SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %"

Transkript

1 The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover 1

2 Highlights for April 2012 Makrofaktorer Økonomien Rente og inflasjon Selskapene Råvareprisene er høyere enn i andre halvår 2011, men i de siste to månedene har noen nøkkel indikatorer vært litt svakere. Kopper er uendret i pris. Det skyldes at tilbudet ikke øker samtidig med at etterspørselen er ventet å stige. Oljeprisen har falt 5 % og aluminiumsprisen er ned 11 % og er nesten tilbake på bunnivåene i Prisen på matvarer er flat. Økonomiske indikatorer i april viser litt svakere arbeidsmarkedsvekst i USA. UK er i resesjon, og detaljehandelsalget er sterkt i de nordiske landene. Den kinesiske PMI-indeksen (forventningsundersøkelse blant innkjøpssjefer) har blitt noe svakere. Med andre ord en godt blandet miks, som i sammenheng med råvareprisene indikerer en myk landing for den globale økonomien. En klar bedring i markedet er derfor usikker. IMF oppgraderer sine forventinger til 3,5% vekst i 2012 og 4.1% vekst i Oppgangen i rentemarkedene i mars har i april forduftet igjen etter at økonomiske nøkkeltall er blir kjent og sentralbankene støtter svake økonomier, deriblant Spania, til en viss grad beroliger markedene. IMF forventer en inflasjon på 1,9% i 2012 i industrialiserte land og 6,2 % i vekstmarkedene. Flere selskaper har oppdatert investorer med sine resultater i 1. kvartal Det er oppmuntrende at resultatene i gjennomsnitt har vært bedre enn ventet. Inntekstveksten er litt bedre enn forventet og kostnadskontrollen viser nå effekt i bedrede marginer. Verdsettelse aksjer Selskapene har så vidt begynt å justere sine 2012-estimatene etter at 1. kvartalsresultatene er blitt kjent. For øyeblikket er forventingsestimatet justert opp til 8,8% fortjeneste per aksje, mot 8,5% ved utgangen av mars. Dermed er selskapene priset på veldig attraktive nivåer. Aksjer på Oslo Børs handles nå med en årlig fortjeneste per aksje tilsvarende 9,6 %, og er dermed bedre priset enn globale markeder. 2

3 Resultater pr 30. April 2012 i NOK SKAGEN Vekst Referanseindeks** Meravkastning 2Q12 hittil i år Hittil i 2012 Siste 3 år Siden oppstart* % 9.6 % 11.0 % 14.9 % % 7.7 % 18.8 % 8.9 % 0.55 % 1.9 % -7.8 % 5.9% *Tall før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 **Fondet ble startet 1. desember Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) 3

4 SKAGEN Vekst avkastning hittil i år (NOK) SKAGEN Vekst steg 9,6% in 2012 MSCI World opp 6.1% Oslo index opp 9.4% Årsslutt 2011 = 100. Alle tall i NOK Aksjene på Oslo Børs har utviklet seg bra i Økningen i oljeprisen har holdt seg oppe i april og dermed har Oslo Børs gitt bedre avkastning enn Verdensindeksen (MSCI world). SKAGEN Vekst økte dermed på meravkastningen i

5 SKAGEN Vekst avkastning siden slutten av 2008 (NOK) SKAGEN Vekst opp 45% siden 2008 MSCI World opp 25% Oslo index opp 72% Årsslutt 2008 = 100. Alle tall i NOK De mer sykliske aksjene på Oslo Børs har siden 2008 bidratt med god merverdi sammenliknet med avkastningen i verdensindeksen. 5

6 Resultater delporteføljer i NOK Hittil i Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst 15,2 % -21,6 % 56,3 % Oslo Børs hovedindeks 9,4 % -12,5 % 66,7 % Meravkastning 5,7 % -9,1 % -10,4 % Global del av SKAGEN Vekst 5,8 % -16,5 % 35,3 % Verdensindeks (NOK) 5,9 % -4,9 % 33,1 % Meravkastning -0,1 % -11,6 % 2,1 % Avkastningstall er brutto (eks. forvaltningshonorarer, agio/disagio og netto rente) Alle data oppdatert pr 30. april

7 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/Utland 3 år Relative prestasjon Utland Relative prestasjon Norge 7

8 Kursutvikling SKAGEN Vekst *Tall for indeks før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50. Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar. Oppdatert pr. 30. april

9 Vinnere og tapere i millioner kroner hittil i 2012 Vinnere Tapere Samlet resultat for perioden ble 792 MNOK 9

10 Vinnere og tapere i millioner kroner i april 2012 Vinnere Tapere Samlet resultat for perioden ble -48 MNOK 10

11 Bransje og geografisk fordeling i SKAGEN Vekst Bransjefordeling % av totalporteføljen Geografisk distribusjon % av totalporteføljen 11

12 SKAGEN Vekst - 12 største poster ved utgangen av April 2012 Company Weight in portfolio Price P/E 11 P/E 12e P/E 13e Price/book trailing Target price Samsung Electronics 5,3% ,2 6,5 5,7 1, Kongsberg Gruppen 4,6% 110,50 9,5 10,0 9,2 2,3 160 DOF 2,9% 39,90-26,8 11,4 6,7 1,1 60 Solstad Offshore 2,7% 110,00-20,0 13,8 7,6 0,9 175 Eletrobras 2,5% 22,91 8,1 8,3 6,3 0,4 50 Wilh Wilhelmsen Holding 2,4% 145,00 8,9 5,8 4,4 0,8 200 Teva Pharmaceutical 2,4% 45,77 14,8 8,2 7,6 1,9 65 Norsk Hydro 2,2% 27,84 8,2 25,3 13,3 0,7 55 Petroleo Brasileiro 2,0% 21,29 8,3 7,9 6,9 0,8 45 Olav Thon Eindom 2,0% 885,00 13,0 11,6 10,8 0, Bonheur 2,0% 129,00 10,7 9,9 8,1 0,8 160 Gjensidige Forsikring 1,9% 64,50 11,4 8,8 9,2 1,4 75 Weighted average top % 14,3 9,0 7,2 1,0 56 % MSCI 14,3 12,2 10,8 1,7 Oslo benchmark index 15,7 11,0 9,3 1,5 Verdsettelse og oppside er vektet og kalkulert basert på samme metode som referanseindeks P/E 9,0x for 2012 svarer til en forventet fortjeneste pr aksje (earnings yield) på 11,1% 12

13 Kommentarer til enkeltaksjer i porteføljen Eletrobras Eletrobras oppdaterte markedet med forventet avkastning I slutten av april. Omsetningen økte 10% og normaliserte EBITDA til 36 %, som for en kraftprodusent er bra. Eletrobras har brukt kassebeholdningen og litt til på å bygge ny produksjonskapasitet. Det er forventet at fortjenesten på den nye kapasiteten vil være bedre enn nåværende inntjening. Så snart dette blir synliggjort mener vi det vil slippe løs verdiene I selskapet. Q-free Q-free, det Oslo-baserte it-selskapet som har spesialisert seg på trafikale betalingsløsninger, har vært en av vinnerne I Årsaken er at Q-Free ventes å ha en god ordreinngang I 2012, basert på kontrakter I Gøteborg og Jakarta. Flere andre storbyer vurderer å innfør betalingssystemer for å få bukt med trafikkø, som lover bra for selskapet de neste årene. Norsk Hydro TTS Norsk Hydro rapporterte et svakt første kvartal 2012 ettersom aluminium og relaterte priser falt. Dermed var selskapets alumina, aluminium og andre alu-produkter nesten uten fortjeneste I kvartalet. I store trekk kom inntjeningen I kvartalet fra selskapets norske kraftproduksjon. Norsk Hydro er lavt vurdert og vi tror at så snart markedet for alualuminium når det forventede USD/tonn, vil selskapet ikke bli priset til 28 kroner/aksjen, men snarere kroner/aksjen. TTS, det bergenske selskapet som utvikler og leverer utstyr til marin og offshore industri, kunngjorde at de hadde solgt en divisjon som utgjør 30 % av gruppens omsetning til 1,3 milliarder NOK. Det tilsvarer hele selskapets markedsverdi I forkant av kunngjøringen som førte til at aksjen steg 20 prosent like etterpå. 13

14 Commentary on individual companies in portfolio Samsung Electronics Samsung Electronics leverte meget gode resultater i første kvartal Divisjonen for mobiltelefoner økte omstetningen 86% og bidro til 80% av driftsoverskuddet i selskapet. Neste skritt vil være fortsatt vekst i markedet for smarttelefoner, men også bedre balanse mellom tilbud/etterspørsel i den mest kostbare delen av semiconductor-markedet. Det lover bra for resultatet i de neste kvartalene. Norwegian Air Shuttle Flyselskapet Norwegian rapporterte 25% inntektsøkning i første kvartal Vinteren er normalt den svakeste perioden for flyselskap, så driftsutgiftene viste et lite tap. Med mer kapasitet og høyere gjennomsnittlig pris på flybilletter ser den finansielle situasjonen fortsatt interessant ut. På kort sikt har aksjen likevel vært preget av turbulens i en svensk arbeidstvist. Marine Accurate Well Marine Accurate Well har inngått en intensjonsavtale med Lundin for selskapets halvt nedsenkbare drillrigg. Kontraktvarigheten er forventet å være minst 2 år, med oppstart andre kvartal En endelig kontrakt er ventet i nær fremtid. 14

15 Største endringer i april Kjøpt EMGS Norsk Hydro TTS (aksjer konvertert fra obligasjoner) Baker Hughes SAP (ny) RSA Insurance (ny) Solgt Fairstar Heavy (ut) Fairstar Heavy bond (ut) Farstad Shipping Evry ASA TGS Borgestad Industrie (ut) TTS konverterte obligasjoner Teleste Oyj Indosat ADR 15

16 Kjøpt i perioden SAP SAP er et tysk programvareselskap etablert i SAP har en ledende posisjon innen programvare for Enterprise Resource Planning (ERP) innen finans, produksjon, HR etc. Etter flere år med lave investeringer i IT samt programvareoppgraderinger, venter vi at SAP vil dra nytte av ventede høyere investeringer i IT i konsern. I tillegg har SAP utviklet programvaren HANA som kan foreta ultraraske databaseanalyser. SAP er I verdsatt til en kontant fortjeneste på 6 % I Med en høyst forutsigbar vekst på % er det ventet at aksjeverdien vil øke fra dagens nivå som er det laveste på 20 år. RSA RSA er et britisk forsikringsselskap etablert I 1710 som driver skadeforsikring I UK, Skandinavia (Codan/Trygg/Hansa), Canada og noen vekstmarkeder. RSA er upopulær I en upopulær sektor (finans) på grunn av sin britiske virksomhet med tilhørende bekymringer for om fortjenesten og utbyttene er bærekraftige. Forventingene til selskapet er lave, og det er også aksjeprisen. RSA bidrar med stabil pengeflyt, som gir 12% egenkapitalavkastning (ROE) Aksjen handles til rett under bokført verdi, og tidligere har aksjen blitt verdsatt høyere så snart pris/bok verdien er over 1x. Mens vi venter på høyere fortjeneste og at revurdering vil skje gir 9% årlig utbytte en anstendig avkastning. 16

17 Solgt i perioden TGS Nopec Seismikkselskapet TGS Nopec har levert gode resultater siden bunnen i Selskapet handles til 13x forventet inntjening i 2012 og at 3x bokført verdi, mens egenkapitalavkastningen er %. Selskapet er veldrevet, men på grunn av spørsmål om verdsettingen finner vi bedre verdi for våre investeringer i andre deler av verdikjeden til energisektoren. Fairstar Heavy Det norske rederiet Fairstar Heavy ble solgt til Dockwise, den største konkurrenten i markedet. Aksjen handles til 1.3x bokført verdi, som er det høyeste nivå på flere år. Det er trolig basert på uventet økning i antall tunge lastejobber i 2012 og Dockwise har flere fartøy og dermed bedre infrastruktur, og står bedre rustet til å utnytte den økte etterspørselen når deres 20 fartøy styrkes av de 4 eid av Fairstar. 17

18 Markeder i april 2012 i NOK Kina (lokal) 6 Kina (Hong Kong) 5 Thailand 4 Hong Kong 3 Danmark 3 Storbritannia 2 Indonesia 2 Sør-Afrika 2 Singapore 2 Canada 1 Ungarn 0 USA (S&P 500) 0 USA (Nasdaq) 0 Verdensindeksen -1 Mexico -1 SKAGEN VEKST -1 Tyrkia -1 Vekstmarkedsindeksen -1 Sør-Korea -1 Sverige -1 Sveits -1 SKAGEN KON-TIKI -1 Norge (OSEBX) -1 Russland -2 Østerrike -2 SKAGEN GLOBAL -2 Japan -3 Polen -3 Tyskland -3 Belgia -3 India -3 Taiwan -4 Nederland -4 Finland -4 Frankrike -6 Brasil -7 Italia -9 Spania -12

19 Markeder hittil i år i NOK Tyrkia 22 Thailand 20 Danmark 17 Ungarn 15 USA (Nasdaq) 15 Singapore 14 Tyskland 12 Russland 11 Hong Kong 10 Mexico 10 Østerrike 10 SKAGEN VEKST 10 Polen 9 Norge (OSEBX) 9 Sør-Afrika 9 India 9 Vekstmarkedsindeksen 8 Sverige 8 Finland 8 USA (S&P 500) 7 Kina (Hong Kong) 7 SKAGEN GLOBAL 6 SKAGEN KON-TIKI 6 Belgia 6 Verdensindeksen 6 Sør-Korea 6 Taiwan 6 Storbritannia 5 Indonesia 5 Kina (lokal) 4 Sveits 4 Japan 4 Brasil 2 Canada 2 Frankrike 0 Nederland -2 Italia -5 Spania -19

20 Avkastning for utvalgte aktivaklasser i 2012 I april reverserte noe av oppgangen vi opplevde i de fleste aktivaklasser i første kvartal. Det var imidlertid god etterspørsel etter energi og solide selskapsinntekter har gitt god avkastning for aksjer i energisektoren og olje hittil i år. 20

21 Månedens tema: Offshore supply industrien Norske offshore service selskaper tilbyr en meget attraktiv profil for risiko/avkastning 7 % av SKAGEN Vekst beholdningen er selskaper som tilbyr offshore supplyskiptjenester til olje- og gassindustrien. Målt i AHTS (Anchor Handling Tug Supply) og PSV (Platform Supply Vessel) er den geografiske spredningen tidlig i 2012 som følger: 26% Sør-Asia/Australia regionen, 23% Nord Atlanteren, 23% Sør-Amerika, 12% Gulfen av Mexico, 11% Vest-Afrika og 7% i Middelhavet/Midt-Østen. Bilde av tilbud og etterspørsel (på de neste sidene) varsler bra for verdsetting og kapasitetsutnyttelse i ettersom pengestrømmen for selskaper i sektoren er ventet å øke betydelig de neste årene. Prisingen av selskap i innen supply virksomhet er basert på en blanding av pengestrøm og realisasjonsverdien av flåten minus netto gjeld. Ser vi bare på pengestrømmen vil en kapasitetsutnyttelse fra 65% til 75% gi økt kapitaltilførsel på 15% og med lavere investeringer i nye fartøy i fremtiden kan dette oversettes til at aksjen vil verdsettes til forventet fortjeneste per aksje på 2-3x (cash P/E). Risikoen er selvsagt at oljeprisen faller signifikant og at leting og produksjon offshore avtar betraktelig, og dermed at supply fartøy bli liggende legges 21 til kai.

22 Total antall supply skip er operatører og 44 operatører med mer enn 10 fartøy kontrollerer 77% av totalflåten Kilde: Farstad Shipping business review 22

23 Ny kapasitet avtar, mens etterspørsel øker Kilde: Farstad Shipping business review 23

24 Verdsettelse og oppside DOF potensial for 2 mrd NOK i netto likviditetstilførsel innen 2014 og en markedsverdi på 4,4 mrd NOK DOF er det største offshore supplyfartøy operatøren i SKAGEN Vekst porteføljen. DOF har 74 fartøy 20 AHTS, 23 PSV, 31 CSV (Construction Support Vessel) så vel som 9 ROV (Remote Operated Underwater Vehicles) Driftskostnaden i 2011 var 61 MNOK per fartøy i gjennomsnitt. Driftskostanden er ventet å holde seg stabile. Gjennomsnittlig leieinntekter pr fartøy var i MNOK tilsvarende NOK per dag. I løpet av de neste årene er det ventet at kapasitetsutnyttelsen og dagratene vil øke, slik at gjennomsnittlig leieinntekter pr fartøy i 2012 vil være 100MNOK pr år. Gitt denne antakelsen og at det trolig blir billigere å kjøpe/oppgradere fartøyene vil den frie kontantstrømmen i DOF bli rundt 2 mrd NOK. I dag er markedsverdien på selskapet 4,4 mrd NOK (38 NOK pr aksje). Vårt konservative prisestimat er 60 NOK pr aksje (~1,5x indre verdi pr aksje). 24

25 Om SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst er et absolutt fokusert aksjefond. Fondet ble etablert i 1993 og har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16 prosent siden oppstart. Porteføljen består av en blanding og internasjonale aksjer. Utvelgelsen av aksjer skjer med bakgrunn i den samme investeringsfilosofien som for de andre aksjefondene i SKAGEN. Vi søker derfor å finne selskaper med solide og utprøvde forretningsmodeller og som kan kjøpes med rabatt. For å finne disse aksjene bruker vi SKAGENs 3 U er underanalysert, upopulær og undervurdert. Tankegangen som ligger til grunn for SKAGEN Vekst sin porteføljekonstruksjon er en fokus på over gjennomsnittlig avkastning på investert kapital, solid kontantstrøm over en syklus, og en balansert netto gjeldssituasjon sammenlignet med selskapets fluktuasjon i driftsresultat. SKAGEN Vekst har en større andel av midlene eksponert mot olje og energimarkedene fordi Oslo Børs har en proporsjonalt større andel av olje og gass eksponering enn det globale aksjemarkedet totalt sett. 25

26 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. 26

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial -

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i april 2008

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011 Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Juli 2011 Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk i juli SKAGEN Kon-Tiki falt 0,8 prosent

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. August 2011. - En måned vi helst vil glemme

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. August 2011. - En måned vi helst vil glemme Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki August 2011 - En måned vi helst vil glemme Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Kon-Tiki. Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder -

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Kon-Tiki. Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder - Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder - Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i mars 2008 3 Investeringsresultater 6 Globale vekstmarkeder 21

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 2011

Detaljer