Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015"

Transkript

1 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015

2 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon og test Datamigrering og markedstest Elhub i drift Beslutningsport 4 og 5 År Planlagte bransjerådsmøter NVE Forskriftsarbeid (Elhub/NBS) NVE Forskriftsarbeid (Leverandørsentrisk/En-regning) AMS implementering Elhub versjon Viktigste 2016 aktiviteter inneværende 2017 periode 2018 Måned High Level Design Elhub Kvalitetssikring av filformater for migrering Utvikling av DAM Kvalitetssikring av milepælsplaner m NVE Prosess for datavask Migreringspilot Utvikling av Edielportalen Viktigste aktiviteter i neste periode Forskrift 301 Detaljert løsningsbeskrivelse Elhub DAMv1 for pilotaktører i juni Publisering milepælsplan M1 1. juni: Besvare datakvalitetsundersøkelse

3 Overordnet tidsplan systemtilpasning, aktørtest og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M MIGRERING Grunnleggende datavask Kontinuerlig datavask og datavedlikehold SYSTEMTILPASNING / TEST FØRINGER Pilot migrering DAMv1 levert Uttrekk grunndata Systemtilpasning Edielportal (inkl B2B) klar Systemsertifisering Edielportal DAM v2 levert NBS Go-Live Elhub klar for Vendor Trial Inkrementell migrering Systemgodkj. Elhub Aktørsert. Edielportal Elhub klar for Market Trial Aktørgodkjenning Elhub Elhub accepted Elhub GO-LIVE

4 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at aktøren har korrekt identifisert alle data som skal migreres Gi en tidlig indikasjon på datakvalitet på data som skal migreres Få totaloversikt over strukturdata i markedet Sikre at aktør har lagt nødvendige planer for migrering og test Obligatoriske kriterier: Aktør har kartlagt omfang og kvalitet på egne data ihht Statnetts mal Statnetts datakvalitetsundersøkelse er besvart Anbefalt status: Aktør har utarbeidet overordnet plan for datavask og migrering Obligatoriske kriterier: Ingen Anbefalt status: Aktør har spesifisert krav til endringer i sine IT-systemer Aktør har utarbeidet overordnet plan for systemtilpasning og test

5 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at aktør har bedret sin datakvalitet Sikre at aktør er i stand til å gjøre uttrekk fra egne systemer på spesifisert filformat og oversende disse til DAM Etablere infrastruktur for migrering Få indikasjon på omfang av inkonsistens på porteføljenivå Obligatoriske kriterier: Aktør har oversendt grunndata og strukturdata til Elhub DAM på definert filformat Anbefalt status: Grunnleggende datavask er gjennomført Alle målepunkter er unike med GSRN/EAN (Ingen duplikater) Org. nummer er innhentet for alle bedriftskunder Obligatoriske kriterier: Ingen Anbefalt status: Støtte for innhenting av fødselsnr er implementert i aktørs IT-system

6 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte grunndata/strukturdata er på akseptabelt nivå Sikre at systemtilpasning pågår i henhold til plan Obligatoriske kriterier: Hele porteføljen av grunndata og strukturdata for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i elhub DAM Datakvalitet >= 95,0%, inkl fødselsnr/orgnr og nettavregningsomåder, eks måleverdier (Data frem til 1.2. er med i grunnlag for rapportering av feilrate) Obligatoriske kriterier: Aktørs system skal være sertifisert i Edielportalen og klar for systemgodkjenning i Elhub

7 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte data er høy Sikre at aktøren har tilpasset sitt forretningssystem til elhub Obligatoriske kriterier: Hele porteføljen av grunndata, strukturdata og måleverdier for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i DAM Datakvalitet >= 99,0%, inkl måleverdier (Data frem til 1.6. er med i grunnlag for rapportering av feilrate) Obligatoriske kriterier: Aktørs system skal være godkjent i Elhub

8 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte data er høy Sikre at aktøren har tilpasset sitt forretningssystem til elhub Obligatoriske kriterier: Hele porteføljen av grunndata, strukturdata og måleverdier for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i DAM Datakvalitet >= 99,9%, inkl måleverdier (Data frem til 1.9. er med i grunnlag for rapportering av feilrate) Obligatoriske kriterier: Aktør er sertifisert i Ediel-portalen og er klar for godkjenning i Elhub Aktør har inngått brukeravtale med Elhub Anbefalt status: Kraftleverandør har implementert prosess for kvalitetssikring og vedlikehold av fødselsnr

9 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte data er i henhold til kriterier for GO-LIVE Sikre at aktørs forretningssystem er verifisert og klar for GO- LIVE Obligatoriske kriterier: Hele porteføljen av grunndata, strukturdata og måleverdier for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i DAM Datakvalitet >= 99,98%, inkl måleverdier (Data frem til 1.1. er med i grunnlag for rapportering av feilrate) Obligatoriske kriterier: Aktør er godkjent i Elhub (Market Trial gjennomført)

10 Aktiviteter for pilotaktører migrering i 2015

11 Formål med pilotaktiveter Elhub-prosjektet trenger data for å analysere hvilke kvalitetsutfordringer som finnes i markedet og hva slags regler man trenger i endelig versjon av DAM Elhub-prosjektet trenger markedsaktørene til å teste DAM for å gjøre verktøyet best mulig Følge opp systemleverandørene slik at alle markedsaktørene er klare til å migrere sine data inn i Elhub når dette kreves, på formatet som er spesifisert og ved bruk av den spesifiserte infrastrukturen

12 April Pilotaktører: 20.april Nye uttrekk på tvers av totalt 36 potensielle porteføljer. Format i henhold til versjon 0.99 Elhub og ekspertgruppe: 29. april Nytt ekspertgruppemøte

13 Status på pilotaktiviteter Positiv tilbakemelding på arbeidslister og nåværende prosess Nyttige tilbakemeldinger på forbedringspotensial Ikke alle aktører levert siste uttrekk For sen avklaring fra Statnett på hvilken versjon av formatet uttrekkene skulle leveres på Misforståelser i hvilke uttrekk som var etterspurt Forventes levert innen utgangen av uken Format nesten 0.99 Rask turnaround og god dialog med systemleverandører på endringer

14 Mai Elhub Ferdigstille og publisere versjon 1.0 av «Elhub Specification Of Migration Files» (ESMF) og «Elhub Specification of Nonconformity files» (ENCF) Pilotaktører Starte prosessen med innhenting av tillatelse for behandling av fødselsnummer så snart forskrift foreligger Alle markedsaktører inkludert pilotaktører Jobbe med datakvalitetsrapport

15 Juni Alle markedsaktører inkludert pilotaktører 1.juni Datakvalitetsrapport besvart 1.juni Hjemmel for innhenting av fødselsnummer Elhub Versjon 1.0 av DAM blir gjort tilgjengelig for pilotaktører Funksjonalitet inkluderer innlogging, opplasting, formatsjekk i henhold til v1.0 av ESMF på følgende filer: Customer MeteringPoint Contract Elhub og ekspertgruppe Ekspertgruppemøte 4.juni

16 Juni, Juli og August Pilotaktører Sjekke at tilgang til DAM v1.0 fungerer som den skal Brukernavn og passord Nødvendige brannmuråpninger Tilgang til å laste opp filer for egne GLN Laste oppe fulle uttrekk av målepunkter, kunder og kontrakter i DAM v1.0 Tilbakemelding på samme format som i dag, ikke formatet spesifisert i ENCF Starte å innhente fødselsnummer så snart konsesjon foreligger og systemstøtte er på plass

17 September og oktober Elhub og ekspertgruppe Ekspertgruppemøte 10.september Ekspertgruppemøte 14.oktober Pilotaktører Teste funksjonalitet for «delta» uttrekk Sende inn endrede data («delta») i henhold til ESMF 1.0 på samme porteføljer som uttrekk levert i slutten av april Frist 31.august Sende inne måleverdier i henhold til ESMF 1.0 Frist 2.oktober Alle markedsaktører inkludert pilotaktører DAM verktøyet åpnes for hele bransjen Laste oppe fulle uttrekk av sine målepunkter, kunder og kontrakter i DAM v1.0. Frist: 1. november Tilbakemeldingene ikke i henhold til ENCF

18 November og desember Elhub og ekspertgruppe Ekspertgruppemøte 19.november Pilotaktører Delta i akseptansetest av DAM v2.0. Hjelpe til med å sikre at vi har et verktøy både Elhub og markedsaktørene er tilfredse med

19 Andre aktiviteter i 2015 Pilotaktører Teste uttrekk av måleverdier i henhold til ESMF v1.0 Valgt leverandør for vask av data Inkludert innhenting av fødselsnummer og organisasjonsnummer Teste uttrekk av formler i henhold til ESMF v1.0* Teste veiledningen for datavask før resten av markedet Systemleverandører Utvikle uttrekk av måleverdier i henhold til ESMF v1.0 Tilrettelegge for vask av data mot eksterne registre Utvikle funksjonalitet for å trekke ut «delta» filer til bruk i migrering Utvikle funksjonalitet for behandling av ENCF Fokus på tilrettelegging for utbedring av inkonsistens og feil i markedsaktørers egne data Ikke filer beregnet på manuell håndtering vil kreve verktøystøtte Utvikle uttrekk av formler i henhold til ESMF v1.0*

20 Elhub - forberedelser og tips Erfaringer fra en deltager i pilotgruppen

21 Start forberedelsene nå!

22 Om Ringeriks-Kraft Deltager i ekspertgruppen Deltager i pilotgruppen Datavask Migrering Et kraftkonsern med virksomhet innenfor: - Produksjon - Infrastruktur - Marked - Entreprenør - Ny fornybar 22

23 Ekspertgruppen Hvorfor er vi valgt ut? Enoro som systemleverandør Teste med timeverdier (ferdig utrullet AMS) Vertikal integrert Mellomstore Roller som deltar fra RK Nett teamleder for MAFI og systemkonsulent måling/avregning 23

24 Erfaringer som pilotdeltager Liten gruppe men likevel mangfold Jobben med migreringsfilene tekniske og en lettelse når systemleverandør ble involvert Effektivt med månedlige møter og hjemmelekser Det er et møysommelig arbeid og Statnett gutta holder fremdriften og trøkket oppe Uttrekk gir arbeidslister som indikerer noe om datakvaliteten GODT FOR EN «V» å få noe konkret å jobbe med De første sammenstillingene til Statnett viser at vi har en jobb å gjøre * se nøkkeltall fra Statnett Alle må bli med for å heve datakvaliteten 24

25 Utfordringer Endringer i organisasjonen spesielt for vertikalintegrerte selskap Ressurser til datavask Mange store prosjekter/endringer i bransjen på en gang Store kostnader Hvem er eier av kundedata? Strøm eller nett? Innsamling av timeverdier og oversending til elhub ( mp bruker 6-7 timer) Når splitte database for vertikalintegrert selskap Få oversikt over oppgaver og gjøremål 25

26 Gjøremål (oppgaver) 1. Datavask 2. Migrering 3. Organisatoriske endringer 26

27 1. Datavask Velg en «vaske» aktør ALLE må vaske «interne» data (uten f.nr innen , MP2) Alle bedriftskunder skal ha organisasjonsnummer F.dato og navn (skal kun vere en juridisk person) På et tidspunkt inngå avtale med Skattedirektoratet/ Evry for vask mot folkeregisteret f.nr (innen MP3) Datakvalitet ok, start i DAM Gjør deg kjent med DAM-verktøyet til elhub tidlig (klart fra XXXX) gode arbeidslister for feilretting Sjekk uttrekksmuligheter med systemleverandøren din Sett av tid/ressurser til testing i DAM 27

28 2. Migrering Nettselskap skal sende inn inntil 5 filtyper 1. Målepunkt 2. Kontrakt 3. Kunde 4. Måleverdier (2016) 5. Formler

29 2. Migrering 5 Ringeriks-Kraft filtyper Nett har tatt uttrekk av de 3 første filene på henholdsvis Målepunkt, Kontrakt og Kunde Det er ikke gjort test på syntaks, integritet av disse filene (Enoro mat). Statnett har sjekket en del på konsistens mellom pilotkundene Syntaks Sjekk at feltet er korrekt utfylt ift. verdier og formater/utforming Integritet Sjekk at feltet er korrekt i forhold til andre felter i samme fil og/eller i filer fra samme markedsaktør/rolle Konsistens Sjekk at felter er korrekt i forhold til felter i filer fra andre markedsaktører og roller

30 3. Organisering Forslag til nye krav til utveksling av markedsinfo (ikke endelig vedtatte) Elhub skal overta ansvaret fra nettselskapene for leverandørbytter, anleggsovertakelser og oppstart fra I Elhub skal målepunkt og målerverdier administreres og prosesseres for alle kunder. Elhub skal håndtere leverandørbytter og avviksberegninger (korreksjons og saldooppgjør) Elhub skal beregne avregningsdata for MGA og rapportere disse til esett Oy etter Samfaktureringsmodellen, eller blir det gjennomfakturering ? : Strøm blir ansvarlig for alle kundehenvendelser herunder leverandørbytter, anleggsovertakelser. Unntaket er etablering av nyanlegg og forespørsler om nettariffer fullstendig splitt av kundedatabaser og unntaket om forespørsel om nettariffer faller bort? Unntaket om nyanlegg består.

31 Fordeling av ansvar før Oppgaver Strøm Nett ELhub Målepunktansvarlig Målepunktadministrator Måledatainnsamling Måleverdiansvarlig Måleverdiadministrator Nettilknytningstilbyder Beregningsansvarlig balanse og elsert Prodat ved leverandørbytter Saldooppgjør og korreksjonsoppgjør Avregning og fakturering av sluttkunder for kraft, nettleie, forbruksavgift, enovaavgift Pliktleveranser Innfordring av nettleie og stenging (ikke avklart) Kundehenvendelser

32 Fordeling av ansvar i perioden Oppgaver Strøm Nett ELhub Målepunktansvarlig Målepunktadministrator Måledatainnsamling Måleverdiansvarlig Måleverdiadministrator Nettilknytning Beregningsansvarlig - balanse og elsert. Prodat ved leverandørbytter Saldooppgjør og korreksjonsoppgjør Avregning og fakturering av sluttkunder for kraft, nettleie, forbruksavgift, enovaavgift Pliktleveranser Innfordring av nettleie og stenging? Kundehenvendelser

33 Fordeling av ansvar etter Oppgaver Strøm Nett ELhub Målepunktansvarlig Målepunktadministrator Måledatainnsamling Måleverdiansvarlig Måleverdiadministrator Nettilknytning Beregningsansvarlig - balanse og elsert.. Prodat ved leverandørbytter Saldooppgjør og korreksjonsoppgjør Avregning og fakturering av sluttkunder for kraft, nettleie, forbruksavgift, enovaavgift Pliktleveranser? Innfordring av nettleie og stenging? Kundehenvendelser

34 Behov for Kis-systemer Krav om delte baser fra og med Ringeriks-Kraft Nett (behov) Oppdatert nettkunderegister Målepunktansvar: Opprette, oppdatere, avslutte, tildele mpid, grunndata. Måleverdiansvarlig: Kvalitet på mv VEE, Innsamle og oppdaterte målerdata til Elhub Nytilknytning / Prodat nyanlegg Avregning av nettleie Innfordring av nettleie Innfordring av statlige avgifter Avregning og fakturering av pliktleveranser DLE funksjon Ringeriks-Kraft Strøm (behov) Oppdatert kunderegister CRM Ansvarlig for balanseansvarlig i målepunktet Forbruk og produksjon Leverandørbytter / Prodat Avregning og fakturering av sluttkundene Innfordring av utestående Kundesenter med nødvendig kompetanse Billing av tjenestesalg Presentasjon av forbruksdata DinSide/APP

35 Intern organisering av Elhubprosjektet fram til Markedssjef Nettsjef Faglig ansvarlig person i Strøm som kommuniserer med Elhub Faglig ansvarlig person i Nett som kommuniserer med Elhub Arbeidsgruppe

36 Gode tips Få ledelsen aktivt inn i endringsprosessen Start med datavask Start planleggingen Prosjektgruppe Ressurser og budsjett Oversikt over oppgaver Inngå avtale med systemleverandør (kapasitetsutfordring) En kontaktperson som ivaretar/utfører endringer som kommer fra systemleverandør Følg med på elhub.no elhub kommer med gode anbefalinger og tips 36

37 Tidsplan arbeidsoppgaver MP «Start» DAM klar F ø r MP «Ferdig» intern datavask MP «Ferdig» datavask med f.nr MP MP Aktørgod kjent Edielport alen Aktørgod kjent Elhub GO-LIVE

38 Noen nøkkeltall: Totalt 29% av kundeforholdene er avvikende mellom nett og kraft. 3,84% av bedriftskundene har ikke organisasjonsnummer. 1,25% av kundeforholdene er tilfeller der kraft er registrert på mann og nett på kone, eller vice versa Av er trivielle skrivefeil der det er forskjell mellom nett og kraft som vil løses med vask. Det er (3%) feil av varierende alvorlighetsgrad mellom nett og kraft som det er uklart om umiddelbart løses ved vask. Dette tilsvarer feil på landsbasis. Ca. 350 kundeforhold aktiveres i uken hos pilotaktørene. Dette tilsvarer ca 3500 på landsbasis uken før go-live.

39 Diverse

40 Sperret adresse Folkeregisteret har et attributt som knyttes mot fødselsnummer kalt «Spesifisert registreringstype» med to kategorier for «hemmelige adresser» Kode 6 Strengt fortrolig Kode 7 Fortrolig Kode 7 innebærer at adressen ikke skal utleveres til private Kode 6 innebærer at adressen heller ikke skal utleveres til det offentlige Hvordan skal dette håndteres i Elhub? Hvordan håndteres dette i dag?

41 Hvordan håndteres dette i dag? En del aktører har ikke dette problemet blant sine kunder Derfor ingen håndtering En del har ikke gitt oss tilbakemelding enda (frist 6.mai)

42 Eksempler på håndtering i dag Fiktive, avtalte navn Brukes til fakturering Kan ikke bruke avtalegiro, efaktura e.l. Kobling til korrekt navn lagret på hemmelig sikkert sted Faktura utstedes til kontaktperson istedenfor sluttbruker Leveringsplikt uten mulighet for bytte av kraftleverandør Kan ikke sende inn målerstand via epost/web

43 Kobling til folkeregisteret Statnett har hatt møte med EVRY som enedistributør av Folkeregisteret Navn, fødselsnummer, død/levende Krav til månedlig ajourhold av adresser Daglig ajourhold av sperrede adresser Antar at alle markedsaktørene må søke selv, men da i en predefinert forenklet prosess med definerte tilganger Må søke eksplisitt om link mellom D-nummer og fødselsnummer Statnett/NVE starter prosess med Skattedirektoratet for å forenkle søknadsprosessen for konsesjon

44 Veiledning for datavask Forslag under utarbeidelse

45 Arbeidsgruppe for datavask 3 x 3 timers workshops siden forrige ekspertgruppemøte 7 deltagere fra ekspertgruppen Blanding av kraft, nett og vertikale Små og store aktører Noen piloter, noen ikke-piloter Utarbeidet veiledning til bransjen for hvordan utbedre inkonsistenser Kategorisert de ulike typene av datafeil og inkonsistenser Generelle anbefalinger til hvordan markedsaktørene kan løse feil: Feil i egne data før DAM er lansert Feil som blir påpekt av DAM Målet er å beskrive en prosess som blir billigst mulig for markedsaktørene, men som samtidig ivaretar sluttbrukernes interesser

46 Krav til datavask Målepunktinformasjon. Sikre at alle målepunkter er identifisert og har gyldig GSRNnr (tidligere EAN-nr). Dette inkluderer forbruksmålepunkter, utvekslingsmålepunkter og produksjonsmålepunkter. Fjern duplikater. Kundeidentifikasjon. Innhent/sjekk fødselsnr mot Folkeregisteret og organisasjonsnr mot Brønnøysundregisterene (Enhets- og Frivillighetsregisteret). Erstatt organisasjoner som ikke har organisasjonsnr med en ansvarlig person med fødselsnr, eventuelt få kunden til å opprette et organisasjonsnummer. Splitt navn i fornavn/etternavn. Målepunktadresser. Sjekk gyldighet mot Matrikkelen. Dette er ikke påkrevd for Elhub, men bidrar til å øke datakvaliteten og er også viktig for bransjen i forbindelse med utrulling av AMS. Kundeadresser og kontaktinformasjon. Sjekk mot kunden. Dette er ikke påkrevd for Elhub, men bidrar til å øke datakvaliteten og er også viktig for bransjen i forbindelse med utrulling av AMS. Avgiftsinformasjon. Sjekk om satser er riktige i forhold til type forbruk på målepunkt. Næringskode. Sjekk at næringskode er definert for målepunkter med bedriftskunder og er i henhold til type forbruk på målepunkt.

47 Utfordringer i grunnleggende datavask Begge parter skal ha mulighet til å rydde i problemsaker Minske dobbeltarbeid i forbindelse med problemsaker Mange-til-mange forhold mellom nett og kraft EDIEL støtter ikke fødselsnummer «Spamming» av PRODAT meldinger Oppkobling mot Folkeregisteret krever minst månedlige oppdateringer

48 Utfordringer i utbedring av inkonsistens Kraft risikerer å miste kunder dersom nett rydder Nett er master i dag kraft blir master ved go-live Ivareta sluttbrukers interesser Minske dobbeltarbeid i forbindelse med problemsaker Mange-til-mange forhold mellom nett og kraft EDIEL støtter ikke fødselsnummer

49 Konklusjoner fra arbeidsgruppen Må alltid ta kontakt med kunde ved endring av kontrakt Hr/Fru Privat/Bedrift Begge utfører grunnleggende datavask inklusive oppslag mot eksterne registre herunder Folkeregisteret og Brønnøysundregisteret Skru av sending av PRODAT under automatisk vask Kraft får ansvar for opprydding i inkonsistens Identifiserte prosesser for datavask Grunnleggende datavask kraft Grunnleggende datavask nett Retting av inkonsistens Retting av inkonsistens manglende kontrakt

50 Tidslinje for grunnleggende vask Juli August September Oktober November Desember 2016 Nett Kraft 15.

51 Grunnleggende datavask Kraft

52 Grunnleggende datavask Nett

53 Retting av inkonsistens

54 Retting av inkonsistens manglende kontrakt

55 Videre arbeid Arbeide inn innspill fra i dag i dokumentet Sirkulere i ekspertgruppen Hjemmelekse Ferdigstilling av dokumentet QA internt og arbeidsgruppen Publisere på elhub.no

56 Agenda ekspertgruppemøte :30-09:45 Velkommen og introduksjon Dagens agenda 09:45-10:45 Pilotarbeid Flyveplan Resultater og funn 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00 Veiledning for datavask Vask av egne data Utbedring av inkonsistens mellom nett og kraft 12:00-13:00 Lunsj 13:00-14:15 Status arbeid med BRS/BIM og roller Status arbeid med B2B-grensesnitt Aktørsertifisering 14:15-14:30 Pause 14:30-15:15 Leveranser av migreringsverktøy 15: Oppsummering

57 Status, arbeid med BRS/BIM, VEE og Rolle & Informasjonsmodellen

58 Generelt Forskrifter som fremdeles ikke er vedtatte: Avregningsforskriften Plusskundeforskrift (relatert til Forskrift om elsertifikater) Gjennomfakturering Avhengigheter NBS nettavregningsområder NOA innhold Kilde for strukturdata (NBS Elhub) Systemleverandør Elhub High Level Design og Solution Design avklaringer SSB krav ( 3.2 i Statistikkforskriften) Oppdaterer dokumenter med de avklaringer vi har. v1.2, unntatt BIM som blir v1.3 Planlagt publisert i slutten av mai-2015

59 Rolle og Informasjonsmodell Ny - Rollerelatert Flere tjenestetilbydere for måleverdiinnsending Ingen endring ved en ved flere, sendes purring til måleverdiansvarlig Ny Informasjonsmodellen Plusskunde relatert MP masterdata for å identifisere lovlige kombinasjoner av måleverdier.. endringer kan komme Endret Regler og ansvar for vedlikehold av Næringskode og forbrukskode (NVE/SSB) i Elhub

60 BRS De aller fleste BRS vil bli oppdatert Oppdateringer for å tilfredsstille de nye forskriftene Konsistensoppdatering Mangler påpekt av prosjekt og bransjen Endringer på bakgrunn av nye informasjonselementer

61 BIM Arbeidet er i gang med å oppdatere BIM v1.3 Må synkroniseres med endringer i BRS og R&IM Hovedpunkter Konsistensoppdateringer Mangler påpekt av bransjen Endringer på bakgrunn av BRS oppdateringer og nye informasjonselementer Endringer på bakgrunn av forskriftsendringer som f.eks. må meldingen NotifyStartOfSupply utvides i henhold til 2-5 og 2-6 i forskrift 301 Optimalisert meldinger for måleverdier, både inn og ut

62 VEE VEE er utvidet til å gjelde alle timemålte, ikke bare AMS Involvert referansegruppen og selskaper hvor hovedtyngden av målere er av type storforbruk, produksjon og utveksling SSE skal ha ansvar for vedlikehold av standarden når Elhub er i drift

63 Status EMIF

64 EMIF = Elhub Messaging Interface Design av spesifikasjon for EMIF er prioritert. Testpakke(eks. SoapUI) til systemleverandører. Mål: sikre tilbakemeldinger i designfasen for å redusere potensiell inkompatibilitet. Utlevering testpakke Siste frist for tilbakemeldinger

65 Ekspertgruppemøte 8 Migrering og test Statnett, Nydalen 29. april 2015

66 Agenda ekspertgruppemøte :30-09:45 Velkommen og introduksjon Dagens agenda 09:45-10:45 Pilotarbeid Flyveplan Resultater og funn 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00 Veiledning for datavask Vask av egne data Utbedring av inkonsistens mellom nett og kraft 12:00-13:00 Lunsj 13:00-14:15 Status arbeid med BRS/BIM og roller Status arbeid med B2B-grensesnitt Aktørsertifisering 14:15-14:30 Pause 14:30-15:15 Leveranser av migreringsverktøy 15: Oppsummering

67 Systemtilpasning og test

68 Fokusområder test Beskrive hvordan test og sertifisering skal gjennomføres Pr. rolle og BRS For system og aktør Skaffe oss oversikt over markedsaktørene og deres systemoppsett Følge opp aktørene mot Milepælene

69 Sertifisering pr. rolle Oppdatering grunndata kunde Måleverdiinnsamling Markedsprosesser (opphør/ oppstart) Oppdatering grunndata målepunkt

70 Andre roller som må testes/sertifiseres Balanseansvarlige NBS NECS Produsenter 3.parter Spørringer og rapporter

71 BRS/Prosesser pr. rolle Obligatorisk Oppstart Leverandørskifte Innflytting Kansellering Opphør Oppsigelse Utflytting Kansellering NUBIX Oppdatering grunndata kunde Målerstand/årsforbruk Valgfritt Spørring Måleverdier Porteføljeoversikt Avregningsgrunnlag Masterdata Forespørsel til nettselskap Forespørsel til Elhub Obligatorisk Mottak av Oppstart kraftleveranse lev. plikt Kansellering Mottak av Opphør kraftleveranse lev. plikt Kansellering Mottak masterdata kunde Mottak måleverdier Obligatorisk Oppstart i målepunkt Innflytting Kansellering Opphør i målepunkt Oppsigelse Kansellering Oppdatering av grunndata MP Svar fra nettselskap Valgfritt Spørring Måleverdier Porteføljeoversikt Avregningsgrunnlag Masterdata Forespørsel til Elhub Obligatorisk Måleverdier Valgfritt Spørring Måleverdier Forespørsel til Elhub

72 Sertifisering for system og aktør Et system skal sertifiseres for alle de roller og BRS er som systemet skal dekke Aktør skal utføre aktørsertifisering på et allerede sertifisert system Det kan være ulike systemer pr. rolle/brs Kan det være ulike systemer for samme BRS, f.eks. for innlesing av måleverdier? Utfordringer: Hva er å anse som et system? Hvordan definere hva som skal inngå i systemsertifisering?

73 Systemoppsett for test Skaffe oss oversikt over markedsaktørene og deres systemoppsett Hvilket KIS- og MVS-system bruker aktøren? Hvilket system skal kommunisere med Elhub? Er det ulike system for ulike BRS er? Er aktøren med i en allianse og hvordan er integrasjonen mellom aktørens system(er) og eventuelle fellessystemer? Vi ønsker å ha egne møter med aktuelle aktører / allianser / tjenesteleverandører for å avklare oppsett i hvert tilfelle

74 Hvilket system skal sertifiseres? Aktør Allianse/Tjenesteleverandør MVS KIS Måleverdier Kundedata EDIsystem Fellessystem EDIsystem Edielportalen/ Elhub

75 Statnett SF DAM utvikling en status og litt annet: - Historisering - Endringer i filformater

76 Forslag til revidert historiseringsbehov, 3 år Bakgrunn: Kunne etterspørre data ifm. foreldelsesfrist på 3 år via Elhub Håndtering krever i så fall: Målepunktfil fra Kontraktsfiler fra samme dato Kundefiler som ivaretar integriteten tilbake til samme tid Spørsmål: Hvor mange korreksjoner lang tid tilbake utføres i dag? (hjemmelekse) Fordelt på hhv. 1, 2 og fulle 3 år tilbake i tid

77

78 Format på migreringsfiler Etablerer nå v1.0 av filformatet for enkelte filtyper Målepunkt Kunde Kontrakt Resterende filtyper er ikke endelig avklart: Måleverdier Formler NB! V1.0 er en FORELØPIG godkjent versjon på de nevnte filtypene. Det KAN, og sannsynligvis VIL bli justeringer på dette

79 Endringer i filformat siden v0.9 1 av 4 Støtte for.zip-filer Uansett type, er størrelsesgrense satt til 150MB Behandling av.zip-filer ikke implementert før i desember, men vi kan behandle disse manuelt (etter mottak) Viktig i så fall at GLN og org.nr. stemmer mellom.zip-fil og den/de.sdvfilene som inngår i.zip-filen Nye felter: ContractCode (kontraktsfil) (GA = nett, BA = kraft, LR = lev.plikt) ConsumptionCode (kontraktsfil) (forbrukskode, eg. Sluttbrukergrupper) ReportingFrequencyStart (målepunktsfil) (start av ReportingFrequency, egentlig dag i måneden)

80 Endringer i filformat siden v0.9 2 av 4 Justeringer: Desimaltegn endret konsekvent til «.» (skal IKKE være «,») BalanceSupplierUsed (kontraktsfil) (manglet deler av tabellen) Næringskode (kontraktsfil) (korrigering av formater) EndReason (kontraktsfil) (endret til enumerasjonskoder) MeteringPointSubType splittet (samt egne enumerasjoner) MeteringPointSubTypeProduction MeteringPointSubTypeConsumption

81 Endringer i filformat siden v0.9 3 av 4 Justeringer: SettlementConstant (endret format fra 10.8 til 20.8) MeterDigits (korrigert format fra integer til decimal) MeteringGridArea (endret historiseringskrav fra Nei til Ja) OutAreaUsed (endret historiseringskrav fra Nei til Ja) MeteringPointType (korrigert betingelser) BuildingLetter (harmonisert formater på tvers av filene var inkonsistent, nå satt til text(5))

82 Endringer i filformat siden v0.9 4 av 4 Fil-beskrivelser Måleverdier og Formler er ikke godkjent enda (forventes dog å forbli i det alt vesentlige uendret) Vi forventer at Måleverdier vil bli benyttet også til innsending av andre data med samme format/samme type (eks. avregningsdata)

83

84 Mig. Tool HLD Sprint 0.1 Sprint 0.2 Sprint 0.3 Sprint 0.4 Sprint 0.5 Sprint 0.6 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Prosjektplan Accenture Solution Description Construction Acceptance and Completion High Level Design Prepare Solution Description Development - R1 Sprint 1-7 Development - R2 Sprint 8-13 UAT Sprint 0 System Vendor Trials Market Trials Go Live Prep. PMS1 Solution Description Approved PMS3 Ready for Acceptance PMS4 Go-live Mig. Tool Solution Description Test /UAT period Prep preprod env Migration tool v1 PMS2 Migration tool & Elhub core ready

85 DAM Leveranser til versjon 1 (juni-leveranse) Skjermbilder: innlogging, opplasting og rapportering Lagring av rapport (til Excel-kompatibelt format) Utviklet funksjonalitet til versjon 1 (juni-leveranse) Tilgangsstyring for opplasting og rapportering Format-/syntakskontroll Lagring til Elhub migrering database Egnet for ytterligere kontroller tilsvarende de som til nå er sendt til piloter

86 DAM Versjon 2 (desember-leveranse) Skjermbilder: nedlasting av nonconformity filer Mulig revidert tilgangsstyring og sikkerhetsmodell Integritets- og konsistenssjekker, duplikatreduksjon Merk: Nonconformity filer er IKKE knyttet direkte til den enkelte innsendte filen

87 Områder av DAM strukturert i Epics, knytter logikk sammen DAM v1 og v2 Epic 5 (authentication) Epic 3 (user) interface Epic 2 (format) Epic 9 (integrity) Epic 4 (architecture etc.) Epic 8 (duplicate) Epic 1 (consistency) Epic 6 (nonconformity) Epic 13 (infrastructure) Epic 7 (data migration) 87

88 Eksempelvise skjermbilder innlogging 88

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Dagskonferanse om Elhuben

Dagskonferanse om Elhuben Dagskonferanse om Elhuben Den norske datahuben Energi Norge i samarbeid med Statnett og NVE 21. mai 2015 Siste nytt om status for Elhubprosjektet 29.05.2015 Bunntekst 2 Det formelle grunnlaget Statnett

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Forutsetninger revidert plan

Forutsetninger revidert plan Forutsetninger revidert plan Elhub på plan for produksjonssetting 1. februar 2017 NBS innføring gjøres før Elhub innføring NBS Go-Live i Norge senest 15. oktober 2016 NBS markedstest Q2 2016 Overordnet

Detaljer

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.03.2015 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen.

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Datakvalitetsundersøkelse for kraftleverandører Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015 Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status Statnett 12.februar 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Viktigste læringspunkter

Viktigste læringspunkter Status Forskrift 301 "rett rundt hjørnet" Implementeringsprosjekt på plan detaljert design 1. august Møte med Skattedirektoratet ang vask mot Folkeregisteret NVE får fullmakt til å håndtere tillatelse,

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 15. september 2014 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere Agenda ekspertgruppemøte 15.9.2014 9:30-10:15 Velkommen

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 15. oktober 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 15. oktober 2015 Referat fra møte i Ekspertgruppe

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Overordnet prosjektplan for Elhub

Overordnet prosjektplan for Elhub Overordnet status Overordnet prosjektplan for Elhub Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Måned 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 16. Oktober 2014 Agenda og introduksjon Dagens agenda Status hjemmelekser Valg av pilotaktører Pilotenes oppgave høsten 2014 Agenda ekspertgruppemøte 16.10.2014

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 21. januar 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 21. januar 2016 Referat fra

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Agenda Tema Tid Ansvarlig Velkommen og presentasjon av agenda 12.00-12.05 Elhub 1 NVE Sluttbrukermarkedet muligheter og reguleringer 12.05-12.30 NVE 2 Kort

Detaljer

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS)

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS) Norges vassdrags- og energidirektorat Vår dato 25.9.2014 nve@nve.no Deres dato juni 2014 Att: Ove Flataker Vår referanse Deres referanse Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av

Detaljer

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Agenda Ringeriks-Kraft AMS Generelt Vurderinger hos Ringeriks-Kraft Erfaringer hos Ringeriks-Kraft

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014 Roadshow Oslo 17. Juni 2014 Agenda - Oslo 10.00 Velkommen, introduksjon og bakgrunn 10.40 Ny rollemodell i kraftmarkedet 11.00 Ny modell for måleverdihåndtering 11.30 Pause 11.45 Nye markedsprosesser I

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Data Governance i Hafslund. Mars 2014

Data Governance i Hafslund. Mars 2014 Data Governance i Hafslund Mars 2014 Agenda Selskapspresentasjon Hafslunds Data Governance reise Data Governace i Hafslund i dag Utfordringer Fokus på verdi og interesse Visjon, forretningsidé og kjerneverdier

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014 Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test Oslo 18. November 2014 Agenda ekspertgruppemøte 18.11.2014 9:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Spørreundersøkelsen 10:00-10:30 Informasjon fra Elhub-prosjektet

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Forberedelser fra Statnett Energi Norge 10.2.2011 Statnett sin rolle som Registeransvarlig Registeransvarlig - den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Nordisk balanseavregning Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Det nærmer seg! Alle må gjøre de nødvendige forberedelser - Mange små og store endringer - Håndboken bør alle lese Nødvendige systemtilpasninger

Detaljer

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015 Velkommen til informasjonsmøte! Alma i betafase Bergen 2. juni 2015 Henning Storhaug, kvalitetsleder/testleder Ingrid Mogset, opplæring og brukerstøtte Agenda og tidspunkt Tid Varighet Tema 10:00 45 Introduksjon

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Pasientreise i seminar, Hurtigruten

Pasientreise i seminar, Hurtigruten Pasientreise i seminar, Hurtigruten t Systemeier NISSY 11. mars 2010 Agenda Ny lov og forskrift Frikortløsningen Egenandelsinnrapportering Etterregistreringsmoduler E-rekvirering Status SUTI Ny y funksjonalitet

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse. Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig

Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse. Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig Fasitdagene 15-16. November 2011 Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 22 Feilanalyse og

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.4, april 2012 NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.4, april 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer