EUs Program for livslang læring (LLP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUs Program for livslang læring (LLP)"

Transkript

1 EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes læring Leonardo da Vinci for fag- og yrkesopplæring, samt større prosjektsamarbeid mellom utdanningssektoren og næringslivet Budsjett: ca. 90 millioner kroner til norske deltakere i 2012

2 Comenius partnerskap Gjennom et partnerskap kan barnehager, grunnskoler og videregående skoler samarbeide om selvvalgte tema på tvers av landegrensene i Europa. Prosjektsamarbeidet i et partnerskap varer i to skoleår. Det finnes to ulike typer partnerskap: Multilaterale partnerskap for barnehager og skoler Bilaterale partnerskap som kun gjelder skoler Et multilateralt partnerskap må ha deltakere fra minst tre forskjellige land, og kan handle om et selvvalgt tema. Et bilateralt skolepartnerskap er et samarbeid mellom to skoler. Tema er selvvalgt, men språklæring må være sentralt i prosjektet. En elevutveksling på minst ti dager er obligatorisk for bilaterale skolepartnerskap.

3 Bergen Faglig og personlig vekst elever og lærlinger i internasjonale prosjekter

4 LifeLong Learning med Leonardo - Mobilitet

5 Internasjonalisering i Leonardo mobilitet Utdanne europeiske borgere Stimulere språklæring og utvikle internasjonal bevissthet Oppleve et annet lands kultur og språk og etablere sosiale og faglige nettverk Gi lærlinger og elever mulighet til å få innblikk i arbeidslivet i andre land Motivere lærlinger og elever til å tilegne seg kunnskap, ferdigheter, kvalifikasjoner og kompetanse Øke fremtidige jobbmuligheter gjennom utplassering i andre land Gjøre fag- og yrkesutdanning mer attraktiv Motivere til personlig utvikling og livslang læring

6 Kontaktseminar Hvert år blir det arrangert mange kontaktseminarer rundt om i Europa. Kontaktseminarer er møteplasser for institusjoner som planlegger å søke støtte til et prosjekt innen EUs program for livslang læring (LLP). SIU dekker reise- og oppholdsutgifter.

7 Stipend til Forberedende besøk Stipendet dekker reiseutgiftene (økonomibillett) til og fra møtestedet. I tillegg gis det støtte til kost og losji etter faste satser for maksimum fem dager for 2 personer( tilsammen 2050 euro i 2011 i Spania) Hensikten med forberedende besøk er at de som planlegger et samarbeid innenfor LLP (programmene Comenius, Leonardo Da Vinci, Grundtvig eller Erasmus) får muligheten til å komme sammen med sine framtidige partnere for å utarbeide en arbeidsplan og forberede prosjektsøknaden

8 Intensjonsavtale Partner forplikter seg til å legge forholdene til rette for arbeidstrening for elevene Vertene har ingen økonomiske utgifter vedrørende vårt besøk De samme betingelsene gjelder hvis partneren skal besøke oss gjennom Leonardo mobilitet

9 Søknad Veiledning vedrørende søknadsskriving: Dagskurs i midten av januar i Bergen Søknaden skal sendes i både en elektronisk versjon og i en papirversjon. Papirversjonen skal sendes til SIU. Søknadsfrist: første februar hvert år Svar på søknaden er i mai samme år

10 Interimrapportering Det skal sendes inn én interimrapport og én sluttrapport per prosjekt/kontraktsnummer. Interimrapporten er en midtveis statusrapport for prosjektet. Interimrapport sendes til SIU innen 1. juni i prosjektets første virkeår

11 Sluttrapportering Sluttrapport sendes til SIU innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet, eller senest 31. juli i prosjektets siste virkeår. Sluttrapporten består av to deler, én regnskapsdel og en kvalitativ del som viser og beskriver gjennomførte aktiviteter Europass Mobilitet Europass Mobilitet er et personlig dokument som beskriver hvor, hvordan og når du har gjennomført et utdannings-, praksis-, eller annen form for læringsopphold i utlandet

12 10380 Nye Muligheter for Elever med Bistandsbehov i Arbeidslivet

13 Forberedelse Kontakten med Asosiation Laborvalia var gjennom Patricio Munoz som var lærer på St. Olav. St. Olav har tidligere besøkt Asosiation Laborvalia med elever, men ikke i tilknytning til Leonardo mobilitet. Sendte søknad til rektor høsten 2009 om vi kunne søke på midler fra Leonardo Mobilitet Fikk positivt svar og Fride og jeg fikk dra på dagskurs til Bergen i januar 2010 for hvordan søke midler.

14 Forberedelse Sendte søknad før 1 februar 2010 sammen med intensjonsavtale som ble fakset fra Spania Vi fikk positivt svar fra SIU i mai samme år. Høsten 2010 hadde vi(patricio og Finn) forberedende besøk hos Asosiation Laborvalia for å legge forholdene til rette for elevene vedrørende Mobilitetsbesøk i Spania Våren 2011 var første prosjekttur i Spania

15 Forberedelse - søknad Mål knyttet opp mot salg, service og sikkerhet og salgsfaget Mål hentet fra den generelle del av læreplan som ble brukt både i arbeidstreningen og i forhold til språk og kulturelle opplevelser/erfaringer

16 Nye Muligheter for Elever med Bistandsbehov i Arbeidslivet Elever som er tatt inn særskilt innenfor studieretningen Service og Samferdsel og som vil ha nytte og glede av å oppleve opplæringstiltak og arbeidstrening de ikke får på hjemstedet.

17 Nye Muligheter for Elever med Bistandsbehov i Arbeidslivet 3 elever, en lærekandidat og 4 ledsagere som er tilknyttet den spesielt tilrettelagte klassen(team 3) på VG2 drar to uker til Ciudad Real på våren. Våren 2011 var Gunnar Aaserød, nestleder i Sarpsborg ASVO, også med. SASVO betalte for han. Målsettingen for elevene er å øke motivasjon og følelsen av verdien av å jobbe Målsettingen er også at det skal gi en gevinst i skolesammenheng og at det vil øke interessen for yrkesfagene

18 Nye Muligheter for Elever med Bistandsbehov i Arbeidslivet Forventet utbytte av prosjektet er også knyttet til kulturopplevelser og praktiske erfaringer som vil medvirke til større forståelse, toleranse og respekt for en annen kultur Sjeldent eller aldri vil disse elevene få mulighet til å oppleve et ekte spansk kulturliv eller kunne praktisere fremmedspråk

19 Partner i Spania Asosiation Laborvalia i byen Ciudad Real i Castilla-La Mancha(fylke) Har brukere med forskjellige typer funksjonshemninger Aldersgruppe år 48 avdelinger/senter i fylket

20 Partner i Spania De søkte også om midler i Leonardo mobilitet og besøkte oss i mai Vi forpliktet oss (intensjonsavtale) til å gi dem et opplegg i arbeidstrening/undervisning Den første uken hadde de arbeidstrening i Sarpsborg ASVO Andre uken var de utplassert på St.Olav St.Olav hadde ingen økonomiske forpliktelser for dette besøket

21 Tilskudd Leonardo mobiliet 4 elever og 4 personale 2 uker/10 arbeidsdager(minimum) Tildelt euro for 2013 Av tildelingen er: 200 euro pr. elev til forberedelse - kultur, språk 150 euro pr. elev til forberedelse - andre utgifter

22 Organisering av oppholdet Midlene fra Leonardo Mobilitet gir oss muligheter for å leie bil, bo godt og spise ute. Det gir oss muligheter for å besøke/oppleve severdigheter også utenom Ciudad Real

23 Organisering av oppholdet Mandag til fredag drar vi til arbeidsplassene etter frokost Elevene jobber sammen to og to på de forskjellige arbeidsplassene. Etter en uke bytter de arbeidsplasser Elevene jobber alltid sammen med spanjolene. Personale fra St. Olav er tilstede på arbeidsplassen og hjelper til ved behov

24 Organisering av oppholdet De spanske arbeiderne/elevene kan svært lite engelsk, men kommunikasjonen går likevel bra Spanjolene har forberedt seg litt i engelsk og våre elever litt i spansk Arbeidsoppgavene blir lagt til rette for at våre elever skal oppleve trygghet og mestring

25 Erfaringer Vi har gode erfaringer med prosjektet Det gjelder både erfaringene med vertene, hvordan vi blir tatt imot og med elevene vi har med Svært positivt at våre elever får oppleve gleden og den inkluderende holdningen som spanjolene viser Elevene har vokst når det gjelder selvstendighet, arbeidsinnsats, sosiale ferdigheter og språklige ferdigheter Elevene har fått kunnskaper, forståelse og respekt for en annen kultur

Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012. Bergen 2010

Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012. Bergen 2010 Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012 Bergen 2010 Innhold: 1 INNLEDNING... 3 2 PREMISSER FOR DELTAKELSE... 4 2.1 Mål med programmet og nasjonale prioriteringer...

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Det nye europeiske utdanningsprogrammet

Det nye europeiske utdanningsprogrammet Det nye europeiske utdanningsprogrammet Farvel til LLP velkommen Erasmus+ av erik duncan I sommer annonserte det irske EU-presidentskapet at man er kommet til enighet om et nytt program for samarbeid innenfor

Detaljer

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE r. D11 2004 Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ Tre prosjekttyper med praktiske eksempler /06/ Tilskuddsordninger /07/ Etterutdanningsstipend

Detaljer

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu EUs støtteordning for ungdomsprosjekter Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu Prosjekttyper Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Gjennom Aktiv Ungdom

Detaljer

EUROPAVEGEN /11. Utdanner europeiske borgere Årets vinner av Comenius-prisen har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid.

EUROPAVEGEN /11. Utdanner europeiske borgere Årets vinner av Comenius-prisen har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid. EUROPAVEGEN /11 Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer Italiensk for nybegynnere /13 Utplassering reduserer frafall /20 Motivasjon og mestring /18 Utdanner europeiske borgere Årets vinner av Comenius-prisen

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Oppland og Hedmark gir lærlinger en unik mulighet til å reise utenlands i læretida! Historien 2001 Idé fra Gjøvik Næringsråd og Opplæringskontoret for

Detaljer

EUROPAVEGEN /08. Å være et helt annet sted. Du og jeg er i samme posisjon /19. Rister løs i Kragerø /36. En sunn sjel i et sunt legeme /06

EUROPAVEGEN /08. Å være et helt annet sted. Du og jeg er i samme posisjon /19. Rister løs i Kragerø /36. En sunn sjel i et sunt legeme /06 EUROPAVEGEN /08 EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER Å være et helt annet sted Hva som var aller mest spennende med praksisopp holdet i Udine? Å være et helt annet sted, klare meg alene, bo hos

Detaljer

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING «Det var et kjempespennende kurs, og jeg tok med meg mange ideer hjem igjen. Dette programmet gir store muligheter til å diskutere faglige

Detaljer

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige

Detaljer

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren ABM-utvikling ABM-utvikling er et strategisk utviklings- og rådgivingsorgan underlagt Kultur-

Detaljer

Satset på lærling. umiddelbart

Satset på lærling. umiddelbart Satset på lærling umiddelbart Læretid i utlandet Hva med å arbeide deler av lærlingetida i en utenlandsk bedrift? Mulighetene er nærmere enn du tror! De siste årene har tilbudet om internasjonal utveksling

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

Best på grønn energi

Best på grønn energi EUROPAVEGEN /12 Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer Spansk i norsk skole /14 Best på grønn energi For å bli Norges beste på grønn energi, må Dalane videregående skole ha europeisk samarbeid. /22

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2014-2015 Vedtatt i fylkesutvalget 22. mai 2014 Sak nr. 60/14 ] innledninginnledning Innledning Strategi 3: Bidra til næringslivets

Detaljer

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE ERASMUS - også for faglig ansatte! Erasmus er først og fremst kjent som et utvekslingsprogram for studenter. Litt mindre kjent er det kanskje

Detaljer

Manual for beslutningstagere

Manual for beslutningstagere Manual for beslutningstagere av Monika Petermandl, Angelika Ehrenhofer, Gertrud Burtscher, Susana Saez-Garcia FHW GmbH, Austria 1 Innhold Forord Grunner til å flytte på seg Grunner til å sende lærlinger

Detaljer

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 3: 5: 15: Rapport fra din bedrift Gjennomgående dokumentasjon Kurs våren 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Jul hos Hjemme

Detaljer