Rådgiving i endring. Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgiving i endring. Oppland 14.11.2011"

Transkript

1 Rådgiving i endring Oppland

2 Rådgivingens telos Gjøre borgerne virksomme

3

4 Rådgivingens operasjonaliserte bidrag i det dagens samfunn Both a service to the individual and a public policy tool (Cedefop 2004) Rådgiving/karriereveiledning kan bidra på tre politiske målområder: (EU, ELGPN, CEDEFOP) Læring Arbeidsmarkedet og økonomisk utvikling Sosial rettferdighet og inkludering Guidance strength is EU s strategic goals (Cedefop 2004)

5 Forholdet individ - samfunn de unges valg- og identitetsprosesser dreier seg om at ungdom skal lære det som samfunnet har bruk for, men samtidig oppleve det som deres eget frie valg Illeris m.fl.2008 Hvilken betydning har det at guidance is a key component of EU s strategic goals? Velferdsstatens autoriteter hevder å arbeide for å utvikle og sikre individets frihet, men det ser ut til at denne frihet alltid har en bestemt form.(villadsen 2008)

6 Karriereteorier innleiret i en samfunnsøkonomisk diskurs Savickas (2005) opererer med tesen om at hver gang det er en endring av den sosiale organiseringen av arbeid, så endrer samfunnets metoder for å hjelpe mennesker til å gjøre yrkesvalg. Savickas deler veiledningshistorien inn i fire økonomiske epoker hvor fire distinkte veiledningsteorier var synlig. Mentoring, rådgiving, veiledning og konstruksjon. De ulike metodene har ikke avløst hverandre på en distinkt måte, men fadet ut i popularitet og eksisterer i dag, og der anvendelsespreferansen er knyttet til og avgjort av den til enhver tid samfunnsøkonomiske situasjon

7 EU s fokus på rådgiving/karriereveiledning Lisboaprosessen (2000) Fokus på livslang læring (et mål) Opprettelse av ekspertgruppe ( ) OECD handbook for policymakers EU s resolusjon om veiledning 2004 og 2008 Opprettelse av ELGPN EU

8 Lisboaprosessen 1.mars 2000 ble det vedtatt at Europa fram til 2010 skal bli Eu skal bli den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden. Den skal baseres på bærekraftig økonomisk vekst med flere og bedre jobber og større sosial samhørighet.

9 Kunnskapssynet i Norge «Kunnskap trumfer alt» J.Stoltenberg Frafallet må ned («om vi kan tjene penger og samtidig gjøre folk lykkeligere, da er vi gode»)k.halvorsen Setter vi prislapp på mennesker, fratar vi hverandre verdi, og da gjør vi hverandre mindre. Kong Harald

10 EUs resolusjon om livslang veiledning High quality guidance provision throughout life is a key component of education, training and employability strategies to attain the strategic goal of Europe becoming the world s most dynamic knowledge based society by 2010.

11 Lifelong guidance system

12 Career management skills Career management skills refer to a whole range of competences which provide structured ways for individuals and groups to gather, analyse, synthesise and organise self, educational and occupational information, as well as the skills to make and implement decisions and transitions.

13 Hvor vil EU være i 2020? (EU s sosiale markedsøkonomi for det 21.århundre) Smart growth developing an economy based on knowledge and innovation. Sustainable growth promoting a more resource efficient, greener and more competitive economy. Inclusive growth fostering a highemployment economy delivering economic, social and territorial cohesion

14 Rådgivingstjenesten/karriereveiledning i Norge fra Hva har skjedd?

15 Forstå, forklare, analysere Hvordan kan vi forstå, forklare og analysere den utvikling som har funnet sted innenfor fagfeltet rådgiving/karriereveiledning de siste 10 år?

16 Analysestrategi Analysestrategi handler om å innta et perspektiv som på en gang setter både iakttager og gjenstand. Beskrivelsen, fikseringen og vurderingen av dette sted, og utførelsen av denne oppgave, innebærer at analysestrategien alltid støtter seg til et iakttagelsesbærende begrep. (Nils Åkerstrøm Andersen red. 2005)

17 Et makt og styringsperspektiv Governmentality Governmentality kan sees som en samlebetegnelse på en spesiell type kritisk sosiologisk maktanalyse. Fokus i governmentality analyser dreier seg om hvordan vi kan analysere den maktutøvelse som finnes i nåtidens velferdsstater. Hvordan kan vi analysere forholdet mellom mellom stat og borger i en situasjon preget av styring og forpliktelse kontra autonomi og frihet.

18 Foucaults karakteristikk av maktens karakter i moderne samfunn Makt utgår ikke fra et senter; makt utøves i desentraliserte relasjoner; makt er produktiv fremfor repressiv, makt utøves på frie individer med henblikk på å forme eller sikre deres handlingsutfoldelse; og, ikke minst, sannhetsproduksjon og maktutøvelse er gjensidig betinget.

19 Politisk styring gjennom problematisering Politikk skapes i spesifikke historiske, nasjonale eller internasjonale kontekster (Shore og Wright 1997). Politisk virksomhet er å ordne opp altså, implisitt at det er et problem. Carol Bacchi har utviklet en politisk analyse der hun ikke spør: Hva er problemet? Men: Hva er det ment at problemet representerer? Fokus på hva problem representasjonene inkluderer og hva de utelater.

20

21 Hvilke rasjonaliteter (selvfølgeligheter) kjennetegner sannhetsprodusentene? Globalisering Kunnskapsøkonomi/kunnskapssamfunnet Konkurranse Livslang læring

22 Konstruksjon av subjekter Autonomi Entrepenørskap Dynamisk Innovativ

23 Hvilken politisk diskurs er mest hørbar i dag? lde/video1/video--frafallet-maned.html?id=610996

24 Hvilke diskurser har ingen eller liten hegemonisk makt? Ungdomsdiskurser i et postmoderne perspektiv (individualisering, kulturell frisetting, risiko, konkurranse, utdanning)

25 Hvilke styringsredskaper anvendes i Norge? Partnerskap (mobilisere desentraliserte aktører) Mål: tilgjengelighet for alle borgere. Utdanningsvalg (disiplinering, strukturering av elevers planlegging og valg) Mål: hindre feilvalg. Min utviklingsplan (bidra til moralsk refleksjon og bevisstgjøring av den enkelte.) Mål: Individuell ansvarliggjøring, rasjonelle valg NY GIV, P1824, Oppfølgingstjenesten (bidra til autonomitet, aktivt medborgerskap. Mål: frigjøring fra sosialhjelp

Livslang karriere, utopi eller virkelighet? Der samfunnets behov og dine talenter møtes, der ligger dine muligheter

Livslang karriere, utopi eller virkelighet? Der samfunnets behov og dine talenter møtes, der ligger dine muligheter Livslang karriere, utopi eller virkelighet? Der samfunnets behov og dine talenter møtes, der ligger dine muligheter 1.Amanuensis Roger Kjærgård HBV 02.12.2014 «Where your talents cross with the needs of

Detaljer

Karriereveiledning med livslangt perspektiv

Karriereveiledning med livslangt perspektiv Karriereveiledning med livslangt perspektiv Tverrsektoriell koordinering av karriereveiledningstjenestene på regionalt og nasjonalt nivå Rapport fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe ledet av KD, med

Detaljer

Arbeidsplaner som styringens kunst

Arbeidsplaner som styringens kunst Heidun Oldervik Arbeidsplaner som styringens kunst Bruk av arbeidsplaner i norsk skole fra 1970-2010 Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, februar 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Not bad but dangerous!

Not bad but dangerous! Not bad but dangerous! Hvordan påvirker institusjonelle vilkår skjønnsutøvelsen i sosialarbeidernes praksis? En kvalitativ metasyntese 45 studiepoeng Svetlana Rotaru Vår 2012 1 The professions dominate

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet

Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Bygg broer, Ikke murer

Bygg broer, Ikke murer Bygg broer, Ikke murer Forord Denne boken er et resultat av ti års erfaring med undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Gjennom arbeidet i Den norske Helsingforskomité

Detaljer

Velge selv, men ikke helt alene?

Velge selv, men ikke helt alene? Velge selv, men ikke helt alene? -Et økologisk systemperspektiv på 10. klassingers utdanningsvalg i overgangen til videregående opplæring. Ellen Gustavsen Simensen Pedagogiske institusjonen. Eksamensarbeid

Detaljer

Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen Olav R. Spilling Vegard Johansen Liv Anne Støren Rapport 2/2015 Entreprenørskapsutdanning

Detaljer

CMS hva er det og hvorfor er det relevant?

CMS hva er det og hvorfor er det relevant? CMS hva er det og hvorfor er det relevant? Fagsamling om karriereveiledning og rådgivning 7. november 2014 Tonje F. Gravås og Line W. Engh Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox Nasjonal enhet for

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding

Detaljer

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen - Åpen Rapport Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen Foto: "Teacher", www.flickr.com/thanasis Anastasiou SINTEF Teknologi og

Detaljer

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd»

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» «En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» Hvordan kan skole og bedrift samarbeide, slik at helsefagarbeideren får den helhetlige yrkeskompetansen som helsevesenet har bruk for? Kari Glasø Masteroppgave

Detaljer

Utvikling av personlig kompetanse gjennom utdanning i veiledning

Utvikling av personlig kompetanse gjennom utdanning i veiledning Utvikling av personlig kompetanse gjennom utdanning i veiledning n av inga h. andreassen og nina carson Gjennom utdanning i veiledning kan studenter lære seg ny teoretisk kunnskap og til dels også yrkesspesifikke

Detaljer

Å gå over brennende bruer

Å gå over brennende bruer Å gå over brennende bruer En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse Jan Storø Hovedoppgave i sosialt arbeid Hovedfagstudiet ved Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi-,

Detaljer

FORORD. Kirsten Marie Norendal

FORORD. Kirsten Marie Norendal i FORORD Å skrive forordet til denne hovedfagsoppgaven gir meg en enormt tilfredsstillende følelse - prosjektet er fullført!! Veien har vært lang og utfordrende, skrittene har tidvis vært små, og selv

Detaljer

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig av eirik s. Jenssen og sølvi lillejord Tilpasset opplæring er et politisk vellykket begrep, i den forstand at ulike politiske regimer har tatt det i bruk og

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Mellom velferd og vern

Mellom velferd og vern 1 Mellom velferd og vern Psykisk helseforebyggende arbeid blant barn og unge ei utfordring på kommunenivå Introduksjon Godt psykisk helsearbeid for barn og unge krever helhetlig tenkning og et bredt spekter

Detaljer

Økonomisk likestilling En kvalitativ analyse av gifte og samboende kvinner og menn

Økonomisk likestilling En kvalitativ analyse av gifte og samboende kvinner og menn Fagrapport nr. 1-2015 Anita Borch, Ragnhild Brusdal og Elling Borgeraas Økonomisk likestilling En kvalitativ analyse av gifte og samboende kvinner og menn SIFO 2015 Fagrapport nr. 1 2015 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer

Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer Er integrasjon av pedagogikk og fagdidaktikk formålstjenlig? av cecilie r. haugen og tine a. hestbek Et pågående forskningsprosjekt om kunnskapsformer

Detaljer

Ulike perspektiver på tilpasset opplæring. Hva gir gode resultater for eleven og skolen? Thomas Nordahl 07.03.13

Ulike perspektiver på tilpasset opplæring. Hva gir gode resultater for eleven og skolen? Thomas Nordahl 07.03.13 Ulike perspektiver på tilpasset opplæring. Hva gir gode resultater for eleven og skolen? Thomas Nordahl 07.03.13 Innhold Utfordringer i grunnopplæringen Forståelse av tilpasset opplæring. Hva ser ut til

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011. Master in Vocational Pedagogy

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011. Master in Vocational Pedagogy Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy En masteroppgave om hvordan struktur og styringsdokumenter i Kunnskapsløftet påvirker gjennomføringen og innholdet i rørleggerutdanningen

Detaljer

02/06/15. Styringsvirkemidler som påvirker. Kunnskapsoppsummering og analyse

02/06/15. Styringsvirkemidler som påvirker. Kunnskapsoppsummering og analyse 02/06/15 Styringsvirkemidler som påvirker utdanningsvalg Kunnskapsoppsummering og analyse 2 STYRINGSVIRKEMIDLER SOM PÅVIRKER UTDANNINGSVALG DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Detaljer