SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%"

Transkript

1 SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

2 Høydepunkter i september 2012 Makrofaktorer I motsetning til foregående måneder, har industrielle metaller som aluminium og nikkel vist solid prisoppgang i september. Prisoppgangen faller sammen med stimulanseplan i Kina samt ytterligere stabiliseringstiltak gjennomført av ECB og Fed i USA. Økonomien Industriproduksjon og PMI-indikatorer peker fortsatt mot en ganske svak økonomisk utvikling,. Det er verdt å notere seg at til tross for dystre medieoppslag, vil verdensøkonomien vokse med 3,5% i Det føles kanskje ikke sånn i Sør-Europa, men reformene i denne delen av verden baner vei for kraftig vekst i regionen i fremtiden. Rente og inflasjon Selskapene Verdsettelse aksjer To-års obligasjonsrenter har kommet opp igjen fra nivåer under null. Nå er det bare Danmark og Sveits som er i en slik unormal situasjon. 10-årige statsobligasjonsrenter i det som vurderes som sikre utstedere (USA og Tyskland) har steget 40 punkter siden bunnen i juli. Dette kan ses på som en indikasjon på høyere økonomisk aktivitet i fremtiden. Det er liten aktivitet på resultatrapporteringsfronten i september, men noen selskaper kom med resultatvarsler. Ettersom det bare var snakk om et fåtall selskaper, skal man være forsiktig med å tolke dette som en generell trend. Det lille antalle selskapet som rapporterte resultater i september, kom med tall på linje med forventningene. Imidlertid viser 12- måneders rullerende salg en litt svak utvikling. Globale markeder steg 1,9% i NOK i september. Oslo Børs steg 2,5%, løftet av kursstigning i de større selskapene. Mindre selskaper steg 0,6%. Aksje- og råvaremarkedene peker derfor mot lysere økonomiske utsikter. SKAGEN Vekst-porteføljen (12 største posisjoner) er nå verdsatt til 8,4x forventet inntjening i 2012 mens markedet er priset til 13,0x. Sammenlignet med 1,6% løpende avkastning på 10- årige amerikanske statsobligasjoner, er aksjemarkedet attraktivt ettersom børsselskapenes inntjening forrenter markedsverdien med 7,7% 2

3 Resultater pr 30. september 2012 i NOK QTD YTD Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst 0,9 % 6,3 % 2,2 % 14,3 % Referanseindeks* 6,3 % 12,1 % 10,9 % 9,0 % Meravkastning -5,4 % -5,8 % -8,6 % 5,4 % *Tall før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 **Fondet ble startet 1. desember Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) 3

4 SKAGEN Vekst 2012 avkastning i NOK SKAGEN Vekst har steget 6,3% i 2012 MSCI World opp 8,3% Oslo indeks opp 15,8% Investorenes preferanse for de mest likvide aksjene påvirket avkastningen i 3. kvartal. SKAGEN Vekst har en mix av små og mellomstore norske aksjer, som ikke fulgte markedet. 4

5 SKAGEN Vekst avkastning siden 2008 i NOK Årsslutt 2008 = 100 i NOK SKAGEN Vekst er opp 42% siden 2008 MSCI World er opp 28% Oslo indeks er opp 86% 5 Selskapenes utvikling siden finanskrisen i 2008 har fokusert på bevaring av kontantbeholdning og reduksjon av netto gjeld. Selskaper som ikke har fokusert på dette, har underprestert. SKAGEN Vekst konsentrerer på økt eksponering mot billige selskaper som genererer netto kontantstrøm.

6 Resultat delporteføljer YTD 2011 Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst 8,9 % -21,6 % 15,2 % Oslo Børs Hovedindeks 15,8 % -12,5 % 37,9 % Meravkastning -6,9 % -9,1 % -22,7 % Global del av SKAGEN Vekst 5,1 % -16,5 % 8,1 % Verdensindeks (NOK) 8,3 % -4,9 % 21,2 % Meravkastning -3,2 % -11,6 % -13,1 % 6

7 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/Utland 3 år

8 Kursutvikling SKAGEN Vekst *Tall for indeks før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50. Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar. Oppdatert pr. 30. september

9 Vinnere og tapere i millioner kroner hittil i 2012 Vinnere Norwegian Air Shuttle 79 Samsung Electronics 69 Dixons Retail 47 TGS Nopec 39 Royal Caribbean Cruises 35 Continental AG 31 Hannover Rück 31 Koza Altin 29 DOF 27 Gjensidige 26 Tapere Eletrobras -83 Fjordline -31 Proact IT -26 Odfjell -23 France Telecom -17 Chiquita Brands -13 LG Electronics -12 Kongsberg Gruppen -12 Kesko -11 Corning -11 Samlet resultat for perioden ble 536 MNOK 9

10 Vinnere og tapere i millioner kroner i september 2012 Vinnere Samsung Electronics 26 Royal Caribbean Cruises 22 Norsk Hydro 13 Northern Logistics Property 12 Ganger Rolf 12 Petrobras 11 Mahindra & Mahindra 7 Gjensidige 7 Dixons Retail 7 SAP AG 6 Tapere Wilh. Wilhelmsen -20 Kongsberg Gruppen -17 Norwegian Energy Company -8 EMGS -7 Transocean -7 France Telecom -7 Sevan Drilling -6 Marine Accurate Well -6 Odfjell -5 TTS Group -5 Samlet resultat for perioden ble 74 MNOK 10

11 Bransje og geografisk fordeling i SKAGEN Vekst Bransjefordeling % av totalporteføljen Geografisk distribusjon % av totalporteføljen 11

12 SKAGEN Vekst - 12 største poster ved utgangen av august 2012 Company Weight in portfolio Price P/E 12e P/E 13e Price/book trailing Target price Samsung Electronics 5,6% ,5 4,6 1, Kongsberg Gruppen 4,7% 108,50 9,9 9,2 2,3 150 Royal Caribbean Cruises Ltd 4,4% 30,21 17,0 12,1 0,8 50 Petroleo Brasileiro 2,6% 22,07 8,9 7,8 0,9 45 Wilh Wilhelmsen Holding 2,6% 139,00 4,1 3,7 0,8 200 Teva Pharmaceutical 2,4% 41,41 9,0 7,7 1,8 60 Norsk Hydro 2,4% 26,84 134,2 16,8 0,8 40 Solstad Offshore 2,4% 86,50 5,8 4,0 0,7 170 Norwegian Air Shuttle 2,3% 107,50 8,1 6,1 1,9 175 Olav Thon Eindom 2,2% 862,00 9,7 10,6 0, Ganger Rolf 2,1% 118,50 13,9 11,3 0,8 150 Continental AG 2,1% 76,45 8,7 7,9 1,9 105 Weighted average top 12 35,7% 8,4 6,8 1,0 49 % MSCI 13,0 11,5 1,7 Oslo benchmark index 11,8 9,9 1,6 12

13 Kommentarer til enkeltaksjer i porteføljen Wilh. Wilhelmsen WWI, holdingselskapet for bilfraktrederiet og marine tjenester, var en av de negative bidragsyterne i september som følge av japanske konkurransemyndigheters bevisopptak. Risikopremien økte, men kommentarer om driften førte også til nedgang. Biltransport ser bra ut, men gruveutstyr og lignende ser litt svakere ut. Alt i alt førte negative nyheter til kursnedgang på 18% fra toppen i august. Kongsberg Gruppen Kongsberggruppen opplevde svak nedgang i september til tross for ganske gode nyheter siste par måneder. I det korte bildet er ikke aksjemarkedet villig til å prise inn gode nyheter ettersom mange av de nye kontraktene først blir synlige i resultatregnskapet fra Selskapet er lavere priset enn på mange år. Etter hvert vil aksjekursen reflektere bedre fundamentale forhold. Royal Caribbean Cruises Norsk Hydro RCL var beste bidragsyter i september. Investeringscaset er ganske enkelt at antallet cruise passasjerer globalt forventes å vokse fra 19m i 2011 til 21m i 2014 mens antall skip/senger i samme periode reduseres. Et nytt skip bestilt i dag vil ikke kunne ta passasjerer før 2016, slik at bedret markedsbalanse vil bedre selskapets avkastning på kapitalen (i dag bare 5-6%) Norsk Hydro tok igjen noe av det tapte i september ettersom aluminiumsprisen (og andre industrimetaller) steg. Globale lagre og marginale produksjonskostnader peker mot ytterligere økte aluminiumspriser. Norsk Hydros gjennomsnittlige produksjonskostnad er 1850 USD/tonn, mens markedsprisen er 2100 USD/tonn. I det korte bilde ser derfor lønnsomheten attraktiv ut. 13

14 Største endringer i september 2012 Kjøpt Statoil (new) Continental AG SAP AG Baker Hughes RCL NKT Solgt Algeta (out) Cermaq Siem Shipping Clavis Subsea 7 Teleste (out) BP (out) Chiquita IRSA Mobile Tele Systems Natuzzi Dixons Retail (out) Danubius Hotel (out) LG Electronics Eletrobras Petrobras Hindalco (out) 14

15 Kjøpt i perioden Statoil Statoil er Norges største selskap og har blitt tatt inn med en vekt i porteføljen på 1,25%. I løpet av de siste årene har Statoil omformet seg til et rent olje/gass-selskap. Samtidig har selskapet investert for å oppnå vekst i reservene som overstiger dagens produksjon. Endringen i selskapets inntjeningsprofil synes ikke å være reflektert i aksjekursen som har ligget flat siste år. Analytikernes forventninger er beskjedne og med 20% ROE og 1,5x bokført egenkapital mener vi det er en 200 kroners aksje. Continental AG Største aksjonær i den tyske bilutstyrsleverandøren og dekkprodusenten, Schaeffer reduserte sin eierandel til rett under 50%. Schaeffer kjøpte seg opp etter et bud som løp ut to dager etter Lehman kollapset i Følgelig ble de eier av flere aksjer enn de ønsket. Etter nedsalget er overhenget i Continentalaksjen borte. Selskapet er priset til P/E på bare 8x. Markedets fokus på bilsikkerhet og drivstofføkonomi innebærer gode vekstutsikter. SKAGEN Vekst plukket opp aksjer i nedsalget, kursmål 100 EUR. 15

16 Solgt i perioden Dixons Retail Vi solgte oss ut av Dixon Retail, morselskapet til Lefdal og Elkjøp, etter at kursen nesten har doblet seg i Det er vår vurdering at gruppens kostnadsstruktur, inkludert leieforpliktelser, vil gjøre det vanskelig å øke marginen. Aksjen handler på 14,2x 2012-inntjeningen og 10x2013 uten sikkerhet for et solid oppsving i Europeiske konsumenters forbruk. Derfor bestemte vi oss for å selge oss ut av selskapet. BP BP ble solgt og salgsprovenyet plassert i Statoil. BP finner mindre olje og gass enn de produserer, i motsetning til Statoil som finner mer enn produksjonen. BP har et omfattende bensinstasjonsnettverk og oljemarketing divisjon. Det er vår vurdering at 15% ROE og prising til 1,1x bokført egenkapital ikke har tatt høyde for den pågående uttømmingen av reservene. Det juridiske oppgjøret etter Macondo-ulykken i 2010 er fortsatt uavklart og dette veide også inn da beslutningen om å selge seg ut ble fattet. 16

17 Markeder i september 2012 i NOK India 12 Polen 8 Ungarn 7 Thailand 6 Hong Kong 6 Sør-Korea 5 Mexico 5 Taiwan 5 Spania 5 Kina (Hong Kong) 5 Russland 5 Østerrike 5 Tyskland 5 Vekstmarkedsindeksen 5 SKAGEN KON-TIKI 4 Finland 4 Indonesia 3 Belgia 3 Brasil 3 Norge (OSEBX) 2 Canada 2 Sverige 2 SKAGEN GLOBAL 2 Sveits 2 Kina (lokal) 2 Singapore 2 Danmark 2 Verdensindeksen 2 Sør-Afrika 2 Italia 2 USA (S&P 500) 1 Storbritannia 1 SKAGEN VEKST 1 Japan 0 Frankrike 0 USA (Nasdaq) 0 Nederland -1 Tyrkia -1

18 Markeder hittil i år i NOK (pr 28. september) Tyrkia 34 Thailand 29 Polen 22 Danmark 22 Singapore 20 India 19 USA (Nasdaq) 19 Tyskland 17 Norge (OSEBX) 16 Mexico 16 Ungarn 15 Sverige 14 Belgia 13 Hong Kong 12 Taiwan 12 USA (S&P 500) 12 Sør-Korea 9 Verdensindeksen 8 Østerrike 8 SKAGEN GLOBAL 8 Sveits 8 Sør-Afrika 8 Vekstmarkedsindeksen 7 Storbritannia 7 SKAGEN VEKST 6 Russland 5 Frankrike 5 SKAGEN KON-TIKI 5 Canada 4 Indonesia 4 Finland 2 Nederland 2 Japan 1 Italia -1 Kina (Hong Kong) -1 Kina (lokal) -7 Brasil -8 Spania -12

19 Avkastning for utvalgte aktivaklasser i startet sterkt, fikk tilbakeslag i april og mai, og gjenopptok stigningen frem til slutten av august med god avkastning målt i NOK. September og oktober har historisk vært en svak periode, men 2012-versjonen viser apetitt på risiko, noe som kan indikere at 2012-aksjerally langt fra er over. 19

20 Tema: Likviditetens pris Lav daglig børsomsetning og investorpreferanse for aksjer som handler i store volumer hver dag har påvirket avkastningen på Oslo Børs og mange andre aksjemarkeder de siste årene. Investorer har unngått å sette penger i aksjer bare på grunn av manglende likviditet til tross for at selskapet har en god forretningsmodell og har attraktiv verdsettelse. Med risk on og risk off preferanse blant aktive aksjetradere har resultatet blitt høyere premie for likvide aksjer og dette har påvirket verdsettelsen av mindre likvide aksjer. Økt spread mellom kjøpsog salgskurs har gjort vondt verre og bidratt ytterligere til å gjøre ugunstig å handle disse aksjene. Forskjellen i avkastning er vist på neste side som illustrerer OBX (mest handlede aksjer på Oslo Børs) og SMB-imdeksen OSESX. SMB-selskapene må stige 60% for å ta igjen de store og likvide aksjene. SKAGEN Vekst er posisjonert for å tjene på redusert spread mellom verdsettelsen av de to aksjetypene, men det er åpenbart svært vanskelig å vite når dette vil skje. Vi har sett at enkelte selskaper blir overtatt av industrielle aktører, men formuesskatten i Norge spiller også en rolle for verdsettelsen av familieeide selskaper. Pga av denne skatten har familier et insentiv til ikke å optimere verdsettelsen gjennom god investor relation. 20

21 Store og likvide selskaper har utklasset mindre selskaper med dårlig likviditet

22 Om SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst er et absolutt fokusert aksjefond. Fondet ble etablert i 1993 og har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,3 prosent siden oppstart. Porteføljen består av både norske og utenlandske selskaper. Investeringsrisikoen blir redusert gjennom analyse av selskapers strategiske posisjon, finansielle styrke og utvikling, svingninger i inntjening, konkurrenter og aksjonærvennlighet. Risiko blir spredd gjennom å ha en signifikant del av porteføljen i selskaper utenfor Norge. For å finne disse aksjene bruker vi SKAGENs 3 U er underanalysert, upopulær og undervurdert. Bak mange av de utenlandske investeringene ligger det at en ikke finner tilsvarende selskaper i Norge og at disse selskapene tilbyr en god vekstprofil samtidig som de er solide, undervurderte og i undervurderte markeder. Tanken er at SKAGEN Vekst skal ha en portefølje med selskaper som gir bedre enn gjennomsnittlig avkastning på kapital, har solid kontantstrøm fra driften over en syklus og at netto gjeld skal stå i forhold til selskapets svinginger i driftsinntekter. 22

23 For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer