Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen Referat. Styremøte Sentralledelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen"

Transkript

1 Referat Styremøte Sentralledelsen 1

2 Innholdsfortegnelse Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak Orienteringssak: Oppføring av saker til eventuelt Sak Orienteringssak: Kort orientering fra Sentralledelsen Sak Orienteringssak: Oppsett Podio Sak Behandlingssak: Studentundersøkelsen 2013 Sak Behandlingssak: Foreløpig regnskap Sak Orienteringssak: Studentpolitikk i BIS Sak Orienteringssak: Organisering av SL Sak Orienteringssak: Potensiell fusjonering av BIS og SBIO Sak Eventueltsaker 2

3 Sted: Stavanger Tid: Ikke tilstede: Marked og næringslivsansvarlig, VK2, Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Sentralledelsen godkjenner innkalling og dagsorden Vedtak: Godkjent Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer og PK som referent Vedtak: Godkjent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Sentralledelsen godkjenner referat fra styremøtet Vedtak: Godkjent Sak Orienteringssak: Oppmelding av saker til eventuelt André 2, Veslemøy 1, Tone 1, Maren Sofie 1. Sak Orienteringssak: Orientering fra Sentralledelsen André: Hadde seminar forrige helg, fokus på HR. Litt fokus på økonomi og casetrening. Drøftet en del ting. Jobbet med blant annet overlappingsdokumenter. Strukturen i internevaluering skal tas opp og endres, for å forbedre den. Videre skal jeg skrive evalueringsrapport på seminaret, jobbe videre med stillingsinstrukser. Jobbe litt videre med overlappingsdokumenter for å sikre god overlapping for neste års styre. Etter nyttår har jeg hatt møte med Hanna Gabel ved BI Nydalen for å diskutere hvordan vi skal gjennomføre studentundersøkelsen i år. Forskjellen i år vil være at i år vil det kun være et representativt utvalg. Vi har funnet tidsperioden for når det skal være. Det vil sendes ut på høring i styrene på LA i forhold til tidspunkt. Var på mediehåndteringskurs, hadde da møte med kommunikasjonssjef Yngve Kveine. De ønsker at vi skal være enda mer aktive og synlige. De er behjelpelige for oss i hva vi måtte ønske. Skal ta kontakt med alle lederne. Har tatt kontakt med lederne, for å se om jeg kan hjelpe de med noe i velferdsting rundt omkring. Velsemøy: Det har ikke vært så ekstremt mye nytt å gjøre i forhold til tidligere. Litt å gjøre med valgkampen. Ellers har jeg tatt kontakt med mange personer fra næringslivet, og Herman 3

4 Friele har valgt å hjelpe til å lage en promofilm for valget. Har sett på vedtektene til SBIO, NTNU og NHHS. Begynt å planlegge promoteringen vi skal ha fremover mot LM. Har vært vanskelig siden vi har manglet aktivitetsplanen fra LA. Fremover skal jeg planlegge promoteringsturen. Jobbet med utlysning til kommunikasjonsansvarlige. Promotere ledige verv frem mot LM. Være mer delaktig i forhold til Trondheim. I Bergen går det veldig greit, de tar mye initiativ, trenger bare litt oppfølging og veiledning. Har VK seminar neste helg. Eva: Forrige styremøte var i november og siden det har jeg hatt en rolig juleeferie. Fullt kjør etter jul, med tanke på seminaret og alt rundt det. Seminaret gikk bra bortsett fra at jeg var syk på søndag. Nå fremover blir det internevaluering, vi får se hva som blir sagt på det her nå i dag og overlappingsdokumentene. Så har vel André fortalt resten vi har holdt på med. Tone: Rolig den siste måneden. Valgte å ikke dra på UUV i desember da det var svært få saker. Vært noen klager men de har ikke kommet opp til meg da, de har stoppet tidligere. Har møte på mandag og tirsdag så har forberedt meg på det. Ellers så tikker kursevalueringene inn på LA. Grunnet nytt skjema er de bedre nå enn i fjor. Skal ha mer fokus på oppfølging lokalt fremover. Sivert: Betalte ut medlemskontingenten rett etter styremøte i Drammen. Tok litt fri i jula og bare betalte regningene. Sittet med regnskapet som skal presenteres etterpå. Mangler å få sendt og godkjent det av Deloitte. Mye oppfølging på LA med regnskapsføring. Hatt problemer med 24/7 igjen, det er jo standard. Fremover ferdiggjøre regnskapet. Til vi skal til Trondheim skal et nytt budsjett for 2013 være klart. Er i kontakt med LNU og regnskapsseminar. Jobber med rutiner rundt økonomistyring. Per Olav: Jobbet med nedleggelsen, har reist en god del til Drammen og Kristiansand. Vært i forhandlinger med skolene om hvordan vi skal gjøre nedleggelsen. Sitter i prosjektgruppe hvor vi jobber med hvordan vi skal gjøre nedleggelsen. Hatt mye kontakt med SBIO, hadde siste møte på mandag som var. Har sendt en sak til SBIO sitt styre om sammenslåing av BIS og SBIO for å høre hvordan stemningen er i SBIO og om det kan være aktuelt. Hatt mye kontakt med LA. Mye usikkerhet på LA i forhold til nedleggelsen. Skal til Drammen neste uke for å se på potensielle omorganiseringer. Arrangert styringsgruppeseminar. Vært i Trondheim og blitt intervjuet og filmet for VK i Trondheim. Valgt inn som SSR, første møte i februar. Hatt en del kontakt med traver, Håvard. Oppfølging av LA og SL. Har den siste uken prøvd å sette med inn i studentaksjonen for å få oversikten over den. Fremover blir det nedleggelsen, styringsgruppemøte i februar, studentaksjonen. Sak Orienteringssak: Oppsett Podio Bakgrunn: BIS sitt oppsett i Podio fungerer ikke, og det er tydelig at det blir for vanskelig å bruke dette ned mot LA. 4

5 Forslag til endringer presenteres ved MA/NA. MA/NA er ikke tilstede under styremøtet. Per: Podio er noe som man ikke lenger ønsker å bruke seg av etter ønske fra styringsgruppa. Det vil bare bli bruket som filbank. Nå som vi har facebook og mail er det unødvendig med en tregere løsning. Dette er for å gjøre det mer praktisk over en lengre periode. Sak Orienteringssak: Studentundersøkelsen 2013 Bakgrunn: Gjennomgang av spørsmål. Hva ønsker vi å legge til? Fjerne? Administrasjonen vil helst at vi skal bruke et representativt utvalg. Er det viktig for oss at alle får mulighet til å svare? Per Olav: Velsemøy: Har bestemt meg for å ta det i Hemsedal. Ønsker å bygge opp en undersøkelse som består av riktige spørsmål for å få ordentlige svar og ikke så usaklige som i fjor. Ønsker å ha en undersøkelse vi kan bruke ved flere situasjoner gjennom året. Vil opp en god dialog med LA for å undersøke hva de ønsker å ha med i stede for ta vi bestemmer. Hvorfor representativt utvalg? For at det sendes ut så mange undersøkelser ønsker BI nå å kjøre flere undersøkelser med representativt utvalg. Jeg sender ut alt i løpet av et par dager. Sak Orienteringssak: Foreløpig regnskap Bakgrunn: ØA ønsker å redegjøre for foreløpig regnskap for BIS Sentralledelsen. Sivert: Tok det med så dere får sett ca. hvordan vi ligger an. Har ikke tatt med hvordan vi ligger an i forhold til budsjett. Vi har spart en del på flybilletter og hotell. Viktig å overhold flybillettfristen for å spare mer penger. Vi går 160 i pluss, noe som er litt mer enn planlagt. Under budsjettert på flyreise og hotell, men nærme på mat. Profilering, der har vi holdt oss under budsjett. Veslemøy: Hvor er profilering? Sivert: 6920 Maren Sofie: Hva er profilering? Sivert: Gensere, gaver osv. Hva er 6400? Sivert: Arbeidsgiveravgift. Veslemøy: Hva vil du endre til budsjett ? 5

6 Sivert: Endre samarbeidsinntekt. Redusere fly, øke seminar. Ettersom sosialt seminar er flyttet fra Hemsedal og KVK har begynt med seminar. Per Olav: Noe du ser vil bli tatt på LM. Sivert: Spart på noen punkter, NSF, kommer til å bli noen kommentarer på LM2012. Nettsider, nye kostnader: Per Olav: Hva tenker du rundt resultatet at vi går så mye å pluss? Sivert: Det har vært vanskelig å si i forhold til at flere av postene er så variable. Tone: Er det ikke bra at vi har klart å spare litt? Ønsker at profileringen burde være høyere. Sak Orienteringssak: Studentpolitikk i BIS Bakgrunn: SPA orienterer om hvilke saker som skal jobbes med dette semesteret og hva som blir fokusområdene på det politiske området i tiden fremover. SPA orienterer også om hvordan arbeidet med de politiske fokusområdene foregår i praksis. Nå har Kaja kommet ordentlig inn i vervet så vi har lagd en liste over mennesker vi ønsker å treffe. Ønsker å lage et studentpanel, for å kunne ha noe vi kan jobbe mot. Sende ut til LA for å få innspill. En workshop kan være en god start på det. Booker et par møter når jeg skal til Oslo med politikere. Snart landsmøteperiode, og da er de mottakelige. Ønsker å påvirke de som kan havne i maktposisjoner, ettersom det mest sannsynlig blir regjeringsskifte tror jeg. Sivert: Hva vil det si med merknader i budsjettet? Merknader er en positiv ting da vi kan peke tilbake på det, men vanskelig å si hvor mye de vil gjøre med saken hvis de kommer til makten. Ting går veldig sakte i politikken og saksgangen er treg. Det er kun ministeren som bestemmer hva som skal jobbes med. Viktig å tenkte langsiktig. Fått med faktadokumenter fra kommunikasjonsavdelingen til BI for å bygge en sak. Tittet gjennom studentundersøkelsen fra i fjor, så at det var lite. Ønsker å få tak i media for å få litt blest rundt det hele. André: Hvordan vil du jobbe ut mot studentskipnadene? Sagt det til alle LA alle jeg bistår de med hjelp om ønskelig. Drammen, Stavanger og Kristiansand er i skipnaden, Trondheim er langt i prosessen. Bergen er den usikre avdelingen på dette punktet. Veslemøy: Kanskje du kan hjelpe til på Twitter, har skjønt at det er mange unge mennesker på twitter? Det kan jeg se litt på. Det er startet et samarbeid med Handelshøyskoler i Norden for å få tettere kontakt. 6

7 Sak Orienteringssak: Omorganisering av SL Bakgrunn: Som et resultat av at BIS som organisasjon er i omfattende endring gjennom nedleggelsen av BI Kristiansand og BI Drammen, vil det være hensiktsmessig å se på hvordan organisasjonen kan utvikle seg i takt med disse endringene. Et steg i arbeidet vil være å se på organiseringen av sentralleddet, og om det er rom for effektivisering og endringer i leddet, som vil være hensiktsmessig for å opprettholde sentralleddets viktige rolle i organisasjonen. Leder ønsker en gjennomgang av sentralleddets organisering og arbeidsområder, for å se på potensielle muligheter for endring. Ønsker innspill fra Sentralledelsen på dette. Per Olav: På bakgrunn av at vi skal bli mindre LA vil det være hensiktsmessig å se på hvordan vi kan vi kan omorganisere oss. Vi ser på dette for å være proaktive, slik at vi er i forkant av de endringene som vil måtte komme på litt lengre sikt. Jeg ønsker en diskusjon rundt hva som kan være aktuelt å få til, hva vi kan endre på, og om det også er noe som eventuelt kan kuttes. Hovedmomenter fra diskusjonen Sentralledelsen ser behovet for å kunne gjøre noen justeringer på oppbygningen for å tilpasse seg de nye endringene som organisasjonen står ovenfor. En eventuell konstellasjon som diskuteres, er å se på en potensiell sammenslåing av KVK og VK - dette for å få mer i retning av et HR-verv. Det diskuteres også mulighetene for å omrokkere på arbeidsoppgavene til SPU, slik at disse oppgavene ivaretas av andre verv. Det vil i fremste rekke bety en forflyttning av oppgaver fra SPU til leder, og at en får til et mer dyptgående politisk samarbeid med SBIO. Det diskuteres også rundt kommunikasjonsvervet sine arbeidsoppgaver, hvor en potensielt ser muligheten for å omrokkere på noen arbeidsoppgaver. Sentralledelsen ser mange muligheter for en potensiell omstrukturering. Dette vil uansett være noe som dikteres litt på vei av hva som blir utfallet rundt nedleggelsen av Drammen og Kristiansand. I tillegg påpekes det at en har et stort potensial i å gjøre mye mer ut av en del verv enn hva man gjør i dag, noe som gjør at det kan være hensiktsmessig å tappe ut potensialet før man ser på mulighetene for å kutte verv eller kutte arbeidsoppgaver. Sak Orienteringssak: Potensiell fusjonering av BIS og SBIO Bakgrunn: På bakgrunn av nedleggelse av BI Kristiansand og BI Drammen, vil organisasjonen BIS ila få år ha 3 lokalavdelinger. Dette vil ha konsekvenser for organisasjonen og føre med seg en del endringer. Dette gjør at en potensiell sammenslåing med vår søsterorganisasjon SBIO vil være aktuelt tidligere enn hva som tidligere har vært skissert. Leder ønsker innspill på hva sentralleddet tenker rundt en potensiell sammenslåing, hvordan oppbyggingen av en ny organisasjon vil kunne se ut og hvordan prosessen videre vil se ut. Per Olav: Kort sagt vil den nye situasjonen, med at vi blir stående med 3 lokalavdelinger om ikke så alt for lenge, potensielt føre med seg endringer. Dette vil være en minkende studentmasse, og sentralleddets rolle vil være noe forandret. Dette gjør at vi starter og se på mulighetene for en sammenslåing med SBIO på litt kortere sikt enn hva som tidligere har vært snakket om. Det viktigste ved en slik sammenslåing er at vi ivaretar våre studenter på en like god måte også videre på alle LA, samtidig som at SBIO får muligheten til å fortsette den 7

8 vekstfasen de er inne i. Per dags dato vil det være mest aktuelt med en paraplyorganisasjon med samme navn, og hvor man sitter med et samlet hovedstyre på toppen, men hvor det er rom for individuelle friheter innenfor disse rammene. Det er blitt meldt opp en sak til styret i SBIO om en sammenslåing kan være ønskelig, og den videre prosessen vil være påvirket av styrets innstilling til saken. Sak Eventueltsaker Tone: Undervisningutvalget mandag en sak jeg vil ta opp er at økonomilinja ikke har noe muntlig fag. De har lite trening i det, så vil fjerne kommunikasjonsfaget, bytte ut med internasjonal markedsføring som muntlig fag. Vil også høre om de andre skolene har oppgaveskrivningskurs på alle skolene. Finans 1 kurs på kveldene for oppgaver. Veslemøy: Maren Sofie: Tone: Tone: Excel kurs til elevene. Det trengs. Studentassistent ordning, vil det videreføres og utvikles? Vi har det i Bergen i mikro og finans. Det er høy strykprosent, så vi må gjøre noe, ha kveldskurs og mer undervisning. Forelesninger er passivt, oppgaveseminarene er mye mer aktive og har derfor mer tro på det. En del småendringer i kursevalueringene, og dette vil jeg jobbe mer med. André: André: Veslemøy: Maren: Vi hadde KVK-seminar og da hadde vi en person med mye HR erfaring. Vi nevnte internevalueringen, og hun ble overrasket over at det ikke var muntlig. Slik det er nå fungerer det ikke optimalt. Vi ønsker å innføre evalueringsmøte, hvor vi har et åpent forum. Starter med et møte og har forventninger til vervet. Et måte til hvor en evaluerer hvordan oppgavene blir gjort. Ofte blir det slik at folk går til andre og prater om frustrasjonen sin, så vi ønsker å unngå dette. Stryk Dato for Landsmøtet. Dato bestemt til april. Ønsker å informere om opplegget for Sentralledelsen de dagene vi er i Hemsedal. 8

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-09-2012 SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-09-2012 SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 09.09.2012 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-12 - Behandlingssak: Trekking av dobbeltstemme for behandlingssaker Sak 2-12 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 10-01- 2015 REFERAT. Styremøte 10.01.2015 Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 10-01- 2015 REFERAT. Styremøte 10.01.2015 Bergen Styremøte BI Studentsamfunn 10012015 REFERAT Styremøte 10.01.2015 Bergen 1 Styremøte BI Studentsamfunn 10012015 Innholdsfortegnelse Sak 01 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 25-10- 2014 REFERAT. Styremøte 25.10.2014 Kristiansand

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 25-10- 2014 REFERAT. Styremøte 25.10.2014 Kristiansand REFERAT Styremøte 25.10.2014 Kristiansand 1 Innholdsfortegnelse Sak 83 14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 84-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 85-14 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer