Deltagere: Leder, MA, NA, SP, KVK, Fag, VK2, ØA BIS Trondheim, MA BIS Trondheim, Fag BIS Trondheim, web, VK, ØA, PK og KA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltagere: Leder, MA, NA, SP, KVK, Fag, VK2, ØA BIS Trondheim, MA BIS Trondheim, Fag BIS Trondheim, web, VK, ØA, PK og KA."

Transkript

1 Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: Trondheim Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Deltagere: Leder, MA, NA, SP, KVK, Fag, VK2, ØA BIS Trondheim, MA BIS Trondheim, Fag BIS Trondheim, web, VK, ØA, PK og KA. Sak Behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag vil vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt. Sak Behandling: Godkjenning av innkalling og referat Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Enstemmig vedtatt Sak Orientering: Eventueltsaker ØA: 3 Fag: 1 KVK: 2 Marked: 1 Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Leder: Den siste perioden min har jeg jobbet veldig mye med strategien. Det har vært mange uløste gåter rundt denne og føler jeg har klart å sette ting i perspektiv. Fokuset rundt denne delen har hovedsakelig vært diskusjoner med lederne lokalt og andre i organisasjonen. Det har også vært en del dialoger med økonomi for å høre status quo rundt om i organisasjonen. Videre så har jeg snakket enn del med styrerepresentanter for å høre om forbedringspotensialer for oss i sentralledelsen og har kommet frem til at en internevaluering ville kommet på et riktig tidspunkt. Har vært litt dialog med ledelsen i nydalen rundt et nytt dialogmøte, som nå er satt til 3. November. Videre har det vært planlegging rundt vårt styremøte i Trondheim, hvor dialogen mot lokalt har vært god. Har også vært i dialog med Sine om forskjellige problemstillinger som oppstår i BIS og SBIO. Har kommet til enighet om en hyppigere dialog om hvordan vi gjør vår organisasjonen bedre og visaversa. Dialogen rundt LNU mot lokalt kunne vært bedre, men har nå fått inn alle søknader som leder og ØA skal gjennomgå i slutten av oktober hvor det blir lagt frem et forslag på styremøtet vil komme i November. Har også skrevet innlegg i leders dag på BIS.no og fått implementert kalenderfunksjonen i våre mailer. Fokus fremover blir hovedsakelig rundt vår strategi og implementeringen av denne samt ha et større fokus på dialog innad sentralstyret.

2 Økonomi: Siden sist har mye av jobben gått med på å refundere utlegg og betale regninger som oppsto under NSF i Stavanger. August og september er nå avstemt, og jeg og Anders er i gang med å behandle LNU-søknader. På inntektssiden har alt av inntekter for året 2011 kommet inn, primært 2. del av årsstøtte og medlemskontingent for året 2011 (utbetales i 2012). På kostnadssiden er vi helt ajour, medlemskontingent til LA er utbetalt og LNU ligger aktivert i balanse klart til utbetaling når søknadene er behandlet og godkjent av styret. Ellers er det mye oppfølging av saker fra LA og litt rådføring ifm. GF rund omkring. Har hatt litt kontakt med 24SO for å prøve å rette opp litt problemer med regnskapssystemet. Har også vært i møte med VL og satt litt retningslinjer for arbeidet fremover. Kan melde om at de er godt i gang! Prosjektkoordinator: Siden sist møte i Stavanger har jeg gjennomført Nasjonalt StyreForum sammen med Sentralledelsen. Sendte ut evalueringsskjema til alle deltakerne som ble returnert, her trakk jeg ut hovedmomentene for å bruke disse som tilbakemelding til Sentralledelsen. Har også skrevet erfaringsrapport som oppsummerer arrangementet, og selvsagt, erfaringene. I etterkant av NSF har det vært oppfølging med blant annet fakturaer og lignende. Det har vært en del reising i det siste, på samtlige, derfor har det blitt en del planlegging og bestilling av flybilletter. Jeg var en tur i Bergen med Kristoffer for hilse på VL-komiteen og og ha en liten gjennomgang. Resten av helgen var jeg med på lederseminar. Fikk være med Vintelekenekomiteen på hyttetur til Geilo, hvor det var mye idémyldring og planlegging frem mot arrangementet. Har hatt dialog med de Sosialtansvarlige om hvordan status er på de ulike lokalavdelingene, fikk også vært med på Oktoberfest når vi var i Bergen, hvor sosialutvalget var i gang for første gang. Jeg har tatt en gjennomgang av stillingsinstruksen til PK ettersom jeg mener at den per dags dato ikke er optimal. Dette er mye i forhold til punktene som går på Vinterlekene. Har sett på disse sammen med Eirin, Kristoffer og Tor Ivar. Ellers har det vært planlegging av Trondheimstur. Fag: Siden sist har jeg arbeidet skrevet sammen kursevalueringene og referatet fra fagseminaret. Jeg har behandlet forskjellige studenthenvendelser fra studenter. Bl.a fått i orden tilgang til artikkelsamlinger til studenter som skal ta konteeksamen fra den gamle reformen. Hatt mye kontakt med fagansvarlig i SBIO og vi arbeider sammen om en sak som skal taes opp i kollegiet og undervisningsutvalget. Dette gjelder karakterbegrunnelser. Bakgrunnen for dette er at mange sensorer ikke holder fristen og når de først får sent disse ut så er de tynt og dårlig begrunnet. Vi arbeider også for å få omskrevet kursevalueringene, da disse ikke er spesielt gode. Forhåpentligvis så får vi støtte fra kursansvarlige i statistikk og metode og dataanalyse. Jeg har skrevet to innlegg til fagbloggen. Det har vært litt saker fra klagenemda, men merker at pågangen her har begynt å dabbe av, noe som gjør at jeg får bedre tid til andre ting.

3 Jeg har vært i møte med fordelingsutvalget i Studentsamskipnaden i Agder og fordelt midler til forskjellige studentorganisasjoner. Jeg har vært et par ganger i Nydalen i møte med Kollegiet og UUV, og fått tilsendt to store bunker med sakspapirer som jeg har satt meg inn i. I Kollegiet ble blant annet saken til Linn Herheim om større fokus på pedagogisk bakgrunn tatt opp. Det er igangsatt forskjellige tiltak for at studenter skal lære på en bedre pedagogisk måte, men vi kom ikke videre når det gjelder saken til Linn. Det tilbys pedagogiske kurs til forelesere, men disse er frivillige. Administrasjonen er forsiktig med å sette for strenge føringer når det gjelder dette, og det vil de fortsette å være. Jeg hadde også et innlegg i en ansattelsessak i kollegiet da kandidaten hadde for tynn pedagogisk bakgrunn. Dette ble desverre ikke tatt til etterretning da han hadde hatt prøveforelesning som BI var fornøyde med. Derfor vil jeg jobbe for å få studenter til å ha et ord med i laget når det gjelder prøveforelesninger for nye forelesere. Jeg har vært på LEF i Stavanger, hvor jeg og Viola holdt en presentasjon av sentralledelsen. Utrolig gøy og kjempeinteressant. Ble igjen veldig inspirert av Christian Rangen. Opplegget var veldig bra, men veldig dårlig informasjon i forkant. Ellers så har jeg tatt en skikkelig raptus på reiseregninger. Brukte to drøye timer på dette, så nå håper jeg at jeg kan få bankkort snart, da dette er veldig tidkrevende + at det går utover min personlige økonomi. Jeg har veiledet og hjulpet fagansvarlige på LA når det gjelder klassekontakter og kommende temakvelder. Vi har skrevet fredagsmailer og jeg gir de tilbakemeldinger på disse, noe de synes er veldig positivt og motiverende. Mandag er det generalforsamling med BIS Kristiansand som jeg skal delta på. Ser frem til det :) Det har vært veldig mye jobb med fagvervet i det siste, og jeg jobber iallefall et par timer daglig. Veldig gøy, men det går desverre utover skole og jobb. Kommunikasjon: Siden NSF har jeg oppdatert hjemmesiden hyppig, dette har tatt mye tid. Satt alle i gang med å skrive om sine verv, et tiltak jeg tror funker godt og som får vist alle hva vi gjør i Sentralledelsen. Angående hjemmesiden har Espen tatt over mye av planleggingen, men har selv pushet på samtlige av KA LA til å oppdatere og ha informasjon på alle delene! Var i Oslo som alle sikkert har lest om på hjemmesiden, det var utrolig morsomt og lærerikt! Har etter det hatt tett dialog med Maria i Redd Barna angående hvordan vi skal gå frem. Alle skolene utenom Stavanger har satt leder for Studentaksjonen. På mandag skal Tone og jeg inn i klassene for å gjøre litt mer rekrutteringsarbeid. I helgen hadde Cathrine og jeg en presentasjon under LEF i Stavanger. Dette var spennende ;) Har i tillegg begynt planleggingsprosessen mot et kommunikasjonsseminar i november. Muligens andre helgen i november. På onsdag skal jeg delta på markedskvelden i Bergen! GLEDER MEG! Marked: Det blir utrolig godt å se alle igjen etter en periode fra hverandre. Siste gang vi alle møttes var på NSF hvor jeg hadde det utrolig fint med dere alle. Siden sist har jeg hatt to skypemøter med mine markedsansvarlige, hvor hovedtemaene har vært:

4 - Samarbeidsavtaler - Undergrupper - BISniss - Markedsdag På NSF ble vi alle enige om at alle skal arrangere markedsdager på lokalavdelingene. Noe som aldri har vært praktisert på annet en de større skolene. Initiativet virker det som bedrifter og studenter setter stor pris på, noe som er positivt for BIS og markedsvervet! Alle har fått satt markedsundergrupper som fungerer utmerket, etter inntrykket jeg har fått! Trygve og jeg har også jobbet en del sammen i Nydalen, hvor KSD og BISniss har stått i fokus. Møtet vi hadde med NU ang. KSD i Nydalen var vellykket. De skulle ta dette videre til Sine og ledelsen for å snakke med de om det. Selv om Sine har fortalt oss at hun har overlatt alt ansvar til NU. Dette tror jeg kommer til å gå veldig bra og gleder meg til å komme igang med arbeidet sammen med Trygvolini. Ellers er jeg i samtaler med Dolly Dimples ang. en sponsor-, prosent avtale for studentene. Avtalen er vanskelig å jobbe med, jeg er redd for å tråkke noen på tærne ettersom noen kanskje har eksklusive avtaler på sine lokalavdelinger. Dette tenkte jeg å snakke mer om med markedsgjengen denne helgen. Eller har mye av tiden gått til evalueringene som jeg storkoste meg med. Jeg hadde endelig noe å gjøre, så jeg slapp å se Premier League og Primera Divisione! Jeg har også mista lappen btw. og gratulerer meg selv hver morgen jeg å stå opp kl for å rekke forelesning og skolen. Ellers så blir denne helgen magisk sammen med dere, det er jeg sikker på :) Næringslivsansvarlig: Har siden sist, satt seg mer inn i vervet. Tatt en evaluering av NSF med undergruppen. Kom fram til at informasjon kunne vært bedre angående månedsmail. Har etter det jobbet med planlegging til BISNISS sammen med MA. KSD Fått med seg NU i BI Nydalen. Jeg kommer til å være prosjektleder. De som totalt skal være med på planlegging av prosjektet: MA, NA, leder NU til. Skal få til en workshop med disse fortløpende. KVK: Siden forrige styremøte har Eva jobbet med vedtekter til Vinterlekene. I forbindelse med dette har hun hatt møte med Tor-Ivar, tatt noen telefoner og sendt noen mail for å kunne lage et best mulig vedtektssett, som alle verv det berører er fornøyd med. Eva har også hatt oppfølgingssamtaler med KVK på LA, hvor hun har forhørt seg om hva de syntes om opplegget vårt på NSF, om de har vært oppe i noen spesielle utfordringer den siste tiden, og ellers bare hvordan det går. I tillegg har hun jobbet med internevalueringene som dere har sendt inn. Vi er også midt inne i tiden med Generalforsamlinger, og i forbindelse med det har det blitt en del jobb. Eva har også vært med på intervjuer til Vinterlekene-komiteen. Siden forrige styremøte har Eirin vært på styringsgruppemøte i Bergen, der var det som alle vet fokus på strategiarbeidet. Styringsgruppemøtet var utrulig morsomt å være en del av og jeg sitter igjen med et mye mer klart syn på strategien til BIS nå. I etterkant av møtet har jeg hatt fokus på hvordan vi skal jobbe med vedtektene i forhold til den kommende strategien fremover. Dette har jeg sett ikke blir

5 bestemt over natten og jeg må prøve meg litt frem for hvilken måte som vil fungere best. Jeg har begynt å se på kjerneverdiene som ble nedskrevet i forhold til alle stillingsinstruksene til vervene i Sentralstyret og Sentralledelsen. I tillegg til dette har jeg oppdatert de Sentrale Vedtektene etter styringsgruppemøte som var på NSF, her skal alle ha fått tilsendt de nye vedtektene på mail med en forklaring på hva som er endret. De nye vedtektene ligger også nå på nettsiden. Når det gjelder hva annet jeg har gjort denne måneden har det gått mye i mail og telefoner ut til KVK'ene på lokalavdelingene i henhold til Generalforsamlingene som har vært og skal komme. Dette er gjort for å forhøre meg at de har kontroll og minne de på saker som må meldes opp (for eks. stillingsinstruks til Leder for Studentaksjonen). Videre har jeg hatt tett dialog med Camilla ang. stillingsinstruksen til PK i de Sentrale Vedtektene og vedtektene til vinterlekene. Utenom dette har jeg skrevet tilbakemelding til alle KVK månedsmailene, skrevet en del mailer, hatt dialog med fjorårets KVK'er ang. frister til styremøtene (dette skal Eva ta opp på styremøtet),skrevet månedsmail og jobbet med internevaluering. Sist men ikke minst var jeg tilstede på Drammen sin Generalforsamling, der det i år var hele 15 oppmøtte! Fremover vil jeg jobbe med vedtektene i forhold til strategien, dette ser jeg vil ta mesteparten av mitt fokus. Denne siste perioden har det vært mye BIS på meg og dette liker jeg veldig godt! Desverre har det gått litt utover min deltidsjobb så jeg må jobbe når det er styremøte i Trondheim, dette er jeg veldig lei meg for men jeg lover å komme sterkere tilbake ved neste møte :) VK: Siden vi var i Stavanger så har det blitt mye mail skriving, har fått til et møte. Jobbingen har gått mest ut på å se på muligheter for å ha seminar med alle VK, har funnet ut at det vi ikke rekker det før jul, men vi håper på å få satt datoer før jul slik at vi kan gjennomføre det på nyåret. Har hatt kontakt med marked i Trondheim og det er en mulighet for at vi kan bruke deres avtale med Academic Work for å få til et seminar. Christina har også begynt å se på en mulig VK-mal, litt personlighetstester osv. Jeg(Silje) skrev også et innlegg til nettsidene og vi har utlyst vervet som Stiftelsens Styrerepresentant. På torsdag deltok begge VK på GF på BI Trondheim hvor vi også hadde kort presentasjon om sentralleddet. I skrivende stund sitter jeg å venter på deadline for søknadsfristen til VK og KVK i Bergen, skal nemlig dit å hjelpe til med intervjuprosessen til VK da deres eneste VK tenker å søke igjen. Så denne måneden har jeg også hatt litt kontakt med leder og KVK i Bergen for å finne ut hvordan vi skal gjøre det. Gleder meg til å se hvordan de gjør det på andre skoler. Web: I perioden som har gått så har jeg i hovedsak hatt fokus på fire fronter: Første del var presisering av hvilke større elementer som skal implementeres på nettsidene(basert på sak i forrige styremøte). Andre punkt var søking etter kompetente studenter som kunne bidra med koding. Jeg klarte ikke å finne noen som ønsket å bidra ulønnet og var så vidt i prat med VK ang. prosess for å utøyse en assistent-stilling av noe slag, men landet på at det ikke var noen god løsning. Jeg tror jeg må be alle i SL om å gjøre et grundigere søk på samtlige skoler, spesielt i blant førsteårstudentene. Deretter lå fokus på arbeid med strategi. Dette er et supplement til retningslinjene KA-gruppa fikk

6 presentert på NSF, for å gjøre LA oppmerksom på hvilke funksjoner og muligheter som kan tas i bruk (nå og senere). I siste del av perioden har jeg sett på LAs bruk av nettsidene, pushet litt for å få rettet opp i en del estetiske feil osv. Jeg har jobbet mest opp mot LA Trondheim, og har avtaler med de andre LA i uken som kommer. Det har vært noe fremgang på alle fronter og jeg tror resultatene av dette skal komme bedre til syne i perioden som kommer. Studentpolitisk: Siden forrige styremøte har jeg deltatt på NSF, hold presentasjon om studentpolitikk, lagde og gjennomførte quiz og rebusløp sammen med fjorårets studentpolitisk ansvarlig, og var fruktansvarlig sammen med Kristoffer! NSF var en veldig spennende og innholdsrik helg! Har skrevet artikler til bis.no. Noe under politikk -fanen, og en artikkel om statsbudsjettet. Sendte også ut pressemelding fra oss I forbindelse med statsbudsjettet, samt en kronikk. Veldig gøy å gjøre slike ting også! Samarbeidet litt med kommunikasjonsavdelingen I Nydalen I forhold til pressemeldingen. Gøy å få positiv tilbakemelding fra dem, og tror de vil hjelpe oss til å bli mer synlig I media fremover. Ellers har arbeid med strategigruppen tatt mye tid. Var på strategisamling sammen med ledergruppen I Bergen, hvor vi fikk gjort utrolig mye på en helg. Vi satte sammen en ny langtidsstrategi for BIS, og det blir kjempespennende å jobbe videre med dette, samt å få implementert strategien i organisasjonen fremover. Sak Til orientering: Økonomisk status / Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig redegjør for økonomisk status per dags dato, samt en oppsummering av året ØA: 1,2 mill = medlemskontingent. Dette fordeles ut i mars. Ekstraordinær inntekt fra BIS Tromsø på 3000 kr. Vi ligger godt ann. Ajour med NSF, hadde et resultat på Fakturert Stavanger angående medlemskontingent. Sak Til orientering: Vedtekter til VL (KVK) Bakgrunn: Det er nå blitt laget vedtekter til VL-styret. Disse skal inn i de lokale vedtektene til BIS Bergen, men siden de også omhandler verv i SL synes jeg det er greit om vi får luftet litt tanker om hva vi synes om vedtektene. Er de ok sånn som de er nå eller må det gjøres endringer på dem? Selv om vi i SL godkjenner dem, er det til syvende og sist GF i Bergen som bestemmer. Men det er greit å få høre hva dere synes og få gjort eventuelle endringer på dem før de blir vedtektsført i Bergen, da disse endringene også vil ha betydning for de sentrale vedtektene (stillingsinstruks PK og ØA). Få i gang en diskusjon angående synspunkter på dette. ØA: Foreslår at vi forlenger fristen til budsjettinnsendelse fra ØA VL. 6 uker fremfor 3 uker. SL sier seg enig i dette. Leder: ØA er pliktig til å ha en dialog med ØA VL. ØA: Vil ha det som før, med tanke på at det er greit med godkjenning, men ikke for mye kontroll. PK: Hadde vært fint å fått inn et punkt til våre vedtekter angående VL. Tenker da fremfor bare i stillingsinstruksene. Leder: Vi, SL stilles økonomisk ansvarlig for VL. Det kan derfor være viktig med vedtekter og retningslinjer på dette.

7 PK: Forslag til hva som burde være med i SLs vedtekter. Vinterlekene er et BIS arrangement, av SL, men dirigeres videre til BIS Bergen. Leder: KVK, ØA og PK legger frem sak(endring i vedtektene) til styringsgruppa. VK2: Informasjon angående tilbakebetaling av depositum burde være bedre. PK: Leder VL vil ha en tettere dialog med SL. Overskudd/Underskudd hvor skal det gå? ØA: Det finnes ikke noe resultat fra VL Komitéen i år er veldig gode og vi kommer til å få god økonomisk dialog med dem. Mer samkjøring og involvering fra begge sine sider. Web: Hadde det vært en idé å få inn etterarbeidet fra VL i vedtektene? Diskusjonen blir tatt i betraktning når KVK, PK og ØA legger frem endringer i vedtektene for styringsgruppen. Sak Til orientering/diskusjon: Endring i stillingsinstruks PK Bakgrunn: PK har sett behovet for en oppdatering av stillingsinstruks, ettersom denne per dags dato er uoversiktlig og enkelte momenter er ikke optimale. Ønsker en gjennomgang med SL for innspill videre for eventuelle endringer. PK leser opp forslag til den nye stillingsinstruksen: STILLINGSINSTRUKS FOR PROSJEKTKOORDINATOR I Ansvars- og myndighetsområde Prosjektkoordinator er ansvarlig for oppfølging av saker fremmet av sosialtansvarlig på lokalavdelingene, og skal trekke opp retningslinjer for deres arbeid. Prosjektkoordinator skal fungere som et kontrollorgan opp mot Vinterlekene, i tillegg til ansvar for planleggingen av Nasjonalt Styreforum og Landsmøtet. II Samarbeid Prosjektkoordinator skal representere sosialtansvarlig sine interesser i saker behandlet av sentralstyret. For ivaretakelse av sin funksjon i styret skal personen etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre i sentralledelsen og komiteene, BIS Lokalavdelingene, samt representanter fra andre studentforeninger. III Arbeidsoppgaver hovedfunksjon Prosjektkoordinator skal planlegge, iverksette, lede og kontrollere de sosialtansvarlige og deres funksjoner og oppgaver på lokalavdelingene. Prosjektkoordinator skal koordinere og tilstrebe god kommunikasjon mellom sosialtansvarlige ved BIS Lokalavdelinger, samt følge opp og måle innsats og grad av resultatoppnåelse på hver enkelt sosialtansvarlig. Prosjektkoordinator har ansvaret for planleggingen i forbindelse med Nasjonalt Styreforum og Landsmøtet, samt det sosiale under disse arrangementene. Prosjektkoordinator skal gjennomføre to - 2- sosialtseminar i løpet av året. En gang under NSF og en gang på vårsemesteret, fortrinnsvis i forbindelse med Vinterlekene. Prosjektkoordinator skal fungere som et kontrollorgan opp mot Vinterlekene. Da med fokus på budsjett, handlingsplan, erfaringsrapporter og å skape et hensiktsmessig samarbeid mellom komiteen og de sosialtsansvarlig på lokalavdelingene, samt rapportere og holde sentralstyret informert om prosesser. Personen skal sørge for hensiktsmessig oppfølging i forkant og etterkant av arrangementet mot både vinterlekkomiteen og de sosialtansvarlige på lokalavdelingene. Prosjektkoordinator har ansvaret for å følge opp planleggingen av Vinterlekene. Prosjektkoordinator skal sammen med BIS Bergen se til at fremdriftsplan for arrangementet

8 foreligger senest 6 - seks uker etter semesterstart på høsten. Fremdriftsplanen skal inneholde tidsfrister for når vesentlig informasjon om arrangementet skal være lokalavdelingene i hende. Prosjektkoordinator skal sørge for at Vinterlekkomiteen overholder disse tidsfristene. PK SL skal gjennom månedlig rapport mottatt fra Leder i Vinterlekene gi tilbakemelding på denne til styret i vinterlekene, samt rapportere til Sentralledelsen og BIS Bergen. Prosjektkoordinator skal følge opp kommunikasjonen mellom VL- komiteen og sosialtansvarlige på BIS LA. Prosjektkoordinator og sosialtansvarlige på BIS LA skal ukentlig motta et kort sammendrag fra kommunikasjonsansvarlig i VL- komiteen på fremgang i planleggingsprosessen. Diskusjon frem og tilbake hvorvidt reiseplanlegging skal stå i stillingsinstruksene. SL kommer ikke til enighet angående dette temaet. Leder: KVK og PK tar dette videre. Sak Til behandling: SBIOs deltagelse på våre styremøter (Fag) Bakgrunn: Det har flere ganger blitt diskutert at vi vil ha tettere samarbeid med SBIO. Det vil derfor blir fremmet forslag om å invitere de gjenspeilede vervene i SBIO til våre styremøter. Dette gjør at BIS som helhet får et større innblikk i hvordan SBIO arbeider, samtidig som de vervene som er like for begge studentforeningene kan dra lærdom av hverandre. Håkon (ØA Trondheim): Blir det omvendt også? Får dere også komme på deres styremøter? Cathrine: Det er forhåpentligvis det som kommer til å skje. SL diskuterer samkjøring med overlappingen til SBIO Januar i Hemsedal? God mulighet til å bli kjent med de som sitter i de gjenspeilede vervene. Til fordel for begge parter. Forslag til vedtak: Leder og PK går videre med saken og vil legge frem et forslag for SBIO og BIS. Enstemmig vedtatt. Sak Til behandling: Studiepoeng for verv (Leder BIS Stavanger) Bakgrunn: Leder ved BIS Stavanger sendte inn sak studiepoeng-for-verv der UIS (Universitetet i Stavanger) tilbyr studentene studiepoeng for verv. Forslag til vedtak: Sentralledelsen ser ikke på dette som hensiktsmessig for BI-systemet. Enstemmig vedtatt Sak Til orientering: Evaluering av NSF (PK) Bakgrunn: Alle deltakerne fra NSF har sendt inn sine evalueringer av arrangementet. PK har gjennomgått disse og videreformidler disse til Sentralledelsen i form av hovedmomentene, slik at erfaringene kan tas med videre. PK leser opp hvilke tilbakemeldinger vi har fått. Mye positivt.

9 Sak Til behandling: Godkjenning av budsjett BISNISS (MA og NA) Markedsansvarlig og NA legger frem budsjett. Totalt , kommer mest sannsynlig til å gå under budsjett. Forslag til vedtak: Sentralledelsen godkjenner budsjett. Enstemmig vedtatt Sak Til behandling: Godkjenning av budsjett for Styringsgruppen/Strateginedsettelsen Leder orienterer og viser frem vedlegg. Forslag til vedtak: Sentralledelsen godkjenner budsjett for Styringsgruppen/ Strateginedsettelsen. Enstemmig vedtatt. Sak Til orientering: Ny Strategi (Leder) Bakgrunn: Ny strategi er satt av styringsgruppen. Leder orienterer og ber om innspill fra SL på de ulike momentene. Utkast av den nye strategien vil ligge vedlagt. FAG-delen: * Få klassekontaktene til å informere klassene sine angående hva de kan klage på, og hvordan. Men det er absolutt lettest å nå studentene gjennom de. Tilbakemelding fra studentene på forelesere og pensum både til BI og BIS. Konkretisering av BIS. Gi alle innsikt. Hvordan kan du sette krav til ditt læringsmiljø. Grupperom fysisk læringsmiljø. * Caseløsninger (mot bedrifter/universiteter), fagkvelder, og NLD. * Få tak i bedrifter som kan bidra i form av foredrag eller infoskriv. Kurs for engasjerte. Debatter. VELFERDs-delen: * Få til nye ting på lokalavdelingene. Ha et eget fond til samme formål som LNU midlene. Gjøre det lettere å starte opp nye grupper og klubber. * Dette er vår sjanse til å hevde oss i samfunnet. Dette er muligheten vi har til å si fra om ting som plager oss, eks: grupperom. Navnet velferd kan diskuteres. Leder tar dette videre. Noen føler at dette er et negativt ladet ord. * Gode og relevante markedsavtaler. SAMFUNNs-delen: * Viktig å bruke det vi har tilgjengelig. Inside, og lokale aviser. Ha kontakt med Janne Log på ting vi kunne kommentere. * Gjøre BI enda mer klar over hvor viktig BIS er.

10 NÆRINGSLIVs-delen: * KSD, NLD. * Hvordan skal vi bygge BIS som en merkevare? ØA: Se på NU Bergen, bedriftene står i kø. Begynne med å få studentene til å syns BIS er en attraktivt merkevare. Deretter bevege oss oppover mot bedrifter? Web: Få studenter som søker til BI å søke på bakgrunn av tilbudet; BIS? * Sende ut The BI Way skrivet om strategien sammen med opptaksbrevet til neste år? Gjøre studenter mer oppmerksomme. Sak Til orientering: Styremøte over nyåret (Leder) Bakgrunn: Sine, leder i SBIO og leder i BIS har luftet tanken om å gjøre noe felles angående deres overlappingstur. Leder orienterer videre. STRYK Eventuelt saker: ØA: Til orientering: LNU søknader. ØA og leder skal legge frem og sette opp et godkjenningsdokument til neste styremøte. ØA: Retningslinjer for konteeksamen Mangler svar fra BI og legger dette frem når han får svar. Hvem skal få konteeksamen? Hvor lang tid etterpå kan man ta? Opprette en egen pott? Administrere alt selv? ØA tar det videre til ØA LA. Fag: Melding fra Bergen Tatt opp på fagseminar under NSF. BI administrasjonen holder ikke det de lover, lite samarbeidsvillig. Klasserommene og grupperommene er kalde. For lite grupperom. Dårlig læringsmiljø. Studentene har ikke plasser til å lese, dette skaper dårlig stemning. Fagansvarlig i Bergen har tatt dette opp til administrasjonen, men de stiller seg veldig negativt. Fag vil gjerne ha innspill på hvordan hun kan løse denne situasjonen. Hvordan få administrasjonen til å høre? Gå gjennom innflytelsesrike personer: Eks: Jens Petter Tøndel eller Morten William? Studentene er misfornøyde skolen stod ikke til forventningene. De mistrives. Leder og fag tar dette videre.

11 KVK: Frist til sakspapirer før styremøtene? Like retningslinjer som LA? Innkallelser sendes ut 10 dager før og sakspapirer 5 dager før? KVK tar dette videre. KVK: Internevalueringene Alle i SL har sendt inn internevalueringer på alle og disse vil bli tatt opp med hvert enkelt verv lørdag og søndag

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Referat møte 25.09.12: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 25.09.2012 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim / Munkholmen møterom

Referat møte 25.09.12: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 25.09.2012 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim / Munkholmen møterom Referat møte 25.09.12: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 25.09.2012 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim / Munkholmen møterom TILSTEDE: Leder, NA, ØA, Sosial, UA, KA, MA, Fag, KVK x 1, MA/NA SL Maja (revysjef), Joachim

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 19-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 20-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web.

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 05.08.2011 Sted: SBIO-hytta, Norge Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 13.02.2012 Dag: Mandag Tid: 18:00 startet: 18:02 Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede: Leder, SA, KVK, KA, MA, STUD, LIM, Fag, Redaktør, ØA SAK 19 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse... 3 SAK 28-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 29-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE. 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim

SAKSPAPIRER STYREMØTE. 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim SAKSPAPIRER STYREMØTE 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 12 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 13 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 26.08.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, FA,NA,NLD,KA,MA, HRx3 SA,UA SAK 90 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen Referat Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen REFERAT STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Referat Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 12.15 Ikke til stedet: Sak 113 16 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjent Godkjent Sak 114-16

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT Styremøte 10. November 2015 BI Bergen Sak 240 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Godkjent. Sak 241-15

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: leder, KVK x2, NA, IA, VK (Jarle & Ida), MA, FA, leder StartBI, SA SAK x99-12 Til Behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.10.2015 Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 95-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 96-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 97-15 Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Bergen

SAKSPAPIRER STYREMØTE Bergen SAKSPAPIRER STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 05.04.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim

REFERAT STYREMØTE. 05.04.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim REFERAT STYREMØTE 05.04.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 52 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 53 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen REFERAT Styremøte 10.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 65-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 66-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 67-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE STAVANGER

SAKSPAPIRER STYREMØTE STAVANGER SAKSPAPIRER STYREMØTE 29.08.2015 STAVANGER INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 67-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 68-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 69-15 Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 28.02.2015 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 -

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: KA, NA, PA Sak 192 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 28.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

Referat fra styremøte 02.02.2013

Referat fra styremøte 02.02.2013 Referat fra styremøte 02.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 16-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 17-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.2014 1 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 25.01.16. Referat !!! Referat 25. Januar 2016 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 25.01.16. Referat !!! Referat 25. Januar 2016 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 25.01.16 Referat Referat 25. Januar 2016 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 13.15 Ikke til stedet: HR3, SA Sak 11 16 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 09.09.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: KA, ØA,NLD,NU,UA, HR X3 MA, FA, SA. SAK 101 14 Til behandling: Val av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte Executive møterom BI Stavanger

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte Executive møterom BI Stavanger REFERAT Ledelsesmøte 13.06.2017 Executive møterom BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 70-17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 71-17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 9. desember 2011 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1 Referat Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SA, NLD, SP, UA, MA, NA, ØA, FA, KA HR Niels, Susanne HR, Sak 1-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 16:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 60-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 61-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 11.02.2014 BI Bergen Innholdsfortegnelse Sak 32-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 33-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 34-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer