Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014"

Transkript

1 Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test Oslo 18. November 2014

2 Agenda ekspertgruppemøte :30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Spørreundersøkelsen 10:00-10:30 Informasjon fra Elhub-prosjektet Status i Norge Erfaringer fra Sverige og Finland 10:30-10:45 Pause 10:45-11:45 Erfaringer fra Danmark 11:45-12:30 Presentasjoner fra pilotaktører for migrering Ringeriks-Kraft Skagerak 12:30-13:30 Lunsj 13:30-14:00 Gruppe Migrering Gjennomgang oppdeling i filer og relasjoner 14:00-14:30 Formler og måleverdier 14:30-14:45 Pause 14:45-15:15 Feltinnhold 15:15-15:30 Oppsummering Gruppe Test m/systemleverandører Elhub forberedelser Presentasjon av aktuelle dokumenter, BRS og BIM Diskusjon i gruppen rundt følgende tema: Endringer i prosesser og systemer som følge av Elhub Utfordringer for aktører og systemleverandører Områder som Elhub-prosjektet bør ha fokus på 15:00 Oppsummering og videre arbeid Videre prosess mot Systemleverandører Oversikt pilot-aktører Tema for neste ekspertgruppemøte

3 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvilken type aktør er dere? Generelt om selskapet 100% 90% 80% 70% 60% 55,2% 50% 44,8% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 Navn 1 Kraftleverandør 2 Nettselskap

4 Prosent Elhub spørreundersøkelse Er dere del av et vertikalintegrert selskap? 100% 90% 80% 75,2% 70% 60% 50% 40% 30% 24,8% 20% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

5 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor mange målepunkt har dere totalt? 100% 90% 80% 70% 66,7% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 21,9% 11,4% 0% Navn >

6 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor mange kunder har dere totalt? 100% 90% 80% 70% 67,6% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 21,0% 11,4% 0% Navn >

7 Prosent Elhub spørreundersøkelse Har dere etablert et Elhub-prosjekt og en prosjektorganisasjon? Prosjektorganisering 100% 90% 80% 70% 66,7% 60% 50% 40% 30% 33,3% 20% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

8 Prosent Elhub spørreundersøkelse Har dere inngått avtale med systemleverandør(er) om bistand i prosjektet? 100% 90% 80% 76,2% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 23,8% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

9 Prosent Elhub spørreundersøkelse Har dere gjort et første estimat på ressursbehov i Elhub-prosjektet? 100% 90% 80% 79,0% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 21,0% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

10 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvordan vil du vurdere risikoen for at dere ikke får allokert tilstrekkelig med prosjektressurser? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 54,3% 38,1% 20% 10% 0% ,6% Navn 1 Liten 2 Middels 3 Høy

11 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor stort fokus vil du si at det er på Elhub i din organisasjon? 100% 90% 80% 70% 60% 56,2% 50% 40% 30% 20% 10% 24,8% 19,0% 0% Navn 1 Liten 2 Middels 3 Høy

12 Elhub spørreundersøkelse 2014 Prosent 15. Hvordan vil du vurdere vanskelighetsgraden på de endringer dere må gjøre i forbindelse med Elhub? Systemtilpasning 100% 90% 80% 70% 60% 54,3% 50% 40% 30% 20% 10% 7,6% 18,1% 20,0% 0% Navn 1 Liten 2 Middels 3 Høy 4 Vet ikke

13 Prosent Elhub spørreundersøkelse I hvor stor grad vil andre IKT-prosjekter påvirke Elhub-utviklingen hos dere? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 39,0% 30% 20% 10% 25,7% 23,8% 11,4% 0% Navn 1 Liten 2 Middels 3 Høy 4 Vet ikke

14 Prosent Elhub spørreundersøkelse Skal eksisterende systemportefølje byttes ut eller skal den videreutvikles? 100% 90% 94,3% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,7% 1 2 Navn 1 Byttes 2 Videreutvikles

15 Prosent Elhub spørreundersøkelse Dersom dere skal bytte, er anskaffelsesprosessen påbegynt? 100% 90% 87,6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,7% 6,7% Navn 1 Ja 2 Nei 3 Vi skal ikke bytte

16 Prosent Elhub spørreundersøkelse Dersom dere skal videreutvikle, har dere startet med å spesifisere krav til endringer? 100% 90% 80% 70% 60% 57,1% 50% 40% 30% 30,5% 20% 10% 0% ,4% Navn 1 Ja 2 Nei 3 Vi skal ikke videreutvikle

17 Nettselskap

18 Prosent Elhub spørreundersøkelse Har dere noen krav til kommende eller eksisterende system som gir kontroll på innsendingsfrekvens og bundling av måleverdirapportering til Elhub? Spesifikt for Nettselskap (dersom dere er kraftleverandør, gå til neste side) 100% 90% 80% 70% 70,4% 60% 50% 40% 30% 29,6% 20% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

19 Elhub spørreundersøkelse Hvis ja på spørsmålet over, hva slags innsendingsfrekvens og bundling av meldinger ser dere for dere? Hver dag før kl. 07:00 i første omgang forholdt oss til krav i forskrift Innsamling av timesverdier eller hyppigere. Skal fylle kravene i Elhub hver time Daglig daglig Dette håndteres av vår felles AMS prosjekt SORIA Innsendingsfrekvens daglig, vi er ferdig med utbygging av AMS til samtlige kunder Forsår ikke hva som menes Vill bli avdekket iforb. med AMS - / ELhub prosjekt i Nettalliansen Avhengig av hva som kreves, men kommunikasjon til målepunkter kan og vil variere, slik at det anbefales å overføre verdier daglig med mulighet for supplering i etterkant. en gang daglig En gang daglig Eksisterende KIS system må tilpasses krav/endringer som kommer ifm Elhub. I henhold til krav i Elhub spesifikasjon ifht maksstørrelse på meldinger. Frekvens en gang per dag før kl 07 slik at validering/estimering gjøres på fullstendig timeserie og slik at AMS måleverdier er ferdig innsamlet for foregående døgn. Nei, fordi vi forventar at systemleverandør tilpassar etter krav og behov Dagleg, bundling av meldinger i sammen med meldinger til Valider Daglig Vi kan oversendet dette kl 7 daglig. Inne hos Soria før kl 0600 og hos Elhub kl 0700

20 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor stor andel av kundene har dere på leveringsplikt? 100% 90% 80% 70% 66,7% 60% 50% 40% 30% 25,4% 20% 10% 0% ,9% Navn % % 3 > 5 %

21 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor langt har dere kommet i utrulling av AMS? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 47,6% 40% 30% 20% 10% 23,8% 15,9% 12,7% 0% Navn 1 Ikke startet 2 Så vidt startet 3 Godt i gang 4 Ferdig

22 Prosent Elhub spørreundersøkelse Ca. hvor stor andel av målepunktene er AMS per i dag? 100% 90% 80% 70% 60% 61,9% 50% 40% 30% 20% 10% 14,3% 23,8% 0% Navn % % %

23 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor stor andel av målepunktene er antatt å være AMS per 1.oktober 2016? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 38,7% 37,1% 30% 20% 24,2% 10% 0% Navn % % %

24 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor mange kraftleverandører leverer i deres område? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 42,9% 46,0% 20% 10% 6,3% 4,8% 0% Navn > 75

25 Elhub spørreundersøkelse Hvilken systemleverandør bruker dere for henholdsvis måleverdisystem og kunde- og informasjonssystem 1 3,81 2 1, Gjennomsnitt Navn 1 MVS 2 KIS

26 Elhub spørreundersøkelse MVS 1 37,5% 2 7,8% 3 0,0% 4 4,7% 5 20,3% 6 0,0% 7 29,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 ENORO 2 CGI 3 Tieto 4 Embriq 5 Powel 6 EG Utility 7 Annen

27 Elhub spørreundersøkelse KIS 1 66,7% 2 30,3% ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 ENORO 2 CGI 3 Tieto 4 Embriq 5 Powel 6 EG Utility 7 Annen

28 Elhub spørreundersøkelse Oppgi eventuell annen MVS-leverandør her Kamstrup har ingen Valider (Powel) Metering Kamstrup Har ute forepøsel på MVS Kamstrup Landis+Gyr Elster Metering / Meridian Landis+Gyr Landis og GYR Open NIS, Cascade Landis+Gyr Kamstrup Elster Leid tjeneste fra Hallingdal kraftnett Siemens emeter (EnergyIP) Kamstrup Kamstrup Brady Pomax (Brady) Esmart systems

29 Elhub spørreundersøkelse Oppgi eventuell annen KIS-leverandør her har ingen Ingen kunder. Løser alle oppgaver i Powels system Enoro

30 Prosent Elhub spørreundersøkelse Inngår ditt selskap i en samarbeidskonstellasjon hvor en eller flere av ditt selskaps oppgavene relatert til Elhub og NBS skal utføres av konstellasjonen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 47,7% 52,3% 40% 30% 20% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

31 Elhub spørreundersøkelse Hvis ja, hva er navnet på konstellasjonen? Valider SORIA er prosjektnavnet og VALIDER skal lever til Elhub og NBS Valider Markedskraft Nettalliansen AS - prosjekt Presisjon på tjenestekjøp av oppgaven Nettaliansen Nettalliansen Soria, Valider SORIA (Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av AMS) Det er etablert eit selskap - VALIDER Valider/SORIA Validèr Valider (Soria) Soria SORIA - Valider Nettalliansen Valider SORIA Valider kan være aktuell her Soria / Valider Nettalliansen Vi er med i NettAlliansen, men har foreløpig ingen info om evt samarbeid rundt dette. Fjordkraft

32 Elhub spørreundersøkelse Hvis ja, hva er navnet på konstellasjonen? Fjordkraft Nettalliansen Nettalliansen AS Smart Strøm Nordvest / Smarthub SORIA Valider Nettalliansen Nettalliansen SORIA Smarthub AS SORIA

33 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvilke tjenester skal eventuelt settes bort til konstellasjonen? 100% 90% 80% 70% 60% 56,3% 54,2% 56,3% 50% 40% 33,3% 43,8% 35,4% 39,6% 30% 20% 10% 0% 6,3% Målepunktadministrasjon vedrørende målepunkt-id, anleggsinformasjon, m.m. 2 Måleverdinnsamling for AMS anlegg 3 Validering, estimering og endring av måleverdier (VEE) 4 Rapportering av måleverdier til Elhub for AMS anlegg 5 Måleverdinnsamling for profilmålte anlegg 6 Rapportering av måleverdier til Elhub for profilmålte anlegg 7 Rapportering til NBS (tilsvarende som for ukeavregningen til Statnett i dag) 8 Vi inngår ikke i en samarbeidskonstellasjon Navn

34 Kraftleverandører

35 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvilken systemleverandør bruker dere for kunde- og informasjonssystem (KIS) 100% 90% 80% 70% 66,7% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23,5% 7,8% 2,0% Navn 1 ENORO 2 CGI 3 Tieto 4 Annen

36 Elhub spørreundersøkelse Oppgi eventuell annen KIS-leverandør her SonLink (Danks systemeleverandør) har ingen Powels system for meldingsutveksling i kombinasjon med Excel regneark. Har ingen kunder. Compello for datautveksling. Powel systemleverandør.

37 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvordan vil du vurdere vanskelighetsgraden på egen datavask og migrering? Datakvalitet og migrering 100% 90% 80% 70% 73,3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10,5% 16,2% 0% Navn 1 Liten 2 Middels 3 Høy

38 Prosent Elhub spørreundersøkelse Har dere gjennomført prosjekter for kvalitetssjekk og/eller forbedring av data? 100% 90% 80% 70% 60% 58,1% 50% 40% 30% 20% 10% 23,8% 18,1% 0% Navn 1 Aldri 2 Gjennomført 3 Pågående

39 Elhub spørreundersøkelse Dersom prosjekt for kvalitetssjekk og/eller forbedring av data er gjennomført, når ble det ferdigstilt? Har vasket databasen på kundenivå, rettet navn, adresse og fødselsdato, samt telefon nr, og e-post adresse for noen år siden, planlegger å gjøre dette igjen før data skal sendes til huben Har vasket databasen på kundenivå, rettet navn, adresse og fødselsdato, samt telefon nr, og e-postadresse for noen år siden, planlegger å gjøre dette igjen før data skal sendes til huben Har løpende gjennomført kvalitetssjekk på kundedata. Pågår nå datavask på anleggsregister 2011 sist utført okt Er en pågående oppgave ihht IK rutinene. Vi etablerte egen database i mars 2013 fra tidligere å dele felles database med Skagerak Nett. ifm overgang til nytt KIS nov 2013 ifm overgang til nytt kis nov 2013 Kontinuerlig Blir gjort databasespørringer fra tid til annen 2010 Sommeren 2014 ifm med oppstart av AMS prosjektet

40 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvilke tiltak er gjennomført for kvalitetssjekk og/eller forbedring av data? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 41,9% 51,4% 30% 20% 20,0% 25,7% 17,1% 22,9% 10% 0% Navn 1 Databasespørringer 2 Databasespørringer med sjekk mot eksterne registre (f.eks. Matrikkelen) 3 Databasespørringer med etterfølgende maskinelle korreksjoner 4 Databasespørringer med etterfølgende manuelle korreksjoner 5 Andre tiltak 6 Har ikke gjennomført noen tiltak

41 Elhub spørreundersøkelse Beskriv eventuelle andre tiltak som er gjennomført. Retting/oppdatering av kundeinfo som mobiltlf, epost, fødsel/orgnr. Sjekk mot matrikkelen er på gang, Enoro vil levere om kort til mulighet for rapportering fra denne. Alltid oppfølging ved kontakt med kunde om informasjonen vi har stemmer. Oppdaterer manuelt og kontinuerlig adresser i KIS systemet mot matrikkelen. Kartlagt mangelfulle data i KIS. Dashboard med oversikt pr kommune over manglande avlesing siste to år, manglande fødselsdato, telefonnr og epostadresser for privatkundar. Kundebehandlar har ansvar for kvar sine kommunar. Teneste som kraft utfører for nettselskapet. Kontinuerlig sjekk mot kommunikasjon og signalstyrke mot eksisterende og nye målepunkt. Veiledning og kartlegging av kunde og målepunktsdata er gjennomført i AMS samarbeidet for å få oversikt over kvaileteten til alle nettselskap i samarbeidet. Så skal fellesprosjektet i samarbeid med systemleverandører lage plan for videre løp samt integrasjonsplattform for utveksling av data mellom nettselskap og Elhub. Kvalitetssjekk av alle målepunkt ifm AMS utbyggingen. Kvalitetssjekk av kundedata. Etter splitt fra xx netts database har vi fjernet målepunkt vi ikke bruker, og at vi unnlot å ta over målepunkt som var xx Kraft uvedkommende. Etterfølgende arbeid har bestått i visuell sjekk og manuell redigering. Kvalitetssjekk av kundedata Energi er deltaker i Soria prosjektet (BKK) og som vertikaldelt selskap nyttiggjør vi oss av dette prosjektarbeidet. Her er det startet arbeidet og vi får derfra tilbakemeldinger på hva og hvordan en skal løse problemstillingene. Daglig/ ukentlig Validering av måledata Vi byttet KIS-leverandør fra EG-Utilities til Enoro (Elwin) våren I den forbindelse ble det foretatt mye datavask.. Vi foretar ofte databasespørringer med påfølgende manuelle rettinger av evt feil/mangler. Vi byttet KIS-leverandør fra EG-Utilities til Enoro (Elwin) våren I den forbindelse ble det foretatt mye datavask.. Vi foretar ofte databasespørringer med påfølgende manuelle rettinger av evt feil/mangler. Oppdaterer KIS når vi snakker med kundene.

42 Elhub spørreundersøkelse Beskriv eventuelle andre tiltak som er gjennomført. Vi er et datterselskap i Energi konsern, vi kjøper alle tjenester knyttet til avregning, fakturering og innkreving fra MAIK som også er en del av Energi. En del av de oppgavene og utviklingstiltakene det spørres om blir gjennomført i MAIK. Prosjekt forberedelse til ny avregningsprogramvare fra Powel når NBS kommer. Har lagt inn nyeste kommunikasjonsprogramvare Compello. ift etablering av Elwin til Elwin løsning ble kraftdata kvalitetssjekket ifm. etablering av ny løsning. - Informasjonsinnhenting fra montørstyrke - Innhenting informasjon fra nasjionalt folkeregister Skjerpa rutiner og kvalititesheving for saksbehandlere i organisasjon Interne rutinar skjerpa og generell kvalitetsbevissthet i org er skjerpa Startet diskusjon og startet med lokale opprettinger/forbedringer i forhold til navning, eieradresser, matrikkel og mobilnr.

43 Elhub spørreundersøkelse Er det noen spesielle utfordringer dere ser vedrørende migrering og datakvalitet ift. Elhub? Manglende opplysninger både om anlegg og eierforhold, spesielt på eldre anlegg, må sjekkes fysisk. Vi har kun fødselsdato i vår base, og utfordring hvis det blir fullt fødselsnummer. unøyaktige og feil data i KIS Fra fødselsdato til fødselsnummer. Knapphet med tid i forbindelse med test. Manglende retningslinjer for krav til datakvalitet og hvilke data som skal migreres. Manglende målerverdier fra profilmålte anlegg. Mangler registrering av eier av anlegg. Tilpasning av datafelter til Elhub, f.eks. inndeling av navn/etternavn, historikk på målepunkt etc. Tilpasning av datafelter til Elhub, f.eks. inndeling av navn/etternavn, historikk på målepunkt. Dersom det blir krav om fødselsnummer vil dette være en utfordring å innhente på eksisterende kunder. Fremskaffe og registrere kontaktdata på ulike kunderoller som blir definert. Korreksjon av data i fob tidsaspekt. Ressurser i travle tider. I og med at alle nettselskap i SORIA skal kommunisere med Elhub via felles drifsselskap Validèr, må alle selskap ha gjennomført vask av data og vere klar for migrering. Dette kan vere utfordrende ift å nå dato for innfasing av Elhub. Kun produksjonsnett. Begrenset antall målepunkt Vi har ikke fordypet oss i problemstillingen ennå, men vi er i ferd med å investere i kundesystem. Valget blir på en av de leverandørene som inngår i denne spørreundersøkelsen. Vi har stilt krav til at leverandøren har system som dekker myndighetenes krav til Elhub og NBS. Inkonsistente data både internt og mot eksterne. Nei. Elhub og filformat?? Idag har vi inga mätpunkter i Norge vilket gör att vi inte har några mätpunkter att mgrera, dock är målet att vi ska kunna ha kunder i framtiden. Har ikke satt meg inn i hvilke data som blir obligatorisk, men tror vi får mye å gjøre.. Vi mangler kartkoordinater for ca halvparten av målepunktene og har bare fødselsnummer for kundene etc etc. Innhenting av personnummer blir nok krevende.

44 Elhub spørreundersøkelse Er det noen spesielle utfordringer dere ser vedrørende migrering og datakvalitet ift. Elhub? Tilgang på ressurser hos systemleverandør (Enoro). Tilgang på interne prosjektressurser (koordinering, manuelle korreksjoner etter datavask, innhenting av nye kunde-/anleggsdata m.m.) pga parallelle AMSaktiviteter. At kravene fra Elhub er tydelige og kommer i rimelig tid slik at vi får tilstrekkelig tid til å implementere evt. nye kundedata som vi ikke har fra før. Vi trenger en bedre forståelse av Elhub,- bedre informasjon ift til hva dere trenger som: Vår forståelse i dag er at vi må sørge for at vår kundemasse/data er oppdatert i Elwin, ihh til kravspek ifra Elhub prosjektet som vi pt ikke kjenner. Vi forstår videre at Elhub vil spesifisere hva kundedata skal inneholde Vi må når dette foreligger sjekke våre kundedata i Elwin, og eventuelt oppdatere. I dag antar vi også at hvis våre kundedata i Elwin er ok så vil Elwin sørge for migrering av data til Elhub automatisk Trykk på en knapp.. Vi antar at format i Elwin er kompatibelt med krav til format i Elhub Mange Nei. sikkert - Foreløpig utydelig kravspesifikasjon - Det settes krav til eksisterende timesmålte målere, som ikke er mulig før disse er byttet ut med AMS måler - Unit (kun kwh bør brukes) - konvertering av Stand til Intervall - Automatisere og kvalitetssikre dataeksport fra gamle fagsystem, som ikke er bygget for formålet - Manglende internvalideing i de ulike fagsystemer - Mye utvikling av eksisterende fagsystem for å få plassholdere til masterinformasjon som er påkrevd av elhub spesifkasjon - Berike fagsystemer med data i hht ovenforstående - Uklart vedr hvordan Plusskunder skal modelleres i KIS og MVS (må henge sammen med Avregningsforskrift og nordisk marked) Fødselsnr, anleggskasser, fiktive målepunkt Stor kostnader og manuell jobb for å komme opp på et kvalitetsnivå som Elhub krever. tidsaspekt og uavklart hva vi får tilbake/tilbakemelding fra ELHUB i forbindelse med migrering Håper prosjektet kan komme med klare retningslinjer for eksempelvis registrering av kundenavn,- en person knyttet til pers.nr ala bank. Trenger regler da mange kunder faktisk ikke ønsker det slik og da blir det forskjellig fra et selskap til et annet. Håper også på felles avtale for alle selskap til å kunne vaske mot ulike registre,- Brønnøysund, folkeregister osv, slik at ikke hver og en trenger å opprette "vaskeavtaler"

45 Elhub spørreundersøkelse Er det noen spesielle utfordringer dere ser vedrørende migrering og datakvalitet ift. Elhub? Dersom det blir nettselskapet som skal påføre fødselsnummer (11 siffer) har vi ikke oversikt over hva dette vil bety i arbeidsomfang eller hvor vi skal hente disse dataene. Umiddelbart ser dette ut som en komplisert oppgave.

46 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvem vil være involvert i datavask og migrering hos dere i forhold til Elhub? 100% 90% 80% 70% 60% 83,8% 88,6% 50% 40% 30% 25,7% 20% 10% 0% Navn 1 Interne 2 Systemleverandør 3 Andre

47 Elhub spørreundersøkelse Hvor enig/uenig er du i følgende påstander? Informasjon fra Elhub 1 3,73 2 3,59 3 3,04 4 3, Gjennomsnitt 1 Generell informasjonen fra Statnett om Elhub har vært god 2 Informasjonen om tidsplaner i Elhub-prosjektet har vært tilstrekkelig for vår planlegging 3 Krav til endringer for dere som følge av Elhub har vært godt kommunisert 4 Vi vet hva som forventes av oss i forhold til klargjøring av egne data og systemer Navn

48 Elhub spørreundersøkelse Generell informasjonen fra Statnett om Elhub har vært god 1 2,9% 2 7,6% 3 26,7% 4 39,0% 5 23,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 Helt uenig 2 Litt uenig 3 Verken/eller 4 Litt enig 5 Helt enig

49 Elhub spørreundersøkelse Informasjonen om tidsplaner i Elhub-prosjektet har vært tilstrekkelig for vår planlegging 1 3,8% 2 12,4% 3 25,7% 4 37,1% 5 21,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 Helt uenig 2 Litt uenig 3 Verken/eller 4 Litt enig 5 Helt enig

50 Elhub spørreundersøkelse Krav til endringer for dere som følge av Elhub har vært godt kommunisert 1 8,6% 2 22,9% 3 31,4% 4 30,5% 5 6,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 Helt uenig 2 Litt uenig 3 Verken/eller 4 Litt enig 5 Helt enig

51 Elhub spørreundersøkelse Vi vet hva som forventes av oss i forhold til klargjøring av egne data og systemer 1 11,4% 2 18,1% 3 30,5% 4 35,2% 5 4,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 Helt uenig 2 Litt uenig 3 Verken/eller 4 Litt enig 5 Helt enig

52 Elhub spørreundersøkelse Dersom dere har andre innspill angående informasjon kan det angis her. Vi driftes på en såkalt sentraldriftsløsning pr i dag, og vi er avhengig av at vår systemleverandør klarer de fastsatte tidsfrister for at vi skal komme i mål. Med sentraldriftsløsning er vi avhengig av at systemleverandør klarer å levere innen angitte frister. Finnås Kraftlag er med i Validèr. Informasjonen så langt synes vi har vært på et overordnet nivå, der målsettingen er godt definert, men detaljert hva dette fører til av arbeid og endringer for oss har vi ikke klart. Vi må støtte oss til vår programvareleverandør Enoro. Bør etterhvert fremkomme tydelige milepæler mht. hva som skal migreres og hva som skal testes, samt krav til hva som må være ferdig utviklet mht. test av meldinger etc. Vi valgte å krysse av for å videreutvikle eksisterende systemportefølje, men det vil bli foretatt en evaluering av alternative løsninger. Som nevnt tidligere er vi inkludert i Soria-prosjektet og får dermed svært god informasjon derfra i tillegg til direkte informasjon fra Statnett. Mest mulig konkret direkte til kontaktperson (og daglig leder?) via e-post med klart angitte krav og frister.. :-) Våre systemleverandører må på banen uansett. Regner derfor med at de er godt orientert om hva som kreves underveis. Jeg synes en del av spørsmålene her kommer litt tidlig siden det ikke er endelig klart hvilke krav som kommer fra Elhub, f.eks. innføring av personnummer. Det vi venter på er bare at kravene fra Elhub skal bli ferdig slik at vi kan gjøre vår jobb. OBS! Svarene er i hovedsak (og med overlegg) innlevert likt for "EB Nett distribusjon" og "EB Nett regional". Det synes uhensiktsmessig å skulle innrapportere både for distribusjon og regionalnett. Det er leverandørene som har spisskompetanse om sine systemer og hvordan de ned i detalj fungere. Systemleverandørene er dermed også de beste kandidatene til å kunne svare på en del av utfordringen det nye regime vil by på. De burde vert involvert på et tidligere tidspunkt. Mener at Statnett/Elhub-prosjektet bør komme med klare retningslinjer om vasking (alle felt som skal vaskes), hvilke register som har fasiten (folkeregister, Brønnøysund, posten eller andre) og verktøy for å utføre dette. At vi må betale for dette forstår vi, men det vil være enklest for alle å ha klare retningslinjer og grunnverktøy som kan benyttes av alle. Noen av spørsmålene var litt uklart formulert. (Antall målepunkt/antall kunder) Vi har oppgitt antall målepunkt og antall nettkunder. Det går ikke klart frem om dette skjemaet er felles for kraftleverandør og netteier?

53 Utvikling i Norden

54 Mange utredninger på nordisk nivå frem t.o.m. 2009

55 Brev fra NordReg Nov. 2011

56 Organisering av arbeidet

57 Rapporter og anbefalinger per Nov Common Balance Settlement (NBS) Rights and obligations of DSOs and suppliers in the customer interface Standard agreements between suppliers and DSOs Customer switching Combined bill invoiced by the supplier Tax and VAT collected by the supplier Harmonization of the structures of network tariffs Standard agreements with customers Common Nordic Metering Methods Siste Nov (til konsultasjon)

58 Harmonization of data exchange Nordisk BRS ferdig våren 2014 NordReg har nylig bedt TSO'ene ta ansvar for utarbeidelse av en teknisk håndbok "It is NordREG s firm belief that the technical harmonisation on a Nordic level is very important and soon should continue and NordREG intends to act as a facilitator for this process when needed. NordREG therefore kindly asks the Market Steering Group (TSO's) to facilitate the creation of a Nordic harmonised electricity market by assigning the Nordic Ediel group with the task to in close cooperation with the stakeholders complete the above mentioned Nordic technical handbook."

59 Potensiell rolle til datahuber

60 Status datahub'er i Norden Danmark: i drift siden mars 2013, felles faktura og leverandørsentrisk under implementasjon (okt. 2015) Finland: Fingrid lager utredning med anbefaling tilsvarende ESK (desember 2014) Sverige: Regulator (EI) har laget utredning (Sweco) med anbefaling om datahub og at SvK får oppdraget. Utredning har vært på høring og en avventer beslutning om videre prosess fra departementet.

61 Europa Acer har til nå konsentrert seg om engros markedet Acer skal fokusere på sluttbrukermarkedet Mye fokus på smarte målere og hva det kan bety for energisparing og laststyring. ENTSO-E har som ambisjon om å ta aktiv del i utforming av løsninger og markeder for laststyring Hub inititiativ i: Belgia, Spania, Sveits og Ungarn

62 Status på arbeidet med migreringsfiler Enoro Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

63 Processes Datamodels Migrating data Interfaces National hubs National datahubs in the Nordics :: One common interface in between distribution and retail What the Enoro customer should experience

64 Migreringsfiler Status fra Enoro Workshop på Hønefoss med Ringeriks-kraft, Elhub og Enoro gjennomført To arkitektar har brukt tid på å gå igjennom dokumentet Elhub Specification of Migration Files v0.5 Fokus: overordna ta stilling til implementering av eksport frå ElWin. Møte mellom Enoro og Elhub ang. avklaringsspørsmål gjennomført God og konstruktiv dialog. Elhub understreker at migreringsfilene skal være enkelt for aktørane å implementere Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

65 ValidFrom og ValidTo Ikkje alle felt i ElWin har dato-styring/-stempling, dette kan medføre utfordringar på implementasjonen Kommentar frå arkitekt: «Migreringsfilene krev historikk og korreksjonar som (nesten) står i stil med det som skal forventast i det ElHuben går i drift.» «I utgangspunktet trur eg vi er nøydd til å køyre på same logikk som blir brukt i Prodat i dag, at ein lagrar unna endringar i tabellar som vil fyre filer på gitte tidspunkt. Men heller ikkje dette er nok i denne situasjonen sidan netteigar skal levere data på produksjonsmålepunkt, og sjølvsagt på målepunkt der ein kraftleverandøren ligg i same basen. Dette genererer ikkje nødvendigvis Prodat i dag.» Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

66 Forslag: logisk gruppering Prodat-meldingar for oppdatering av grunnlagsdata for målepunkt er delt opp i fleire meldingar logisk gruppering enklare å få oversikt over kva data som er endra. Elhub kan bygge opp korrekte historiske data med fra- og tildato på datasett som er logisk gruppert. Eksempel: Data som vil krevje ny måleserie er samla i en eigen melding i prodat utvekslinga Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

67 MeteringPoint #MeteringPointLoadLimit Enoro er klar over at dette feltet har dårlig datakvalitet hos flere av våre kunder. #MeteringPointSubType Eksisterer ikkje i ElWin i dag, innføres i forbindelse med NBS, settes til 0 i første omgang #MeteringPointGridArea Er godt i gang med implementasjon av denne, Settes til 0 i filene første omgang #MeteringPointInstalledEffect Produksjon, manglar data i ElWIn #ConsumptionCode Flytta frå «Customer» i forhald til dokumentet «Elhub Specification of Migration Files v0.5». Dette er gjerne data som er knyta mot ein kontrakt, eller som kan skifte ved leverandørbytte. Kva er årsaken til at dette er flytta hit? Bør uansett berre vere krav ved forbruksmålepunkt. For øvrig lurer kravet om utfylling av #ExpectedAnnualConsumption ved produksjonsmålepunkt. Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

68 Customer #CustomerReference Forklaringa på feltet er: Actor-unique reference as used in the grid owners CIS system. Dette er ikkje data som blir utveksla til kraftleverandør. Dette feltet vil ikkje vere samanlignbart mellom to system (så sant det ikkje er vertikalintegrert). #CustomerReferenceType Kva meinast med Contact? Alle slags typar kontaktar? Det er ikkje beskrive kva slags type kontakt der er snakk om. #CustomerIdentity Pr. i dag kun for bedrifter(foretaksnummer). Vi har ingen fødselsnummer i ElWin i dag. #BirthDate Vi kan ikkje levere d-numbers i dette feltet om vi hadde hatt det. Vi vil framleis ha fødselsdato på utanlandske kundar. #NACE_DivisionCode Det vil vere meir naturlig for oss å legge dette til contract, den vil gjerne vere datostyrt ved leverandørbytte/kontraktsbytte. Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

69 Contract Generelt spørsmål: Korleis skille mellom forbruk- og produksjonsmålepunkt for ein plusskunde om ein i Norge går for ei særnorsk løysning med same EAN for forbruk og produksjon? #CustomerReferenceContact #CustomerReferenceEndUser #CustomerReferenceInvoice Same spørsmål som for CustomerReference i Customer. Kva om det er knyta fleire kontrakter til målepunktet? #BalanceResponsibleParty Ikkje nødvendigvis data som er registrert i ElWin. Det er i allefall ikkje noko kraftleverandør har muligheita til å sende inn. #EnovaFeeShare #EnovaFeeType #ElFeeShare Påkravd for kraftleverandør, men det er ikkje data som blir utveksla i dag. Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

70 Returfiler fra Elhub Korleis skal resultatet av filer som Elhub importerer behandlast i ElWin? Manuelt, dvs. dei skal ikkje behandlast? Import til ElWin? Korleis «sjekke ut endringar» som netteigar har kvittert ut Migreringsfiler ElWin Resultat Elhub Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

71 Neste steg Viktig med ett edruelig forhold til validfrom/validto, denne kan har potensiale til å bli kompleks å implementere Avdekke manglende felt i ElWin og legge en plan for handtering av disse. Utarbeide konsept for datavask Kan Elhub bistå med tilgang til sentrale register på vegne av bransjen? Alternativt tar vi kontakt med våre samarbeidspartnere som kan bistå tilgang til register. Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

72 ERFARINGER SOM PILOT Erfaringer som pilotaktør per

73 Plan for Elhub datamigreringsprosjekt Plan for Elhub datamigreringsprosjekt Aktivitet 1 Statusmøter; Skagerak Nett 2 Koordineringsmøte alle CGI_pilotaktører 3 Møter i Elhub ekspergruppe 4 Lage uttrekk av data i hht spesifikasjon 5 Kommentere spesifikasjon for datamigrering 6 Sanering og datavask 7 Krav og test mot DAV 8 Krav og test mot DAM uke 44 uke 45 uke 46 uke 47 uke 48 uke 49 uke 50 uke 51 uke 52 jan feb mar apr mai jun jul aug

74 74

75 Datakvalitet Datakvalitet Hvilke data må ryddes? - Anleggsadresser - Fakturaadresser - Gate/postnummer - En kunde kan ha forskjellige kundenummer. Behov for å slå sammen? - Sikringsstørrelser 75

76 Utfordringer Historikk - Hvilke historiske data skal tas med Datavask/Sanering - Vask av anleggsadresser mot eksterne registre. - Fjerning av uønskede data - Berike felt som mangler data Utvidelser - Splitte navnefeltet - Personnummer 76

77 TAKK

78 Statnett SF Diverse temaer ifm migreringsfiler

79 Agenda Revidert splitt av filer Filtyper og datasett Endringer Relasjoner mellom filer Typer av relasjoner Eksempler og forklaringer Måleverdier og formler Hvordan lese og fylle ut filene Eksempler Kommentarer, spørsmål og svar og justeringer

80 Splitt av filer Revidert sammensetning og datasett Kundefil (revidert) Målepunktsfil (revidert) Kontraktsfil (NY) Måleverdifil Formelfil Formulas CustomerData Contracts MeteringPoint MeteringValues

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.03.2015 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012 Avregningsansvarlig Virksomhets rapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 1 2 Virksomhetsrapport 2012 INNHOLD Avregningsansvarlig 2012 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS)

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Tor-Erik Steinsland Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Desember 2011 Hovedveileder: Poul Einar Heegaard, ITEM Biveileder(e):

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer