Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015"

Transkript

1 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015

2 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon og test Datamigrering og markedstest Elhub i drift Beslutningsport 4 og 5 År Planlagte bransjerådsmøter NVE Forskriftsarbeid (Elhub/NBS) NVE Forskriftsarbeid (Leverandørsentrisk/En-regning) AMS implementering Elhub versjon Viktigste 2016 aktiviteter inneværende 2017 periode 2018 Måned High Level Design Elhub Kvalitetssikring av filformater for migrering Utvikling av DAM Kvalitetssikring av milepælsplaner m NVE Prosess for datavask Migreringspilot Utvikling av Edielportalen Viktigste aktiviteter i neste periode Forskrift 301 Detaljert løsningsbeskrivelse Elhub DAMv1 for pilotaktører i juni Publisering milepælsplan M1 1. juni: Besvare datakvalitetsundersøkelse

3 Overordnet tidsplan systemtilpasning, aktørtest og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M MIGRERING Grunnleggende datavask Kontinuerlig datavask og datavedlikehold SYSTEMTILPASNING / TEST FØRINGER Pilot migrering DAMv1 levert Uttrekk grunndata Systemtilpasning Edielportal (inkl B2B) klar Systemsertifisering Edielportal DAM v2 levert NBS Go-Live Elhub klar for Vendor Trial Inkrementell migrering Systemgodkj. Elhub Aktørsert. Edielportal Elhub klar for Market Trial Aktørgodkjenning Elhub Elhub accepted Elhub GO-LIVE

4 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at aktøren har korrekt identifisert alle data som skal migreres Gi en tidlig indikasjon på datakvalitet på data som skal migreres Få totaloversikt over strukturdata i markedet Sikre at aktør har lagt nødvendige planer for migrering og test Obligatoriske kriterier: Aktør har kartlagt omfang og kvalitet på egne data ihht Statnetts mal Statnetts datakvalitetsundersøkelse er besvart Anbefalt status: Aktør har utarbeidet overordnet plan for datavask og migrering Obligatoriske kriterier: Ingen Anbefalt status: Aktør har spesifisert krav til endringer i sine IT-systemer Aktør har utarbeidet overordnet plan for systemtilpasning og test

5 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at aktør har bedret sin datakvalitet Sikre at aktør er i stand til å gjøre uttrekk fra egne systemer på spesifisert filformat og oversende disse til DAM Etablere infrastruktur for migrering Få indikasjon på omfang av inkonsistens på porteføljenivå Obligatoriske kriterier: Aktør har oversendt grunndata og strukturdata til Elhub DAM på definert filformat Anbefalt status: Grunnleggende datavask er gjennomført Alle målepunkter er unike med GSRN/EAN (Ingen duplikater) Org. nummer er innhentet for alle bedriftskunder Obligatoriske kriterier: Ingen Anbefalt status: Støtte for innhenting av fødselsnr er implementert i aktørs IT-system

6 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte grunndata/strukturdata er på akseptabelt nivå Sikre at systemtilpasning pågår i henhold til plan Obligatoriske kriterier: Hele porteføljen av grunndata og strukturdata for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i elhub DAM Datakvalitet >= 95,0%, inkl fødselsnr/orgnr og nettavregningsomåder, eks måleverdier (Data frem til 1.2. er med i grunnlag for rapportering av feilrate) Obligatoriske kriterier: Aktørs system skal være sertifisert i Edielportalen og klar for systemgodkjenning i Elhub

7 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte data er høy Sikre at aktøren har tilpasset sitt forretningssystem til elhub Obligatoriske kriterier: Hele porteføljen av grunndata, strukturdata og måleverdier for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i DAM Datakvalitet >= 99,0%, inkl måleverdier (Data frem til 1.6. er med i grunnlag for rapportering av feilrate) Obligatoriske kriterier: Aktørs system skal være godkjent i Elhub

8 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte data er høy Sikre at aktøren har tilpasset sitt forretningssystem til elhub Obligatoriske kriterier: Hele porteføljen av grunndata, strukturdata og måleverdier for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i DAM Datakvalitet >= 99,9%, inkl måleverdier (Data frem til 1.9. er med i grunnlag for rapportering av feilrate) Obligatoriske kriterier: Aktør er sertifisert i Ediel-portalen og er klar for godkjenning i Elhub Aktør har inngått brukeravtale med Elhub Anbefalt status: Kraftleverandør har implementert prosess for kvalitetssikring og vedlikehold av fødselsnr

9 Utkast aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 M M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte data er i henhold til kriterier for GO-LIVE Sikre at aktørs forretningssystem er verifisert og klar for GO- LIVE Obligatoriske kriterier: Hele porteføljen av grunndata, strukturdata og måleverdier for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i DAM Datakvalitet >= 99,98%, inkl måleverdier (Data frem til 1.1. er med i grunnlag for rapportering av feilrate) Obligatoriske kriterier: Aktør er godkjent i Elhub (Market Trial gjennomført)

10 Aktiviteter for pilotaktører migrering i 2015

11 Formål med pilotaktiveter Elhub-prosjektet trenger data for å analysere hvilke kvalitetsutfordringer som finnes i markedet og hva slags regler man trenger i endelig versjon av DAM Elhub-prosjektet trenger markedsaktørene til å teste DAM for å gjøre verktøyet best mulig Følge opp systemleverandørene slik at alle markedsaktørene er klare til å migrere sine data inn i Elhub når dette kreves, på formatet som er spesifisert og ved bruk av den spesifiserte infrastrukturen

12 April Pilotaktører: 20.april Nye uttrekk på tvers av totalt 36 potensielle porteføljer. Format i henhold til versjon 0.99 Elhub og ekspertgruppe: 29. april Nytt ekspertgruppemøte

13 Status på pilotaktiviteter Positiv tilbakemelding på arbeidslister og nåværende prosess Nyttige tilbakemeldinger på forbedringspotensial Ikke alle aktører levert siste uttrekk For sen avklaring fra Statnett på hvilken versjon av formatet uttrekkene skulle leveres på Misforståelser i hvilke uttrekk som var etterspurt Forventes levert innen utgangen av uken Format nesten 0.99 Rask turnaround og god dialog med systemleverandører på endringer

14 Mai Elhub Ferdigstille og publisere versjon 1.0 av «Elhub Specification Of Migration Files» (ESMF) og «Elhub Specification of Nonconformity files» (ENCF) Pilotaktører Starte prosessen med innhenting av tillatelse for behandling av fødselsnummer så snart forskrift foreligger Alle markedsaktører inkludert pilotaktører Jobbe med datakvalitetsrapport

15 Juni Alle markedsaktører inkludert pilotaktører 1.juni Datakvalitetsrapport besvart 1.juni Hjemmel for innhenting av fødselsnummer Elhub Versjon 1.0 av DAM blir gjort tilgjengelig for pilotaktører Funksjonalitet inkluderer innlogging, opplasting, formatsjekk i henhold til v1.0 av ESMF på følgende filer: Customer MeteringPoint Contract Elhub og ekspertgruppe Ekspertgruppemøte 4.juni

16 Juni, Juli og August Pilotaktører Sjekke at tilgang til DAM v1.0 fungerer som den skal Brukernavn og passord Nødvendige brannmuråpninger Tilgang til å laste opp filer for egne GLN Laste oppe fulle uttrekk av målepunkter, kunder og kontrakter i DAM v1.0 Tilbakemelding på samme format som i dag, ikke formatet spesifisert i ENCF Starte å innhente fødselsnummer så snart konsesjon foreligger og systemstøtte er på plass

17 September og oktober Elhub og ekspertgruppe Ekspertgruppemøte 10.september Ekspertgruppemøte 14.oktober Pilotaktører Teste funksjonalitet for «delta» uttrekk Sende inn endrede data («delta») i henhold til ESMF 1.0 på samme porteføljer som uttrekk levert i slutten av april Frist 31.august Sende inne måleverdier i henhold til ESMF 1.0 Frist 2.oktober Alle markedsaktører inkludert pilotaktører DAM verktøyet åpnes for hele bransjen Laste oppe fulle uttrekk av sine målepunkter, kunder og kontrakter i DAM v1.0. Frist: 1. november Tilbakemeldingene ikke i henhold til ENCF

18 November og desember Elhub og ekspertgruppe Ekspertgruppemøte 19.november Pilotaktører Delta i akseptansetest av DAM v2.0. Hjelpe til med å sikre at vi har et verktøy både Elhub og markedsaktørene er tilfredse med

19 Andre aktiviteter i 2015 Pilotaktører Teste uttrekk av måleverdier i henhold til ESMF v1.0 Valgt leverandør for vask av data Inkludert innhenting av fødselsnummer og organisasjonsnummer Teste uttrekk av formler i henhold til ESMF v1.0* Teste veiledningen for datavask før resten av markedet Systemleverandører Utvikle uttrekk av måleverdier i henhold til ESMF v1.0 Tilrettelegge for vask av data mot eksterne registre Utvikle funksjonalitet for å trekke ut «delta» filer til bruk i migrering Utvikle funksjonalitet for behandling av ENCF Fokus på tilrettelegging for utbedring av inkonsistens og feil i markedsaktørers egne data Ikke filer beregnet på manuell håndtering vil kreve verktøystøtte Utvikle uttrekk av formler i henhold til ESMF v1.0*

20 Elhub - forberedelser og tips Erfaringer fra en deltager i pilotgruppen

21 Start forberedelsene nå!

22 Om Ringeriks-Kraft Deltager i ekspertgruppen Deltager i pilotgruppen Datavask Migrering Et kraftkonsern med virksomhet innenfor: - Produksjon - Infrastruktur - Marked - Entreprenør - Ny fornybar 22

23 Ekspertgruppen Hvorfor er vi valgt ut? Enoro som systemleverandør Teste med timeverdier (ferdig utrullet AMS) Vertikal integrert Mellomstore Roller som deltar fra RK Nett teamleder for MAFI og systemkonsulent måling/avregning 23

24 Erfaringer som pilotdeltager Liten gruppe men likevel mangfold Jobben med migreringsfilene tekniske og en lettelse når systemleverandør ble involvert Effektivt med månedlige møter og hjemmelekser Det er et møysommelig arbeid og Statnett gutta holder fremdriften og trøkket oppe Uttrekk gir arbeidslister som indikerer noe om datakvaliteten GODT FOR EN «V» å få noe konkret å jobbe med De første sammenstillingene til Statnett viser at vi har en jobb å gjøre * se nøkkeltall fra Statnett Alle må bli med for å heve datakvaliteten 24

25 Utfordringer Endringer i organisasjonen spesielt for vertikalintegrerte selskap Ressurser til datavask Mange store prosjekter/endringer i bransjen på en gang Store kostnader Hvem er eier av kundedata? Strøm eller nett? Innsamling av timeverdier og oversending til elhub ( mp bruker 6-7 timer) Når splitte database for vertikalintegrert selskap Få oversikt over oppgaver og gjøremål 25

26 Gjøremål (oppgaver) 1. Datavask 2. Migrering 3. Organisatoriske endringer 26

27 1. Datavask Velg en «vaske» aktør ALLE må vaske «interne» data (uten f.nr innen , MP2) Alle bedriftskunder skal ha organisasjonsnummer F.dato og navn (skal kun vere en juridisk person) På et tidspunkt inngå avtale med Skattedirektoratet/ Evry for vask mot folkeregisteret f.nr (innen MP3) Datakvalitet ok, start i DAM Gjør deg kjent med DAM-verktøyet til elhub tidlig (klart fra XXXX) gode arbeidslister for feilretting Sjekk uttrekksmuligheter med systemleverandøren din Sett av tid/ressurser til testing i DAM 27

28 2. Migrering Nettselskap skal sende inn inntil 5 filtyper 1. Målepunkt 2. Kontrakt 3. Kunde 4. Måleverdier (2016) 5. Formler

29 2. Migrering 5 Ringeriks-Kraft filtyper Nett har tatt uttrekk av de 3 første filene på henholdsvis Målepunkt, Kontrakt og Kunde Det er ikke gjort test på syntaks, integritet av disse filene (Enoro mat). Statnett har sjekket en del på konsistens mellom pilotkundene Syntaks Sjekk at feltet er korrekt utfylt ift. verdier og formater/utforming Integritet Sjekk at feltet er korrekt i forhold til andre felter i samme fil og/eller i filer fra samme markedsaktør/rolle Konsistens Sjekk at felter er korrekt i forhold til felter i filer fra andre markedsaktører og roller

30 3. Organisering Forslag til nye krav til utveksling av markedsinfo (ikke endelig vedtatte) Elhub skal overta ansvaret fra nettselskapene for leverandørbytter, anleggsovertakelser og oppstart fra I Elhub skal målepunkt og målerverdier administreres og prosesseres for alle kunder. Elhub skal håndtere leverandørbytter og avviksberegninger (korreksjons og saldooppgjør) Elhub skal beregne avregningsdata for MGA og rapportere disse til esett Oy etter Samfaktureringsmodellen, eller blir det gjennomfakturering ? : Strøm blir ansvarlig for alle kundehenvendelser herunder leverandørbytter, anleggsovertakelser. Unntaket er etablering av nyanlegg og forespørsler om nettariffer fullstendig splitt av kundedatabaser og unntaket om forespørsel om nettariffer faller bort? Unntaket om nyanlegg består.

31 Fordeling av ansvar før Oppgaver Strøm Nett ELhub Målepunktansvarlig Målepunktadministrator Måledatainnsamling Måleverdiansvarlig Måleverdiadministrator Nettilknytningstilbyder Beregningsansvarlig balanse og elsert Prodat ved leverandørbytter Saldooppgjør og korreksjonsoppgjør Avregning og fakturering av sluttkunder for kraft, nettleie, forbruksavgift, enovaavgift Pliktleveranser Innfordring av nettleie og stenging (ikke avklart) Kundehenvendelser

32 Fordeling av ansvar i perioden Oppgaver Strøm Nett ELhub Målepunktansvarlig Målepunktadministrator Måledatainnsamling Måleverdiansvarlig Måleverdiadministrator Nettilknytning Beregningsansvarlig - balanse og elsert. Prodat ved leverandørbytter Saldooppgjør og korreksjonsoppgjør Avregning og fakturering av sluttkunder for kraft, nettleie, forbruksavgift, enovaavgift Pliktleveranser Innfordring av nettleie og stenging? Kundehenvendelser

33 Fordeling av ansvar etter Oppgaver Strøm Nett ELhub Målepunktansvarlig Målepunktadministrator Måledatainnsamling Måleverdiansvarlig Måleverdiadministrator Nettilknytning Beregningsansvarlig - balanse og elsert.. Prodat ved leverandørbytter Saldooppgjør og korreksjonsoppgjør Avregning og fakturering av sluttkunder for kraft, nettleie, forbruksavgift, enovaavgift Pliktleveranser? Innfordring av nettleie og stenging? Kundehenvendelser

34 Behov for Kis-systemer Krav om delte baser fra og med Ringeriks-Kraft Nett (behov) Oppdatert nettkunderegister Målepunktansvar: Opprette, oppdatere, avslutte, tildele mpid, grunndata. Måleverdiansvarlig: Kvalitet på mv VEE, Innsamle og oppdaterte målerdata til Elhub Nytilknytning / Prodat nyanlegg Avregning av nettleie Innfordring av nettleie Innfordring av statlige avgifter Avregning og fakturering av pliktleveranser DLE funksjon Ringeriks-Kraft Strøm (behov) Oppdatert kunderegister CRM Ansvarlig for balanseansvarlig i målepunktet Forbruk og produksjon Leverandørbytter / Prodat Avregning og fakturering av sluttkundene Innfordring av utestående Kundesenter med nødvendig kompetanse Billing av tjenestesalg Presentasjon av forbruksdata DinSide/APP

35 Intern organisering av Elhubprosjektet fram til Markedssjef Nettsjef Faglig ansvarlig person i Strøm som kommuniserer med Elhub Faglig ansvarlig person i Nett som kommuniserer med Elhub Arbeidsgruppe

36 Gode tips Få ledelsen aktivt inn i endringsprosessen Start med datavask Start planleggingen Prosjektgruppe Ressurser og budsjett Oversikt over oppgaver Inngå avtale med systemleverandør (kapasitetsutfordring) En kontaktperson som ivaretar/utfører endringer som kommer fra systemleverandør Følg med på elhub.no elhub kommer med gode anbefalinger og tips 36

37 Tidsplan arbeidsoppgaver MP «Start» DAM klar F ø r MP «Ferdig» intern datavask MP «Ferdig» datavask med f.nr MP MP Aktørgod kjent Edielport alen Aktørgod kjent Elhub GO-LIVE

38 Noen nøkkeltall: Totalt 29% av kundeforholdene er avvikende mellom nett og kraft. 3,84% av bedriftskundene har ikke organisasjonsnummer. 1,25% av kundeforholdene er tilfeller der kraft er registrert på mann og nett på kone, eller vice versa Av er trivielle skrivefeil der det er forskjell mellom nett og kraft som vil løses med vask. Det er (3%) feil av varierende alvorlighetsgrad mellom nett og kraft som det er uklart om umiddelbart løses ved vask. Dette tilsvarer feil på landsbasis. Ca. 350 kundeforhold aktiveres i uken hos pilotaktørene. Dette tilsvarer ca 3500 på landsbasis uken før go-live.

39 Diverse

40 Sperret adresse Folkeregisteret har et attributt som knyttes mot fødselsnummer kalt «Spesifisert registreringstype» med to kategorier for «hemmelige adresser» Kode 6 Strengt fortrolig Kode 7 Fortrolig Kode 7 innebærer at adressen ikke skal utleveres til private Kode 6 innebærer at adressen heller ikke skal utleveres til det offentlige Hvordan skal dette håndteres i Elhub? Hvordan håndteres dette i dag?

41 Hvordan håndteres dette i dag? En del aktører har ikke dette problemet blant sine kunder Derfor ingen håndtering En del har ikke gitt oss tilbakemelding enda (frist 6.mai)

42 Eksempler på håndtering i dag Fiktive, avtalte navn Brukes til fakturering Kan ikke bruke avtalegiro, efaktura e.l. Kobling til korrekt navn lagret på hemmelig sikkert sted Faktura utstedes til kontaktperson istedenfor sluttbruker Leveringsplikt uten mulighet for bytte av kraftleverandør Kan ikke sende inn målerstand via epost/web

43 Kobling til folkeregisteret Statnett har hatt møte med EVRY som enedistributør av Folkeregisteret Navn, fødselsnummer, død/levende Krav til månedlig ajourhold av adresser Daglig ajourhold av sperrede adresser Antar at alle markedsaktørene må søke selv, men da i en predefinert forenklet prosess med definerte tilganger Må søke eksplisitt om link mellom D-nummer og fødselsnummer Statnett/NVE starter prosess med Skattedirektoratet for å forenkle søknadsprosessen for konsesjon

44 Veiledning for datavask Forslag under utarbeidelse

45 Arbeidsgruppe for datavask 3 x 3 timers workshops siden forrige ekspertgruppemøte 7 deltagere fra ekspertgruppen Blanding av kraft, nett og vertikale Små og store aktører Noen piloter, noen ikke-piloter Utarbeidet veiledning til bransjen for hvordan utbedre inkonsistenser Kategorisert de ulike typene av datafeil og inkonsistenser Generelle anbefalinger til hvordan markedsaktørene kan løse feil: Feil i egne data før DAM er lansert Feil som blir påpekt av DAM Målet er å beskrive en prosess som blir billigst mulig for markedsaktørene, men som samtidig ivaretar sluttbrukernes interesser

46 Krav til datavask Målepunktinformasjon. Sikre at alle målepunkter er identifisert og har gyldig GSRNnr (tidligere EAN-nr). Dette inkluderer forbruksmålepunkter, utvekslingsmålepunkter og produksjonsmålepunkter. Fjern duplikater. Kundeidentifikasjon. Innhent/sjekk fødselsnr mot Folkeregisteret og organisasjonsnr mot Brønnøysundregisterene (Enhets- og Frivillighetsregisteret). Erstatt organisasjoner som ikke har organisasjonsnr med en ansvarlig person med fødselsnr, eventuelt få kunden til å opprette et organisasjonsnummer. Splitt navn i fornavn/etternavn. Målepunktadresser. Sjekk gyldighet mot Matrikkelen. Dette er ikke påkrevd for Elhub, men bidrar til å øke datakvaliteten og er også viktig for bransjen i forbindelse med utrulling av AMS. Kundeadresser og kontaktinformasjon. Sjekk mot kunden. Dette er ikke påkrevd for Elhub, men bidrar til å øke datakvaliteten og er også viktig for bransjen i forbindelse med utrulling av AMS. Avgiftsinformasjon. Sjekk om satser er riktige i forhold til type forbruk på målepunkt. Næringskode. Sjekk at næringskode er definert for målepunkter med bedriftskunder og er i henhold til type forbruk på målepunkt.

47 Utfordringer i grunnleggende datavask Begge parter skal ha mulighet til å rydde i problemsaker Minske dobbeltarbeid i forbindelse med problemsaker Mange-til-mange forhold mellom nett og kraft EDIEL støtter ikke fødselsnummer «Spamming» av PRODAT meldinger Oppkobling mot Folkeregisteret krever minst månedlige oppdateringer

48 Utfordringer i utbedring av inkonsistens Kraft risikerer å miste kunder dersom nett rydder Nett er master i dag kraft blir master ved go-live Ivareta sluttbrukers interesser Minske dobbeltarbeid i forbindelse med problemsaker Mange-til-mange forhold mellom nett og kraft EDIEL støtter ikke fødselsnummer

49 Konklusjoner fra arbeidsgruppen Må alltid ta kontakt med kunde ved endring av kontrakt Hr/Fru Privat/Bedrift Begge utfører grunnleggende datavask inklusive oppslag mot eksterne registre herunder Folkeregisteret og Brønnøysundregisteret Skru av sending av PRODAT under automatisk vask Kraft får ansvar for opprydding i inkonsistens Identifiserte prosesser for datavask Grunnleggende datavask kraft Grunnleggende datavask nett Retting av inkonsistens Retting av inkonsistens manglende kontrakt

50 Tidslinje for grunnleggende vask Juli August September Oktober November Desember 2016 Nett Kraft 15.

51 Grunnleggende datavask Kraft

52 Grunnleggende datavask Nett

53 Retting av inkonsistens

54 Retting av inkonsistens manglende kontrakt

55 Videre arbeid Arbeide inn innspill fra i dag i dokumentet Sirkulere i ekspertgruppen Hjemmelekse Ferdigstilling av dokumentet QA internt og arbeidsgruppen Publisere på elhub.no

56 Agenda ekspertgruppemøte :30-09:45 Velkommen og introduksjon Dagens agenda 09:45-10:45 Pilotarbeid Flyveplan Resultater og funn 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00 Veiledning for datavask Vask av egne data Utbedring av inkonsistens mellom nett og kraft 12:00-13:00 Lunsj 13:00-14:15 Status arbeid med BRS/BIM og roller Status arbeid med B2B-grensesnitt Aktørsertifisering 14:15-14:30 Pause 14:30-15:15 Leveranser av migreringsverktøy 15: Oppsummering

57 Status, arbeid med BRS/BIM, VEE og Rolle & Informasjonsmodellen

58 Generelt Forskrifter som fremdeles ikke er vedtatte: Avregningsforskriften Plusskundeforskrift (relatert til Forskrift om elsertifikater) Gjennomfakturering Avhengigheter NBS nettavregningsområder NOA innhold Kilde for strukturdata (NBS Elhub) Systemleverandør Elhub High Level Design og Solution Design avklaringer SSB krav ( 3.2 i Statistikkforskriften) Oppdaterer dokumenter med de avklaringer vi har. v1.2, unntatt BIM som blir v1.3 Planlagt publisert i slutten av mai-2015

59 Rolle og Informasjonsmodell Ny - Rollerelatert Flere tjenestetilbydere for måleverdiinnsending Ingen endring ved en ved flere, sendes purring til måleverdiansvarlig Ny Informasjonsmodellen Plusskunde relatert MP masterdata for å identifisere lovlige kombinasjoner av måleverdier.. endringer kan komme Endret Regler og ansvar for vedlikehold av Næringskode og forbrukskode (NVE/SSB) i Elhub

60 BRS De aller fleste BRS vil bli oppdatert Oppdateringer for å tilfredsstille de nye forskriftene Konsistensoppdatering Mangler påpekt av prosjekt og bransjen Endringer på bakgrunn av nye informasjonselementer

61 BIM Arbeidet er i gang med å oppdatere BIM v1.3 Må synkroniseres med endringer i BRS og R&IM Hovedpunkter Konsistensoppdateringer Mangler påpekt av bransjen Endringer på bakgrunn av BRS oppdateringer og nye informasjonselementer Endringer på bakgrunn av forskriftsendringer som f.eks. må meldingen NotifyStartOfSupply utvides i henhold til 2-5 og 2-6 i forskrift 301 Optimalisert meldinger for måleverdier, både inn og ut

62 VEE VEE er utvidet til å gjelde alle timemålte, ikke bare AMS Involvert referansegruppen og selskaper hvor hovedtyngden av målere er av type storforbruk, produksjon og utveksling SSE skal ha ansvar for vedlikehold av standarden når Elhub er i drift

63 Status EMIF

64 EMIF = Elhub Messaging Interface Design av spesifikasjon for EMIF er prioritert. Testpakke(eks. SoapUI) til systemleverandører. Mål: sikre tilbakemeldinger i designfasen for å redusere potensiell inkompatibilitet. Utlevering testpakke Siste frist for tilbakemeldinger

65 Ekspertgruppemøte 8 Migrering og test Statnett, Nydalen 29. april 2015

66 Agenda ekspertgruppemøte :30-09:45 Velkommen og introduksjon Dagens agenda 09:45-10:45 Pilotarbeid Flyveplan Resultater og funn 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00 Veiledning for datavask Vask av egne data Utbedring av inkonsistens mellom nett og kraft 12:00-13:00 Lunsj 13:00-14:15 Status arbeid med BRS/BIM og roller Status arbeid med B2B-grensesnitt Aktørsertifisering 14:15-14:30 Pause 14:30-15:15 Leveranser av migreringsverktøy 15: Oppsummering

67 Systemtilpasning og test

68 Fokusområder test Beskrive hvordan test og sertifisering skal gjennomføres Pr. rolle og BRS For system og aktør Skaffe oss oversikt over markedsaktørene og deres systemoppsett Følge opp aktørene mot Milepælene

69 Sertifisering pr. rolle Oppdatering grunndata kunde Måleverdiinnsamling Markedsprosesser (opphør/ oppstart) Oppdatering grunndata målepunkt

70 Andre roller som må testes/sertifiseres Balanseansvarlige NBS NECS Produsenter 3.parter Spørringer og rapporter

71 BRS/Prosesser pr. rolle Obligatorisk Oppstart Leverandørskifte Innflytting Kansellering Opphør Oppsigelse Utflytting Kansellering NUBIX Oppdatering grunndata kunde Målerstand/årsforbruk Valgfritt Spørring Måleverdier Porteføljeoversikt Avregningsgrunnlag Masterdata Forespørsel til nettselskap Forespørsel til Elhub Obligatorisk Mottak av Oppstart kraftleveranse lev. plikt Kansellering Mottak av Opphør kraftleveranse lev. plikt Kansellering Mottak masterdata kunde Mottak måleverdier Obligatorisk Oppstart i målepunkt Innflytting Kansellering Opphør i målepunkt Oppsigelse Kansellering Oppdatering av grunndata MP Svar fra nettselskap Valgfritt Spørring Måleverdier Porteføljeoversikt Avregningsgrunnlag Masterdata Forespørsel til Elhub Obligatorisk Måleverdier Valgfritt Spørring Måleverdier Forespørsel til Elhub

72 Sertifisering for system og aktør Et system skal sertifiseres for alle de roller og BRS er som systemet skal dekke Aktør skal utføre aktørsertifisering på et allerede sertifisert system Det kan være ulike systemer pr. rolle/brs Kan det være ulike systemer for samme BRS, f.eks. for innlesing av måleverdier? Utfordringer: Hva er å anse som et system? Hvordan definere hva som skal inngå i systemsertifisering?

73 Systemoppsett for test Skaffe oss oversikt over markedsaktørene og deres systemoppsett Hvilket KIS- og MVS-system bruker aktøren? Hvilket system skal kommunisere med Elhub? Er det ulike system for ulike BRS er? Er aktøren med i en allianse og hvordan er integrasjonen mellom aktørens system(er) og eventuelle fellessystemer? Vi ønsker å ha egne møter med aktuelle aktører / allianser / tjenesteleverandører for å avklare oppsett i hvert tilfelle

74 Hvilket system skal sertifiseres? Aktør Allianse/Tjenesteleverandør MVS KIS Måleverdier Kundedata EDIsystem Fellessystem EDIsystem Edielportalen/ Elhub

75 Statnett SF DAM utvikling en status og litt annet: - Historisering - Endringer i filformater

76 Forslag til revidert historiseringsbehov, 3 år Bakgrunn: Kunne etterspørre data ifm. foreldelsesfrist på 3 år via Elhub Håndtering krever i så fall: Målepunktfil fra Kontraktsfiler fra samme dato Kundefiler som ivaretar integriteten tilbake til samme tid Spørsmål: Hvor mange korreksjoner lang tid tilbake utføres i dag? (hjemmelekse) Fordelt på hhv. 1, 2 og fulle 3 år tilbake i tid

77

78 Format på migreringsfiler Etablerer nå v1.0 av filformatet for enkelte filtyper Målepunkt Kunde Kontrakt Resterende filtyper er ikke endelig avklart: Måleverdier Formler NB! V1.0 er en FORELØPIG godkjent versjon på de nevnte filtypene. Det KAN, og sannsynligvis VIL bli justeringer på dette

79 Endringer i filformat siden v0.9 1 av 4 Støtte for.zip-filer Uansett type, er størrelsesgrense satt til 150MB Behandling av.zip-filer ikke implementert før i desember, men vi kan behandle disse manuelt (etter mottak) Viktig i så fall at GLN og org.nr. stemmer mellom.zip-fil og den/de.sdvfilene som inngår i.zip-filen Nye felter: ContractCode (kontraktsfil) (GA = nett, BA = kraft, LR = lev.plikt) ConsumptionCode (kontraktsfil) (forbrukskode, eg. Sluttbrukergrupper) ReportingFrequencyStart (målepunktsfil) (start av ReportingFrequency, egentlig dag i måneden)

80 Endringer i filformat siden v0.9 2 av 4 Justeringer: Desimaltegn endret konsekvent til «.» (skal IKKE være «,») BalanceSupplierUsed (kontraktsfil) (manglet deler av tabellen) Næringskode (kontraktsfil) (korrigering av formater) EndReason (kontraktsfil) (endret til enumerasjonskoder) MeteringPointSubType splittet (samt egne enumerasjoner) MeteringPointSubTypeProduction MeteringPointSubTypeConsumption

81 Endringer i filformat siden v0.9 3 av 4 Justeringer: SettlementConstant (endret format fra 10.8 til 20.8) MeterDigits (korrigert format fra integer til decimal) MeteringGridArea (endret historiseringskrav fra Nei til Ja) OutAreaUsed (endret historiseringskrav fra Nei til Ja) MeteringPointType (korrigert betingelser) BuildingLetter (harmonisert formater på tvers av filene var inkonsistent, nå satt til text(5))

82 Endringer i filformat siden v0.9 4 av 4 Fil-beskrivelser Måleverdier og Formler er ikke godkjent enda (forventes dog å forbli i det alt vesentlige uendret) Vi forventer at Måleverdier vil bli benyttet også til innsending av andre data med samme format/samme type (eks. avregningsdata)

83

84 Mig. Tool HLD Sprint 0.1 Sprint 0.2 Sprint 0.3 Sprint 0.4 Sprint 0.5 Sprint 0.6 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Prosjektplan Accenture Solution Description Construction Acceptance and Completion High Level Design Prepare Solution Description Development - R1 Sprint 1-7 Development - R2 Sprint 8-13 UAT Sprint 0 System Vendor Trials Market Trials Go Live Prep. PMS1 Solution Description Approved PMS3 Ready for Acceptance PMS4 Go-live Mig. Tool Solution Description Test /UAT period Prep preprod env Migration tool v1 PMS2 Migration tool & Elhub core ready

85 DAM Leveranser til versjon 1 (juni-leveranse) Skjermbilder: innlogging, opplasting og rapportering Lagring av rapport (til Excel-kompatibelt format) Utviklet funksjonalitet til versjon 1 (juni-leveranse) Tilgangsstyring for opplasting og rapportering Format-/syntakskontroll Lagring til Elhub migrering database Egnet for ytterligere kontroller tilsvarende de som til nå er sendt til piloter

86 DAM Versjon 2 (desember-leveranse) Skjermbilder: nedlasting av nonconformity filer Mulig revidert tilgangsstyring og sikkerhetsmodell Integritets- og konsistenssjekker, duplikatreduksjon Merk: Nonconformity filer er IKKE knyttet direkte til den enkelte innsendte filen

87 Områder av DAM strukturert i Epics, knytter logikk sammen DAM v1 og v2 Epic 5 (authentication) Epic 3 (user) interface Epic 2 (format) Epic 9 (integrity) Epic 4 (architecture etc.) Epic 8 (duplicate) Epic 1 (consistency) Epic 6 (nonconformity) Epic 13 (infrastructure) Epic 7 (data migration) 87

88 Eksempelvise skjermbilder innlogging 88

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS)

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Tor-Erik Steinsland Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Desember 2011 Hovedveileder: Poul Einar Heegaard, ITEM Biveileder(e):

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer