SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%"

Transkript

1 SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World

2 Høydepunkter i november 2012 Makrofaktorer Prisen på industrielle råvarer som aluminium, kobber og nikkel gir tidlige signaler om økonomisk aktivitet kommende måneder. I november steg disse råvareprisene 5-10%, mens landbruksvarer falt 2-4%, litt tilbake etter 10-30% prisstigning siste år. Økonomien Rente og inflasjon Selskapene Verdsettelse aksjer Det den økonomiske aktiviteten i Kina og USA som har størst oppmerksomhet når prognosene for global vekst i 2013 lages. Seneste data støtter den økende optimismen. I tillegg er det tegn til spirende vekst i Irland, Hellas og Spania som følge av at konkurranseevnen har bedret seg siste fem år. Imidlertid vil høy statsgjeld legge en demper på et raskt oppsving i disse landene. Den norske økonomien er i sin egen liga, men sterkere krone representerer en utfordring for eksportbedriftenes driftskostnader. Ti-årig statsobligasjonsrente i EUR og USD har ligget på 1,40-1,80% siste halvår og sentralbankene gir signaler som støtter synet om fortsatt mange år med gratis penger ettersom inflasjonen forblir lav. Lange perioder med svært lave renter vil til slutt gi økt aktivitet, men i mellomtiden vil kapital søke seg til høyere avkastning i foretaksobligasjoner, deretter vil avkastningen komme i aksjemarkedet. Resultatprognosene for 2013 er kuttet 2-3% etter 3 kv rapporteringen, sannsynligvis mest på grunn av sviktende salgsvekst. Svært mange virksomheter har trimmet kostnadene etter resesjonen i 2009 og kontantbeholdningen er på rekordnivåer. Lave renter kombinert med lav verdsettelse av børsnoterte selskaper gir større sannsynlighet for økt oppkjøpsaktivitet kommende periode. Globale markeder steg 0,54% i oktober. SKAGEN Vekst-porteføljen (12 største investeringer) er verdsatt til 8,9x estimert inntjening i 2012 og 7,3x MSCI World er verdsatt til henholdsvis 13,3x og 11,8x. Dette innebærer at SKAGEN Vekst har investert i selskaper som er 30% mindre dyre enn markedet. 2

3 Resultater pr 30. november 2012 i NOK QTD YTD Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst -0,4 % 5,8 % 1,3 % 14,2 % Referanseindeks* -0,7 % 11,3 % 7,8 % 8,9 % Meravkastning 0,2 % -5,5 % -6,5 % 5,3 % *Tall før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 **Fondet ble startet 1. desember Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) 3

4 SKAGEN Vekst 2012 avkastning i NOK Årsslutt 2011 = 100 i NOK SKAGEN Vekst har steget 5,8% i 2012 MSCI World opp 7,8% Oslo indeks opp 14,8% Vekst steg 0,7 %-poeng mer enn referanseindeksen i november. Eletrobras har alene trukket den relative avkastningen ned -2,2% 4

5 SKAGEN Vekst avkastning siden 2008 i NOK Årsslutt 2008 = 100 i NOK SKAGEN Vekst er opp 41% siden 2008 MSCI World er opp 28% Oslo indeks er opp 101% Selskapenes utvikling siden finanskrisen i 2008 har fokusert på bevaring av kontantbeholdning og reduksjon av netto gjeld. Selskaper som ikke har fokusert på dette, har underprestert. 5

6 Resultat delporteføljer YTD 2011 Past 3 yrs Norwegian part - SKAGEN Vekst 10,9 % -21,6 % 11,8 % Oslo Benchmark Index 14,8 % -12,5 % 26,6 % Excess Return -3,9 % -9,1 % -14,8 % Global part - SKAGEN Vekst 2,2 % -16,5 % 5,1 % MSCI AC World Index (NOK) 7,8 % -4,9 % 6,4 % Excess Return -5,7 % -11,6 % -1,3 % 6

7 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/Utland 3 år

8 Kursutvikling SKAGEN Vekst *Tall for indeks før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50. Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar. Oppdatert pr. 31. oktober

9 Vinnere og tapere i millioner kroner hittil i 2012 Vinnere Norwegian Air Shuttle 120 Samsung Electronics 98 Royal Caribbean Cruises 87 Continental AG 50 Hannover Ruck 48 Dixons Retail 47 TGS Nopec 39 Glamox 39 Koza Altin Ismelteri 32 Bank Norwegian 31 Tapere Eletrobras -158 Petrobras -44 Fjordline -31 Odfjell -31 France Telecom -27 Proact IT -26 Sevan Drilling -24 Gazprom -21 Aveng -18 Korea Re -17 Samlet resultat for perioden ble 506 MNOK 9

10 Vinnere og tapere i millioner kroner i november 2012 Vinnere Dockwise 34 Glamox 27 Samsung Electronics 19 Norwegian Air Shuttle 19 Solstad Offshore 17 Royal Caribbean Cruises 16 DOF 16 Kongsberg Gruppen 16 Continental AG 15 Norsk Hydro 10 Tapere Eletrobras -58 Petrobras -21 Clavis -19 Marine Accurate Well -14 Sevan Drilling -12 Aveng -8 Morpol -8 Norske Skog -7 Siem Offshore -6 Indosat -4 Samlet resultat for perioden ble 62 MNOK 10

11 SKAGEN Vekst - 12 største poster ved utløpet av november 2012 Company Weight in portfolio Price P/E 12e P/E 13e Price/book trailing Target price Samsung Electronics 6,3% ,6 4,6 1, Royal Caribbean Cruises Ltd 5,8% 35,25 18,3 13,1 0,9 54 Kongsberg Gruppen 5,2% 115,00 10,0 9,7 2,3 150 Teva Pharmaceutical 4,0% 40,35 9,1 8,1 1,5 55 Akzo Nobel NV 3,1% 43,94 19,8 15,2 1,8 58 Norwegian Air Shuttle 3,0% 135,50 11,3 7,3 2,4 185 Norsk Hydro 2,9% 27,16 135,8 20,9 0,8 40 Continental AG 2,7% 84,83 9,4 8,8 2,0 105 Solstad Offshore 2,6% 93,00 6,9 4,3 0,7 175 Wilh Wilhelmsen Holding 2,5% 130,00 3,3 2,9 0,7 220 Statoil 2,4% 138,50 6,4 8,1 1,4 200 Olav Thon Eiendom 2,3% 890,00 14,2 10,5 0, Weighted average top 12 42,6% 8,9 7,3 1,15 44% Weighted average top 25 65,8% 9,5 7,6 0,93 47% MSCI 13,3 11,8 1,71 Oslo benchmark index 11,8 10,2 1,51 Investeringene i SKAGEN Vekst har mer enn 20% inntjeningsvekst i 2013 sammenlignet med 14-15% for markedet. I tillegg er investeringene i Vekst priset 30% lavere enn markedet slik at sannsynligheten for 20% avkastning i 2013 er høy. 11

12 Kommentarer til positive bidragsytere i porteføljen Dockwise Det nederlandske mudringselskapet Boskalis la bud på Dockwise, det nederlandske tungløft transportselskapet. Transaksjonen verdsetter Dockwise til EUR 0,7mrd, EUR 1,2mrd inklusive netto gjeld. Selskapets forretningside, transport av oljerigger, FPSO og andre svært store enheter skaper en volatil inntektsstrøm som vi tror ikke passer godt med netto gjeld på EUR 0,5mrd. Aksjene ble derfor solgt ut av porteføljen. Glamox Glamox er et norsk foretak som leverer belysning for kontorer, sykehus, oljerigger, raffinerier etc. Selskapet er OTC-listet og handles sjelden, slik at når hovedaksjonær tilbød å kjøpe posten til 43% overkurs og på linje med kursmålet, ble aksjene solgt ut av porteføljen. Selskapet har ligget lenge i porteføljen, kostpris var NOK 1 og aksjene ble solgt ut til NOK 15. Solstad Offshore Norsk Hydro Solstad Offshore oppdaterte markedet med svært god utvikling og utsiktene for bedres dag for dag. Forsyningsfartøymarkedet vil se mye bedre markedsbalanse i Sammen med en markert reduksjon i nykontraheringer vil dette føre til at kontantstrømmen øker betydelig. Dette er ikke reflektert inn i dagens kurs, hverken for Solstad, DOF eller andre aktører i denne næringen. Norsk Hydro har sakket akterut ettersom aluminiumsprisen har gjenspeilet den moderate økonomiske veksten. Den globale aluminiumsindustrien forventes å vokse 4-6%. Norsk Hydro reduserer sin produksjonskostnad under 1800 $/tonn slik at kurspotensialet knyttet til beskjedne prisøkninger er betydelig. Siste tids nyhetsstrøm knyttet til markedsbalansen i 2013 har hjulpet aksjen. 12

13 Kommentarer til negaqtive bidragsytere i porteføljen Eletrobras Petrobras Eletrobras-aksjen har falt 67% i 2012 og mye av dette skjedde i november etter at den brasilianske regjeringen ba aksjonærene med staten som hovedaksjonær, om å selge kraftselskapets el-produksjon og overføringsnett til priser betydelig under bokførte verdier. Eletrobras kraftkonsesjoner, som selskapet mener har en bokført verdi på BRL 30 mrd vil bli overført til staten for BRL 20 mrd. Etter salget har Eletrobras aktiva verdt BRL 15 mrd etter at gjeld på BRL 16 mrd er trukket fra. Det er usikkerhet knyttet til selskapets inntjeningsprofil etter transaksjonen Petrobras ble også nevnt i forrige måneds rapport på grunn av skuffende resultater for 3. kv og mistillit til selskapets evne til å øke sin olje/gass-produksjon. Ettersom Petrobras kontrolleres av den brasilianske staten har aksjen falt i sympati med Eletrobras. Som et resultat av ytterligere analyse av produksjonsutsikter, kostnader og tidsprofil besluttet vi å selge alle aksjer i selskapet ettersom positiv kontantstrøm ikke er sannsynlig før etter Clavis Sevan Drilling 13 Clavis, norsk biotek-selskap, falt 90% den dagen selskapet annonserte at dets farmasøytiske virkestoff ikke besto klinisk testing og utsiktene for selskapet er beksvarte. Vekst hadde 1m aksjer ved inngangen til 2012 og posten har blitt redusert gjennom året på grunn av den binære forretningsprofilen. Dårlig likviditet i aksjen har bare gitt oss anledning til å selge posten ned til aksjer da nyheten ble sluppet. Clavis er beklageligvis et godt eksempel på selskaper man bør unngå ettersom gevinst/tap-profilen oftest er for optimistisk. Sevan Drilling, norsk riggselskap med tønneformede rigger, har hatt en dårlig utvikling siste to måneder. Sevan mottar inntekter fra to rigger som er leid ut til Petrobras og den siste er i oppstartsfasen og inntektsstrømmen har vært ustabil på grunn av nedstengninger. I desember 2012 må selskapet ta stilling til om ytterligere to rigger skal bygges, noe som vil være vanskelig med nåværende kontantstrøm. Dette kan resultere i enten utstedelse av nye aksjer eller at hovedaksjonær kjøper ut andre aksjonærer etter seneste kursfall. Kortsiktig kursutvikling er derfor binær.

14 Største endringer i november 2012 Kjøpt Akzo Nobel DOF Statoil Norsk Hydro Continental AG France Telecom NKT Holding Royal Caribbean Cruises Teva Danske Bank Solgt Clavis (out) Dockwise (out) Glamox (out) Sevan Marine (out) Petrobras (out) Irsa SA (out) Golar LNG (out) Sabanci (out) Samsung SDI (out) Koza Altin Ismelteri (out) Gjensidige Hannover Ruck Norwegian Finans Natuzzi Aska Pharmaceuticals Altona Mining Elixir Petroleum LG Electronics Eletrobras 14

15 Kjøpt i perioden France Telekom France Telekom ble først kjøpt inn i Vekst porteføljen ved utgangen av 2010 og aksjen har gitt mindreavkastning ettersom resultatutsiktene har blitt redusert som følge av økt konkurranse i Frankrike samt nye reguleringer (slik som gratis mottak av sms på utenlandsreise). Med børsverdi på EUR 22mrd er virksomheten priset til laveste verdi på lenge. Positive triggere er knyttet til lempeligere regulering og fremtidige investeringer i neste generasjon nettverk (fiber til husholdninger o.l.). FT oppfyller alle SKAGENs 3 Uer slik at posten ble økt og kursmålet justert til EUR 11-12, opp 45%. Akzo Nobel Vi økte posten i Akzo Nobel, den nederlandske, globale malingsprodusenten. Akzo er godt posisjonert for økt etterspørsel i USA. Det amerikanske boligmarkedet har bedret seg, Akzo har kuttet kostnader i Europa for å beskytte kontantstrømmen samt at selskapet vokser i nye markeder. Inntjeningspotensialet er attraktivt og den svært lønnsomme spesialkjemienheten (1/3 av samlet omsetning) synes oversett ettersom investorene er fokusert på bekymringer om europeisk interiørmaling (1/3 av salget). Med bare beskjeden utvikling i interiørmaling kommer vi til et kursmål over EUR 60 (+50%) i et 3- års perspektiv. 15

16 Solgt i perioden LG Electronics Vi reduserte posten i LG Electronics, den koreanske husholdningsapparat- og elektronikkprodusenten ettersom vår vurdering av selskapets markedsposisjon i mobiltelefon og TV er at selskapet ikke kvalifiserer til mer enn gjennomsnittlig avkastning på kapitalen, i motsetning til Samsung Electronics. LGEs avkastning på aktivaene har vært 3-4% siste år og netto kontantstrøm er ikke imponerende. Sannsynligheten for at ting blir bedre i fremtiden er beskjeden, slik at investeringen ble redusert. Gjensidige Forsikring Gjensidige er et veldrevet nordisk skadeforsikringsselskap. Resultatene i 2012 har vært svært gode takket være fravær av store værrelaterte skader på samme måte som lave skadetall knyttet til bil- og husforsikring bidro i 2010 og Den gode resultatutviklingen er reflektert i aksjekursen og ettersom forretningsvolumet styres av generell BNP-vekst, er inntjeningen en funksjon av skadeog kostnadsprosent. I et normalår vil inntjeningen være litt under oppnådde resultater i Dette innebærer at sannsynligheten for at Gjensidige skaper 20% avkastning kommende år er svært liten og følgelig reduserte vi beholdningen. 16

17 Markeder i november 2012 i NOK Taiwan 6 Østerrike 5 Polen 5 Frankrike 4 Sveits 3 India 3 Finland 3 Belgia 3 Sverige 2 Nederland 2 Japan 2 Tyskland 2 Italia 2 Thailand 1 Hong Kong 1 Mexico 1 Sør-Korea 1 Spania 1 Danmark 1 USA (Nasdaq) 1 SKAGEN VEKST 1 Storbritannia 1 Verdensindeksen 1 Tyrkia 1 Vekstmarkedsindeksen 0 Singapore 0 Russland 0 USA (S&P 500) 0 Norge (OSEBX) 0 Kina (Hong Kong) 0 Sør-Afrika -1 Canada -1 Indonesia -2 Brasil -4 Ungarn -5 Kina (lokal) -5

18 Markeder hittil i år i NOK (pr 30. november) Tyrkia 47 Thailand 30 Polen 25 Danmark 21 Singapore 20 Tyskland 20 Østerrike 19 India 18 Hong Kong 18 Mexico 17 Belgia 16 Norge (OSEBX) 15 Ungarn 15 Sveits 13 USA (Nasdaq) 13 Sverige 12 Frankrike 12 Taiwan 10 USA (S&P 500) 9 Storbritannia 8 Verdensindeksen 8 Vekstmarkedsindeksen 7 Sør-Korea 7 Nederland 7 Sør-Afrika 6 Finland 6 SKAGEN VEKST 6 Kina (Hong Kong) 6 Italia 4 Indonesia 3 Canada 2 Russland 2 Japan 1 Spania -9 Kina (lokal) -11 Brasil -16

19 Bransje og geografisk fordeling i SKAGEN Vekst Bransjefordeling % av totalporteføljen Geografisk distribusjon % av totalporteføljen 19

20 Avkastning for utvalgte aktivaklasser i 2012 Sterkere krone og nesten 15% avkastning på Oslo Index har vært aktivaklassene med største utslag hittil i Legg merke til at Oslo small cap bare har steget en tiendedel av Oslo Index. Inntjeningsforventningene for small cap har blitt kuttet 30% siden starten på året. For 2013 og 2014 er inntjeningsveksten forventet å bli 80% og 40%, slik at hvis dette slår til ser utsiktene for små og mellomstore bedrifter svært lovende ut. 20

21 Tema: Vekst konsentrerer porteføljen Med nye forvaltere i SKAGEN Vekst har porteføljen gjennomgått noen forandringer i Endringene har blitt gjort for å skape bedre risikojustert avkastning. Endringene inkluderer: Nedsalg i selskaper med for risikabel risikoprofil eller overprisede selskaper som de norske biotek-selskapene Clavis og Algeta. Nedsalg i selskaper som har liten børsomsetning, som har overlappende eksponering til samme bransje eller selskaper som ikke lenger oppfyller SKAGENs investeringsfilosofi. Denne listen inkluderer Dockwise, Sevan Marine og Hindalco Konsentrasjon om virksomheter som har en mer forutsigbar inntjeningsprofil og konservativ kapitalstruktur og hvor virksomheten er i en bransje med positiv utvikling. Og selvfølgelig har vi investert i attraktivt verdsettelse. Eksempler er Royal Caribbean Cruises, Continental AG og Akzo Nobel. Porteføljens 12 største poster har ligget på 28-30% i flere år, men har nå økt til 42,5%. Videre fremover vil «ideer med stor overbevisning» være verdidriver for SKAGEN Vekst. Den norske delen av porteføljen har blitt redusert fra nesten 60% til midt på 50%-tallet Gitt dagens verdsettelse av porteføljen, våre forventninger til virksomhetene vi har investert i samt de generelle utsiktene for 2013, vil en avkastning på 20% for SKAGEN Vekst være sannsynlig ettersom selv en delvis normalisering av verdsettelsen indikerer kursstigning på 23% 21

22 SKAGEN Vekst: setter mer trykk på investeringer med høy overbevisning Vekten til de 12 største investeringene har økt fra rundt 30% til nedre del av 40%-tallet Porteføljeforvalterne fokuserer på investeringer med høy overbevisning Det totale antallet investeringer vil bli ytterligere redusert 22

23 Inntjening og bokført egenkapital for største investeringer over tid Inntjening per Vekst-andel Bokført egenkapital per Vekst-andel Porteføljeendringene i 2012 og estimert inntjeningsvekst for 2013 på 20% burde love vel for avkastningen fremover. Verdsettelsen ligger 30% under gjennomsnittet for markedet og inntjeningsveksten er nesten dobbelt så høy som markedets. Fra 2005 til 2011, måles topp 12; fra 2012 og fremover måles topp 25

24 Om SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst er et absolutt fokusert aksjefond. Fondet ble etablert i 1993 og har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,3 prosent siden oppstart. Porteføljen består av både norske og utenlandske selskaper. Investeringsrisikoen blir redusert gjennom analyse av selskapers strategiske posisjon, finansielle styrke og utvikling, svingninger i inntjening, konkurrenter og aksjonærvennlighet. Risiko blir spredd gjennom å ha en signifikant del av porteføljen i selskaper utenfor Norge. For å finne disse aksjene bruker vi SKAGENs 3 U er underanalysert, upopulær og undervurdert. Bak mange av de utenlandske investeringene ligger det at en ikke finner tilsvarende selskaper i Norge og at disse selskapene tilbyr en god vekstprofil samtidig som de er solide, undervurderte og i undervurderte markeder. Tanken er at SKAGEN Vekst skal ha en portefølje med selskaper som gir bedre enn gjennomsnittlig avkastning på kapital, har solid kontantstrøm fra driften over en syklus og at netto gjeld skal stå i forhold til selskapets svinginger i driftsinntekter. 24

25 For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer