Lengdemål Årets nysgjerrigper 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lengdemål Årets nysgjerrigper 2015"

Transkript

1 Lengdemål Innlevert av 6.klasse ved Korgen sentralskole (Hemnes, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015

2 "Prosjekt øyemål" har vært veldig morsomt å jobbe med, selv om vi har brukt mye tid til både planlegging og gjennomføring. Det som har gjort det ekstra spennende er at ingen av oss kunne vite svaret på forhånd, og at vi måtte "finne opp" selv hvordan vi kunne måle denne egenskapen hos både barn og voksne. Det kunne være litt flaut å skulle informere om prosjektet til deltakerne på forhånd, men da vi kom i gang med gjennomføringen var deltakerne så engasjerte og ivrige etter å få vite hvordan de hadde klart seg at fortsettelsen bare var gøy. Og det var kjekt å finne svar etter travle dager med måleband og regneark. Nå er vi bare spente på om andre også har lyst til å lese om forskningen vår! Hilsen 6-klasse i Korgen. Ansvarlig veileder: Hanne Heggedal Assisterende veileder: Karen Gullesen Antall deltagere (elever): 25 Innlevert dato: Deltagere: Martine F., Kristin V., Nicolai V., Kristoffer Andre K., Carina T., Emilie P., Oliver T., Elias A., Benoni S., Vetle P., Leo Robin P., Eskil L., Benjamin Zacharias J., Ronja Vindstad J., Børge I., Dennis C., Sigurd P., Silje Kristin F., Tora F., Richard Aleksander F., Nicolai B., Kristoffer B., Ingvild B., Marie L., Ineta B. 2

3 Dette lurer jeg på Prosjekt øyemål - beregning av lengdemål Det vanskelige valget! Prosjekt øyemål: Hvem har best øyemål av jenter og gutter?? Hvorfor er det slik Bare skryt?? Hypoteser. Guttene og mennene vinner! De voksne er ikke flinkere enn skoleelevene. De minste klassene er flinkere til å klippe meter. Jeg tror at damer over 40 tipper mest riktig. Legg en plan Hvem skal delta?? Velge lengder. Hvordan skal vi samle inn data? Dette skal vi finne ut etter at vi har samla inn opplysningene: Ut å hente opplysninger Samle inn data på skolen Samle data i system Innsamlet data for 1-4 klasse. Resultater for "Meteren" i 5-7 klasse. Kort om data for "Meteren" i ungdomsskolen. Innsamling av data og aldersgrupper for voksne. Velge ut og måle opp kort og lang lengde ved skolen. Finne lengder og registrere data for de voksne ved butikken i Korgen Ordne data i system. Måle tråder og registrere data fra konvoluttene. Lage plakat med resultater for klassene. Dette har jeg funnet ut Litt hjelp til å finne "Meteren" på småtrinnet. "Meteren" på mellomtrinnet. "Meteren" på ungdomstrinnet. Blir man flinkere til å beregne lengder jo eldre man blir? Hvem var flinkest av klassene og aldersgruppene til å beregne avstand?? 3

4 Hvilket kjønn har best øyemål...gutter eller jenter?? Hva med hypotesene? Fortell til andre Informasjon til deltakerne underveis. Publisere resultater. 4

5 Dette lurer jeg på Prosjekt øyemål - beregning av lengdemål Vi undersøker sammenhenger mellom alder, kjønn og mestring av beregning av lengder. Det vanskelige valget! Det startet med at vi satte opp en forslagskasse i klasserommet. Her kunne vi legge lapper med spørsmål som vi ville finne svar på. Etter to uker åpnet vi kassen og laget ei liste på smartboarden så alle fikk se hvilke spørsmål som var kommet inn. Det var kommet inn 60 spørsmål fra klassen (se vedlegg) Etter at vi hadde snakket om hva slags spørsmål som egnet seg til forskning, hadde vi nominasjonsmøte i grupper hvor vi valgte tre spørsmål hver som gikk videre til vurdering. Spørsmålene som flest ville forske på var: -løper jentegriser fortere enn guttegriser? -knuses brune egg lettere enn hvite egg? -Er gutter sterkere enn jenter? -Hvor mye strøm bruker vi på å koke vann? -Er ungdommer flinkere enn de som går i barneskolen? -Blir man smartere jo eldre man blir, og er det forskjell på jenter og gutter? Ettersom så mange var opptatt av om man blir flinkere/smartere jo eldre man blir, og om det er forskjell mellom gutter og jenter bestemte vi oss for å prøve å finne en måte vi kunne måle en ferdighet på slik at vi kunne undersøke resultatene og om mulig finne et svar. Prosjekt øyemål: Hvem har best øyemål av jenter og gutter?? I tillegg til å finne ut hvilket kjønn som er flinkest til å taksere ulike lengder, ønsker vi også å se om vi kan finne forskjeller mellom ulike aldersgrupper. Vi er nysgjerrige på om man får bedre øyemål etter hvert som man blir eldre. 5

6 Hvorfor er det slik Bare skryt?? Vi har hørt av gutter og menn skryter av at de har så godt øyemål. Det har også hendt at hvis ei jente sa hvor lang eller høy hun trodde en gjenstand var, kom guttene etterpå for å se på den samme gjenstanden for så å fastslå skråsikkert om de mente det var riktig eller ikke. Derfor kan det være greit å undersøke om det virkelig er slik at gutter og menn virkelig er så flinke som de selv tror til å beregne avstander uten måleutstyr. Hypoteser. Dette er hva klassen tror kan bli resultatet av undersøkelsen: Guttene og mennene vinner! Vi tror at guttene vinner fordi de er oftere med på å snekre og fikse ting. Før i tida bygget mennene hus. Da måtte de beregne lengder uten linjal eller tommestokk så de ble nødt til å lære seg å klare seg uten. De voksne er ikke flinkere enn skoleelevene. Vi må jobbe med matte og måling på skolen, men mange voksne bruker ikke måling til noe. De minste klassene er flinkere til å klippe meter. Det tror jeg fordi de fikk se meterstaven i ti sekunder før de skulle klippe meter selv. Jeg tror at damer over 40 tipper mest riktig. De er grundigere og tar seg tid til å gjøre ting mer nøyaktig. Og så bruker de måleband når de for eksempel skal sy gardiner. 6

7 Legg en plan for undersøkelsen Hvem skal delta?? Klassen vil spørre alle klassene på skolen om de vil delta i undersøkelsen. Elevene er opptatt av at jo flere som blir med, jo mer rettferdig blir resultatet. I tillegg er det et ønske om å dra ned til Korgen sentrum og prøve å få forbipasserende utenfor Korgen-senteret til å gjette på lengder der slik at vi kan måle forskjellen mellom voksne og barn, og mellom menn og kvinner. Etter forslag fra elevene vil vi da forsøke å få spurt 20 kvinner og 20 menn. Velge lengder. Elevene bestemte at en lengde skulle være "kort", en lengde skulle være "lang" og i tillegg skulle alle prøve å klippe akkurat en meter tråd. Hvordan skal vi samle inn data? - Vi må lage spørreskjema - Det skal være blått skjema for gutter og rødt skjema for jenter så vi ikke blander dem. -Vi må spørre om flere forskjellige lengder - Det må være enklere oppgaver for de som er minst - Vi kan merke lengdene med ulike farger - En av oppgavene kan være å klippe en tråd så nært en meter som mulig -Vi skal ikke skrive ned navn så vi kan finne ut hvem som tippa best eller dårligst. Dette skal vi finne ut etter at vi har samla inn opplysningene: Vi vil finne ut hvem som har best øyemål på hvert trinn, og derfor samler vi tallene i grupper. Aldersgruppene som vi vil sammenligne før vi ser på samlet resultat blir 1-4 kl (småtrinnet), 5-7 kl (mellomtrinnet) og 8-10 kl (ungdomstrinnet). Vi vil også samle inn data fra voksne av begge kjønn for å se om de har bedre øyemål enn skolebarn. Til slutt vil vi samle alle tallene for hvert kjønn for å finne ut det vi er aller mest spente på: Er det jenter eller gutter som har best øyemål?? 7

8 Ut for å hente opplysninger Samle inn data på skolen Vi måtte være seks elever som hjalp til hver gang vi skulle fylle inn opplysninger i gutteog jenteskjemaene. To jenter gikk sammen med deltakerjentene gjennom de tre stasjonene med avstander de skulle tippe lengden på, to gutter fulgte guttedeltakerne og to elever passet stasjonen hvor alle skulle prøve å klippe en meter tråd. Vi er 25 elever i klassen, så vi byttet på å være med på gjennomføringa. På småtrinnet opp til 4. klasse fikk deltakerne bare en av oppgavene, og det var å prøve å klippe en meter. Samle data i system Ettersom det ble mye tallmateriale å bearbeide, har vi brukt regneark for å gjøre registreringsjobben enklere. Alle har vært med på skriving og regning for å registrere resultatene. 8

9 Resultatene for de forskjellige jente- og guttegruppene får du en oversikt over her. Vi vil presentere data for "Meteren" for seg selv, fordi dette er den eneste undersøkelsen småtrinnet har vært med på. Innsamlet data for 1-4 klasse. Guttene i 3. klasse var veldig flinke! Alle elevene som var til stede denne dagen fikk prøve å klippe en meter etter at vi hadde holdt opp en meterstokk mens vi hadde nedtelling fra ti til null. Her er en oversikt over hvordan det gikk for de forskjellige klassene. Hvis du ble nysgjerrig og vil se enda flere opplysninger om hva de forskjellige klassene svarte finner du detaljerte opplysninger som vedlegg. Klasse Jenter Gutter 1 24,83 30, ,50 24, ,04 6, ,5 19,71 Avvik i cm 29,24 20,21 Oversikt over hvor langt unna jente- og guttegruppene på småtrinnet kom da de skulle klippe "Meteren". Tallene viser gjennomsnittstall for gruppene. Hvis du vil se detaljer om lengdene på trådene, kan du lese i vedleggene til rapporten. 9

10 Resultater for "Meteren" i 5-7 klasse. Vi i sjetteklasse kan ikke delta i undersøkelsen selv, for vi har jo målt opp hvor langt det er. Derfor blir det bare femte og sjuende klasse som deltar på mellomtrinnet. Her kommer gjennomsnittstallene for disse gruppene i tabellen under. Vetle og Leo er klar for oppgavene sine på målestasjonen i gangen. Klasse Jenter Gutter 5a 26,2 14,44 5b 30,75 17,63 7a 5,19 15,67 7b 7,71 9,88 Snitt (cm): 17,46 14,41 Tabellen viser gjennomsnittsavvik i gruppene, målt i cm. Kort om data for "Meteren" i ungdomsskolen. Vi så at flere prøvde å bruke armer og føtter til å sikte ut hvor lang de mente en meter er. Men vi kunne ikke se at de som brukte armene og føttene fikk mer rett enn de som ikke gjorde det. Klasse Gutter Jenter 8.klasse 13,46 15,6 9.klasse 12,57 24,14 10A 18, B 13,09 7,5 Snitt avvik 14,34 14,81 Tabellen viser gjennomsnittlig avvik i cm for jenter og gutter i klassene i ungdomsskolen, og samlet snitt for jenter og gutter i hele gruppa. 10

11 Innsamling av data og aldersgrupper for voksne. Her er det en som gjør sitt beste for å klippe akkurat en meter tråd utenfor Korgensenteret. Da vi skulle hente data til "Meteren" for voksne sto vi utenfor Coop Prix i Korgen og ba folk som kom for å handle om å være med i undersøkelsen. De fleste svarte ja, og var veldig blide da vi fortalte at vi skulle forske på øyemål. Vi hadde bestemt oss for å dele de voksne i menn over og under 40, og damer over og under 40. For å unngå at noen ble fornærmet for at vi spurte hvor gamle de var, takserte vi selv de vi ikke kjente fra før. Så deling i aldergrupper i denne datamengden er ikke helt nøyaktig, men vi tror det ble ganske riktig likevel. Alder Damer Menn Under 40 13,94 7,55 Over 40 16,67 7,18 Snitt (cm) 15,31 7,37 Tabellen forteller hvilken gruppe som kom nærmest i klipping av en meter tråd 11

12 Velge ut og måle opp kort og lang lengde ved skolen. Niendeklassejenter mens de prøver å taksere hvor langt det er fra kanten av trappa til hjørnet på uværsskuret. Etter å ha diskutert og undersøktforslagene om hvilke lengder vi skulle bruke, endte vi opp med en "Lang lengde" på 35,5m fra et markert lyst strek ytterst på trappa, til det ene hjørnet på uværsskuret nærmest ungdomsskolen. Denne lengden brukte vi for begge kjønn. Så valgte vi to ulike steder for "Kort lengde". Jentene skulle taksere bredden fra to markerte steder innvendig i uværsskuret, mens guttene skulle taksere bredden fra vegg til vegg i undergangen ved inngangen til skolen, 4,5m. Vi valgte forskjellige lengder på den korte lengden for at det ikke skulle bli kø og ventetid når elevene kom for å gjette. 12

13 Finne lengder og registrere data for de voksne ved butikken i Korgen Her er det ei dame som prøver å finne ut hvor langt det er mellom stolpene som markerer den korte lengden. Vi måtte dra til senteret på befaring for å finne lengder som passet å bruke til de voksne. Vi fant en lengde fra inngangen og til en lyktestolpe som vi kunne knyte fast en markør i. Den var 35,35m, så det passet godt i forhold til den lange lengden på skolen. Så fant vi en annen lengde mellom to søyler på selve bygningen. Denne avstanden var 4,69 m, og også nesten lik den korte lengden guttene hadde på skolen. Vi brukte den...men det viste seg under gjennomføringa at noen av mennene fant ut at de kunne telle bjelker i taket og beregne lengden fordi de visste at det var 60 cm mellom dem, Litt dumt, men det var heldigvis ikke så mange som tenkte på det. Ordne data i system. Det er viktig å være nøyaktig og skrive tydelig på registreringsskjemaene. Vi laget rødt skjema til jentene og blått skjema til guttene så de ikke skulle blandes sammen. Ingvild er sekretær og skriver resultater på registreringsskjema etter hvert som deltakerne gjetter på lengder. 13

14 Måle tråder og registrere data fra konvoluttene. Etter at vi hadde vært rundt i klassene og ved butikken og hentet opplysninger kom vi tilbake med en konvolutt fra hver gruppe. Inni lå trådene som gruppa hadde klippet, og registreringsarket med lang og kort lengde. Det første vi måtte gjøre var å måle trådene og skrive resultatene inn i skjemaet. Så kastet vi trådene og begynte å opplysningene inn i regneark. Vi laget et regneark for hver gruppe, og sendte det til læreren da vi var ferdige. Alle hjalp til. Vi satt i par så den ene skulle sjekke at det ble rett mens den andre skrev. Vi brukte kalkulator til å regne ut hvor langt unna alle hadde gjettet. Så skrev vi det inn i regnearket, og så kom gjennomsnittet for gruppa automatisk etter at vi hadde skrevet inn formelen. Det var litt dumt at vi ikke kunne kopiere fra regnearket og bruke det til å forklare hva vi fant ut, men vi klarte ikke å få det til. Så måtte vi heller samle alle opplysningene i filer og sende dem som vedlegg. Lage plakat med resultater for klassene. Vi måtte ta fram regnearkene og finne ut hvordan vi kunne lage en plakat som viske resultatene. Det var mange på skolen som var ivrig og vite vite hvordan det gikk med sin egen klasse, og da måtte vi finne en oversiktlig måte å vise dem det på. Vi var spent selv også, for til nå hadde vi jobba i par og grupper og ingen hadde oversikt over andre grupper enn de hadde registrert selv. Vi valgte å sortere i stigende rekkefølge etter alder, og etter ei stund fant vi ut hvordan vi vil at den skal se ut. Vi samlet alle grupperesultatene i samme skjema for at det skal være lett å sammenligne seg med andre når de ser plakaten. Vi brukte rød og blå farge på kolonnene for at det skulle være lett å se om det var jente- eller gutteresultater som ble presentert. I tillegg var det lurt å regne ut gjennomsnittsavvik for de ulike aldersgruppene, så var det lett å finne svar på spørsmålene vi hadde før vi startet. Du kan se plakaten som vedlegg til rapporten hvis du vil. Vi skal henge plakaten som oppslag i barneskolen, på ungdomsskolen og på oppslagstavla på senteret. 14

15 Dette har jeg funnet ut Litt hjelp til å finne "Meteren" på småtrinnet. På småtrinnet fikk deltakerne se en meterstokk i 10 sekunder før de skulle klippe av en meter fra trådnøstet. Dette syntes vi var mest rettferdig fordi de ikke har gått så lenge på skolen enda, og kanskje var det lenge siden de har jobba med måling. Resultatene for småtrinnet viste at 3. klassen var superflinke til å beregne hvor lang en meter er. Både guttene og jentene hadde best resultat. Guttene var i gjennomsnitt 6,43 cm fra å klippe akkurat en meter, og jentene var i snitt 11,14 cm fra å få den helt riktig. "Meteren" på mellomtrinnet. Her viste det seg at det var to av jentegruppene som hadde best resultat. Jentegruppa i 7a var nærmest meteren med bare 5,19 cm avvik, med jentene fra 7b like etter med 7,71 cm gjennomsnittlig avvik. Beste guttegruppe var 7B med 9,88 cm avvik i snitt. Totalt for trinnet var det likevel guttene som fikk best resultat. "Meteren" på ungdomstrinnet. Gjennomsnittlig resultat sammenlagt for gutter og jenter på ungdomstrinnet ble utrolig jevnt. Guttene kom best ut med 14,34cm fra, men jentene hadde 14,81 cm. Beste gruppe på ungdomstrinnet var jentene i 10B som bare var 7,5cm fra å klippe nøyaktig en meter. Her fant vi stor forskjell mellom hvor nært damer og menn klarte å tippe at en meter er. Mennene var overlegent best, med 7,37 cm unna, mens damene i snitt tippet 15,31 cm feil. Blir man flinkere til å beregne lengder jo eldre man blir? Hvis man sammenligner resultatene på beregning av korte og lange lengder er det ikke noe som tyder på at man får bedre øyemål jo eldre man blir. Det er riktignok et unntak; det kan virke som om gutter blir flinkere til å taksere korte avstander som ungdommer og voksne enn de er på mellomtrinnet. Gruppe G - lang J- lang G-kort J-kort M-trinn 13,88 16,3 1,17 1,96 U-trinn 8,68 13,29 0,51 2,31 Voksne 14,94 24,27 0,68 2,23 Snitt (m) 12,01 16,69 0,81 3,34 G=gutter J=jenter Tabellen viser gjennomsnittstall for aldersgruppene, oppgitt i meter ved beregning av lang og kort lengde. 15

16 Hvem var flinkest av klassene og aldersgruppene til å beregne avstand?? På "Lang avstand" var det guttene i 10 A og jentene i 10B som hadde best resultater av alle. Guttene i 10A var i snitt 5,44 m fra riktig svar, mens jentene i 10B var 9,25 cm unna i snitt. Beste aldersgruppe på "Kort lengde" ble 8-10 klasse for både gutter og jenter. Guttene i ungdomsskolen var i gjennomsnitt 8.68 m unna, mens jentene i snitt tippet 13,29m feil. På "Kort avstand" var det delt besteplass mellom guttene i 10A/10B med gjennomsnittlig forskjell på 0,33 m. Hos jentene var det "Damer under 40" som hadde best enkeltresultat med et snitt på 0,41 meter fra å tippe rett lengde. når vi ser på grupperesultatene oppdaget vi at guttene i ungdomsskolen hadde best resultat med 0,68 meter feilmargin på guttesida, mens det var 5-7kl som var best av jentene med et gjennomsnitt på 1,17 meter unna. Guttene i 3. klasse var flinkest av alle til å klippe "Meteren", sammen med jentene fra 7A. Guttene var bare 6,43 cm fra å treffe perfekt, og jentene i 7A var best med 5,19 cm unna. Hvis vi ser på aldersgruppene er det de voksne mennene som stikker av med seieren med et snitt på 7,37 i avvik, mens elevene i ungdomsskolen er best av jentene med et avvik på 14,81 cm. Hvilket kjønn har best øyemål...gutter eller jenter?? Hvis vi legger sammen resultatene for alle aldersgruppene, får vi et tydelig svar. På korte lengder var guttene 0,81 meter unna fasit, mens jentene i snitt tippet 3,34 meter feil. På lange lengder tippet guttene i snitt meter feil, mens jentene var 16,69 meter fra å tippe riktig lengde. På "Meteren" var guttegruppa i snitt 15,4 cm unna å klippe en tråd på nøyaktig en meter, mens jentene var 19,76 cm fra å klippe riktig lengde. Forskningen vår har altså vist at gutter har bedre øyemål enn jenter. Hva med hypotesene? Hypotesen om at guttene hadde best øyemål stemmer. Hypotesen om av damer over 40 er bedre enn andre i øyemål er ikke sann. At de minste klassene skulle være flinkere til å klippe meteren fordi de fikk se den først viste seg å ikke stemme helt. Selv om 3. klasse var veldig flinke fikk den yngste gruppa dårligst resultat samlet sett. 16

17 Fortell til andre Informasjon til deltakerne underveis. Vi har vært på besøk i klassene på skolen for å fortelle om prosjektet, og skape interesse for å delta. Vi har også stått utenfor senteret i Korgen og fortalt til voksne hva vi holder på med. Vi forteller om prosjektet utenfor Korgen-senteret, og oppfordrer forbipasserende til å delta. Publisere resultater. Vi vil sende e-post til Avisa Hemnes og fortelle om "Prosjekt øyemål" slik at de kan skrive om det. Vi vil fortelle foreldrene om prosjektet på foreldremøtet. Vi vil fortelle alle på skolen om resultatene av forskningen, og lage plakater hvor alle sammen kan se hvordan deres egen klasse og aldersgruppe klarte seg. 17

18 Vedlegg Vedlegg på Internett Elevtall Korgen sentralskole. Oversikt spørsmål fra forslagskassen. Registrert data gutter 1-10 kl Innsamlet data Jenter 1-10 kl Innsamlet data damer og menn Plakat med resultater Registreringsskjema gutter 18

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken?

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Innlevert av 7. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi var med i forskningskampanjen der vi målte temperaturen hjemme

Detaljer

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte?

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Innlevert av 5. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2011 Ansvarlig veileder: Birthe Hodnekvam Antall deltagere

Detaljer

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker?

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Innlevert av gruppe i 7A ved Nord- Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2015 COLATESTEN Vi har lyst til

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Lengdemål, areal og volum

Lengdemål, areal og volum Lengdemål, areal og volum Lengdemål Elever bør tidlig få erfaring med å vurdere ulike avstander og lengdemål. De kommer ofte opp i situasjoner i hverdagen hvor det er en stor ulempe å ikke ha begrep om

Detaljer

Hvilken ball kan vi kaste lengst?

Hvilken ball kan vi kaste lengst? 203 Hvilken ball kan vi kaste lengst? 5. klasse Samfundets skole 30.04.203 Innhold. Dette lurer jeg på... 3 2. Hvorfor er det slik... 4 Runde... 4 Hypoteser... 5 Begrunnelser til hypotesene... 5 Eksempel

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor kommer det støv? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 2 Dato: 29.04.2009 Side 1 Vi er to jenter fra 6a

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Skyvelæret. Det en kanskje først legger merke til er den store målekjeften. Den er sammensatt av en fast målekjeft og en bevegelig målekjeft.

Skyvelæret. Det en kanskje først legger merke til er den store målekjeften. Den er sammensatt av en fast målekjeft og en bevegelig målekjeft. Skyvelæret av Elev Elevsen og Medelev Hjelpersen Manus til Photo Story 3: Hei! I denne videoen skal du få lære hva et skyvelære er og hvordan du kan bruke det til å gjøre nøyaktige målinger. Dette er et

Detaljer

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått?

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Innlevert av 7b ved Kråkstad skole (Ski, Akershus) Årets nysgjerrigper 2013 Vi ville gjerne forske på noe og hadde en idedugnad. Mange forslag kom opp, og

Detaljer

Hvorfor ser vi lite i mørket?

Hvorfor ser vi lite i mørket? Hvorfor ser vi lite i mørket? Innlevert av 5A ved Volla skole (Skedsmo, Akershus) Årets nysgjerrigper 2015 Hei til dere som skal til å lese dette prosjektet! Har dere noen gang lurt på hvorfor vi ser lite

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2008

Årets nysgjerrigper 2008 Årets nysgjerrigper 2008 Prosjekttittel: Hvorfor får vi "hjernefrys"? Klasse: 6. trinn Buggeland skole Skole: Buggeland (Sandnes, Rogaland) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 30.04.2008 Side 1 Ansvarlig

Detaljer

Vi lager noe vi kan bruke av noe vi ikke bruker lenger.

Vi lager noe vi kan bruke av noe vi ikke bruker lenger. Vi lager noe vi kan bruke av noe vi ikke bruker lenger. Innlevert av 4a ved Marienlyst skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2012 Etter at vi var på Barnekunstmuseet i høst ble vi veldig inspirert av

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011.

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. Jenter og SMERTE og gutter Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. 1 Innholdsfortegnelse Innhold s. 2 Deltagere s. 2 innledning s. 3 Problemstilling s. 3 Begrensninger

Detaljer

Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)?

Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)? Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)? Innlevert av gruppe i 7B ved Nord- Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Birgitta Eraker Antall deltagere

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Hvorfor speiler objekter seg i vann?

Hvorfor speiler objekter seg i vann? Hvorfor speiler objekter seg i vann? Laget av klasse 7c Løkeberg Skole 2015 1 Forord Vi er klasse 7c på Løkeberg skole. Vi har fått hjelp av fire studenter fra høyskolen i Oslo, som har hatt praksisuker

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår?

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Innlevert av 6A ved Mjølkeråen (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Aslak Hordvik Antall deltagere (elever): 22 Deltagere: Henrikke

Detaljer

Vi hadde om forskning i tematimene. I boka vår som heter Gaia leste vi om hvordan forskning foregikk. Forskning er sånn:

Vi hadde om forskning i tematimene. I boka vår som heter Gaia leste vi om hvordan forskning foregikk. Forskning er sånn: 1 2 3 4 Vi hadde om forskning i tematimene. I boka vår som heter Gaia leste vi om hvordan forskning foregikk. Forskning er sånn: Vi snakket om hva hva vi ville forske på. Vi lurte egentelig på ganske mye,

Detaljer

På samme måten er de spesielle trekantene likesidet, likebeint, rettvinklet.

På samme måten er de spesielle trekantene likesidet, likebeint, rettvinklet. GEOMETRI GRUNNLEGGENDE GEOMETRI Geometriske former Trekant, firkant, sirkel. - Hva er det? Hvordan ser det ut? Deltakerne fikk i oppdrag å tegne: en firkant, en trekant og en runding. Som forventet, tegnet

Detaljer

Hva skal vi forske på?

Hva skal vi forske på? Hva skal vi forske på? Nysgjerrigpermetoden.no (http://www.nysgjerrigpermetoden.no/) er et verktøy der vi kan opprette et arbeidsområde på nett for å arbeide med et prosjekt. Nysgjerrigpermetoden er en

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Hva fiser man mye av?

Hva fiser man mye av? Hva fiser man mye av? Innlevert av 2.klasse ved Uvdal skole (Nore og Uvdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 214 Takk, Birger Svihus, for informasjon om fis. Vi synes det har vært gøy å jobbe med nysgjerrigperprosjektet

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det?

Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det? Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det? Innlevert av 5. -7.klasse ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2015 Vi går på den Norske skolen i Kenya og vi er

Detaljer

Praktisk oppgave i gymsalen.

Praktisk oppgave i gymsalen. Info til lærer Dette heftet inneholder oppgaver som passer å gjøre etter arbeidet med Brann i Matteboken, eller som en aktivitet i løpet av den perioden de arbeider med de andre oppgaveheftene. I aktivitetene

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Hvorfor er det ingen som plukker blokkebær? Klasse: 1. 7. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland9. Antall deltagere: 16. Dato: 04.01.

Hvorfor er det ingen som plukker blokkebær? Klasse: 1. 7. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland9. Antall deltagere: 16. Dato: 04.01. Hvorfor er det ingen som plukker blokkebær? Klasse: 1. 7. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland9 Antall deltagere: 16 Dato: 04.01.16 Forord Hver høst, så pleier elevene ved skolen å være på bærtur.

Detaljer

Kengurukonkurransen 2010

Kengurukonkurransen 2010 Kengurukonkurransen 2010 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2010 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjette gang i Norge.

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår Teddynaut er en konkurranse som går ut på å gjennomføre et vitenskapelig prosjekt i konkurranse mot 37 andre skoler fra hele Norge. I korte trekk sendte vi opp en værballong som nådde litt over 9000 meter.

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Kortryllekunst og matematikk.

Kortryllekunst og matematikk. Kortryllekunst og matematikk. Innlevert av 7. trinn, Ulsmåg skole ved Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 201 Kjære leser Nå skal du få lese en rapport om et korttriks og mattematikk.

Detaljer

Undervisningsopplegg. Kapittel 3. Bokmål

Undervisningsopplegg. Kapittel 3. Bokmål Undervisningsopplegg 9 Kapittel 3 Bokmål 1 av 4 Tverrfaglig aktivitet måling i kroppsøving Aktiviteten beskrives som en gruppekonkurranse, men kan alternativt gjennomføres individuelt. Elevene jobber i

Detaljer

Kengurukonkurransen 2013

Kengurukonkurransen 2013 Kengurukonkurransen 2013 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2013 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for niende gang i Norge.

Detaljer

Barn og snøscooterkjøring

Barn og snøscooterkjøring Barn og snøscooterkjøring Innlevert av 6. og 7. klasse ved Talvik skole (Alta, Finnmark) Årets nysgjerrigper 2014 Her i Finnmark er snøscooter en ganske vanlig del av livet til mange barn og voksne. 6.

Detaljer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Standardrapport Totalt antall besvarelser: 54 I hvilken by deltok du på årets Barnebymarsj? 1% 7% 19% Bergen Kristiansund Levanger Lillestrøm Mo i Rana Oppdal 15% Oslo

Detaljer

Hvorfor blir vi røde i ansiktet når vi har gym?

Hvorfor blir vi røde i ansiktet når vi har gym? Hvorfor blir vi røde i ansiktet når vi har gym? Laget av 6.klasse Tollefsbøl skole.april 2011 Innholdsliste Innledning side 3 Hypoteser side 4 Plan side 5 Dette har vi funnet ut side 6 Brev side 6 Informasjon

Detaljer

Hva avgjør hvor mye noe spretter?

Hva avgjør hvor mye noe spretter? Hva avgjør hvor mye noe spretter? Innlevert av 3. ved Kaland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi er en gjeng på 39 kule elever på 3. trinn som har forsøkt oss på nysgjerrigperforskning

Detaljer

hvorfor sto de der de sto?

hvorfor sto de der de sto? Prosjekttittel: Hvor var det kverner i bygda vår, hvorfor var de der og hvorfor sto de der de sto? Skole: Tverlandet skole i Leirfjord (Nordland) Deltagere: 1. 7. klasse Dato: 27.02.15 Forord I Nysgjerrigperoppgaven

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Da skolen vår var ny, i 1916

Da skolen vår var ny, i 1916 Da skolen vår var ny, i 1916 Et forskningsprosjekt av 3. og 4. trinn på Vestre Sandøya skole Tvedestrand kommune, Aust-Agder. Årets Nysgjerrigper 2016 Ansvarlig veileder: Inger Wogn-Henriksen Assisterende

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor blir man gul på fingrene og svart på klærne av løvetann? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 5 Dato:

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Vibeke Molandsveen 21. november 2014. Erfaringer med bruk av KIKORA

Vibeke Molandsveen 21. november 2014. Erfaringer med bruk av KIKORA Vibeke Molandsveen 21. november 2014 Erfaringer med bruk av KIKORA Kikora Digitalt læremiddel i matematikk For mellomtrinn, ungdomsskole og VG Gjør differensiering enkelt Digitale mellomregninger Fortløpende

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Vannkonkurransen 2005

Vannkonkurransen 2005 Vannkonkurransen 2005 Vann i lokalt og globalt perspektiv - bidrag fra 4. klasse ved Samfundets skole i Egersund Egersund, desember 2005 1 Hei! Vi er 13 elever ved Samfundets skole i Egersund. Vi heter

Detaljer

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 1 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av arbeidet som er gjort s.3 Diskusjon/Refleksjon. s.5 Vedlegg: Vedlegg fra bedrift s.6 Vedlegg

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB

Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB Vi har tenkt å lage en liten maskin som utnytter tidevannskraften i vannet. Vi skal prøve å finne ut om det er

Detaljer

Kengurukonkurransen 2009

Kengurukonkurransen 2009 Kengurukonkurransen 2009 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2009 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for femte gang i Norge. Dette

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

Hvorfor er Kristine redd for å gå på do? Er det fordi doen skylder ned, av seg selv? Spøker det på do? Det ville vi finne ut!

Hvorfor er Kristine redd for å gå på do? Er det fordi doen skylder ned, av seg selv? Spøker det på do? Det ville vi finne ut! Hvorfor er Kristine redd for å gå på do? Er det fordi doen skylder ned, av seg selv? Spøker det på do? Det ville vi finne ut! Hvorfor skylder doen ned av seg selv når vi smeller døra igjen på jentedo hos

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

Nr. 9 Egg i Eddik. Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN

Nr. 9 Egg i Eddik. Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN Nr. 9 Egg i Eddik Av Kristine Pedersen, Arne Olav Berg og NN Innledning I dette forsøket skal vi legge et rått egg i et glass med eddik. Egget skal ligge i glasset i et døgn og vi skal deretter observere

Detaljer

Magisk Matematikk. 75 minutter. Passer for: Varighet:

Magisk Matematikk. 75 minutter. Passer for: Varighet: Lærerveiledning Passer for: Varighet: Magisk Matematikk 9. - 10. trinn 75 minutter Magisk Matematikk er et skoleprogram som tar utgangspunkt i «magiske» talltriks i plenum som enkelt avsløres med algebra,

Detaljer

Hvorfor kjennes det varmere hvis du setter føttene dine i varmt vann, enn hvis du gjør det samme med hendene?

Hvorfor kjennes det varmere hvis du setter føttene dine i varmt vann, enn hvis du gjør det samme med hendene? Hvorfor kjennes det varmere hvis du setter føttene dine i varmt vann, enn hvis du gjør det samme med hendene? Innlevert av 7. trinn ved Hallagerbakken barneskole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2011 Vi

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Skriv tallet 2460000 på standardform. b) Regn ut: 3 3 3 2 81 4 + 12 5 + 8 + 4 3 c) Løs likningssystemet: 2x y = 3 x+ 2y = 4 d) Løs ulikheten: 2 2x + 2x+ 4 0 e) Løs

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvilken tannkrem er mest brukt? Klasse: 5 trinn Skole: Tynset barneskole (Tynset, Hedmark) Antall deltagere (elever): 3 Dato: 29.04.2009 Side 1 Ansvarlig veileder:

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Mappeoppgave om sannsynlighet

Mappeoppgave om sannsynlighet Mappeoppgave om sannsynlighet Statistiske eksperimenter Første situasjon Vi kom frem til å bruke Yatzy som et spill vi ønsket å beregne sannsynlighet ut ifra. Vi valgte ut tre like og to par. Etter en

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hvordan får man grugg i øyet etter søvn og hvorfor?

Hvordan får man grugg i øyet etter søvn og hvorfor? Hvordan får man grugg i øyet etter søvn og hvorfor? Innlevert av 7. trinn ved Hallagerbakken barneskole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2011 I over en måned, har vi holdt på med prosjektet vårt, Hvordan

Detaljer

Aldring helse kroppsideal

Aldring helse kroppsideal Aldring helse kroppsideal - Et Smil(e)-arbeid utført av elever ved Skien videregående skole, Norge SMIL(e) arrangerte Science camp for lærere i Silkeborg fra 7. - 9. oktober 2012. Tema for campen var kreativitet.

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer