SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mai Månedlig avkastning: -5,9% Hittil i 2012 (NOK): 3,2 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mai 2012. Månedlig avkastning: -5,9% Hittil i 2012 (NOK): 3,2 %"

Transkript

1 The art of common sense SKAGEN Vekst Mai 2012 Månedlig avkastning: -5,9% Hittil i 2012 (NOK): 3,2 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Myk sand på stranden vanskeliggjør sykling. Risikopremiene økte i mai mens kursene falt 1

2 Høydepunkter i mai 2012 Makrofaktorer Verdens råvaremarkeder fortsatte fallet i mai. Brent olje falt 15% i måneden til USD102 og er nå 19% under toppnivået i Kobberprisen er ned 15% fra toppen i februar. Hovedgrunnen til prissvekkelsen er nervøsitet knyttet til europeiske økonomier og utfordringene dersom eurosamarbeidet bryter sammen. Dette forklarer også at dollaren styrket seg 7% mot kronen. Økonomien Bildet malt av økonomiske indikatorer i mai 2012 viser bedre PMI i USA og Kina., men svakere PMI i eurosonen. Det amerikanske boligmarkedet viser tegn til bedring. Alt i alt støtter økonomiske data i mai inntrykket av svekket verdensøkonomi, men husk at verdensøkonomien selv i denne svake perioden vil vokse med 1, mrd $ til mrd$ Rente og inflasjon Selskapene Flukten til sikkerhet senket den effektive renten på tyske 10-årige statsobligasjoner fra 1,66% til 1,27%, mens spanske 10-årige statsobligasjoner steg fra 5,77% til 6,50%. Forskjellen skyldes ikke inflasjonsforventninger, men er uttrykk for hvordan økt risikopremie i løpet av kort tid senker kursene. Inntrykket er godt etter at rapportsesongen for første kvartal er over. Gjennomsnittselskapet i SKAGEN Vekst rapporterte på linje med eller litt bedre enn forventet. Utsiktene for resten av 2012 var usikker og tok vekk noe av optimismen i aksjemarkedet. Den mislykkede børsnoteringen av Facebook og tradingtap i JP Morgan.bidro til den negative nyhetsstrømmen. Verdsettelse aksjer Inntjeningsestimatene for 2012 ble justert opp 4% for selskapene listet på Oslo Børs etter rapporteringen i 1. kvartal, mens inntjeningen i selskapene som inngår i MSCI World ble nedjustert 3,5%. Bak nedjusteringen er energiaksjer oppjustert 4%, mens råvare og finanssektoren ble nedjustert 6-8%. Inntjeningen i selskapene på Oslo Børs forrenter nå børsverdien med 11% (P/E 9), mens inntjeningen til selskapene i MSCI World forrenter børsverdien med 9% (P/E 11). Detter er attraktivt i forhold til effektiv rente selv på spanske statsobligasjoner. 2

3 Resultater pr 31. mai 2012 i NOK QTD YTD Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst -6,4 % 3,2 % 5,6 % 14,4 % Referanseindeks* -7,0 % 1,3 % 10,8 % 8,5 % Meravkastning 0,6 % 1,9 % -5,3 % 5,9 % *Tall før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 **Fondet ble startet 1. desember Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) 3

4 SKAGEN Vekst avkastning hittil i år (NOK) SKAGEN Vekst steg 3,2% in 2012 MSCI World opp 3,0% Oslo index opp 0,2% Årsslutt 2011 = 100. Alle tall i NOK Aksjene på Oslo Børs falt 12% siden toppen i mars, oljeprisen er ned 17%. Den internasjonale andelen av porteføljen har utviklet seg bra. 4

5 SKAGEN Vekst avkastning siden slutten av 2008 (NOK) SKAGEN Vekst opp 38% siden 2008 MSCI World opp 23% Oslo index opp 58% Årsslutt 2008 = 100. Alle tall i NOK De mer sykliske aksjene på Oslo Børs har siden 2008 bidratt med god merverdi sammenliknet med avkastningen i verdensindeksen. 5

6 Resultater delporteføljer i NOK YTD Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst 8,2 % -21,6 % 32,4 % Oslo Børs Hovedindeks -0,1 % -12,5 % 31,4 % Meravkastning 8,3 % -9,1 % 1,0 % Global del av SKAGEN Vekst -3,1 % -16,5 % 12,8 % Verdensindeks (NOK) 2,6 % -4,9 % 23,2 % Meravkastning -5,7 % -11,6 % -10,4 % Avkastningstall er brutto (eks. forvaltningshonorarer, agio/disagio og netto rente) Alle tall oppdatert per 31. mai

7 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/Utland 3 år

8 Kursutvikling SKAGEN Vekst *Tall for indeks før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50. Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar. Oppdatert pr. 31. mai

9 Vinnere og tapere i millioner kroner hittil i 2012 Winners Vinnere DOF 63 Norwegian Air Shuttle 50 Samsung Electronics 34 TGS Nopec 33 Wilhelm Wilhelmsen 30 Solstad Offshore 27 Dixons 25 Marine Accurate Well 25 TTS Group 24 Hurtigruten 22 Losers Tapere Eletrobras -77 Kongsberg -38 Petrobras -33 France Telecom -19 Chiquita -19 Stolt-Nielsen -17 LG Electronics -16 Proact IT Group -16 Kesko -16 Gazprom -15 Samlet resultat for perioden ble 285 MNOK 9

10 Vinnere og tapere i millioner kroner i mai 2012 Winners Vinnere Marine Accurate Well 45 Wilhelm Wilhelmsen Holding 14 Northern Logistrics Property 10 Glamox 9 Akva Group 4 Gjensidige 4 Algeta 3 Karolinska Development 3 Hitecvision 2 Dockwise 2 Losers Tapere Samsung Electronics -46 DOF -42 Eletrobras -29 Sevan Drilling -29 Solstad Offshore -22 EMGS -22 Kongsberg Gruppen -20 Royal Caribbean Cruises -19 Morpol -19 Petrobras -18 Samlet resultat for perioden ble -48 MNOK 10

11 Bransje og geografisk fordeling i SKAGEN Vekst Bransjefordeling % av totalporteføljen Geografisk distribusjon % av totalporteføljen Energi 23,7% Norge 57,4% Råvarer 5,9% Asia ex Japan 9,9% Kapitalvarer, service og transport 19,0% Nord Amerika 6,4% Inntektsavhengige forbruksvarer 8,5% Kjerne EU 6,6% Defensive konsumvarer Medisin 5,5% 5,4% EMEA 4,2% Bank og finans 12,8% Perifer EU 6,4% Informasjonsteknologi 9,8% Sør Amerika 5,6% Telekom 3,9% Oceania 0,2% Nyttetjenester 2,1% Japan 0,2% Kontanter 3,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Kontanter 3,2% 0% 20% 40% 60% 80% 11

12 SKAGEN Vekst - 12 største poster ved utgangen av mai 2012 Verdsettelse og oppside er vektet og kalkulert basert på samme metode som referanseindeks P/E 7,3x for 2012 svarer til en forventet fortjeneste pr aksje (earnings yield) på 13,7% 12

13 Kommentarer til enkeltaksjer i porteføljen Eletrobras Eletrobras var på taperlisten i mai., delvis grunnet 12% generell nedgang for brasilianske aksjer. Selskapets fundamentale forhold utvikler seg bra. I første kvartal steg omsetningen 16%, mens EBITDA vokste 6%. Volumet steg 4%, resten av salgsveksten kom fra nye prisingskontrakter. Eletrobras utvider kraftproduksjonen, noe som i løpet av få år vil heve omsetning og inntjening betydelig. Wilhelm Wilhelmsen Rederiet rapporterte solide tall for 1. kv. med 8,4% vekst i driftsresultatet. God kapasitetsutnyttelse for bilskipene samt gode tall for skipstjenester hvor omsetningen, justert for engangskostnader innen ballastvann behandling, steg hele 60%. Northern Logistics NLP, svensk logistikk eiendomsselskap med 20 eiendommer i Sverige og Danmark., rapporterte inntjening 1. kv. på 111m SEK, opp 9%. Verdijustert EK var 45 kr per aksje, mens selskapet handler på 23 NOK. Inntjeningen i 2012 forrenter børsverdien med 17% Samsung Electronics Samsung er på vinnerlisten hittil i år, men havnet på taperlisten i april. Selskapet lanserte Galaxy III mobilen i mai og de første reaksjonene fra butikkene viser sterk etterspørsel. 13

14 Commentary on individual companies in portfolio Dixons Dixons har opplevd kursfall til tross for godt salg hos konkurrentene. Dystre nyheter fra Storbritannia og Sør-Europa oppveies imidlertid av positiv utvikling i Norden. Med en omsetning på 8 mrd GBP vil selv beskjedne volumøkninger og kostnadskutt få betydelig effekt på inntjeningen ettersom driftsresultatet så vidt kryper over GBP 100m. Dixons børsverdi er GBP 500m, mens netto rentebærende gjeld utgjør GBP 400m. Chiquita Chiquita rapporterte dårlige tall i første kvartal og aksjen falt 25%. Bananprisen falt 6% i kvartalet og prisen på salatmiks var ned 4%. Samtidig steg distribusjonskostnadene slik at driftsresultatet gikk ned fra USD 42m til 0. Såfremt ledelsen klarer å gjennomføre kostnadskuttprogrammet, prises selskapet nå til 10x inntjeningen i Marine Accurate Well Marine Accurate Well steg i mai på nyheten om at intensjonsavtalen med Lundin Petroleum ble bekreftet og endelig avtale sikret. Selskapet har en halvt nedsenkbar rigg som er leid ut i to år med ytterligere opsjon på to år. Dagraten er 0,5m USD eller USD 365m i toårsperioden. Kontrakten starter 2h

15 Største endringer i mai Kjøpt SAP Akzo Nobel Samsung Electronics pref Baker Hughes Royal Caribbean Cruises Royal Sun Alliance Solgt Evry (former EDB ASA) (out) Fairstar Heavy (out) Spectrum TGS Nopec Transeuro Energy Gjensidige Samsung Electronics ord Samsung SDI ord Carnival Cruises (out) Rottneros Teleste Oyj Indosat ADR Aska Pharmaceutical 15

16 Kjøpt i perioden Baker Huges Baker Hughes er et amerikansk, globalt oljeserviceselskap. Baker har ledende posisjon innen boreutstyr, ferdigstillelse av brønner og produksjon. Skifergass og olje og økningen i antall boreenheter på amerikansk jord er nøkkelfaktorer for Baker i tillegg til selskapet globale ekspansjon innen olje/gass utforsking og boring. Målt på P/B og P/S handler aksjen på laveste nivå siden Den fundamentale utviklingen går riktig vei og verdsettelsen er utrolig lav med P/E 10x for 2012 og 7x for RSA Vi fortsatte å akkumulere RSA, et britisk forsikringsselskap etablert I 1710 som driver skadeforsikring I UK, Skandinavia (Codan/Trygg/Hansa), Canada og noen vekstmarkeder. RSA er upopulær i en upopulær sektor (finans) på grunn av sin britiske virksomhet med tilhørende bekymringer for om fortjenesten og utbyttene er bærekraftige. Forventingene til selskapet er lave, og det er også aksjeprisen. RSA bidrar med stabil pengeflyt, som gir 12% egenkapitalavkastning (ROE) Aksjen handles til rett under bokført verdi, og tidligere har aksjen blitt verdsatt høyere så snart pris/bok verdien er over 1x. Mens vi venter på høyere fortjeneste og at revurdering vil skje gir 9% årlig utbytte en anstendig avkastning. 16

17 Solgt i perioden TGS Nopec Vi fortsatte nedsalget i TGS Nopec og pengene ble reinvestert i Baker Hughes Kursen i seismikkselskapet har utviklet seg bra siden bunnen i Selskapet handles til 13x forventet inntjening i 2012 og på 3x bokført verdi, mens egenkapitalavkastningen er %. Selskapet er veldrevet, men på grunn av spørsmål om verdsettingen finner vi bedre verdi for våre investeringer i andre deler av verdikjeden til energisektoren. Evry Evry ble solgt ut av porteføljen. Evry er et norsk ITdrift, service og konsulentselskap. Aksjen har hatt en hyggelig rekyl fra NOK 9 til 13 siden 2. halvår 2011, drevet av forventninger om bedre inntjening. Vi har benyttet styrken i kursen til å selge aksjene og delvis reinvestere i SAP (se statusrapport for april) 17

18 Markeder % i mai 2012 i NOK Kina (lokal) 5 Taiwan 1 USA (S&P 500) 0 USA (Nasdaq) -1 Japan -2 Verdensindeksen -3 Thailand -4 Singapore -4 Sveits -4 Canada -4 Frankrike -4 Belgia -4 Indonesia -5 Hong Kong -5 Nederland -5 Sør-Korea -5 Vekstmarkedsindeksen -5 Storbritannia -5 Sør-Afrika -6 SKAGEN VEKST -6 Danmark -6 Kina (Hong Kong) -6 Tyrkia -6 India -6 Mexico -7 SKAGEN KON-TIKI -7 SKAGEN GLOBAL -7 Tyskland -8 Sverige -8 Norge (OSEBX) -9 Østerrike -9 Italia -10 Polen -11 Finland -11 Brasil -12 Spania -12 Russland -15 Ungarn -16

19 Markeder % hittil i år i NOK (pr 31. Mai) Thailand 15 Tyrkia 14 USA (Nasdaq) 14 Danmark 10 Singapore 10 Kina (lokal) 9 USA (S&P 500) 8 Taiwan 7 Hong Kong 5 Tyskland 4 SKAGEN VEKST 3 Mexico 3 Verdensindeksen 3 Sør-Afrika 2 Japan 2 Vekstmarkedsindeksen 2 India 2 Belgia 1 Sør-Korea 1 Kina (Hong Kong) 1 Sveits 0 Norge (OSEBX) 0 Indonesia 0 Østerrike 0 Sverige 0 Storbritannia -1 SKAGEN GLOBAL -1 SKAGEN KON-TIKI -1 Canada -2 Polen -3 Ungarn -3 Frankrike -4 Finland -5 Russland -6 Nederland -7 Brasil -10 Italia -15 Spania -29

20 Avkastning for utvalgte aktivaklasser i

21 Månedens tema: Verdsettelse av sykliske selskaper Verdsettelsen av nordiske sykliske selskaper har kommet ned nesten 50% siste 10 år Sykliske selskaper har sett verdsettelsen komme ned 50% sammenlignet med selskaper med stabil inntjening, hvorfor? En grunn kan være at finanskrisen og økonomisk usikkerhet forårsaket store endringer i oppfatninger i 2008/09. Men økonomisk usikkerhet om fremtiden er alltid utbredt, så spørsmålet er om risikopremien for sykliske selskaper vil forbli stabilt høy relativt til ikke-sykliske selskaper. En annen grunn kan være at ledelse og kapitalavkastning i sykliske selskaper er mindre god enn i ikke-sykliske selskaper. I teorien skal (den risikojusterte) kapitalavkastningen over tid være den samme, ellers vil kapitalen strømme til høyavkastningsaktiva, noe som vil vanne ut avkastningen. Det samme gjelder ledelse hvis alle dyktige ledere går til ikke-sykliske selskaper vil de dyktigste lederne gå til sykliske fordi det vil være enklere å slå konkurrentene. Konklusjon: så lenge den globale økonomien forsetter å kjøre bare i første og andre gir, vil de sykliske selskapenes forsøk på å redusere belåning og lav kapitalavkastning ikke lykkes. Når økonomien snur eller selskapene s balanser er solide (hva som enn skjer først) er det sannsynlig at risikopremien på sykliske aksjer vil komme ned på normale nivåer. 21

22 Nordiske sykliske selskaper har blitt betydelig nedgradert siden 2002 Syklisk kontra ikke-syklisk Enkelte ikke-sykliske har gjennomgått strukturelle endringer. I dag er det flere sushi barer enn pølsekiosker i København. Enkelte sykliske selskaper har stor andel løpende vedlikeholds- og serviceinntekter 22

23 Om SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst er et absolutt fokusert aksjefond. Fondet ble etablert i 1993 og har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16 prosent siden oppstart. Porteføljen består av en blanding av norske og internasjonale aksjer. Utvelgelsen av aksjer skjer med bakgrunn i den samme investeringsfilosofien som for de andre aksjefondene i SKAGEN. Vi søker derfor å finne selskaper med solide og utprøvde forretningsmodeller og som kan kjøpes med rabatt. For å finne disse aksjene bruker vi SKAGENs 3 U er underanalysert, upopulær og undervurdert. Tankegangen som ligger til grunn for SKAGEN Vekst sin porteføljekonstruksjon er en fokus på over gjennomsnittlig avkastning på investert kapital, solid kontantstrøm over en syklus, og en balansert netto gjeldssituasjon sammenlignet med selskapets fluktuasjon i driftsresultat. SKAGEN Vekst har en større andel av midlene eksponert mot olje og energimarkedene fordi Oslo Børs har en proporsjonalt større andel av olje og gass eksponering enn det globale aksjemarkedet totalt sett. 23

24 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. 24

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1%

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% Lavere oljepris og svakere norsk krone har påvirket resultatet til SKAGEN Vekst negativt i april. Vi fortsetter prosessen med å redusere

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Desember

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. April 2009 Etterlengtet vår! Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. April 2009 Etterlengtet vår! Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst April 2009

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Oktober 2008, Krakk del 2 Ille ble verre. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Oktober 2008, Krakk del 2 Ille ble verre. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Oktober

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - juli 2013

SKAGEN Vekst Statusrapport - juli 2013 SKAGEN Vekst Statusrapport - juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Vekst steg 2,7 prosent i juli, mens fondets referanseindeks, som består av OSEBX og MSCI AC World, økte med 4 prosent i samme periode.

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Februar 2012 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,1 %, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år!

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! SKAGEN Vekst Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 5,4% i desember, + 32,5% i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs Fondets

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne SKAGEN Vekst November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 2,3% i november, + 25,7% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Oktober 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Oktober 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Oktober 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Global. April 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. April 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global April 2010 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Kunsten å bruke sunn fornuft. September 2008: Flukt til sikkerhet og vesentlig svakere

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Kunsten å bruke sunn fornuft. September 2008: Flukt til sikkerhet og vesentlig svakere Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki September 2008: Flukt til sikkerhet og vesentlig svakere

Detaljer