varmepumper Fagpresentasjon om NTNU Det skapende universitetet Jørn Stene NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk COWI AS, Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "varmepumper Fagpresentasjon om NTNU Det skapende universitetet Jørn Stene NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk COWI AS, Trondheim"

Transkript

1 Fagpresentasjon om varmepumper Jørn Stene, Institutt for energi- og prosessteknikk COWI AS, Trondheim Utarbeidet av Jørn Stene

2 Varmepumper i bygninger og industri Hvorfor bruker vi varmepumper Hvordan virker en varmepumpe Hvor kan en varmepumper hente varme fra Hvor mye energi sparer en varmepumpe Hvor bruker vi varmepumper Hvilken betydning har varmepumper i Norge Utarbeidet av Jørn Stene

3 Varmepumpen flytter varme TILFØRT ELEKTRISITET (P) 20 50% VARME- LEVERANSE 100% (Q) VARME- PUMPE Romoppvarming Ettervarming av ventilasjonsluft Varmtvannsberedning Kjøling (frikjøling, mekanisk kjøling) Q COP = P VARMEKILDE 50 80% Utarbeidet av Jørn Stene

4 Varmepumper brukes i... Boliger og større bygninger Romoppvarming Oppvarming av ventilasjonsluft Varmtvannsberedning Klimakjøling og dataromskjøling 45% av total energibruk til drift av bygninger inkl. oppvarming og kjøling Industri Oppvarming av prosessvann Tørking Inndampning Destillasjon Dampproduksjon Utarbeidet av Jørn Stene

5 Varmepumper henter varme fra... Uteluft Sjøvann Grunnvann Fjell Jord Ferskvann (elver/innsjøer) Omgivelsesvarme (fornybar energi) Ventilasjonsluft Avløpsvann/kloakk Spillvann (gråvann) Kjølevann (industri) Overskuddsvarme (spillvarme) Utarbeidet av Jørn Stene

6 Slik virker en varmepumpe ELEKTRISITET VARMEBEHOV +30 til +90 C VARMEKILDE -20 til +10 C Sirkulerende arbeidsmedium Utarbeidet av Jørn Stene

7 Varmetransport med et arbeidsmedium Eksempel fordampning og kondensasjon av vann Temperatur [ C] 100 C B fordampning / kondensasjon 2258 kj/kg C oppvarming av damp (overhetning) smelting av is 0 C nedkjøling av is A 419 kj/kg 335 kj/kg oppvarming av vann 1 kw = 1 kj/sekund 1 kwh = 1 kj/s 3600 s = 3600 kj entalpi [kj/kg] Trykk = 1 bar (atm.) Utarbeidet av Jørn Stene

8 Koking av vann ved ulike lufttrykk Jo lavere trykk, desto lavere kokepunkt og vice versa Mount Everest 8848 moh Galdhøpiggen 2469 moh 70 C Ved sjøen 0 moh 92 C Høytrykkskoker 100 C 120 C Utarbeidet av Jørn Stene

9 Arbeidsmedier trykk og temperatur Eksempel på metningskurver for utvalgte medier CO 2 R717 Trykk A R410A R290 R134a R407C Trykk B Temperatur B Temperatur A Utarbeidet av Jørn Stene

10 Hva skjer inne i en varmepumpe? Varmestrøm Q k sirkulerende arbeidsmedium UT Høyt trykk Høy temperatur INN f.eks. radiatorvann Kondensator (p k, t k ) Kompressor Elektrisitet W Strupeventil Lavt trykk motor Lav temperatur INN f.eks. sjøvann Fordamper (p f, t f ) UT Varmestrøm Q o Utarbeidet av Jørn Stene

11 Figur Einar Oterholm Slik virker en varmepumpe (1) 1. Fordamper = varmeveksler Arbeidsmediet (væske) tar opp varme fra varmekilden ved at det koker ved lavt trykk og lav temp. Utarbeidet av Jørn Stene

12 Figur Einar Oterholm Slik virker en varmepumpe (2) 2. Kompressor = trykkøkende komponent Kompressoren øker trykket på arbeidsmediet (gass), og temperaturen øker Utarbeidet av Jørn Stene

13 Figur Einar Oterholm Slik virker en varmepumpe (3) 3. Kondensator = varmeveksler Arbeidsmediet (gass) avgir varme ved at det avkjøles og kondenserer ved høyt trykk og høy temperatur Utarbeidet av Jørn Stene

14 Figur Einar Oterholm Slik virker en varmepumpe (4) 4. Strupeventil = trykksenkende komponent Strupeventilen senker trykket på arbeidsmediet (væske), og temperaturen avtar Utarbeidet av Jørn Stene

15 Animasjon Slik virker en varmepumpe Figurer Einar Oterholm 1. Fordamper Arbeidsmediet (væske) tar opp varme fra varmekilden ved at det koker ved lavt trykk og lav temp. 2. Kompressor Kompressoren øker trykket på arbeidsmediet (gass), og temperaturen øker 3. Kondensator Arbeidsmediet (gass) avgir varme ved at det avkjøles og deretter kondenserer ved høyt trykk og høy temp. 4. Strupeventil Strupeventilen senker trykket på arbeidsmediet (væske), og temperaturen avtar Utarbeidet av Jørn Stene

16 Slik er varmepumpeprosessen Trykk, p (bar) q k p k A B C q vt p f q f w q o + w = q k + q vt Entalpi, h (kj/kg) 4-1 Fordampning 1-2 Kompresjon 2-3 Kondensasjon 3-4 Struping Utarbeidet av Jørn Stene

17 Så effektiv er en varmepumpe COP* (effektfaktoren) avtar med økende temperaturløft Q k Q 0 + W ε C = Q k W = T ( T T ) k k 0 COP = ε C η C = Q k W COP = 2 til 5 * COP = Coefficient of Performance Utarbeidet av Jørn Stene

18 Så mye energi sparer en varmepumpe Energisparing = fornybar varme (og kjøling) Qk 1 Q0 = Qk E = 1 100% COP COP 50% 33% 25% 20% 50% 67% 75% 80% COP=2 COP=3 COP=4 COP=5 Utarbeidet av Jørn Stene

19 Varmepumpe = fornybar varme Eksempel sammenlikning med solvarmesystem COP=3 Elektrisk system Fornybar varme Varme- pumpe Sol- varme 40-50% 100% 65% Tilført elektrisitet 35% 50-60% Utarbeidet av Jørn Stene

20 Varmepumper Fornybar varme og kjøling fra Energi 21, 2008 Fornybar varme Fornybar kjøling Utarbeidet av Jørn Stene

21 CO 2 som arbeidsmedium i varmepumper Miljøvennlig gode termofysikalske egenskaper Karbondioksid (R744, CO 2 ) er 100% miljøvennlig ODP = 0, GWP=0 Ugiftig (TLV 5000 ppm), ubrennbar Varmeavgivelse ved overkritisk trykk Avkjøling av mediet, ikke kondensasjon Kan levere varme ved høye temperaturer (90 C +) Høye systemtrykk ( bar) Høy gasstetthet og moderat molekylvekt Høy volumetrisk varmeytelse små kompressorer Små dimensjonerer på rør, ventiler osv. Gunstige termofysikalske egenskaper kan gi høy COP Meget god varmeovergang i varmevekslere Lavt trykkforhold gir høy kompressorvirkningsgrad Utarbeidet av Jørn Stene

22 Varmepumpeprosess med CO 2 Eksempel på prosessforløp i p-h diagram Utarbeidet av Jørn Stene

23 CO 2 som arbeidsmedium i varmepumper Best ved varmeavgivelse over stort temperaturområde Konvensjonell varmepumpe t kond Varmeavgivelse ved konstant temperatur og konstant trykk COP i stor grad bestemt av kondenseringstemperaturen t kond dvs. utgående vanntemperatur t K-UT CO 2 -varmepumpe Varmeavgivelse ved glidende temperatur og konstant trykk COP i stor grad bestemt av CO 2 - temperaturen fra gasskjøleren t H-UT dvs. inngående vanntemperatur t K-INN t K-INN t H-UT t K-INN t K-UT t H-INN t K-UT Utarbeidet av Jørn Stene

24 CO 2 -varmepumpe laboratorieoppgave Prosessforløp i et temperatur/entalpi-diagram Utarbeidet av Jørn Stene

25 CO 2 -varmepumpe laboratorieoppgave Verdens første serieproduserte CO 2 -varmepumpe 4,5 kw CO 2 -varmepumpe fra Japan for varmtvannsberedning oppgaver: Få kjennskap til anleggsoppbygging og komponenter Måle temperaturer, trykk og termisk energi beregne varmeytelse og COP Utarbeidet av Jørn Stene

26 Salg av varmepumper i Norge Antall solgte anlegg per år stabilisert på høyt nivå Antall Installasjoner per år (-) TWh varmeleveranse derav 5 TWh netto energisparing (fornybar energi) Kilde: Norsk varmepumpeforening Utarbeidet av Jørn Stene

27 Salg av varmepumper i Europa Antall solgte anlegg per år i perioden 2003 til Antall Installasjoner per år (-) Statistikken omfatter AU, CH, DE, FR, GB, IT, NO, SE og SF 2,5-3 mill. varmepumper i Europa fra 2003 netto energisparing 30 TWh/år Kilde: European Heat Pump Association (EHPA) Utarbeidet av Jørn Stene

28 Varmepumper i bygninger Romoppvarming Oppvarming av ventilasjonsluft Varmtvannsberedning Klimakjøling, dataromskjøling Luft/luft-varmepumpe 5 kw Sjøvanns-varmepumpe 900 kw Kompakt-aggregat 2 kw Berg-varmepumpe 8 kw Kloakk-varmepumpe kw Utarbeidet av Jørn Stene

29 Uteluft/luft-varmepumper Anlegg for boliger Utnytter uteluften som varmekilde Oppvarming og kjøling Varmer inneluften ved hjelp av én eller to kondensatorer (inne-enheter) Varmer ikke varmtvann Kan brukes til klimakjøling ved at anlegget reverseres (4-veis ventil) Ytelses- og COP-karakteristikk Varmeytelsen og effektfaktoren (COP) avtar med synkende utelufttemperatur Behov for tilleggsvarme (spisslast) Teknologisk status marked i Norge Betydelig marked i Norge Store kvalitetsforskjeller på aggregater Utarbeidet av Jørn Stene

30 Uteluft/vann-varmepumper Anlegg for alle typer bygninger Utnytter uteluften som varmekilde Basisteknologi og egenskaper i stor grad som for uteluft/luft-varmepumper Oppvarming og kjøling Varmtvannsberedning ulike metoder for forvarming eller full oppvarming Romoppvarming via vannbårent varmedistribusjonssystem (ulike systemer) Noen anlegg kan levere klimakjøling Økende salg i Norge/Europa Billigere enn bergvarmepumper Har begrenset leveringstemperatur Introdusert anlegg som kan levere varme ved høyere temperatur CO 2 -varmepumpe (Japan) Utarbeidet av Jørn Stene

31 CO 2 -varmepumper Varmtvannsberedning eller kombidrift Anlegg for kun varmtvannsberedning Japan solgt mer enn 2 million enheter for boliger Japan solgt mange tusen større anlegg (10-35 kw) Økende antall Europeiske produsenter av større anlegg, uteluft eller vann som varmekilde 20 kw til 1 MW ytelse Anlegg for varmtvanns-/romoppvarming i boliger Japan solgt flere hundre tusen enheter Kun et fåtalls Europeiske produsenter Utarbeidet av Jørn Stene

32 Avtrekksluft-varmepumper Anlegg for lavenergiboliger og passivhus Varmekilde(r) Avtrekksluft før/etter varmegjenvinneren Eventuelt uteluft (evt. forvarmet) Oppvarming og kjøling Varmtvannsberedning Ettervarming av tilluft i ventilasjonsanlegget Romoppvarming oppvarming av tilluft Evt. kjøling av tilluften COP varmeopptak marked i Norge Anlegg med kun avtrekksluft som varmekilde har begrenset varmeytelse Anlegg med to varmekilder oppnår høyere varmeleveranse men lavere COP Begynnende salg i Norge Kompakt-varmepumpe (CHVD) Utarbeidet av Jørn Stene

33 Sjøvanns-varmepumper Anlegg for større bygninger og fjernvarmeanlegg Varmekilde Sjøvann (Golfstrømmen) direkte eller indirekte systemløsning Oppvarming og kjøling Romoppvarming Varmtvannsberedning Oppvarming av ventilasjonsluft Kjøling frikjøling, evt. kjøledrift Royal Garden Hotel, Tr.heim 700 kw COP varmeopptak marked i Norge Relativ konstant temperatur på varmekilden gir høy energidekning og høy COP Krever godt varmeopptakssystem for å unngå begroing, frost og korrosjon Flere hundre større anlegg installert i Norge Fornebu 12 (25) MW Utarbeidet av Jørn Stene

34 Grunnvanns-varmepumper Anlegg for større bygninger og fjernvarmeanlegg Varmekilde Oppumpet grunnvann fra meter dype brønner i løsmasser eller fjell Oppvarming og kjøling Romoppvarming Varmtvannsberedning Oppvarming av ventilasjonsluft Kjøling frikjøling, evt. kjøledrift COP varmeopptak marked i Norge Relativ konstant temperatur på varmekilden gir høy energidekning og høy COP Fordrer rent grunnvann for å unngå avsetninger i varmevekslere og pumper Relativt få anlegg installert i Norge Lena Terrasse, Melhus 260 kw Oslo Lufthavn Gardermoen 7 MW Utarbeidet av Jørn Stene

35 Berg-varmepumper Anlegg for større bygninger og fjernvarmeanlegg Varmekilde meter vertikale borehull i fast fjell, indirekte system med kollektorslanger Oppvarming og kjøling Romoppvarming Varmtvannsberedning Oppvarming av ventilasjonsluft Kjøling frikjøling, evt. kjøledrift COP varmeopptak marked i Norge Relativ konstant temperatur på varmekilden gir høy energidekning og høy COP Indirekte systemløsning gir sikker drift og minimalt med vedlikehold Flere hundre større anlegg installert i Norge i tillegg til mange tusen boliginstallasjoner Ullevoll Stadion 4,5 MW 120 brønner á 250 meter Alnafossen kontorpark 1200 kw 54 brønner á 200 meter Utarbeidet av Jørn Stene

36 Kloakk-varmepumper Anlegg for fjernvarme- og fjernkjølenett Varmekilde Urenset eller renset kloakk/avløpsvann Oppvarming og kjøling Romoppvarming Varmtvannsberedning Oppvarming av ventilasjonsluft Kjøling via eget fjernkjølenett COP varmeopptak marked i Norge Relativ konstant temperatur på varmekilden gir høy energidekning og høy COP Krevende utforming av varmeopptakssystemet pga. kloakkens egenskaper 4 store anlegg installert i Norge Skøyen Vest, Oslo 28 MW Norges største varmepumpe! Utarbeidet av Jørn Stene

37 Varmepumper i industrien Romoppvarming Alle industrisektorer Oppvarming av forbruksvann Alle industrisektorer Oppvarming av prosessvann Settefiskanlegg, næringsmiddelindustri osv. Tørking Trelast-, møbel- og fiskeindustri Inndampning og destillasjon Meierier, papirindustri osv. Varmegjenvinning fra kuldeanlegg Næringsmiddelindustri osv. Konvensjonell varmepumpeprosess Mekanisk rekompresjon (MVR) Termisk rekompresjon Absorpsjonsvarmepumpe Utarbeidet av Jørn Stene

38 Oppsummering Varmepumper Norges 3. største fornybare energikilde i 2010 Ca anlegg 8 til 9 TWh årlig varmeleveranse Ca. 5 TWh årlig energisparing Stort potensial for varmepumper i Norge og resten av verden Fornybar varme TWh ny varmeleveranse innen 2020 Fornybar kjøling stort potensial for frikjøling i større bygninger Svært viktig å fokusere på kvalitet Påvirker energisparing og reduksjon av CO 2 -utslipp i stor grad Omfatter komponentvalg, dimensjonering, aggregatoppbygging, systemløsninger, styring/regulering, systemintegrasjon osv. Utdanning av Masteringeniører i varmepumpeteknikk ved, Institutt for energi- og prosessteknikk Varmepumpe Utarbeidet av Jørn Stene

39 Energi- og prosessteknikk Instituttets hjemmeside Varmepumpefag ved instituttet TEP4260 vårfag Varmepumper for bygningsklimatisering TEP16 høstfag (fordypning) Heat Pump Technology Utarbeidet av Jørn Stene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...4 1.1 VARMEPUMPER FOR OPPVARMING OG KJØLING AV STØRRE BYGNINGER...4 1.2 CO 2 SOM ARBEIDSMEDIUM I VARMEPUMPER...4 1.3 FORPROSJEKT FOR PROTOTYP CO 2 -VARMEPUMPE...5

Detaljer

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Avdeling Energiprosesser 2000 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INNLEDNING...3 1.1 Hovedprinsipp og virkemåte...3 1.2

Detaljer

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Større varmepumpeanlegg i Norge En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Forord Interessen for varmepumpeanlegg brer om seg i Norge. Dette skyldes i første rekke at varmepumper er et miljøvennlig

Detaljer

VARMEPUMPER. Utarbeidet av Norsk Gartnerforbund med finansiering av SLF

VARMEPUMPER. Utarbeidet av Norsk Gartnerforbund med finansiering av SLF VARMEPUMPER UtarbeidetavNorskGartnerforbund medfinansieringavslf «Varmepumperutnytterfornybarvarmeformaveksterne,fritt tilgjengeligevarmekilder.behovetforenergitiloppvarming reduseresdermedmedtypisk50til80forholdtilkonvensjonelle

Detaljer

Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger

Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger Jørn Stene Spesialist COWI AS, Divisjon bygninger Førsteamanuensis II NTNU, Energi- og prosessteknikk 1 Rehabiliteringsprosjekter

Detaljer

Årsvarmefaktor for varmepumpesystemer

Årsvarmefaktor for varmepumpesystemer Årsvarmefaktor for varmepumpesystemer Jørn Stene Overingeniør, COWI AS Førsteamanuensis II, NTNU Varmepumpe # 1 10.6 2010 Varmepumpekonferansen 2010 NOVAP COWI AS Flerfaglig rådgivende ingeniørselskap

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

Energi fra overflatevann i Norge kartlegging av økonomisk potensial. Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI OPPDRAGSRAPPORT A

Energi fra overflatevann i Norge kartlegging av økonomisk potensial. Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI OPPDRAGSRAPPORT A i Norge kartlegging av økonomisk Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI 9 2011 OPPDRAGSRAPPORT A i Norge kartlegging av økonomisk Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Oppdragsrapport nr

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER Jørn Stene SINTEF Energiforskning Avdeling energiprosesser NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk 1 Høyt spesifikt energibehov i KONTORBYGG! 250-350

Detaljer

Energi 21 (2010) Innsatsgruppe for fornybar termisk energi Varmepumpe- og kuldesystemer. Varmekilde og frikjøling. Varmeavgivelse

Energi 21 (2010) Innsatsgruppe for fornybar termisk energi Varmepumpe- og kuldesystemer. Varmekilde og frikjøling. Varmeavgivelse Energi 21 (2010) Innsatsgruppe for fornybar termisk energi Varmepumpe- og kuldesystemer Varmekilde og frikjøling Varmeavgivelse 1 Innhold 1 Sammendrag og konklusjon... 3 1.1 Arbeidsgruppe "Varmepumpe-

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Geotermiske varmpepumper i eneboliger

Geotermiske varmpepumper i eneboliger Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU Institutt for geologi og bergteknikk SIG 0101 Eksperter i Team Geotermiske varmpepumper i eneboliger En teknisk beskrivelse og vurdering av muligheter

Detaljer

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9 Varmepumper Forord De siste årene har det vært en kraftig økning i salget av varmepumper i Norge. Hovedårsaken er at varmepumpeteknologien kan gi

Detaljer

Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker Mads Borge Master i energibruk og energiplanlegging Innlevert: juli 2014 Hovedveileder: Jørn Stene, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Energiforsyningsløsninger forlavenergi yrkesbygg i Norge

Energiforsyningsløsninger forlavenergi yrkesbygg i Norge Energiforsyningsløsninger forlavenergi yrkesbygg i Norge Jostein Wall Master i energi og miljø Innlevert: August 2012 Hovedveileder: Natasa Djuric, EPT Medveileder: Trygve Magne Eikevik, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Denne masteroppgaven er gjennomført som en del av masterstudiet ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), våren 2012.

Denne masteroppgaven er gjennomført som en del av masterstudiet ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), våren 2012. Forord 1 FORORD Denne masteroppgaven er gjennomført som en del av masterstudiet ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), våren 2012. Energibruk i boliger er et tema som blir mer og mer

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Luft/luft-varmepumper

Luft/luft-varmepumper TR A5918 Luft/luft-varmepumper Teknologisk status Erfaringer i Norge Arne Jakobsen Jørn Stene Desember 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 2 MARKEDSUTVIKLINGEN I NORGE...3 3 TEKNOLOGISK STATUS...3

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe

Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe Versjon 06.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid det vil si at energi kan omsettes

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt

Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt Bjørn Gleditsch Borgnes Futurum Energi AS Rådgivning fornybar energi Mulighetsstudier, tidlig planlegging Varmepumper Andre energikilder (bio, sol, etc) Lønnsomhetskalkyler

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006 F1-prosjekt F1-03-06 Varmepumpe Bildet viser hvordan varmepumpen utnytter fornybar energi.

Detaljer

Grunnvarmebasert oppvarming av

Grunnvarmebasert oppvarming av Grunnvarmebasert oppvarming av bolighus Økt hullengde på energibrønner - et lønnsomt alternativ? Eksperter i Team våren 2002 Landsby ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU Trond Kristen Aarbø Øyvind

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus

Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus Kristian Hegde Kluge Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Jørn Stene, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 INNLEDNING...4 1.1 HUSBANKENS SATSING PÅ LAVENERGIBOLIGER...4 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...5

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 INNLEDNING...4 1.1 HUSBANKENS SATSING PÅ LAVENERGIBOLIGER...4 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...4 1.1 HUSBANKENS SATSING PÅ LAVENERGIBOLIGER...4 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...5 2 OPPVARMINGSBEHOV...7 2.1 INNLEDNING...7 2.2 LAVENERGIBOLIGER...7 2.3 PASSIVHUS...9

Detaljer

energibrønner vs. uteluft

energibrønner vs. uteluft energibrønner vs. uteluft som energikilde til varmepumper Oppdragsgiver Norsk brønnborerforening Bjørn Halvorsen Oppdragstaker Futurum Energi AS Bjørn Gleditsch Borgnes Sted / Dato Asker 31.03.09 Futurum

Detaljer