Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014"

Transkript

1 Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test Oslo 18. November 2014

2 Agenda ekspertgruppemøte :30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Spørreundersøkelsen 10:00-10:30 Informasjon fra Elhub-prosjektet Status i Norge Erfaringer fra Sverige og Finland 10:30-10:45 Pause 10:45-11:45 Erfaringer fra Danmark 11:45-12:30 Presentasjoner fra pilotaktører for migrering Ringeriks-Kraft Skagerak 12:30-13:30 Lunsj 13:30-14:00 Gruppe Migrering Gjennomgang oppdeling i filer og relasjoner 14:00-14:30 Formler og måleverdier 14:30-14:45 Pause 14:45-15:15 Feltinnhold 15:15-15:30 Oppsummering Gruppe Test m/systemleverandører Elhub forberedelser Presentasjon av aktuelle dokumenter, BRS og BIM Diskusjon i gruppen rundt følgende tema: Endringer i prosesser og systemer som følge av Elhub Utfordringer for aktører og systemleverandører Områder som Elhub-prosjektet bør ha fokus på 15:00 Oppsummering og videre arbeid Videre prosess mot Systemleverandører Oversikt pilot-aktører Tema for neste ekspertgruppemøte

3 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvilken type aktør er dere? Generelt om selskapet 100% 90% 80% 70% 60% 55,2% 50% 44,8% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 Navn 1 Kraftleverandør 2 Nettselskap

4 Prosent Elhub spørreundersøkelse Er dere del av et vertikalintegrert selskap? 100% 90% 80% 75,2% 70% 60% 50% 40% 30% 24,8% 20% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

5 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor mange målepunkt har dere totalt? 100% 90% 80% 70% 66,7% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 21,9% 11,4% 0% Navn >

6 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor mange kunder har dere totalt? 100% 90% 80% 70% 67,6% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 21,0% 11,4% 0% Navn >

7 Prosent Elhub spørreundersøkelse Har dere etablert et Elhub-prosjekt og en prosjektorganisasjon? Prosjektorganisering 100% 90% 80% 70% 66,7% 60% 50% 40% 30% 33,3% 20% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

8 Prosent Elhub spørreundersøkelse Har dere inngått avtale med systemleverandør(er) om bistand i prosjektet? 100% 90% 80% 76,2% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 23,8% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

9 Prosent Elhub spørreundersøkelse Har dere gjort et første estimat på ressursbehov i Elhub-prosjektet? 100% 90% 80% 79,0% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 21,0% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

10 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvordan vil du vurdere risikoen for at dere ikke får allokert tilstrekkelig med prosjektressurser? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 54,3% 38,1% 20% 10% 0% ,6% Navn 1 Liten 2 Middels 3 Høy

11 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor stort fokus vil du si at det er på Elhub i din organisasjon? 100% 90% 80% 70% 60% 56,2% 50% 40% 30% 20% 10% 24,8% 19,0% 0% Navn 1 Liten 2 Middels 3 Høy

12 Elhub spørreundersøkelse 2014 Prosent 15. Hvordan vil du vurdere vanskelighetsgraden på de endringer dere må gjøre i forbindelse med Elhub? Systemtilpasning 100% 90% 80% 70% 60% 54,3% 50% 40% 30% 20% 10% 7,6% 18,1% 20,0% 0% Navn 1 Liten 2 Middels 3 Høy 4 Vet ikke

13 Prosent Elhub spørreundersøkelse I hvor stor grad vil andre IKT-prosjekter påvirke Elhub-utviklingen hos dere? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 39,0% 30% 20% 10% 25,7% 23,8% 11,4% 0% Navn 1 Liten 2 Middels 3 Høy 4 Vet ikke

14 Prosent Elhub spørreundersøkelse Skal eksisterende systemportefølje byttes ut eller skal den videreutvikles? 100% 90% 94,3% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,7% 1 2 Navn 1 Byttes 2 Videreutvikles

15 Prosent Elhub spørreundersøkelse Dersom dere skal bytte, er anskaffelsesprosessen påbegynt? 100% 90% 87,6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,7% 6,7% Navn 1 Ja 2 Nei 3 Vi skal ikke bytte

16 Prosent Elhub spørreundersøkelse Dersom dere skal videreutvikle, har dere startet med å spesifisere krav til endringer? 100% 90% 80% 70% 60% 57,1% 50% 40% 30% 30,5% 20% 10% 0% ,4% Navn 1 Ja 2 Nei 3 Vi skal ikke videreutvikle

17 Nettselskap

18 Prosent Elhub spørreundersøkelse Har dere noen krav til kommende eller eksisterende system som gir kontroll på innsendingsfrekvens og bundling av måleverdirapportering til Elhub? Spesifikt for Nettselskap (dersom dere er kraftleverandør, gå til neste side) 100% 90% 80% 70% 70,4% 60% 50% 40% 30% 29,6% 20% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

19 Elhub spørreundersøkelse Hvis ja på spørsmålet over, hva slags innsendingsfrekvens og bundling av meldinger ser dere for dere? Hver dag før kl. 07:00 i første omgang forholdt oss til krav i forskrift Innsamling av timesverdier eller hyppigere. Skal fylle kravene i Elhub hver time Daglig daglig Dette håndteres av vår felles AMS prosjekt SORIA Innsendingsfrekvens daglig, vi er ferdig med utbygging av AMS til samtlige kunder Forsår ikke hva som menes Vill bli avdekket iforb. med AMS - / ELhub prosjekt i Nettalliansen Avhengig av hva som kreves, men kommunikasjon til målepunkter kan og vil variere, slik at det anbefales å overføre verdier daglig med mulighet for supplering i etterkant. en gang daglig En gang daglig Eksisterende KIS system må tilpasses krav/endringer som kommer ifm Elhub. I henhold til krav i Elhub spesifikasjon ifht maksstørrelse på meldinger. Frekvens en gang per dag før kl 07 slik at validering/estimering gjøres på fullstendig timeserie og slik at AMS måleverdier er ferdig innsamlet for foregående døgn. Nei, fordi vi forventar at systemleverandør tilpassar etter krav og behov Dagleg, bundling av meldinger i sammen med meldinger til Valider Daglig Vi kan oversendet dette kl 7 daglig. Inne hos Soria før kl 0600 og hos Elhub kl 0700

20 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor stor andel av kundene har dere på leveringsplikt? 100% 90% 80% 70% 66,7% 60% 50% 40% 30% 25,4% 20% 10% 0% ,9% Navn % % 3 > 5 %

21 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor langt har dere kommet i utrulling av AMS? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 47,6% 40% 30% 20% 10% 23,8% 15,9% 12,7% 0% Navn 1 Ikke startet 2 Så vidt startet 3 Godt i gang 4 Ferdig

22 Prosent Elhub spørreundersøkelse Ca. hvor stor andel av målepunktene er AMS per i dag? 100% 90% 80% 70% 60% 61,9% 50% 40% 30% 20% 10% 14,3% 23,8% 0% Navn % % %

23 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor stor andel av målepunktene er antatt å være AMS per 1.oktober 2016? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 38,7% 37,1% 30% 20% 24,2% 10% 0% Navn % % %

24 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvor mange kraftleverandører leverer i deres område? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 42,9% 46,0% 20% 10% 6,3% 4,8% 0% Navn > 75

25 Elhub spørreundersøkelse Hvilken systemleverandør bruker dere for henholdsvis måleverdisystem og kunde- og informasjonssystem 1 3,81 2 1, Gjennomsnitt Navn 1 MVS 2 KIS

26 Elhub spørreundersøkelse MVS 1 37,5% 2 7,8% 3 0,0% 4 4,7% 5 20,3% 6 0,0% 7 29,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 ENORO 2 CGI 3 Tieto 4 Embriq 5 Powel 6 EG Utility 7 Annen

27 Elhub spørreundersøkelse KIS 1 66,7% 2 30,3% ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 ENORO 2 CGI 3 Tieto 4 Embriq 5 Powel 6 EG Utility 7 Annen

28 Elhub spørreundersøkelse Oppgi eventuell annen MVS-leverandør her Kamstrup har ingen Valider (Powel) Metering Kamstrup Har ute forepøsel på MVS Kamstrup Landis+Gyr Elster Metering / Meridian Landis+Gyr Landis og GYR Open NIS, Cascade Landis+Gyr Kamstrup Elster Leid tjeneste fra Hallingdal kraftnett Siemens emeter (EnergyIP) Kamstrup Kamstrup Brady Pomax (Brady) Esmart systems

29 Elhub spørreundersøkelse Oppgi eventuell annen KIS-leverandør her har ingen Ingen kunder. Løser alle oppgaver i Powels system Enoro

30 Prosent Elhub spørreundersøkelse Inngår ditt selskap i en samarbeidskonstellasjon hvor en eller flere av ditt selskaps oppgavene relatert til Elhub og NBS skal utføres av konstellasjonen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 47,7% 52,3% 40% 30% 20% 10% 0% Ja 2 Nei Navn

31 Elhub spørreundersøkelse Hvis ja, hva er navnet på konstellasjonen? Valider SORIA er prosjektnavnet og VALIDER skal lever til Elhub og NBS Valider Markedskraft Nettalliansen AS - prosjekt Presisjon på tjenestekjøp av oppgaven Nettaliansen Nettalliansen Soria, Valider SORIA (Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av AMS) Det er etablert eit selskap - VALIDER Valider/SORIA Validèr Valider (Soria) Soria SORIA - Valider Nettalliansen Valider SORIA Valider kan være aktuell her Soria / Valider Nettalliansen Vi er med i NettAlliansen, men har foreløpig ingen info om evt samarbeid rundt dette. Fjordkraft

32 Elhub spørreundersøkelse Hvis ja, hva er navnet på konstellasjonen? Fjordkraft Nettalliansen Nettalliansen AS Smart Strøm Nordvest / Smarthub SORIA Valider Nettalliansen Nettalliansen SORIA Smarthub AS SORIA

33 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvilke tjenester skal eventuelt settes bort til konstellasjonen? 100% 90% 80% 70% 60% 56,3% 54,2% 56,3% 50% 40% 33,3% 43,8% 35,4% 39,6% 30% 20% 10% 0% 6,3% Målepunktadministrasjon vedrørende målepunkt-id, anleggsinformasjon, m.m. 2 Måleverdinnsamling for AMS anlegg 3 Validering, estimering og endring av måleverdier (VEE) 4 Rapportering av måleverdier til Elhub for AMS anlegg 5 Måleverdinnsamling for profilmålte anlegg 6 Rapportering av måleverdier til Elhub for profilmålte anlegg 7 Rapportering til NBS (tilsvarende som for ukeavregningen til Statnett i dag) 8 Vi inngår ikke i en samarbeidskonstellasjon Navn

34 Kraftleverandører

35 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvilken systemleverandør bruker dere for kunde- og informasjonssystem (KIS) 100% 90% 80% 70% 66,7% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23,5% 7,8% 2,0% Navn 1 ENORO 2 CGI 3 Tieto 4 Annen

36 Elhub spørreundersøkelse Oppgi eventuell annen KIS-leverandør her SonLink (Danks systemeleverandør) har ingen Powels system for meldingsutveksling i kombinasjon med Excel regneark. Har ingen kunder. Compello for datautveksling. Powel systemleverandør.

37 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvordan vil du vurdere vanskelighetsgraden på egen datavask og migrering? Datakvalitet og migrering 100% 90% 80% 70% 73,3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10,5% 16,2% 0% Navn 1 Liten 2 Middels 3 Høy

38 Prosent Elhub spørreundersøkelse Har dere gjennomført prosjekter for kvalitetssjekk og/eller forbedring av data? 100% 90% 80% 70% 60% 58,1% 50% 40% 30% 20% 10% 23,8% 18,1% 0% Navn 1 Aldri 2 Gjennomført 3 Pågående

39 Elhub spørreundersøkelse Dersom prosjekt for kvalitetssjekk og/eller forbedring av data er gjennomført, når ble det ferdigstilt? Har vasket databasen på kundenivå, rettet navn, adresse og fødselsdato, samt telefon nr, og e-post adresse for noen år siden, planlegger å gjøre dette igjen før data skal sendes til huben Har vasket databasen på kundenivå, rettet navn, adresse og fødselsdato, samt telefon nr, og e-postadresse for noen år siden, planlegger å gjøre dette igjen før data skal sendes til huben Har løpende gjennomført kvalitetssjekk på kundedata. Pågår nå datavask på anleggsregister 2011 sist utført okt Er en pågående oppgave ihht IK rutinene. Vi etablerte egen database i mars 2013 fra tidligere å dele felles database med Skagerak Nett. ifm overgang til nytt KIS nov 2013 ifm overgang til nytt kis nov 2013 Kontinuerlig Blir gjort databasespørringer fra tid til annen 2010 Sommeren 2014 ifm med oppstart av AMS prosjektet

40 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvilke tiltak er gjennomført for kvalitetssjekk og/eller forbedring av data? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 41,9% 51,4% 30% 20% 20,0% 25,7% 17,1% 22,9% 10% 0% Navn 1 Databasespørringer 2 Databasespørringer med sjekk mot eksterne registre (f.eks. Matrikkelen) 3 Databasespørringer med etterfølgende maskinelle korreksjoner 4 Databasespørringer med etterfølgende manuelle korreksjoner 5 Andre tiltak 6 Har ikke gjennomført noen tiltak

41 Elhub spørreundersøkelse Beskriv eventuelle andre tiltak som er gjennomført. Retting/oppdatering av kundeinfo som mobiltlf, epost, fødsel/orgnr. Sjekk mot matrikkelen er på gang, Enoro vil levere om kort til mulighet for rapportering fra denne. Alltid oppfølging ved kontakt med kunde om informasjonen vi har stemmer. Oppdaterer manuelt og kontinuerlig adresser i KIS systemet mot matrikkelen. Kartlagt mangelfulle data i KIS. Dashboard med oversikt pr kommune over manglande avlesing siste to år, manglande fødselsdato, telefonnr og epostadresser for privatkundar. Kundebehandlar har ansvar for kvar sine kommunar. Teneste som kraft utfører for nettselskapet. Kontinuerlig sjekk mot kommunikasjon og signalstyrke mot eksisterende og nye målepunkt. Veiledning og kartlegging av kunde og målepunktsdata er gjennomført i AMS samarbeidet for å få oversikt over kvaileteten til alle nettselskap i samarbeidet. Så skal fellesprosjektet i samarbeid med systemleverandører lage plan for videre løp samt integrasjonsplattform for utveksling av data mellom nettselskap og Elhub. Kvalitetssjekk av alle målepunkt ifm AMS utbyggingen. Kvalitetssjekk av kundedata. Etter splitt fra xx netts database har vi fjernet målepunkt vi ikke bruker, og at vi unnlot å ta over målepunkt som var xx Kraft uvedkommende. Etterfølgende arbeid har bestått i visuell sjekk og manuell redigering. Kvalitetssjekk av kundedata Energi er deltaker i Soria prosjektet (BKK) og som vertikaldelt selskap nyttiggjør vi oss av dette prosjektarbeidet. Her er det startet arbeidet og vi får derfra tilbakemeldinger på hva og hvordan en skal løse problemstillingene. Daglig/ ukentlig Validering av måledata Vi byttet KIS-leverandør fra EG-Utilities til Enoro (Elwin) våren I den forbindelse ble det foretatt mye datavask.. Vi foretar ofte databasespørringer med påfølgende manuelle rettinger av evt feil/mangler. Vi byttet KIS-leverandør fra EG-Utilities til Enoro (Elwin) våren I den forbindelse ble det foretatt mye datavask.. Vi foretar ofte databasespørringer med påfølgende manuelle rettinger av evt feil/mangler. Oppdaterer KIS når vi snakker med kundene.

42 Elhub spørreundersøkelse Beskriv eventuelle andre tiltak som er gjennomført. Vi er et datterselskap i Energi konsern, vi kjøper alle tjenester knyttet til avregning, fakturering og innkreving fra MAIK som også er en del av Energi. En del av de oppgavene og utviklingstiltakene det spørres om blir gjennomført i MAIK. Prosjekt forberedelse til ny avregningsprogramvare fra Powel når NBS kommer. Har lagt inn nyeste kommunikasjonsprogramvare Compello. ift etablering av Elwin til Elwin løsning ble kraftdata kvalitetssjekket ifm. etablering av ny løsning. - Informasjonsinnhenting fra montørstyrke - Innhenting informasjon fra nasjionalt folkeregister Skjerpa rutiner og kvalititesheving for saksbehandlere i organisasjon Interne rutinar skjerpa og generell kvalitetsbevissthet i org er skjerpa Startet diskusjon og startet med lokale opprettinger/forbedringer i forhold til navning, eieradresser, matrikkel og mobilnr.

43 Elhub spørreundersøkelse Er det noen spesielle utfordringer dere ser vedrørende migrering og datakvalitet ift. Elhub? Manglende opplysninger både om anlegg og eierforhold, spesielt på eldre anlegg, må sjekkes fysisk. Vi har kun fødselsdato i vår base, og utfordring hvis det blir fullt fødselsnummer. unøyaktige og feil data i KIS Fra fødselsdato til fødselsnummer. Knapphet med tid i forbindelse med test. Manglende retningslinjer for krav til datakvalitet og hvilke data som skal migreres. Manglende målerverdier fra profilmålte anlegg. Mangler registrering av eier av anlegg. Tilpasning av datafelter til Elhub, f.eks. inndeling av navn/etternavn, historikk på målepunkt etc. Tilpasning av datafelter til Elhub, f.eks. inndeling av navn/etternavn, historikk på målepunkt. Dersom det blir krav om fødselsnummer vil dette være en utfordring å innhente på eksisterende kunder. Fremskaffe og registrere kontaktdata på ulike kunderoller som blir definert. Korreksjon av data i fob tidsaspekt. Ressurser i travle tider. I og med at alle nettselskap i SORIA skal kommunisere med Elhub via felles drifsselskap Validèr, må alle selskap ha gjennomført vask av data og vere klar for migrering. Dette kan vere utfordrende ift å nå dato for innfasing av Elhub. Kun produksjonsnett. Begrenset antall målepunkt Vi har ikke fordypet oss i problemstillingen ennå, men vi er i ferd med å investere i kundesystem. Valget blir på en av de leverandørene som inngår i denne spørreundersøkelsen. Vi har stilt krav til at leverandøren har system som dekker myndighetenes krav til Elhub og NBS. Inkonsistente data både internt og mot eksterne. Nei. Elhub og filformat?? Idag har vi inga mätpunkter i Norge vilket gör att vi inte har några mätpunkter att mgrera, dock är målet att vi ska kunna ha kunder i framtiden. Har ikke satt meg inn i hvilke data som blir obligatorisk, men tror vi får mye å gjøre.. Vi mangler kartkoordinater for ca halvparten av målepunktene og har bare fødselsnummer for kundene etc etc. Innhenting av personnummer blir nok krevende.

44 Elhub spørreundersøkelse Er det noen spesielle utfordringer dere ser vedrørende migrering og datakvalitet ift. Elhub? Tilgang på ressurser hos systemleverandør (Enoro). Tilgang på interne prosjektressurser (koordinering, manuelle korreksjoner etter datavask, innhenting av nye kunde-/anleggsdata m.m.) pga parallelle AMSaktiviteter. At kravene fra Elhub er tydelige og kommer i rimelig tid slik at vi får tilstrekkelig tid til å implementere evt. nye kundedata som vi ikke har fra før. Vi trenger en bedre forståelse av Elhub,- bedre informasjon ift til hva dere trenger som: Vår forståelse i dag er at vi må sørge for at vår kundemasse/data er oppdatert i Elwin, ihh til kravspek ifra Elhub prosjektet som vi pt ikke kjenner. Vi forstår videre at Elhub vil spesifisere hva kundedata skal inneholde Vi må når dette foreligger sjekke våre kundedata i Elwin, og eventuelt oppdatere. I dag antar vi også at hvis våre kundedata i Elwin er ok så vil Elwin sørge for migrering av data til Elhub automatisk Trykk på en knapp.. Vi antar at format i Elwin er kompatibelt med krav til format i Elhub Mange Nei. sikkert - Foreløpig utydelig kravspesifikasjon - Det settes krav til eksisterende timesmålte målere, som ikke er mulig før disse er byttet ut med AMS måler - Unit (kun kwh bør brukes) - konvertering av Stand til Intervall - Automatisere og kvalitetssikre dataeksport fra gamle fagsystem, som ikke er bygget for formålet - Manglende internvalideing i de ulike fagsystemer - Mye utvikling av eksisterende fagsystem for å få plassholdere til masterinformasjon som er påkrevd av elhub spesifkasjon - Berike fagsystemer med data i hht ovenforstående - Uklart vedr hvordan Plusskunder skal modelleres i KIS og MVS (må henge sammen med Avregningsforskrift og nordisk marked) Fødselsnr, anleggskasser, fiktive målepunkt Stor kostnader og manuell jobb for å komme opp på et kvalitetsnivå som Elhub krever. tidsaspekt og uavklart hva vi får tilbake/tilbakemelding fra ELHUB i forbindelse med migrering Håper prosjektet kan komme med klare retningslinjer for eksempelvis registrering av kundenavn,- en person knyttet til pers.nr ala bank. Trenger regler da mange kunder faktisk ikke ønsker det slik og da blir det forskjellig fra et selskap til et annet. Håper også på felles avtale for alle selskap til å kunne vaske mot ulike registre,- Brønnøysund, folkeregister osv, slik at ikke hver og en trenger å opprette "vaskeavtaler"

45 Elhub spørreundersøkelse Er det noen spesielle utfordringer dere ser vedrørende migrering og datakvalitet ift. Elhub? Dersom det blir nettselskapet som skal påføre fødselsnummer (11 siffer) har vi ikke oversikt over hva dette vil bety i arbeidsomfang eller hvor vi skal hente disse dataene. Umiddelbart ser dette ut som en komplisert oppgave.

46 Prosent Elhub spørreundersøkelse Hvem vil være involvert i datavask og migrering hos dere i forhold til Elhub? 100% 90% 80% 70% 60% 83,8% 88,6% 50% 40% 30% 25,7% 20% 10% 0% Navn 1 Interne 2 Systemleverandør 3 Andre

47 Elhub spørreundersøkelse Hvor enig/uenig er du i følgende påstander? Informasjon fra Elhub 1 3,73 2 3,59 3 3,04 4 3, Gjennomsnitt 1 Generell informasjonen fra Statnett om Elhub har vært god 2 Informasjonen om tidsplaner i Elhub-prosjektet har vært tilstrekkelig for vår planlegging 3 Krav til endringer for dere som følge av Elhub har vært godt kommunisert 4 Vi vet hva som forventes av oss i forhold til klargjøring av egne data og systemer Navn

48 Elhub spørreundersøkelse Generell informasjonen fra Statnett om Elhub har vært god 1 2,9% 2 7,6% 3 26,7% 4 39,0% 5 23,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 Helt uenig 2 Litt uenig 3 Verken/eller 4 Litt enig 5 Helt enig

49 Elhub spørreundersøkelse Informasjonen om tidsplaner i Elhub-prosjektet har vært tilstrekkelig for vår planlegging 1 3,8% 2 12,4% 3 25,7% 4 37,1% 5 21,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 Helt uenig 2 Litt uenig 3 Verken/eller 4 Litt enig 5 Helt enig

50 Elhub spørreundersøkelse Krav til endringer for dere som følge av Elhub har vært godt kommunisert 1 8,6% 2 22,9% 3 31,4% 4 30,5% 5 6,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 Helt uenig 2 Litt uenig 3 Verken/eller 4 Litt enig 5 Helt enig

51 Elhub spørreundersøkelse Vi vet hva som forventes av oss i forhold til klargjøring av egne data og systemer 1 11,4% 2 18,1% 3 30,5% 4 35,2% 5 4,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Navn 1 Helt uenig 2 Litt uenig 3 Verken/eller 4 Litt enig 5 Helt enig

52 Elhub spørreundersøkelse Dersom dere har andre innspill angående informasjon kan det angis her. Vi driftes på en såkalt sentraldriftsløsning pr i dag, og vi er avhengig av at vår systemleverandør klarer de fastsatte tidsfrister for at vi skal komme i mål. Med sentraldriftsløsning er vi avhengig av at systemleverandør klarer å levere innen angitte frister. Finnås Kraftlag er med i Validèr. Informasjonen så langt synes vi har vært på et overordnet nivå, der målsettingen er godt definert, men detaljert hva dette fører til av arbeid og endringer for oss har vi ikke klart. Vi må støtte oss til vår programvareleverandør Enoro. Bør etterhvert fremkomme tydelige milepæler mht. hva som skal migreres og hva som skal testes, samt krav til hva som må være ferdig utviklet mht. test av meldinger etc. Vi valgte å krysse av for å videreutvikle eksisterende systemportefølje, men det vil bli foretatt en evaluering av alternative løsninger. Som nevnt tidligere er vi inkludert i Soria-prosjektet og får dermed svært god informasjon derfra i tillegg til direkte informasjon fra Statnett. Mest mulig konkret direkte til kontaktperson (og daglig leder?) via e-post med klart angitte krav og frister.. :-) Våre systemleverandører må på banen uansett. Regner derfor med at de er godt orientert om hva som kreves underveis. Jeg synes en del av spørsmålene her kommer litt tidlig siden det ikke er endelig klart hvilke krav som kommer fra Elhub, f.eks. innføring av personnummer. Det vi venter på er bare at kravene fra Elhub skal bli ferdig slik at vi kan gjøre vår jobb. OBS! Svarene er i hovedsak (og med overlegg) innlevert likt for "EB Nett distribusjon" og "EB Nett regional". Det synes uhensiktsmessig å skulle innrapportere både for distribusjon og regionalnett. Det er leverandørene som har spisskompetanse om sine systemer og hvordan de ned i detalj fungere. Systemleverandørene er dermed også de beste kandidatene til å kunne svare på en del av utfordringen det nye regime vil by på. De burde vert involvert på et tidligere tidspunkt. Mener at Statnett/Elhub-prosjektet bør komme med klare retningslinjer om vasking (alle felt som skal vaskes), hvilke register som har fasiten (folkeregister, Brønnøysund, posten eller andre) og verktøy for å utføre dette. At vi må betale for dette forstår vi, men det vil være enklest for alle å ha klare retningslinjer og grunnverktøy som kan benyttes av alle. Noen av spørsmålene var litt uklart formulert. (Antall målepunkt/antall kunder) Vi har oppgitt antall målepunkt og antall nettkunder. Det går ikke klart frem om dette skjemaet er felles for kraftleverandør og netteier?

53 Utvikling i Norden

54 Mange utredninger på nordisk nivå frem t.o.m. 2009

55 Brev fra NordReg Nov. 2011

56 Organisering av arbeidet

57 Rapporter og anbefalinger per Nov Common Balance Settlement (NBS) Rights and obligations of DSOs and suppliers in the customer interface Standard agreements between suppliers and DSOs Customer switching Combined bill invoiced by the supplier Tax and VAT collected by the supplier Harmonization of the structures of network tariffs Standard agreements with customers Common Nordic Metering Methods Siste Nov (til konsultasjon)

58 Harmonization of data exchange Nordisk BRS ferdig våren 2014 NordReg har nylig bedt TSO'ene ta ansvar for utarbeidelse av en teknisk håndbok "It is NordREG s firm belief that the technical harmonisation on a Nordic level is very important and soon should continue and NordREG intends to act as a facilitator for this process when needed. NordREG therefore kindly asks the Market Steering Group (TSO's) to facilitate the creation of a Nordic harmonised electricity market by assigning the Nordic Ediel group with the task to in close cooperation with the stakeholders complete the above mentioned Nordic technical handbook."

59 Potensiell rolle til datahuber

60 Status datahub'er i Norden Danmark: i drift siden mars 2013, felles faktura og leverandørsentrisk under implementasjon (okt. 2015) Finland: Fingrid lager utredning med anbefaling tilsvarende ESK (desember 2014) Sverige: Regulator (EI) har laget utredning (Sweco) med anbefaling om datahub og at SvK får oppdraget. Utredning har vært på høring og en avventer beslutning om videre prosess fra departementet.

61 Europa Acer har til nå konsentrert seg om engros markedet Acer skal fokusere på sluttbrukermarkedet Mye fokus på smarte målere og hva det kan bety for energisparing og laststyring. ENTSO-E har som ambisjon om å ta aktiv del i utforming av løsninger og markeder for laststyring Hub inititiativ i: Belgia, Spania, Sveits og Ungarn

62 Status på arbeidet med migreringsfiler Enoro Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

63 Processes Datamodels Migrating data Interfaces National hubs National datahubs in the Nordics :: One common interface in between distribution and retail What the Enoro customer should experience

64 Migreringsfiler Status fra Enoro Workshop på Hønefoss med Ringeriks-kraft, Elhub og Enoro gjennomført To arkitektar har brukt tid på å gå igjennom dokumentet Elhub Specification of Migration Files v0.5 Fokus: overordna ta stilling til implementering av eksport frå ElWin. Møte mellom Enoro og Elhub ang. avklaringsspørsmål gjennomført God og konstruktiv dialog. Elhub understreker at migreringsfilene skal være enkelt for aktørane å implementere Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

65 ValidFrom og ValidTo Ikkje alle felt i ElWin har dato-styring/-stempling, dette kan medføre utfordringar på implementasjonen Kommentar frå arkitekt: «Migreringsfilene krev historikk og korreksjonar som (nesten) står i stil med det som skal forventast i det ElHuben går i drift.» «I utgangspunktet trur eg vi er nøydd til å køyre på same logikk som blir brukt i Prodat i dag, at ein lagrar unna endringar i tabellar som vil fyre filer på gitte tidspunkt. Men heller ikkje dette er nok i denne situasjonen sidan netteigar skal levere data på produksjonsmålepunkt, og sjølvsagt på målepunkt der ein kraftleverandøren ligg i same basen. Dette genererer ikkje nødvendigvis Prodat i dag.» Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

66 Forslag: logisk gruppering Prodat-meldingar for oppdatering av grunnlagsdata for målepunkt er delt opp i fleire meldingar logisk gruppering enklare å få oversikt over kva data som er endra. Elhub kan bygge opp korrekte historiske data med fra- og tildato på datasett som er logisk gruppert. Eksempel: Data som vil krevje ny måleserie er samla i en eigen melding i prodat utvekslinga Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

67 MeteringPoint #MeteringPointLoadLimit Enoro er klar over at dette feltet har dårlig datakvalitet hos flere av våre kunder. #MeteringPointSubType Eksisterer ikkje i ElWin i dag, innføres i forbindelse med NBS, settes til 0 i første omgang #MeteringPointGridArea Er godt i gang med implementasjon av denne, Settes til 0 i filene første omgang #MeteringPointInstalledEffect Produksjon, manglar data i ElWIn #ConsumptionCode Flytta frå «Customer» i forhald til dokumentet «Elhub Specification of Migration Files v0.5». Dette er gjerne data som er knyta mot ein kontrakt, eller som kan skifte ved leverandørbytte. Kva er årsaken til at dette er flytta hit? Bør uansett berre vere krav ved forbruksmålepunkt. For øvrig lurer kravet om utfylling av #ExpectedAnnualConsumption ved produksjonsmålepunkt. Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

68 Customer #CustomerReference Forklaringa på feltet er: Actor-unique reference as used in the grid owners CIS system. Dette er ikkje data som blir utveksla til kraftleverandør. Dette feltet vil ikkje vere samanlignbart mellom to system (så sant det ikkje er vertikalintegrert). #CustomerReferenceType Kva meinast med Contact? Alle slags typar kontaktar? Det er ikkje beskrive kva slags type kontakt der er snakk om. #CustomerIdentity Pr. i dag kun for bedrifter(foretaksnummer). Vi har ingen fødselsnummer i ElWin i dag. #BirthDate Vi kan ikkje levere d-numbers i dette feltet om vi hadde hatt det. Vi vil framleis ha fødselsdato på utanlandske kundar. #NACE_DivisionCode Det vil vere meir naturlig for oss å legge dette til contract, den vil gjerne vere datostyrt ved leverandørbytte/kontraktsbytte. Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

69 Contract Generelt spørsmål: Korleis skille mellom forbruk- og produksjonsmålepunkt for ein plusskunde om ein i Norge går for ei særnorsk løysning med same EAN for forbruk og produksjon? #CustomerReferenceContact #CustomerReferenceEndUser #CustomerReferenceInvoice Same spørsmål som for CustomerReference i Customer. Kva om det er knyta fleire kontrakter til målepunktet? #BalanceResponsibleParty Ikkje nødvendigvis data som er registrert i ElWin. Det er i allefall ikkje noko kraftleverandør har muligheita til å sende inn. #EnovaFeeShare #EnovaFeeType #ElFeeShare Påkravd for kraftleverandør, men det er ikkje data som blir utveksla i dag. Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

70 Returfiler fra Elhub Korleis skal resultatet av filer som Elhub importerer behandlast i ElWin? Manuelt, dvs. dei skal ikkje behandlast? Import til ElWin? Korleis «sjekke ut endringar» som netteigar har kvittert ut Migreringsfiler ElWin Resultat Elhub Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

71 Neste steg Viktig med ett edruelig forhold til validfrom/validto, denne kan har potensiale til å bli kompleks å implementere Avdekke manglende felt i ElWin og legge en plan for handtering av disse. Utarbeide konsept for datavask Kan Elhub bistå med tilgang til sentrale register på vegne av bransjen? Alternativt tar vi kontakt med våre samarbeidspartnere som kan bistå tilgang til register. Copyright 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.

72 ERFARINGER SOM PILOT Erfaringer som pilotaktør per

73 Plan for Elhub datamigreringsprosjekt Plan for Elhub datamigreringsprosjekt Aktivitet 1 Statusmøter; Skagerak Nett 2 Koordineringsmøte alle CGI_pilotaktører 3 Møter i Elhub ekspergruppe 4 Lage uttrekk av data i hht spesifikasjon 5 Kommentere spesifikasjon for datamigrering 6 Sanering og datavask 7 Krav og test mot DAV 8 Krav og test mot DAM uke 44 uke 45 uke 46 uke 47 uke 48 uke 49 uke 50 uke 51 uke 52 jan feb mar apr mai jun jul aug

74 74

75 Datakvalitet Datakvalitet Hvilke data må ryddes? - Anleggsadresser - Fakturaadresser - Gate/postnummer - En kunde kan ha forskjellige kundenummer. Behov for å slå sammen? - Sikringsstørrelser 75

76 Utfordringer Historikk - Hvilke historiske data skal tas med Datavask/Sanering - Vask av anleggsadresser mot eksterne registre. - Fjerning av uønskede data - Berike felt som mangler data Utvidelser - Splitte navnefeltet - Personnummer 76

77 TAKK

78 Statnett SF Diverse temaer ifm migreringsfiler

79 Agenda Revidert splitt av filer Filtyper og datasett Endringer Relasjoner mellom filer Typer av relasjoner Eksempler og forklaringer Måleverdier og formler Hvordan lese og fylle ut filene Eksempler Kommentarer, spørsmål og svar og justeringer

80 Splitt av filer Revidert sammensetning og datasett Kundefil (revidert) Målepunktsfil (revidert) Kontraktsfil (NY) Måleverdifil Formelfil Formulas CustomerData Contracts MeteringPoint MeteringValues

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen.

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Datakvalitetsundersøkelse for kraftleverandører Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering

Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering Elhub-oppgaver og ansvar (hovedpunkter) Orkestrering av markedsprosesser BRS og meldinger Være den autorative databasen for måleverdier

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN EVRYS Informasjonstjenester gir deg tilgang til oppdaterte registre som er tilgjengelige til enhver tid, og levert på den måten du foretrekker

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Utfordring til KIS-leverandører håndtering av

Utfordring til KIS-leverandører håndtering av Utfordring til KIS-leverandører håndtering av Justervesenets Johan Ripe krav i KIS Managing director Infra Solutions Sweden Logica Norge - Utility Oslo 28.oktober 2009 Christian Grødum Logica 2008. All

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen AMS Markedskonferansen 2012 Ole Haugen UTRULLING AV AMS KREVER STORE INVESTERINGER MED KORTE TIDSFRISTER AVKLARING AV KRAV OG VALG AV TILTAK AVGJØRENDE INNFØRING AV FELLES IKT LØSNING SKAPER BEHOV FOR

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Versjon 1.0 30.08.2017 Innhold Innflytt tilbake i tid BRS-NO-611/BRS-NO-103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Overordnet prosjektplan for Elhub

Overordnet prosjektplan for Elhub Overordnet status Overordnet prosjektplan for Elhub Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Måned 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Versjon 1.0 28.08.2015 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Hvordan sende inn data... 3 2.1 Før man lager uttrekk... 3 2.2 Hvordan laste

Detaljer

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Agenda Ringeriks-Kraft AMS Generelt Vurderinger hos Ringeriks-Kraft Erfaringer hos Ringeriks-Kraft

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Nordisk balanseavregning Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Det nærmer seg! Alle må gjøre de nødvendige forberedelser - Mange små og store endringer - Håndboken bør alle lese Nødvendige systemtilpasninger

Detaljer

Dagskonferanse om Elhuben

Dagskonferanse om Elhuben Dagskonferanse om Elhuben Den norske datahuben Energi Norge i samarbeid med Statnett og NVE 21. mai 2015 Siste nytt om status for Elhubprosjektet 29.05.2015 Bunntekst 2 Det formelle grunnlaget Statnett

Detaljer

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1 MØTEREFERAT Sak: Måleverdihistorikk, Go Live, PPC utsending Møtedato/sted: 12.09.2017, Skype Møteleder: Eigil Gjelsvik Ansvarlig/Avdeling: AS Referent/adm.enhet.: Victoria Lund Dato: 12.09.2017 Side 1

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Cut off-dato for avviksoppgjør

Cut off-dato for avviksoppgjør 10.05.2017 Cut off-dato for avviksoppgjør Oppfølgingsmøte fra ekspertgruppemøte 22 (03.05.2017) Agenda 1. Kort om premisser fra NVE 2. Elhubs vurdering av saken 3. Systemleverandører redegjør for konsekvens

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.03.2015 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon

Detaljer

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prøveprosjekt vannmålere Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prosjektets formål og mål Ø Prosjektet skal gi beslutningsgrunnlag for å vurdere om Oslo kommune skal innføre vannmåler hos privatabonnenter

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Webinar mars 2017 Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Agenda Målepunkt generelt Nettselskaprelevant Kraftleverandørrelevant Administrasjonsoppgaver Agenda Målepunkt generelt - Finn, se detaljer

Detaljer

Neste generasjon FASIT Målsetting og status FASIT-dagene 2016 Gardermoen,

Neste generasjon FASIT Målsetting og status FASIT-dagene 2016 Gardermoen, Neste generasjon FASIT Målsetting og status FASIT-dagene 2016 Gardermoen, 2016-11-24 Arnt Ove Eggen arnt.o.eggen@sintef.no +47 926 18 730 Neste generasjon FASIT Prosjektets målsetting er å utvikle en kravspesifikasjon

Detaljer

Kostnadseffektiv drift av AMS. AMS Temadager 26-27. mai 2010 Henrik Erichsen Rejlers AS

Kostnadseffektiv drift av AMS. AMS Temadager 26-27. mai 2010 Henrik Erichsen Rejlers AS Kostnadseffektiv drift av AMS AMS Temadager 26-27. mai 2010 Henrik Erichsen Rejlers AS Kostnadseffektiv drift av AMS 1. Teknologivalg 2. Endring av forretningsprosesser og organisasjon 3. Egen drift, systemdrift

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Webinar I. Aktørsertifisering

Webinar I. Aktørsertifisering Webinar I Aktørsertifisering Fokus for dette webinaret Milepælsplan M5 krav Aktørsertifisering fra A til Å Innføringsplan for markedsaktørene Aktørtesting i 2 steg M5: Aktørsertifisering mot Edielportalen

Detaljer

Spørsmål og svar fra informasjonsmøte

Spørsmål og svar fra informasjonsmøte Side 1 av 5 1) Grensesnitt mellom innsamlingskontrakt og montasjekontrakt? Vil komme klart frem i konkurransegrunnlaget 2) Datatilsynets vurdering av datalagring ifm AMS? Datatilsynet har uttalt seg skeptiske.

Detaljer

Forutsetninger revidert plan

Forutsetninger revidert plan Forutsetninger revidert plan Elhub på plan for produksjonssetting 1. februar 2017 NBS innføring gjøres før Elhub innføring NBS Go-Live i Norge senest 15. oktober 2016 NBS markedstest Q2 2016 Overordnet

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Fortum Distribution AS. Møte hos OED 2010-5-19

Fortum Distribution AS. Møte hos OED 2010-5-19 Fortum Distribution AS Møte hos OED 2010-5-19 1 Hovedpunkter Hovedelement i anken til departementet Gjennomgang av søknaden Hovedargumenter i søknaden Overgang fra Energimåling til Ista Oppsummering Målerfeil

Detaljer

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Forberedelser fra Statnett Energi Norge 10.2.2011 Statnett sin rolle som Registeransvarlig Registeransvarlig - den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede

Detaljer

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar 2017 Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Overordnet beskrivelse av Go Live-prosessen - Prinsipper Go Live er en komplisert prosess for både

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Fra og med september 2014 så vil vi foreta en utfasing av Nettpensjon som verktøy for innrapportering av medlemsdata. Nettpensjon vil

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak - PLO-melding

Detaljer

Rapportering av spenningskvalitet til NVE?

Rapportering av spenningskvalitet til NVE? Rapportering av spenningskvalitet til NVE? Brukermøte spenningskvalitet 2009 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 MERK! NVE

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Krav til funksjonalitet

Krav til funksjonalitet Avanserte måle- og styringssystem (AMS) Krav til funksjonalitet Basiskrav og ønsker fra myndighetene Tidsplan fremover Mai 2008 Gunn Oland NVEs anbefaling til OED Ut fra et samfunnsmessig synspunkt vil

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

Akseptansetest av mottak Dialogmelding

Akseptansetest av mottak Dialogmelding Akseptansetest av mottak Dialogmelding Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Dialogmelding 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV DIALOGMELDINGEN...

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Akseptansetest mottak

Detaljer

Elisør. Nettservice 2. og 3. november 2016

Elisør. Nettservice 2. og 3. november 2016 Elisør Nettservice 2. og 3. november 2016 AMS inn i P0 ordningen Krav til kompetanse/opplæring Nye midlertidige rutiner i anlegg med montert AMS måler Krav til dokumentasjon i P0 avtalen + hus status nivå

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften NVE nve@nve.no Vår ref.: Arvid Bekjorden Vår dato: 25.09.17 Deres ref.: Saksreferanse 201700443. Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften Distriktsenergi

Detaljer

GM EBL 140509. IT-infrastruktur før og etter AMS Geir Mykkeltvedt, IT-sjef BKK AS

GM EBL 140509. IT-infrastruktur før og etter AMS Geir Mykkeltvedt, IT-sjef BKK AS IT-infrastruktur før og etter AMS Geir Mykkeltvedt, IT-sjef BKK AS BKK-konsernet Virksomheten i tall 177 000 nettkunder 30 egne vannkraftverk 19 100 km med luftledninger og kabler 2000 km med fiber 5300

Detaljer

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Smartgridsenterets fagdag NTNU, 14.april 2016 Heidi Kvalvåg Seksjonsleder Sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE Et kraftmarked i endring Brukerne i sentrum

Detaljer

Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012

Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012 Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012 Finnes et fasitsvar? I min bransje finnes en fasit ler publikum, er det meste

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer