SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%"

Transkript

1 SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte med en innspurt etter denne pausen

2 Høydepunkter i oktober 2012 Makrofaktorer Økonomien Rente og inflasjon Selskapene Verdsettelse aksjer Prisoppgangen på industrielle råvarer i september viste seg å bli kortvarig ettersom mesteparten av gevinsten ble reversert i oktober. Imidlertid fortsatte prisoppgangen for trelast, et nøkkelprodukt for det amerikanske boligmarkedet. Trelastprisen i USA er 45% høyere enn for et år siden. Global vekst forventes å havne på 3,2% i 2012 og 3,5% i 2013 ikke fantastisk, men bra nok. Regioner med svak vekst som Europa og Japan fortsetter å være svake. Grunnlaget for vending i enkelte hardt rammede land som Irland og Hellas legges ved at arbeidskostnaden har falt 10-15%. Økt konkurranseevne danner et bærekraftig grunnlag for oppgang. Før euroen ble konkurranseevnen bedret gjennom valutadevaluering. Ekspansiv pengepolitikk og forventninger om redusert risiko forut har gitt økt rente på sikre (amerikanske og tyske) statsobligasjoner, mens renten på usikre (spanske og portugisiske) fortsetter å falle under nivåene i 1. kvartal. Kredittvilkårene bedrer seg bare gradvis, men retningen støtter den økonomiske aktiviteten. Over halvparten av selskapene har nå rapportert resultater for 3. kvartal. Bildet viser moderat omsetningsvekst og fortsatt bedring i resultat og kontantstrøm. Se senere i denne statusrapporten for en vurdering av hvordan selskapene i Vekst har rapportert. Analytikerne forventer 12,7% global resultatvekst. Til sammenligning forventes Vekst topp 12 å rapportere 25% resultatvekst neste år. Globale markeder falt 1,3% målt i NOK i oktober, ned 0,8% målt i USD. Oslo Børs falt 0,8%, SMB aksjene i Oslo falt 4,5% SKAGEN Vekst-porteføljen (12 største investeringer) er priset til 8,5x forventet inntjening 2012 mens markedet er priset til 13,0x. Det betyr at årets inntjening forrenter børskursen med 7,7%, noe som er attraktivt sammenlignet med den sikre amerikanske statsobligasjonsrenten på 1,7%. 2

3 Resultater pr 31. oktober 2012 i NOK QTD YTD Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst -1,2 % 5,0 % 1,6 % 14,2 % Referanseindeks* -1,0 % 11,0 % 9,6 % 8,9 % Meravkastning -0,2 % -6,0 % -8,0 % 5,3 % *Tall før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 **Fondet ble startet 1. desember Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) 3

4 SKAGEN Vekst 2012 avkastning i NOK SKAGEN Vekst har steget 5,0% i 2012 MSCI World opp 7,2% Oslo indeks opp 14,9% Investorenes preferanse for de mest likvide aksjene fortsetter å påvirke avkastningen, særlig i den norske delen av porteføljen. 4

5 SKAGEN Vekst avkastning siden 2008 i NOK Årsslutt 2008 = 100 i NOK SKAGEN Vekst er opp 41% siden 2008 MSCI World er opp 28% Oslo indeks er opp 85% Selskapenes utvikling siden finanskrisen i 2008 har fokusert på bevaring av kontantbeholdning og reduksjon av netto gjeld. Selskaper som ikke har fokusert på dette, har underprestert. 5

6 Resultat delporteføljer YTD 2011 Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst 8,3 % -21,6 % 10,4 % Oslo Børs Hovedindeks 14,9 % -12,5 % 33,4 % Meravkastning -6,6 % -9,1 % -23,0 % Global del av SKAGEN Vekst 3,0 % -16,5 % 9,2 % Verdensindeks (NOK) 7,2 % -4,9 % 24,4 % Meravkastning -4,2 % -11,6 % -15,2 % 6

7 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/Utland 3 år

8 Kursutvikling SKAGEN Vekst *Tall for indeks før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50. Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar. Oppdatert pr. 31. oktober

9 Vinnere og tapere i millioner kroner hittil i 2012 Vinnere Norwegian Air Shuttle 102 Samsung Electronics 79 Royal Caribbean Cruises 71 Dixons Retail 47 Hannover Ruck 44 TGS Nopec 39 Continental AG 34 Gjensidige 32 Koza Altin Ismelteri 30 Bank Norwegian 29 Tapere Eletrobras -100 Fjordline -31 Odfjell -30 Proact IT -25 France Telecom -23 Petrobras -22 Gazprom -18 Korea Re -15 Chiquita Brands -13 Sevan Drilling -12 Samlet resultat for perioden ble 445 MNOK 9

10 Vinnere og tapere i millioner kroner i oktober 2012 Vinnere Royal Caribbean Cruises 36 Norwegian Air Shuttle 23 Hannover Ruck 13 Samsung Electronics 11 LG Corp 8 Sabanci 7 Norwegian Finans 7 Kesko 7 Marine Accurate Well 6 Gjensidige 5 Tapere Sevan Drilling -23 DOF -17 Eletrobras -16 Wilhelm Wilhelmsen Hld -14 Petrobras -14 Danske Bank -11 Gazprom -9 EMGS -8 Dockwise -8 Baker Hughes -8 Samlet resultat for perioden ble -92 MNOK 10

11 SKAGEN Vekst vurdering av resultater 3. kv God Royal Caribbean Cruises SAP Kesko Bonheur/Ganger Rolf Samsung Electronics Teva Akzo Nobel Northern Logistics Properties Sparebanken Øst Sparebanken Vest Gjensidige Fred Olsen Prod Siem Offshore Kongsberg Gruppen Glamox Medistim Nøytral Continental AG Samsung SDI Danske Bank Norwegian.no LG Eletronics ABG Sundal Collier Cermaq Hydro Kongsberg Automotive Fortum Dårlig Petrobras Photocure Q-free Statoil Proact IT REC Rottneros IM Skaugen Norsk Skog Vurderingen er basert på rapportert sekvensiell og årlig utvikling av hver enkelt virksomhet, altså ikke hva analytikerne mente om resultatet. 11

12 SKAGEN Vekst - 12 største poster ved utløpet av oktober 2012 Company Weight in portfolio Price P/E 12e P/E 13e Price/book trailing Target price Samsung Electronics 6,0% ,5 4,6 1, Royal Caribbean Cruises Ltd 5,2% 33,67 17,7 12,7 0,8 45 Kongsberg Gruppen 4,9% 110,00 10,0 9,3 2,3 50 Teva Pharmaceutical 2,8% 40,42 8,6 7,4 1,5 55 Norwegian Air Shuttle 2,7% 123,00 9,8 6,6 2,2 185 Petroleo Brasileiro 2,5% 20,53 10,1 7,4 0,8 45 Wilh Wilhelmsen Holding 2,4% 128,00 3,5 3,5 0,7 200 Solstad Offshore 2,4% 84,00 6,2 3,9 0,7 170 Norsk Hydro 2,3% 25,67 128,4 19,7 0,8 40 Olav Thon Eindom 2,3% 878,00 10,7 10,6 0, Continental AG 2,2% 77,38 8,8 8,0 1,8 105 Ganger Rolf 2,2% 119,50 11,6 10,1 0,8 160 Weighted average top 12 37,9% 8,5 6,9 1,02 50% Weighted average top 25 60,3% 9,0 7,2 1,09 52% MSCI 13,0 11,5 1,70 Oslo benchmark index 12,4 10,6 1,52 12

13 Kommentarer til positive bidragsytere i porteføljen Norwegian.no Samsung Electronics Royal Caribbean Cruises Hannover Ruck Lavprisselskapet Norwegian rapporterte omsetningsvekst på 25% til NOK 4,2mrd og passasjervekst på 13% til 5,2m passasjerer i kvartalet. Kostnader knyttet til nye baser påvirket kostnadene, men ettersom disse basene vil gi passasjer- og omsetningsvekst i 2013 og kommende år, er satsingen fornuftig. Selskapet ekspanderer rask gjennom kjøpet av 220 drivstoffeffektive fly som blir levert i løpet av et par år. Handler til 10x 2012 resultatet og kursmålet er 185 (50% opp fra dagens kurs) Samsung Electronics rapporterte imponerende salgsvekst på 26% og 76% vekst i driftsresultatet. Størstedelen av bedringen kom fra smarttelefoner og Samsung er nå verdensleder. Forbrukselektronikk, halvledere og skjermteknologi viste mer blandet utvikling. Selskapets rettslige patent- og designstrid med Apple ser bare ut til å gi Apple medvind på hjemmebane i California. Til tross for sterk vekst og gode utsikter er Samsung bare priset til 8x 2012-resultatet. RCL var beste bidragsyter i september og oktober. Rapporten for 3.kv. viste svært sterk booking i tillegg til gode resultater i årets vanligvis beste kvartal. Tilbudet av ny kapasitet i cruiseferie- og konferansenæringen er moderat frem til 2015/16 slik at den stabile veksten i etterspørsel sannsynligvis vil øke kapasitetsutnyttelsen og gjennomsnittlig forbruk per passasjer. Dette vil forbedre den relativt lave kapitalavkastningen. Hannover Ruck, det tyske reassuranseselskapet, har vært en av de beste bidragsyterne siste måneder. Reassuransevirksomhet er avhengig av investeringsavkastning, men med fallende renter har behovet for lønnsomt risikoresultat fra forsikringsvirksomheten gjort det mulig å øke tariffene i markedet. Hannover Re drar også fordel av økt etterspørsel ved at forsikringsselskaper reduserer sitt kapitalbehov gjennom å reassurere (videreselge sin risiko). Selskapet oppfattes som en av de beste risikotakerne og handler til 8,5x resultatet. 13

14 Kommentarer til negaqtive bidragsytere i porteføljen Wil. Wilhelmsen DOF Petrobras Danske Bank 14 WWI, holdingselskapet for bil-transport og shipstjenester, var en av de negative bidragsyterne i oktober. Kartelletterforskningen pågår fortsatt og forventet transportvolum for biler, lastebiler, busser og anleggsmaskiner forventes å bremse opp i Aksjen er svært billig og handler på 3,8x 2012-inntjeningen. Til tross for at holdingselskapet akkumulerer kontantstrømmen fra driftsselskapene, er utbytteavkastningen hele 5,5% og kan økes uten å ramme selskapets finansielle stabilitet. DOF, subsea og forsyningsskipsrederiet, har ennå ikke rapportert 3. kv. tall, men det enorme ekspansjonsprogrammet på NOK 28 mrd som startet i 2006 avsluttes 1H Videre fremover vil DOF fokusere på å generere kontanter og redusere gjelden som er på NOK 21 mrd. Konsernets netto kontantstrøm vil nærme seg NOK 2 mrd i Selskapet er bare verdsatt til NOK 2,6 mrd, slik at aksjen har stor oppside. Risikoen er relatert til dagraten for fartøyene og rentenivået ettersom gjelden har flytende rente. Petrobras rapporterte skuffende resultater i 3. kv Salgsinntektene falt 6% og bruttoresultatet falt 28%. Til tross for enkelte kortsiktige forbedringer i raffineri og markedsaktiviteter, har Petrobras produksjon falt gjennom størstedelen av Selskapet sier dagsproduksjonen vil øke fra 4. kv og videre fremover, men markedets tillit til det budskapet er begrenset. Vi håper den brasilianske regjeringen vil øke pressett på Petrobras ettersom regjeringen vil trenge penger til forball VM i 14 og OL i 16 Danske Bank rapporterte 3. kv. resultater som bortsett fra for høye utlånstap, var tilfredsstillende. Den nye ledelsen ga også markedet en strategioppdatering som ikke var revolusjonerende ettersom enkelte markedsaktører hadde håpet på salg av mindre sentrale aktiviteter. Men aksjen falt 11% på to dager ettersom banken økte antall aksjer med 10% gjennom emisjon for å styrke kapitaldekningen og få billigere funding som følge av bedret risikoprofil. Forutsatt normaliserte utlånstap er kursmålet for Danske DKK 140 eller 50% over dagens kurs.

15 Største endringer i oktober 2012 Kjøpt Akzo Nobel Fortum Kesko Talanx (new) Royal Caribbean Cruises Teva B&O Danske Bank Korea Re Solgt Morpol Norwegian Finans Clavis IM Skaugen Gjensidige Hannover Ruck Chiquita (out) IRSA Natuzzi Aska Pharmaceuticals Royal Unibrew Altona Mining Elixir Petroleum Koza Altin Ismelteri LG Electronics 15

16 Kjøpt i perioden Talanx Talanx ble kjøpt i en børsintroduksjon i begynnelsen av oktober. Selskapet er Tysklands tredje største forsikringsselskap. Talanx kontrollerer 50% av Hannover Ruck, og denne posten er verdt EUR 3,3 mrd, noe som betyr at resten av Talanx er priset til EUR 1,6 mrd. For det beløpet får du premieinntekter på EUR 11 mrd og et forventet før skatt resultat på EUR 1 mrd. Gjennom listingen ønsker ledelsen å strømlinje selskapet og et kostnadskuttprogram på EUR 245m er blitt implementert. Kursmålet er EUR 34 i et 2-3 års perspektiv. Kesko Vi økte vår posisjon i Kesko, det finske detaljhandelsselskapet som har mer enn supermarkeder, byggvarehus, bilforhandlere og sportsbutikker i Norden og Russland. Ledelsen besluttet ekspansjonen før nedgangsperioden. Ekspansjonen har fortsatt mer eller mindre uavbrutt de siste årene og følgelig har konsernets kontantstrøm svekket seg ettersom investeringene vokste. I andre halvår 2012 justerte ledelsen planene og introduserte kostnadskutt som har økt sannsynligheten for at aksjen skal nå vårt kursmål på EUR

17 Solgt i perioden Chiquita Brands Chiquita, banan- og ferdigsalatselskapet, forlot porteføljen etter en 66% kursøkning fra bunnivået i juli. Vi ser begrenset potensiale knyttet til salg av landbruksprodukter som merkevarer ettersom distribusjonskanalene (supermarkeder etc) har sine egne merkevarer. Morpol Vi reduserte posisjonen i Oslo Børs-noterte, polske fiskeoppdretts- og røkelaksselskapet. Morpol har hatt en røff reise siden børsnoteringen sommeren 2010 ettersom flere styremedlemmer og ledere har blitt skiftet ut i et uvanlig høyt tempo. En viss stabilisering har skjedd i Forretningsmodellen er ikke beskyttet, men distribusjonsavtaler gir noe økt verdi og fiskeoppdrettsvirksomheten skiller seg ikke fra øvrige aktører. 17

18 Markeder i oktober 2012 i NOK Tyrkia 9 Kina (Hong Kong) 7 Østerrike 5 Ungarn 4 Hong Kong 4 Italia 3 Nederland 3 Frankrike 2 Spania 2 Sveits 2 Indonesia 2 Finland 1 Tyskland 1 SKAGEN GLOBAL 0 Storbritannia 0 Belgia 0 Thailand 0 Mexico 0 SKAGEN KON-TIKI 0 Kina (lokal) -1 Sør-Afrika -1 Singapore -1 Norge (OSEBX) -1 Vekstmarkedsindeksen -1 Verdensindeksen -1 Canada -1 SKAGEN VEKST -1 Danmark -1 Japan -2 USA (S&P 500) -2 Polen -3 Sør-Korea -3 Russland -3 Sverige -3 India -4 Brasil -4 USA (Nasdaq) -6 Taiwan -7

19 Markeder hittil i år i NOK (pr 31. oktober) Tyrkia 46 Thailand 29 Danmark 20 Ungarn 20 Singapore 20 Polen 19 Tyskland 18 Hong Kong 16 Mexico 16 Norge (OSEBX) 15 India 15 Belgia 13 Østerrike 13 USA (Nasdaq) 12 Sverige 10 Sveits 10 USA (S&P 500) 9 SKAGEN GLOBAL 8 Frankrike 8 Verdensindeksen 7 Storbritannia 7 Sør-Afrika 7 Vekstmarkedsindeksen 6 Kina (Hong Kong) 6 Sør-Korea 6 Indonesia 6 SKAGEN VEKST 5 Nederland 5 SKAGEN KON-TIKI 4 Taiwan 4 Canada 3 Finland 3 Italia 2 Russland 2 Japan -1 Kina (lokal) -7 Spania -10 Brasil -12

20 Bransje og geografisk fordeling i SKAGEN Vekst Bransjefordeling % av totalporteføljen Geografisk distribusjon % av totalporteføljen 20

21 Avkastning for utvalgte aktivaklasser i startet sterkt, fikk tilbakeslag i april og mai, og gjenopptok stigningen frem til midten av september da den sedvanlige oktoberpausen satte inn. Sannsynligheten for videre oppgang i 2012 er god. Spørsmålet er hvorvidt pengene tjent på de store selskapene vil flyttes til SMB slik at denne gruppen kan ha bedre avkastning de siste månedene i

22 Tema: Hvilke indikasjoner kan historien gi om resten av 2012? MSCI World har ved utløpet av oktober, gitt en USD-avkastning på 10% hittil i år. Siden 1970 har avkastningen i årets 10 første måneder vært over 10% i 18 av 42 år. I disse 18 årene har gjennomsnittlig avkastning vært rimelig bra for de siste to månedene av året. Gjennomsnittet for alle 42 år er 3,2% avkastning for årets to siste måneder, mens de gode årene har gitt 4,2% slik at statistikken gir god odds for anstendig avkastning. I de beste 18 årene var fordelingen som følger - De beste årene var 1985 (10%), 1998 (11%) og 1999 (11%) - De dårligste årene var 2007 (-6%), 1978 (-1%) og 1993 (-1%) - I de 12 øvrige årene var gjennomsnittlig avkastning 4,4% Tiden vil vise om denne statistikken vil holde i 2012, men oddsen er god for perioden. Utsiktene for 2013 er rimelig gode forutsatt at den globale veksten forsetter på 3-4%. Inntjeningsestimater for 2013 indikerer 12-13% vekst, så forutsatt at den globale økonomien holder farten, bør 2013 kunne bli rimelig bra ettersom verdsettelsen er svært attraktiv sammenlignet med sikre statsobligasjoner. Sannsynligheten for økt konsum i avanserte økonomier øker etter at flere år med svakt konsum og investering vil kunne kuliminere med frislipp av oppdemmet etterspørsel. Det amerikanske boligmarkedet har ofte blitt beskyldt for ha utløst finanskrisen, Kan det være at det amerikanske boligmarkedet leder veien ut av en flerårig lavvekstperiode? Tiden vil vise. 22

23 MSCI World aksjemarkedet siden 1970 i USD Gjennomsnittlig avkastning er 6.5% per år, men med utfallsrom mellom 31% (1986) og -40% (2008)

24 Inntjenings estimater for globale avanserte markeder EPS 2013 indikerer 12.7% vekst og gir følgelig støtte for et anstendig aksjemarkedsår

25 Vil boligmarkedet som utløste oppbremsingen gi drivstoff til ny vekst?

26 Om SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst er et absolutt fokusert aksjefond. Fondet ble etablert i 1993 og har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,3 prosent siden oppstart. Porteføljen består av både norske og utenlandske selskaper. Investeringsrisikoen blir redusert gjennom analyse av selskapers strategiske posisjon, finansielle styrke og utvikling, svingninger i inntjening, konkurrenter og aksjonærvennlighet. Risiko blir spredd gjennom å ha en signifikant del av porteføljen i selskaper utenfor Norge. For å finne disse aksjene bruker vi SKAGENs 3 U er underanalysert, upopulær og undervurdert. Bak mange av de utenlandske investeringene ligger det at en ikke finner tilsvarende selskaper i Norge og at disse selskapene tilbyr en god vekstprofil samtidig som de er solide, undervurderte og i undervurderte markeder. Tanken er at SKAGEN Vekst skal ha en portefølje med selskaper som gir bedre enn gjennomsnittlig avkastning på kapital, har solid kontantstrøm fra driften over en syklus og at netto gjeld skal stå i forhold til selskapets svinginger i driftsinntekter. 26

27 For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011 Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Juli 2011 Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk i juli SKAGEN Kon-Tiki falt 0,8 prosent

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer