Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet"

Transkript

1 Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF

2 Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens forberedelser Elhub teknologi

3 AMS Avanserte måle- og styringssystem AMS forskrift vedtatt juni 2011 AMS medfører to-veis kommunikasjon med alle forbrukere (2,9 mill. målepunkter) innen 2017 Timemåling, lagring og daglig distribusjon Innsamling og distribusjon: 24x2,7 mill. måleverdier hver dag (0 i dag) Prisinformasjon til sluttkunde Struping og stenging Mulighet for display og 3.parts grensesnitt Tilrettelegge for tilleggstjenester Noen konsekvenser: Store investeringer for alle nettselskap Forståelig strømregning Større grad av forbrukertilpasset strømforbruk Større muligheter for "smarte løsninger" Økt nettnytte

4 Historikk Juni 2011 Des Jan Mai 2012 Mai

5 Rolle og oppgaver gitt av NVE 1 2 Statnett sin konsesjon som Avregningsansvarlig (f.o.m ) "Avregningsansvarlig skal utrede og ha et overordnet ansvar for å utvikle felles IKT-løsninger for kraftmarkedet, Utviklingen av datahub for kraftmarkedet (brev fra NVE ) NVE ber om at Statnett nå setter i gang arbeidet med utvikling av en datahub for kraftmarkedet 4-12 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år 8760 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år rapportert daglig

6 Rolle og oppgaver gitt av NVE 1 2 Statnett sin konsesjon som Avregningsansvarlig (f.o.m ) "Avregningsansvarlig skal utrede og ha et overordnet ansvar for å utvikle felles IKT-løsninger for kraftmarkedet, Utviklingen av datahub for kraftmarkedet (brev fra NVE ) NVE ber om at Statnett nå setter i gang arbeidet med utvikling av en datahub for kraftmarkedet 4-12 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år 8760 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år rapportert daglig

7 Rolle og oppgaver gitt av NVE 1 2 Statnett sin konsesjon som Avregningsansvarlig (f.o.m ) "Avregningsansvarlig skal utrede og ha et overordnet ansvar for å utvikle felles IKT-løsninger for kraftmarkedet, Utviklingen av datahub for kraftmarkedet (brev fra NVE ) NVE ber om at Statnett nå setter i gang arbeidet med utvikling av en datahub for kraftmarkedet 4-12 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år 8760 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år rapportert daglig

8 Elhub versjon 1.0 innhold Kraftleverandør Nettselskaper Kundeavtale EDI/XML Kundeinformasjon Markeds prosesser Måleverdiforespørsel Avregnings -underlag Administrering Markedsprosesser Målepunkt-DB Måleverdi-DB Oppgaver Beregning av tap og JIP Rapportering til NBS & NECS Avviksunderlag Markedsaktører Strukturdata Sluttbrukers kontraktrelasjoner EDI/XML Målepunktinformasjon Nett-tariff informasjon (opsjon) Måleverdier Måleverdier Markedsprosesser database database Sluttbruker Målepunkt

9 Gevinster Elhub A God kvalitet og effektiv distribusjon av måleverdier (AMS) B Mer effektive og nøytrale løsninger for eksisterende markedsdesign C Effektiv organisering og forvaltning av felles IKT løsninger D Internasjonal integrasjon E Tilrettelegge for tilleggstjenester F Lavest mulig kostnader for bransjen Bedre for sluttkunden!

10 Store endringer! Etablering av en datahub medfører endringer av roller og ansvar i bransjen. Grunnleggende rammebetingelser i reguleringen er endret: Regulering av ny markedsmodell Datahubens rolle Finansieringsmodell Brukerfinansiering Fastledd (per aktør) Volumdel (per målepunkt) Styringsmodell Statnett Bransjens NVE

11 Forskriftsendringer med Elhub (FOR 301) Samme sluttbruker for nett og kraft på et gitt målepunkt Identifikasjon av sluttbruker ved fødselsnr. eller organisasjonsnr. Leverandørskifter, anleggsovertagelse Ansvar for beregningsoppgaver Beregning av JIP, nettap, og avregningsdata til regulerkraftavregning Standard for behandling av timeverdier (VEE) Kraftleverandør skal presentere forbruksdata Sikkerhetskrav (Informasjon) Nøytralitetskrav m.m. Overføring av timeverdier til elhub innen kl. 07:00 Måleverdier tilgjengelig kl. 09:00 Lagring av timeverdier og kundeinformasjon i Elhub Avviksoppgjør

12 Nytt marked når Elhub går i drift Alle aktørene har kun ett grensesnitt å forholde seg til Effektivitet og totale kostnads-besparelser Personvern og datasikkerhet Bedre tilgang til kunder og måleverdier for energirådgivning (ESCO) Nettselskap 1 2 Økt nøytralitet - gjennom likebehandling (mulighet for anonymisering av leverandør) Bedre kvalitet på måleverdier gjennom VEE og "benchmarking" Leverandør A B Kilde for alle måleverdier, ansvarlig for distribusjon Forståelige fakturaer Enklere selvbetjening for sluttkunder bl.a. på tvers av nettselskaper 3 4 elhub C D Konsistente kundedata gjennom bruk av fødselsnummer Elhub overtar purring/oppfølging av prosesser Elhub "motpart" for leverandørbytter og flytting Formaliserte prosesser for feil og reverseringer Alle beregninger kjøres likt etter samme rutine uavhengig av nettselskap (JIP, nettap, avvik) Elhub foretar ukeavregning og rapporterer til Avregningsansvarlig

13 Overordnet status Q2/15 Anskaffelsesprosess feb/15 Implementeringsplan Test & Migrering Operativ drift

14 Bransjeinvolvering Bransjeråd Gi råd til prosjektet om viktige forhold som må tas hensyn til, samt sikre at valgt løsning dekker de vesentligste forhold av betydning for aktørene i bransjen. Konsulteres ved viktige beslutninger. Sikre involvering og forankring i bransjen av det arbeidet som blir utført. Møter 2 ganger i halvåret Ekspertgrupper Gi innspill på faglige spørsmål, samt bidra med informasjon og beskrivelser av dagens løsninger, krav til fremtidige løsninger og bistå i spesifikke forhold som berører nettselskaper og leverandører. Sikre dypere innsikt i nettselskapers og leverandørers relevante prosesser, rutiner, og tekniske løsninger. Tre grupper deltok i utarbeidelse av kravspesifikasjonen: 1) Måleverdihåndtering, 2) Kundeadministrasjon, 3) Teknisk En gruppe "Test og migrering" i implementeringsprosjektet. Møter ca. 1 gang per måned

15 Samarbeid med bransjen - Hva kreves Største omlegging siden energiloven Grensesnitt Innhold Grensesnitt Teknologi Utvikling Omfattende migrering & testing Operative prosedyrer Videreutvikling Styringsmodell

16 Tidsplan test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M DATAVASK OG MIGRERING Grunnleggende datavask Uttrekk grunndata M M M M Kontinuerlig datavask og datavedlikehold M Pilot migrering Inkrementell migrering Elhub GO-LIVE SYSTEMTILPASNING / TEST EKSTERNE MILEPÆLER DAMv1 levert Systemtilpasning Edielportal (inkl B2B) klar Systemsertifisering Edielportal DAM v2 levert Elhub klar for Vendor Trial Systemgodkj. Elhub Aktørsert. Edielportal NBS Go-Live Høst 2016 Elhub klar for Market Trial Aktørgodkjenning Elhub Elhub accepted

17 Teknologiske utfordringer - Opp til 100 millioner innkommende måleverdier fra 2,8 millioner målepunkt hvert døgn - Over 25 milliarder måleverdier på 1 år. - Ta imot samtlige markedsprosesser i det norske kraftmarkedet - Ca Leverandørbytter - Ca Flyttinger - All data skal være tatt imot innen kl 07:00 for foregående døgn - Data skal være gjort tilgjengelig for markedsaktørene kl 09:00 - Store mengder aggregeringer, beregninger av JIP og prosessering av data for opp til 12 dager med data tilbake i tid. Kontinuerlig prosess. 17

18 Last i Elhub Aggregering Beregning av JIP Innkommende data Utgående data

19 Fokus i Elhub teknologi Spesiell fokus på fire områder i design: Ytelse Skalerbarhet Sikkerhet Stabilitet Komponenter som ivaretar disse områdene: 19

20 Ytelse - Oracle Engineered systems - Oracle Service Bus til intern kommunikasjon i Elhub - Riktig database til riktig bruk (RDBMS og NoSQL) - Cloudera Hadoop cluster med Spark for distribuerte prosesseringer i minnet - Optimalisering av prosesseringstid for oppgaver 20

21 Skalerbarhet Fysisk skalering ved å legge til hw noder i eksisterende rack, eller ekstra rack Kan skalere enkeltlag eller komponenter Meldingsmottak fra markedet, separat fra prosessering Ønsker så stor grad av opplevd tilgjengelighet for Elhub som mulig, uavhengig av meldingsprossessering Skal tåle utfall av underliggende lag i så stor grad som mulig Asynkrone mekanismer for å skille mottak og prosessering og for å kunne skalere enkeltlag Vertikal skalering Horisontal skalering 21

22 Sikkerhet Kryptert og signert overføring av markeds meldinger og måleravlesninger Spesifikt fokus på kravsetting av sikkerhet i løsningen Sertifikater og MinID for autentisering Audit trail Sonemodell, topolologi for deployment og tilgang Autoriseringsmodell for bla. implisitt/eksplisitt tilgang for 3.part Sterkt fokus på personvern/sikkerhet Privacy-by-design Skattedirektoratet Datatilsynet KraftCert 22

23 Stabilitet Alle Eng. Systems har full HW redundans PDU, nettverk, servere, switcher etc. Mellomvare med redundans, HA, clustre, load-balancing Vedlikeholdbarhet og isolasjon mellom komponenter viktig for å sikre stabilitet Viktig med realistiske last modeller i test/qa Vi må forstå aktørenes oppførsel 23

24 Elhubs potensielle rolle i 3.parts marked Elhub

25 Takk for oppmerksomheten! For mer informasjon sjekk:

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 15. september 2014 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere Agenda ekspertgruppemøte 15.9.2014 9:30-10:15 Velkommen

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidskonferansen 2012 Bente Hagem Konserndirektør, Statnett SF Innhold Statnetts rolle Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet Innføring av AMS

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Statnett Kapittel 2 Kapittel Statnett INNHOLD Avregningsansvarlig 2014 side 4 Balanseavregning side 6 Elhub side 12 Systemstøtten for Ediel side 16 Opprinnelsesgarantier

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 16. Oktober 2014 Agenda og introduksjon Dagens agenda Status hjemmelekser Valg av pilotaktører Pilotenes oppgave høsten 2014 Agenda ekspertgruppemøte 16.10.2014

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT. Virksomhetsrapport 2013 1

AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT. Virksomhetsrapport 2013 1 AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT 2013 Virksomhetsrapport 2013 1 2 Virksomhetsrapport 2013 INNHOLD Avregningsansvarlig 2013 side 4 Balanseavregning side 6 Statnett skal etablere datahub side 10 Systemstøtten

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.03.2015 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon

Detaljer

UTVEKSLING AV INFORMASJON VED INNFØRING AV AMS. Utarbeidet for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) R-2010-045

UTVEKSLING AV INFORMASJON VED INNFØRING AV AMS. Utarbeidet for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) R-2010-045 UTVEKSLING AV INFORMASJON VED INNFØRING AV AMS Utarbeidet for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090129.10 ISBN 978-82-8232-133-4 ISSN 0803-5113

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015 Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status Statnett 12.februar 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Prosjekt AMS Energi Norge Gardermoen 13. juni 2012

Prosjekt AMS Energi Norge Gardermoen 13. juni 2012 Prosjekt AMS Energi Norge Gardermoen 13. juni 2012 Agenda Bakgrunn, mål og leveranse Forskriftsavklaringer Morten Bjerkan Grensesnitt, formater og standarder Ivan Schytte Krav og funksjonalitet i måler

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge

Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge Veileder sentrale forhold knyttet til innføringen av Smart strøm i Norge Sammenfatningen er gjort av: Tommy Rudihagen Rudihagen AS for 1 Innhold Innhold... 2 1 Om veilederen... 3 2 Unntak fra plikt til

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn... 3 2 Ledelse og ansvar... 4 3 Taushetserklæring... 4 4 Nøytralitetserklæring... 4 5 Funksjonelt skille... 5 6 Avregningstjenester... 5 7 Kundesenter...

Detaljer