SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Oktober 2008, Krakk del 2 Ille ble verre. Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Oktober 2008, Krakk del 2 Ille ble verre. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Oktober 2008, Krakk del 2 Ille ble verre En håndplukket bukett

2 Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn et norsk fond + Bedre bransjemessig spredning enn et norsk fond = Lavere risiko enn Oslo Børs Selskaper som er lavt vurdert i forhold til verdier og inntjening og med gode omvurderingsmuligheter Aldri enten Norge eller utland, alltid ja takk, begge deler Utlandsdelen av fondet kompletterer de norske selskapene ved: Type selskaper en ikke finner på Oslo Børs Lavere vurderte selskaper med bedre kvalitet enn de en finner på Oslo Børs Til sammen skal dette gi høy risikojustert avkastning

3 Status oktober 2008 SKAGEN Vekst i oktober -14,7 % Oslo Børs i oktober -23,1 % SKAGEN Vekst hittil i år -41,8 % Oslo Børs hittil i år -50,1 % Fondets norske aksjer hittil i år -42,6 % Fondets globale aksjer hittil i år -40,0 % Andel norske aksjer 54,9 % Andel utenlandske aksjer 45,1 % Kontanter 31/10-1,1 %

4 Resultater pr 31. oktober 2008 i NOK Hittil i 4. kvartal Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Vekst -14,7 % -41,8 % -1,2 % 15,7 % Oslo Børs Hovedindeks -23,1 % -50,1 % -6,8 % 7,1 % Meravkastning 8,4 % 8,3 % 5,6 % 8,6 % Verdensindeks (NOK) -8,0 % -24,2 % -4,3 % 7,6 % Meravkastning -6,7 % -17,6 % 3,2 % 8,2 % *01. desember 1993 Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning)

5 Kursutvikling SKAGEN Vekst Oppdatert pr 31 oktober 2008 Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar

6 Resultater delporteføljer i NOK Hittil i 4.kvartal Hittil i år Siste 3 år Norsk del av SKAGEN Vekst -12,0 % -41,8 % -5,0 % Oslo Børs Hovedindeks -23,1 % -50,1 % -19,0 % Meravkastning 11,1 % 8,3 % 14,0 % Global del av SKAGEN Vekst -18,1 % -40,0 % 12,3 % Verdensindeks (NOK) -8,0 % -24,2 % -12,4 % Meravkastning -10,1 % -15,8 % 24,7 % Avkastningstall er brutto (eks. forvaltningshonorarer, agio/disagio og netto rente) Alle avkastningstall er oppdatert per 31. oktober 2008.

7 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/utland hittil i 2008 PRESTASJONSMÅLING Periode Relativ Performance Norge Relativ Performance Utland PROSENT

8 SKAGEN Vekst Relativ prestasjon Norge/utland siste 3 år PRESTASJONSMÅLING PROSENT Periode Relativ Performance Norge Relativ Performance Utland

9 Største bidragsytere hittil i 2008 Revus Energy + 37 Eletrobras + 22 Fast Search & Transfer + 21 Deep Ocean + 15 Hercules Offshore + 14 Nutreco Holding + 12 Solstad Offshore -183 Stolt-Nielsen -143 Petrobras -134 Bonheur -132 DOF -119 Wilh. Wilhelmsen -115 Ganger Rolf -111 LG Corp -100 Norsk Hydro - 98 Pride International - 97 Sum verdiskapning hittil i 2008: MNOK Tall i millioner kroner

10 Største bidragsytere hittil i 4. kvartal 2008 Revus Energy + 60 Lerøy Seafood Group + 13 Pride International - 71 Petrobras - 68 Solstad Offshore - 53 Yara International - 49 Bonheur - 41 DOF - 40 LG Electronics Pref Ganger Rolf - 30 LG Corp - 30 CGG Veritas - 27 Sum verdiskapning hittil i 4. kvartal: MNOK Tall i millioner kroner

11 Endringer hittil i 4. kvartal Kjøpt Solgt Lerøy Seafood StatoilHydro Netto endringer > NOK 10 millioner

12 SKAGEN Vekst 12 største poster pr. 31. oktober 2008 Postens Kurs P/E P/E P/B Kursstørrelse 08E 09E siste mål StatoilHydro 3,8 % 130,8 6,5 8,2 2,1 180 Kongsberg Gruppen 3,7 % 310,0 13,5 9,7 3,5 400 Pride International 3,4 % 18,8 5,1 4,9 0,8 50 Samsung Electronics 3,1 % 334,5k 7,4 8,4 0,8 600k Eletrobras 3,1 % 23,4 9,4 7,8 0,3 60 Bonheur 2,8 % 128,0 4,3 3,7 0,9 250 Revus Energy 2,6 % 102,0 22,7 51,0 2,8 110 Ganger Rolf 2,5 % 117,0 3,9 3,3 0,9 220 Petrobras 2,4 % 23,3 6,7 6,7 1,6 40 LG Corp 2,4 % 50,7k 6,3 5,8 1,5 80k Solstad Offshore 2,2 % 61,0 5,1 3,8 0,6 160 DOF 2,1 % 31,0 5,6 4,7 0,8 65 Median 34,0 % 6,4 6,2 0,9 84 %

13 Geografisk fordeling Norge 56 % Japan 2 % Asia ex. Japan 13 % Sør-Amerika 7 % Nord-Amerika 9 % Øst- Europa/Midtøsten/Af rika 2 % Perif er-eu (Utenfor Eurosonen) 6 % Kjerne-EU (Eurosonen) 7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

14 Bransjefordeling Nyttetjenester Telekom 3 % 3 % Informasjonsteknologi 6 % Bank og finans 9 % Medisin Defensive konsumvarer Inntektsavhengige forbruksvarer 6 % 5 % 7 % Kapitalvarer, service og transport 21 % Råvarer 9 % Energi 32 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

15 Kunsten å bruke sunn fornuft Noen ser bare skyer - vi ser glimt av sol Markedsutsikter Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum

16 Markeder hittil i 2008 i NOK (pr 31. oktober) Venezuela 16 % Sveits -13 % USA (S&P 500) -19 % Japan -20 % USA (Nasdaq) -21 % Verdensindeksen -24 % Mexico -27 % Canada -28 % Taiwan -31 % Storbritannia -32 % Frankrike -33 % Tyskland -34 % Danmark -34 % Spania -36 % Sør-Afrika -37 % Hong Kong -38 % Singapore -38 % Sverige -39 % Brasil -41 % Italia - 41 % SKAGEN Vekst - 42 % Polen - 42 % Vekstmarkedsindeksen - 42 % Finland - 43 % Nederland - 44 % Belgia - 45 % Ungarn -45 % Thailand -48 % Kina (Hong Kong) -49 % Sør-Korea -50 % Norge (OSEBX) -50 % Indonesia -51 % Estland -53 % Østerrike -53 % India -53 % Tyrkia -53 % Russland -58 % Kina (lokal) -59 %

17 Markeder i 4. kvartal 2008 i NOK Venezuela 7 % Sveits 2 % USA (Nasdaq) -5 % Taiwan -5 % USA (S&P 500) -5 % Japan -6 % Verdensindeksen -8 % Storbritannia -8 % Finland -9 % Frankrike -11 % Hong Kong -12 % Tyskland -12 % Kina (lokal) -12 % Italia -14 % Sør-Afrika -14 % Spania -15 % SKAGEN Vekst -15 % Sverige -15 % Danmark -16 % Singapore -16 % Canada -17 % Nederland -17 % Kina (Hong Kong) -17 % Vekstmarkedsindeksen -17 % India -17 % Belgia -19 % Mexico -20 % Sør-Korea -22 % Norge (OSEBX) -23 % Thailand -23 % Polen -24 % Brasil -24 % Østerrike -26 % Tyrkia -27 % Russland -27 % Estland -28 % Ungarn -31 % Indonesia -31 %

18 Hva skjedde? Tillitskrise Systemkrise Reprising av penger Bankkollaps Råvarpriser stuper Utilstrekkelige krisepakker Fraktrater stuper Aksjemarkedet stuper

19 Kredittkrisen fortsetter og konsumentenes humør er på bunn Akkumulert nedskrivninger og lånetap (v.a.) Akkumulert innhentet kapital (v.a.) Akkumulert jobbkutt (h.a.) Mrd $ kv.2007 og f 3.kv kv kv kv kv kv Kilde: Bloomberg

20 Risikopåslaget på høykvalitets obligasjoner er på historisk høyt nivå og de med høyest rating (AAA/AA) har aldri vært priset høyere => vitner om tillitskrise

21 Det er ekstreme forhold i deler av kredittmarkedene og bankene har ikke tillit til hverandres balanser Bankene er usikre på hverandres balanser. Noen banker har store tap på sine utlån, andre står overfor store kortsiktige finansieringsutfordringer. Bankene tør derfor ikke låne penger til hverandre. I praksis har interbankmarkedet forsvunnet. I den grad det gis lån banker i mellom ligger rentene på disse lånene langt over det som forventes å være sen-tralbankenes styringsrenter fremover.

22 Kredittspreadene i oktober Kredittspread 1 års papir Kraftig økning i spreadene i de fleste løpetider. Det er dog veldig stor forskjell fra dag til dag og da særlig for industrisektoren Seadrill 125 Wilh. Wilhelmsen 25 jan. 08 apr. 08 jul. 08 okt Kredittspread 3M papir 95 Kredittspread 1 års papir DnB Telenor SR Bank DnB Hafslund Telenor SR Bank jan. 08 apr. 08 jul. 08 okt jan. 08 apr. 08 jul. 08 okt Kilde grafer: DnB Nor Markets Credit Research

23 Og som om det ikke var nok med ekstremutfall i aksje og rentemarkedet

24 Råvareprisene har falt kraftig i det minste positivt for inflasjonsutsiktene Commodity prices (Index) 420 % 370 % 320 % 270 % 220 % 170 % 120 % 70 % 20 % okt. 05 des. 05 feb. 06 apr. 06 jun. 06 aug. 06 okt. 06 des. 06 feb. 07 apr. 07 jun. 07 aug. 07 okt. 07 des. 07 feb. 08 apr. 08 jun. 08 aug. 08 okt. 08 Baltic Dry Bulk Index Wheat Copper Brent oil CRB Commodities Kilde: Bloomberg

25 Inflasjonsfrykten er redusert i høst Frykten for at vi skal få inflasjon kombinert med svak vekst slik vi hadde på syttitallet er redusert Implisitte inflasjonsforventninger i USA

26 Global BNP forventes ned mot 2,5% for 2009 klart under trendvekst på 3,8% Global BNP vekst (%)

27 Og ikke overraskende vil de globale vekstmarkeder også i tiden fremover være viktigste bidragsytere til vekst Kilde: First Securities

28 Når en pasient er dødende er det lite konstruktivt å diskutere om sykdommen skyldes dårlig kosthold, lite trening eller et dårlig hjerte. Det eneste som teller er å få hjerte i gang igjen. Så enkel, men alvorlig er situasjonen for finansmarkedet. Kilde: FT, okt. 2008

29 Pakkene kom tidlig i år Global financial rescue package nears 3 TRILLION as the U.S. unveils Brown-style bail-out for struggling banks

30 Myndighetene tar over bankene Kilde: FT

31 Og sist men ikke minst synkronisert aktiv pengepolitikk som virkemiddel 6,0 5,5 5,0 4,5 Internasjonale styringsrenter Storbritannia Sverige 6,0 5,5 5,0 4,5 Prosent 4,0 3,5 3,0 Eurosonen 4,0 3,5 3,0 Prosent 2,5 2,0 1,5 USA 2,5 2,0 1,5 1,0 okt des ,0 feb apr jun aug okt 2008 Kilde: EcoWin

32 Vi har sett det før 10 års sykelen gjentar seg? Indeksert kursutvikling Oslo Børs (OSEBX/Totalindeks) logaritmisk skala Kilde: Bloomberg

33 Og de som ønsker å snakke om dommedagsprofetier har fremdeles sjanse til å bli hørt 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % Nedgangsperioder ved Oslo Børs Duration (months) and magnitude of declines % -60 % -70 % % Decline from market peak -80 % : Høyt inflasjons- og rentenivå, stor andel shipping tallet: Banker gikk over ende og fikk ikke hjelp 1990 tallet i Japan: Stor aksje- og eiendomsboble. Banktapene ble ikke tatt. Kilde: First Sec.

34 Den positive delen av historien ser imidlertid slik ut 180 % Norway market development after crises have ended Increase from market trough 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % % 0 % Months from market trough Kilde: First Sec. Hvis ikke this time is different : Den tålmodige blir belønnet Alle de seks siste krasjene har blitt fulgt av +100% innen 24 måneder!

35 Kunsten å bruke sunn fornuft Verdsettelse

36 Og så kom inntjeningsnedjusteringene I løpet av oktober er inntjeningsestimatene for 2008 revidert ned i fra svak negativ vekst til nå -8,4% Inntjeningsveksten for de to påfølgeneste år er mer enn halvert siste måned 2009 inntjening er forventet å bli på nivå med fjorårets Kilde: DnBNOR Markets/Factset

37 intet unntak på Oslo Børs Spørsmålet nå er hvor langt ned skal inntjeningsestimatene og hva har aksjemarkedet priset inn? I løpet av oktober er inntjeningsestimatene for 2008 på Oslo Børs revidert ned til 3,4% (fra 9,3% Inntjeningsveksten for de to påfølgeneste år er halvert siste måned Kilde: DnBNOR Markets/Factset

38 Vi er nær historisk bunnpunkt når vi ser på pris i forhold til inntjening

39 Og ikke nok med at aksjemarkedet er lavt priset - igjen er de nye vekstmarkedene priset til rabatt i forhold til vestlige verden

40 Og selv etter kraftig nedjusteringer av forventninger vil inntjeningsveksten i de globale vekstmarkedene, etter alle solemerker, være klart høyere enn i den vestlige verden

41 Pris i forhold til inntjening på Oslo Børs er svært lav Implisitt kan inntjeningsestimatene falle mer enn 33% for å komme til nedre del av normal prisningsbåndet (PE >10,5) P/E 7 Kilde: First Sec.

42 Og nå er også pris i forhold til bokført egenkapital på Oslo Børs på historisk bunnivå Includes all shares ex finance and shipping P/B = P/B 1, P/B = Book values for 2009 now assume 50% earnings reduction (recurring + one-offs) Source: EcoWin, First Securities

43 Utbytteavkastning fra aksjemarkedet (her vist ved Europa) i forhold til obligasjonsrenter har ikke vært høyere siden 2. verdenskrig!

44 Balansene, utenom bank, ser sunne ut og gjeldsettingen i de globale vekstmarkeder er lavest EM and Developed World Net Debt to Equity (in %) Kilde: DnBNOR Markets

45 Den offentlige sektor i de globale vekstmarkeder er solid

46 Den vestlige del av verden er nå en langt mindre viktig eksportregion for de globale vekstmarkedene enn tidligere

47 Ikke vanskelig å forestille seg hvor konsumet kan opprettholdes

48 De kinesiske konsumentene blir stadig viktigere Kinesisk detaljhandel

49 Fusjon og oppkjøpsprosessene har falt kraftig tilbake i fra rekordåret i fjor. De siste ukene ser vi tegn til at aktiviteten er på vei opp Globalt månedlig M&A transaksjonsverdi målt i USD Kilde: Blooomberg Verdi i USD jan.99 jul.99 jan.00 jul.00 jan.01 jul.01 jan.02 jul.02 jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 I SKAGEN Vekst har vi per utgangen av oktober fire utestående bud på våre selskap: Revus Ocean Heavy Lift Lerøy Dof Subsea

50 Og som alltid setter SKAGENs investeringsfilosofi agenda for vår utvelgelse av selskaper Selskapsanalyse rettet mot verdier vi leter etter verdiskapning til billig penge Selskapet skal: ha en velprøvd forretningsmodell og/eller et unikt ressursgrunnlag ha eller være på vei mot sunn forretningsstruktur ha en fornuftig sammenheng mellom risikoen i driften av selskapet og gjeldsgraden jobbe for aksjonærene slik vi jobber for andelseierne!! Vi søker høy kvalitet og store rabatter Vi er tålmodige eiere og tåler støy Vi stoler på vår egen analyse

51 Og husk: Kort sikt umulig å spå markedssvingninger Lang sikt markedet går mot verdier og verdiskapning Aksjemarkedet snur alltid før realøkonomien Det er på bunn en skaper grunnlag for fremtidig høy avkastning Og hvor vil du være når risikoen oppleves som ekstrem høy?

52 Hva med en håndplukket bukett i fra SKAGEN Vekst? SKAGEN Vekst - 12 største poster pr. 31. oktober 2008 Postens Kurs P/E P/E P/B Kursstørrelse 08E 09E siste mål StatoilHydro 3,8 % 130,8 6,5 8,2 2,1 180 Kongsberg Gruppen 3,7 % 310,0 13,5 9,7 3,5 400 Pride International 3,4 % 18,8 5,1 4,9 0,8 50 Samsung Electronics 3,1 % 334,5k 7,4 8,4 0,8 600k Eletrobras 3,1 % 23,4 9,4 7,8 0,3 60 Bonheur 2,8 % 128,0 4,3 3,7 0,9 250 Revus Energy 2,6 % 102,0 22,7 51,0 2,8 110 Ganger Rolf 2,5 % 117,0 3,9 3,3 0,9 220 Petrobras 2,4 % 23,3 6,7 6,7 1,6 40 LG Corp 2,4 % 50,7k 6,3 5,8 1,5 80k Solstad Offshore 2,2 % 61,0 5,1 3,8 0,6 160 DOF 2,1 % 31,0 5,6 4,7 0,8 65 Median 34,0 % 6,4 6,2 0,9 84 % Vi har aldri opplevd fondet billigere!

53 Hva sa vi ved inngangen til 2008?

54 Markedsutsikter 2008 (jan 2008) Kredittkrisen har ført til større svingninger i finansmarkedene og lavere styringsrente i USA mer edruelig prising av risiko Kredittkrisen/eiendomsmarkedet er katalysator for en periode med lav vekst i USA. Eksportindustrien kan overraske positivt (lav USD) Fortsatt høy vekst i u-land tilsier at den globale veksten også i 2008 vil være over trend, men trolig klart lavere enn i Fortsatt dårlige nyheter fra bank/-eiendomssektoren i 2008 Høy volatilitet i aksjemarkedene bør påregnes også i Den generelle prisingen av aksjer er på et lavt nivå i forhold til selskapenes inntjening Viktig å være selektiv ved valg av selskaper Risiko: kostnadsinflasjon, tilbudsoverskudd i populære sektorer

55 Det norske aksjemarkedet i 2008 (jan 2008) Stramt oljemarked tilsier en fortsatt høy oljepris i 2008, men risikoen for tilbudsoverskudd er økende (ny kapasitet fra OPEC) Risiko for marginskvis som følge av kostnadspress høy lønnsvekst i mange sektorer Inntjeningsforventningene til 2008 synes moderate til tross for at oljeprisen er 75% høyere enn ved inngangen til 2007 Mange særnorske næringer vil merke høy kapasitetsvekst (tank, bulk, seismikk, oppdrettslaks (Chile?)) Gryende tap i norske banker (effekt av høyere rente og boligprisfall) Norges Banks styringsrente topper ut i 2008 Bør gi volatil utvikling, men lave forventninger bør tilsi at potensialet for at 2008 ender opp med å bli et godt år for aksjeinvestorer er absolutt til stede

56 Hva sier vi nå?

57 Dagens markedsutsikter (nov 2008) Vestlig finansnæring blir overtatt av myndighetene Investeringsbank opphører som begrep/bransje Utlånskapasitet på historisk lavt nivå Ingen lysninger å se i realøkonomien Økonomisk vekst globalt blir antakelig lavere i 2009 enn i 2008 Inntjeningsestimatene skal nedjusteres betydelig, spesielt i konjunkturutsatte næringer (inkl. råvarebedrifter) Vi vil se omfattende rentekutt fra sentralbankene Trigger for bedring i aksjemarkedene vil være en stabilisering av finanssektoren og normalisering av prising av risiko ikke bevis for positive konjunkturutsikter

58 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Vekst på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten omtalt i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år!

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! SKAGEN Vekst Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 5,4% i desember, + 32,5% i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs Fondets

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Vekst. April 2007: Vårsol i aksjemarkedet

SKAGEN Vekst. April 2007: Vårsol i aksjemarkedet SKAGEN Vekst April 2007: Vårsol i aksjemarkedet Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 4,4% i april, Oslo Børs: + 3,5% SKAGEN Vekst: + 7,0% hittil i år, Oslo Børs: + 8,5% Fondets norske aksjer: + 8,4% hittil

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Desember

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1%

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% Lavere oljepris og svakere norsk krone har påvirket resultatet til SKAGEN Vekst negativt i april. Vi fortsetter prosessen med å redusere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global August 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Kunsten å bruke sunn fornuft. September 2008: Flukt til sikkerhet og vesentlig svakere

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Kunsten å bruke sunn fornuft. September 2008: Flukt til sikkerhet og vesentlig svakere Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki September 2008: Flukt til sikkerhet og vesentlig svakere

Detaljer

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global September 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Februar 2009 - -Fortsatt relativ styrke i et -vanskelig marked - Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Februar 2009 - -Fortsatt relativ styrke i et -vanskelig marked - Kunsten å bruke sunn fornuft Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Februar 2009 - -Fortsatt relativ styrke i et -vanskelig

Detaljer

Børskrakk til høsten? Pressemøte 19. juni 2007

Børskrakk til høsten? Pressemøte 19. juni 2007 Børskrakk til høsten? Pressemøte 19. juni 2007 *De fæle årene som ender på 7, og de gode som ender på 8 1907, 1917,1937-40 - 30% 1957-20 -10% 1967, 1997 (Asiakrisen) 20 30% 1977, 1987-10 0% 1908, 1928,

Detaljer

SKAGEN Global. November 2007

SKAGEN Global. November 2007 SKAGEN Global November 2007 Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering av statusrapportene.

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til informasjonsmøte Fiskerne Søren Thy og Thomas Svendsen, 1911 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne Bildet er utlånt av Skagens Museum. Kveldens program Kort

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer