Utdanning i et internasjonalt perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanning i et internasjonalt perspektiv"

Transkript

1 Utdanning i et internasjonalt perspektiv Foredrag skolelederkonferanse RICA Hell Per Ramberg Leder av NTNUs lærerutdanningsprogram

2 Noen observasjoner knyttet til Norge og EU Norge deltar i mye og mye mer enn førf Utdanning i EU er svært viktig Norge deltar aktivt i EUs utdanningsarbeid Det som skjer i EU betyr mer for norsk utdanning enn tidligere Mer politisk drevet høye ambisjoner Lav politisk interesse, lite synlig i media

3 Noen generelle trender i europeisk lærerutdanning Spesialisering Akademisering Utvidelse Harmonisering Didaktisering Oppfølging av nyutdannete Kopling mellom lærerutdanningsinstitusjon l og praksisskole/barnehage

4 Lærerutdanning i et internasjonalt perspektiv OECDs arbeid med lærerutdanningl EUs arbeid med lærerutdanningl

5 Internasjonalt arbeid OECD: Teachers Matter (2005) bekymring for lærerrekruttering l (både kvalitativt og kvantitativt) bedre kopling mellom lærerutdanning, l lærernes yrkesutvikling og skolens behov viktig at lærere l kan analysere egen praksis for å sikre systematisk utvikling Oppfølging av nyutdannete

6 Internasjonalt arbeid OECD: Teachers Matter (2005): The stages of initial teacher education, induction,, and professional development need to be much better interconnected to create a lifelong learning framework for teachers

7 Internasjonalt arbeid OECD: Teachers Matter (2005) Initial teacher education must not only provide sound basic training in subject- matter knowledge, pedagogy related to subjects,, and general pedagogical knowledge; ; it also needs to develop the skills for reflective practice and research on-the the-job

8 EUs arbeid med lærerutdanningl EU Lisboa-prosessen ( ): En profesjonsutdanning som er fokusert. Forskningens betydning for utvikling av ny kunnskap om læring l og undervisning måm styrkes Partnerskap mellom skole og lærerutdanningsinstitusjon Nødvendig med en helhetlig og tilstrekkelig finansiering der både b grunn-,, etter- og videreutdanning settes i system

9 Internasjonalt arbeid EU: The Lisbon Strategy Participation in evaluation, research and development activities throuhout the teacher s career Partnership between teacher education institutions and schools and a research-based teacher education

10 Noen internasjonale politiske føringer EU: The Lisbon Strategy need of a scientific and research- based qualification of teachers more school related research increased role for research in continuing professional development

11 KDs foreløpige oppsummering Statsrådens tale FOU involvere studentene Slutt påp at allmennlæreren gis kompetanse i alle fag Først innhold så struktur Program for praksisrettet FOU Program for skoleutvikling

12 KDs foreløpige oppsummering Statsrådens tale Veiledning av nyutdannete Et pilotprosjekt påp regionalt nivå for å styrke samarbeidet mellom lærerutdanning, KS, lærerorg.. og skole- /barnehageeier Utprøve nye modeller for opptak

13 Noen nasjonale politiske føringerf KDs foreløpige oppsummering Statsrådens tale : Studentene skal involveres i FOU Bedre sammenheng mellom teori og praksis Program for praksisrettet FOU Program for skoleutvikling

14 Kunnskapsløftet

15 Restaurativ pedagogikk - HVA Mer vekt påp basisfag Mindre valgfrihet / valgfag Mer vekt påp standardisering Økt vekt påp konkurranse Mer vekt påp utdanning for å sikre næringsliv og økonomi

16 Restaurativ pedagogikk - HVORFOR Utdanning skal bidra til å styrke konkurranse-evnen evnen En tror at utdanningsnivået i andre land er mye høyere h enn i eget Ideologisk forfall

17 Restaurativ pedagogikk - HVORDAN Belønning etter resultat Mer differensierte lærerll rerlønninger Brukere og politikere inn i styringen av skolen Mer makt til heltidspolitikeren Sterk sentral styring av rammer stor lokal frihet mht hvordan en når n målene

18 Bakgrunn Habermas sine to verdener Systemverden: Instrumentell tenkning (mål middel) For å nå målene er viktige styringsredskaper økonomi, strategi, beregninger, kompetanse, effektivitet En skal gjøre ting for at det skal lønne l seg

19 Habermas sine to verdener - Livsverden Det er mange viktige verdier i et samfunn som må ha sin plass: Kultur, sosiale normer, ulike meninger, solidaritet, demokrati, utvikling av personlig identitet Menneskene er ikke objekter, men deltakende subjekter Løsninger drøftes og vurderes kritisk Det er ikke sås lett å si hva som er rett og galt På 1990-tallet har det vært v en tendens til at systemverden koloniserer livsverden

20 Internasjonalisering EUs utdanningspolitiske initiativ Utdanningsprogram fra 1995 Sokrates: Erasmus, Comenius, Grundtvig, Minerva, Lingua, Eurydice Leonardo da Vinci Program for Livslang Læring L fra 2007

21 Internasjonalisering EUs utdanningspolitiske initiativ Utdanningspolitiske prosesser: Felles metode: Målsettinger Indikatorer Referanserammer Utveksling av god praksis Ekspertevalueringer 3 aktuelle prosesser: Bologna Brugge Lisboa

22 Internasjonalisering EUs utdanningspolitiske initiativ Lisboa-prosessen ( ): Hovedmålet: Europe is going to be the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world Utdanning er er ett av de viktigste instrumentene for å lykkes med denne målsettingenm 3 strategiske mål: m Forbedre kvalitet i utdanning og opplæring Lette tilgangen til utdanning og opplæring for alle Åpne opp utdannings- og opplæringsprogram for omverdenen

23 Internasjonalisering EUs utdanningspolitiske initiativ Innenfor Lisboa-prosessen er følgende f områder fokusert: Realfag Bruk av IKT for å fremme læringl Fremmedspråk Lærerutdanning Best mulig bruk av ressursene

24 Internasjonalisering EUs utdanningspolitiske initiativ Europass En europeisk CV Mobility Pass (synliggjør r hvilken utdanning som er tatt utenlands) Diploma Supplement (kompetanse fra høyere h utdanning) Certificate Supplment (kompetanse innen yrkesfag) European Language Portfolio (fremmedspråkkompetanse)

25 Internasjonalisering OECDs evalueringer av utdanning TIMSS (1995, 2003): Prestasjoner i realfag for elever i 4. og 8. klasse PISA (2000, 2003, 2006, 2009 osv): Prestasjoner i realfag og lesing for 15-åringer PIRLS: Leseferdigheter blant 9-åringer9 CIVIC: Demokratiforståelse else blant 14-åringer

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Lærerprofesjonalitet Utdanningsdirektoratet 15.04.2013

Lærerprofesjonalitet Utdanningsdirektoratet 15.04.2013 Lærerprofesjonalitet Utdanningsdirektoratet 15.04.2013 Per Ramberg Leder Program for Lærerutdanning ved NTNU 1 Fokusområder i presentasjonen Er læreryrket en profesjon? Noen utfordringer for skolen, skoleeiere,

Detaljer

Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet

Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt

FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt Gunnar Grepperud Tine A. Hestbek Per Ramberg Program for lærerutdanning (PLU) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena

Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena Adam Sheikh Ali Mahmoud Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena Masteroppgave Våren 2009 Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Avdeling for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Livslang læring og kompetansepolitikk

Livslang læring og kompetansepolitikk Livslang læring og kompetansepolitikk Innhold 1 Forord s. 3 2 Hovedpunkter s. 4 3 Innledning s. 5 4 Nasjonal strategi for livslang læring s. 6 5 Læringsutbytte s. 7 6 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring?

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere. Summary in Norvegian. Sammendrag på norsk

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere. Summary in Norvegian. Sammendrag på norsk Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Norvegian Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere Sammendrag på norsk Godt organiserte yrkesveiledningstilbud er stadig viktigere. Medlemsland

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? En undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole Harry Mikalsen Mastergraden i spesialpedagogikk

Detaljer

02/06/15. Styringsvirkemidler som påvirker. Kunnskapsoppsummering og analyse

02/06/15. Styringsvirkemidler som påvirker. Kunnskapsoppsummering og analyse 02/06/15 Styringsvirkemidler som påvirker utdanningsvalg Kunnskapsoppsummering og analyse 2 STYRINGSVIRKEMIDLER SOM PÅVIRKER UTDANNINGSVALG DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Karriereveiledning med livslangt perspektiv

Karriereveiledning med livslangt perspektiv Karriereveiledning med livslangt perspektiv Tverrsektoriell koordinering av karriereveiledningstjenestene på regionalt og nasjonalt nivå Rapport fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe ledet av KD, med

Detaljer

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt

Detaljer

Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen Olav R. Spilling Vegard Johansen Liv Anne Støren Rapport 2/2015 Entreprenørskapsutdanning

Detaljer

Kunnskapsløftet Kultur for læring - Kompetanse for utvikling

Kunnskapsløftet Kultur for læring - Kompetanse for utvikling Kunnskapsløftet Kultur for læring - Kompetanse for utvikling REGN MED OSS Kirkenes 07. - 08. mars RSK-ØST 1 Et åpent sinn Minds are like parachutes they only function when open!!! (Thomas Dewar) 2 Regn

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Vurdering for yrkesrelevant opplæring

Vurdering for yrkesrelevant opplæring This is a Reviewed Article Vurdering for yrkesrelevant opplæring Ann Lisa Sylte, Førstelektor Høgskolen i Oslo og Akershus Sammendrag (Abstract) Nye vurderingsverktøy som var kjent for elevene førte til

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Vi viser til departementets høringsbrev 28.01.08 Innstillingen fra Stjernøutvalget NOU 2008: 3 Sett under ett.

Vi viser til departementets høringsbrev 28.01.08 Innstillingen fra Stjernøutvalget NOU 2008: 3 Sett under ett. Kunnskapsdepartementet Potsboks 8119 Dep. 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 21.04.08 Vi viser til departementets høringsbrev 28.01.08 Innstillingen fra Stjernøutvalget NOU 2008: 3 Sett under ett. Norsk

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?"

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres? Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?" Master i skoleledelse NTNU 2011 Forord Dette har vært en spennende, men også til tider krevende læringsprosess.

Detaljer

Samarbeid mellom hjem og skole

Samarbeid mellom hjem og skole Trine Fåkvam Samarbeid mellom hjem og skole En kasusstudie av hvordan klassekontakter i en kommune erfarer samarbeidet med skolen, og hvordan deres erfaringer kan bidra til forbedring av samarbeidet. Masteroppgave

Detaljer

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 Kvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofag Erik Sogn Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning Velkommen til

Detaljer

Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål?

Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål? Torleif Grønli og Henning Antonsen Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål? - en fenomenologisk studie med

Detaljer