Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014"

Transkript

1 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 15. september 2014

2 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere

3 Agenda ekspertgruppemøte :30-10:15 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere 10:15-10:45 Overordnet prosjektplan for Elhub 10:45-11:00 Pause 11:00-11:30 Formål og arbeidsform med ekspertgruppen Hvorfor en ekspertgruppe? Møteplan Forventninger til deltagerne 11:30-12:30 Strategi og prosjektplan for testprosjektet Teststrategi Hva skal testes? Hvem har ansvar for å teste hva? Hvordan skal testene gjennomføres 12:30-13:15 Lunsj 13:15-14:15 Strategi og prosjektplan for datavask og migrering Leveranser Kravspesifikasjon for migreringsverktøyet Dataelementer fra nettselskap/kraftleverandør 14:15-14:30 Pause 14:30-15:00 Inndeling i grupper for migrering og testing Spørreundersøkelse til bransjen 15:00-15:30 Oppsummering og videre arbeid.

4 Vedtaksprosess Juni 2011 Des Jan Mai 2012 Mai

5 Rolle og oppgaver gitt av NVE 1 2 Statnett sin konsesjon som Avregningsansvarlig (f.o.m ) "Avregningsansvarlig skal utrede og ha et overordnet ansvar for å utvikle felles IKTløsninger for kraftmarkedet, Utviklingen av datahub for kraftmarkedet (brev fra NVE ) NVE ber om at Statnett nå setter i gang arbeidet med utvikling av en datahub for kraftmarkedet 4-12 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år 8760 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år rapportert daglig

6 Hvorfor datahub A God kvalitet og effektiv distribusjon av måleverdier (AMS) B Mer effektive og nøytrale løsninger for eksisterende markedsdesign C Effektiv organisering og forvaltning av felles IKT løsninger D Internasjonal integrasjon E Tilrettelegge for tilleggstjenester F Lavest mulig kostnader for bransjen Bedre for sluttkunden!

7 Ekspertgruppens deltakere Navn Organisasjon Jan Erik Svensson Agder Energi Stina Christofersen BKK Jan Bergan Eidsiva Nett Per Gunnar Rækken Maik/Fredrikstad Energi Finn Gravdehaug SFE/SORIA Anita T. Midthaug Istad Kraft AS Jarle Stava Lyse Nett Eli Skamsar Ringriks-kraft Nett Trond Thorsen Skagerak Energi Silje Ingebrigtsen Alta Kraftlag Reinert Aarseth Meløy Energi As Stig Hansen Ishavskraft Kristi Horne Gullstein Ustekveikja Energi Randi Lineikro Valdres Energi Ragnar Maalen-Johansen Hafslund Nett Steinar Akselsen Hafslund Strøm Henning Dag Stenseth Valider Bjørn Andre Storøy SORIA/VA (SORIA= Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av AMS- utvidet SIA) Tor Håvard Wiig Fjordkraft Laila Lydersen Norges Energi Anette Huke Bergen Energi Arne Sandbakken Nord-Østerdal Kraftlag SA ( IT ansvarlig, KIS og snitt mot Elhub ) Jørn Dyrkoren NTE Hold IT Jøran Barkhald Sandberg SKS med 6 partnere IT (1 kraftlev og seks nett i Salten området.)

8 Overordnet prosjektplan for Elhub Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År Måned Beslutningsport 3 Systemimplementasjon og test Datamigrering og markedstest Elhub i drift Beslutningsport 4 og 5 Bransjerådsmøter, Infomøter NVE Forskriftsarbeid (Elhub/NBS) NVE Forskriftsarbeid (Leverandørsentrisk/Enregning) AMS implementering NBS i drift Elhub versjon 2 Dato for infomøte ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt

9 Prosjektplan Datahub IT leveranse prosjekt

10 Roadmap fordelt på oppgaver og roller Ferdigstille markedsprosesser Gjennomføre anskaffelse av ITløsning Planlegge datamigreringsprosjektet Planlegger testprosjektet Gjennomføre Informasjonsmøter for aktørene Oppstart av ITprosjektet Start testing av ITløsning Gjennomføring av datamigerings - prosjektet Gjennomføring av testprosjektet Etablering av driftsog hosting-miljø Start av ende-til-ende test av IT-løsning Etablering av supportsenter Avslutning av systemtesting Planlegging til GO-live Gjennomføring av GOlive Vurdering av operativ drift og feilkilder Oppstart for fakturering av gebyrer for bruk og målepunkt-gebyr Vurdering av operativ drift og feilkilder Krav-spesifikasjon og planlegging av versjon 2.0j Løpende innfasing av nye AMS-målere Vurdering av operativ drift og feilkilder Implementering av versjon 2.0? Løpende innfasing av nye AMSmålere Elhub sitt ansvar Godkjenne BRS og VEE Forberede interne IT-systemer Forberede aktiviteter for datamigrering Gjennomføre forbedringer på interne IT-systemer Gjennomføre kommunikasjonstesting Gjennomføre datamigrering Innføre nettområder Ferdigstille egne interne IT-systemer for elhub innen Gjennomføre kommunikasjonstesting Gjennomføre aktiviteter for datamigrering Løpende innrulling av nye AMSmålere Løpende feilretting av data Løpende ende-tilende overvåkning Løpende innrulling av nye AMSmålere Løpende feilretting av data Løpende ende-tilende overvåkning Bransjen sitt ansvar Oppdaterte forskrifter fra NVE Godkjenne BRS og VEE "Leverandørsentrisk markedsmodell"? Utredning, høring, forskriftsutforming, høring og forskriftsimplementering En-regning-modell? Utredning, høring, forskriftsutforming, høring og forskriftsimplementering Status forskriftsarbeid fra NVE? NVE sitt ansvar

11 Aktiviteter som berører dere (i) 1. Inndeling i nettavregningsområder Gjelder bare nettselskaper Starter nå og vil pågå utover høsten 2. Kartlegging av status og planer hos den enkel Spørreundersøkelse Skiller på nettselskap og kraftleverandør 3. Dataverifisering eksisterende formater Datavask 1 Nettselskaper og kraftleverandører Verifisere data og tilrettelegge iht. ny informasjonsmodell 4. Systemutvikling Nettselskaper og kraftleverandører Nye prosesser og nye formater (xml)

12 Aktiviteter som berører dere (ii) 5. Etablering av testmiljøer og testdata Internt og eksternt (mot Elhub) kopiere og migrere proddata til testdata i eget testmiljø 6. Ediel sertifisering nye formater Nettselskaper og kraftleverandører Tilsvarende dagens Edielportal 7. Dataverifisering nye formater Datavask 2 Nettselskaper og kraftleverandører Verifisere data mellom aktørene

13 Aktiviteter som berører dere (iii) 8. Readiness Test Verifisere at all systemimplementasjon blant aktørene er ferdig Teste enkeltfunksjoner Predefinerte testcases som hver må gjennom 9. Integrasjonstest Teste funksjoner ende-til-ende Verifisere datakvalitet Teste ytelse Predefinerte testcases som hver må gjennom

14 Aktiviteter som berører dere (iv) 10. Markedssimulering Test ved ordinære brukere Parallell testing på produksjonsdata 11. Testmigrering kopiere og migrere proddata til Elhub 12. Migrering til produksjon Systemfrys Migrering av produksjonsmiljøer Oppstart Datahub

15 Pause

16 Formål og arbeidsform med ekspertgruppen For å lykkes i arbeidet med å etablere en sentral datahub innen utgangen av 2016, trenger vi et "felles løft" for datamigrering og test hos nettselskapene og kraftleverandørene, hvor "alle skal med". Ekspertgruppen skal bidra til dette og formålet og skal aktivt gi innspill, erfaringer og råd til Elhub-prosjektet på følgende områder: Utarbeidelse av migrerings- og teststrategi Utarbeidelse av planer og nødvendige prosesser for tilstrekkelig sikring av datakvalitet hos aktørene før overføring til Elhub Utarbeidelse av nødvendige krav til testverktøy, migreringsprosess og prosedyrer for tester Utarbeide hvordan Elhub-prosjektet skal styre/følge opp aktørene gjennom datavask-, migrerings- og testprosessene Planlegge koordineringen av en effektiv oppgradering og tilpasning av aktørenes IKT-systemer

17 Hvorfor en ekspertgruppe? Forankring i bransjen Vi trenger innspill på innhold i og utforming av dokumentasjon Sparringspartner i diskusjoner rundt temaer relatert til migrering og test Bransjeaktørene har førstehånds kjennskap til dataene som skal vaskes og migreres Bransjeaktørene har førstehånds kjennskap til systemene som data skal hentes fra (inkludert KIS og MVS) Pilotaktørene rekrutteres fra ekspertgruppen Ekspertgruppen er rådgivende organ til pilotaktørene

18 Sammensetning av ekspertgruppen Ekspertene representerer selskaper av forskjellig størrelse; små, store og mellomstore Forskjellige typer aktører: Nettselskap Kraftleverandører Tjenesteselskap (f.eks. Valider) Forskjellig steg i AMS-utrullingen (noen har f. eks. allerede rullet ut nytt MVS system og skrevet kontrakt for AMS utrulling, mens andre er i planleggingsfasen) Geografisk spredning, fra nord til sør Kompetanse og erfaring

19 Møteplan Dato og tid Sted :30 15:30 Statnett Nydalen :00 15: :30 15:30 Statnett Nydalen :00 15: :30 15:30 Statnett Nydalen :30 15:30 Statnett Nydalen :30 15:30 Statnett Nydalen :30 15:30 Statnett Nydalen :30 15:30 Statnett Nydalen

20 Forventninger til ekspertgruppens deltakere Bidra aktivt i diskusjoner Komme med konstruktive forslag Påpeke og synliggjøre risikomomenter Forberede seg til møtene inkl. «hjemmelekser» Lese grundig gjennom underlagsmateriale før hvert møte Bringe informasjon videre til relevante instanser i egen organisasjon hvis nødvendig Bruke ressurser fra egen organisasjon dersom nødvendig i forbindelse med hjemmelekser Egne krav til pilotkunder

21 Pilotaktør

22 Hva er en pilotaktør? Teknologiframoverlent Ønsker å ha en stor påvirkningskraft på prosjektet Bidrar på et tidlig tidspunkt med å gjøre datauttrekk fra sine systemer for å verifisere formatene for importfilene Bidrar i kravspesifikasjonene for DataAnalyseVerktøy (DAV) og DataAnalyse og Migreringsverktøy (DAM) Bidrar i testingen av DataAnalyseVerktøy (DAV) og DataAnalyse og Migreringsverktøy (DAM) Rapporterer om sine erfaringer til ekspertgruppen og prosjektet Får en tidlig start på arbeidet med datavask og migrering som alle uansett må gjennom Vil få omfattende oppfølging og støtte fra Elhub og ekspertgruppen Vi trenger både kraftleverandører og nettselskap Er en bjellesau for bransjen

23 Hva krever det å være pilotaktør? Må kunne sette av dedikerte ressurser til prosjektet De dedikerte ressursene må til sammen inneha kompetanseprofiler som dekker behovet for prosjektet, eller på annen måte kunne dokumentere tilgang på slike profiler Engasjementet som pilot bør være forankret i ledelsen hos selskapet Pilotkunden bør ha eget budsjett tilknyttet prosjektet Pilotkunden må stille til rådighet den systemparken som Elhub mener er nødvendig

24 Behov for kompetanseprofiler Høy generell IKT-kompetanse Database-kompetanse Erfaring fra datavask og migrering Bransjespesifikk energikompetanse Forretningsregler Informasjonsmodell Testkompetanse Prosjektledelseskompetanse

25 Krav til varians av pilotaktører Man bør ha pilotaktører blant flere roller: Nettselskap Kraftleverandør Andre? Varians av KIS systemer blant pilotaktører: Enoro Elwin CGI IS Customer Tieto CAB Andre? Varians av måleverdisystemer blant pilotaktører: Powel MDMS Embriq Quant Enoro Andre? Varians av modenhet av pågående AMS-/migreringsprosjekter I liten grad påbegynt Etablert, startet prosjekt for evt. konvertering til nye systemer Godt i gang, påbegynt arbeid med konvertering av data til nye systemer Varians i størrelse Små, middels, store aktører

26 To løp for migrering og test

27 Strategi og prosjektplan for testprosjektet

28 Test - Formål med møtet Skape en felles forståelse for omfang av testen og målsetting med den Få en første tilbakemelding på teststrategi og organisering av testen Hvordan stemmer tidsplanen med aktørenes planer? Hva er de største risikomomentene og hva kan vi gjøre for å redusere disse? Hva forventer aktørene av Statnett? Sette opp en tentativ plan for ekspertgruppemøtene Bestemme aksjoner til neste møte

29 Innhold Hensikt og mål Omfang - Hva skal testes? Teststrategi Hvem har ansvar for å teste hva? Bruk av Edielportalen for test og sertifisering Overordnet plan for testing Risikomomenter

30 Hensikt og mål Å sikre at Elhub ivaretar alle definerte funksjoner og prosesser på en trygg og effektiv måte for alle involverte aktører i sluttbrukermarkedet for elektrisitet fra oppstartstidspunktet. Dette omfatter følgende delmål: Å sikre at Elhub løsningen fungerer i henhold til spesifikasjon og forventninger Å sikre at nettselskap og kraftleverandører (aktørene) har tilpasset sine systemer i henhold til kravene fra Elhub Å sikre at informasjonsutveksling mellom Elhub og eksterne aktører fungerer som forventet Målet med testingen er å finne feil og mangler i alle systemer som er en del av Elhub

31 Testomfang Omfanget av tester i Elhub prosjektet inkluderer krav relatert til områdene listet nedenfor: Forretningsprosesser i Elhub inkludert markedsprosesser som involverer kraftleverandører og nettselskap Konfigurasjon og struktur Håndtering av måleverdier Aggregeringer og beregninger Brukergrensesnitt Eksterne grensesnitt mot NECS, NBS, produsenter, balanseansvarlige og 3. parter Rapportering og spørring Ikke-funksjonelle krav relatert til ytelse, sikkerhet, arkitektur, skalerbarhet, pålitelighet, tilgjengelighet og dokumentasjon

32 Elhub Prosesskomponenter I

33 Elhub Prosesskomponenter II

34 Hovedprinsipper for testing Kraftleverandører og nettselskap er ansvarlige for gjennomføring av test og godkjenning av egne systemer. Kraftleverandører og nettselskap skal rapportere status til Statnett på regelmessing basis under utvikling og test. Statnett skal utvikle og tilgjengeliggjøre testbeskrivelser, akseptansekriterier ogtestverktøy ogvil assistere kraftleverandører og nettselskap under sin testing. Alle systemer og aktører må være sertifisert i Edielportalen før godkjenning mot Elhub. Før godkjenning av aktører i Elhub må alle funksjoner i den sentrale løsningen som inngår i godkjenningsprosessen være akseptert. Elhub akseptansetest inkluderer markedstest og pilotering som også involverer utvalgte kraftleverandører og nettselskap.

35 Teststrategi Inndeling i testområder Testing vil bli inndelt i 3 hovedområder: Elhub testing Hensikten er å teste at den sentrale Elhub-løsningen fungerer i henhold til spesifikasjon og forventninger. Testing av Kraftleverandører og Nettselskap (aktørtesting) Hensikten er å teste at markedsaktørene har oppdatert sine systemer i henhold til krav i Elhub og er i stand til å integrere sine forretningsprosesser med Elhub. Ekstern testing Hensikten er å teste informasjonsutvekslingen mot andre eksterne aktører enn kraftleverandører og nettselskap.

36 Testnivåer og testtyper For hvert testområde vil det være et sett av testnivåer og testtyper avhengig av hvilke tester som skal utføres Følgende testnivåer vil gjennomføres for et eller flere av testområdene: Enhetstesting (ikke en del av Elhub test prosjekt) Interne tester av systemmoduler Statisk testing Inspeksjoner/reviews av spesifikasjoner Systemtesting Funksjonelle tester og integrasjonstester Ikke-funksjonelle tester Akseptansetesting Ende-til-ende tester

37 Test areas and Test levels

38 BS and DSO testing (Aktørtesting) Test levels and test types

39 Testoversikt i Elhub prosjektet Test område Elhub testing Test nivå Statisk testing Inspeksjon Aktør (BS og DSO) testing Ekstern testing Enhetstesting Komponent-test Komponent-test Komponent-test Systemtesting Integrasjonstest Funksjonell test Ikke-funksjonell test Compliance test Factory acceptance test Funksjonell test Sertifiseringstest Funksjonell test Akseptansetesting Bruker akseptanse test Ytelsestest Sikkerhetstest Katastrofetest Ende-til-ende test/ Markedstest Pilot test Ende-til-ende test Ende-til-ende test

40 Funksjonell test Testing av et systems funksjonalitiet inkludert interoperabilitet Det er antatt at denne hovedsaklig vil bli kjørt av systemleverandører Følgende skal testes Funksjonalitet i henhold til spesifikasjon av forretningsprosessene (BRS) Nye meldinger og grensesnitt (BIM)

41 Sertifiseringstest Edielportalen vil benyttes til test og sertifisering på samme måte som i dag. Dette medfører at Edielportalen må oppgraderes til å støtte alle Elhubprosesser og grensesnitt samt at nye test case må implementeres. Alle kraftleverandører og nettselskap og deres systemer må sertifiseres før godkjenning i Elhub. Sertifisering/testing in Edielportalen vil inneholde: Syntakssjekk Validering av innhold i meldinger Test av overføringsprotokoll og sikkerhet (type protokoll og sikkerhetsløsning er ikke avklart)

42 Ende-til-ende test (Godkjenning mot Elhub) Godkjenning av kraftleverandører og nettselskap i Elhub Testing av samhandling mellom systemer som involverer både avsender og mottaker i en forretningsprosess Testing av kommunikasjonsprotokoll Forutsetning: Både systemer og aktører må være sertifisert i Edielportalen Omfang av denne testen/godkjenningen er ennå ikke avklart

43 Testsyklus for kraftleverandører og nettselskap 1. Enhetstesting Intern testing som utføres av hver aktør/systemleverandør 2. Systemtesting Sertifisering av både system og aktør i Edielportalen 3. Akseptansetesting/godkjenning Ende-til-ende test og godkjenning av aktører i Elhub

44 Leveranser fra testprosjektet som er relevante for kraftleverandører og nettselskap Testplan Overordnet strategi og plan for Elhub testprosjekt. Testspesifikasjon sertifisering Beskrivelse av hvordan sertifisering av aktørene og deres systemer skal utføres i Edielportalen. Inkluderer beskrivelse av test case, test data og sertifiseringskriterier. Testspesifikasjon akseptansetest/godkjenning Beskrivelse av hvordan godkjenning av aktører i Elhub skal utføres. Statusrapport Statusrapport fra aktørene med status og fremdrift.

45 Bruk av Edielportalen for test og sertifisering Edielportalen skal benyttes til test og sertifisering av aktører Edielportalen vil simulere Elhub meldingsutveksling Ny versjon av Edielportalen planlagt ferdig Q Kravspesifisering startet i august 2014, ferdig oktober/november Prinsippene i eksisterende versjon beholdes: Systemtest av system/versjon, relevante Elhub prosesser for en rolle (Kraftleverandør / nettilknytningstilbyder / måleverdiadministrator) Aktørtest av sertifisert system/versjon/elhub prosess, enklere test enn systemtest Systemtest og aktørtest gjelder EN spesifikk Elhub versjon/prosess

46 Test og sertifisering Edielportalen Ny versjon Q Håndtere XML meldinger i stedet for Edifact Importere alle innkommende Elhub meldinger Validering av syntaks og semantikk (XSD) Sende svar tilbake til avsender Validering mot forretningregler Sende svar tilbake til avsender Generere alle utgående Elhub meldinger Håndtere kommunikasjon og sikkerhetsløsning Er ennå ikke valgt Mulig å teste uten

47 Test og sertifisering Edielportalen Ny versjon Q Test case knyttet mot prosess, ikke melding «Selvbetjening» ang. gjennomføring av systemtest og aktørtest Vurderer om Edielportalen kan simulere aktør for test av Elhub

48 Test og sertifisering Edielportalen Testinnhold Prosesser som inngår i systemtest / aktørtest Kraftleverandør Oppstart kraftleveranse Opphør kraftleveranse Oppdatering grunndata (kundedata) Målerstand / årsforbruk Spørring (Måleverdier, porteføljeoversikt, masterdata, avregningsgrunnlag) Forespørsel til nettselskap Forespørsel til Elhub Verifiser grunndata i målepunkt (NUBIX)

49 Test og sertifisering Edielportalen Testinnhold Prosesser som inngår i systemtest / aktørtest Nettilknytningstilbyder Oppstart i målepunkt Opphør i målepunkt Oppdatering av grunndata (Målepunkt) Spørring (Måleverdier, porteføljeoversikt, masterdata, avregningsgrunnlag) Målerstand/årsforbruk fra kraftleverandør Forespørsel fra kraftleverandør (Motta spørsmål, retur av svar) Forespørsel til Elhub Måleverdiadministrator Måleverdier

50 Milepælplan Ferdig dato Admin/ verktøy Aktørtest Elhubtest Milepæl nr. Milepæl beskrivelse Når testprosjektet er initiert Når første ekspertgruppemøte er avholdt Når Kravspesifikasjon for Edielportalen er ferdigstilt Når Leverandør av Elhub-løsningen er valgt Når Edielportalen er klargjort for test og sertifisering Når alle systemer er sertifisert i Edielportalen Når Systemtest av Elhub er gjennomført og godkjent Når alle aktører er sertifisert i Edielportalen Når akseptansetest av Elhub-løsningen er gjennomført og godkjent Når alle aktører er godkjent i Elhub-løsningen og Markedstest er gjennomført Når all testing i Elhub er gjennomført og godkjent

51 Risikofaktorer relatert til aktørtest Risiko er definert som sannsynligheten for at en situasjon skal oppstå og konsekvensen hvis det skjer. 1: Lav sannsynlighet/neglisjerbar konsekvens 5: Høy sannsynlighet/alvorlig konsekvens Total risiko beregnes ved å multiplisere tallene for sannsynlighet og konsekvens Høyt nummer = Høy risiko

52 Risikofaktorer relatert til aktørtest Følgende risikofaktorer er identifisert på et overordnet nivå Risikofaktor 1. En eller flere aktører er ikke klare til sertifisering og/eller godkjenning i henhold til plan. 2. En eller flere systemleverandører er ikke klare til test og sertifisering i henhold til plan. 3. Edielportalen er ikke klar til test og sertifisering i henhold til plan. Sannsynlighet/ Konsekvens Beregnet risiko 1 / / / Elhub og Edielportalen er ikke 100% kompatible. 2 / 3 6

53 Tiltak for å redusere risiko 1. Aktører er ikke klare til test og sertifisering i henhold til plan Tiltak: Involvere aktørene i testplanlegging Involvere nøkkelpersonell tidlig i prosessen Lage gode planer som støtte for aktørene Assistere aktørene med hensyn til utvikling og intern testing samt gjøre relevante verktøy tilgjengelige Kommunisere viktigheten av at alle aktører er klare i henhold til plan 2. Systemleverandører ikke klare til test og sertifisering i henhold til plan Tiltak: Involvere systemleverandører i planlegging og gjennomføring av testen Involvere nøkkelpersonell tidlig i prosessen

54 Tiltak for å redusere risiko 3. Edielportalen er ikke klar til test og sertifisering i henhold til plan Tiltak: Sikre at det er allokert tilstrekklige med ressurser til utvikling Planlegge med en faseinndelt utvikling for å kunne ha en tidlig versjon klar til pilotering før endelig sluttdato 4. Elhub og Edielportalen er ikke kompatible Tiltak: Kjøre separate kompatibilitetstester som en del av Elhub Systemtesting Gjøre Edielportalen i stand til å simulere markedsaktører i testing mot Elhub

55 Tema Ekspertgruppemøter Møte September 2014 Oktober 2014 November 2014 Desember 2014 Januar 2015 Februar 2015 Tema Testplan og teststrategi Krav til Edielportalen Spesifikasjon av test og sertifisering i Edielportalen Planlegging og organisering av aktørtest Planlegging og organisering av Elhub test Status utvikling hos aktører og utvikling av Edielportalen Mars 2015 Spesifikasjon av test og sertifisering i Edielportalen runde 2 April 2015 Juni 2015 Første gjennomgang av spesifikasjon av Akseptansetest i Elhub Endelig plan og oppsett for sertifisering i Edielportalen

56 Lunsj

57 Migreringsstrategi

58 To løp for migrering og test

59 Mål for migrering "Elhub klar" Relevante data fra alle aktører mottatt, validert og funnet OK, og lagret. Relevante data Aktører og kontakter Mottak data Validering data Korreksjon data Lagring data Sikker håndtering av personopplysninger og annen begrenset informasjon

60 Migreringsprosess START: Definere relevante data og tilhørende formater Identifisere aktører og tilhørende kontakter Etablere mottak for data Aktøren korrigerer data Aktøren mottar melding om påkrevde korreksjoner Mottak av data fra aktører Data fra aktør lagres med versjonering Validering av aktørens data Ansvarlig aktør mottar melding om påkrevde korreksjoner Aktørens data vurderes som akseptabel for felles test Slutt: Data fra samtlige aktører vurderes som akseptabel Inkonsistens identifiseres, ansvar for korreksjon defineres Aktørens data valideres mot andre aktørers data

61 Big Bang

62 eller? Er det historikk som ikke kan endres som vi kan migrere før Big Bang? Er det hensiktsmessig med delta-migreringer og korreksjonsmigreringer?

63 Noen begreper satt i system Migreringsstrategi Migreringsplan Migreringsprosess Teknisk migrering Datamigrering Hypotese: Det er mulig å migrere forretningsprosesser etter at data er flyttet til Elhub. Dette steget vil allikevel være et "big-bang" og cut-off fra dagens meldingsregime til ny Elhub-infrastruktur. Interaksjonsdokument Hypotese: Det er mulig å migrere data i iterasjoner Teknisk frem mot et go-live, dvs. ikke kravspesifikasjon "big-bang" Forretningsprosessmigrering Totaliteten av prosesser og data som skal ivaretas gjennom migreringen Teknisk migreringsprosess Våren 2015: Prosessen for å etablere infrastruktur, samt migrere data fra markedsaktører til Elhub Beskrivelsesdokumenter Høsten 2014: Flytting av data fra Tekniske markedsaktører til Elhub, og er migreringsdokumenter dermed et rent teknisk element som ivaretas gjennom den tekniske migreringsprosessen Eksempelfiler Sentrale komponenter Desentrale komponenter Bruksbeskrivelse for datafelter Teknisk beskrivelse av datafelter

64 Prosjektplan for datavask og migrering

65 Milepæler Preliminær datavask Oktober 2014 Dataanalyseverktøy (DAV) distribueres til bransjen Mai 2015 Dataanalyse- og migreringsverktøy (DAM) distribueres til bransjen Oktober 2015 Kravspesifikasjon til migreringsverktøy klar Desember 2014 Migreringstidsplan for alle aktører distribueres til hele bransjen Primo juni 2015 Elhub Go Live Oktober 2016

66 Parallelle prosjektløp Ekspertgruppen Rådgivende organ Prosjektet Utvikle verktøystøtte for datavask og -migrering Lage planer for datavask og migrering for bransjen Koordinere datavask og migrering for bransjen Pilotene Bidra til å kravspesifisere verktøystøtte for datavask og - migrering Gjøre datauttrekk fra sine systemer på tidlig tidspunkt Bidra til test av verktøystøtte for datavask og -migrering Bransjen Utføre datavask på egne data Sende data til Elhub Rapportere progresjon vedrørende datavask til prosjektet

67 Prosjekt- og pilotaktiviteter høsten 2014 Legge migreringsstrategi og prosjektplan Etablering av pilotaktører Pilotaktørene deler erfaringer fra sine preliminære datauttrekk Leveranse av kravspesifikasjon for DataAnalyseVerktøy (DAV) og DataAnalyse og Migreringsverktøy (DAM)

68 Prosjekt- og pilotaktiviteter 2015 Migreringsstrategi og prosjektplan Dokumentleveranser: Beskrivelse av infrastruktur for migrering Mars 2015 Valg av sikkerhetsløsning og protokoll for distribuering av migreringsdata Migreringsplan Detaljert beskrivelse av når datavask og prøvemigreringer skal finne sted per aktør Involverer alle nettselskaper og kraftleverandører i landet Alle aktører skal melde progresjon til Elhub Det legges opp til en iterativ prosess der datakvaliteten stadig blir forbedret gjennom prosessen Systemleveranser: DataAnalyseVerktøy (DAV) DataAnalyse- og Migreringsverktøy (DAM)

69 DataAnalyseVerktøy (DAV) Påbegynnes januar 2015 forutsatt at leverandør er valgt Planlagt ferdigstilt ultimo mars 2015 Testes april Siste delen av testperioden brukes til akseptansetest Pilotaktørene bidrar til spesifikasjon og testing av systemet Systemet distribueres til bransjen mai 2015

70 DataAnalyse- og Migreringsverktøy (DAM) Påbegynnes januar 2015 forutsatt at leverandør er valgt Planlagt teknisk ferdigstilt primo juni 2015 Forutsetter at DB strukturen i Elhub er ferdigutviklet Forutsetter utvikling av tilfredsstillende infrastruktur som ivaretar sikkerhet ved oversending av persondata Testes juni til primo september Siste delen av testperioden brukes til akseptansetest Pilotaktørene bidrar til spesifikasjon og testing av systemet Systemet distribueres til bransjen oktober 2015

71 Aktiviteter mot bransjen til oktober 2016 Spørreundersøkelse oktober 2014 Opprette kontaktpersoner hos alle aktører Aktører starter preliminær datavask oktober 2014 Tett oppfølging av alle aktører Alle aktører skal melde progresjon til Elhub Det vil bli arrangert informasjonsmøter og seminarer for bransjen DAV distribueres til bransjen mai 2015 og muliggjør automatisert desentral dataanalyse DAM tilgjengeliggjøres for bransjen oktober 2015 og muliggjør sentral dataanalyse

72 Aktiviteter mot bransjen forts. Prøvemigreringer starter Q Prøvemigreringer og deltamigreringer fram mot oktober 2016 Endelig (delta)migrering til Elhub produksjon 30. september til 3. oktober 2016

73 Plan for ekspertgruppemøtene Dato Forberedelse ekspertgruppemøte Tema ekspertgruppemøte Oppgave pilotgruppe Leveranse Bakgrunnsinfo Egnethet som pilotaktør Strategi, plan og migreringsfiler Pilotgruppe Filbeskrivelser og eksempler. Migreringsfiler; format og Oppstart "pilotgruppe" relasjoner. Personvern og databehandling QA filbeskrivelser Datarelasjoner på tvers. Eksterne reg. Personvern. Presentere uttrekk basert på v0.9 Filbeskrivelse og eksempelfiler som versjon Tbm. med mangler i data og/eller relasjoner på v0.9. Høring/konsolidering filformater. Sikkerhet i behandling av filer (Personvern) for midl. løsning Vurdere sentrale versus desentrale valideringsverktøy. Intro migreringsprosess. Desentral og sentral validering Tbm på struktur for validering. Infrastruktur for migrering. Vurdere infrastruktur ift nøkkel/sikkerhet Sikkerhet og nøkkeladministrasjon Erfaringer med infrastruktur. Sjekke muligheter endringer i egne Migreringsprosess. - kunde, målepunkt, måleverdier Revisjon av filformater og -beskrivelser Foreløpige erfaringer Revisjon formater og innhold Vurdere migreringsplan utfra egen organisasjon sine behov og muligheter Fastsette format og data. Videre arbeid. Komplettering av utestående. Gjennomføre datauttrekk med desentral validering. Etablere infrastruktur (pilot) for migrering, inkl. nøkkeladministrasjon. Egne planer for migrering, inkl. leverandørers deltagelse. Revidert plan for migrering - Filbeskrivelse og eksempelfiler som versjon Fullført teknisk spesifikasjon av filer og regler for migrering - Fullført kravspec for migreringsverktøy Beskrivelse av infrastruktur v0.5 Beskrivelse av infrastruktur v0.9 Migreringsplan v0.8 Filbeskrivelse og eksempelfiler som versjon 1.1 Beskrivelse av infrastruktur v1.0 Migreringsplan v1.0

74 Dataelementer fra nettselskap/kraftleverandør

75 Hvorfor filer? DB ETL DB

76 Hvorfor filer? Aktører Grid owner Sikkerhetssone DB DB SDV Power supplier DB DB SDV Analyse verktøy Migrerings DB Elhub DB Other DB DB SDV

77 Filformat Semikolon separert liste (SDV fil) Kodesett UTF-8 Velkjent og enkelt format Mye brukt i migreringsverktøy Liten overhead Mulig utfordring: Sammenstille data fra ulike systemer til en fil, på tvers av systemer og leverandører.

78 Elhub specification of migration files Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

79 Funksjonelt: Kap 3 Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

80 Funksjonelt: Kap 3

81 Syntaks: Kap 4 Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

82 Syntaks: Kap 4 ebix enums UN/CEFACT enums EDIEL enums UTC ISO dato, landskode, WGS84(dec) float(8,5) float(8,5) GS1: GSRN, GLN

83 Syntaks: Kap 4 Dataelement Kortnavn Obligatorisk Typenavn Gyldige verdier Eksempel

84 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

85 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Feltnavn: Kortnavn som du finner i eksempelfilene Feltnavn: Kortnavn som du finner i eksempelfilene Referansebeskrivelse: Uttrykk som definerer referansen

86 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

87 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Feltnavn: Kortnavn som du finner i eksempelfilene Aktør: Netteier eller kraftselskap Filnavn: Hentet fra eksempelfilene Referansebeskrivelse: Uttrykk som definerer referansen Referert felt: Kortnavn som du finner i eksempelfilene

88 Offentlige registre / masterdata: Kap 6 Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

89 Offentlige registre / masterdata: Kap 6 Statens Kartverk (Matrikkelen): Adresserelatert informasjon Posten: Postnummer, Poststed, postboks o.l. GS1: Målepunkt (GSRN) og aktører (GLN) Folkeregisteret: Fornavn + Etternavn + Fødselsnummer Enhetsregisteret: Organisasjonsnummer Merverdiavgiftsregisteret: MVA? Toll- og avgiftsdirektoratet: Elavgift? NVE? Skattedirektoratet?

90 Offentlige registre / masterdata : Kap 6 Nettområde: NBS prosjektet Aktørinformasjon: Statnett

91 Pause

92 Inndeling i grupper for migrering og testing

93 Spørreundersøkelse til bransjen

94 Oppsummering og videre arbeid

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 21. januar 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 21. januar 2016 Referat fra

Detaljer

Webinar I. Aktørsertifisering

Webinar I. Aktørsertifisering Webinar I Aktørsertifisering Fokus for dette webinaret Milepælsplan M5 krav Aktørsertifisering fra A til Å Innføringsplan for markedsaktørene Aktørtesting i 2 steg M5: Aktørsertifisering mot Edielportalen

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen.

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Datakvalitetsundersøkelse for kraftleverandører Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Dagskonferanse om Elhuben

Dagskonferanse om Elhuben Dagskonferanse om Elhuben Den norske datahuben Energi Norge i samarbeid med Statnett og NVE 21. mai 2015 Siste nytt om status for Elhubprosjektet 29.05.2015 Bunntekst 2 Det formelle grunnlaget Statnett

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 15. oktober 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 15. oktober 2015 Referat fra møte i Ekspertgruppe

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Forutsetninger revidert plan

Forutsetninger revidert plan Forutsetninger revidert plan Elhub på plan for produksjonssetting 1. februar 2017 NBS innføring gjøres før Elhub innføring NBS Go-Live i Norge senest 15. oktober 2016 NBS markedstest Q2 2016 Overordnet

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Overordnet prosjektplan for Elhub

Overordnet prosjektplan for Elhub Overordnet status Overordnet prosjektplan for Elhub Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Måned 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 16. Oktober 2014 Agenda og introduksjon Dagens agenda Status hjemmelekser Valg av pilotaktører Pilotenes oppgave høsten 2014 Agenda ekspertgruppemøte 16.10.2014

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 3. mars 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 3. mars 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 3. mars 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 3. mars 2016 Referat fra møte

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 19. oktober 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 19. oktober 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Onsdag 19. oktober 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Statnett, N33, Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 19. oktober

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Testbilag til IT kontrakter

Testbilag til IT kontrakter Testbilag til IT kontrakter Grunner til å lage dette testbilaget Unngår å diskutere de samme problemstillingene i hver kontrakt testfaglige selvfølgeligheter blir landet av testfaglig personell en gang

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Modernisering av IKT i NAV

Modernisering av IKT i NAV Modernisering av IKT i NAV Test, Leverandørperspektiv Vedtaksløsningen 28.05.13 Kristian Bjerke-Gulstuen Innhold Kort introduksjon til Moderniseringsprogrammet i NAV Overordnet oversikt over test i NAV

Detaljer

ELIN-metoden. Elektronisk informasjonsutveksling

ELIN-metoden. Elektronisk informasjonsutveksling ELIN-metoden Elektronisk informasjonsutveksling www.kith.no Hva er ELIN-metoden? Metode for å utvikle gode løsninger og sørge for at de blir tatt i bruk Prinsipper mer enn kokebok Metoden alene kan ikke

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 24. november 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 24. november 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 24. november 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Statnett, N33, Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 24. november

Detaljer

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015 Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. November 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.11.2015 09:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Gjennomgang av overordnet tidsplan for

Detaljer

Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering. Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS

Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering. Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS Agenda Om TrønderEnergi Bakgrunn for etablering av integrasjonsplattform

Detaljer

Ekspertgruppemøte 15 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. april 2016

Ekspertgruppemøte 15 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. april 2016 Ekspertgruppemøte 15 Migrering og test Statnett, Nydalen 21. april 2016 Agenda ekspertgruppemøte 21.4.2016 09:30-10:15 Introduksjon og prosjektstatus Gjennomgang av overordnet status Status M3 Oppfølging

Detaljer

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015 Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status Statnett 12.februar 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.03.2015 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014 Roadshow Oslo 17. Juni 2014 Agenda - Oslo 10.00 Velkommen, introduksjon og bakgrunn 10.40 Ny rollemodell i kraftmarkedet 11.00 Ny modell for måleverdihåndtering 11.30 Pause 11.45 Nye markedsprosesser I

Detaljer

Effektiv testing med rike anonymiserte testdata

Effektiv testing med rike anonymiserte testdata Effektiv testing med rike anonymiserte testdata 20. september 2016 Helene Aune Skatteetaten Erik Rogstad 21. september 2016 Skatteetatens IT- og Servicepartner Skatteetatens leverandør av IT- og administrative

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Rådgiver EBL 13. mai 2009 Agenda Nasjonale rammebetingelser

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Av Hans Schaefer Versjon 1.2, 14.9.2005 Dette dokument beskriver krav en bør stille til verifikasjon under utviklingen og test hos en seriøs

Detaljer

Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform

Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Dokument

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidskonferansen 2012 Bente Hagem Konserndirektør, Statnett SF Innhold Statnetts rolle Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet Innføring av AMS

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Automatisert test som leveransekrav

Automatisert test som leveransekrav Automatisert test som leveransekrav Testdagen Odin 2015 Marianne Rynning, Skatteetaten Magnus Halvorsen, Testify Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) Skatteetatens leverandør av IT- og administrative

Detaljer

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Nordisk balanseavregning Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Det nærmer seg! Alle må gjøre de nødvendige forberedelser - Mange små og store endringer - Håndboken bør alle lese Nødvendige systemtilpasninger

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E Utdannelse 1996-1998 2 årig Informatikk ved Høyskolen i Østfold 1994-1996 2 årig Økonomi og Administrasjon ved Høyskolen i Østfold Sertifiseringer

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen AMS Markedskonferansen 2012 Ole Haugen UTRULLING AV AMS KREVER STORE INVESTERINGER MED KORTE TIDSFRISTER AVKLARING AV KRAV OG VALG AV TILTAK AVGJØRENDE INNFØRING AV FELLES IKT LØSNING SKAPER BEHOV FOR

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

Livsløpstesting av IT-systemer

Livsløpstesting av IT-systemer Livsløpstesting av IT-systemer Testing, validering og evaluering Teste Undersøke ved hjelp av tester om systemet fungerer slik det er beskrevet Validere Bekrefte hvordan systemet virkelig fungerer, om

Detaljer

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere ENERGI 1-KONFERANSE 13. september 2016 Cathrine Å. Hagen Seksjon for sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE AMS Kundesentrisk markedsmodell

Detaljer

Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM

Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM Versjon 1.1 10.03.2016 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Uttrekk av datafiler... 3 2.1 Sensitive data... 3 2.1.1 Sperrede adresser... 3 2.2 Uttrekksfiler

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Smartgridsenterets fagdag NTNU, 14.april 2016 Heidi Kvalvåg Seksjonsleder Sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE Et kraftmarked i endring Brukerne i sentrum

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Agenda Tema Tid Ansvarlig Velkommen og presentasjon av agenda 12.00-12.05 Elhub 1 NVE Sluttbrukermarkedet muligheter og reguleringer 12.05-12.30 NVE 2 Kort

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt

Detaljer

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO)

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.08 Akseptansetest mottak - Overføring

Detaljer

20. februar Rapportering om status og planer for AMS

20. februar Rapportering om status og planer for AMS 20. februar 2012 Rapportering om status og planer for AMS Innføring av AMS er et omfattende, tidkrevende og kostbart prosjekt. Prosjektet vil medføre betydelige teknologiske og organisatoriske endringer

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014 Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test Oslo 18. November 2014 Agenda ekspertgruppemøte 18.11.2014 9:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Spørreundersøkelsen 10:00-10:30 Informasjon fra Elhub-prosjektet

Detaljer

Spørsmål og svar fra informasjonsmøte

Spørsmål og svar fra informasjonsmøte Side 1 av 5 1) Grensesnitt mellom innsamlingskontrakt og montasjekontrakt? Vil komme klart frem i konkurransegrunnlaget 2) Datatilsynets vurdering av datalagring ifm AMS? Datatilsynet har uttalt seg skeptiske.

Detaljer

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger GS1 effektiv validering av Implementering av Implementering av Fordeler for Fordeler brukereforav GS1 validering GS1 Norway GS1 Norway Nye brukere opplever ofte implementeringen av elektroniske meldinger

Detaljer

Viktigste læringspunkter

Viktigste læringspunkter Status Forskrift 301 "rett rundt hjørnet" Implementeringsprosjekt på plan detaljert design 1. august Møte med Skattedirektoratet ang vask mot Folkeregisteret NVE får fullmakt til å håndtere tillatelse,

Detaljer

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere Arve Haugseth Hvorfor er det viktig å starte opp i tide for å være klar frem mot 2016/17? Hva bør jobben bestå i, og hvilke steg bør tas i hvilken rekkefølge?

Detaljer

Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning. Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012

Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning. Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012 Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012 Vår visjon: For våre kunder blir strøm enklere Strømleverandøren i førersetet Tre

Detaljer

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2.

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2. Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS Klaus Livik Nettkonferansen 2009 1. og 2. desember Innhold Smart Grid en realitet, mulighet eller forbigående floskel?

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 24.06.2008 All contents copyright GS1 2008 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Bruksområde... 3 1.4.

Detaljer

Leverandørsamarbeid mot kraftbransjen. Bouvet bidrar til effektivisering i kraftbransjen

Leverandørsamarbeid mot kraftbransjen. Bouvet bidrar til effektivisering i kraftbransjen Leverandørsamarbeid mot kraftbransjen Bouvet bidrar til effektivisering i kraftbransjen Kort om meg (Allan Finden) Utdannet ved NTH/NTNU Ansatt hos Bouvet siden 1998 (Mandator / Cell Network) Hovedområder

Detaljer