NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR MASKINTEKNIKK EKSAMEN I EMNE SIO 7030 ENERGI OG PROSESSTEKNIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR MASKINTEKNIKK EKSAMEN I EMNE SIO 7030 ENERGI OG PROSESSTEKNIKK"

Transkript

1 Side 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR MASKINTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Navn: Truls Gundersen Tlf.: 9371 / 9700 Språkform: Bokmål EKSAMEN I EMNE SIO 7030 ENERGI OG PROSESSTEKNIKK Lørdag 1. desember 001 Tid: kl. 09:00-15:00 Hjelpemidler: D: Typegodkjent lommekalkulator med tomt minne. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Sensurfrist:. desember 001 OPPGAVE 1 (0%) a) En gassturbinprosess er satt sammen av kompressorer for luft og brensel, brennkammer og gassturbin. Prosessen yter netto arbeid lik 40% av brennverdien (nedre) i brenselet, som er naturgass. Delene i prosessen er godt varmeisolerte, slik at resten av brennverdien (60%) kommer ut som termisk energi i røykgassen. Her skulle en tro at det var svært mye å hente ved å utnytte røykgassen til å produsere mer arbeid. Det er delvis riktig, fordi en kan lage en kombinert prosess der den varme røykgassen blir brukt i en dampturbinprosess. Likevel får en fremdeles bare ut 60% av brennverdien som netto arbeid. Forklar til en person uten termodynamisk bakgrunn (men som ellers er glup nok) hvorfor en ikke får ut mer av brennverdien som netto arbeid. b) Olje skal kjøles ned fra 150 C til 60 C i en varmeveksler med vann. Oljestrømmen er 0,3 kg/s, og spesifikk varmekapasitet for oljen regnes som konstant og lik,1 kj/(kg K). Vannet som strømmer inn i varmeveksleren har temperatur 5ºC, og spesifikk varmekapasitet for vann regnes konstant og lik 4,18 kj/(kg K). Prosessen er stasjonær (ikke tidsavhengig), og omgivelsene har temperatur 5ºC. Varmeveksleren utveksler ikke varme med omgivelsene, og vi ser bort fra trykktap. Varmeveksleren kan drives medstrøms (dvs. de to strømmene går samme vei gjennom varmeveksleren) eller motstrøms (dvs. de to strømmene går motsatt vei). Vi skal sammenlikne effektiviteten til varmeveksleren i de to tilfellene. For medstrøms varmeveksling er utløpstemperaturen for vann 50ºC og for motstrøms varmeveksling er den 70ºC.

2 Side av 5 Finn massestrømmen av vann i de to tilfellene. Finn den termomekaniske eksergien (i kj/s) til strømmene inn og ut av varmeveksleren i de to tilfellene. Finn irreversibiliteten i de to tilfellene (i kj/s). Gitt: s s 1 = c ln (T / T 1 ), der c er varmekapasiteten. OPPGAVE (10%) a) Forklar hvorfor industrielle prosesser med kjemiske reaktorer i gassfase ender opp med betydelige overskudd av termisk energi enten reaksjonene er endoterme eller eksoterme. b) Ammoniakk produseres med naturgass, vanndamp og luft som primære råvarer, og med karbondioksid som et biprodukt. Følgende hypotetiske og totale reaksjonslikning kan settes opp (den er basert på at luften som en forenklet antakelse består av 80 mol% nitrogen og 0 mol% oksygen): 7 CH H O (g) + 8 N + O 16 NH CO De 6 støkiometriske koeffisientene er funnet ved å kreve at atombalansene er oppfylt for de 4 atomene C, H, O og N, ved å benytte 80/0 forholdet for N og O, samt å velge en av koeffisientene fritt (her valgt slik at alle støkiometriske koeffisienter blir heltall). Finn totalreaksjonens standard reaksjonsvarme ( H r 0 ) når det (som vist i likningen) produseres 16 mol/s ammoniakk (NH 3 ). Er reaksjonen eksoterm eller endoterm? Vis at reaksjonsvarmen (i dette tilfellet) også kan beregnes ved å benytte brennverdier for råvarer og produkter (benytt nedre brennverdi, LHV). Oppgitt følgende data for de kjemiske komponentene som inngår i reaksjonen: Kjemisk Dannelsesvarme Brennverdi komponent H 0 f (kj/mol) LHV (kj/mol) H O (g) -4 0 CO N 0 0 NH CH O 0 0 OPPGAVE 3 (0%) Et kuldeanlegg med propan som arbeidsmedium skal nedkjøle en vann/glykolblanding med massestrøm 3 kg/s fra 5 C til 30 C. Kuldeanleggets fordamper er bygget som en vertikal rørkjelvarmeveksler med propan i ett pass på rørsiden, og glykol/vann på mantelsiden. Arbeidsmediet mates inn i bunnen av fordamperen. Dimensjonerende fordampnings-temperatur er 35 C.

3 Side 3 av 5 a) Kondenseringstemperaturen er 30 C, det antas tørrmettet utløp (x=1) fra fordamperen, og mettet væske i kondensatorens utløp. Beregn nødvendig sirkulert mengde i propankretsen. Bruk vedlagte tabell med data for propan. Spesifikk varmekapasitet for vann/glykolblandingen er c p =3430 J/(kgK). Ikke pensum 005: b) Forklar kort og vis med skisser hvilke strømningsmønstre som kan oppstå ved vertikal tofasestrømning av væske/gass i rør. Hvilke forskjeller oppstår ved horisontal strømning? c) Dersom fordamperen bygges med 50 parallelle rør hvor innvendig diameter er 10 mm, hvilke strømningsmønstre kan forventes i fordamperrørene? Bruk vedlagte strømningskart. d) Lengden på fordamperrørene er 3 m. Beregn trykktapet (summen av friksjonstrykktap, hydrostatisk trykktap og akselerasjonstrykktap) på propansiden. Anta homogen strømning, hvor ρ m og 1/µ m (invers viskositet) for homogen væske/ dampblanding kan beregnes fra data for væske/damp, og andelene av disse gitt ved dampfraksjonen x. Husk at: dp dz M dp dz F = f D f = (0.790 ln Re 1.64) G = ρ dρ G dz ρ G ρ m, hvor GD Re = µ dx ρl, hvor ρ ( 1 xm ) ρl dz m Bruk gjennomsnittlig dampfraksjon (x m ) mellom innløp og utløp for beregning av friksjonstrykktap og hydrostatisk trykktap. e) Finn arbeidsmediets innløpstemperatur i bunnen av fordamperen, når metningstemperaturen i utløpet (i toppen) er 35 C. f) Beregn prosentvis reduksjon i overført varme på grunn av trykktapet, forutsatt at vann/ glykolblandingen strømmer samme vei som arbeidsmediet. (Tips: Forutsett at U er konstant og finn reduksjonen i LMTD sammenlignet med en fordamper uten trykktap). g) Vil det være gunstig å snu strømningsretningen på vann/glykolstrømmen? Begrunn svaret. OPPGAVE 4 (10%) Ikke pensum 005 a) Lag en skisse av en rørkjelvarmeveksler (shell-and-tube heat exchanger) som har to pass på rørsiden, ledeplater på mantelsiden, og hvor en har adgang til rørsiden for rengjøring og evt. reparasjoner i begge ender av varmeveksleren.

4 Side 4 av 5 b) Ved stor temperaturforskjell mellom fluidet på rørsiden og mantelsiden kan det oppstå store materialspenninger i rør og mantel grunnet ulik varmeutvidelse. Forklar og skissér løsninger som hindrer eller begrenser dette problemet. OPPGAVE 5 (10%) Forklar og vis med skisse hvordan en varmepumpe kan benyttes i forbindelse med en tørkeprosess. OPPGAVE 6 (10%) Ikke pensum 005 a) Forklar hva som menes med multi-effekt inndamping (tegn gjerne en enkel skisse). b) Forklar fenomenet kokepunktsforhøyelse som opptrer i en rekke inndampere. Hva er årsaken til dette fenomenet, og hvordan påvirker det design/drift av såkalte multi-effekt inndampere? OPPGAVE 7 (0%) I en prosess ønsker man å redusere energiforbruket ved å varmeintegrere fem prosessstrømmer. I tabellen nedenfor er T s og T t strømmenes start (supply) og slutt (target) temperaturer, mens mcp er produktet av massestrømmen (i kg/s) og spesifikk varmekapasitet (i kj/kgºc): Strøm T s ( C) T t ( C) mc p (kw/ C) H H C C C Damp (ST) ved 00 C og kjølevann (CW) ved 0 C (som kan varmes til 30 C) antas å være tilgjengelig i tilstrekkelige mengder. Anta at T min = 0 C gir en optimal avveining mellom driftskostnader og investeringskostnader. a) Beregn minimum ekstern oppvarming (i form av damp) og minimum ekstern avkjøling (i form av kjølevann) ved maksimal varmegjenvinning relativt oppgitt verdi for T min. b) Hvor er prosessens pinch punkt (ved hvilke temperaturer)? Lykke til! Gløshaugen, Kjell Erik Rian Jostein Pettersen Truls Gundersen

5 Side 5 av 5 VEDLEGG / ENCLOSURE Flow regime map for upward cocurrent two-phase flow: Data for propane: T o C p sat h l h v ρ l ρ v µ l µ v kg/(ms) bar J/(kg) J/(kg) kg/m 3 kg/m 3 kg/(ms) 30 10, , 61341,1 441,59 3,519 9,0709E-05 8,90965E , , ,3 534,9 3,84 0, ,80061E , , ,5 536,17 3,684 0, ,77300E , ,1 5436,4 537,41 3,548 0, ,74549E , , , 538,65 3,416 0, ,71806E , , ,9 539,88 3,88 0, ,6907E , , ,7 541,09 3,164 0, ,66346E , , ,6 54,31 3,043 0, ,6367E , , ,7 543,51,96 0, ,60915E , , ,0 544,71,813 0, ,5810E , , ,7 545,90,703 0, ,55511E , ,7 5333,8 547,08,596 0, ,5818E-06

Optimalisering av CO 2 -varmepumpe for kjøling av isvann / oppvarming av tappevann til 85 C

Optimalisering av CO 2 -varmepumpe for kjøling av isvann / oppvarming av tappevann til 85 C Optimalisering av CO 2 -varmepumpe for kjøling av isvann / oppvarming av tappevann til 85 C Malene Rustad Berntsen Master i energibruk og energiplanlegging Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Trygve Magne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...4 1.1 VARMEPUMPER FOR OPPVARMING OG KJØLING AV STØRRE BYGNINGER...4 1.2 CO 2 SOM ARBEIDSMEDIUM I VARMEPUMPER...4 1.3 FORPROSJEKT FOR PROTOTYP CO 2 -VARMEPUMPE...5

Detaljer

CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler

CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler Yngve Solemdal Master i energi og miljø Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Trygve Magne Eikevik, EPT Medveileder: Ole Jørgen Veiby, GK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker Mads Borge Master i energibruk og energiplanlegging Innlevert: juli 2014 Hovedveileder: Jørn Stene, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus

Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus Kristian Hegde Kluge Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Jørn Stene, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

VARMEPUMPER. Utarbeidet av Norsk Gartnerforbund med finansiering av SLF

VARMEPUMPER. Utarbeidet av Norsk Gartnerforbund med finansiering av SLF VARMEPUMPER UtarbeidetavNorskGartnerforbund medfinansieringavslf «Varmepumperutnytterfornybarvarmeformaveksterne,fritt tilgjengeligevarmekilder.behovetforenergitiloppvarming reduseresdermedmedtypisk50til80forholdtilkonvensjonelle

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjoner og materialer/maskin Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Lars Topnes Fagansvarlig: Vidar Hansen Lars

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Større varmepumpeanlegg i Norge En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Forord Interessen for varmepumpeanlegg brer om seg i Norge. Dette skyldes i første rekke at varmepumper er et miljøvennlig

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

De som skal endre verden har verken superstyrke eller røntgensyn. Statoils realfagpris for videregående skole I samarbeid med regionale vitensentre

De som skal endre verden har verken superstyrke eller røntgensyn. Statoils realfagpris for videregående skole I samarbeid med regionale vitensentre De som skal endre verden har verken superstyrke eller røntgensyn Statoils realfagpris for videregående skole I samarbeid med regionale vitensentre 11 De som skal endre verden studerer realfag. 2 Verdens

Detaljer

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Avdeling Energiprosesser 2000 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INNLEDNING...3 1.1 Hovedprinsipp og virkemåte...3 1.2

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Gamlingen. Alternativer for dekning av energibehov, v2. 2013-09-23 Bjørn Sollie

Gamlingen. Alternativer for dekning av energibehov, v2. 2013-09-23 Bjørn Sollie Gamlingen Alternativer for dekning av energibehov, v2 2013-09-23 Innledning Dette dokument baseres til en viss grad på tidligere skrift «Mulig energileveranse fra Tjensvoll til Gamlingen» datert 2013-03-06.

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller...

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller... Innhold Innhold Hvorfor varmepumpe?...7 Ordliste...7 Litteraturkilder...9 Tegn...9 Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10 Omregningstabeller...10 1 Velge og dimensjonere varmepumper...11 1.1 Dimensjonere

Detaljer

Luft/luft-varmepumper

Luft/luft-varmepumper TR A5918 Luft/luft-varmepumper Teknologisk status Erfaringer i Norge Arne Jakobsen Jørn Stene Desember 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 2 MARKEDSUTVIKLINGEN I NORGE...3 3 TEKNOLOGISK STATUS...3

Detaljer

SPAR STRØM RIKTIG FUKTIGHET. Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING. Fukthåndtering fra start. Fakta om luftfuktighet 5

SPAR STRØM RIKTIG FUKTIGHET. Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING. Fukthåndtering fra start. Fakta om luftfuktighet 5 F-TECH nyhetsbrev nr. 2-2013 SPAR STRØM Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING Fukthåndtering fra start 4 Fakta om luftfuktighet 5 Hindrer is på fryseriet 5 Bedre arbeidsforhold 6 WWW.F-TECH.NO

Detaljer

Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger Finn Volla Karlsen Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Jørn Stene, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe Varme om vinteren Kjøling om sommeren NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær,

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA04 Matematikk R Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud

Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud Harald Hole Dietrichson Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Arne Torstein Holen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT. Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT. Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde Nichlas Lyche Kandidatnummer: 11 Ruben Dobler Strand Kandidatnummer: 19 08.05.2015 Studentenes navn: Linje

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID Internasjonale sammenlikninger viser at Essoraffineriet på Slagentangen er et av de beste raffineriene i verden til å utnytte energien. Dette oppnåes ved

Detaljer