SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1%"

Transkript

1 SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% Lavere oljepris og svakere norsk krone har påvirket resultatet til SKAGEN Vekst negativt i april. Vi fortsetter prosessen med å redusere antall selskaper i porteføljen, med fokus på høy kvalitet.

2 Hovedtrekk i april 2013 Makrofaktorer Prisfallet på harde metaller som gull og sølv spilte hovedrollen i råvaremarkedet i april. Også olje- og kobberprisen falt. Det signaliserer at investorene forventer lavere økonomisk vekst fremover. Økonomien Rente og inflasjon Aksjemarkedene Verdsettelse aksjer De økonomiske indikatorene fortsatte i samme spor som vi har sett siden slutten av Amerikansk økonomi fortsetter å styrke seg, Europa nærmer seg resesjon og vekstmarkedene sett under ett opprettholder en relativt høy veksttakt. Verdt å merke seg er det at to av BRIClandene, Brasil og Russland, sliter med lav vekst. De kraftige stimulansene i Japan begynner å vise seg i form av økt konsum og bedring i arbeidsmarkedet. Renten på 10 års statsobligasjoner i Europa og USA var ned basispunkter, og er nå på nivåene fra sensommeren i fjor, da frykten hersket blant investorene. Sentralbankene vil fortsette å stimulere økonomiene,og holde renten lave, inntil økonomiene klarer å vokse på egenhånd. De lave obligasjonsrentene reflekterer liten frykt for at inflasjonen skal ta seg opp med det første. De europeiske børsene fikk et «lettelsesløft» i april, med en oppgang for markedet som helhet på 2,5 prosent. Etter at den politiske situasjonen ble mindre kaotisk og en ny regjering kom på plass endte det italienske aksjemarkedet opp hele 11 prosent. Japan fortsatte også sin sterke utvikling, med en oppgang på 7% i norske kroner. Amerikanske aksjer var bare opp 0,5 prosent, men så langt i år er oppgangen hele 16 prosent, mot Europa og Oslo Børs 10 og 8%, i norske kroner. Etter at rundt halvparten av de børsnoterte selskapene har levert resultater for første kvartal kan flertallet vise til tall som er bedre enn forventet. Guidingen fra selskapene ved presentasjon av fjorårsresultatene kan derfor synes noe konservative, og moderate oppjusteringer i både omsetning og resultat for 2013 kan forventes. SKAGEN Vekst prises nå til 8,5 ganger årets forventede inntjening, mot respektive 11,4 og 13,8 for Oslo Børs (OSEBX) og verdensindeksen (MSCI World AC). 2

3 Resultater per 30. april Hittil i kvartal Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst 0,5 % 4,1 % -0,6 % 14,3 % Referanseindeks* 1,8 % 10,5 % 7,8 % 9,2 % Meravkastning -1,3 % -6,4 % -8,4 % 5,1 % *Tall før er OSEBX, siden har indeksen vært OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 *1. desember 1993 Avkastning utover 12 måneder er annuallisert (geometrisk) 3

4 Resultatutvikling for SKAGEN Vekst i 2013 Utgangen av 2012 = 100 Avkastning 2013: SKAGEN Vekst 4.1% MSCI World 14.2% Oslo Børs 8.1% Til tross for lave vurderinger og gode resultater fra selskapene innen olje og råvarer har SKAGEN Veksts eksponering innen disse bransjene trukket fondets relative avkastning ned i år. Dette illustreres godt på sidene

5 Resultatutviklingen for SKAGEN Vekst siden 2009 Starten av 2009 = 100 SKAGEN Vekst 52% Verdensindeksen 46% Oslo Børs 101% Oslo Børs har vært en klar børsvinner siden utgangen av 2008, drevet av sterk kursutvikling for de største selskapene og de med stabil inntjening 5

6 Avkastningen til SKAGEN Vekst fordelt på den norske og utenlandske delen av porteføljen Hittil i år 2012 Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst 5,7 % 17,2 % 6,1 % OSEBX 8,1 % 15,4 % 25,4 % Meravkastning -2,5 % 1,8 % -19,2 % Global del av SKAGEN Vekst 4,1 % 4,3 % -2,1 % MSCI AC World Index (NOK) 12,9 % 8,3 % 24,8 % Meravkastning -8,8 % -4,0 % -26,9 % 6

7 Avkastning siden oppstart av SKAGEN Vekst *Tall før er OSEBX, etter denne datoen er referanseindeks OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 All tall er etter alle forvaltningskostnader. Oppdatert pr. 30. april

8 Største bidragsytere i april 2013 (mill. NOK) Selskap Vekt Bidrag Kommentar Norwegian Air Shuttle 5.8% 98m Veldig godt resultat for årets første kvartal Royal Caribbean Cruises 5.9% 45m Danske Bank 3.1% 13m Kursoppgang til tross for at de store nordiske bankene som gruppe var ned Norsk Hydro 2.8% 13m Fortsatt svake aluminiumspriser, men selskapet viser god kostnadskontroll REC 0.5% 9m Tillbudssiden innen solenergimarkedet synes å bli mer balansert I forhold til etterspørselen France Telecom 1.7% 6m Ok tall for første kvartal og forventinger om en bedret konantstrøm I andre halvår Austevoll Seafood 1.0% 5m Lakseprisene fortsetter oppover Stolt-Nielsen 1.5% 5m Rapporten for første kvartal indikerte gode utsikter fremover Norwegian Finans Hold. 0.8% 4m Mahindra & Mahindra 0.8% 4m Verdiskapningen i april: 63 mill. NOK

9 Fondets største bidragsytere hittil i år (mill. NOK) Selskap Vekt Bidrag Kommentar Norwegian Air Shuttle 5.8% 200m Solid passasjervekst og enda lavere enhetskostnader har medført betydelig oppjustering av inntjeningen Royal Caribbean Cruises 5.9% 46m Overraskende gode tall for årets første kvartal lover godt for et sterkt 2013 Danske Bank 3.1% 26m Tribona 1.3% 24m Ny storaksjonær og børsnotering flyttet fra Oslo til Stockholm Baker Hughes 2.2% 22m Økt etterspørsel fra Mexicogulfen og på det amerikanske olje- og skiffergassmarkedet Teva Pharmaceutical 4.3% 22m Austevoll Seafood 1.0% 19m Norske laksepriser mot gamle høyder Norwegian Finans Holdn. 0.8% 16m God vekst og marginer Yazicilar Holding 0.7% 14m Sterke bidrag fra den tyrkiske bryggerivirksomheten Karonlinska Development 0.3% 14m Ny partner og lovende fase II resultater har gitt lysere fremtidsutsikter Total verdiskapning hittil i år: 359 mill. NOK

10 Dårligste bidragsytere hittil i 2013 (mill. NOK) Selskap Vekt Verdifall Kommentar Kongsberg Gruppen 4.5% -44m Til tross for bedrede resultater og lavere prislapp enn konkurrentene har aksjekursen de siste syv kvartalene beveget seg sidelengs. Marine Accurate Well 0.0% -26m Kostnadsoverskridelser og behov for refinansiering. Vi er nå solgt ioss helt ut av selskapet. EMGS 0.6% -24m Til tross for inngått partnerskap med Schlumberger i 2012 er ordreboken relativt tynn fremover. Agrinos 0.2% -19m Svak selskapsstyring og vanskeligheter med å inndrive penger fra kundene. Sevan Drilling 1.4% -16m To rigger i drift, to under bygging og presset finansielt. Gazprom 0.0% -13m Usikkerhet knyttet til gasspriser, kontantstrøm og utbytter har ført til at fondet har solgt seg ut av Gazprom. DOF 2.0% -13m I stedet for å bruke kontantstrømmen til å bedre finansene fortsetter selskapet å investere i nye forsyningsskip. RSA Insurance 1.8% -12m Operasjonelt ok resulatter, men skuffende utbyttebetaling. Eurasian Natual Ressources 0.5% -12m Svake priser på jernmalm og dårlig selskapsstying Proact IT 0.4% -9m Dårlig ordreinngang.

11 Dårligste bidragsytere i april (mill. NOK) Selskap Vekt Verdifall Kommentar Kongsberg Gruppen 4.5% -21m Teva Pharmaceutical 4.3% -15m Akzo Nobel 3.2% -14m En kald og lang vinter har ført til svakt malingssalg i første kvartal. Sevan Drilling 1.4% -12m To rigger i drift, to under bygging og presset finansielt. Gazprom 0.0% -10m Usikkerhet knyttet til gasspriser, kontantstrøm og utbytter har ført til at vi har solgt seg ut av Gazprom. Bonheur 2.2% -10m Cermaq 1.2% -7m Kursfall som følge av oppkjøpstilbudet på Copeinca. Marine Harvest sitt bud på Cermaq med påfølgende kraftig kursoppgang kom etter månedsskifte. Proact IT 0.5% -7m Baker Hughes 2.2% -6m Litt skuffende resultat for første kvartal. Wilhelm Wilhelmsen Hld 3.0% -6m

12 Nøkkeltall for de 12 største investeringene i SKAGEN Vekst Company Weight in portfolio Price P/E 12e P/E 13e P/E 14e Price/book trailing Target price Samsung Electronics 6,4% ,7 4,1 3,7 1, Royal Caribbean Cruises Ltd 5,9% 36,53 18,5 14,3 11,6 1,0 60 Norwegian Air Shuttle 5,8% 277,00 21,2 10,7 8,5 4,2 325 Kongsberg Gruppen 4,5% 109,00 9,9 10,0 9,1 2,1 160 Teva Pharmaceutical 4,3% 38,29 17,0 7,7 6,9 1,4 55 Akzo Nobel NV 3,2% 45,78 13,6 14,5 11,9 1,8 63 Continental AG 3,1% 90,16 9,5 9,2 7,8 2,1 150 Danske Bank A/S 3,1% 107,00 10,5 11,3 8,2 0,8 160 Wilh Wilhelmsen Holding 3,0% 160,00 3,9 4,9 3,7 0,8 220 Norsk Hydro 2,8% 27,00 108,0 27,0 15,0 0,8 41 Solstad Offshore 2,7% 101,00 11,0 5,8 3,7 0,8 200 Olav Thon Eiendom 2,3% 919,00 22,2 11,8 11,3 0, Weighted average top 12 47,1% 10,6 8,2 6,7 1,20 48% Weighted average top 25 72,4% 10,9 8,5 7,0 0,93 53% MSCI 16,4 13,4 12,3 1,91 Oslo benchmark index 13,2 11,4 9,8 1,54 12

13 Inntjeningen til selskapene i SKAGEN Vekst forventes å stige med over 20 prosent Inntjening per Vekst-andel Bokført verdi per Vekst-andel Inntjeningsestimatene for fondets andeler for 2013 steg med fem prosent i april, både som følge av oppgraderinger og endringer i porteføljen. Inntjeningsvekst i 2013 og 2014 for porteføljen er hhv 28% og 22%. Veksten for MSCI World og OSEBX er 16% for begge i samme periode P/E for SKAGEN Vekst på forventet inntjening i år er 8,5, mot 12,6 for referanseindeksen. Beregnet for de 12 største postene i perioden , og de 25 største fra 2012

14 Største kjøp og salg i april 2013 Kjøp Continental AG ABB Kia Motors Salg Austervoll Cermaq Helgeland Sparebank Kongsberg Automotive (out) Marine Accurate Well (out) Norsk Skog Norwegian Air Shuttle Noreco (out) Gazprom (out) Natuzzi Baker Hughes Transatlantic NKT Indosat Elixir Petroleum (out) 14

15 ABB inn som nytt selskap i porteføljen ABB ABB er en global ledende aktør innen kraft- og automasjonsteknologi. ABB-ledelsen har satt I gang flere tiltak for å snu den svakere resultatutviklingen for selskapet i Med en årlig omsetning på 40 milliarder USD er ikke ABB et selskap som lett lar seg snu, men resultatene for årets første kvartal viste at tiltakene sakte men sikkert begynner å vise resultater. ABB sterke markedsposisjon kombinert med pågående snuoperasjon gjør at selskapet står godt rustet til å kunne tjene gode penger i årene som kommer. 15

16 Aksjemarkedene i april 2013 i NOK Italia 11 Spania 9 Japan 7 Ungarn 6 Belgia 5 Frankrike 5 MSCI Eiendomsindeks 5 Østerrike 4 India 4 Finland 4 Nederland 3 Tyskland 3 Danmark 3 Taiwan 2 Singapore 2 Norge (OSEBX) 2 Storbritannia 2 Thailand 2 Verdensindeksen 2 USA (Nasdaq) 1 Sverige 1 Indonesia 1 Hong Kong 1 Tyrkia 1 USA (S&P 500) 1 SKAGEN VEKST 1 Polen 0 Vekstmarkedsindeksen 0 Kina (Hong Kong) -1 Sør-Afrika -1 Brasil -1 Kina (lokal) -2 Canada -2 Sør-Korea -2 Mexico -4 Russland -4

17 Aksjemarkedene hittil i år i NOK (per 30. april) Thailand 26 Japan 23 Sveits 20 Indonesia 20 MSCI ACWI RE IMI Index 17 USA (S&P 500) 17 Sverige 17 Tyrkia 15 Danmark 14 USA (Nasdaq) 13 Verdensindeksen 13 Finland 13 Belgia 13 Singapore 10 Frankrike 10 Storbritannia 10 Spania 9 Norge (OSEBX) 8 Mexico 8 Taiwan 7 Tyskland 7 India 7 Italia 6 Hong Kong 5 SKAGEN VEKST 4 Østerrike 4 Canada 4 Kina (lokal) 2 Vekstmarkedsindeksen 2 Ungarn 0 Kina (Hong Kong) -1 Sør-Korea -2 Sør-Afrika -2 Brasil -3 Russland -4 Polen -9

18 SKAGEN Veksts eksponering innen bransjer og geografiske områder Sektorfordeling Prosentvis andel av porteføljen Geografisk fordeling Prosentvis andel av porteføljen 18

19 Avkastning på sentrale aktivaklasser hittil i år Investorenes økte risikoappetitt har ført til at gullprisen har opplevd et prisfall vi ikke har sett på mange år. Amerikanske aksjer er vinneren så langt i år, og da først og fremst drevet av selskaper med primær virksomhet i USA og de med stabil inntjening og høye utbytter. Selskaper i vekstmarkedene er attraktivt priset, både absolutt og relativt, men upopulære blant investorene. 19 * Some indices exclude dividends

20 Verdiaksjer snart på moten igjen? Når inntjeningen til verdiaksjer innen bransjer som energi, telekommunikasjon og finans begynner å vise relativt bedre resultater kan trenden vi har sett i siste seksårs periode snu, slik historien har vist. More interest for value stocks Less interest for value stocks

21 Om SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst er et absolutt fokusert aksjefond. Fondet ble etablert i 1993 og har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,4 prosent siden oppstart. Porteføljen består av både norske og utenlandske selskaper. Investeringsrisikoen blir redusert gjennom analyse av selskapers strategiske posisjon, finansielle styrke og utvikling, svingninger i inntjening, konkurrenter og aksjonærvennlighet. Risiko blir spredd gjennom å ha en signifikant del av porteføljen i selskaper utenfor Norge. For å finne disse aksjene bruker vi SKAGENs 3 U er underanalysert, upopulær og undervurdert. Bak mange av de utenlandske investeringene ligger det at en ikke finner tilsvarende selskaper i Norge og at disse selskapene tilbyr en god vekstprofil samtidig som de er solide, undervurderte og i undervurderte markeder. Tanken er at SKAGEN Vekst skal ha en portefølje med selskaper som gir bedre enn gjennomsnittlig avkastning på kapital, har solid kontantstrøm fra driften over en syklus og at netto gjeld skal stå i forhold til selskapets svinginger i driftsinntekter. 21

22 For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Desember

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,1 %, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Februar 2012 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år!

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! SKAGEN Vekst Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 5,4% i desember, + 32,5% i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs Fondets

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011 Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Juli 2011 Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk i juli SKAGEN Kon-Tiki falt 0,8 prosent

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Vekst. April 2007: Vårsol i aksjemarkedet

SKAGEN Vekst. April 2007: Vårsol i aksjemarkedet SKAGEN Vekst April 2007: Vårsol i aksjemarkedet Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 4,4% i april, Oslo Børs: + 3,5% SKAGEN Vekst: + 7,0% hittil i år, Oslo Børs: + 8,5% Fondets norske aksjer: + 8,4% hittil

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer