SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %"

Transkript

1 The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1

2 Høydepunkter i juni 2012 Makrofaktorer Prisfallet fortsatte for verdens råvaremarkeder i juni. Brent olje falt videre til 91 dollar, en nedgang på 27 % siden toppen i Aluminiumsprisen er ned 30% siste år til dollar per tonn til tross for at flere av de ledende produsentene har stengt ned produksjon. Økonomien Rente og inflasjon Selskapene Svakere økonomiske indikatorer i Kina, Europa og andre steder har senket de økonomiske vekstforventningene i praktisk talt alle land. Neste steg er sannsynligvis ekspansiv finanspolitikk i land som har råd til det, slik som Kina. Gjeldstunge land i Sør-Europa må legge sin skjebne i hendene til villige investorer som bare vil legge nye penger på bordet dersom det følges av arbeidsmarkeds- og pensjonsreformer. Pengepolitisk stimulans ser ikke ut til å lede til økonomisk vekst, men bidrar til å holde banksektoren flytende. Siden 2007 har verdens beholdning av risikofrie aktiva falt fra mrd dollar til mrd som følge av at antallet AAA-investeringsinstrumenter har falt. Dette er den sannsynlige årsaken til negativ 2-årsrente på danske og sveitsiske statspapirer. Bare et fåtall selskaper har oppdatert markedet om utviklingen i juni. Oracle kom ut med en anstendig rapport, mens Danone og Procter & Gamble kom med resultatvarsler. Ingen av selskapene i SKAGEN Vekst-porteføljen har rapportert før planlagt, noe som vanligvis er et godt tegn før rapportsesongen. Verdsettelse aksjer Til tross for all mediestøy knyttet til finansmarkedene i juni, har det globale aksjemarkedet faktisk steget 4.4% målt i dollar og 2.6% målt i kroner. Oslo Børs steg 4.7%. Inntjeningsestimatene har ikke endret seg mye, slik at selskapenes inntjening forrenter børsverdien på Oslo Børs med 10 prosent, mens inntjeningen forrenter børsverdien i globale markeder med 9 prosent. 2

3 Resultater pr 30. juni 2012 i NOK 2. kvartal Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst -4,4% 5,4% 6,2 % 14,5 % Referanseindeks* -3,2% 5,4 % 13,7 % 8,7 % Meravkastning -1,2 % -0,1 % -7,5 % 5,9 % *Tall før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 **Fondet ble startet 1. desember Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) 3

4 SKAGEN Vekst avkastning hittil i år (NOK) SKAGEN Vekst har steget 5,4 % i 2012 MSCI World opp 5,0% Oslo index opp 5,8% Årsslutt 2011 = 100. Alle tall i NOK Økt risikoapetitt i juni til tross for mediabekymring om Sør-Europa. Endringer i reguleringen av europeiske livselskaper kan utløse hyggelig kursutvikling 4

5 SKAGEN Vekst avkastning siden slutten av 2008 (NOK) SKAGEN Vekst opp 41% siden 2008 MSCI World opp 22% Oslo index opp 70% Årsslutt 2008 = 100. Alle tall i NOK De mer sykliske aksjene på Oslo Børs fortsetter å gi god avkastning sammenliknet med utviklingen i verdensindeksen. 5

6 Resultater delporteføljer i NOK YTD 2011 Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst 10,6 % -21,6 % 33,0 % Oslo Børs Hovedindeks 5,7 % -12,5 % 44,0 % Meravkastning 4,9 % -9,1 % -11,0 % Global del av SKAGEN Vekst 0,0 % -16,5 % 17,5 % Verdensindeks (NOK) 5,0 % -4,9 % 23,9 % Meravkastning -5,0 % -11,6 % -6,4 % Avkastningstall er brutto (eks. forvaltningshonorarer, agio/disagio og netto rente) Alle tall oppdatert per 31. mai

7 PROSENT SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/Utland 3 år PRESTASJONSMÅLING Periode Relativ Performance Norge Relativ Performance Utland

8 Kursutvikling SKAGEN Vekst *Tall for indeks før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50. Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar. Oppdatert pr. 29. juni

9 Vinnere og tapere i millioner kroner hittil i 2012 Winners Vinnere Norwegian Air Shuttle 79 Samsung Electronics 51 DOF 48 Dixons 46 TGS-Nopec 38 TTS Group 28 Hannover RE 26 Marine Accurate Well 25 Koza Altin 24 Origio 23 Losers Tapere Eletrobras -68 Petrobras -36 Chiquita -35 LG Electronics -20 Stolt-Nielsen -16 Kesko -15 Proact IT Group -13 Korean RE -12 France Telecom -12 Gazprom -11 Samlet resultat for perioden ble 396 MNOK 9

10 Vinnere og tapere i millioner kroner i juni 2012 Winners Vinnere Kongsberg Gruppen 38 Norwegian 29 Cermaq 22 Dixons 19 Origio 18 Samsung Electronics 17 Royal Caribbean Cruises 15 Hannover RE 10 Royal Sun Alliance 9 Eltek 9 Losers Tapere Solstad -21 Dockwise -16 Wilh. Wilhelmsen Holding -14 DOF -14 Siem Offshore -6 Noreco -6 Northern Logistics Property -5 Sevan Drilling -5 Petrobras -4 Aveng -4 Samlet resultat for perioden ble 152 MNOK 10

11 Bransje og geografisk fordeling i SKAGEN Vekst Bransjefordeling % av totalporteføljen Geografisk distribusjon % av totalporteføljen Energy 24 % Norway 57 % Raw materials 19 % Asia ex Japan 10 % Industrials 13 % Core EU 8 % Consumer discretionary 10 % Peripheral EU 7 % Consumer staples Health Banking & Finance 8 % 6 % 6 % North America EMEA 6 % 6 % IT 5 % South America 4 % Telecom 4 % Cash 2 % Utilities 3 % Oceania 0 % Cash 2 % Japan 0 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 11

12 SKAGEN Vekst - 12 største poster ved utgangen av juni 2012 Company Weight in portfolio Price P/E 11 P/E 12e P/E 13e Price/book trailing Target price Samsung Electronics 5,3% ,4 5,2 4,5 1, Kongsberg Gruppen 4,9% 112,50 9,7 10,2 9,6 2,3 150 Royal Caribbean Cruises Ltd 3,0% 26,03 9,9 12,1 8,7 0,7 40 Wilh Wilhelmsen Holding 2,6% 145,00 8,9 4,3 4,0 0,8 200 Teva Pharmaceutical 2,3% 39,44 12,7 7,9 7,2 1,7 60 Solstad Offshore 2,3% 85,00-15,4 5,3 4,2 0,7 175 DOF 2,3% 30,00-20,1 7,3 5,0 0,8 60 Norsk Hydro 2,3% 26,70 25,6 23,8 12,1 0,7 38 Eletrobras 2,2% 19,52 7,1 7,1 5,3 0,3 45 Norwegian Air Shuttle 2,2% 108,00 30,6 9,0 6,5 1,9 175 Olav Thon Eindom 2,1% 860,00 12,6 11,5 10,9 0, Ganger Rolf 1,9% 110,00 19,1 12,9 10,5 0,8 150 Weighted average top % 16,7 7,6 6,2 0,9 59 % MSCI 14,3 12,1 10,8 1,7 Oslo benchmark index 15,7 10,4 8,9 1,4 Verdsettelse og oppside er vektet og kalkulert basert på samme metode som referanseindeks P/E 7,6x for 2012 svarer til en forventet fortjeneste pr aksje (earnings yield) på 13,2% 12

13 Kommentarer til enkeltaksjer i porteføljen Kongsberggruppen Det var ordretørke i 2012, men Kongsberggruppen rapporterte flere ordrer i juni. Utsikter til missilordrer verdt mrd NOK knyttet til kampflyet f35, har gitt god avkastning i juni. Missilordren vil først synes i resultatene etter 2014, men den legger et solid fundament under aksjen. Vi har et kursmål på NOK 150 for aksjen, noe som indikerer 35% oppside. RSA Insurance Petrobras Det har i det siste vært svakere lønnsomhet for RSAs britiske forsikringsvirksomhet. Imidlertid vil nye reguleringer knyttet til bilforsikring sannsynligvis sette uforsikrede bileiere i stand til å tegne forsikring. Fordelen for bransjen er reduksjon i kostbare rettsoppgjør. RSA justerer sin risikoprofil i Storbritannia etter en vekstperiode som ikke skapte mye verdi. Kursmålet er 140p, eller 40% over dagens kurs. Petrobras oppdaterte markedet med sin 2020-plan. Produksjonsmålet for 2020 ble redusert 5% til 5,7m foe per dag og investeringsplanen ble løftet for perioden som følge av økte lønninger og rater for offshoretjenester. Aksjen er nå verdsatt på linje med nivået på 90-tallet da oljeprisen lå på 20 dollar. Vårt kursmål innebærer en oppside på hele 140% Norsk Hydro Norsk Hydro har falt 22% fra årets topp. På dagens nivå utgjør verdien av de norske vannkraftverkene 70% av børsverdien., slik at markedet knapt priser inn noe verdi av fremtidig produksjon av aluminium og relaterte produkter. Så snart nåværende økonomiske usikkerhet går over ser vi kurspotensiale på NOK 45, 75% over dagens børskurs. 13

14 Største endringer i juni Kjøpt SAP Continental Samsung Electronics pref Baker Hughes Gazprom Solgt Transeuro Energy (ut) Eltek (ut) Sinoceanic (ut) TGS-Nopec Codfarmers (ut) Kongsberg Gruppen Dixons Rottneros Samsung Electronics 14

15 Kjøpt i perioden Continental AG Continental AD er verdensledende produsent av høykvalitetsdekk for biler og lastebiler og leder innen global bil-teknologi. Reduserte råvarekostnaden for dekk i 2012 bør oppveie resultateffekten av en mild vinter (mindre etterspørsel etter vinterdekk). Den viktigste endringsfaktoren er imidlertid sikkerhetssystemer for biler. Innen 2015 skal alle nye lastebiler og busser i Europa ha anti-kollisjonssystemer, det samme gjelder for personbiler innen Selskapet er lavt verdsatt og inntjeningen forrenter børsverdien med 15%. SAP Vi fortsatte å akkumulere SAP, det tyske programvareselskapet. SAPs databaseanalyseverktøy HANA og dets mobile tjenester for bedriftsansatte på reise bidrar til god vekst kommende år. Aksjemarkedet er svært kortsiktig orientert, slik at seneste tids svakhet knyttet til usikkerheten i eurosonen gir oss en gunstig inngangsverdi for å tjene på neste bølge med oppgradering av IT-systemer som mange foretak trenger etter mange års tilbakeholdenhet. SAP er priset på nivåer vi ikke har sett siden selskapet tok av i begynnelsen av 1990-tallet og inntjeningen forrenter børsverdien med 7%. 15

16 Solgt i perioden Eltek Eltek ble solgt ut av Vekst. Eltek produserer strømtilførselssystemer for telekom og solcelleinverterere. Eltek ble kjøpt etter nedgangen i 2009, men det er vår vurdering at selskapet vil få problemer med å tilstrekkelig avkastning kommende år og vi aksepterte derfor bud på 4 kroner for vår post, 20% over børskurs. Eltek er priset til 1,2mrd, med esteimert kontantinntjening på NOK 120m anser aksjen for fullt priset. Codfarmers Codfarmers driver torskeoppdrett, men i motsetning til lakseoppdrett, er torskeoppdrett vanskelig pga artens kannibalisme. Børsverdien har falt til 100m NOK og kontantstrømmen har vært negativ siden 2006, slik at aksjene ble solgt ettersom vi forventer kassen tømmes innen to år. 16

17 Markeder % i juni 2012 i NOK Spania 17 Polen 15 Tyrkia 14 Ungarn 13 Italia 12 Mexico 11 India 7 Sverige 7 Frankrike 7 Belgia 6 Russland 6 Norge (OSEBX) 6 Nederland 6 Storbritannia 4 Østerrike 4 Sveits 4 Sør-Afrika 3 Hong Kong 3 Danmark 3 Singapore 3 Indonesia 2 Verdensindeksen 2 Tyskland 2 SKAGEN VEKST 2 SKAGEN GLOBAL 2 SKAGEN KON-TIKI 2 USA (S&P 500) 2 Finland 2 Sør-Korea 1 Vekstmarkedsindeksen 1 USA (Nasdaq) 1 Japan 1 Thailand 1 Canada 0 Kina (Hong Kong) -1 Taiwan -2 Brasil -2 Kina (lokal) -7

18 Markeder % hittil i år i NOK (pr 29. juni) Tyrkia 30 Thailand 17 USA (Nasdaq) 15 Mexico 14 Danmark 13 Singapore 13 Polen 12 Ungarn 9 USA (S&P 500) 9 India 9 Hong Kong 8 Belgia 8 Sverige 6 Tyskland 6 Norge (OSEBX) 6 Sør-Afrika 6 SKAGEN VEKST 5 Verdensindeksen 5 Taiwan 5 Østerrike 4 Vekstmarkedsindeksen 4 Japan 4 Storbritannia 3 Sveits 3 Indonesia 2 Sør-Korea 2 Frankrike 2 Kina (lokal) 2 SKAGEN GLOBAL 1 SKAGEN KON-TIKI 1 Russland 0 Kina (Hong Kong) 0 Nederland -1 Canada -2 Finland -3 Italia -5 Brasil -12 Spania -18

19 Avkastning for utvalgte aktivaklasser i ,0% 10,2% 8,0% 8,1% 5,8% 5,4% 4,0% 2,2% 2,1% 1,7% 0,0% -0,3% -0,4% -4,0% -8,0% -8,2% -12,0% Oslo Small Cap S&P500 in NOK Oslo Index MSCI World in NOK Gold in $ EM stocks in NOK US treas index USD/NOK BE500 in NOK Oil - Brent in $ 2012 startet med 2-3 måneders god avkastning for aksjer og råvarer, med etter midten av mars har det vært en kraftig bevegelse I retning mindre risikable aktiva. Forutsatt at verden ikke falller sammen kan dagens negative stemning I finansmarkedene være et bunnivå som gir godt grunnlag for god avkastning kommende år. 19

20 Om SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst er et absolutt fokusert aksjefond. Fondet ble etablert i 1993 og har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16 prosent siden oppstart. Porteføljen består av en blanding av norske og internasjonale aksjer. Utvelgelsen av aksjer skjer med bakgrunn i den samme investeringsfilosofien som for de andre aksjefondene i SKAGEN. Vi søker derfor å finne selskaper med solide og utprøvde forretningsmodeller og som kan kjøpes med rabatt. For å finne disse aksjene bruker vi SKAGENs 3 U er underanalysert, upopulær og undervurdert. Tankegangen som ligger til grunn for SKAGEN Vekst sin porteføljekonstruksjon er en fokus på over gjennomsnittlig avkastning på investert kapital, solid kontantstrøm over en syklus, og en balansert netto gjeldssituasjon sammenlignet med selskapets fluktuasjon i driftsresultat. SKAGEN Vekst har en større andel av midlene eksponert mot olje og energimarkedene fordi Oslo Børs har en proporsjonalt større andel av olje og gass eksponering enn det globale aksjemarkedet totalt sett. 20

21 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. 21

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 215 Hovedtrekk juni 215 SKAGEN Kon-Tiki var ned 4,3 prosent i juni, mens MSCI Emerging Markets Index var ned 2, prosent. Våre beste bidragsytere i juni var Marfrig, Naspers

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no LEDER Is i magen God avkastning gjør godt, men litt is i magen er ikke å forakte det heller. Når dette

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer