Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015"

Transkript

1 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

2 Agenda ekspertgruppemøte :30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon fra leverandør - Accenture Prosjektplan Overordnet presentasjon av Elhub-løsning 10:30-10:45 Pause 10:45-12:00 Accenture forts Presentasjon av migreringsverktøy Demo av migreringsverktøy 12:00-13:00 Lunsj 13:00-14:30 Analyse av pilotdata Datavask-prosess for markedsaktørene Gjennomgang av kvalitetskrav Prosess for identifisering av inkonsistens mellom nett og kraft 14:30-14:45 Pause 14:45-15:15 Oppdatert milepælsplan for test og migrering 15: Oppsummering

3 Milepæler for kraftleverandører og nettselskaper For å sikre at alle aktører har jevn progresjon i arbeidet og er klare for idriftsettelse av Elhub på planlagt dato har Elhubprosjektet utarbeidet en milepælsplan for aktørsertifisering og datamigrering. Aktørene skal rapportere status på hver milepæl til Elhubprosjektet. NVE kan fatte vedtak om tvangsmulkt for selskaper som ikke kan dokumentere fremdrift i henhold til milepælsplanen.

4 Tidsplan v3.0 Ny overordnet tidsplan fra NVE. Go-Live mandag 20. februar 2017 Tydeligere spesifisering av datavask-aktiviteter. Konkretisering av krav til datavask i milepæler Intern datavask eks innhenting av fødselsnr skal være gjennomført innen M2 Innhenting av fødselsnr skal være gjennomført innen M3 Ny hovedaktivitet "Uttrekk grunndata" Retting av inkonsistens i kundedata på samme målepunkt er en prosess som kan ta lang tid. Aktørene har begrenset mulighet for selv å rette denne inkonsistens før data migreres til Elhub og sjekkes der. Gunstig å starte dette så tidlig som mulig Det kan ta tid å etablere migreringsgrensesnittet for alle 200+ aktører. Gunstig å starte dette så tidlig som mulig DAM front end planlegges levert innen sommeren 2015 Systemleverandører antas å være er i stand til å rulle ut funksjonalitet for å hente uttrekk på migreringsfilformat innen Q Oppdatering av krav i milepæler for systemtilpasning/test Krav til systemleverandører legges inn i M2 og M3 Lagt inn krav til løpende verifikasjon av fødselsnr/orgnr. i M4 Nytt krav om brukeravtale mellom aktør og Elhub legges inn i M4

5 Overordnet tidsplan systemtilpasning, test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M Grunnleggende datavask Kontinuerlig datavask og datavedlikehold Uttrekk grunndata MIGRERING Pilot migrering SYSTEMTILPASNING / TEST Systemtilpasning Systemsertifisering Edielportal Inkrementell migrering Systemgodkj. Elhub Aktørsert. Edielportal Elhub GO-LIVE DAM v0.5 levert NBS Go-Live Aktørgodkjenning Elhub Edielportal klar for systemsertifisering DAM v1.0 levert Elhub klar for Vendor Trial Elhub klar for Market Trial

6 Aktiviteter - datamigrering Grunnleggende datavask. Omfatter intern vask av grunndata som ikke forutsetter systemoppgradering (dvs innhenting av fødselsnr). Identifiser alle målepunkter med gyldig GSRN, fjern duplikater. Innhent orgnr for alle bedriftskunder Kontinuerlig datavask og datavedlikehold. Fortsettelse av utestående intern datavask. Innhenting av fødselsnr og splitt av navn. Korrigering av inkonsistens mellom nett og kraft Uttrekk grunndata. Uttrekk av grunndata på migreringsfilformat. Gir grunnlag for å kartlegge omfang av inkonsistens mellom nett og kraft Pilot migrering. Utvalge pilotaktører går foran og tester ut filformater, infrastruktur, migreringsprosess osv i praksis Inkrementell migrering. Gradvis migrering av data til DAM. Jevnlige korrigeringer og oppdateringer.

7 Datavask i fase for grunnleggende datavask Pågår frem til ca 1. oktober 2015 Omfatter datavask som ikke forutsetter systemoppgradering (les innhenting av fødselsnr) Alle målepunkter skal inn med gyldig GSRN nummer (EAN) Ingen duplikate målepunktid'er Alle organisasjonskunder skal ha gyldig organisasjonsnummer Ikke tilgjengelig verktøystøtte fra Elhubprosjektet i denne perioden Har dagens EDIEL-utveksling tilgjengelig som verktøy for utbedring av inkonsistenser Har tilgjengelig NUBIX for oppslag Eksterne oppslag mot Enhetsregisteret og Folkeregisteret

8 Aktiviteter - systemtilpasning og test Systemtilpasning. Markedsaktørens systemleverandør sin tilpasning av systemet i henhold til gjeldende spesifikasjoner for Elhub. Kan skje i flere releaser (f.eks. NBS/fødselsnr/database/meldinger/GUI) Systemsertifisering Edielportal. Elhub vil videreføre oppsettet med test og sertifisering i Edielportalen. Markedsaktørens KIS-system må oppnå Systemsertifisering i Edielportalen for de roller markedsaktøren vil ha i Elhub, før en markedsaktør kan gjennomføre aktørsertifisering Systemgodkjenning Elhub. Full funksjonell ende-til-ende test av en markedsaktørs IT-system mot Elhub Aktørsertifisering Edielportal. Sertifisering i Ediel-portalen av den enkelte markedsaktør for de roller markedsaktør vil inneha Aktørgodkjenning Elhub. Denne testen vil verifisere at aktøren kan utveksle meldinger med Elhub på korrekt format i henhold til aktuell rolle. Godkjenning i Elhub forutsetter at markedsaktører har tilpasset sine interne arbeidsprosesser i forhold til Elhub

9 Forslag til aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at aktøren har korrekt identifisert alle data som skal migreres Gi en tidlig indikasjon på datakvalitet på data som skal migreres Få oversikt over strukturdata i markedet Sikre at aktør har inngått nødvendige avtale med systemleverandører Datakvalitetsrapport på spesifisert format er oversendt til Elhub Avtale om migrering inngått med systemleverandør eller plan for egen utvikling er lagt Avtale om systemtilpasning og test inngått med systemleverandør eller plan for egen utvikling er lagt

10 Forslag til aktørmilepæler - test og migrering * Gradvise frister pr aktør Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at aktør har bedret sin datakvalitet Sikre at aktør er i stand til å gjøre uttrekk fra egne systemer på spesifisert filformat og oversende disse til DAM Etablere infrastruktur for migrering Få indikasjon på omfang av inkonsistens på porteføljenivå Grunnleggende datavask gjennomført Alle målepunkter unike med GSRN/EAN (Ingen duplikater) Org. nummer for alle bedriftskunder Grunndata og strukturdata sendt til Elhub på definert filformat* Støtte for innhenting og vedlikehold av fødselsnr er implementert

11 Forslag til aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte grunndata/strukturdata er på akseptabelt nivå Sikre at systemtilpasning pågår i henhold til plan Hele porteføljen av grunndata og strukturdata for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i elhub DAM Datakvalitet >= 95,0% (inkl fødselsnr/orgnr og nettavregningsomåder, eks måleverdier) Aktørs system skal være sertifisert i Edielportalen og klar for systemgodkjenning i Elhub

12 Forslag til aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte data er høy Sikre at aktøren har tilpasset sitt forretningssystem til elhub Hele porteføljen av grunndata, strukturdata og måleverdier for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i DAM Datakvalitet >= 99,0%, inkl måleverdier frem til Aktør er sertifisert i Ediel-portalen og er klar for godkjenning i Elhub Aktør har inngått brukeravtale med Elhub

13 Forslag til aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte data er i henhold til kriterier for GO-LIVE Sikre at aktørs forretningssystem er verifisert og klar for GO- LIVE Hele porteføljen av grunndata, strukturdata og måleverdier for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i DAM Datakvalitet >= 99,95%, inkl måleverdier frem til Aktør er godkjent i Elhub (Market Trial gjennomført)

14 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

15 Agenda ekspertgruppemøte :30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon fra leverandør - Accenture Prosjektplan Overordnet presentasjon av Elhub-løsning 10:30-10:45 Pause 10:45-12:00 Accenture forts Presentasjon av migreringsverktøy Demo av migreringsverktøy 12:00-13:00 Lunsj 13:00-14:30 Status på pilotaktiviteter Gjennomgang av kvalitetskrav Prosess for datavask Prosess for korrigering av inkonsistens mellom nett og kraft Konkrete eksempler 14:30-14:45 Pause 14:45-15:15 Oppdatert milepælsplan for test og migrering 15: Oppsummering

16 Tonny Gundersen Rolle i Elhub er ansvarlig for teknisk arkitektur Er også teknisk ansvarlig fra Accenture sin side for bl.a. DAM og B2B grensesnitt Jobbet 16 år som konsulent i Accenture Erfaring fra ulike tekniske roller Helsedirektoratet, Telenor, Nordea, SpareBank 1, SpareBank 1 Liv, Norgesgruppen, Skatteetaten, Statnett, Kongsberggruppen, etc Var for eksempel ansvarlig for teknisk arkitektur for Kjernejournal

17 Mig. Tool HLD Sprint 0.1 Sprint 0.2 Sprint 0.3 Sprint 0.4 Sprint 0.5 Sprint 0.6 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Prosjektplan Accenture Solution Description Construction Acceptance and Completion High Level Design Prepare Solution Description Development - R1 Sprint 1-7 Development - R2 Sprint 8-13 UAT Sprint 0 System Vendor Trials Market Trials Go Live Prep. PMS1 Solution Description Approved PMS3 Ready for Acceptance PMS4 Go-live Mig. Tool Solution Description Test /UAT period Prep preprod env Migration tool v1 PMS2 Migration tool & Elhub core ready

18 The Best of Breed Solution Functionality fit Industry leading software High performance and scalable Flexible Robust and effective Secure Automated User friendly Copyright 2014 Accenture All rights reserved. 18

19 Business Processes Solution EnergyIP Meter Data Management (MDM) EnergyIP Market Transaction Management (MTM) 1 2 M2 Manage Metering Data M1 System Configuration Meter Data Processing Area M4 Aggregation and Calculations Orchestration and Configuration Area M3 Manage Market Processes M5 Single-Invoice M6 Reporting and Monitoring Supporting M7 Web portal, Web plug-in M8 Migration T1 System to system interfaces T2 Conceptual information model T3 Non-functional requirements Oracle Enterprise Management (OEM) Oracle BPM and SOA Suite Oracle BI Copyright 2014 Accenture All rights reserved. 19

20 EDI interface, B2B Basis for Solution: Statnett s Conceptual Overview market parties WEB portal elhub operations WEB portal WEB interface grid owners meter data responsible functions and services market and business process support (change of supplier, moving, etc. - collection and administration of master data) metered values and time series mgmt. (collection, verification and distribution) reporting, monitoring and statistics elhub operations, administration and functions aggregation and calculation (metered values, balancing, profiling) administration of structured data-, and models (e.g. grid areas) EDI interface, B2B suppliers producers 3rd parties bal. resp. NECS NBS workflow engine and process management (incl. configuration) security and authentication, audit-trail (incl. privacy data protection) capacity, performance and technology metering points master data Storage elhub-users, roles and access configuration, grid area model metered values time series

21 Fokus pr. dags dato er workshops og arbeid delt inn i funksjonelle og tekniske områder Prosess/område M1 System configuration M2 Manage metering data M3 Manage Market processes M4 Aggregation and Calculation M6 Reporting and Monitoring M7 Web portal, Web plug-in M8 Migration T1 System to system interfaces T2 Conceptual information model T3 Non-functional requirements Teknologi Oracle/Siemens konfigurasjon EnergyIP MDM Oracle BPM / Oracle SOA Suite EnergyIP MTM Oracle BI HTML5, JavaScripts, CSS3 Java EE, HTML5, Oracle DB Grensesnitt B2B og grensesnitt internt Oracle DB, fleksibel EnergyIP data modell Ytelse, sikkerhet, skalerbarhet, infrastruktur, mm Resultatet av workshops og fokusert arbeid vil resultere i leveransene High Level Design og Solution Description. Milepæl PMS

22 Eksempel: M3 - Arbeid med markedsprosesser (BRS- NO-101 som stjerne-eksempel) Description Before the process: The new supplier sends a request to initiate a supplier change for a specified meter. Upon receiving the request, a sub-process is initiated and master data is read The request will then be validated If one of the validation rules fail to hold, an exception is made from the process flow: A reject message is generated and returned to the requesting supplier metering points master data metered values time series

23 Eksempel: M7 - Web-plugin Iframe: Web-Plugin into existing web pages metering points master data metered values time series

24 T1 - Arbeid med B2B grensesnitt Fokus på ebix formatet Vil eksponere web services basert på ebix Basert på Elhub BIM Business Information Model v1.x.pdf Sprint 0 for hovedprosjektet går i parallell med første leveranse av DAM Utvikler utvalgte markedsprosesser Implementasjon i Oracle Service Bus med første versjon av utvalgte B2B grensesnitt Etablerer tjenestekatalog med web services, eksponeres til markedsaktørene Lager oppstartspakke med mockede web services for å kunne distribuere til markedsaktørene. Dette for å sikre tidlig uttesting i for eksempel Java/.Net. Etablerer B2B spesifikasjon som beskriver hvordan integrasjon med Elhub skal implementeres (wsdl, xsd, sikkerhet, etc.) Vil legge ut resultatet av dette arbeidet på elhub.no Dato: Senest Bunntekst 24

25 T1 - Arbeid med B2B grensesnitt hovedprinsipper Krever push inn til Elhub, dvs request/reply Markedsaktørene må hente meldinger fra Elhub (pull) Garantert leveranse Synkron kvittering, asynkron prosessering Standardiserte grensesnitt Følge Web Services standarder, SOAP, WS-I, WSDL, etc. Sikkerhet Ytelse Komprimering

26 Agenda ekspertgruppemøte :30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon fra leverandør - Accenture Prosjektplan Overordnet presentasjon av Elhub-løsning 10:30-10:45 Pause 10:45-12:00 Accenture forts Presentasjon av migreringsverktøy Demo av migreringsverktøy 12:00-13:00 Lunsj 13:00-14:30 Status på pilotaktiviteter Gjennomgang av kvalitetskrav Prosess for datavask Prosess for korrigering av inkonsistens mellom nett og kraft Konkrete eksempler 14:30-14:45 Pause 14:45-15:15 Oppdatert milepælsplan for test og migrering 15: Oppsummering

27 Migreringsverktøy Fra spesifikasjon: Before Elhub is put into operation, the project will ensure that all historical master data, structure data and meter data that are currently in the DSOs and energy suppliers' customer information systems, meter data management systems or other system, have been checked for consistency and migrated to the repository in Elhub Spesifikasjoner: Elhub Specification of Migration Files.pdf Elhub Specification of Nonconformity Files.pdf Java EE basert løsning Lagring av data Oracle Database

28 Utvalgte krav Ability to accept data on multiple layouts on the same format from market parties This format is a semicolon delimited text file The DAM will provide a graphical user interface Ability to perform integrity check Ability to perform validity check Ability to perform consistency check Ability to do migration from migration database to Elhub database

29 Migreringsverktøyet er drevet av tre steg Steg 1 Ok/Ikke Ok? Steg 2 Ok/Ikke Ok? Steg 1: Opplastning av rådata Last opp, rapporter Sjekk - Format Lagre informasjon pr. rad gitt spesifikasjon Steg 2: Videreforedling Sjekk - Integritet Sjekk - Konsistens.. Steg 3: Lagret i Elhub xx.sdv yy.sdv zz.sdv Contract MeteringPoint Customer......

30 Migreringsverktøy pr. dags dato fokusert på pilotaktører Arbeidet med utvikling har startet, foreløpig med fokus på følgende brukerhistorier: DAM - Format market parties - Contract DAM - Format market parties - Metering Point DAM - Format market parties - Customer DAM - Interface - Upload market party files Arbeidet foregår i tre ukers sprinter Smidig metodikk sentralt i arbeidet Leveranse 1.6 inkluderer: Pålogging (brukernavn/passord) for markedsaktører Opplastning av historiske målerdata fra en manuell opplastningsside Til diskusjon: Er en manuell opplastningsside tilstrekkelig? Ulike formatsjekker i forkant av lagring (spesifisert i spesifikasjon) Rapportering på opplastning Etablering av sikret infrastruktur hos Basefarm

31 Samarbeid med pilotaktører Før 1.6 Vi mottar pr. dags dato innsendinger over FTP med krypterte produksjonsdata Vi vil i en kontrollert prosess maskere deler av disse produksjonsdataene og benytte disse i testing av 1.6 leveransen Med fokus på rapportering vil vi demonstrere maskerte og redigerte pilotdata i en utviklings/test-versjon av DAM Fortløpende i april sende over eksempel-rapporter og få tilbakemelding på disse Gjøre klar uttrekk for pilotperiode Etablere og bistå med å teste ut infrastruktur for pilotperiode (sikkerhet, brannmuråpninger, tilganger, etc) Fra 1.6 Logge seg på første versjon av DAM i en pilotperiode, manuelt laste opp (u)vaskede produksjonsdata

32 Demo - Upload market party files

33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 Analyse av uttrekksfiler Delprosjekt for migrering og test

42 Datagrunnlag (sånn ca) 3 forskjellige systemer 10 pilotaktører 6 Nettselskap 4 Kraftleverandører kundeforhold kundeforhold - privat kundeforhold - bedrift målepunkt kontrakter nett-kontrakter kraft-kontrakter

43 Kjapp begrepsforklaring Kunde kunde fra en markedsaktør ikke analysert på tvers av kraft og nett Kundeforhold kunde slått sammen på kontrakt for et målepunkt sammenlignet på tvers av kraft og nett

44 Kunder med feil Privatkunder uten fødselsdato: 0,12% Kun 9-tall, tom dato e.l. Vanskeligere å vaske Dette inkluderer ikke fødselsdatoer som ikke er korrekte Bedriftskunder uten orgnummer: 3,84% / / e.l. Vil bli redusert ved vask mot eksterne register Der en part mangler denne, mangler ofte også den andre parten samme (94,5%) Privatkunder med næringskode: 0,81% Ola Nordmann Næringskode (Skulle vært XX, XY e.l.)

45 Kundeforhold med feil Kundeforhold med ulikheter på navn: 29% Inkluderer alle ulikheter i for-/etter- og firmanavn Eks: Ola Nordmann Ole Nerdmann De med kun enkle skrivefeil (majoriteten) vil løses ved vask mot eksternt register Gjelder av aktive kundeforhold Kunder uten noe som helst navn: 0,004% Noen tilfeller har CO/PB/ATT

46 Andre forskjeller i kundeforhold Ulik CustomerIdentity (orgnummer, fødselsdato) Eks: Ola Nordmann fdato: Kari Nordmann fdato: av kundeforhold (1,73%) Inkluderer der det er mismatch bedrift/privat, orgnummer er forskjellig, eller fødselsdato er forskjellig Bedrift hos kraft privat hos nett (eller omvendt) Eks: Ola Nordmann Storo Blikkenslager AS av (0,60%) Likt etternavn, forskjellig fornavn (Hr/Fru problematikk) Eks: Ola Nordmann Kari Nordmann (inkl lik fdato) av kundeforhold privat (1,25%) Inkluderer også mismatch med mellomnavn, grove skrivefeil i fornavn

47 Andre ulikheter i kundeforhold Ulik næringskode på bedriftskunder Eks: vs av (13,05%) Samboere med fullt navn på begge parter på ene siden av kontrakten Eks: FirstName kraft: «Kari Nordmann Ola Nordmann», First/Last nett: «Kari»/«Nordmann», Adresse nett: «Ole Nordmann Storveien» På andre siden av kontrakten er adressefeltet benyttet som kompletterende navnefelt for part som mangler i navn Lite problem, men vil muligens komplisere vask noe

48 Oppsummering av forskjeller Hvis man trekker fra hr/fru, priv/bedrift osv kan man anta Verdt å merke seg at dataene vi har analysert primært er kundeforhold fra ulike selskaper dvs. IKKE vertikalintegrerte porteføljer Av er trivielle skrivefeil der det er forskjell mellom nett og kraft som vil løses med vask Det betyr at man sitter igjen med (3%) feil av varierende alvorlighetsgrad som det er uklart om umiddelbart løses ved vask Ekstrapolert er dette på landsbasis ( målepunkter)

49 En ting til - manglende kontrakter Vil kunne resultere i mye manuell jobb for opprydding Analyser basert på komplette porteføljer (så vidt vi vet) Inneholder også målepunkter med åpne prosesser Noe usikre tall er mest sannsynlig lavere Kontrakter fra nett som ikke har motpart hos kraft av (0,46%) Kontrakter fra kraft som ikke har motpart hos nett av (0,72%)

50 Andre observasjoner Aktiverte kundeforhold pr måned Indikasjon på hvor mange åpne prosesser vi kan forvente ved go-live Noe usikkerhet knyttet til tallene, uvisst hvor komplette uttrekkene er bakover/fremover i tid Store svingninger måned til måned fjernet de mest avvikende av (1,35%) Aktiveringer denne uken 343 aktiverte denne uken Ekstrapolert vil dette bli ca 3500 på landsbasis uken før go-live

51 Inkonsistens mellom nett og kraft Delprosjekt for migrering og test

52 Innstramming i ny forskrift Én og samme sluttbruker for nett og kraft på ett og samme målepunkt Sluttbrukeren skal være en person eller juridisk person Sluttbrukeren skal være identifisert enten ved fødselsnummer eller organisasjonsnummer

53 Inkonsistens i kundedata fra nett og kraft Målepunkt Kontrakt Kunde Kunde Måleverdier Kraftleverandør Nettselskap Kontrakt Inkonsistens mellom kraft og nett må rettes før Go-Live Dersom fortsatt inkonsistens ved Go-Live vil Elhub velge data fra Nett Inkonsistens defineres som feil for kraftleverandør

54 Hovedproblem Data mangler eller er inkonsistente hos nett eller kraft Mangler org. Nummer Org. Nummer ikke konsistent med bedriftsnavn Mangler fødselsdato Mangler fødselsnummer Kunde er ikke identisk for nett og kraft Herr/fru Privat/bedrift Ulik næringskode Helt forskjellig kunde Mangler kunde hos nett eller kraft

55 Tilbakemelding fra pilotaktører og ekspertgruppe Prosjektet har mottatt mye data fra pilotaktørene Har avdekket en rekke problemstillinger Prosjektet har også motta noen forslag fra pilotaktører og andre i forhold til hvordan utbedre inkonsistenser Vanskelig å få aktørene til å kommunisere seg imellom Tilhører forskjellige konstellasjoner Forskjellige typer av markedsaktører Kan vi komme fram til generiske beskrivelser for å utbedre inkonsistenser?

56 Datavask og utbedring av inkonsistens Først kommer fasen for grunnleggende datavask Jobber internt først Best mulig datagrunnlag før sammenstilling i Elhub DAM mellom nett og kraft Kontinuerlig vedlikehold og datavask kommer utover i 2016 Utbedring av inkonsistens mellom nett og kraft

57 Datavask i fase for grunnleggende datavask Pågår frem til 1. oktober 2015 Alle målepunkter skal inn med gyldig GSRN nummer (EAN) Ingen duplikate målepunktider Alle organisasjonskunder skal ha gyldig organisasjonsnummer Ikke tilgjengelig verktøystøtte fra Elhub-prosjektet i denne perioden Har dagens EDIEL-utveksling tilgjengelig som verktøy for utbedring av inkonsistenser Har tilgjengelig NUBIX for oppslag Eksterne oppslag mot Enhetsregisteret og Folkeregisteret

58 Bedriftskunder uten reelt org. nummer Søke i Enhetsregisteret? Manuelt søk eller eller programmatisk integrasjon mot Brønnøysund Ta manuelt kontakt med de som ikke er registrert Enten registrerer de seg Eller, abonnement omregistreres på privatperson Hva med ambassader? Skal ha org. nummer

59 Bedriftskunder med feil navn Org.nummer og bedriftsnavn stemmer ikke overens Hva er riktig? Org. Nummer er mer entydig enn bedriftsnavn Bedriftsnavn er det som står på fakturaen Bruke navn som fasit? Bruke organisasjonsnummer som fasit? Kontakte kunde?

60 Bedriftskunder med feil næringskode Feil næringskode en bedrift kan ha flere næringskoder Hvor viktig? Hvor viktig er det for kraft? Nett bruker den til KILE rapportering Nett må i verste fall ta kontakt med kunde Droppe krav om næringskode fra kraft?

61 Næringskode på privatperson Privatkunder med næringskode Skulle det vært registrert som bedrift? Finnes det noen grunn til å bruke næringskode på person? Fjern den!

62 Andre momenter Felter kan være misbrukt For eksempel adressefeltet kan være brukt til navneinformasjon Kan løses ved å vaske adressefelt mot Posten

63 Vedlikehold og kontinuerlig datavask

64 Hente inn fødselsnummer for privatkunder Hente fødselsnummer fra Folkeregisteret Må ha én-til-én treff Må i verste fall kontakte kunden Spesielt hvis man mangler fødselsdato

65 Privatkunder uten navn eller fødselsnummer Kraft Søke i NUBIX Nett Kan ha CO/PB/ATT Kontakte kraft Oppsøke målepunkt

66 Skrivefeil i navn for bedrift/privat En del inkonsistens mellom nett og kraft skyldes rett og slett skrivefeil hos den ene eller begge parter Løses ved vask mot eksternt register Folkereigsteret Enhetsregisteret

67 Herr og fru Navn med store skrivefeil vil også kunne havne i denne kategorien Hvordan entydig identifisere herr og fru Samme etternavn Sjekke i Folkeregisteret Her er det to forskjellige juridiske kontrakter Kan være registrert på samme fødselsdato Eieren av fødselsdato er den reelle kunden Kraft endrer eller kjører anleggsovertakelse uten kundekontakt Hvis forskjellig fødselsdato Kraft endrer hos seg Oppsigelse sendes til den som ikke lenger er kunde, med forklaring på prosessen som er gjennomført

68 Privat versus bedrift Privat og bedrift antas å være samme faktiske sluttbruker Mest sannsynlig privat som er riktig Komplisert fordi det foreligger avtalemessige bindinger i begge retninger Kraft kan være bedrift og nett privat, eller vice versa Kan løses uten kundekontakt Hvis privat hos kraft: Kraft kjører anleggsovertakelse med privat Hvis bedrift hos kraft: Kraft endrer til privat Evt. kraft tar kontakt med kunde og retter opp Det sendes oppsigelse til den som ikke lenger antas å være kunde?

69 Forskjellige kunder på kraft og nett Forskjellig kunder på kraft og nett uten at de tilhører noen av de overnevnte kategorier Kraft må ta kontakt med kunde? Kjører anleggsovertakelse via dagens meldingsutveksling

70 Arbeid fremover i forhold til datavask-prosess Prosjektet jobber videre med innspill fra ekspertgruppen Ekspertgruppen jobber med tilbakemeldinger på de forslag som er fremmet av prosjektet (hjemmelekse) De som eventuelt er interessert i å være med i en arbeidsgruppe for datavask gir beskjed Prosjektet vurderer eventuelt å opprette en arbeidsgruppe og hvem som skal delta i denne

71 Opprette egen arbeidsgruppe Dele konfidenselle data fra pilotene Jobbe i mindre gruppe Møtes mer frekvent Utarbeide retningslinjer til bransjen for hvordan utbedre inkonsistenser

72 Mandat Presentere status på neste ekspertgruppemøte Kategorisere de ulike typene av datafeil og inkonsistenser Generelle anbefalinger til hvordan markedsaktørene kan løse feil: Feil i egne data før DAM er lansert Feil som blir påpekt av DAM Målet er å beskrive en prosess som blir billigst mulig for markedsaktørene, men som samtidig ivaretar sluttbrukernes interesser

73 Filformat, kvalitetskrav og korreksjonsprosess Delprosjekt for migrering og test

74 Noen kommende justeringer i filformat Nye felter: MeteringPoint Prioritet (verdi: P, A, B, C, D) Start av periode for forventet mottatt avlesning (datetime) Justerte formater/enumerasjoner: EndReason (Contract) Etablert enumerasjon (blir også inkludert i BIM) Z41 (death), Z42 (move), Z44 (default), Z45 (change) SettlementConstant Endret format fra decimal(10,8) til decimal(20,8) må håndtere større tall MeterDigits Skal selvfølgelig være decimal(4,1) Endringer blir inkludert i v1.0 Versjon (foreløpig) 0.95 er oppdatert på Confluence Innhold foreløpig avklart med leverandør, forventer ikke ytterligere felter

75 Kvalitetskrav

76 Overordnede datakvalitetskrav QA-kategori Beskrivelse FEILNIVÅ TYPISK INFORMASJON MÅ BØR KAN Data som er nødvendige for at Elhub skal virke. MÅ kvalitetssikres. Data som skal sendes til Elhub som ikke er driftskritiske, men er viktige for markedet. BØR kvalitetssikres. Data som skal sendes til Elhub som ikke er driftskritiske, men vil bli viktige for markedet. KAN kvalitetssikres KRITISK Målepunktinformasjon Måleverdier Kundeidentifikasjon Avgiftsinformasjon Relasjoner ALVORLIG Målepunktadresse MINDRE VIKTIG Kundeadresse Kontaktinfo

77 Nærmere om kvalitetssikring av felter og data Tidligere presentert og sendt ut tabeller detaljerer krav til felter i de enkelte filene fra forskjellige aktører Tabellene inngår i bransjeinstruksjoner, og beriker filformatet Kan være noe uforståelige derfor en liten forklaring på feltenes innhold

78 Felter og data - en forklaring Eksempel: De første feltene i kontraktsfilen Påkrevde felter kraftleverandører Fil Felt Påkrevd QA-krav Historikk Tilbakemelding til Mulig feil, grunn og aksjon MP mangler fra GAP. Enten feil Contract MeteringPointUsed Obligatorisk Må i/r Begge aktører i MP eller feil fra GAP. Tbm. til begge. ValidFrom Obligatorisk Må i/r Kraftleverandør Feil med overlapp eller gap i tidsperiode mellom eierskap/historikk. Tbm. til BS, evt. begge BS hvis lev.skifte. ValidTo Avhengig Må i/r Kraftleverandør CustomerReferenceEndUser Obligatorisk Må i/r Kraftleverandør CustomerReferenceInvoice Valgfri Kan Nei Ingen konsistenskontroller GridAccessProvider Obligatorisk Må i/r Kraftleverandør BalanceSupplierUsed Valgfri i/r i/r Ingen konsistenskontroller Feil med overlapp eller gap i tidsperiode mellom eierskap/historikk. Tbm. til BS, evt. begge BS hvis lev.skifte. Kunde mangler i kundefil. Tbm. samme. Kunde mangler i kundefil. Tbm. samme. MP ikke hos GAP, dvs. feil GAP(MP). Tbm. BS. Inkonsistent BS og BS fra filnavn/innsender. Tbm. BS (valgfri) BalanceResponsibleParty Obligatorisk Må Ja Kraftleverandør Ikke gyldig BRP - kan sjekkes? Må feltet være med i filen? Obligatorisk = Ja, Avhengig = kanskje, Valgfri = kun hvis data foreligger

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen.

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Datakvalitetsundersøkelse for kraftleverandører Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å

Detaljer

Dagskonferanse om Elhuben

Dagskonferanse om Elhuben Dagskonferanse om Elhuben Den norske datahuben Energi Norge i samarbeid med Statnett og NVE 21. mai 2015 Siste nytt om status for Elhubprosjektet 29.05.2015 Bunntekst 2 Det formelle grunnlaget Statnett

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Forutsetninger revidert plan

Forutsetninger revidert plan Forutsetninger revidert plan Elhub på plan for produksjonssetting 1. februar 2017 NBS innføring gjøres før Elhub innføring NBS Go-Live i Norge senest 15. oktober 2016 NBS markedstest Q2 2016 Overordnet

Detaljer

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015 Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status Statnett 12.februar 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Versjon 1.0 28.08.2015 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Hvordan sende inn data... 3 2.1 Før man lager uttrekk... 3 2.2 Hvordan laste

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Viktigste læringspunkter

Viktigste læringspunkter Status Forskrift 301 "rett rundt hjørnet" Implementeringsprosjekt på plan detaljert design 1. august Møte med Skattedirektoratet ang vask mot Folkeregisteret NVE får fullmakt til å håndtere tillatelse,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Webinar I. Aktørsertifisering

Webinar I. Aktørsertifisering Webinar I Aktørsertifisering Fokus for dette webinaret Milepælsplan M5 krav Aktørsertifisering fra A til Å Innføringsplan for markedsaktørene Aktørtesting i 2 steg M5: Aktørsertifisering mot Edielportalen

Detaljer

Introduksjon. Enkelte kolonner i tabellene kan trenger en forklaring:

Introduksjon. Enkelte kolonner i tabellene kan trenger en forklaring: Introduksjon Enkelte kolonner i tabellene kan trenger en forklaring: InfoType: Dette er klassifiseringen av et felt i en av gruppene som omfattes av rapporterings- og kvalitetskrav i Elhubs milepælsplan

Detaljer

Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test. Nydalen, Oslo 08. september 2016

Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test. Nydalen, Oslo 08. september 2016 Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test Nydalen, Oslo 08. september 2016 Agenda ekspertgruppemøte 08.09.2016 09:30-10.45 Gjennomgang av overordnet status Utkast til ny Elhub milepælsplan 10:45-11:00 Pause

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar 2017 Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Overordnet beskrivelse av Go Live-prosessen - Prinsipper Go Live er en komplisert prosess for både

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Overordnet prosjektplan for Elhub

Overordnet prosjektplan for Elhub Overordnet status Overordnet prosjektplan for Elhub Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Måned 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Detaljer

Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM

Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM Versjon 1.1 10.03.2016 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Uttrekk av datafiler... 3 2.1 Sensitive data... 3 2.1.1 Sperrede adresser... 3 2.2 Uttrekksfiler

Detaljer

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Agenda Tema Tid Ansvarlig Velkommen og presentasjon av agenda 12.00-12.05 Elhub 1 NVE Sluttbrukermarkedet muligheter og reguleringer 12.05-12.30 NVE 2 Kort

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015 Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. November 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.11.2015 09:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Gjennomgang av overordnet tidsplan for

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 16. Oktober 2014 Agenda og introduksjon Dagens agenda Status hjemmelekser Valg av pilotaktører Pilotenes oppgave høsten 2014 Agenda ekspertgruppemøte 16.10.2014

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Agenda ekspertgruppemøte 2.2.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet Systemgodkjenning, Pilot markedstest og Go Live simulering

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Infodag om NBS og Elhub

Infodag om NBS og Elhub Infodag om NBS og Elhub Elhub - Den norske datahuben 21. april 2015 Informasjonsmøte om NBS og Elhub Agenda del 2 12.30-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 Endringer i avregningsforskriften v/kalle Ellingard

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Hvordan kan MDM brukes til å sikre at masterdata er korrekte? Kim Askild Jensen, SAP MM/SRM/MDM/BPM/Screen Personas konsulent 1 12. september 2012 MDM Masterdata presentasjon Generell

Detaljer

Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering

Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering Elhub-oppgaver og ansvar (hovedpunkter) Orkestrering av markedsprosesser BRS og meldinger Være den autorative databasen for måleverdier

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015 Velkommen til informasjonsmøte! Alma i betafase Bergen 2. juni 2015 Henning Storhaug, kvalitetsleder/testleder Ingrid Mogset, opplæring og brukerstøtte Agenda og tidspunkt Tid Varighet Tema 10:00 45 Introduksjon

Detaljer

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen,

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen, Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live Gardermoen, 11.01.2017 Agenda Gjennomgang av testløpet frem mot Elhub Go Live for alle markedsaktører Gjennomgang og demonstrasjon av aktørsertifisering

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Versjon 1.0 30.08.2017 Innhold Innflytt tilbake i tid BRS-NO-611/BRS-NO-103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

17. august 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Statnett SF, Nydalen, Oslo

17. august 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Statnett SF, Nydalen, Oslo 17. august 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE Migrering og test Statnett SF, Nydalen, Oslo AGENDA 09:30-11:00 11:00-11:15 11:15-12:00 12:00-12:45 12:45-14:00 14:00-14:15 14:15-15:15 Status - Elhub utvikling og test

Detaljer

Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test. Nydalen, Oslo 23. mars 2017

Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test. Nydalen, Oslo 23. mars 2017 Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test Nydalen, Oslo 23. mars 2017 Agenda ekspertgruppemøte 23.3.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet og diskusjon om plan fremover 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Ekspertgruppemøte 15 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. april 2016

Ekspertgruppemøte 15 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. april 2016 Ekspertgruppemøte 15 Migrering og test Statnett, Nydalen 21. april 2016 Agenda ekspertgruppemøte 21.4.2016 09:30-10:15 Introduksjon og prosjektstatus Gjennomgang av overordnet status Status M3 Oppfølging

Detaljer

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application Services

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

Migrering hos Gjensidige Bank. 9. februar 2011 Ellen Aaslund - Gjensidige Bank Knut Erik Terjesen - bwise

Migrering hos Gjensidige Bank. 9. februar 2011 Ellen Aaslund - Gjensidige Bank Knut Erik Terjesen - bwise Migrering hos Gjensidige Bank 9. februar 2011 Ellen Aaslund - Gjensidige Bank Knut Erik Terjesen - bwise Historie 2 Nøkkeltall per Q3 2010 84 291 kunder 142 ansatte Oslo 92 fra Citibank Førde 50 fra GB

Detaljer

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Nordisk balanseavregning Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Det nærmer seg! Alle må gjøre de nødvendige forberedelser - Mange små og store endringer - Håndboken bør alle lese Nødvendige systemtilpasninger

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 21. januar 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 21. januar 2016 Referat fra

Detaljer

Versjon Innholdsfortegnelse

Versjon Innholdsfortegnelse 17. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E Utdannelse 1996-1998 2 årig Informatikk ved Høyskolen i Østfold 1994-1996 2 årig Økonomi og Administrasjon ved Høyskolen i Østfold Sertifiseringer

Detaljer

Service NOW i Datametrix. Trond.lindman@datametrix.no

Service NOW i Datametrix. Trond.lindman@datametrix.no Service NOW i Datametrix Trond.lindman@datametrix.no Datametrix Spesialist på IT infrastruktur og drift Kontorer i Norge og Sverige Service NOW siden 2012, men kunde av Symfoni lenger. SNOW I Datametrix

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 23. mars 2017

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 23. mars 2017 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 23. mars 2017 Tid: 9:30 15:30 Sted: Statnett, N33, Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 23. mars 2017

Detaljer

Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet?

Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet? Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet? Torbjørn Staff Architecture Innovation Group Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Arkitekturevolusjonen

Detaljer

22. juni 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Statnett SF, Nydalen, Oslo

22. juni 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Statnett SF, Nydalen, Oslo 22. juni 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE Migrering og test Statnett SF, Nydalen, Oslo AGENDA 09:30-11:00 Status - Elhub utvikling og test - Arbeid med ny tidsplan 11:00-11:15 Pause 11:15-12:00 Testing - Plan aktørgodkjenning

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer

«Service desk management system» Svar på spørsmål

«Service desk management system» Svar på spørsmål «Service desk management system» Svar på spørsmål Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 02.08.2013... 2 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin, MAY198210. Dette dokumentet gir

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB PoC Duet Oppfølging av sykefravær SAP@NSB Agenda Introduksjon Bakgrunn forklaring av PoC en Teknisk plattform og landskap Installasjon Demo Erfaringer Spørsmål og Diskusjon Agenda Introduksjon Bakgrunn

Detaljer

Overordnet tidsplan test og migrering

Overordnet tidsplan test og migrering Overordnet tidsplan test og migrering 2015 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 DATAVASK OG MIGRERING M1 01.07.15 Grunnleggende datavask Uttrekk grunndata M2 01.11.15 M3 01.03.16 M4 01.07.16 M5 01.11.16

Detaljer

Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder. HP Sofware Norge

Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder. HP Sofware Norge Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder Kjell Lillemoen HP Sofware Norge QC og smidige metoder Agenda Smidig terminologi Smidig metoder og verktøy Hvilke krav bør vi stille QC med Scrum

Detaljer

Ekspertgruppemøte 13 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. Januar 2016

Ekspertgruppemøte 13 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. Januar 2016 Ekspertgruppemøte 13 Migrering og test Statnett, Nydalen 21. Januar 2016 Agenda ekspertgruppemøte 21.1.2016 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Gjennomgang av overordnet status 09:50-10:45

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Webinar mars 2017 Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Agenda Målepunkt generelt Nettselskaprelevant Kraftleverandørrelevant Administrasjonsoppgaver Agenda Målepunkt generelt - Finn, se detaljer

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 15. oktober 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 15. oktober 2015 Referat fra møte i Ekspertgruppe

Detaljer

Utfordring til KIS-leverandører håndtering av

Utfordring til KIS-leverandører håndtering av Utfordring til KIS-leverandører håndtering av Justervesenets Johan Ripe krav i KIS Managing director Infra Solutions Sweden Logica Norge - Utility Oslo 28.oktober 2009 Christian Grødum Logica 2008. All

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 15. september 2014 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere Agenda ekspertgruppemøte 15.9.2014 9:30-10:15 Velkommen

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oracle BPM Suite. Bjarte Drivenes

<Insert Picture Here> Oracle BPM Suite. Bjarte Drivenes Oracle BPM Suite Bjarte Drivenes Kundeeksempel - SJ Problemstilling Forsinkede tog økt belastning ift refundering Håndteres manuelt Manglende rapportering og synlighet Løsning Et

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

UTDANNELSE 1995.08 1999.12 NTNU i Trondheim, Sivilingeniør i datateknikk og informasjonsvitenskap

UTDANNELSE 1995.08 1999.12 NTNU i Trondheim, Sivilingeniør i datateknikk og informasjonsvitenskap Markvard er utdannet Sivilingeniør fra NTNU innen datateknikk og informasjonsvitenskap, og har siden år 2000 jobbet med utvikling, testing og forvaltning innen datavarehus, data migrering og rapporteringsløsninger.

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Oppgraderinger i SAP Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Gehrken Systems Agenda Vurdere 1 2 oppgradering 4 Erfaringer og hjelpemidler Planlegge oppgradering

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 24.06.2008 All contents copyright GS1 2008 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Bruksområde... 3 1.4.

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Dato: 2015-06-16 Roller For å kunne jobbe med PDA i Alma, må du ha en av følgende roller: Purchasing Operator Purchasing Manager Hvordan fungerer PDA

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 Innhold Om ELRAPP Demo - gjennomgang av hovedskjermbilder 2 2 ELRAPP System for elektronisk innhenting av

Detaljer