SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst"

Transkript

1 SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst 1

2 Erasmus for alle Europakommisjonens forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden Bygger på erfaringer fra EUs Program for Livslang Læring (LLP), Aktiv Ungdom og andre internasjonale programmer Behov for å utvikle en mer integrert tilnærming mellom utdanningsnivåene Reflektere prioriteringene i EUs 10-årige overordnete strategi for vekst og sysselsetting Europe

3 Erasmus for alle Enklere, mer effektivt og lettere tilgjengelig enn det eksisterende Livslang Læring Programmet Vil gi opp til 5 millioner mennesker EU-støtte for å studere, være lærlinger eller jobbe som frivillige i utlandet i perioden Budsjettforslag: 19 milliarder euro for de syv årene en dobling av LLP-budsjettet 3

4 Hva endrer seg med Erasmus? I Flere muligheter for o studenter, elever og lærlinger å studere og lære i utlandet og utvikle ferdigheter og muligheter på arbeidsmarkedet o lærere, opplæringsansvarlige og unge arbeidere å studere og lære i utlandet o for unge mennesker å lære gjennom utvekslingsopphold, frivillig arbeid og demokratisk deltagelse o for utdannings- og opplæringsinstitusjoner å utveksle erfaringer Økt samarbeid o mellom utdanningsinstitusjoner, bedrifter, regionale instanser og ungdomsorganisasjoner 4

5 Hva endrer seg med Erasmus? II Lansering av nye kunnskapsallianser mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringslivet Utvidelse av etwinning (knytte skoler sammen via internett) Bedre samarbeid innen utdanningspolitikk, med vekt på praktisk utbytte som Europass CV En ny lånegarantiordning som vil gjøre det enklere for studenter på masternivå å finansiere studier i et annet land 5

6 Ny programstruktur Hovedtiltak (key action) 1: Støtte til læringsmobilitet for enkeltpersoner Hovedtiltak (key action) 2: Støtte til institusjonelt samarbeid for innovasjon og god praksis Hovedtiltak (key action) 3: Støtte til politikkutvikling og reformer 6

7 Hovedtiltak 1 Støtte til læringsmobilitet for enkeltpersoner Ansatte; særlig lærere i alle typer undervisning, skoleledere og ungdomsarbeidere. Elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæring, og studenter i høyere utdanning. Studenter som vil ta en full Mastergradsutdanning i et annet land. Ungdomsmobilitet, inkludert frivillig arbeid og ungdomsutveksling. 7

8 Hovedtiltak 2 Støtte til institusjonelt samarbeid for innovasjon og god praksis. Strategiske partnerskap, av ulike typer og med forskjellig innhold, mellom utdanningsinstitusjoner, ungdomsorganisasjoner og andre relevante aktører. Partnerskap i større skala mellom utdannings- og opplæringsinstitusjoner og næringslivet i form av såkalte Knowledge Alliances (samarbeid høyere utdanning og næringsliv) og Sector Skills Alliances (samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv om bedre fag- og yrkesopplæring). 8

9 Hovedtiltak 2 forts. IT plattformer og virtuell mobilitet vil få støtte. Slike løsninger gir mulighet til erfaringsutveksling og læring til et stort antall deltakere til lave ekstrakostnader. voksenopplæring og ungdomsarbeid. Initiativet vil bli åpnet for deltakere fra EUs naboskapsland. Samarbeidsprosjekter for kapasitetsbygging i høyere utdanning. Det vil bli gitt støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter og konsortier for bedre kvalitet, innovasjon, relevans og styring i høyere utdanning, kapasitetsbygging på institusjonene, mer entreprenørskap og modernisering av systemene for høyere utdanning. 9

10 Hovedtiltak 3 Støtte til politikkutvikling og reformer Utvikling av indikatorer, statistikk, komparative studier og analyser Gi grunnlag for videreutvikling av EU sin politikk innen utdanning, opplæring og ungdomstiltak Støtte opp om de utdanningspolitiske målene for Europa

11 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING TLF: FAKS: E-POST: POSTADRESSE: PB 1093, 5809 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN