Med AMS fra 2011 til AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011"

Transkript

1 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

2 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2

3 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter fra høringsinnspillene 3

4 Makrobildet Felles europeisk engrosmarked (2015) En felles auksjon og intradag løsning, Flere typer sikringsprodukter, felles regler for balansemarkedene m.m. Felles nordisk sluttbrukermarked (2015) og tilsvarende markeds design i andre Europeiske land. Helt eller delvis oppfyllelse av 2020 målene - Større andel fornybar energi Mer uregulerbar produksjon også i Norge og trolig flere utenlandskabler Enda større fokus på energi effektivisering Nye EU direktiver? Universelle forbrukerrettigheter 3 pakken 4

5 Makro bilde - Konsekvenser I sum mer variasjon i prisbildet over døgnet og året, også i Norge I sum vil trolig kostnadene øke - Støtte ordninger, nettutbygning, samt kostnadene ved å balanserer systemet. Dette gjøre nye tjenester og teknologi mer lønnsomt. Hvilke behov gir det for måling og avregning i kraftmarkedet?

6 Koordinerings- Behov! Kunde Smarte hus IT tjenester Nettselskapene - tilrettelegger for et velfungerende kraftmarkedet Riktig data, til riktig sted og tid. Produsenter Lokalproduksjon Kraftleverandør Utveksling av informasjon Nettselskap (DSO) S og R-Nett TSO Energi rådgiver

7 Nye IT-systemer - strategiske veivalg Hvilke dataprosesser vil nettselskapet ha ansvar for? Innsamling av målerdata hver dag Gjøre dem tilgjenglig for sluttbrukere og deres tjenesteleverandører Levere data til avregning Gjennomføre leverandørbytter Lagre data på ulike format Presentere informasjon om historisk forbruk Samt.. Hvilke prosesser bør nettselskapene utføre selv?

8 Felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet? Devoteam davinci og THEMA Consulting Group har utredet følgende problemstillinger på oppdrag fra NVE: Hvilke oppgaver hos nettselskaper og kraftleverandører kan utføres av/gjennom felles IKT-systemer? Hvordan vil ulike modeller helt eller delvis erstatte aktørenes behov for egne IKT-systemer? Hvordan kan modeller for felles IKT-systemer utformes? Hvilke nyttevirkninger og kostnader gir modellene? Formålet er å anbefale en modell på et overordnet nivå og peke på viktige forutsetninger for gjennomføringen av en eventuell felles IKTløsninger.

9 Kravene til IKT-systemene skjerpes Generelt behov for standardisering og automatisering av forretningsprosessene i sluttmarkedet for kraft Måleverdier, Leverandørbytte, samlefaktura AMS gir nye krav til funksjonalitet, oppetid og responstid i nettselskapenes datasystemer Nordiske sluttmarkedet kan gi omfattende endringer i oppgavefordelingen mellom aktørene, informasjonsflyt og meldingsformater. IKT-løsningene må tilpasses innføringen av smarte nett (samspill mellom nett og marked). 24 timer samfunnet - Kundenes forventninger til kvalitet og tilgjengelighet til tjenestene uavhengig av tid og sted. Store mengder av nesten sanntids målerdata krever nye investeringer i informasjonssikkerhet.

10 En felles IT-arkitektur for det norske kraftmarkedet Videreutvikling av dagens modell er mulig, men dyrt Utvikling av omfattende fellesløsninger gir størst nytte og lavest kostnader Rapporten er på høring til 1. juni. Sluttkunde 3djepart Kraftleverandør Nettleverandør THEMA and devoteam davinci Felles prosesser Felles basis - funksjoner Felles DB Måler register Målerdata Kundeforhold

11 Status for arbeidet med høringsuttalelsene 63 høringsinnspill Hovedtema: kommunikasjonsløsning, tredjepartstilgang, display, Midt- Norge, bryte/strupe funksjonalitet Forskriftsvedtak før 1 juli. 11

12 Kommunikasjonsløsning Høringsforslag: Skal kunne kommunisere med eksternt utstyr basert på IP Høringsinstansene er i hovedsak skeptiske Selv om forslaget er fremtidsrettet, er teknologien mest sannsynligvis ikke moden nok innenfor den tidsrammen (2017). Det er for tidlig å kreve IP. Ambisjonen i høringsforslaget kan i stor grad gjennomføres uten krav til IP. Foreløpigvurdering nettselskapet må tilrettelegge for at eksternt utstyr kan kommunisere med måleren. 12

13 Nettselskapet tilettelegge for at kommunikasjonsmodulen kan kommunisere? Marked Monopol 13

14 Tredjepartstilgang Høringsforslag: Tilrettelegge for at tjenesteleverandører skal kunne benytte kommunikasjonsløsningen til å sende informasjon Nettselskapene mener dette vil gi kapasitetsutfordringer AMS leverandørene sier dette er mulig. Foreløpig vurdering viktig funksjonalitet for et velfungerende kraftmarked - nødvendig å presisere at AMS-data har prioritet. 14

15 Sikkerhet Høringsforslag: AMS skal gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner Nettselskapene mener at tredjepartstilgang ikke er forenelig med sikkerhetskrav AMS leverandørene mener det er mulig å lage grensesnitt som åpner for at tredje part kan sende signaler gjennom AMS kanalen. Foreløpig vurdering: Behov for å utvikle standardiserte grensesnitt med autentisering Egen analyse om sikkerhet i AMS 15

16 Display Høringsforslag: Nettselskapet skal tilby display til de som ønsker det. Nettselskapene mener display ikke er en oppgave for monopolvirksomheten Forbruker- og miljøaktørene mener display bør være obligatorisk med tanke på energibevissthet Leverandører av tilleggstjenester ser dette som et kommersielt produkt. Foreløpig vurdering: Kundene har svært ulike behov riktig å la markedet bestemme - Krav til likebehandling av kraftleverandører dersom nettselskap tilbyr display. 16

17 Bryte/strupe Høringsforslag: AMS skal kunne bryte og begrense effektuttaket Noen mener det er lite samfunnsøkonomisk at alle målere har en slik funksjon. Mener nettselskapet bør bestemme Andre er positive, men peker på at det er utfordringer knyttet til et slik system bl.a knyttet til testing og sikkerhet Påpeker at funksjonen kun bør gjelde direktemålte anlegg og ikke trafomåling (større kunder) Foreløpig vurdering Bør være en mulighet for alle kunder, men behov for standard rutiner. Bør åpne for unntak for trafo målinger. 17

18 Måleverdier Høringsforslag: Måleverdier skal gjøres tilgjengelig for sluttbruker...innen kl 0900 neste dag Mange innspill på hvilke krav NVE vil stille til kvaliteten på disse måleverdiene: det er ikke mulig dersom dataene skal være kvalitetssikret. Foreløpig vurdering Behov for å presisere at disse måleverdien ikke vil bli lagt tilgrunn i de økonomisk oppgjøret og hvordan manglende måleverdier håndteres? 18

19 Lagring/sletting av data Høringsforslag: Timeverdier skal lagres i min. tre måneder og inntil 15 måneder Alle nettselskap mener behovet for lagring av timeverdier er lengre i forhold til foreldesesloven, regnskapsloven, bransjens standardavtaler, FOL, nettplanlegging osv. Datatilsynet: Ønsker utdyping av formålet med lagring og konkret slettebestemmelse Foreløpig vurdering NVEs forslag er knyttet til energilovens formål. Det er også annet regelverk som vil være med på å bestemme om data må lagres og slettes 19

20 Midt-Norge Høringsforslag: Forsert utrulling i Midt-Norge. Minimum 80 % av målepunktene innen Ingen støtte til dette forslaget Savner en kost-nytteanalyse Høye ambisjoner+kort tidsfrist = høyrisiko. Sitte igjen med løsninger med enklere funksjonalitet Vil ikke løse kraftsituasjonen. Vil hjelpe at Sverige innfører prisområder NVE vil Basert på høringen gi sitt råd til OED 20

21 Takk for oppmerksomheten

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2009/100 MAB EIFU 478.1 Dato: 06.05.2011 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS)

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Tor-Erik Steinsland Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Desember 2011 Hovedveileder: Poul Einar Heegaard, ITEM Biveileder(e):

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt

Detaljer

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS AMS og Smart Grid bakgrunn og overordnede betraktninger EU 2020 20% Fornybar Energi 20% Energieffektivisering

Detaljer

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) basert på Wi-Fi

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) basert på Wi-Fi Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) basert på Wi-Fi Per-Kristian Helland Åshild Kaldahl Thorrud Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Thomas

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-36-7 Innkreving av residuale nettkostnader med AMS På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat 24. mai 2013 THEMA Rapport 2013-22 THEMA Rapport 2012-[nummer hentes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF SINTEF - Åpen Rapport Risikovurdering av AMS Kartlegging av informasjonssikkerhetsmessige sårbarheter i AMS Forfattere Maria Bartnes Line Gorm Johansen Hanne Sæle SINTEF 2012-02-13 Sammendrag SINTEF har

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer