SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. April 2009 Etterlengtet vår! Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. April 2009 Etterlengtet vår! Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst April 2009 Etterlengtet vår! En håndplukket bukett

2 Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn et norsk fond + Bedre bransjemessig spredning enn et norsk fond = Lavere risiko enn Oslo Børs Selskaper som er lavt vurdert i forhold til verdier og inntjening og med gode omvurderingsmuligheter Aldri enten Norge eller utland, alltid ja takk, begge deler Utlandsdelen av fondet kompletterer de norske selskapene ved: Type selskaper en ikke finner på Oslo Børs Lavere vurderte selskaper med bedre kvalitet enn de en finner på Oslo Børs Til sammen skal dette gi høy risikojustert avkastning

3 Status april 2009 SKAGEN Vekst i april 15,4 % Oslo Børs i april 11,6 % SKAGEN Vekst hittil i ,9 % Oslo Børs hittil i ,0 % Fondets norske aksjer hittil i år 7,7 % Fondets globale aksjer hittil i år 12,4 % Andel norske aksjer 53,1 % Andel utenlandske aksjer 46,9 % Kontanter 30/4 1,9 %

4 Resultater pr 30. april 2009 i NOK Hittil i kvartal Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst 15,4 % 9,9 % -8,2 % 15,6 % Oslo Børs Hovedindeks 11,6 % 12,0 % -14,7 % 7,1 % Meravkastning 3,8 % -2,2 % 6,5 % 8,5 % Verdensindeks (NOK) 8,4 % -8,0 % -9,6 % 7,6 % Meravkastning 7,1 % 17,8 % 1,4 % 8,1 % *01. desember 1993 Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning)

5 Kursutvikling SKAGEN Vekst Oppdatert pr 30. april 2009 Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar

6 Resultater delporteføljer i NOK Hittil i 2.kvartal Hittil i 2009 Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst 14,4 % 7,7 % -28,1 % Oslo Børs Hovedindeks 11,6 % 12,0 % -37,9 % Meravkastning 2,8 % -4,3 % 9,9 % Global del av SKAGEN Vekst 19,6 % 12,4 % -10,4 % Verdensindeks (NOK) 8,4 % -8,0 % -26,2 % Meravkastning 11,3 % 20,4 % 15,8 % Avkastningstall er brutto (eks. forvaltningshonorarer, agio/disagio og netto rente) Alle avkastningstall er oppdatert per 30. april 2009.

7 PRESTASJONSMÅLING SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/utland hittil i 2009 PROSENT Periode Relativ Performance Norge Relativ Performance Utland

8 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/utland siste 3 år PRESTA SJONSMÅLING PROSENT Periode Relativ Performance Norge Relativ Performance Utland

9 Største bidragsytere hittil i 2. kvartal 2009 Royal Caribbean Cruises + 61 Pride International + 52 Bonheur + 37 Eletrobras + 34 DSGI + 33 Kongsberg Gruppen + 32 LG Corp + 29 LG Electronics + 28 Yara + 27 Ganger Rolf + 24 Hurtigruten - 21 Valhalla Oil & Gas - 9 Bunge - 5 TGS Nopec - 3 Aska Pharma - 2 Pfizer - 2 KWS Saat - 1 Pronova - 1 Seametric International - 1 Unison Forsikring - 1 Sum verdiskapning hittil i 2. kvartal: MNOK Tall i millioner kroner

10 Største bidragsytere hittil i 2009 Pride International + 77 Petrobras + 48 Royal Caribbean Cruises + 42 Solstad Offshore + 42 Boliden + 37 DSGI + 35 Eletrobras + 34 LG Corp + 32 Samsung Electronics + 28 Yara + 27 Chiquita Brands - 29 Pfizer - 26 I.M. Skaugen - 22 Stolt-Nielsen - 22 Kongsberg Gruppen - 17 Wilh. Wilhelmsen - 12 KWS Saat - 12 Rezidor Hotel Group - 12 Ganger Rolf - 11 Sum verdiskapning hittil i 2009: 672 MNOK Tall i millioner kroner

11 Endringer hittil i 2. kvartal 2009 Kjøpt IM Skaugen obl. Norwegian Property obl. Sparebanken Øst Telenor Bonheur Solgt Roxar (ut) Boliden Netto endringer > NOK 10 millioner

12 SKAGEN Vekst 12 største poster pr. 30. april 2009 Postens Kurs P/E P/B Kursstørrelse 09E siste mål Pride International 3,7 % 22,7 7,6 0,9 40 Eletrobras 3,0 % 28,4 9,5 0,4 60 Kongsberg Gruppen 3,0 % 305,0 10,2 3,5 400 StatoilHydro 3,0 % 124,8 10,9 1,9 150 Bonheur 2,9 % 139,0 4,6 0,9 250 Royal Caribbean Cruices 2,8 % 14,7 10,1 0,5 30 Samsung Electronics 2,7 % 332k 12,1 0,7 600k Petrobras 2,7 % 29,5 9,8 1,9 40 Solstad Offshore 2,4 % 77,3 5,2 0,8 160 Ganger Rolf 2,4 % 130,5 4,4 0,9 220 LG Corp 2,4 % 56,7k 7,6 1,6 85k Yara International 2,1 % 179,0 9,9 1,8 270 Median 32,9 % 9,7 0,9 72 %

13 Geografisk fordeling Norge 53 % Japan 2 % Asia ex. Japan 13 % Sør-Amerika 7 % Nord-Amerika 9 % Øst- Europa/Midtøsten/Af rika Perif er-eu (Utenfor Eurosonen) 3 % 5 % Kjerne-EU (Eurosonen) 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

14 Bransjefordeling Nyttetjenester 3 % Telekom Informasjonsteknologi 6 % 7 % Bank og finans 9 % Medisin 5 % Defensive konsumvarer 3 % Inntektsavhengige forbruksvarer 9 % Kapitalvarer, service og transport 20 % Råvarer 10 % Energi 29 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

15 Markeder hittil i 2. kvartal 2009 i NOK Indonesia 28 % Thailand 11 % Tyrkia 25 % Hong Kong 11 % Polen 21 % Mexico 11 % Ungarn 20 % Sør-Afrika 11 % Brasil 19 % Canada 10 % Finland 18 % USA (Nasdaq) 10 % Sør-Korea 18 % Kina (Hong Kong) 9 % Russland 17 % Frankrike 9 % Italia 17 % Storbritannia 9 % Sverige 17 % Belgia 8 % Danmark 17 % Verdensindeksen 8 % SKAGEN VEKST 15 % Nederland 8 % India 15 % Østerrike 7 % Taiwan 14 % USA (S&P 500) 6 % Vekstmarkedsindeksen 13 % Japan 6 % Tyskland 13 % Sveits 3 % Singapore 13 % Kina (lokal) 2 % Spania 12 % Estland 1 % Norge (OSEBX) 12 % Venezuela -2 %

16 Avkastningen i april ble nest beste måned i SKAGEN Vekst sin historie Månedsavkastning SKAGEN Vekst versus Oslo Børs siden fondets oppstart 20 % SKAGEN VEKST OSLO BØRS (OSEBX) 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % jan. 94 jul. 94 jan. 95 jul. 95 jan. 96 jul. 96 jan. 97 jul. 97 jan. 98 jul. 98 jan. 99 jul. 99 jan. 00 jul. 00 jan. 01 jul. 01 jan. 02 jul. 02 jan. 03 jul. 03 jan. 04 jul. 04 jan. 05 jul. 05 jan. 06 jul. 06 jan. 07 jul. 07 jan. 08 jul. 08 jan. 09

17 Markeder hittil i 2009 i NOK Kina (lokal) 28 % Canada 0 % Brasil 27 % Danmark -3 % Russland 24 % Østerrike -7 % Indonesia 22 % Mexico -7 % Taiwan 22 % Verdensindeksen -8 % Venezuela 19 % Storbritannia -8 % Sør-Korea 15 % Belgia -9 % Norge (OSEBX) 12 % USA (S&P 500) -9 % Vekstmarkedsindeksen 11 % Finland -9 % SKAGEN VEKST 10 % Estland -11 % Kina (Hong Kong) 9 % Frankrike -12 % USA (Nasdaq) 9 % Nederland -13 % India 8 % Tyskland -13 % Tyrkia 7 % Ungarn -14 % Sverige 5 % Italia -14 % Hong Kong 2 % Spania -14 % Thailand 1 % Japan -15 % Sør-Afrika 1 % Polen -16 % Singapore 0 % Sveits -18 %

18 Oslo Børs har vært og er fortsatt et spill på vekstmarkeder Kursutvikling børsindekser siste 10 år Oslo Børs Vekstmarkedsindeks Eurpa USA

19 Hvis vi har bunnen bak oss og historien er en pekepinne kan oppgangen vi så langt har sett bare være starten på moroa

20 Kunsten å bruke sunn fornuft Noen ser bare skyer - vi ser glimt av sol Markedsutsikter Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum

21 Ingen tvil om at vi er inne i en global resesjon I nyere tid har aldri før så mange land i verden vært i resesjon* samtidig * Resesjon er vanligvis definert som to påfølgende kvartal med negativ BNP vekst.

22 Bidrag til global vekst er også fremover forventet å komme i fra de globale vekstmarkedene. Spesielt gjennom det siste 10år har vekstmarkedene stått for stadig økende del av den globale veksten Kilde: IMF

23 Synkront problem har gitt synkron nødhjelp Penge- og finanspolitiske tiltak i ekstreme størrelser: - Sentralbankene har satt ned styringsrentene mye, og i noen land er de nå nær null - I tillegg kjøper sentralbankene opp ulike typer lån for å tilføre likviditet og bedre finansieringsmulighetene - Banksystemene tilføres egenkapital - Underskuddene på offentlige budsjetter øker Styringsrenter (%)

24

25 Historisk har risikopremie på høyrisikolån gitt forsmak på hva vi kan forvente av bankenes misligholdsnivå. Alle lik er ikke ut av skapet enda!

26 Som vi har påpekt tidligere er det tegn til bedring i kredittmarkedet og stabilisering av finanssektoren og ikke friskmelding av realøkonomien - som vil trigge en oppgang i aksjemarkedet. Vi fikk rett! Kvirre, virre, vitt! Kombinert med fall i kredittspreadene faller utsikkerheten i aksjemarkedet ITRAX CROSS 5Y (LHS) VIX (RHS) jun. 04 des. 04 jun. 05 des. 05 jun. 06 des. 06 jun. 07 des. 07 jun. 08 des. 08 Merk: invertert skala

27 Interbankmarkedet fungerer bedre Risikopåslaget i pengemarkedet (renten bankene seg imellom kan låne/plassere til i forhold til forventet styringsrenter) er ytterligere redusert og vitner om at likviditeten i banksystemet flyter bedre

28 Bedriftenes alternative finansieringskilder til bank fungerer nå bedre 3:Total of equity, syndicated loans, and international bond issuances. Kilde: IMF

29 Aktivitetsindikatorer for de fleste land viser nå avtakende falltakt I Kina og India (aktivitetsindikator over 50) var det et flertall av industribedrifter som rapporterte om økt aktivitet i april. I de fleste andre land var det langt færre bedrifter som rapporterte om avtagende aktivitet. Aktivitetsindikatorer i utviklede økonomier Aktivitetsindikatorer i fremvoksende økonomier Diffusjonsindeks Sveits Sverige Norge USA Eurosonen-m Storbritannia-m Australia Japan-m Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks Kina-m India-m Mexico Brasil-m Ungarn Hong Kong-m Singapore Sør-Afrika Russland-m Diffusjonsindeks jan apr jul okt jan apr jul okt jan Kilde: Reuters EcoWin jan apr jul okt jan apr jul okt jan Kilde: Reuters EcoWin

30 Den globale industriproduksjonene er fortsatt fallende i de fleste land. Selektivt tegn til bedring spesielt i fra vekstmarkedslandene. 10 Industriproduksjonen i utviklede økonomier Industriproduksjonen i fremvoksende økonomier Prosent årsvekst -5-5 Norge USA Storbritannia Frankrike Tyskland Sverige Japan jan apr jul okt jan apr jul okt jan Kilde: Reuters EcoWin Prosent årsvekst Prosent årsvekst 0 0 Kina -10 India Mexico -20 Brasil Russland -30 Sør-Korea -40 Taiwan jan apr jul okt jan apr jul okt jan Kilde: Reuters EcoWin Prosent årsvekst

31 Global eksport ser ut til å ta seg noe opp i vekstmarkedene og viser tegn til stabilisering i den vestlige verden Europeisk og Nord-Amerikansk eksport Asiatisk og Latin-Amerikansk eksport Milliarder USD Spania Sverige Norge USA Tyskland Storbritannia Frankrike Canada Italia Milliarder USD Milliarder USD Kina Japan Hong Kong Sør-Korea Singapore Mexico India Brasil Milliarder USD Thailand Kilde: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin

32 Råvareprisene viser tegn til stabilisering 470 % Commodity prices (Index) 420 % 370 % Overspekulerte markeder 320 % 270 % 220 % 170 % g 120 % 70 % Ektremnedsalg 20 % mar. 09 nov. 05 jan. 06 mar. 06 mai. 06 jul. 06 sep. 06 nov. 06 jan. 07 mar. 07 mai. 07 jul. 07 sep. 07 nov. 07 jan. 08 mar. 08 mai. 08 jul. 08 sep. 08 nov. 08 jan. 09 Baltic Dry Bulk Index Wheat Copper Brent oil CRB Commodities

33 Lagerbeholding av viktige råvarer er fremdeles skyhøyt - dels som følge av fremtidspriser over dagsprisene. I motsatt tegning trekker investeringsprosjekter som er utsatt eller skrinlagt. Den eksplosjonene vi for et år siden kunne forvente på tilbudssiden er utsatt Prim Alum Price (l.h.s.) Prim Alum Stock (r.h.s.)

34 Råvareprisene kan godt forbli sideveis fremover på grunn av høye lager. De langsiktige etterspørselsdriverne for råvarer er intakt.

35 Ikke uventet etter rekordfall i råvareprisene og etter hvert ledig kapasitet er inflasjonen fallende i de fleste land Prosent Inflasjon i utviklede økonomier Storbritannia Norge 13 Sverige Eurosonen 10 Japan Sveits 8 USA jan apr jul okt jan apr jul okt jan Kilde: Reuters EcoWin Prosent Prosent Inflasjon i fremvoksende økonomier 17,0 14,5 Russland 12,0 Mexico 9,5 Brasil 7,0 4,5 2,0-0,5-3,0 17,0 14,5 12,0 9,5 jan apr jul okt jan apr jul okt jan Kilde: Reuters EcoWin 7,0 4,5 Singapore 2,0 Sør-Korea Taiwan -0,5 Kina -3,0 Prosent Fremtidig inflasjonssjokk som følge av siste halvårs kredittilførsel synes å være en bekymring som kan hører hjemme litt lenger frem i tid

36 Aldri i nyere tid har det vært flere penger på sidelinjen

37 og insentivene til å sette pengene i arbeid synes absolutt å være tilstede

38 Kunsten å bruke sunn fornuft Verdsettelse

39 Oslo Børs er lavt priset i forhold til forventet inntjening og er priset med 30-40% rabatt i forhold til andre vestlige markeder Norwegian valuation rel. to global markets Jan-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Jan-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mar-09 May-09 Nordic US Europe Kilde: SEB Enskilda

40 Igjen konstaterer vi at verdsettelsen i vekstmarkedene er lavere enn i den vestlige verden Kilde: Morgan Stanley

41 Boken på Oslo Børs er attraktivt priset

42 Og som alltid setter SKAGENs investeringsfilosofi agenda for vår utvelgelse av selskaper Selskapsanalyse rettet mot verdier vi leter etter verdiskapning til billig penge Selskapet skal: ha en velprøvd forretningsmodell og/eller et unikt ressursgrunnlag ha eller være på vei mot sunn forretningsstruktur ha en fornuftig sammenheng mellom risikoen i driften av selskapet og gjeldsgraden jobbe for aksjonærene slik vi jobber for andelseierne!! Vi søker høy kvalitet og store rabatter Vi er tålmodige eiere og tåler støy Vi stoler på vår egen analyse

43 Og husk: Kort sikt umulig å spå markedssvingninger Lang sikt markedet går mot verdier og verdiskapning Aksjemarkedet snur alltid før realøkonomien Det er på bunn en skaper grunnlag for fremtidig høy avkastning Og hvor vil du være når risikoen oppleves som ekstrem høy?

44 Royal Caribbean Cruises (RCL US) 10,77 USD Nøkkeltall: Børsverdi: USD 2,3 mrd Antall aksjer: 213,7 mill Nto gjeld: USD 6,6 mrd P/E 09e: 7 Pris/Bok: 0,3 Goodwill: USD 779 mill E.K. andel: 41% Utbytteavk.: 0,0 % Verdens nest største cruiseoperatør (etter Carnival) 38 skip + 6 i bestilling (79 senger pr ) Brands: Royal Carebbean International, (20 skip, 51,2 senger) Celebrity Cruises (9 skip, 16,7 senger) Pullmantur Cruises (6 skip, 8,7 senger)) Azamara Cruises (2 skip, 1,4 senger) CDF Croisieres de France (1 skip, 0,8 senger) 50% investering i JV med TUI Cruices (1 skip f.o.m. mai 2009) Vil i perioden 2009 til 2012 investere USD 6,3 mrd. i 6 nye skip (80-95% finansiert) som vil bringe total kapasitet opp til 100,9 senger =>Investeringskostnad pr. seng USD 281 Vokser hovedsakelig i Europa og Asia (andel av oms. utenfor USA har økt fra 10% i 2005 til 40% i 2008) Dagens verdsettelse tilsvarer USD /seng som er det laveste siden 1996 og 40% av nybyggpris. (Ned fra USD /seng i 2004) Samtidig har nybyggingsprisene steget dramatisk (ca. 40% siden 2006) Eiere: A. Wilhelmsen (20,1%) og Pritzker fam. (15,6%) Poison pill: Gjelden forfaller ved change of control Trigger: Betjene gjeld og nybygg investeringer Kostnadskutt program på USD 125m+ i tillegg til drivstoffkostnad) Vekst i Europa /Asia kombinert med stor flåteekspansjon Takeover Risiko: Brudd covenant, Øk. nedgangstider, terror, sykdomsutbrudd

45 Telenor (TEL NO) 47,85 NOK Nøkkeltall: Børsverdi: NOK 79,3 mrd. USD 12,2 mrd. Netto gjeld: (justert for min.): NOK 37,0 mrd Antall aksjer: 1657,89 mill. P/E (09e): 7,4x Pris/Bok: 1,1x EV/EBITDA (09e): 4,7x ROE (09e): 15% Utbytteavk: 0,0% Et av verdens ledende mobilselskaper med drift i 12 land og 164 mill. abonnenter (90 mill. på 100% basis). Staten eier 53,25%. Nordisk mobil; 6,7 mill. abonnenter (3m i Norge) - 23 NOK/aksje Nordisk fastlinje; 16 NOK/aksje (4,5x EBITDA) Mobil CEE; Ungarn, Serbia, Montenegro, Ukraina (56,5%), Russland (33,6% av Vimpelcom) 32 NOK /aksje hvorav Vimpelcom 14 NOK Mobil Asia; Bangladesh (62%), Pakistan, Malaysia (49%), Thailand (65,5%) 22 NOK/aksje Betal TV (2 mill. abonnenter), media, annet 4 NOK/aksje Vekstmarkeder utgjør ca 60% av selskapets verdier; mobil ca 80% Bra balanse med 37 mrd. NOK i netto gjeld; 1,4x EBITDA 2009e 32% rabatt på NAV (NOK 70) Triggere: Avklaring på eiersituasjonen i Vimpelcom og Kyvistar (rettsaker med Alfa Group) Bedring vekst og inntjening i fra vekstmarkeder Salg av ikke-kjerne aktiva; Broadcast, EDB, A-pressen Bevis på at India kjøp (67,3% av Unitech Wireless) ikke er verdiødeleggende Risiko: politisk (Russland), regulatorisk, verdiødeleggende M&A

46 Veien videre

47 Dagens markedsutsikter (april 2009) Vestlig finansnæring blir overtatt av myndighetene Investeringsbank opphører som begrep/bransje Bankenes utlånskapasitet og vilje på historisk lavt nivå Få tegn til lysninger å se i realøkonomien Økonomisk vekst globalt blir klart lavere i 2009 enn i 2008 Fortsatt rekordlave styringsrenter Trigger for bedring i aksjemarkedene er fortsatt stabilisering av finanssektoren og normalisering av prising av risiko ikke bevis for positive konjunkturutsikter

48 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten omtalt i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Oktober 2008, Krakk del 2 Ille ble verre. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Oktober 2008, Krakk del 2 Ille ble verre. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Oktober

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Desember

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år!

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! SKAGEN Vekst Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 5,4% i desember, + 32,5% i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs Fondets

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Vekst. April 2007: Vårsol i aksjemarkedet

SKAGEN Vekst. April 2007: Vårsol i aksjemarkedet SKAGEN Vekst April 2007: Vårsol i aksjemarkedet Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 4,4% i april, Oslo Børs: + 3,5% SKAGEN Vekst: + 7,0% hittil i år, Oslo Børs: + 8,5% Fondets norske aksjer: + 8,4% hittil

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Kunsten å bruke sunn fornuft. September 2008: Flukt til sikkerhet og vesentlig svakere

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Kunsten å bruke sunn fornuft. September 2008: Flukt til sikkerhet og vesentlig svakere Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki September 2008: Flukt til sikkerhet og vesentlig svakere

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1%

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% Lavere oljepris og svakere norsk krone har påvirket resultatet til SKAGEN Vekst negativt i april. Vi fortsetter prosessen med å redusere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global August 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global September 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. November 2007

SKAGEN Global. November 2007 SKAGEN Global November 2007 Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering av statusrapportene.

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til informasjonsmøte Fiskerne Søren Thy og Thomas Svendsen, 1911 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne Bildet er utlånt av Skagens Museum. Kveldens program Kort

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Februar 2009 - -Fortsatt relativ styrke i et -vanskelig marked - Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Februar 2009 - -Fortsatt relativ styrke i et -vanskelig marked - Kunsten å bruke sunn fornuft Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Februar 2009 - -Fortsatt relativ styrke i et -vanskelig

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Oktober 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Oktober 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Oktober 2010 En En verden verden

Detaljer