SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere i juli 1

2 Høydepunkter i juli 2012 Makrofaktorer Etter noen måneder hvor de tidlige indikatorene har pekt nedover ble det litt bedre i juli. Oljeprisen steg 8 prosent til USD 106 pr fat for Brent Blend. Men, industriråvarer viser ikke den samme oppdriften så utviklingen er ikke så entydig som en først kan tro. Tørke har rammet verdens matvarelager, USA, og mais og hveteprisene har hoppet 25 prosent. Økonomien Rente og inflasjon Selskapene Verdsettelse aksjer De økonomiske indikatorene for de store økonomiene peker fortsatt litt nedover. Ved utgangen av juli kom flere rapporter om at sentralbankene intervenerte samlet og med styrk for å stagge den svake utviklingen i Sør-Europa og andre steder. Etter at Draghi sa at han vil gjøre det som er nødvendig ble markedene litt mer optimistiske rundt den økonomiske veksten. Til tross er det langt fra sikkert at det hele ender med en trygg landing. I hovedmarkedene og dem som er ansett for å være tryggest falt rentenivåene til nye bunnivåer i juli. Toårige statsrenter i Danmark, Tyskland og Sveits holdt seg under null. Andre land som Østerrike, Nederland og Finland kom med i samme kategori i løpet av måneden. Økte mais og hvetepriser er ansett som en engangseffekt og vil derfor ikke ha noen varig påvirkning på inflasjonen. I SKAGEN Vekst rapporterte et stort antall selskaper resultater for andre kvartal. Inntektene viste svak stigning, mens driftsresultatene steg 8-10 prosent. Driftsresultatene var bedre enn ventet i 2/3 av selskapene. SKAGEN Veksts oppgang på 2,1 prosent i juli kan derfor sies å være berettiget basert på de underliggende resultatene i selskapene. De globale markedene viste en oppgang på Global markets rose 2,4 prosent i juli. Siden bunnen 4 juni er markedene opp 6,5 prosent. Globale aksjer handles nå til en earnings yield på 8,5 prosent og i Oslo er tilsvarende tall 9,1 prosent. Målt på de 50 største selskapene i SKAGEN Vekst, handles nå porteføljen til en earnings yield på 11,5 prosent. Dette er 25 prosent mer enn markedet som helhet. 2

3 Resultater pr 31. juli 2012 i NOK QTD YTD Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst 2,1 % 7,6 % 5,4 % 14,5 % Referanseindeks* 3,5 % 9,2 % 13,0 % 8,9 % Meravkastning -1,5 % -1,6 % -7,6 % 5,6 % *Tall før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 **Fondet ble startet 1. desember Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) 3

4 SKAGEN Vekst 2012 avkastning i NOK SKAGEN Vekst har steget 7,6% i 2012 MSCI World opp 8,1% Oslo indeks opp 10,0% Resultatet i juli kom etter gode selskapsrapporteringer og positive ord om lettelser fra sentralbanker og politikere 4

5 SKAGEN Vekst avkastning siden 2008 i NOK SKAGEN Vekst er opp 43% siden 2008 MSCI World er opp 28% Oslo indeks er opp 78% Til tross for dårlig økonomisk utvikling leverer selskapene fortsatt gode resultater. Grunnen er fokus på kostnader og kontantstrøm 5

6 Resultater delporteføljer i NOK YTD 2011 Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst 11,5 % -21,6 % 30,7 % Oslo Børs Hovedindeks 10,0 % -12,5 % 42,3 % Maravkastning 1,5 % -9,1 % -11,6 % Global del av SKAGEN Vekst 4,4 % -16,5 % 14,4 % Verdensindeks (NOK) 8,4 % -4,9 % 23,7 % Meravkastning -4,0 % -11,6 % -9,3 % Avkastningstall er brutto (eks. forvaltningshonorarer, agio/disagio og netto rente) Alle tall oppdatert per 31. juli

7 PROSENT SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/Utland 3 år PRESTASJONSMÅLING Periode Relativ Performance Norge Relativ Performance Utland

8 Kursutvikling SKAGEN Vekst *Tall for indeks før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50. Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar. Oppdatert pr. 31. juli

9 Vinnere og tapere i millioner kroner hittil i 2012 Vinnere Samsung Electronics 90 Norwegian Air Shuttle 80 DOF 40 TGS Nopec 39 Dixons Retail 35 Hannover Ruck 30 Continental AG 28 Koza Altin 27 TTS Group 26 Wilhelm Wilhelmsen 24 Tapere Eletrobras -65 Petrobras -26 Chiquita -21 Fjord Line -17 LG Electronics -16 Korea Reinsurance -17 Norsk Hydro -16 Proact IT -15 Kesko -14 Gazprom -12 Samlet resultat for perioden ble 628 MNOK 9

10 Vinnere og tapere i millioner kroner i juli 2012 Vinnere Samsung Electronics 39 Sevan Drilling 20 Baker Hughes 18 Petrobras 11 Continental AG 11 Akzo Nobel 11 Bonheur 9 Gjensidige Forsikring 9 Teva Pharmaceutical 9 Kongsberg Gruppen 8 Tapere Norsk Hydro -13 Fjord Line -11 Dixons Retail -11 Cermaq -11 DOF -8 Fortum Oy -8 Corning -8 Marine Accurate Well -7 Odfjell -5 Korea Reinsurance -4 Samlet resultat for perioden ble 172 MNOK 10

11 Bransje og geografisk fordeling i SKAGEN Vekst Bransjefordeling % av totalporteføljen Geografisk distribusjon % av totalporteføljen Energi 24 % Norge 55 % Kapitalvarer, service og transport 19 % Asia ex Japan 10 % Bank og finans 13 % Kjerne EU 9 % Informasjonsteknologi 10 % Perifer EU 6 % Inntektsavhengige forbruksvarer Råvarer Defensive konsumvarer 9 % 6 % 6 % Nord Amerika EMEA 7 % 6 % Medisin 5 % Sør Amerika 5 % Telekom 4 % Kontanter 2 % Nyttetjenester 3 % Oseania 0 % Kontanter 2 % Japan 0 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 11

12 SKAGEN Vekst - 12 største poster ved utgangen av juli 2012 Selskap Postens størrelse Pris P/E 12e P/E 13e Pris/bok Prismål Samsung Electronics 5,7% ,2 4,1 1, Kongsberg Gruppen 4,8% 115,00 10,5 9,8 2,4 150 Royal Caribbean Cruises Ltd 2,9% 24,98 13,7 9,4 0,7 40 Wilh Wilhelmsen Holding 2,7% 151,00 4,4 4,0 0,9 200 Teva Pharmaceutical 2,4% 40,89 8,4 7,6 1,7 60 Solstad Offshore 2,3% 88,50 5,1 4,4 0,7 175 Eletrobras 2,2% 20,05 7,3 5,5 0,3 45 Norwegian Air Shuttle 2,2% 108,50 9,0 6,6 1,9 175 DOF 2,2% 28,50 5,7 4,0 0,8 50 Petroleo Brasileiro 2,2% 19,50 7,5 6,5 0,8 45 Norsk Hydro 2,1% 24,60-307,5 11,2 0,7 40 Olav Thon Eindom 2,0% 840,00 9,3 10,5 0, Vektet snitt topp % 7,4 5,9 0,9 63 % MSCI AC World 11,3 10,6 1,5 OSEBX 11,0 9,3 1,4 12

13 Kommentarer til enkeltaksjer i porteføljen Samsung Electronics Samsung rapporterte gode tall for andre kvartal. Salgsveksten var 21 prosent og driftsoverskuddet steg 79 prosent. IT & Mobil virksomheten hadde en salgsvekst på 60 prosent og utgjør nå halve selskapet. Den sterke veksten er forventet å fortsette framover med nye smarttelefoner og lesebrett basert på nye MS Windows 8 senere i år. Vi har oppdatert våre forventninger for kommende år og prismålet er økt med 9 prosent til 1.25m KRW Baker Hughes Cermaq Norsk Hydro Baker Hughes er en nykommer i porteføljen og rapporterte et veldig godt andre kvartal. Aksjen steg deretter. I det korte bildet fokuserer ledelsen på å justere kostnadsnivået og prosessene i henhold til arbeidsmengden slik at de kan forbedre resultatene ytterligere. I det lange løp er selskapet attraktivt med sin solide posisjon i den kommende ekspansjonen innen skiferoljeproduksjon i USA. Dette vil sannsynligvis løfte antallet rigger fra til eller mer og er indikativt for en aksjekurs på USD 75 (for tiden er kursen på USD 46) Cermaq sin utvikling så langt i 2012 er satt sammen av to motridende trender. På den ene siden har man fiskefor, som har en god utvikling med volumvekst og stabile priser. På den andre siden er fiskeprisen, som bare er marginalt over produksjonskostnaden. Cermaq har vært uheldig med et fall i produksjonen noen steder. Mye tyder på en bedring i fiskeprisen i 2013 og Dette understøtter et prismål på NOK 95 pr aksje. Norsk Hydro rapporterte et forventet men bratt fall i resultatene for andre kvartal. Det største fallet kom på grunn av lavere priser på aluminium. Lavere elektrisitetspriser for deres egengenererte strøm påvirket resultatet. Nøkkeldriveren for selskapet er aluminiumsprisen. På USD pr tonn, som er markedspris, er nær selskapets gjennomsnittlige produksjonskostnad. Når den globale økonomien bedrer seg litt vil nåværende lagre og nedstengning av produksjon støtte opp om vårt kursmål på NOK 40 pr aksje. 13

14 Største endringer i juli Kjøpt REC Continental Fortum Oy Kesko Oy Corning Petrobras Samsung Electronics pref Solgt Telekommunikasi Indonesia Teleste Oy TGS Nopec Dixons Retail Samsung Electronics ord Aareal Bank Gjensidige Kongsberg Gruppen 14

15 Kjøpt i perioden Fortum Fortum er et statlig kontrollert finsk elektrisitetsselskap med aktiviteter innen produksjon og distribusjon. Selskapet er aktivt i Nord-Europa. CO2 nøytralt ettersom all produksjon er enten vann eller atomkraft. Elektrisitetsprisene er uvanlig lave på grunn av full vannmagasiner, men dette er forventet å normalisere seg i de kommende årene. Prisene vil da stige igjen. Etterspørsel er stabil. Yield er 7 prosent og med normaliserte elektrisitetspriser ser vi for oss at selskapet handles til nærmere EUR 22 pr aksje, eller 60 prosent mer enn dagens nivå. REC REC er et norsk solcelleselskap med aktiviteter langs hele verdikjeden. Polysilikon er for tiden den mest, og eneste, profitable virksomheten selskapet har. Til tross for at denne virksomheten utgjør mindre enn 1/3 av inntekten er den hele EBITDA. Håpet til solkraft var veldig stort bare for få år siden. Problemet er at tilbudet av råvarer og komponenter økte mye mer enn etterspørselen etter produkter. Prisene falt kraftig og likeså gjorde aksjekursene. Nå er solkraftssystemer priset til økonomisk lønnsomme nivåer for mange husholdninger og vi ser REC, den produsenten med lavest kostnad for polysilikon, som godt posisjonert for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. 15

16 Solgt i perioden Telekom Indonesia Telekom Indonesia ble solgt ut etter sterk utvikling (35 prosent stigning) de siste månedene. Vekstprofilen til selskapet er ikke helt konsistent med en verdsettelse på 14x inntjening, selv om utbytteyield er 6,5 prosent støtter opp. Den indonesiske regjeringen er hovedeier og endringer i eierstruktur kan gi høyere aksjekurs, men etter vårt syn er dette ganske usannsynlig. Gjensidige Gjensidige er godt drevet og operer i et av de mest lukrative markedene i Europa. I tillegg er det et av de mest profitable forsikringsmarkedene. Vi regner det som sannsynlig at det mest av selskapets gode utvikling er priset inn i aksjekursen og har derfor redusert posisjonen i selskapet. Vårt prismål er NOK 75 og aksjen handles på dette nivået. Dagens aksjekurs er mest understøttet av en utbytteavkastning på 6,2 prosent og er dermed ikke på linje med våre krav om avkastning pr år. 16

17 Markeder i juli 2012 i NOK Singapore 9 Sverige 8 Danmark 7 Indonesia 5 SKAGEN GLOBAL 5 SKAGEN KON-TIKI 5 Tyrkia 5 Nederland 4 Norge (OSEBX) 4 Tyskland 4 Sør-Korea 4 Sveits 4 Thailand 4 Canada 3 Vekstmarkedsindeksen 3 Verdensindeksen 3 Russland 3 Mexico 3 Hong Kong 3 Taiwan 3 Sør-Afrika 3 USA (S&P 500) 2 Brasil 2 Kina (Hong Kong) 2 Storbritannia 2 USA (Nasdaq) 2 SKAGEN VEKST 2 Frankrike 1 Finland 1 Østerrike 1 Belgia 0 Ungarn 0 India 0 Polen 0 Japan 0 Kina (lokal) -4 Italia -4 Spania -6

18 Markeder hittil i år i NOK (pr 31. juli) Tyrkia 36 Singapore 23 Thailand 21 Danmark 21 USA (Nasdaq) 18 Mexico 17 Sverige 15 USA (S&P 500) 12 Hong Kong 11 Polen 11 Norge (OSEBX) 10 Tyskland 10 Ungarn 10 Sør-Afrika 9 India 9 Verdensindeksen 8 Belgia 8 Indonesia 8 Taiwan 8 SKAGEN VEKST 8 Sveits 7 Vekstmarkedsindeksen 7 SKAGEN GLOBAL 7 Sør-Korea 6 Storbritannia 6 SKAGEN KON-TIKI 6 Østerrike 5 Russland 3 Frankrike 3 Japan 3 Nederland 3 Kina (Hong Kong) 2 Canada 2 Finland -2 Kina (lokal) -2 Italia -9 Brasil -10 Spania -23

19 Avkastning for utvalgte aktivaklasser i 2012 Så langt har året vært en berg- og dalbane, hvor en sterk start fort tok slutt og oppgangen ble nesten eliminert, før en igjen har sett en oppgang på nesten 10 prosent. Forutsatt at verden ikke faller sammen kan dagens negative stemning I finansmarkedene være et bunnivå som gir godt grunnlag for god avkastning kommende år. 19

20 Hva er den verste, store regionen i 2012? Europa, og da spesielt de sørlige landene, er nok mer enn kvalifisert når en ser på økonomiske indikatorer og nyhetsstrømmen Men, krisen gir muligheter og når en ser tilbake i tid så finnes det en del kjøp krisen eksempler hvor det har vært mulig å finne gode selskaper til unaturlig lave priser og disse har gitt godt avkastning etterpå. Sverige sommeren 1992 Generelt sett ville de som kjøpte svenske aksjer 2-3 måneder før devalueringen i 1992 gjort 4x på pengene de påfølgende 6 årene (før IT boblen, som fikk Ericsson-aksjen til å stige til himmels.) Asia sommeren 1998 De tøffe som kjøpte asiatiske aksjer og da spesielt Korea i 1997/98 gjorde 4x på pengene de neste 10 årene. Dette var klart bedre enn de globale markedene, som fikk et fall når luften gikk ut av IT boblen. Europa sommeren 2011 til sommeren 2012 Totalt sett handles europeiske aksjer til den laveste verdsettelsen mot USA på 40 år (se neste side). Politikerne og sentralbankene kobber overtid med reformer og annet for å holde skuta flytende. Samtidig peker de økonomiske indikatorene i feil retning fortsatt. En trygg landing er ikke sikkert, men det finnes fortsatt mange gode og unike selskaper med kvalitetsprodukter og tjenester. Disse verdsettelsene kommer bare en gang pr generasjon. Med litt tålmodighet og en horisont på mer enn 5 år kan investorer som kjøper europeiske selskaper potensielt få en eksepsjonell opptur. 20

21 Europeisk verdsettelse i det lange løp 21

22 Om SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst er et absolutt fokusert aksjefond. Fondet ble etablert i 1993 og har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,5 prosent siden oppstart. Porteføljen består av både norske og utenlandske selskaper. Investeringsrisikoen blir redusert gjennom analyse av selskapers strategiske posisjon, finansielle styrke og utvikling, svingninger i inntjening, konkurrenter og aksjonærvennlighet. Risiko blir spredd gjennom å ha en signifikant del av porteføljen i selskaper utenfor Norge. For å finne disse aksjene bruker vi SKAGENs 3 U er underanalysert, upopulær og undervurdert. Bak mange av de utenlandske investeringene ligger det at en ikke finner tilsvarende selskaper i Norge og at disse selskapene tilbyr en god vekstprofil samtidig som de er solide, undervurderte og i undervurderte markeder. Tanken er at SKAGEN Vekst skal ha en portefølje med selskaper som gir bedre enn gjennomsnittlig avkastning på kapital, har solid kontantstrøm fra driften over en syklus og at netto gjeld skal stå i forhold til selskapets svinginger i driftsinntekter. 22

23 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. 23

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011 Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Juli 2011 Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk i juli SKAGEN Kon-Tiki falt 0,8 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris?

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007 Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer