Styremøte BI Studentsamfunn Referat. Ekstraordinært Styremøte Sentralledelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen"

Transkript

1 Referat Ekstraordinært Styremøte Sentralledelsen

2 Innholdsfortegnelse Sak Orienteringssak: Eventueltsaker s5 Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden Vedtak: Enstemmig godkjent Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer, og HR som referent. Vedtak: Enstemmig godkjent, Leder er ordstyrer, og HR referent. Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Styret godkjenner referat Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 14-14: Orienteringssak: Redegjørelser

3 Leder: Deltok på et orienteringsmøte sammen med styret til BI, ang. Rektorkandidaturet. Deltok på styremøtet, der dagsorden var valg av rektor, og begrunnelsen av valget. Deltok på markedsprestasjonen til BI. Planla, og gjennomførte møtet med CBS og SBIO. Deltok på seminar sammen med NPH (norske private høyskoler). Jobbet med BI.no, ang BIS sin side. Fått opp BIS-Alumni, der det enste vi mangler nå, er informasjon. Deltok på styringsgruppemøte, der vi diskuterte b.la. stillingsinstrukser og nettsiden. Jobber med å lage en one-page, som ble vedtatt på styringsgruppemøtet. Dialog med LA ang. Studentengasjement. Jobber med SSRdokumentasjon. Hatt litt å gjøre med en spillreklame, som var aktuell under vinterlekene, der dette har vært litt i mediedagsorden. Planlegger landsmøtet. Deltok på NLD i Bergen. Kontinuerlig kontakt med Leder-LA. PK: Drevet med etter-oppgjøret av vinterlekene. Har mottatt skadeoppgjøret, der vi diskuterer hva vi skal sende ut faktura på. Stor skryt til alle som stilte som edruvakt, der vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra Hemsedal. Har oppstått noe vanskeligheter med landsmøtet, der vi oppdaget en priseskalering ettersom det er påske. Har ordnet med ordstyrer, bisitter, og referenter, til LM. Planlagt BIS-awards, der vi har mottatt det grafiske materialet. Mye planlegging og booking av flybilletter og hotell. Startet på planleggingen av overlappingsprosessen, og intern rekrutering. Deltok på jentekvelden i Bergen, som var gøy. MANA: Driver aktivt å rekrutterer mitt eget verv, på lik linje som resten av SL. Har vært i dialog med PK, sammen med Thon, ang hotellet til landsmøtet. Hotellet tilbyr det meste som burde tilfredsstille landsmøtet. Deltok på næringslivsdagene i Bergen, Kristiansand, og Trondheim avhenter med å rapportere fra disse, til styremøtet i Stavanger, der jeg da har deltatt på alle de 4 NLD-arrangementene. Vært som tidligere, i dialog med Google Var i samtaler med dem etter NLD, der de viser interesse for et fremtidig samarbeid, under litt ulike premisser. Har kommet videre i prosessen ved å skaffe nasjonal samarbeidspartner, i bemanningssektoren. Kommunikasjon: Har vært en god del arbeid rundt hjemmesiden, der vi ha lagt til flere tilbud. Har opprettet en næringslivsside, og en Valg-side. BIS.no/valg har blitt opprettet, der jeg samarbeider med både interne og eksterne aktører. Har oppfordret utvalgte i styret til å skrive en artikkel til hjemmesiden. Har avholdt jente-kveld, til fordel for organisasjonen CARE. Har jobbet sammen med Økonomi ang. CAREs andel av salget til vinterlekene. Har drevet innbetaling til CARE, der vi pr. Dags dato bare mangler én LA. Har kommunisert ang. Studentaksjonen. Jobber sammen med grafisk ansvarlig med promofilmen til vinterlekene. Har valgt å legge domeneprosjektet litt på vent, grunnet økende forespørsel rundt andre arbeidsoppgaver. Og selvfølgelig mye arbeid rundt sosiale medier, og kontakt med lokalavdelingene. Fag: Vært i dialog med NSO, der jeg og leder skal diskutere et evt. Medlemskap. Skal i møte med Bis eksamenssjef. Deltok på studentpanel, sammen med representanter fra LA Er meget fornøyd med hvordan LA forbereder seg til disse møtene. Avholdt fagseminar, noe som ga gode resultater, ettersom vi prøvde ut en ny -og effektiv- prosess for

4 kursevaluering. Deltok på møte med CBS og SBIO sammen med neon av dere i SL. Fikk fjernet eksamensreglene til arbeidskrav. Deltatt på dialog sammen med BI og SBIO ang. Nydalens kursevalueringer. Deltok på møte sammen med SBIO. Vært i tett dialog med klassekontakter, og LA. HR: Generalforsamlinger diverse arbeidsoppgaver om effektivisering (KVK). Snakket en del med VK på de skolene som skal gå over til HR. Folk er veldig motiverte, det kan man se på promoteringene. Har fått litt ettereffekter av vedtektskomiteen, fem av de gikk rett igjennom. Litt diskusjoner rundt stillingsinstrukser. Skal være ordstyrer i Bergen, sammen med Silje som bisitter og Andre Skoog som referent. Saken i velferdstinget i Stavanger kom opp i media. Søkte om ,- og fikk ,- Har vært med på noen intervjuer. Begynt med Landsmøtepapirene. Kontinuerlig kontakt med lokalavdelinger. HR2: Jobbet med intervjumalene, der jeg har tenkt å renovere dem ganske. Har vært deltakende under intervjuene i Trondheim. Planlagt promoteringen til intervjuprosessen til SL. Vært i dialog ang. Flyers, som skal gis ut til LA. Intervjuprosessen blir tatt som egen Evt.-sak. Startet internrekruteringsprosessen, der jeg har mottatt mange gode tips, som skal oppfølges. Har startet forberedelsen til stand på NLD i Stavanger. Deltok på CBSmøtet, sammen med andre i SL. Nær kontakt med LA, og stått disponibel ovenfor div. Arbeidsoppgaver som har blitt delegert til meg. Sak 15-14: Oppføring av eventuelt saker HR2: 2. MANA: 1. Sak Til behandling: Refusjon av frivilligbillett til Hemsedal/ v HR Bakgrunn: Saken kom opp som et samtaleemne under årets Vinterleker i Hemsedal blant et utvalg av de BIS frivillige. Saken kom opp som et resultat av at arbeidsmengden som ble lagt ned av de frivillige fra BIS. Det ønskes at det diskuteres og besluttes en fullstendig refusjon/delvis refusjon, av billettprisen til de BIS frivillige. Notat: HR2 orienterer. HR2: Etter dialog med en av de frivillige, har vi besluttet å ta dette opp på styremøtet. Det som kommer frem er at enkelte av de engasjerte følger at arbeidsmengden har blitt feil-kommunisert, og med det ikke var forberedt på hva som skule gjøres, og prisen det ville kostet. Hvis det skulle forekomme en refusjon, ønsker saksoppmeldere at dette skal bli dekket av vinterlekene, og ikke SL.

5 Notat: HR2 driver interaktiv informasjonsformidling, der styret kan stille spørsmål. Spørsmålene er rent informasjonssøkende, og vil derfor forbli konfidensielt. Notat: Leder fremmer nytt forslag til vedtak: Nytt forslag til vedtak: Leder og HR2, sender ut en mail, som skal samle inn mer informasjon, og vedtak om refusjon skal ta plass i Stavanger. Forslag til vedtak: De frivillige fra BIS får sine Hemsedalbilletter fult refundert / blir ikke fakturert. Notat: Originalt forslag til vedtak stemmes over først, aktivt, og så stemmes det over nytt forslag til vedtak, igjen, aktivt. Vedtak: Originalt forslag til vedtak: Enstemmig nedstemt. Vedtak: Nytt forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak Til behandling: Søknader om ekstradeltagere til Landsmøte 2014 v/pk Bakgrunn: Sentralledelsen åpner hvert år for at lokalavdelingene kan søke sentralt om å dekke ekstra observatører til styremøtet (endring: Landsmøte). Vi skal nå behandle hvilke søknader vi ønsker å dekke under landsmøtet Notat: Leder orienterer om tidligere prosedyrer. PK orienterer om søknadene. Leder åpner for diskusjon. Kommunikasjon: Etter å ha sett på enkelte LAs søknader, ser jeg at det er forskjellige premisser de søker på. PK: Svar kommunikasjon: Det denne saken omhandler, er hvilke verv vi ønsker å dekke. Leder: Vi har sett på enkelte av de, der for eksempel Drammen ikke har påtroppende, og vil derfor stille ulikt. Leder: I fjor valgte vi å dekke påtroppende økonomiansvarlig, der vi har fått god tilbakemelding på dette. Påtroppende Leder kommer uansett til å bli dekket. Jeg vil også oppfordre til å prioritere påtroppende, istedenfor avtroppende. Kommunikasjon: Jeg ønsker å prioritere avtroppende, grunnet den kunnskapen de sitter med, burde være representert ved landsmøtet. PK: Svar kommunikasjon: Jeg er delvis enig. Jeg mener vi burde prioritere påtroppende når det kommer til observatørposisjoner, og siden de fleste avtroppende er allerede representert ved delagasjonen. Leder: Jeg ønsker at vi stiller spørsmål på om av- og påtroppende KVK/VK/HR blir forsvarlig å dekke.

6 HR: Ønsker å prioritere søkende KVK/HR, via søknad, ettersom dette er utrolig nyttig erfaring, der de kan se organisasjonens oppbygning, og hvordan landsmøtet praktiseres, og dermed gi direkte utslag på GF-LA. Kommunikasjon: Svar HR: Ser meg enig i HRs uttalelse. PK: Ønsker at vi prioriterer økonomiansvarlig, ettersom de får en grundig innføring i LNU og NSO. HR: Svar PK: Vil påpeke at LNU-innføring vil komme på det første økonomiseminaret, som kommer innen kort tid etter satt vervsperiode. Kommunikasjon: Jeg ønsker å fremme at HR blir dekket, ettersom de har et såpass nært forhold til Leder. Kommunikasjon: Jeg ønsker å fremme forslaget at påtroppende skal prioriteres, der vi sender ut en vervliste, der det er opp til hver respektiv LA, til å velge hvem de ønsker å prioritere. Leder: Svar kommunikasjon: Vil heller at vi dekker en homogen gruppe verv, der det blir enten økonomi, eller HR. PK: Man må se det litt opp i mot hverandre. Hvor mye kommer de påtroppendeverv-la til å knytte bånd? Hvis vi kanskje legger mer vekt på dagsarrangementet, sånn at det oppfordres til forholds-bygging på tvers av LA. Notat: Leder leser opp forslaget til økonomiansvarlig, som kommer i skriftlig form. HR2: Fremmer forslaget om å dekke økonomiansvarlig, og se på HR som et sekundærvalg, som dekkes hvis det blir økonomisk forsvarlig. Notat: Styret stiller seg positiv til HR2s forslag. Stemmes over: Det søkes om: påtroppende økonomi i: Bergen, Stavanger, Kristiansand, og Trondheim, og avtroppende fagansvarlig fra Drammen. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 18 14: Til orientering: SSR i stiftelsens styre v/leder Bakgrunn: Vil redegjøres for på styremøtet (deler av denne orienteringssaker er konfidensiell) Leder, SSR: På forrige styremøte, ble en sak tatt opp til dagsorden, som SSR ønsker å redegjøre for. Sak 19-14: Til orientering: Overlappingsdokumenter v/hr

7 Bakgrunn: HR jobbet mye for å sikre en bedre overlapping for kommende sentralstyre og til veiledning for LA. HR ønsker å presentere denne for styret for å gi dere muligheten til å komme med innspill. Notat: Overlappingskontraktene er delt ut til SL i forkant av møtet. Notat: Styret ønsker å utforme lignende kontrakter for sentralledelsen. Sak 20-14: Til behandling: Kåring Landsmøte 2014 v/leder Bakgrunn: Konfidensielt Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 21 14: Til orientering: Premier til Landsmøte 2014 v/pk Bakgrunn: Det har tidligere vært litt forskjellige praksis rundt premiene på landsmøtet og PK ønsker at vi sammen skal bli enige om en praksis rundt hva som vil være ønskelig og passende. Notat: Styret diskuterer hvilken for premiene til LM skal komme i. Sak 22-14: Til orientering: Videre samarbeid med CBS v/leder Bakgrunn: Vi hadde møte med CBS i Nydalen for noen uker siden, og ble der enige om et fremtidig samarbeid. Leder ønsker å orientere for samarbeidet Notat: Leder orienterer. Leder: Sammen med ØA, har vi kommet frem til at hvis det skulle forekomme et møte med CBS, etter LM, skal påtroppende og avtroppende Leder delta. Sak 23-14: Til orientering: Endringer i stillingsinstruksene v/leder Bakgrunn: Trondheim skal kommende GF endre på stillingsinstruksene sine. Leder vil presentere endringene de foreslår og ha en diskusjon om dere ønsker en lignende ordning for SL. Notat: Leder Orienterer. Kommunikasjon: Jeg mener det kan gi negative resultater, ettersom en person som er satt sentralt, ikke har like definerte arbeidsoppgaver, og ved et slik dokument, kan det ende med å innskrenke handlingsfriheten til den sittende personen. PK: Ser meg enig med kommunikasjon.

8 HR2: Mener det kan være positivt for oss. Dette er noe som vil være spesielt hjelpsomt for oss i HR. Spesielt hvis det blir implementert et punkt om hvordan man representerer BIS, eksternt. PK: Ser meg også enig i det HR2 sier. Det med å implementere et punkt som tilsier at man er ansiktet til en organisasjon. Dette er også noe som blir praktisert i arbeidslivet. HR2: Jeg vil oppfordre til dette. MANA: Jeg sier meg enig i det PK sier. Dette skaper en litt annen forpliktelse. HR2: Dette konseptet er mer i tilfelle hvis noe ikke blir gjort. MANA: Det er mulig å fremme dette som et litt mer høytidelig dokument. HR2: Dette blir mer som en kontrakt, ikke en ekstra stillingsinstruks. Kommunikasjon: Jeg mener dette blir en repetering av stillingsinstruksene. HR: Mener vi kan få disse utformet, så fremmer vi dem i sin fulle form på styremøtet i Stavanger. Notat: HR tar på seg ansvaret for å utforme disse evt. Kontraktene, for å så fremme dem til kommende styremøte i Stavanger. Sak 24-14: Til orientering: Overlapping 2014 v/pk Bakgrunn: Det nærmer seg overlapping og PK ønsker en diskusjon rundt hva styret mener er viktig for kommende overlapping og en liten runde med fordeling av arbeidsoppgaver. Notat: PK orienterer. PK: ønsker at vi skal se på evt. Datoer som alle kan delta på juni, og juni, diskuteres. Notat: Det forblir konfidensielt hvor overlappingshelgen avholdes.. Notat: PK fremmer en evt. Dagsorden, som kommer til å være dags- og kveldsopplegget. (dette forblir konfidensielt) Sak 25-14: Til behandling: Søknad om penger til langsiktig investeringer LA Bakgrunn: BIS Bergen har søkt om støtte til langsiktige investeringer og søknadene vil bli sendt ut i egen mail. Notat: Samlet søknadssum er på kr Kommunikasjon: Stiller meg bak denne søknaden. Økonomi: (innsendt): Denne søknaden trår i takt med de satte retningslinjene. Dette vil gjøre det lettere for kommunikasjonsansvarlig og grafisk ansvarlige. Kommunikasjon: Denne datamaskinen vil bli brukt av kommunikasjonsansvarlig, kommunikasjonsutvalget, og Slippen. Jeg oppfordrer til å godkjenne denne søknaden. Forslag til vedtak: Styret godkjenner søknaden

9 Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 26 14: Orienteringssak: Eventuelt saker HR2: sak 1/2: Etter å sendt ut en mail på forhånd, ønsker HR2 en diskusjon rundt caser til intervju ovenfor valg av neste års sentralledelse. MANA: sak 1/1: MANA orienterer om prosessen rundt avtalen med en nasjonal bemanningspartner. HR2: sak 2/2: Denne orienteringssaken er konfidensiell ettersom den omhandler den kommende intervjuprosessen. Møtet er hevet kl. 15:59.

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer