SKAGEN Vekst Statusrapport mars 2013 Avkastning hittil i år: 3,6%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst Statusrapport mars 2013 Avkastning hittil i år: 3,6%"

Transkript

1 SKAGEN Vekst Statusrapport mars 2013 Avkastning hittil i år: 3,6% Første kvartal 2013 har vært den beste årsstart på en mannsalder. Økt risikoappetitt har hjulpet avkastningen, men mest for selskaper med stabil inntjening og godt utbytte.

2 Hovedtrekk i mars Makrofaktorer Økonomien Rente og inflasjon Selskapene Verdsettelse aksjer Indikatorene fra råvaremarkedene er ganske retningsløse. Oljeprisen steg 2,5% i 1.kv., mens industrielle råvarer som sink, bly og aluminium falt 10%. Kaldt vær på den nordlige halvkule har hatt effekter ettersom appelsinjuice steg 14% og gass for oppvarming steg 12%, dog fra lave nivåer. Innkjøpssjefenes indikatorer viser bedre økonomiske utsikter for Kina og USA, mens Europa fortsatt beveger seg sidelengs. Uroen på Kypros i mars har ikke bedret utsiktene for Europa. IMF forventer 3,5% global vekst i 2013, slik at det overordnede bildet ser bra ut, men naturligvis med store regionale forskjeller. Bedringen i amerikansk økonomi forklarer også styrken til dollar. Inflasjonsutsiktene er 2% i modne økonomier og 6% i nye markeder. Ettersom korte renter ligger nær null og tiårige statsobligasjoner i modne markeder ligger på 1,5-2%, er realrenten null eller negativ. Hvorfor er renten så lav? Siden finanskrisen med den påfølgene nedgangen 2008/09 har risikoaversjonen vært på det høyeste på generasjoner. Når økonomien begynner å bedres vil sannsynligvis noe av disse lavrisikoplasseringene bevege seg mot aksjemarkedene hvor inntjeningen forrenter børsverdien med 7-9%. Aksjemarkedene har hatt sin sterkeste årsstart på en generasjon. Selskapenes rapportering for 2012 og utsikter for 2013 viser imidlertid at verdensøkonomien ennå ikke har hentet seg inn. Avkastningen i 2013 er ledet an av selskaper med stabile resultater som farmasi og bryggerier, mens sykliske industrier har ligget etter. Så snart de økonomiske signalene blir mer støttende vil de sykliske aksjene begynne å gi meravkastning. Aksjekursene har steget, mens inntjeningsestimatene er uforandret slik at prisingen har steget. Etter det siste fallet i ti-årsrenten på statsobligasjoner er verdsettelsen av aksjer allikevel falt i forhold til obligasjoner. Forventet inntjening forrenter nå børskurs med 7,5% for verdensindeksen og 9,0% for Oslo Børs. For SKAGEN Veksts 25 største investeringer forrenter inntjeningen børsveridien med 11,2%. 2

3 Resultater pr. 31. mars QTD 2012 Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst 3,6 % 9,5 % -0,7 % 14,3 % Referanseindeks* 8,6 % 11,8 % 7,3 % 9,2 % Meravkastning -5,0 % -2,3 % -8,0 % 5,1 % *Tall før er OSEBX, siden har indeksen vært OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 *1. desember 1993 Avkastning utover 12 måneder er annualisert (geometrisk) 3

4 Avkastning årene for SKAGEN Vekst Utgangen av 2011 = 100. SKAGEN Vekst opp 3,6% MSCI World opp 11,6% Oslo Børs opp 6,1% SKAGEN Vekst falt 0,9 prosent i mars og referanseindeksen steg 1,5prosent. Sterkere dollar og ny børstopp for det amerikanske aksjemarkedet innebærer solid avkastning for referanseindeksen. Vekst har om lag 8 prosent eksponering mot det amerikanske aksjemarkedet, noe som er mindre enn referanseindeksen. 4

5 Resultatutviklingen for SKAGEN Vekst siden årsslutt 2008 Utgangen av 2008 = 100 SKAGEN Vekst opp 52% siden 2008 MSCI World opp 44% Oslo Børs opp 97% Oslo Børs vært en klar børsvinner siden utgangen av 2008 drevet av sterk kursutvikling for de største selskapene og selskaper med stabil inntjening 5

6 Avkastningen til SKAGEN Vekst fordelt på den norske og den utenlandske delen av porteføljen Hittil i år 2012 Siste 3 år Norsk del - SKAGEN Vekst 3,2 % 17,2 % 4,4 % OSEBX 6,1 % 15,4 % 25,1 % Meravkastning -3,0 % 1,8 % -20,7 % Global del - SKAGEN Vekst 5,2 % 4,3 % -1,5 % MSCI AC World Index (NOK) 11,2 % 8,3 % 22,4 % Meravkastning -6,0 % -4,0 % -23,9 % 6

7 Relativ utvikling norske vs. utenlandske aksjer siste tre år 7

8 Avkastning siden oppstart *Tall før er OSEBX, etter denne datoen er referanseindeks OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 All tall er etter alle forvaltningskostnader. Oppdatert pr. 31. januar

9 Vinnere i porteføljen hittil i år Company Weight Year to date Month Comment Norwegian Air Shuttle 4.4% 102m -18m Gode 2012 resultater ga aksjen løft, deretter noe gevinstsikring i mars Teva Pharmaceutical 4.3% 35m 26m God strøm av nyheter og verdsettelse er bare 7x 2013 EPS Baker Hughes 2.2% 31m 11m Høyere aktivitet i Mexicogulfen vil løfte resultatet i 2013 Tribona 1.0% 21m 7m Ny stor aksjonær og børsnotering flyttet til Stockholm Danske Bank 2.9% 17m -5m Lavere utlånstap vil vise seg om få måneder og mye billigere enn nordiske konkurrenter Transocean 1.3% 17m 1m Carl Icahn bygger post Continental AG 2.8% 16m 7m Resultater forventes å bedre seg ytterligere i 2013 ettersom nedgangen i europeisk bilsalg flater ut Karolinska Development 0.4% 15m 6m Gode nyheter om lungekreftbehandling samt ny partner Wilhelm Wilhelmsen Hld 3.0% 14m -9m Gode utsikter for bilfrakt, imidlertid noe gevinstsikring i mars Austevoll Seafood 1.0% 14m -1m Oppdrettspriser har festet seg på lukrative nivåer slik at resultatene bør bli gode i 1.kv.2013 Bruttoresultat hittil i år: NOK 320m Månedens bruttoresultat: NOK -46m

10 Tapere i porteføljen Company Weight Year to date Month Comment Marine Accurate Well 0.1% -24m -39m Svært skuffende kostnadssprekk for selskapets eneste oljerigg og nyemisjon for å bedre finansieringen Kongsberg Gruppen 4.7% -23m -3m Treg start på 2013 etter solid kursstigning i 4.kv. 2012, forventes flat resultatutvikling EMGS 0.6% -22m -5m Resultatoppdatering peker mot svak ordreinngang til tross for Schlumberger partnerskap fra 2012 Norsk Hydro 2.5% -19m -1m Nedgang i aluminumsprisen legger press på 2013-inntjening DOF 1.9% -17m -20m Til tross for høy netto gjeld har ledelsen bestilt flere nybygg Eurasian Natural Resources 0.4% -15m -15m Skuffende utsikter for fri kontantstrøm ettersom prisene på jernmalm og ferrokrom svekkes. Det er også snakk om emisjon. Agrinos 0.2% -15m -1m Slett selskapsledelse og dårlig evne til å drive inn kundefordringer RSA Insurance 1.8% -12m -1m Skuffende utbytte til tross for driftsresultat på linje med forventningene I M Skaugen 0.3% -6m -1m Skuffende resultater i 2012 og noe av dette vil fortsatt plage selskapet i 2013 Norsk Skog 0.3% -6m -3m Svakere masse- og papirpriser

11 Nøkkeltall for de 12 største investeringene i SKAGEN Vekst Company Weight in portfolio Price P/E 12e P/E 13e P/E 14e Price/book trailing Target price Samsung Electronics 6,3% ,4 4,9 4,4 1, Royal Caribbean Cruises Ltd 5,3% 33,22 16,9 13,4 10,5 0,9 60 Kongsberg Gruppen 4,7% 116,00 10,5 10,6 9,4 2,2 160 Norwegian Air Shuttle 4,4% 211,50 16,2 10,1 7,7 3,1 310 Teva Pharmaceutical 4,3% 39,68 17,6 8,8 7,2 1,5 58 Akzo Nobel NV 3,3% 49,52 14,7 13,1 12,0 1,7 60 Wilh Wilhelmsen Holding 3,0% 168,00 4,1 5,0 4,1 0,9 220 Danske Bank A/S 2,9% 104,00 10,2 10,9 7,6 0,8 175 Continental AG 2,8% 93,13 9,8 9,3 8,0 2,1 150 Solstad Offshore 2,7% 101,50 11,0 5,8 3,7 0,8 200 Baker Hughes 2,6% 46,41 15,5 15,0 10,4 1,2 75 Norsk Hydro 2,5% 25,24 101,0 22,9 14,0 0,8 41 Weighted average top 12 44,8% 10,6 8,6 6,9 1,18 53% Weighted average top 25 69,9% 11,3 8,9 7,2 0,92 57% MSCI 15,9 13,3 11,8 1,85 Oslo benchmark index 13,6 11,1 9,6 1,56 11

12 Inntjeningen i porteføljen forventes å stige 25% i 2013 og 24% i 2014 Inntjening pr. Vekst-andel Bokført verdi pr. Vekst-andel Inntjeningsestimatene for Vekst 2013 falt 5% i mars ettersom resultatutsiktene for større poster ble justert ned på linje med estimatene. Inntjeningsvekst i 2013 og 2014 for porteføljen er hhv 25% og 24%. Veksten for MSCI World og OSEBX er 10% og 14% i samme periode P/E for Vekst 2013 er 8,9x sammenlignet med 12,4x for referanseindeksen Beregnet for de 12 største postene i perioden , og de 25 største fra 2012

13 Kommentarer på største kursutslag i SKAGEN Vekst Agrinos Teva Pharma Marine Accurate Well Agrinos, det norske avlingsbeskyttelse-virksomheten, rapporterte svært skuffende resultater som følge av at kundefordringer knyttet til store programmer i Mexico og forsinkelser i distributørsalg satte selskapets finanser under press. Selskapet er unotert, men sammenlignet med kursnivået før resutatfremleggelsen, falt aksjen 50% på nyhetene. Vi er skeptiske til ledelsens gjennomføring av forretningsaktiviteter og strategi ettersom kapitalbehovet knyttet til utvidelsen av produksjonen er betydelig sammenlignet med kontantstrøm fra kunder som er trege med å ta i bruk ny avlingsbeskyttelsesteknologi. Teva, det israelske farmasiselskapet, hadde brukbar avkastning i mars. De nyhetstrømmen besto av flere mindre nyheter knyttet til produktutviklingsporteføljen, men når alle puslebitene ble satt sammen viser bildet et uttalt strategisk fokus på 1) sentralnervesystemet, 2) luftveiene, 3) forbedrete versjoner av eksisterende legemidler (ikke bare Teva-produkter) og 4) produksjon av kopimedisiner. Teva handler til 7,5x 2013-resultatene sammenlignet med 18,5x for konkurrerende produsenter av generiske legemidler og 15x for produsenter av pantentbeskyttede legemidler, slik at selskapet er fortsatt ekstremt billig. Marrac, et en-riggs offshoreselskap, annonserte betydelig kostnadssprekk knyttet til klargjøring av riggen før den starter drift i Norskehavet. I tillegg vil selskapet rekapitaliseres gjennom en aksje- og obligasjonsemisjon. Tilsammen førte dette til at det OTC-listede selskapet falt 80% I verdi da nyhetene ble sluppet og kontanstrømmen videre fremover er heller beskjeden. Royal Caribbean Cruise Royal Caribbean Cruises, verdens største cruise rederi, har hatt en myk start på året. Aksjen utviklet seg bra 2. halvår 2012 med 50% verdistigning, men etter toppen ble nådd tidligere i år, har aksjen falt 17%. Nyhetsstrømmen har vært konsentrert om fremtidig booking og logistikkproblemer for en konkurrent samt forsiktig guiding for fremtiden som ledelsen ga i januar. Etter denne pausen handler imidlertid aksjen til 14x inntjeningen med 40% resultatvekst i 2014 slik at attraktiviteten har økt betydelig. 13

14 Største kjøp og salg i 2013 Kjøpt DNO International REC Sevan Drilling Deoleo (new) Danske Bank Eurasian Natural Ress (new) Korea Re Kia Motors (new) Solgt Akva Group (out) Aveng (out) Discovery Offshore (out) Gjensidige (out) Kongsberg Gruppen Kongsberg Automotive Bank Norwegian Subsea 7 (out) Hannover Ruck (out) Rottneros (out) Royal Unibrew Altona Mining (out) LG Electronics (out) Data Respons (out) Sparbank Vest (out) Helegeland Sparebank Karolinska Development Mobile Tele Systems Photocure Indosat 14

15 Kjøpt i perioden Kia Motors Kia lager gode, rimelige og kule biler. Kia Motors hyret inn den tyske bildesigneren Schreyer fra Audi for noen år siden og modellutvalget fra Kia er nå milevidt unna den tidligere oppfatningen av selskapets biler. Kia Motors produserer og selger 2.7m biler per år til en gjennomsnittlig pris på USD 15,500 og med en EBITDA-margin på 9-10% har selskapet ingen netto gjeld. Aksjen er ned 40% siden mai 2012 på grunn av redusert koreansk bilsalg samt endring av indeksvekting i Korea. Den handler til P/E på bare 5.3x (samme som under finanskrisen) og med et 10-årig gjennomsnitt på 8x REC REC, det norske solenergiselskapet, er verdens mest kostnadseffektive produsent av polysilisium. Solcelleindustrien har vært og er under alvorlig press grunnet stor kapasitetsoppbygging basert på (i bakspeilet) urealistiske etterspørsels- og prisingsforutsetninger. Markedsbalansen i 2013 bør bedres pga økt etterspørsel samt at ulønnsomme aktører forlater markedet. 15

16 Sold in the period Aveng Aveng, det Sør-Afrikanske entrprenørselskapet med aktiviteter i Australia og Afrika, ble solgt ut av porteføjen etter å ha nådd kursmålet på ZAR 3,600. Selskapet har oppnådd en avkastning på egenkapitalen på 5-10% senere år og handler til x bokført egenkapital, slik at kurpotensialet er tatt ut og utsiktene 2-3 år fremover synes å være priset inn. Aksjen er solgt ut av porteføljen. Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank, den nord-norske banken, ble redusert i porteføljen etter et godt løft i aksjekursen som følge av 25% økning i resultatet for Helgeland har en sterk lokal posisjon med 5-8% avkastning på egenkapitalen senere år, slik at verdsettelsen på NOK 750m for NOK 125m i netto resultat synes billig, men med delt eierskap mellom egenkapitalbevis og stiftelse ble det besluttet å redusere eksponeringen etter kursoppgangen. 16

17 Markeder i mars 2013 i NOK Tyrkia 10 Japan 8 Mexico 6 Thailand 6 USA (S&P 500) 6 USA (Nasdaq) 5 Indonesia 5 MSCI ACWI RE IMI Index 4 Sveits 4 Verdensindeksen 3 Storbritannia 3 Singapore 3 Canada 3 Sverige 3 SKAGEN M2 2 Nederland 2 SKAGEN GLOBAL 2 Taiwan 2 India 2 Belgia 1 Sør-Afrika 1 Tyskland 1 Frankrike 0 Finland 0 Vekstmarkedsindeksen 0 SKAGEN KON-TIKI 0 Norge (OSEBX) 0 SKAGEN VEKST -1 Hong Kong -1 Danmark -1 Sør-Korea -1 Brasil -2 Russland -3 Kina (Hong Kong) -3 Kina (lokal) -3 Italia -4 Spania -4 Polen -4 Østerrike -4 Ungarn -8

18 Markeder hittil i kvartal i NOK (pr 31. mars) Thailand 24 Indonesia 19 Sveits 17 USA (S&P 500) 16 Sverige 15 Japan 15 Tyrkia 14 SKAGEN M2 12 MSCI ACWI RE IMI Index 12 USA (Nasdaq) 12 Mexico 12 Verdensindeksen 11 Danmark 11 Finland 9 SKAGEN GLOBAL 9 Singapore 8 Storbritannia 8 Belgia 7 Canada 6 Norge (OSEBX) 6 SKAGEN KON-TIKI 5 Taiwan 5 Frankrike 5 Kina (lokal) 4 Nederland 4 Tyskland 4 SKAGEN VEKST 4 Hong Kong 4 Vekstmarkedsindeksen 3 India 3 Sør-Korea 1 Russland 0 Spania 0 Kina (Hong Kong) 0 Østerrike 0 Sør-Afrika -1 Brasil -2 Italia -4 Ungarn -5 Polen -9

19 SKAGEN Veksts eksponering innen bransjer og geografiske områder Sektorfordeling Prosentandel av porteføljen Geografisk fordeling Prosentandel av porteføljen 19

20 Avkastning på sentrale aktivaklasser i februar Amerikanske aksjer har vært den store vinneren hittil i Økningen skyldes styrken til dollaren og bedrede utsikter for den amerikanske økonomien til tross for budsjettproblemer og og annet politisk rot. Amerikanske aksjer er nå priset til 14,1x inntjening, mens europeiske er 12,7vx og Norge bare 11,1x. Avkastningen på gull og amerikanske statsobligasjoner viser tydelig «risiko på»-stemningen i finansmarkedene. 20 * Noen indekser inkluderer ikke utbytter

21 Om SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst er et absolutt fokusert aksjefond. Fondet ble etablert i 1993 og har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,4 prosent siden oppstart. Porteføljen består av både norske og utenlandske selskaper. Investeringsrisikoen blir redusert gjennom analyse av selskapers strategiske posisjon, finansielle styrke og utvikling, svingninger i inntjening, konkurrenter og aksjonærvennlighet. Risiko blir spredd gjennom å ha en signifikant del av porteføljen i selskaper utenfor Norge. For å finne disse aksjene bruker vi SKAGENs 3 U er underanalysert, upopulær og undervurdert. Bak mange av de utenlandske investeringene ligger det at en ikke finner tilsvarende selskaper i Norge og at disse selskapene tilbyr en god vekstprofil samtidig som de er solide, undervurderte og i undervurderte markeder. Tanken er at SKAGEN Vekst skal ha en portefølje med selskaper som gir bedre enn gjennomsnittlig avkastning på kapital, har solid kontantstrøm fra driften over en syklus og at netto gjeld skal stå i forhold til selskapets svinginger i driftsinntekter. 21

22 For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1%

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% Lavere oljepris og svakere norsk krone har påvirket resultatet til SKAGEN Vekst negativt i april. Vi fortsetter prosessen med å redusere

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - juli 2013

SKAGEN Vekst Statusrapport - juli 2013 SKAGEN Vekst Statusrapport - juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Vekst steg 2,7 prosent i juli, mens fondets referanseindeks, som består av OSEBX og MSCI AC World, økte med 4 prosent i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,1 %, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Desember

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Februar 2012 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport September 2013

SKAGEN Vekst Statusrapport September 2013 SKAGEN Vekst Statusrapport September 2013 Hovedtrekk i september 2013 SKAGEN Vekst steg 3,3 prosent i september, mens fondets referanseindeks, som består av OSEBX og MSCI AC World, økte med 2,2 prosent

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Oktober 2008, Krakk del 2 Ille ble verre. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Oktober 2008, Krakk del 2 Ille ble verre. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Oktober

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Oktober 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Oktober 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Oktober 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. April 2009 Etterlengtet vår! Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. April 2009 Etterlengtet vår! Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst April 2009

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

SKAGEN Global. April 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. April 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global April 2010 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

Stang ut. nummer 3 OKTOBER 2014 www.skagenfondene.no

Stang ut. nummer 3 OKTOBER 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort Stang ut Det er resultatene på lang sikt som teller nummer 3 OKTOBER 2014 www.skagenfondene.no LEDER Stang ut En aktiv forvalters langsiktige resultater kan først og fremst forklares med

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport august 2012

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport august 2012 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport august 2012 Hovedtrekk i august SKAGEN Kon-Tiki opplevde en svak augustmåned med et kursfall på 5,1 prosent, mot vekstmarkedsindeksens fall på 4,1 prosent. Hittil I år er

Detaljer