Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015"

Transkript

1 Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status Statnett 12.februar 2015

2 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År Måned Beslutningsport 3 Systemimplementasjon og test Datamigrering og markedstest Elhub i drift Beslutningsport 4 og 5 Planlagte bransjerådsmøter NVE Forskriftsarbeid (Elhub/NBS) NVE Forskriftsarbeid (Leverandørsentrisk/En-regning) AMS implementering Elhub versjon

3 Nytt fra prosjektet Viktigste aktiviteter inneværende periode Forhandlinger med 2 gjenstående leverandører avsluttet. Valg av leverandør 16. februar Pilotuttrekk mottatt fra samtlige pilotaktører innen migrering Specification of Migration Files og Nonconformity files v0.9 DRAFT sendt til ekspertgruppen. Tilbakemeldinger mottatt Utvikling av Ediel-portalen igangsatt Dialog med systemleverandører initiert Viktigste aktiviteter i neste periode Signere intensjonsavtale med valgt leverandør. Oppstart av detaljert design med leverandør Forberede BP3-beslutning Publisere test- og migreringsspesifikasjoner på Elhub.no Infobrosjyre om migrering og test; innholdskrav, kvalitetskrav og prosess Specification of Migration Files og Nonconformity files v0.9 på Elhub.no Format for datakvalitetsrapport

4 Tentativ tidsplan test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 M M M M M Datavask Pilot migrering MIGRERING SYSTEMTILPASNING / TEST Systemutvikling Inkrementell migrering Elhub GO-LIVE Systemsertifisering Edielportal Systemgodkjenning og pilottesting elhub Aktørsertifisering Edielportal Aktørgodkjenning elhub

5 Forslag til aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at aktøren har identifisert alle data som skal migreres Gi en tidlig indikasjon på datakvalitet på data som skal migreres Få oversikt over strukturdata i markedet Sikre at aktør har inngått nødvendige avtale med systemleverandører Rapport på spesifisert format er oversendt til Elhub Rapporten er fullstendig i forhold til aktørens målepunkter og kunder Avtale om migrering inngått med systemleverandør Avtale om systemtilpasning og test inngått med systemleverandør

6 Forslag til aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at aktører med lav datakvalitet har oppnådd en bedring Rapport på spesifisert format er oversendt til elhub Datakvalitet vurderes som akseptabel

7 Forslag til aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at aktøren er i stand til å gjøre uttrekk fra egne systemer på spesifisert filformat og oversende disse til DAM Sikre at datakvalitet på migrerte data er akseptabel Hele porteføljen av data for aktøren er bekreftet korrekt mottatt i elhub migreringsverktøy Datakvalitet strukturdata i DAM >= 95,0%

8 Forslag til aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at aktøren har høy datakvalitet på migrerte data Sikre at aktøren har tilpasset sitt forretningssystem til elhub Datakvalitet strukturdata i DAM >= 99,0% Komplette måleverdier Aktør er sertifisert i Ediel-portalen

9 Forslag til aktørmilepæler - test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 M M M M M Formål Kriterier Migrering Kriterier Test Sikre at datakvalitet på migrerte data er i henhold til kriterier for GO-LIVE Sikre at aktørs forretningssystem er verifisert og klar for GO- LIVE Datakvalitet strukturdata i DAM >= 99,95% Komplette måleverdier Aktør er godkjent i elhub (Market Trial gjennomført)

10 Instruksjoner til bransjen Delprosjekt for migrering og test

11 Informasjonspakke til bransjen

12 I tillegg Overordnet brosjyre (hard copy) Bakgrunn for Elhub-prosjektet Hvordan vil Elhub affektere nett og kraftselskaper Tidsplan Egen brosjyre relatert til testaktiviteter

13 Elhub Specification of Migration Files Finnes i versjon v0.9 Draft Innspill kommet fra ekspertgruppen Endringer Diskusjonstemaer Informasjonspunkter Innspill fra ekspertgruppen gjennomgås på dagens møte Versjon 0.9 Draft gjøres tilgjengelig på elhub.no i etterkant av møtet Versjon 1.0 publiseres etter konsolidering med systemleverandør

14 Elhub Specification of Nonconformity Files Finnes i versjon v0.9 Draft Foreløpig ingen innspill kommet fra ekspertgruppen Versjon 0.9 Draft gjøres tilgjengelig på elhub.no i etterkant av møtet Versjon 1.0 publiseres etter konsolidering med systemleverandør

15 Brosjyre til bransjen angående delprosjekt for migrering Sendes på høring til ekspertgruppen i etterkant av møtet Prosjektet innarbeider innspill fra bransjen Brosjyren publiseres sammen med filformatene på elhub.no Det legges ut nyhetssak på elhub.no med link til dokumentene og det sendes ut mail til ca. 250 migreringsaktører Da er migreringsprosjektet offisielt i gang!

16 Hensikten med en brosjyre for migrering Gi en lettfattelig oversikt til markedsaktørene over hva de må gjøre i forbindelse med migrering Separere ut alt som har med migrering å gjøre Samle linker til spesifikasjoner som er relevante for migrering

17 Innholdet i brosjyren Krav til datakvalitet Krav til datamigrering Eksempel på innsending av filer Bruk av eksterne registre Infotorg Tidslinje for migrering VEE standarden Milepæler for migrering og test

18 Krav til datakvalitet

19 Krav til datakvalitet Det er en 3-stegs gradering av kravene til kvalitetssikring Må, Bør, Kan Det forutsettes kvalitetssikring mot eksterne registre Folkeregisteret, Brønnøysund Spesifisert i Elhub Specification of Migration Files

20 Krav til kvalitetssikring

21 Krav til datamigrering

22 Prinsipiell teknisk infrastruktur for migrering Front end DAM Kraftleverandør Periodisk kjøring Validation Nettselskap Migr. DB Elhub migr. Elhub DB Brosjyre som beskriver nettselskapers og kraftleverandørers krav til datakvalitet og migrering i forbindelse med Elhub

23 Bruk av eksterne registre

24

25 Tidslinje for migrering

26

27 Milepæler for migrering og test

28 Milepæler for migrering og test

29 Datakvalitetsrapporter knyttet til milepæler i migreringsprosjektet

30 Formål Få oversikt over grunndata og strukturdata som skal migreres til Elhub Initiell oversikt over datakompleksitet og datakvalitet hos aktørene i forkant av migrering til Elhub Oppfølging av migreringsaktørene i forhold til progresjon

31 To rapporter fra henholdsvis kraftleverandører og nettselskaper

32 Når og hvordan To rapporter knyttet til aktørmilepæler for delprosjekt for migrering og test M1 1. juni 2015 M2 1. november 2016 Rapporten blir gjennomført med Questback som også ble benyttet i spørreundersøkelsen før jul Andre rapporten blir utformet på bakgrunn av responsen på første rapport Forslag til format er utarbeidet av prosjektet og blir sendt til høring i ekspertgruppen i etterkant av møtet

33 Målepunkt

34 Antall og type Antall målepunkter av forskjellig type Produksjon Forbruk Utveksling Antall målepunkter av ulik avregningsmetode Profilavregnet Timesavregnet Antall målepunkter med/uten GSRN ID Sammenligning mellom kraft og nett

35 Omfang av spesielle avtaler Antall målepunkter med spesielle avtaler: Konsesjonskraft Frikraft Erstatningskraft Fastleveranseavtale Sammenligning mellom kraft og nett

36 Datakvalitet på målepunktadresse (kun nett) Postadresse Matrikkeladresse XY-koordinater

37 Strukturdata Oversikt over avregningsområder Oversikt over regionalnett Oversikt over fellesmåling Antall områder Hvor vidt man kan bytte kraftleverandør

38 Bruk av tjenesteleverandører (kun nett) Benyttes tjensteleverandører til innsamling av måledata Antall produksjonsmålepunkt som samles inn og kvalitetssikres av andre Antall forbruksmålepunkt som samles inn og kvalitetssikres av andre

39 Kunde

40 Datakvalitet på kundedata Antall kunder totalt (K) 1: Antall organisasjonskunder (O) 1: Antall personkunder (P) 1: Antall personkunder uten gyldig og reell fødselsdato: Antall organisasjonskunder uten organisasjonsnummer (OX) 2 : Antall organisasjonskunder med gyldig organisasjonsnummer (ON) 2 : Antall utenlandske personkunder (PU) 3 : 1) K = O + P 2) OX <= O 3) OX + ON = O 4) PU <= P 40

41 Aktørenes bruk av Infotorg for vask mot Folkeregisteret (DSF)

42 EVRY og DSF Gjennom avtale med Skattedirektoratet (Skd) er EVRY enedistributør av DSF Det kreves tillatelse for å få tilgang til DSF, for eksempel i forbindelse med vask og vedlikehold. Tillatelse må innhentes hos registereier (Skattedirektoratet) før det kan etableres tilgang til en tjeneste hos DSF.

43 Tjenester fra EVRY relatert til DSF Vask og vedlikehold av data mot DSF (Filematcth DSF) Relevant for markedsaktørene i migreringsprosjektet Sanntidsintegrasjon mot DSF (online skjermbaserte oppslag, online integrerte oppslag, datauttrekk) Ikke relevant for kraftaktørene i migreringen, men relevant for aktørene for pågående vasking etter Elhub go-live

44 Filematch DSF Vask er løsning for identifisering og oppdatering av persondata fra DSF i brukerens system. Vedlikehold er løsning for å vedlikeholde identifiserte personobjekter i brukerens system etter hvert som data om objektene endres i DSF. Hva er gevinsten: Finne kundenes fødselsnummer Finne dubletter av kunder Detektere kunder som «ikke eksisterer» Holde personregisteret oppdatert til enhver tid Detektere døde kunder Automatisere oppdatering av egne persondata

45 Prinsippskisse vask og vedlikehold

46 Data som sendes inn til EVRY Feltnavn Startpos Type/lengde Beskrivelse KUNDE-NR 1 A/8 Kundens kunde-identifikasjon hos EVRY, normalt kundenummeret. AVDELINGSNR 9 A/6 Avdeling hvis dette er aktuelt EGEN-ID 15 A/16 Unik ID i kundens egen portefølje til bruk for tilbakematch når data mottas i retur fra vask. FODSELSDATO 31 A/6 Hvis man har fødselsdato registrert legges denne her på forman DDMMÅÅ PERSONNR 37 A/5 Hvis man har personnummer registrert legges dette her. NAVN 42 A/50 FORNAVN 92 A/50 ADRESSE 142 A/30 HUSNR 172 N/4 Personens navn. Hvis etternavn, fornavn og mellomnavn er sammensatt i ett og samme felt legges dette her, ellers bare etternavn. Personens fornavn og eventuelle mellomnavn. Fornavn legges først. Personens adresse. Hvis gatenavn, husnr. og bokstav er sammensatt i ett og samme felt legges dette her, ellers bare gatenavn. Hvis adressen er delt i gatenavn, husnr og bokstav som egne felter legges husnr her. POSTNR 176 N/4 Postnummer der personen er bosatt. SYSTEM-DATA 180 A/21 Fylles ut etter nærmere avtale. Ellers blank.

47 Identifikasjon av person Det må være likhet på enten Fødselsnr og navn (fornavn og etternavn), eller Fødselsdato og navn (fornavn og etternavn), eller Navn (fornavn og etternavn), adresse og postnr Folkeregistrert adresse kan brukes til positiv identifikasjon, men avvikende adresse betyr ikke feil kunde ettersom det ikke er 1-1 mellom sluttbrukeradresse og folkeregistrert adresse Trenger aktørene folkeregistrert adresse?

48 Priser for vask og vedlikehold Vask og vedlikehold (ajourhold) av kunde-, klient-, eller medlemsregister med opplysninger fra folkeregisteret. - - Maskinell oppdatering (pr vask/vedlikehold) av register. Pris for første personer Pr. oppdrag kr 175,00 Maskinell oppdatering (pr vask/vedlikehold) av register. Pris for neste personer Pr personer kr 2,00 Månedlig maskinell oppdatering (vask/vedlikehold) av register. Pris pr vask for første personer Pr. oppdrag kr 175,00 Månedlig maskinell oppdatering (vask/vedlikehold) av register. Pris pr vask for neste personer Pr personer kr 2,00 Ukentlig maskinell oppdatering (vask/vedlikehold) av register. Pris pr vask for første personer Pr. oppdrag kr 75,00 Ukentlig maskinell oppdatering (vask/vedlikehold) av register. Pris pr vask for neste personer Pr personer kr 1,50 Daglig maskinell oppdatering (vask/vedlikehold) av register. Pris pr vask for første personer Pr. oppdrag kr 25,00 Daglig maskinell oppdatering (vask/vedlikehold) av register. Pris pr vask for neste personer Pr personer kr 1,00 Fortløpende oppdatering av utgåtte fnr/dnr og sperret adresse Pr. oppdrag kr 65,00

49 Kommersielt Priseeksempel kunder Kr 175,- + kr 2,- * 99 = kr 373,- Virker som en tjeneste som treffer bransjens behov godt Aktørene kan selv gå mot EVRY, eller via en tredjepart (f.eks. en spesialist på datavask som i tillegg kan koble mot andre registre som f.eks. Matrikkelen og brreg)

50 Elhub-prosjektet sin rolle Elhub-prosjektet kommer ikke til å være involvert i aktørenes tekniske integrasjon mot DSF Elhub-prosjektet ønsker å være en fasilitator i prosessen for at tilstrekkelige hjemler gis til aktørene gjennom forskrifter og søknadsprosesser NVE har avtalt møte med Skattedirektoratet. Vi avventer tilbakemelding.

51 Hvordan komme i gang med vask og vedlikehold selv? Informasjon fra EVRY sine Infotorg sider

52 Historikk på migrerte data Behov: Elhub trenger alle grunndata og strukturdata for å bli nav for alle markedsprosser og måleverdier fra oktober 2016 Elhub trenger migrerte data for å støtte saldooppgjør tilbake i tid til 1. februar 2016 (tentativ dato for overgang til nettavregningsområder) Elhub trenger måleverdier fra 1. januar 2016 for å kunne støtte elcert rapportering fra Løsning: All data som krever historikk pluss måleverdier migreres fra 1. januar 2016 Man trenger ikke historikk på hver enkelt måleverdi, men måleverdihistorien med siste versjon av hver verdi skal migreres Typisk informasjon som krever historikk er: knytning mellom målepunkt og aktører, dvs. kraftleverandør, balanseansvarlig, nettselskap og sluttbruker Målepunktinformasjon som avregningsmetode, avlesningsmetode, status Typisk informasjon som ikke krever historikk: Måleverdiinformasjon som kvantitet, kvalitet, valideringskode, estimeringskode, registreringsdato, startdato, tildato, kategori Nettavregningsområder Alt man ikke skal ha historikk på migreres kun siste status før go-live

53 Måleravlesning i forbindelse med migrering Uke før Jan 2016 Feb 2016 go-live 1/ Måleverdier etc tilgj. Strukturdata tilgj. Frys av marked Elhub go-live For rapportering av Elcert fra 2017 NBS Go-live Avlesninger profilavregnede Alle målepunkter leses av etter overgang til nettområder men før Elhub go-live Periodevolumet fordeles før/etter skjæringsdato feb med påfølgende saldooppgjør frem til feb Resten gjøres opp av Elhub etter golive

54 VEE og migrering Pålegg om bruk av Statnetts standard for VEE kommer i ny forskrift 301 Standarden gjelder fra Elhub go-live Markedsaktørene oppfordres til å implementere VEE standarden samtidig med AMS Mao. migrerte timesverdier til Elhub behøver ikke følge VEE standarden, men kan gjøre det.

55 Krav til datakvalitet for data som skal migreres

56 Masterdata en agenda Vurderinger på felt-nivå i migreringsfilene Krav og forventning til kvalitetssikring Hva skjer ved feil og på hvilke nivåer Hvilken aktør blir informert om feil på hvilket nivå Forventning til korreksjon av feil data Hva skjer dersom feil ikke korrigeres Rapportering av funn og valg av autoritativ kilde

57 Mottak av data fra kraft og nett Elhub Kraftleverandør Kunde Relasjon til målepunkt Syntakskontroll Integritetskontroll Konsistenskontroll Målepunkt Måleverdier Kunde Relasjoner Nettselskaper database database Sluttbruker Målepunkt

58 Recap: Informasjonsmodell for migrering class Migration conceptual information model Name: Migration conceptual information model Author: perber Version: 1.0 Created: :05:22 Updated: :52:55 Balance Supply Contract Balance Supply Customer Metering Point Elhub inv oice recipient Elhub address register Elhub End-user 0..* 0..* Metering Values Grid Access Contract Grid Access Customer

59 Vurdering av felter i migreringsfilene Påkrevde felter: Mandatory, Conditional, Optional Valideringsregler tilknyttet felter, hver med feilnivå og kritikalitet Feilnivå: Syntaks, Integritet, Konsistens Kritikalitet: Kritisk, Alvorlig, Mindre viktig Fra disse graderingene stiller Elhub krav til gjennomført kvalitetssikring per felt: Må, Bør, Kan(, samt ikke relevant)

60 Vurdering av felter i migreringsfilene - ref. formatbeskrivelse for migreringsfiler Hvert felt er identifisert med en rekke egenskaper, bl.a.: Navn (norsk og engelsk) Krav til kvalitetssikring per felt: Må, Bør, Kan Påkrevde felter: Mandatory, Conditional, Optional Krav til representasjon av historikk for feltet Datatype og format for feltet Valideringsregler er tilknyttet felter, hver med feilnivå og kritikalitet

61 Detaljert - Krav til uttrekk av felter Angitt krav til uttrekk: Mandatory, Conditional, Optional Mandatory (Obligatorisk) Skal fylles ut uansett. Hvis informasjon mangler, må den fremskaffes eller konstrueres. Conditional (Avhengig) Skal fylles ut dersom i hvert fall en av følgende: Feltets innhold eksisterer i kildesystemet Feltet/ene som innholdet er avhengig av er fylt ut fra kildesystemet Optional (Valgfri) Skal fylles ut dersom feltets innhold eksisterer i kildesystemet Merk spesielt: Definisjonen innebærer at feltet ikke skal konstrueres dersom data mangler. Men dersom informasjonen er tilgjengelig, SKAL denne sendes inn. Begrepet Valgfri/Optional er derfor KUN knyttet til den tekniske filbeskrivelsen, og må ikke feiltolkes ift. kravet om å sende inn eksisterende data i feltet. Dette gjelder også for felter som er angitt som Conditional og der avhengigheten er Optional.

62 Feilnivå En rekke felter er tilknyttet en eller flere valideringsregler Hver valideringsregel har et feilnivå og en kritikalitet Feilnivå er en av: Syntaks, Integritet, Konsistens Syntaks Sjekk at feltet er korrekt utfylt ift. verdier og formater/utforming Integritet Sjekk at feltet er korrekt i forhold til andre felter i samme fil og/eller i filer fra samme markedsaktør/rolle Konsistens Sjekk at felter er korrekt i forhold til felter i filer fra andre markedsaktører og roller

63 Kritikalitet Kritikalitet er en av: Kritisk, Alvorlig, Mindre viktig Kritisk Feltets korrekthet påvirker direkte Elhubs funksjon etter go-live Feltets innhold må være korrekt senest fra go-live Feil inngår i rapportering av fremdrift til NVE Alvorlig Feltets korrekthet påvirker markedets funksjon etter go-live Feltets innhold bør være korrekt senest fra go-live Manglende forbedring av feil over tid rapporteres til NVE Mindre viktig Feltets korrekthet kan påvirke fremtidige Elhub-funksjoner Feltets innhold bør korrigeres men kan også korrigeres etter go-live

64 Detaljert Representasjon av historikk Migreringsfiler vil ofte omfatte informasjon over en periode Eks.: Endringer i data for målepunkt i perioden Avhengig av krav til feltet skal da enten alle endringer sendes med, eller kun siste verdi for perioden Dette angis gjennom parameteren "historikk" for feltet Angitt krav til historikk: Yes, No Historikk = Yes Historikk for feltet skal følge med, dvs. dersom feltets innhold har endret seg over perioden, skal hver nye verdi angis på en ny rad Dersom flere felter endrer seg på samme tid, skal alle endringene samles i så få rader som mulig, dvs. hvis eksempelvis tre felter er endret på samme tid, skal det sendes to rader: En med opprinnelige verdier, og en rad med endrede verdier for alle felter. Oppløsningen på tid ift. historikk skal settes til en dag, dvs. hvis de samme tre endringer er gjennomført på tre forskjellige tidspunkter på samme dag, skal disse fremdeles kun utgjøre én endring. Endringstidspunktet settes til tidspunktet av den siste endringen. Historikk = No Kun siste (gjeldende) verdi skal sendes dersom det har skjedd endringer i perioden som det tas uttrekk fra.

65 Kvalitetssikring

66 Kvalitetssikring som enkeltaktører bør gjøre selv forut for migreringen Gjennomgang og komplettering av egne data Manglende opplysninger på (eldre) anlegg Inndeling av navn/etternavn (og mellomnavn) Kommunikasjonsinformasjon på sluttbrukere Start innsamling av fødselsnummer Datavask mot enhets- og det sentrale folkeregister (DSF) Krav om vask ifm. datamigrering til Elhub, samt løpende sjekk ved oppstart av nye markedsprosesser som leverandørbytte, osv. Organisasjoner skal fremover registreres med et enhetsnummer Sammenstille med porteføljeoversikter / Nubix-uttrekk Sammenfallende sluttbrukere mellom kraft og nett Brosjyre som beskriver nettselskapers og kraftleverandørers krav til datakvalitet og migrering i forbindelse med Elhub

67 Kvalitetssikring: Betydning av graderingene ("nice-to-have" versus "must-have") Data som er nødvendige for at Elhub skal virke MÅ være kvalitetssikret før overføring til Elhub Data som skal sendes til Elhub som ikke er driftskritiske, men er viktige for markedet, BØR være kvalitetssikret før overføring til Elhub Data som skal sendes til Elhub som ikke er driftskritiske, men vil bli viktige for markedet *, KAN være kvalitetssikret før overføring til Elhub *) Ref. leverandørsentrisk modell

68 Hva skal kvalitetssikres av markedsaktørene? Markedsaktør MÅ BØR KAN Nett Målepunktinformasjon Måleverdier Kundeidentifikasjon Relasjoner Avgiftsinformasjon Kraft Kundeidentifikasjon Relasjoner Målepunktadresse Kundeadresse Kundeadresse Avgiftsinformasjon

69 QA på Migreringsdata og tilhørende entiteter Avgifter Målepunkt adresse Kontrakt Kunde Navn og info Kundeadresse Målepunkt Alt.: Fullintegrerte kundereferanser Kontrakt Kunde Navn og info Kundeadresse Måleverdier Avgifter QA-krav Må Bør Kan Markedsaktør Kraftleverandør Nettselskap

70 Rapportering og håndtering av feil

71 Tilbakemelding på feil nivå og kritikalitet En rekke felter er tilknyttet en eller flere valideringsregler Hver valideringsregel har et feilnivå og en kritikalitet En valideringsregel vil kunne utløses av minst en markedsaktør Rapport på og forventet korreksjon av en regel utføres av en (evt. annen) markedsaktør, jfr. tabell Feilnivå Kritikalitet Utløsende part Avviksfil til 1 - Syntaks Enhver Enhver Samme 2 - Integritet Enhver Enhver Samme 3 - Konsistens 1 - Kritisk Enhver Begge 3 - Konsistens 2 - Alvorlig Enhver Kraftleverandør 3 - Konsistens 3 - Mindre viktig Enhver Kraftleverandør

72 To raske eksempler - Oversikt for nettselskap Oversikt for kraftleverandør Felter per fil som er enten Mandatory eller Conditional Alle feilnivåer og kritikaliteter, men Konsistens/Kritisk merket spesielt Markert felter med QA_krav = Må

73 Fil Metering Point Påkrevd kvalitetssikring av felter (rødt = inngår i kritisk konsistenskontroll) Påkrevd felter nettselskap Felt MeteringPointID ValidFrom ValidTo SettlementMethodType MeteringMethodType MeteringPointLoadLimit MeteringPointInstalledEffect ReportingFrequency MeteringPointSubType SettlementConstant MeterDigits MeteringGridAreaUsed OutAreaUsed MeteringPointType MeteringPointStatus MeterIdentification MeteringPointAccountable GardsNr BruksNr SeksjonsNr FesteNr BuildingNumber PostCode MunicipalityCode Påkrevd felter nettselskap QAkrav Fil Felt QAkrav Må Customer CustomerReference Må Må AddressType Må Må ValidFrom Må Må ValidTo Må Må CustomerIdentity Må Bør CustomerIdentityType Må Må Nationality Må Kan FirstName Må Må LastName Må Kan CompanyName Må Kan BuildingNumber Kan Må StreetName Kan Må PostCode Kan Må CountryCode Kan Må Contract MeteringPointUsed Må Kan ValidFrom Må Ikke rel. ValidTo Må Bør CustomerReferenceEndUser Må Bør GridAccessProvider Må Bør BalanceSupplierUsed Må Bør BalanceResponsibleParty Må Bør NACE_Code Må Bør ElCertificateShare Må Bør EnovaFeeShare Må EnovaFeeType Må ElFeeShare Må ValueAddedTaxShare Må EndReason Må Påkrevd felter nettselskap Fil Felt QAkrav Formula ResultMeteringPoint Kan ValidFrom Kan ValidTo Kan FormulaItemNumber Kan FormulaNumberOfItems Kan FormulaItemIdentification Kan MeteringPointReferenced Kan ArithmeticOperation Kan Metering MeteringPointUsed Må Value TimeSeriesType Må ProductType Må UnitType Må StartDate Må EndDate Må QuantityQuality Må RegistrationDateTime Må Quantity Må ValidationCode Må EstimationCode Må VolumeCategoryCode Må ExpectedAnnualConsumption Må MeterReadingOriginType Må

74 Påkrevd kvalitetssikring av felter (rødt = inngår i kritisk konsistenskontroll) Påkrevd felter kraftleverandører Fil Felt QA-krav Contract MeteringPointUsed Må ValidFrom Må ValidTo Må CustomerReferenceEndUser Må GridAccessProvider Må BalanceSupplierUsed Må BalanceResponsibleParty Må NACE_Code Kan EndReason Må Customer CustomerReference Må AddressType Må ValidFrom Må ValidTo Må CustomerIdentity Må CustomerIdentityType Må Nationality Må FirstName Må LastName Må CompanyName Må StreetName Kan PostCode Kan CountryCode Kan

75 Totale oversikter foreligger også

76 Et lite eksempel på innsending av filer Case Vertikalintegrert aktør med hhv.: Kun kraftkunder: Kun nettkunder: Kunder av både kraft og nett (vertikalintegrerte): Hvilke filer skal da sendes inn? Hvilket innhold skal være i de respektive filene?

77 QA på Migreringsdata og tilhørende entiteter kraftkontrakter målepunkter Målepunkt adresse Avgifter Kontrakt Kunde Navn og info kraftkunder Alt.: integrerte kunder Kundeadresse Kundeadresse Målepunkt Alt.: Vertikalintegrerte kundereferanser Kontrakt Kunde Navn og info Måleverdier Avgifter nettkunder integrerte kunder Case. Aktør med: rene kraftkunder (kun kraftkunder) rene nettkunder (kun nettkunder) vertikalintegrerte kunder (kraft og nett) nettkontrakter

78 Ved ikke mulig korreksjon av feil (residualfeil ved go-live) Alt er selvfølgelig korrekt ved go-live men for sikkerhets skyld

79 Kilde til informasjon i migrering - Behov for entydige regler for valg og håndtering av autoritativ kilde for informasjon forut for Elhub go-live, dvs. gjennom migreringen Regler må defineres på egnet nivå Datasett og aktør Absolutt behov for korrekthet i forhold til mindre viktige data Kritikalitet for Elhub nå, markedet og fremtidige behov Utlede konklusjon fra vurdering av argumenter og kritikalitet

80 Argumenter fra diskusjon Nettseskap som autoritativ kilde Via Nubix er Nettselskapene i prinsippet master i dag Uenighet om kvalitet på data: Siden nett er monopol og gjerne representere lengre kontinuitet for kunder, kan datakvaliteten her være mer korrekte. Som aktør i et sterkt konkurranseutsatt marked kan kraftselskapenes insentiv for økt datakvalitet oppleves som underordnet i forhold til å skaffe flere kunder raskere. I deres migreringer har Energinet.dk kun fokusert på data fra nettselskaper Kraftselskap som autoritativ kilde Kraft har den juridisk mest bindende kontrakten, der navnet som er registrert ikke uten videre kan endres uten også å endre kontrakten. Kraftselskapet har i mange tilfeller hatt siste kontakt med kunden, og kan derfor ha mest oppdatert informasjon. Etter go-live vil kraftleverandørene få ansvaret for kundedata i Elhub, og ved go-live må disse data være samstemte med Elhub. Elhub kan kun få begrenset kontroll på kraftselskapets korreksjoner i forkant dersom nettselskap er master. Signaler antyder en varierende praksis og grad av vask mot Nubix fra kraftleverandørene.

81 Håndtering av inkonsistente data (etter sammenstilling i informasjonsmodellen) Omfang: Avvik på relaterte kundedata Kundeadresser og kontaktinformasjon Informasjon er IKKE kritisk for verken Elhub eller markedsprosesser Informasjon benyttes i aktørenes egne (separate) systemer Uendret selv etter Elhub go-live, frem til neste/ny markedsprosess kjøres Vil være avvikende i markedet frem til utrulling av en-regningsmodell Modell i samsvar med dagens regime, dvs. master=nett Nubix forespør nettselskap om informasjon uavhengig av kraftlev. data Bruk av nettselskapets data vil gi konsistent svar på Nubix-forespørsel, også via Elhub (gjennom BRS-NO-611) etter go-live

82 QA på Migreringsdata og tilhørende entiteter Avgifter Målepunkt adresse Kontrakt Kunde Navn og info Kundeadresse Målepunkt Alt.: Fullintegrerte kundereferanser? Kontrakt Kunde Navn og info Kundeadresse Måleverdier Avgifter Entydige datareferanser (ingen avvik) Retning for å overskrive data ved avvik QA-krav Må Bør Kan Markedsaktør Kraftleverandør Nettselskap

83 Hva med inkonsistens på kritisk felter? Nettselskapet er autoritativ kilde for migreringen Konsekvenser og konflikthåndtering Avvikende sluttbruker på målepunkt: De-facto master (på sikt) = Nett Sluttbruker for nett registreres på målepunktet Fakturering fra hver part som i dag (frem til en-regning) Ved oppdatering av masterdata fra kraft: Melding avvist grunnet avvikende sluttbruker: Må registrere eierskifte. Ved leverandørbytte: Sluttbruker hos ny kraftlev. må samsvare med nett Ved ut-/innflytting: Ny sluttbruker registreres likt hos kraft og nett

84 Hva med inkonsistens på kritisk felter? Nettselskapet er autoritativ kilde for migreringen Konsekvenser og konflikthåndtering Avvikende kundeinformasjon: Master = Nett Nettselskapets adressedata registreres på kunden Fakturering fra hver part som i dag (frem til en-regning) Ved oppdatering av masterdata fra kraft: Data oppdateres til nett

85 Hva med inkonsistens på kritisk felter? Nettselskapet er autoritativ kilde for migreringen Konsekvenser og konflikthåndtering Avvikende tidsperioder for kunderelasjoner: Master = Majoritet Dersom avvik gjelder move-out/move-in (eierskifte) = nett er master Start- og sluttdato for kraftkontrakt = start- og sluttdato for nettleiekontrakt Dersom avvik gjelder leverandørskifte = ny kraftlev. er master Sluttdato for gammel kontrakt = Startdato for ny kontrakt

86 Hva med inkonsistens på kritisk felter? Nettselskapet er autoritativ kilde for migreringen Konsekvenser og konflikthåndtering Avvikende avgifter: Master = Nett

87

88 Konsesjonskraft, frikraft, erstatningskraft, Konsesjonskraft Frikraft Erstatningskraft Andre begreper og (sær-)ordninger vi må vurdere? Fastleveransekontrakter? Andre tilfeller?

89 Konsesjonskraft, frikraft, erstatningskraft, En overordnet føring er at særtilfeller håndteres bilateralt og dermed utenfor Elhub - så langt som mulig Funksjonen til Elhub skal dermed rendyrkes så langt som mulig, og skal kun omfatte informasjon som treffer flere aktører og/eller noen av de beregningsområdene som Elhub vil overta

90 Konsesjonskraft Basis Kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner i følge vassdragskonsesjonen. Resulterer i et volum per år med konsesjonskraft Påvirkning på Elhub og migrering Har nettselskap og/eller (sluttbrukers) kraftleverandør en rolle i forhold til denne formen for avtaler som berører Elhub? Rapporteres måleverdier fra Nett knyttet til denne typen kontrakter, og i så fall til hvem/hvilke(n) parter? Har dette noen konsekvens for rapportering til Balanseavregningen for måledata eller er det kun finansielle løsninger? Hvilken rolle har konsesjonæren i kraftmarkedet? Hvem/hvilken rolle "holder oversikt" over avtalene og håndterer disse i dag, og hvilke avtaler foreligger og med hvilke parter? Hvordan håndtere i migreringen? Hvis det er behov for informasjon i Elhub er dette for å dele informasjonen med en annen Markedsaktør eller fordi Elhub har behov for dette for å utføre sine prosesser korrekt? Påvirker dette Elhub?

91 Erstatningskraft Basis Kompensasjon til andre kraftverk for bortfall av egen produksjon ved nye utbygginger. Bilateral avtale mellom produsenter? Resulterer i et volum per år med erstatningskraft Påvirkning på Elhub og migrering Ingen? Hvordan håndtere i migreringen? Treffer ikke sluttbrukermarkedet, og trenger derfor ikke håndtering i Elhub?

92 Frikraft Basis Kompensasjon til grunneier for bortfall av andre rettigheter. Bilateral avtale mellom utbygger/kraftprodusent og grunneier/sluttbruker. Omfatter en avtalefestet kostnadsfri kraftleveranse angitt som en effekt og beregnet som et volum per år. Variasjoner i utregning og måling. Omfatter (normalt) ikke El-sertifikatavgift eller forbruksavgift, som må dekkes av sluttbrukeren selv. Forhindrer denne type avtale normalt skifte av kraftleverandør på målepunktet?

93 Frikraft Påvirkning på Elhub og migrering Måleverdier Hvilke måleverdier rapporteres fra Nett til hvem/hvilke(n) parter? Sluttbruker får tilgang til totalvolumer via Elhub. Annen deling kan gjøres av kraftleverandør. Har avtalen noen konsekvens for rapportering til Balanseavregningen for måledata eller er det kun finansielle løsninger? I hvilken grad er det installert overforbruksmålere ift. "vanlige" målere? I de tilfeller der overforbruksmålere er installert er disse registrert som samme eller forskjellige målepunkt? Roller i markedet Hvem/hvilken rolle "holder oversikt" over avtalene og håndterer disse i dag Har nettselskap og/eller (sluttbrukers) kraftleverandør en rolle i forhold til denne formen for avtaler som berører Elhub? Hvilken rolle har konsesjonæren i kraftmarkedet Hvilke avtaler foreligger og med hvilke parter?

94 Frikraft Hvordan håndtere i migreringen? Vi kommer tilbake med forslag til håndtering basert på tilbakemeldinger.

95 Fastleveransekontrakter I hvilket omfang benyttes disse i markedet i dag? Hvilke aktører håndterer slike avtaler? Hvordan håndteres slike avtaler i dag?

96 Endringer i format for migreringsfiler

97 Endringer i filformat Endringer Diskusjonstemaer Informasjonspunkter

98 Endringer (1 av 4) Kapittel Kilde Navn på endring Beskrivelse av endring Konklusjon Contract - ValueAddedTaxShare Customer - CompanyName Customer - CustomerIdentity Confluence QA-ansvar MVA for kraft og nett, derfor begge Required. Setter QA grid owner = Required Confluence IntegritetsbegrensningFeil i dokumentet. Skal være: M if FirstName == NA Confluence Påkrevd Beskrevet inkonsistent med BIM: Feltet endres til Mandatory også for Conditional for privatpersoner. privatpersoner, men med tillatte Conditional i denne sammenhengen variasjoner på format. gjelder ikke hvorvidt feltet er Mandatory, men er knyttet til hvilke formater som kan tillates. Dette kan misforstås. Generelt Intern QA Skrivefeil adress -> address MeteringPoint - BuildingNumber MeteringPoint - MeterDigits Confluence Begrepsavklaring BuildingNumber kommer fra både HNR og ebix, og er sånt sett noe i motstrid til Matrikkelens "Husnummer". Dette også relatert til splitt av BuildingNumber og BUildingLetter. Merk samtidig at Matrikkelen også opererer med "bokstav" som mulig felt i en adresse, og at disse dermed er skilt fra hverandre. Confluence Formatdefinisjon Vi bør fastsette format på dette feltet, hvorvidt vi skal ha desimaler, og i så fall hvor mange. 1. Følger HNR med BuildingNumber for "husnummer". 2. For samsvar med notasjon i HNR (feltet eksisterer imidlertid ikke der) benyttes BuildingLetter for "bokstav". Forslag: dec(4.1) Dvs. totalt 4 tegn inkl. komma, og ett desimal (iht C-notasjon). Dette for angivelse av antall tegn som dermed er oppad begrenset til 99.9 = 89 hovedtall og 9 desimaler.

99 Endringer (2 av 4) Kapittel Kilde Navn på endring Beskrivelse av endring Konklusjon MeteringPoint - MeteringMethodType MeteringPoint - MeteringPointLoadLimi t MeteringPoint - MeteringPointStatus MeteringPoint - MeteringPointType MeteringPoint - MunicipalityCode MeteringValue - EstimationCode Intern QA Endre enumerasjon Endre alternativer til: E13 Automated E14 Manual read E16 Not read E24 Calculated Må dobbeltsjekkes med Erik. Må stemme overens med ebix, BIM (og kanskje HNR). Her ble det introdusert noen feil i forbindelse med oversettelsen. Confluence Manglende rad i tabell Setter inn Dependencies med beskrivelse. Confluence Manglende rad i tabell Setter inn Format med beskrivelse. Confluence Manglende rad i tabell Setter inn Format med beskrivelse. Confluence Integritetsbegrensning Conditional. M if (StreetCode!= NA or Gnr!= NA) Mandatory if either Gnr or StreetCode is set. Gjennomgang Inkonsistent med BIM og VEE E001 Actual volume and history based E002 Actual volume and MGA profile based E003 Total volume and history based E004 Volume based on expected annual consumption and MGA profile E005 Power failure. Estimated volume is set to 0. Enumerasjon oppdateres med fullstendig liste over koder og tilhørende beskrivelser.

100 Endringer (3 av 4) Kapittel Kilde Navn på endring Beskrivelse av endring Konklusjon MeteringValue - EstimationCode MeteringValue - ValidationCode MigreringsteamPåkrevd Confluence Inkonsistent med BIM og VEE XXX - BuildingNumber Confluence Avvikende format mellom målepunkt og kunde-filene XXX - FloorIdentification Confluence Mangler spesifikasjon av formatlengde Dette feltet (og ValidationCode) er ikke egentlig påkrevd i migreringen. Disse feltene er påkrevd etter Elhub go-live, og skal fylles inn i migrering hvis de korrekte (eller tilsvarende) verdier foreligger. Ellers kan feltene tillates å være blanke. V001 Power failure V002 Missing interval values V003 Register errors V004 Time stamp V011 Positive numerical value V012 Active versus reactive energy V013 Volumes versus meter reading Kundefilen angir text(10) som format, mens målepunktfilen angir num(10). Forslag: Endre forutsetningene for Conditional på begge feltene. Enumerasjon oppdateres med fullstendig liste over koder og tilhørende beskrivelser, inkl. korrigere eksempel (som har en "0" for mye). Forslag: Num(5) Dette skal være en numerisk verdi uansett (bokstav er eget felt), og denne verdien angir høyeste gatenummer til Antar dette vil være tilstrekkelig, også for internasjonale adresser? Forslag: string(10) Muliggjør alternative beskrivelser på etasjer, inkl. "KJELLER", "LOFT", "H01", "U01", "K01", "L01", osv.

101 Endringer (4 av 4) Kapittel Kilde Navn på endring Beskrivelse av endring Konklusjon XXX - StreetName Confluence Forslag til revidert lengde XXX- RoomIdentification XXX-CareOF og XXX_Attention Confluence Mangler spesifikasjon av formatlengde Foreslått endret til 80 tegn. Forslag: string(150) Kartverkets API-beskrivelser angir kun "string" og ikke lengde. Samtidig oppgir Kartverket en "kortversjon" av alle gater som har større lengde enn 22 tegn. Sinde vi opererer med fulle navn, kan det derfor være hensiktsmessig å sette denne til en grense som er godt over det lengste mulige navnet. Et forslag kan da være 150 tegn. Forslag: string(10) Tilrettelegger dermed for alternativer som eksempelvis "HØYRE", "VENSTRE", "01", "02", Confluence Prefiks eller ikke? Beskrivelsen er utydelig, må presiseres hva som skal være med. EDIEL-dokumentasjon angir verkeneller, så dette er opp til migreringsløpet og Elhub å fastsette. I og med at feltene har klart definerte formål, synes et prefiks å være både unødvendig, forstyrrende og kilde til feil. osv. Anbefaler at navn fylles inn UTEN prefiks. Vil i så fall oppdatere feltbeskrivelsene til å gjenspeile dette.

102 Diskusjonstemaer (1 av 4) Kapittel Kilde Navn på endring Beskrivelse av endring Konklusjon Contract - NACE_Code Confluence Endre format? For entiteter som ikke har NACE er det iht EDIEL etablert en to-tegns enumerasjon (XX, XY, etc.) og det samlede utfallsrom av formatalternativer er forsøkt beskrevet i Confluence som avhengigheter. Avhengig av tbm. i ekspertgruppemøtet. Et spørsmål er imidlertid relatert til hvorvidt bedrifter kan knyttes til hovedgrupper av NACE-koder - i så fall er det grunnlag for å endre forutsetningene for bruk av format for dette feltet til å være inntil 6 tegn langt. Hvilket format på NACE vil gi korrekt utfallsrom? Forslag: string(2) string(6) Er det tilstrekkelig å angi string(6) NB! dette er kun lengdebegrensning

103 Diskusjonstemaer (2 av 4) Kapittel Kilde Navn på endring Beskrivelse av endring Konklusjon Customer - CustomerIdentityType Confluence Nødvendig felt? Feltet angir type identitet for utenlandske kunder, i form av fritekst. Er dette en hensiktsmessig form på dette feltet, og er feltet i det hele tatt nødvendig? 1. Feltet kunne vært vurdert fjernet dersom CustomerIdentity også angir type identitet - eksempelvis: Pass Dette krever at type identitet skrives likt av alle alltid. 2. Feltet kan settes som enumerasjon slik at valgene alltid er entydige. Siden utfallsrommet av dette feltet ikke er klart, må dette i så fall være en enumerasjon som det tillates lagt inn nye verdier i (fra Elhubs side). Anbefaler alternativ 2 med følgende innledende liste over enumerasjoner: 1. passnummer 2. nasjonalt identitetsnummer 3. førerkortnummer 4. fødselsdato 5. Annen identifikator Logikken må her være en prioritert rekkefølge på identetstypene ut fra listen over. Det betyr eksempelvis at dersom et passnummer foreligger, skal ikke fødselsdato oppgis. I utvidet forslag: 1. fødsels-/d-nummer 2. passnummer 3. nasjonalt identitetsnummer Utvidet forslag: 4. førerkortnummer Sette feltet til Mandatory, og fylles ut 5. fødselsdato også for norske sluttbrukere for å angi type identitet som foreligger. 6. Annen identifikator 7. Standard/kunstig identifikator (eks. standard dato e.l.) 8. Ingen identifikator

104 Diskusjonstemaer (3 av 4) Kapittel Kilde Navn på endring Beskrivelse av endring Konklusjon Customer - xxxname Confluence Feltlengde Det er benyttet forskjellige feltlengder i forskjellige dokumenter og definisjoner, samt forskjellig antall felter på navn. Dette må harmoniseres med en klar begrunnelse, og vurderes overført til BIM der relevant, evt beskrives hvorfor ikke. Dette omfatter feltene: FirstName, LastName, MiddleName, CompanyName. Forslag: 1. FirstName - string(80), dvs. 2 x 40 tegn, omfatter for- og mellomnavn. 2. LastName - string (40), omfatter kun (hele) etternavnet. 3. CompanyName - string(80), som i dag, ingen endring. Format og beskrivelse i dokumentet oppdateres for å gjenspeile dette. MeteringValue - ExpectedAnnualConsu mption Folkeregisteret omfatter tre navn på personer, og en normal feltlengde per navn er ofte 35 tegn. Gjennomgang Konsistens med BIM For profilavregnede målepunkt skal feltet sendes inn sammen med avlesninger (siden en avlesning krever oppdatert årsforbruk). På hvilken måte er migreringsfilene inkonsistent med BIM? Dette feltet heter i BIM ABIE::AnnualPeriodEstimatedMetrics.Total og er heltall. På hvilken måte er dermed migreringsfilene inkonsistent med BIM? Navnet i BIM er satt til "Estimated annual consumption".

105 Diskusjonstemaer (4 av 4) Kapittel Kilde Navn på endring Beskrivelse av endring Konklusjon MeteringValue - MeterReadingOriginTy pe MeteringValue - TimeSeriesType Gjennomgang Konsistens med BIM Confluence Integritetsbegrensnin g På hvilken måte er migreringsfilene inkonsistent med BIM? Det benyttes samme koder med samme betydning, selv om enumerasjonen i BIM heter "Meter read reason code" i feltet "Reason for meter reading". Feltet er Mandatory. Verdien er enten E17 (forbruk) eller E18 (produksjon), og angir energiretningen for måleverdien. Kommentar påpeker at det er avhengighet knyttet til dette feltet - hvilken? (skal ikke være noen i migreringsfilene) På hvilken måte er migreringsfilene inkonsistent med BIM? Kommentar påpeker at det er avhengighet knyttet til dette feltet - hvilken? (skal ikke være noen slik avhengighet i migreringsfilene)

106 Informasjonspunkter (1 av 2) Kapittel Kilde Navn på endring Contract - ElCertificateShare (og andre tilsvarende decimal-felter) Beskrivelse av endring Confluence Formatdefinisjon Et spenn av formater er angitt: num(1) til num(10,8). Dette er den relle andelen (altså ikke i %), og omfatter følgende verdier: 1 = 100% 0,03 = 3% 0, = 0,0001 % 9, = 999,999999% Konklusjon Merk num(10,8) betyr 8 desimaler, komma, og ett signifikant tall foran - totalt 10 tegn. Det antas at dette gir tilstrekkelig presisjon for angivelse av egnede andeler i dette og tilsvarende felter. Customer - Confluence Mangler spesifikasjon Feltet er en enumerasjon, og AddressType av formatlengde lengden er derfor ikke relevant. Eksempelfiler Confluence Spørsmål Eksempelfiler oppdatert? Eksempelfiler vil representeres på ny måte - som (nedlastbare) vedlegg i Confluence, og ikke som tekst. Kommentarer til dette? MeteringPoint - Intern QA Endre navn Endre navn til Tas til følge MeteringMethodType MeteringPoint - ReportingFrequency Intern QA Oppløsning for avlesninger MeterReadingCharacteristics Eksempel endret fra 8760 til 365. Beskrivelse oppdateres.

107 Informasjonspunkter (1 av 2) Kapittel Kilde Navn på endring MeteringValue - RegistrationVersionNu mber Beskrivelse av endring Confluence Spørsmål Dette feltet er tatt med som et valgfritt felt, men ellers på linje med Validation- og EstimationCode. Hensikten er at nettselskap skal kunne angi en versjon (hvis ønskelig), noe som vil kunne forenkle referanse til denne verdien senere, eksempelvis ved tilbaketrekking av verdier. Konklusjon MeteringValue - VolumeCategoryCode Gjennomgang Spørsmål Det er således opp til nettselskap å angi hvorvidt dette feltet skal benyttes. I migreringssammenheng er det nødvendig å få informasjon om hvordan en verdi er oppstått. Dette er informasjon som Elhub vil utlede etter go-live, og er således ikke nødvendig etter det tidspunktet. Feltet må fylles ut og sendes inn som angitt i filformatet, men er ikke relevant for BIM eller Elhub informasjonsmodell.

108 Analyse av uttrekksfiler

109 Datagrunnlag 9 pilotaktører 3 Nettselskap 6 Kraftleverandører Ca unike kunder Ca unike målepunkt Ca kontrakter Bunntekst 110

110 Kodesett Windows 1252 vs UTF Bunntekst 111

111 Tall Bunntekst 112

112 Datoformat 3 systemer, 4 formater Bunntekst 113

113 Duplisering av data Bunntekst 114

114 Observasjoner rundt konsistens på tvers av nett/kraft Organisasjoner uten organisasjonsnummer. Pågående dialog med NVE på hvordan dette skal håndteres 260 tilfeller av kunder = 0,2 % feilprosent Estimert 5600 tilfeller av målepunkt på nasjonal basis. Kundeforhold på et målepunkt hvor det er en privatkunde på en av kontraktene, mens det er bedriftskunde på den andre. Eksempelvis en privatperson som sitter som kunde på nett mens et selskap sitter som kunde på kraft. 340 tilfeller av kundeforhold = 0,47% Estimert tilfeller av målepunkt på nasjonal basis Bunntekst 115

115 Observasjoner rundt konsistens på tvers av nett/kraft fortsetter Privatkunder uten fødselsdato 60 av kunder = 0,04% 1120 tilfeller på målepunkt på nasjonal basis. Kundeforhold uten noen form for kommunikasjonskanal annet enn postadresse. (NB! Utrulling AMS) 792 av kundeforhold = 1,44% tilfeller på målepunkt på nasjonal basis Bunntekst 116

116 Observasjoner rundt konsistens på tvers av nett/kraft fortsetter Kundeforhold med personer med likt etternavn, men med ulikt fornavn. (herr og fru problematikken) 1380 av kundeforhold = 2,5% tilfeller av målepunkt på nasjonal basis Bunntekst 117

117 Ekspertgruppemøte Statnett 12.februar 2015

118 Test Begrepsavklaring Sjekkliste for aktører Ressursbehov piloter

119 Begrepsavklaring Markedsaktør Kraftleverandør eller Nettselskap Allianse Samarbeid mellom markedsaktører for å etablere fellestjenester og foreta anskaffelser (f.eks. Soria) Tjenesteleverandør Leverandør av tjenester til markedsaktører eller allianser (f.eks. Valider og MAIK) Systemleverandør Leverandør av system som skal utveksle informasjon med og godkjennes mot Elhub (f.eks. Enoro, CGI og Tieto) EDI-leverandør Leverandør av EDI-system som skal kommunisere med Elhub (f.eks. Compello) Tredjepart Aktør som kun henter/mottar informasjon fra Elhub Rolle En aktør vil kommunisere med Elhub i kraft av en rolle, f.eks. Måleverdiansvarlig eller Nettilknytningstilbyder.

120 Begrepsavklaring Systemsertifisering i Edielportalen Test og sertifisering av system som skal utveksle informasjon med Elhub. Tilsvarer dagens TGT, Teknisk godkjenningstest. Aktørsertifisering i Edielportalen Test og sertifisering av markedsaktører som skal utveksle informasjon med Elhub. Tilsvarer dagens AGT, Aktørgodkjenningstest. Leverandørtest (Vendor trial) Test av systemer mot Elhub. Forutsetter test av alle typer prosesser som skal støttes av systemet. Gjennomføres parallelt med Elhub Systemtest. Markedstest (Market trial) Godkjenning av aktører i Elhub. Forutsetter utveksling av et sett av meldinger mellom markedsaktører og Elhub. Gjennomføres parallelt med Elhub Akseptansetest.

121 Tentativ tidsplan test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 M M M M M Datavask Pilot migrering MIGRERING SYSTEMTILPASNING / TEST Systemutvikling Inkrementell migrering Elhub GO-LIVE Systemsertifisering Edielportal Systemgodkjenning og pilottesting elhub Aktørsertifisering Edielportal Aktørgodkjenning elhub

122 Sjekkliste for test (1) Sjekkpunkt Dato Ansvarlig Elhub-spesifikasjoner er ferdigstilt og publisert Elhub Utviklings- og testprosjektet er planlagt Markedsaktør Krav til systemendringer er spesifisert Markedsaktør Krav til endringer i prosess og organisasjon er Markedsaktør spesifisert Løsningsbeskrivelse og arkitektur er etablert Markedsaktør Avtale om utvikling og test er inngått med Markedsaktør systemleverandør Edielportalen er under utvikling og klar for initiell test Elhub Brukermanual for Systemsertifisering er utarbeidet Elhub M1 Alle markedsaktører har inngått avtale med systemleverandør om systemtilpasning og test

123 Sjekkliste for test (2) Sjekkpunkt Dato Ansvarlig Systemet er klargjort for Systemsertifisering Systemleverandør Systemsertifisering i Edielportalen er gjennomført Systemleverandør Testplan for Leverandørtest (Vendor trial) er Elhub utarbeidet Elhub er klargjort for Leverandørtest Elhub Systemet er klargjort for Leverandørtest Systemleverandør Leverandørtest er gjennomført Systemleverandør Sertifisert system er installert hos markedsaktør Markedsaktør Aktørsertifisering i Edielportalen er gjennomført Markedsaktør M4 Alle markedsaktører er sertifisert i Edielportalen

124 Sjekkliste for test (3) Sjekkpunkt Dato Ansvarlig Testplan for Markedstest (Market trial) er Elhub utarbeidet Interne arbeidsprosesser er tilpasset Elhub Intern opplæring er gjennomført Markedstest er gjennomført med godkjent resultat Ny VEE prosess er implementert M5 Alle markedsaktører er godkjent i Elhub Markedsaktør Markedsaktør Markedsaktør Markedsaktør

125 Pilot-aktiviteter 1/ / M4: 1/ M5: 15/ Edielportalen ferdig utviklet Alle systemer er sertifisert Alle aktører er sertifisert Alle aktører godkjent i Elhub Systemsertifisering Edielportalen Aktørsertifisering Pilot 1 - Testing Edielportalen Elhub Testmiljø Leverandørtest Pilot 2 - Delta i systemtest Elhub Systemtest Elhub Elhub Pre-prodmiljø Markedstest Pilot 3 og 4 - Delta i akseptansetest og pilotering av Elhub Akseptansetest og pilotering Elhub

Dagskonferanse om Elhuben

Dagskonferanse om Elhuben Dagskonferanse om Elhuben Den norske datahuben Energi Norge i samarbeid med Statnett og NVE 21. mai 2015 Siste nytt om status for Elhubprosjektet 29.05.2015 Bunntekst 2 Det formelle grunnlaget Statnett

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen.

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Datakvalitetsundersøkelse for kraftleverandører Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Introduksjon. Enkelte kolonner i tabellene kan trenger en forklaring:

Introduksjon. Enkelte kolonner i tabellene kan trenger en forklaring: Introduksjon Enkelte kolonner i tabellene kan trenger en forklaring: InfoType: Dette er klassifiseringen av et felt i en av gruppene som omfattes av rapporterings- og kvalitetskrav i Elhubs milepælsplan

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Viktigste læringspunkter

Viktigste læringspunkter Status Forskrift 301 "rett rundt hjørnet" Implementeringsprosjekt på plan detaljert design 1. august Møte med Skattedirektoratet ang vask mot Folkeregisteret NVE får fullmakt til å håndtere tillatelse,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter

Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter Versjon 1.0 06.11.2015 Innhold Endringslogg... 1 1. Om dette dokumentet... 2 1.1 Konsesjonskraft... 3 1.2 Erstatningskraft...

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.03.2015 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Overordnet prosjektplan for Elhub

Overordnet prosjektplan for Elhub Overordnet status Overordnet prosjektplan for Elhub Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Måned 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Detaljer

Forutsetninger revidert plan

Forutsetninger revidert plan Forutsetninger revidert plan Elhub på plan for produksjonssetting 1. februar 2017 NBS innføring gjøres før Elhub innføring NBS Go-Live i Norge senest 15. oktober 2016 NBS markedstest Q2 2016 Overordnet

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test. Nydalen, Oslo 08. september 2016

Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test. Nydalen, Oslo 08. september 2016 Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test Nydalen, Oslo 08. september 2016 Agenda ekspertgruppemøte 08.09.2016 09:30-10.45 Gjennomgang av overordnet status Utkast til ny Elhub milepælsplan 10:45-11:00 Pause

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN EVRYS Informasjonstjenester gir deg tilgang til oppdaterte registre som er tilgjengelige til enhver tid, og levert på den måten du foretrekker

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar 2017 Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Overordnet beskrivelse av Go Live-prosessen - Prinsipper Go Live er en komplisert prosess for både

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

Infodag om NBS og Elhub

Infodag om NBS og Elhub Infodag om NBS og Elhub Elhub - Den norske datahuben 21. april 2015 Informasjonsmøte om NBS og Elhub Agenda del 2 12.30-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 Endringer i avregningsforskriften v/kalle Ellingard

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015 Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. November 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.11.2015 09:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Gjennomgang av overordnet tidsplan for

Detaljer

Webinar I. Aktørsertifisering

Webinar I. Aktørsertifisering Webinar I Aktørsertifisering Fokus for dette webinaret Milepælsplan M5 krav Aktørsertifisering fra A til Å Innføringsplan for markedsaktørene Aktørtesting i 2 steg M5: Aktørsertifisering mot Edielportalen

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 16. Oktober 2014 Agenda og introduksjon Dagens agenda Status hjemmelekser Valg av pilotaktører Pilotenes oppgave høsten 2014 Agenda ekspertgruppemøte 16.10.2014

Detaljer

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Versjon: 1.1 Dato: 24.04.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 0 25.02.2013

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Versjon 1.0 28.08.2015 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Hvordan sende inn data... 3 2.1 Før man lager uttrekk... 3 2.2 Hvordan laste

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 15. september 2014 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere Agenda ekspertgruppemøte 15.9.2014 9:30-10:15 Velkommen

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Overordnet tidsplan test og migrering

Overordnet tidsplan test og migrering Overordnet tidsplan test og migrering 2015 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 DATAVASK OG MIGRERING M1 01.07.15 Grunnleggende datavask Uttrekk grunndata M2 01.11.15 M3 01.03.16 M4 01.07.16 M5 01.11.16

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen,

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen, Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live Gardermoen, 11.01.2017 Agenda Gjennomgang av testløpet frem mot Elhub Go Live for alle markedsaktører Gjennomgang og demonstrasjon av aktørsertifisering

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Versjon 1.0 30.08.2017 Innhold Innflytt tilbake i tid BRS-NO-611/BRS-NO-103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Agenda ekspertgruppemøte 2.2.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet Systemgodkjenning, Pilot markedstest og Go Live simulering

Detaljer

Vask og ajourhold infotorgperson

Vask og ajourhold infotorgperson Versjon: 1.2 Dato: 11.08.14 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask og ajourhold infotorgperson Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av o.1 0 23.04.2013 NY MMH 0.2 07.05.2013

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

Samlet pris og prisbestemmelser

Samlet pris og prisbestemmelser evry.com EVRY Norge AS Postboks 4 1330 Fornebu, Norway Snarøyveien 30 A T: +47 06500 Bilag 2 til Abonnementsavtale 2015 04 Samlet pris og prisbestemmelser Avtale om rett til bruk av informasjon fra Det

Detaljer

Samlet pris og prisbestemmelser

Samlet pris og prisbestemmelser evry.com EVRY Norge AS Postboks 4 1330 Fornebu Norway Snarøyveien 30A, Fornebu T: +47 06500 Bilag 2 til Abonnementsavtale 2016 01 Samlet pris og prisbestemmelser Avtale om rett til bruk av informasjon

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Thon Conference, Oslo

3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Thon Conference, Oslo 3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE Migrering og test Thon Conference, Oslo AGENDA 09:30-10:45 Overordnet status - Go/No go-avgjørelse - Diskusjon: plan fremover 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00 Migrering - Full

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 15. oktober 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 15. oktober 2015 Referat fra møte i Ekspertgruppe

Detaljer

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Webinar mars 2017 Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Agenda Målepunkt generelt Nettselskaprelevant Kraftleverandørrelevant Administrasjonsoppgaver Agenda Målepunkt generelt - Finn, se detaljer

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test. Nydalen, Oslo 23. mars 2017

Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test. Nydalen, Oslo 23. mars 2017 Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test Nydalen, Oslo 23. mars 2017 Agenda ekspertgruppemøte 23.3.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet og diskusjon om plan fremover 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Agenda Tema Tid Ansvarlig Velkommen og presentasjon av agenda 12.00-12.05 Elhub 1 NVE Sluttbrukermarkedet muligheter og reguleringer 12.05-12.30 NVE 2 Kort

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Ekspertgruppemøte 15 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. april 2016

Ekspertgruppemøte 15 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. april 2016 Ekspertgruppemøte 15 Migrering og test Statnett, Nydalen 21. april 2016 Agenda ekspertgruppemøte 21.4.2016 09:30-10:15 Introduksjon og prosjektstatus Gjennomgang av overordnet status Status M3 Oppfølging

Detaljer

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014 Roadshow Oslo 17. Juni 2014 Agenda - Oslo 10.00 Velkommen, introduksjon og bakgrunn 10.40 Ny rollemodell i kraftmarkedet 11.00 Ny modell for måleverdihåndtering 11.30 Pause 11.45 Nye markedsprosesser I

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014 Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test Oslo 18. November 2014 Agenda ekspertgruppemøte 18.11.2014 9:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Spørreundersøkelsen 10:00-10:30 Informasjon fra Elhub-prosjektet

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer

Ekspertgruppemøte 13 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. Januar 2016

Ekspertgruppemøte 13 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. Januar 2016 Ekspertgruppemøte 13 Migrering og test Statnett, Nydalen 21. Januar 2016 Agenda ekspertgruppemøte 21.1.2016 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Gjennomgang av overordnet status 09:50-10:45

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Elsertifikatplikt og annullering av - viktige datoer fremover Kristin Kolseth kraftmarkedsseksjonen, avdeling for elmarkedstilsyn 1 Hvem er elsertifikatpliktige (forskriften

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS)

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS) Norges vassdrags- og energidirektorat Vår dato 25.9.2014 nve@nve.no Deres dato juni 2014 Att: Ove Flataker Vår referanse Deres referanse Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av

Detaljer