Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode"

Transkript

1 Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA, SA Kristiansand (SAK), SA Trondheim (SAT) og SA Drammen (SAD). ØA med onsdag 08/02. Start: Sak Behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag vil vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt. Sak Behandling: Godkjenning av innkalling og referat Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Enstemmig vedtatt. Sak Orientering: Eventueltsaker SP: 1 Leder: 1 VK: 1 Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

2 Sak Til orientering: Redegjørelser Leder: Siden forrige styremøte har fokuset hovedsakelig vært rettet mott kropp og sinn. Har vært litt ute med sykdom og har derfor fokusert på at kroppen skal bli bedre. Allikevel har det blitt gjort enn del. Jeg har merket at mailaktiviteten har økt betraktelig etter jul. Det har vært mange mailer å besvare samt oppfølginger som må følges. Dette kan nok sikkert ha en sammenheng med at sender flere mailer enn før og oppfølgningene er større. Vi har hatt utlysning på VK vervet hvor jeg har bidratt på intervjuprosessen. Jeg stilte meg selvfølgelig inhabil på stemmeavgivningen da jeg har vært med på å innstille personen som ble satt. Dette følte både jeg og styret var den mest ryddige rollen. Fokuset har også vært rettet mot vinterlekene med Tor- Ivar og Camilla i spissen. Har vært enn del dialoger hvor man har løst problemer og utfordringer som har kommet opp. Videre så har jeg hatt samtaler med nesten alle lederne hvor vi har diskutert utfordringer og løsninger som kan gagne studentene på de respektive skolene. I disse samtalene tok jeg også med meg meninger som kommer fra lokalt og bragt dem videre på dialogmøtet vi hadde med BI Nydalen. Vi får en utrolig skryt fra ledelsen om hvordan vi utfører og behandler de forskjellige arrangementene og utfordringene vi står ovenfor. Jeg ble før jul valgt inn i styret for stiftelsen Handelshøyskolen BI og va den 26. Januar representert på dette møtte. Et utrolig lærerikt møte hvor jeg fikk et godt innblikk i hvordan styret arbeider og behandler sakene for stiftelsen. Jeg skal også delta på ledersdag i Bergen hvor det blir satt lys på hvordan ledelse er i praksis og hvordan man håndterer ledelsen. Dette er en av mange arrangementer som skjer dette halvår, og det er ingen tvil om at vårsemesteret i BIS er innholdsrikt og morsomt for våre studenter og engasjerte. Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen og ser frem til den neste måneden. Økonomi: Siden sist har mesteparten av tiden gått med på revisjon av regnskapsåret Hovedparten av arbeidet har vært å korrigere tidligere føringer til riktige poster i resultatet, samt periodisering av aktiva i balansen. Dette innebærer en grundig gjennomgang av bilag og føringer. Foreløpig gir resultatregnskapet for året et rettvisende bilde av BIS sin økonomi per dags dato. Ellers er leverandørrestgjeld samt kunderestkonti avstemt, samt nødvendige dokumentasjon på inntekter og utbetalinger innhentet og sendt til revisor. Mer om dette kommer som egen sak. Har også vært på markedskveld i regi BIS Trondheim, noe som var en stor suksess. Heder og ære til markedsgjengen! Reiseregninger, telefonrefusjon og generelt alt av utbetalinger for både 2011 og 2012 er per nå ajour. Noe oppfølging på LA på regnskapsmessige spørsmål vedrørende

3 årsregnskapet, samt litt dialog i SL angående budsjett og reise i forbindelse med seminarer og styremøte i Hemsedal. PK: Siden sist har mesteparten av aktiviteten vært konsentrert rundt Vinterlekene. Både rundt selve arrangementet og dagene før deltakere kommer opp. Hatt god dialog med VL om ansvarfordeling. Informasjonsformidling til Sosialtansvarlige. Har jobbet og planlagt Sosialt Seminar som skal gjennomføres lørdagen. Satt opp program, kjøreplan og pakkeliste, bestilt og koordinert logistikk. Ellers har jeg sett litt på forberedelser til Lederseminar. Deltatt på BIS- dagene i Kristiansand, hatt innlegg om Sentralledelsen for de engasjerte. Oppfølging med SA, og reiser. KA: Siden sist vi møttes har jeg som sagt arrangert kommunikasjonsseminar i Oslo, her hadde vi også mediehåndteringskurs. Dette var utrolig gøy og ga en stor motivasjonsboost. Vi laget skisser for hvordan nettsiden burde se ut og TI er i full gang med dette. Dere kan glede dere masse til å se. Fikk tilsendt en kommunikasjonsplan alle utvalg/prosjekter osv. bruker i SBIO. Denne kommer alle KA til å legge vekt på videre i semesteret. (Etter tips fra Cecilie Staude skal jeg lage en strukturert plan for videre markedsføring og dialog ut mot studentene). Jeg har i tillegg snakket med Trude angående å opprette en twitterkonto. (Sak). Videre har det vært en del mail om diverse rundt SA. Hadde skypemøte med dem her om dagen angående deres planer fremover. BDO har sagt seg villig til å være hovedsponsor for alle skolene = vi får promoteringsmidler støttet fra dem. Dette er utrolig gode nyheter og hjelper Studentaksjonen på alle skoler til å promotere prosjektet på en mye bedre måte enn i fjor. Maria i Redd Barna har laget en demofilm for studentaksjonen og jeg har her dialog med de lokale lederne angående bruk av denne + inkludering av intern info på de ulike skolene. Håper å få laget nye roll- ups til vi skal til Hemsedal. Hjalp Silje med noe grafisk til hun skulle på stand.

4 Forrige uke var jeg på dialogmøte i Nydalen. Et utrolig morsomt møte! En god dialog med Nydalen + fikk snakket med de i SBIO. Har jobbet litt med Eirin angående endringer i stillingsinstruksen min og syns vi kom frem til en god løsning. Fag: Siden sist har jeg vært i Hemsedal. Selv om ting ikke gikk som planlagt så var det en hyggelig tur som ga meg utbytte. Jeg har hatt en tett oppfølging av de fagansvarlige når det gjelder å få klassekontaktene i gang med kursevalueringene. Jeg har også fått de fagansvarlige til å gjøre grundigere undersøkelser ang. klagesaker, siden det har vært så få av de i år. Ellers så har jeg gjort diverse forberedelser til fagseminaret i mars. Bestilt flybilletter, reservert rom osv. Jeg har vært i Oslo på årets første møte med Undervisningsutvalget som virkelig var en positiv overraskelse da de kursansvarlige hadde tatt BIS kursevalueringer til etterretning under utarbeidelsen av kursbeskrivelsene. Dette var veldig motiverende å se at vårt arbeide faktisk blir sett og tatt i bruk. Her ble vi også informert om BIs vurdering av bachelorporteføljen. Jeg har også vært i møte med Kollegiet og i dialogmøte med BIS, SBIO og BIs ledelse. Utrolig nyttig og givende møte. Jeg har fått god kontakt med ny fagansvarlig i SBIO og planlagt litt det kommende semesteret, samt inkludert henne i fredagsmailene som vi fagansvarlige skriver. Utenom dette har det vært å få sendt avgårde reiseregninger og litt klagesaker i klagenemda. NA: Etter forrige styremøte begynte en spennende og hektisk periode med NKSD. Det å få bedrifter til å stille hadde ikke gått helt som planlagt, og vi måtte finne på nye metoder for å friste bedriftene til å delta. Jeg fikk samlet styret til et møte hvor vi la en plan på hvordan vi skulle holde på, fordelte arbeidsoppgaver samt satt en tidsfrist for når bedriftene senest måtte være inne. Vi var enda positive til at nksd skulle gjennomføres og satset på å møte positive bedrifter. Sammen med Ida fikk jeg oppdatert bedriftslisten til å inneholde rundt 70 bedrifter som var aktuelle for nksd som vi skulle ringe ila en uke. Vi møtte mange positive sjeler på telefonen, og bedriftene virket veldig interesserte, men så kom spørsmålene om Masterstudenter. Gang på gang ble vi møtt av dette spørsmålet og da vi svarte at arrangementet kun var for bachelor forandret tonen seg voldsomt. Bedriftene var plutselig opptatte den dagen, hadde ikke økonomi, eller manglet stillinger for bachelorstudenter så de kunne dessverre ikke delta allikevel. Dette gjorde at det var utrolig vanskelig å overtale bedriftene til å delta, og vi fikk stadig flere nei. Vi gav aldri opp håpet og prøvde hele tiden å finne nye. Nå er er vi mot slutten av januar og alt er

5 ordnet unntatt bedriftene og studentene. Vi skal ila denne uka ha et styremøte hvor vi bestemmer skjebnen til NKSD og jeg kommer til å informere dere om dette når vi har styremøte i Hemsedal. Det er utrolig trist at det er blitt slik at en bachelorgrad ikke anses som bra nok for næringslivet, men sånn er det. Når det gjelder NLD har jeg hatt endel kontakt med lederne. Det virker som om alle har full kontroll på arrangementene sine og er i rute. Jeg har fått noen spørsmål fra NLD- Kristiansand og Drammen som jeg har hjulpet de med underveis, og jeg gleder meg til å lese månedsmailene til alle lederne som kommer inn en av disse dagene. Jeg synes det er veldig gøy at lederne lokalt er så flinke og klarer dette uten problemer. SP: Siden forrige styremøte har jeg blant annet: stått på stand for sentralledelsen på markedskvelden i Trondheim sammen med Silje og Kristoffer, et utrolig flott arrangement i regi av BIS Trondheim. Vært med på BIS- dagen i Kristiansand og holdt presentasjon om politikk og sentralledelsen - også et flott arrangement. Jobbet med studentundersøkelsen. Vært på dialogmøte i Nydalen sammen med store deler av styret. Drevet med diverse mediearbeid deriblant leserinnlegg og kontakt med studentmedier på LA. Jobbet med oppgradering av stillingsinstruksen til studentpolitisk ansvarlig. Ellers mye mailing og lobbyvirksomhet, prøver særlig å være frampå hva gjelder å snakke med politikere av ymse slag for å holde saken vår varm :) KVK2: Redegjørelsen i fra KVK2 blir kort dinna gangen. Den siste perioden har eg jobba med: - strategiarbeid og oppdatering av stillingsinstrukser til alle verv i SS. - kommunikasjon med leder og KVK lokalt ang oppdatering av stillingsinstrukser til FAG og ØA. - skrevet tilbakemelding på månedsmailene. - diverse mailer med KVK lokalt i forhold til kommande Generalforsamling. - masse VK arbeid i Drammen og VK seminar i Trondheim! - jobba med saker til kommande styringsgruppemøte.

6 MA: Blir fantastisk å se dere alle i Hemsedal, jeg gleder meg masse Det som er blitt gjort på markedssiden siden vi sist var samlet i Hemsedal er som følger: Jeg har siden nyttår nå jobbet med å få implementert et CRM system i BIS. Jørgen Borevik og jeg har hatt en god og lang dialog, hvor vi nå snart er kommet frem til det beste og billigste alternativet for oss. Vi skal fortsette med dette også i starten av februar og forhåpentligvis få gjennomslag ved LA. (Anders lovet å snakke med lederne, tusen takk ) Målet er at systemet skal være implementert i midten av februar. Ellers er det en del jobbing med NKSD, dette er hovedpri. om dagen, selv om bedrifter er vanskelige å ha med å gjøre. Master er eneste gulrot vi kan friste med, og som vi alle vet har vi valgt å utela master, noe som bør revurderes til neste år. Trygve kommer helt sikkert til å redegjøre dere mer om dette. Jeg har også hatt skypemøtet med mine MA og send litt mailer med de ang løst og fast. Drammen er i forhandlinger med bank og det ser ut som om dette også blir en strålende avtale på høyde med Trondheim sin, i forhold til studentmasse osv.. Neste måned: Hovedfokus blir NKSD. Mye jobbing og evnt. Revurdering av arrangementet. Tiden går fort, og vi må se resultater av jobben vi gjør snart! CRM system skal forhåpentligvis på plass, slik at vi får startet med å benytte dette. Dialog med Sigurd og Martine i Drammen ang bankavtale. Det er en lang prosess som vil ta tid. Mange baller i luften. VK og VK2: Siden sist så har Marte blitt valgt inn og vi har fått tid til opplæring, sette oss mål, planlegge og finne ut hva vi skal gjøre frem til LM. Vi har også gjennomført seminar(i skrivende stund kun dag 1) men så langt så bra. Fikk mye ut av foredraget til Academic Work som handlet om annonsering og gjennomføring av intervjuprosess. Så har vi jobbet med grafisk og fått det mer på plass, ordnet stillingsannonser og snakket med lederne på de forskjellige skolene når det passer best at vi kommer. Dette for å vite hvilket tidspunkt det er best å rekruttere. Har også opprettet kontakt med HR- avdelingen i DNB, så skal få til et møte der hvor vi skal gå over intervjuguider og referansesjekk m.m.

7 KVK Intervju til nye VK, gått gjennom økonomien før den ble sendt til revisor. Evaluering til KA- semiar. Mal for VK- seminar + evalueringsskjema. Månedsmail. SAK: BIS- dagene à stor suksess foredrag, sosialt på kvelden, stand på skolen for alle vervene (finn Willy på stand + info om VL), barshow. Mye spørsmål rundt VL. Laget aktivitetsplan i skoleavisen. SAD: Året som har vært: Forrige semester fulgte arrangementplan dårlig oppmøte. Samarbeid med de to høyskolene. Fellesarrangement i januar godt oppmøte og mye positiv respons. Laget arr.plan for neste semester. Ser veldig bra ut fremover i vårsemesteret. SAT: Legge en plan for halvåret, veldig mye som skjer, mye fokus på revyen i Trondheim, vinteraktivitetsdag ikke så god suksess. Jobbet med Hemsedal hytteinndeling. Markedskvelden var episk! Var konfransier der. Fremover blir det NLD, Revy (2mars). Mye som skjer fremover. Idrett har startet opp 5 nye tiltak klatring, jaktlag, fotball for jenter, golf og -. Mange flinke folk sammen med meg. Sak Til orientering: Økonomisk status / Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig redegjør for økonomisk status per dags dato, samt en oppsummering av året 2011/2012. BIS sin økonomiske status per dags dato er meget god. Vi har god likviditet, og venter snart inn en ny sum med medlemskontingent som styrker denne betraktelig. Denne skal også utbetales til lokalavdelingene ila. mars måned. Ellers har snart samtlige ØA fått ferdigstilt sitt årsresultat for 2011, og noen er allerede i gang med budsjett frem mot GF. Alt av regnskapsføring er ajour, samt rapportering av arbeidsgiveravgift og skatt. Det siste i forbindelse med revisjon nå er å få revisjonsattestasjon på LNU-midler. Jeg og

8 Anders vil frem mot neste styremøte skrive søknad til det kongelige kunnskapsdepartement og LNU om støtte det kommende året. Venter inn en stor mengde reiseregninger som skal føres og utbetales i nær fremtid, så arbeidsmengden er stor for tiden! Sak Til orientering: En gjennomgang av utdeling av LNU- midler: Bakgrunn: Før jul delte Sentralstyret ut LNU midler til lokalavdelingene. Det har kommet noen innspill tilbake for hvordan dette bør bli gjort i fremtiden. Det er et krav fra LNU at klagebehandling skal være en mulighet. Leder ber om innspill fra sentralledelsen om hvordan denne klagebehandlingen skal bli praktisert. Vi må finne måter hvor vi slipper diskusjoner som det ble i høst. Det har kommet forslag om at fordelingen skal flyttes fra SL til Styringsgruppa. Vi er representert fra alle skoler. Hvordan kan vi gjøre dette på en bedre måte. Hvordan skal vi dele midlene? Når skal de deles? MA: Er det lederne som vil at det skal opp i styringsgruppa? Forslag å komme med et forslag til styringsgruppa la dem godkjenne det? Tidskrevende. FAG: SL har mer riktig kompetanse til å gjøre dette. Vi har innsikt i hvert verv, kan tenke litt rundt hvor mye penger som bør til hver søknad osv. Vi har bedre innsyn enn lederne mtp at vi representerer alle verv. NA: Likt beløp hvert år? Leder: Nei, det beregnes to år tilbake i tid. ØA og meg skal sende inn søknad no. NA: Forslag å oppgi beløpet til alle LA og gi hver skole en prosentandel. Leder: fordeles på antall elevantall? SP: Hvordan de søker burde spille inn. Ikke bare elevantall. KVK2: Var med på prosessen, og sitter i Styringsgruppa. Det tar for lang tid om vi skal ta det i styringsgruppa. Mulighet til å klage inn til KVK? KVK er ikke delaktig i prosessen i det hele tatt. PK: Retningslinjer på hvordan vi skal gjøre dette? Av 5 personer som er objektive? Leder: Skal vi bruke lederne på LA? PK: Helt tilfeldige men folk med innsikt? VK: Hva med KVK på hver LA? De skal ha innsikt i hvordan dette foregår + at de skal kunne

9 forholde seg objektive. KVK2: Hva med at det består av KVK LA og KVK SL? Leder: Vi burde frem til LM få satt dette. Skal KVK ta på seg oppgaven for retningslinjer for klagebehandlingene? Prosessen? Ankekrav? Tidsfrister? Saklig grunn for å anke! FAG: Hva med utdelingen? Leder: Det må vi ta på et annet styremøte. Ber KVK melde opp en eventueltsak på dette. PK: I forhold til utdelingen, i retningslinjene til LNU står det at det er Sentralleddet som har ansvaret for utdelingen. Leder: Prøve å få til utdeling FØR NSF! KVK kommer opp med forslag til klagebehandling til neste styremøtet. Sak 20-12: Til orientering: Gjennomgang av representasjon på lokalavdelingene: Bakgrunn: Sentralledelsen må ta en gjennomgang av hvor og når vi skal være representert dette halvåret. Leder fremviser halvårsplanen fra lokalavdelingene. Leder: Hvor skal vi dra og hva skal vi gjøre? Gjenstår: Bergen og Kristiansand. Bør legge det opp til et arrangement. Hva er alternativene i mars: PK: Bergen: 7.mars: NLD 14.mars: GF 22. mars: Guys night Ball og revy i Bergen blir også i mars. Kristiansand: 8. mars NLD 24. mars: Ball 29. mars: Fest Vi utsetter denne saken til onsdag før vi drar tilbake. Avgjør dette da. Forslaget ble til slutt at vi tar to reiser i mars. Legges til et arrangement på LA Bergen og

10 Kristiansand. Sak 21-12: Til behandling: NKSD Bakgrunn: Å få bedrifter til å stille på NKSD har vært vanskelig og i skrivende stund står vi fortsatt ikke med nok bedrifter til å kunne gjennomføre NKSD. Jeg ønsker å fortelle litt om prosessen, hva som har skjedd, hva som har gått galt slik at dere er forstår hvordan vi har hatt det under denne prosessen. Det må også bli tatt en vurdering på selve konseptet NKSD. Er det attraktivt nok slik som det er i dag? NA informerer ytterligere. NA: NKSD har ikke vært den drømmen jeg forutså i August / september. Sliter med å få det til å høres attraktivt nok ut. Bachelorstudenter er mindre attraktive enn masterstudenter. Bedrifter vil ikke bruker penger på bachelorstudenter. Tok lang tid før intensjonen var avtalt SBIO. Budsjettet ble ikke godkjent før etter 1,5 mnd pga SBIO. Fikk ikke ringt bedfter før ganske sendt. Skulle ringe bedrifter. Fikk stadig samme svar: Bachelorstudenter er ikke attraktive nok. Fikk flere og flere NEI. Måtte senke pris for å få flere bedrifter kr per bedrift. 7-8 bedrifter dekket fly og mat til studentene som kom ned. HArtmark var de eneste som var 100%. Har slitt med å få svar fra bedrifter. Fått svar fra kanskje januar ble satt som siste deadline for å se om dette var mulig. Vi har bestemt oss denne uken for å avlyse årets NKSD. Utrolig kjedelig å si dette, men ser at dette er den beste måten å gjøre dette på. Synd å vite at alt vi har gjort har gått til spille. Er NKSD attraktivt nok? Nytt konsept? Innkludere masterstudenter fra Nydalen. Skal alledere legge frem forslag om dette til SBIO før vi går ut av vervet. Konkurrere bachelor og masterstudenter. Casekonkurranser. Ønsker av dere å få godkjenning til å legge frem et nytt konsept, før LM. Presentere dette på LM til alle. FAG: BIS retter oss kun mot bachelorstudenter. Føler kanskje da at dette blir feil. SAT: Kanskje dette er den eneste muligheten for bachelorstudentene. SP: Godt tilbud, tror poenget med å ha med bachelorstudentene blir borte dersom kun masterstudentene er trekkplasteret. SAD: Stiller meg positiv til dette konseptet. FAG: En mulighet kan være å markedsføre bachelorstudentene mer hvilke kompetanse de har. Vise bedriftene at bacehlorstudenter faktisk har god kompetanse. NA: Ønsker at bedriftene skal avgjøre hvilke forslag som er best? (Vi sier ikke hvilke studenter

11 som er bachelor / master). Få med karriereservice, sånn at de er med på konseptet + BI Administrasjonen. BIS + SBIO + NU. MA: Kanskje eneste muligheten Bachelorstudenter har, helt enig med SAT. Vi skal gjøre all planlegging klar og frem for neste styret. PK: Bare NA som skal gjøre dette? NA: MA blir med, Magnus Moland (leder NU) blir med og kanskje Fredrik (leder SBIO). VK2: Bra å ta det rett til ledelsen. Forslag til vedtak: NA tar prosessen med NKSD til etterretning og velger derfor å se på mulighetene for videreutvikling av et nytt konsept. Enstemmig vedtatt. Sak 22-12: Til behandling: NLD Bakgrunn: Det nærmer seg NLD dager, og lederne lokalt ønsker å vite hvem fra SL som stiller. Vi må finne ut hvordan vi skal løse dette og hvem som skal representere SL på de forskjellige skolene. Behandler denne saken på onsdag. Forslag til vedtak: Trondheim: VK, Kristoffer og Trude Bergen: Eva, Trygve Stavanger: Viola, VK, Trygve Kristiansand: Camilla og Cathrine Drammen: Eirin, Robert, Trygve og VK Enstemmig vedtatt Sak 23-12: Til behandling: Opprettelse av Twitterkonto Bakgrunn: Etter å ha deltatt på foredrag med Cecilie Staude oppfordret hun oss i BIS til å opprette en twitterkonto. Spørsmålet er om dette er nødvendig. Hvem skal evt. ha ansvaret for

12 oppdatering og hva burde vi skrive om? KA informerer ytterligere. Innslipp Per Olav: Flere kan ha tilgang? VK: Prøveprosjekt med å rette fokus mot SP? SP: Viktig at vi fronter studentsaker. KA: Opprette en hashtag Forslag til vedtak: SP og KA utarbeider kommunikasjonsplan og setter i gang et prøveprosjekt. Hovedfokuset i første omgang blir rettet mot studentpolitikk. Enstemmig vedtatt. Sak 24-12: Til behandling/diskusjon: Policy for bruk av BIS- logo Bakgrunn: Det har vært usikkerhet rundt dette, hvertfall rundt bruken av BIS- logo på blogger etc. rundt om på LA. Forslag til vedtak: At BIS sin logo fremkommer tydelig i profileringen av alle prosjekt og arrangementer. ( Generaliserte lokale vedtekter) Sentralstyret henviser til de lokale vedtektene og ber KVK LA følge opp dette. Enstemmig vedtatt. Sak 25-12: Til orientering: Gjennomgang Vinterlekene PK og leder VL informerer om dette. Vaktrutiner, førstehjelp og arrangement. Eventueltsaker: SP: Studentundersøkelsen

13 Kontakt med markedsavdeling og analyseavdelingen dårlig. Har purret. Fikk svar fra en helt ny person svært positiv. Sette i gang om to ukerstid? Møte i Oslo. Fremlegge analysen på LM som mål? Bruk forelesere på spørsmål. VK: Stand VK Når Tidspunkt Sted Anledning 16.feb Stavanger NLD 16.feb 17:00 Bergen Markedskveld 22.feb Trondheim NLD 05.mars Kristiansand Stand 06.mars Drammen NLD Leder: Administrasjonen i BI Nydalen Hva kan Studentvelferd (Student Learning Senter) hjelpe BIS med? Møte 14.februar.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 40. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 2-3. April 2011 1 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 40. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene har

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer