksten også i 2008 vil være over trend, men trolig klart lavere enn i Fortsatt dårlige nyheter fra bank/-eiendomssektoren i 2008 Høy volatilitet i aksjemarkedene bør påregnes også i Den generelle prisingen av aksjer er på et lavt nivå i forhold til selskapenes inntjening Viktig å være selektiv ved valg av selskaper Risiko: kostnadsinflasjon, tilbudsoverskudd i populære sektorer

57 Det norske aksjemarkedet i 2008 (jan 2008) Stramt oljemarked tilsier en fortsatt høy oljepris i 2008, men risikoen for tilbudsoverskudd er økende (ny kapasitet fra OPEC) Risiko for marginskvis som følge av kostnadspress høy lønnsvekst i mange sektorer Inntjeningsforventningene til 2008 synes moderate til tross for at oljeprisen er 75% høyere enn ved inngangen til 2007 Mange særnorske næringer vil merke høy kapasitetsvekst (tank, bulk, seismikk, oppdrettslaks (Chile?)) Gryende tap i norske banker (effekt av høyere rente og boligprisfall) Norges Banks styringsrente topper ut i 2008 Bør gi volatil utvikling, men lave forventninger bør tilsi at potensialet for at 2008 ender opp med å bli et godt år for aksjeinvestorer er absolutt til stede

58 Hva sier vi nå?

59 Dagens markedsutsikter (feb 2009) Vestlig finansnæring blir overtatt av myndighetene Investeringsbank opphører som begrep/bransje Utlånskapasitet og vilje på historisk lavt nivå Ingen lysninger å se i realøkonomien Økonomisk vekst globalt blir antakelig lavere i 2009 enn i 2008 Inntjeningsestimatene skal nedjusteres betydelig, spesielt i konjunkturutsatte næringer (inkl. råvarebedrifter) Vi vil se omfattende rentekutt fra sentralbankene Trigger for bedring i aksjemarkedene vil være en stabilisering av finanssektoren og normalisering av prising av risiko ikke bevis for positive konjunkturutsikter

60 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten omtalt i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2008 Et redefinert økonomisk verdensbilde. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2008 Et redefinert økonomisk verdensbilde. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. September 2008, Krakk! Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. September 2008, Krakk! Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst September

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. August 2008, Retningsløs måned. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. August 2008, Retningsløs måned. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst August 2008,

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06 SKAGEN Vekst Status per 30-04-06 Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 16,6% siden nyttår Fondets norske aksjer utviklet seg noe svakere enn Oslo Børs Fondets globale aksjer utviklet seg betydelig bedre

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Oktober 2008, Krakk del 2 Ille ble verre. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Oktober 2008, Krakk del 2 Ille ble verre. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Oktober

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne SKAGEN Vekst November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 2,3% i november, + 25,7% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. April 2009 Etterlengtet vår! Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. April 2009 Etterlengtet vår! Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst April 2009

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang?

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang? SKAGEN Vekst Juni 2006: Stormen er over for denne gang? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 11,4% hittil i 2006 Fondets norske aksjer ligger litt foran Oslo Børs Fondets globale aksjer har utviklet

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Avkastning februar 2010: SKAGEN Vekst: -2,2% Referanseindeks: -2,5% Oslo Børs (OSEBX): -3,4%

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Avkastning februar 2010: SKAGEN Vekst: -2,2% Referanseindeks: -2,5% Oslo Børs (OSEBX): -3,4% Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Avkastning

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

SKAGEN Vekst. Oktober 2007: Fortsatt godt børsklima

SKAGEN Vekst. Oktober 2007: Fortsatt godt børsklima SKAGEN Vekst Oktober 2007: Fortsatt godt børsklima Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 3,5% i oktober, Oslo Børs: + 3,6% SKAGEN Vekst: + 12,4% hittil i år, Oslo Børs: + 16,7% Fondets norske aksjer: + 8,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer SKAGEN Vekst Juli 2006: Rolig børssommer Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: +0,4% i juli, +11,8% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg på linje med Oslo Børs Fondets globale aksjer har

Detaljer

SKAGEN Vekst. August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet?

SKAGEN Vekst. August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet? SKAGEN Vekst August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 3,6% i august, Oslo Børs: - 4,4% SKAGEN Vekst: + 9,6% hittil i år, Oslo Børs: + 7,5% Fondets norske aksjer:

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning SKAGEN Vekst September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 0,9% i september, Oslo Børs: + 4,8% SKAGEN Vekst: + 8,6% hittil i år, Oslo Børs: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år!

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! SKAGEN Vekst Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 5,4% i desember, + 32,5% i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs Fondets

Detaljer

SKAGEN Global. Desember 2006

SKAGEN Global. Desember 2006 SKAGEN Global Desember 2006 Oppsummering SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks: 10,8%) Markedsnervøsitet angående Inflasjon, usikkerhet rundt sentralbankenes ambisjoner og lavere økonomisk vekst har

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2008: A banker is a fellow who lends you his umbrella when the sun is shining, but wants it back the minute it begins to rain Mark Twain (1835-1910) Hvorfor

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst. Januar 2007: Treg start på nytt år

SKAGEN Vekst. Januar 2007: Treg start på nytt år SKAGEN Vekst Januar 2007: Treg start på nytt år Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i januar Fondets norske aksjer: + 2,3% i januar Fondets globale aksjer: - 2,3% i januar Oslo Børs blant de beste

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2008: Absolutt dårlig, relativt bra

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2008: Absolutt dårlig, relativt bra Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Januar 2008: Absolutt dårlig, relativt bra Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 11,9% i januar, Oslo Børs: -19,7% Fondets norske aksjer: - 11,7% hittil i 2008, 8,0%

Detaljer

SKAGEN Vekst. Februar 2007: Så kom korreksjonen

SKAGEN Vekst. Februar 2007: Så kom korreksjonen SKAGEN Vekst Februar 2007: Så kom korreksjonen Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 1,4% i februar, Oslo Børs: - 4,4% SKAGEN Vekst: - 1,3% hittil i år, Oslo Børs: +0,1% Fondets norske aksjer: + 0,5% hittil

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juni 2007: Solen skinner

SKAGEN Vekst. Juni 2007: Solen skinner SKAGEN Vekst Juni 2007: Solen skinner Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 1,3% i juni, Oslo Børs: + 2,4% SKAGEN Vekst: + 13,6% hittil i år, Oslo Børs: + 15,4% Fondets norske aksjer: + 13,5% hittil i år,

Detaljer

SKAGEN Vekst. Mai 2007: God utvikling både absolutt og relativt

SKAGEN Vekst. Mai 2007: God utvikling både absolutt og relativt SKAGEN Vekst Mai 2007: God utvikling både absolutt og relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 4,8% i mai, Oslo Børs: + 3,9% SKAGEN Vekst: + 12,1% hittil i år, Oslo Børs: + 12,7% Fondets norske aksjer:

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status pr 31-10-05

SKAGEN Vekst. Status pr 31-10-05 SKAGEN Vekst Status pr 31-10-05 Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Mer geografisk spredning enn et norsk fond + Mer bransjemessig spredning enn et norsk fond = Lavere

Detaljer

SKAGEN Vekst. April 2007: Vårsol i aksjemarkedet

SKAGEN Vekst. April 2007: Vårsol i aksjemarkedet SKAGEN Vekst April 2007: Vårsol i aksjemarkedet Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 4,4% i april, Oslo Børs: + 3,5% SKAGEN Vekst: + 7,0% hittil i år, Oslo Børs: + 8,5% Fondets norske aksjer: + 8,4% hittil

Detaljer

SKAGEN Global. November 2007

SKAGEN Global. November 2007 SKAGEN Global November 2007 Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering av statusrapportene.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Januar 2012 Månedens avkastning: + 8.2 % Januar Et år i en røff god sjø start har på skapt 2012 gode muligheter 1 Høydepunkter i januar 2012 Makrofaktorer Oljeprisen

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

Børskrakk til høsten? Pressemøte 19. juni 2007

Børskrakk til høsten? Pressemøte 19. juni 2007 Børskrakk til høsten? Pressemøte 19. juni 2007 *De fæle årene som ender på 7, og de gode som ender på 8 1907, 1917,1937-40 - 30% 1957-20 -10% 1967, 1997 (Asiakrisen) 20 30% 1977, 1987-10 0% 1908, 1928,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juni 2008: Summer rain

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juni 2008: Summer rain Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juni 2008: Summer rain Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn et norsk fond + Bedre bransjemessig

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Holberggrafene. 25. november 2016

Holberggrafene. 25. november 2016 Holberggrafene 25. november 2016 1 Ti fete og fem magre En stigende graf betyr at aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene gjør det bedre enn verdensindeksen 2 Økonomiske tyngdelover arbeider i vekstmarkedenes

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. mai 2011 Månedens avkastning: -2,4 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. mai 2011 Månedens avkastning: -2,4 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst mai 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Desember

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mai 2012. Månedlig avkastning: -5,9% Hittil i 2012 (NOK): 3,2 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mai 2012. Månedlig avkastning: -5,9% Hittil i 2012 (NOK): 3,2 % The art of common sense SKAGEN Vekst Mai 2012 Månedlig avkastning: -5,9% Hittil i 2012 (NOK): 3,2 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Myk sand på stranden vanskeliggjør sykling. Risikopremiene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Næringsforeningens aksjemøte ved Geir Tjetland forvalter SKAGEN Vekst

Næringsforeningens aksjemøte ved Geir Tjetland forvalter SKAGEN Vekst Næringsforeningens aksjemøte 2016 ved Geir Tjetland forvalter SKAGEN Vekst Takk for tillit 2 2016: Apens år (etter kinesisk regning) https://youtu.be/m1owcnckchg 3 Hva kan forventes i apens år? Tidligere

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016 Jan Petter Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april 2014 1 Verden vokser videre i 2017 10 Verden Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier 8 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005

Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005 Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005 SKAGEN Fondene i kortversjon Største aksjefondsforvalter i Norge, stiftet i 1993 Fjerde største rentefondsforvalter

Detaljer