Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014"

Transkript

1 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 15. september 2014

2 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere

3 Agenda ekspertgruppemøte :30-10:15 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere 10:15-10:45 Overordnet prosjektplan for Elhub 10:45-11:00 Pause 11:00-11:30 Formål og arbeidsform med ekspertgruppen Hvorfor en ekspertgruppe? Møteplan Forventninger til deltagerne 11:30-12:30 Strategi og prosjektplan for testprosjektet Teststrategi Hva skal testes? Hvem har ansvar for å teste hva? Hvordan skal testene gjennomføres 12:30-13:15 Lunsj 13:15-14:15 Strategi og prosjektplan for datavask og migrering Leveranser Kravspesifikasjon for migreringsverktøyet Dataelementer fra nettselskap/kraftleverandør 14:15-14:30 Pause 14:30-15:00 Inndeling i grupper for migrering og testing Spørreundersøkelse til bransjen 15:00-15:30 Oppsummering og videre arbeid.

4 Vedtaksprosess Juni 2011 Des Jan Mai 2012 Mai

5 Rolle og oppgaver gitt av NVE 1 2 Statnett sin konsesjon som Avregningsansvarlig (f.o.m ) "Avregningsansvarlig skal utrede og ha et overordnet ansvar for å utvikle felles IKTløsninger for kraftmarkedet, Utviklingen av datahub for kraftmarkedet (brev fra NVE ) NVE ber om at Statnett nå setter i gang arbeidet med utvikling av en datahub for kraftmarkedet 4-12 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år 8760 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år rapportert daglig

6 Hvorfor datahub A God kvalitet og effektiv distribusjon av måleverdier (AMS) B Mer effektive og nøytrale løsninger for eksisterende markedsdesign C Effektiv organisering og forvaltning av felles IKT løsninger D Internasjonal integrasjon E Tilrettelegge for tilleggstjenester F Lavest mulig kostnader for bransjen Bedre for sluttkunden!

7 Ekspertgruppens deltakere Navn Organisasjon Jan Erik Svensson Agder Energi Stina Christofersen BKK Jan Bergan Eidsiva Nett Per Gunnar Rækken Maik/Fredrikstad Energi Finn Gravdehaug SFE/SORIA Anita T. Midthaug Istad Kraft AS Jarle Stava Lyse Nett Eli Skamsar Ringriks-kraft Nett Trond Thorsen Skagerak Energi Silje Ingebrigtsen Alta Kraftlag Reinert Aarseth Meløy Energi As Stig Hansen Ishavskraft Kristi Horne Gullstein Ustekveikja Energi Randi Lineikro Valdres Energi Ragnar Maalen-Johansen Hafslund Nett Steinar Akselsen Hafslund Strøm Henning Dag Stenseth Valider Bjørn Andre Storøy SORIA/VA (SORIA= Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av AMS- utvidet SIA) Tor Håvard Wiig Fjordkraft Laila Lydersen Norges Energi Anette Huke Bergen Energi Arne Sandbakken Nord-Østerdal Kraftlag SA ( IT ansvarlig, KIS og snitt mot Elhub ) Jørn Dyrkoren NTE Hold IT Jøran Barkhald Sandberg SKS med 6 partnere IT (1 kraftlev og seks nett i Salten området.)

8 Overordnet prosjektplan for Elhub Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År Måned Beslutningsport 3 Systemimplementasjon og test Datamigrering og markedstest Elhub i drift Beslutningsport 4 og 5 Bransjerådsmøter, Infomøter NVE Forskriftsarbeid (Elhub/NBS) NVE Forskriftsarbeid (Leverandørsentrisk/Enregning) AMS implementering NBS i drift Elhub versjon 2 Dato for infomøte ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt

9 Prosjektplan Datahub IT leveranse prosjekt

10 Roadmap fordelt på oppgaver og roller Ferdigstille markedsprosesser Gjennomføre anskaffelse av ITløsning Planlegge datamigreringsprosjektet Planlegger testprosjektet Gjennomføre Informasjonsmøter for aktørene Oppstart av ITprosjektet Start testing av ITløsning Gjennomføring av datamigerings - prosjektet Gjennomføring av testprosjektet Etablering av driftsog hosting-miljø Start av ende-til-ende test av IT-løsning Etablering av supportsenter Avslutning av systemtesting Planlegging til GO-live Gjennomføring av GOlive Vurdering av operativ drift og feilkilder Oppstart for fakturering av gebyrer for bruk og målepunkt-gebyr Vurdering av operativ drift og feilkilder Krav-spesifikasjon og planlegging av versjon 2.0j Løpende innfasing av nye AMS-målere Vurdering av operativ drift og feilkilder Implementering av versjon 2.0? Løpende innfasing av nye AMSmålere Elhub sitt ansvar Godkjenne BRS og VEE Forberede interne IT-systemer Forberede aktiviteter for datamigrering Gjennomføre forbedringer på interne IT-systemer Gjennomføre kommunikasjonstesting Gjennomføre datamigrering Innføre nettområder Ferdigstille egne interne IT-systemer for elhub innen Gjennomføre kommunikasjonstesting Gjennomføre aktiviteter for datamigrering Løpende innrulling av nye AMSmålere Løpende feilretting av data Løpende ende-tilende overvåkning Løpende innrulling av nye AMSmålere Løpende feilretting av data Løpende ende-tilende overvåkning Bransjen sitt ansvar Oppdaterte forskrifter fra NVE Godkjenne BRS og VEE "Leverandørsentrisk markedsmodell"? Utredning, høring, forskriftsutforming, høring og forskriftsimplementering En-regning-modell? Utredning, høring, forskriftsutforming, høring og forskriftsimplementering Status forskriftsarbeid fra NVE? NVE sitt ansvar

11 Aktiviteter som berører dere (i) 1. Inndeling i nettavregningsområder Gjelder bare nettselskaper Starter nå og vil pågå utover høsten 2. Kartlegging av status og planer hos den enkel Spørreundersøkelse Skiller på nettselskap og kraftleverandør 3. Dataverifisering eksisterende formater Datavask 1 Nettselskaper og kraftleverandører Verifisere data og tilrettelegge iht. ny informasjonsmodell 4. Systemutvikling Nettselskaper og kraftleverandører Nye prosesser og nye formater (xml)

12 Aktiviteter som berører dere (ii) 5. Etablering av testmiljøer og testdata Internt og eksternt (mot Elhub) kopiere og migrere proddata til testdata i eget testmiljø 6. Ediel sertifisering nye formater Nettselskaper og kraftleverandører Tilsvarende dagens Edielportal 7. Dataverifisering nye formater Datavask 2 Nettselskaper og kraftleverandører Verifisere data mellom aktørene

13 Aktiviteter som berører dere (iii) 8. Readiness Test Verifisere at all systemimplementasjon blant aktørene er ferdig Teste enkeltfunksjoner Predefinerte testcases som hver må gjennom 9. Integrasjonstest Teste funksjoner ende-til-ende Verifisere datakvalitet Teste ytelse Predefinerte testcases som hver må gjennom

14 Aktiviteter som berører dere (iv) 10. Markedssimulering Test ved ordinære brukere Parallell testing på produksjonsdata 11. Testmigrering kopiere og migrere proddata til Elhub 12. Migrering til produksjon Systemfrys Migrering av produksjonsmiljøer Oppstart Datahub

15 Pause

16 Formål og arbeidsform med ekspertgruppen For å lykkes i arbeidet med å etablere en sentral datahub innen utgangen av 2016, trenger vi et "felles løft" for datamigrering og test hos nettselskapene og kraftleverandørene, hvor "alle skal med". Ekspertgruppen skal bidra til dette og formålet og skal aktivt gi innspill, erfaringer og råd til Elhub-prosjektet på følgende områder: Utarbeidelse av migrerings- og teststrategi Utarbeidelse av planer og nødvendige prosesser for tilstrekkelig sikring av datakvalitet hos aktørene før overføring til Elhub Utarbeidelse av nødvendige krav til testverktøy, migreringsprosess og prosedyrer for tester Utarbeide hvordan Elhub-prosjektet skal styre/følge opp aktørene gjennom datavask-, migrerings- og testprosessene Planlegge koordineringen av en effektiv oppgradering og tilpasning av aktørenes IKT-systemer

17 Hvorfor en ekspertgruppe? Forankring i bransjen Vi trenger innspill på innhold i og utforming av dokumentasjon Sparringspartner i diskusjoner rundt temaer relatert til migrering og test Bransjeaktørene har førstehånds kjennskap til dataene som skal vaskes og migreres Bransjeaktørene har førstehånds kjennskap til systemene som data skal hentes fra (inkludert KIS og MVS) Pilotaktørene rekrutteres fra ekspertgruppen Ekspertgruppen er rådgivende organ til pilotaktørene

18 Sammensetning av ekspertgruppen Ekspertene representerer selskaper av forskjellig størrelse; små, store og mellomstore Forskjellige typer aktører: Nettselskap Kraftleverandører Tjenesteselskap (f.eks. Valider) Forskjellig steg i AMS-utrullingen (noen har f. eks. allerede rullet ut nytt MVS system og skrevet kontrakt for AMS utrulling, mens andre er i planleggingsfasen) Geografisk spredning, fra nord til sør Kompetanse og erfaring

19 Møteplan Dato og tid Sted :30 15:30 Statnett Nydalen :00 15: :30 15:30 Statnett Nydalen :00 15: :30 15:30 Statnett Nydalen :30 15:30 Statnett Nydalen :30 15:30 Statnett Nydalen :30 15:30 Statnett Nydalen :30 15:30 Statnett Nydalen

20 Forventninger til ekspertgruppens deltakere Bidra aktivt i diskusjoner Komme med konstruktive forslag Påpeke og synliggjøre risikomomenter Forberede seg til møtene inkl. «hjemmelekser» Lese grundig gjennom underlagsmateriale før hvert møte Bringe informasjon videre til relevante instanser i egen organisasjon hvis nødvendig Bruke ressurser fra egen organisasjon dersom nødvendig i forbindelse med hjemmelekser Egne krav til pilotkunder

21 Pilotaktør

22 Hva er en pilotaktør? Teknologiframoverlent Ønsker å ha en stor påvirkningskraft på prosjektet Bidrar på et tidlig tidspunkt med å gjøre datauttrekk fra sine systemer for å verifisere formatene for importfilene Bidrar i kravspesifikasjonene for DataAnalyseVerktøy (DAV) og DataAnalyse og Migreringsverktøy (DAM) Bidrar i testingen av DataAnalyseVerktøy (DAV) og DataAnalyse og Migreringsverktøy (DAM) Rapporterer om sine erfaringer til ekspertgruppen og prosjektet Får en tidlig start på arbeidet med datavask og migrering som alle uansett må gjennom Vil få omfattende oppfølging og støtte fra Elhub og ekspertgruppen Vi trenger både kraftleverandører og nettselskap Er en bjellesau for bransjen

23 Hva krever det å være pilotaktør? Må kunne sette av dedikerte ressurser til prosjektet De dedikerte ressursene må til sammen inneha kompetanseprofiler som dekker behovet for prosjektet, eller på annen måte kunne dokumentere tilgang på slike profiler Engasjementet som pilot bør være forankret i ledelsen hos selskapet Pilotkunden bør ha eget budsjett tilknyttet prosjektet Pilotkunden må stille til rådighet den systemparken som Elhub mener er nødvendig

24 Behov for kompetanseprofiler Høy generell IKT-kompetanse Database-kompetanse Erfaring fra datavask og migrering Bransjespesifikk energikompetanse Forretningsregler Informasjonsmodell Testkompetanse Prosjektledelseskompetanse

25 Krav til varians av pilotaktører Man bør ha pilotaktører blant flere roller: Nettselskap Kraftleverandør Andre? Varians av KIS systemer blant pilotaktører: Enoro Elwin CGI IS Customer Tieto CAB Andre? Varians av måleverdisystemer blant pilotaktører: Powel MDMS Embriq Quant Enoro Andre? Varians av modenhet av pågående AMS-/migreringsprosjekter I liten grad påbegynt Etablert, startet prosjekt for evt. konvertering til nye systemer Godt i gang, påbegynt arbeid med konvertering av data til nye systemer Varians i størrelse Små, middels, store aktører

26 To løp for migrering og test

27 Strategi og prosjektplan for testprosjektet

28 Test - Formål med møtet Skape en felles forståelse for omfang av testen og målsetting med den Få en første tilbakemelding på teststrategi og organisering av testen Hvordan stemmer tidsplanen med aktørenes planer? Hva er de største risikomomentene og hva kan vi gjøre for å redusere disse? Hva forventer aktørene av Statnett? Sette opp en tentativ plan for ekspertgruppemøtene Bestemme aksjoner til neste møte

29 Innhold Hensikt og mål Omfang - Hva skal testes? Teststrategi Hvem har ansvar for å teste hva? Bruk av Edielportalen for test og sertifisering Overordnet plan for testing Risikomomenter

30 Hensikt og mål Å sikre at Elhub ivaretar alle definerte funksjoner og prosesser på en trygg og effektiv måte for alle involverte aktører i sluttbrukermarkedet for elektrisitet fra oppstartstidspunktet. Dette omfatter følgende delmål: Å sikre at Elhub løsningen fungerer i henhold til spesifikasjon og forventninger Å sikre at nettselskap og kraftleverandører (aktørene) har tilpasset sine systemer i henhold til kravene fra Elhub Å sikre at informasjonsutveksling mellom Elhub og eksterne aktører fungerer som forventet Målet med testingen er å finne feil og mangler i alle systemer som er en del av Elhub

31 Testomfang Omfanget av tester i Elhub prosjektet inkluderer krav relatert til områdene listet nedenfor: Forretningsprosesser i Elhub inkludert markedsprosesser som involverer kraftleverandører og nettselskap Konfigurasjon og struktur Håndtering av måleverdier Aggregeringer og beregninger Brukergrensesnitt Eksterne grensesnitt mot NECS, NBS, produsenter, balanseansvarlige og 3. parter Rapportering og spørring Ikke-funksjonelle krav relatert til ytelse, sikkerhet, arkitektur, skalerbarhet, pålitelighet, tilgjengelighet og dokumentasjon

32 Elhub Prosesskomponenter I

33 Elhub Prosesskomponenter II

34 Hovedprinsipper for testing Kraftleverandører og nettselskap er ansvarlige for gjennomføring av test og godkjenning av egne systemer. Kraftleverandører og nettselskap skal rapportere status til Statnett på regelmessing basis under utvikling og test. Statnett skal utvikle og tilgjengeliggjøre testbeskrivelser, akseptansekriterier ogtestverktøy ogvil assistere kraftleverandører og nettselskap under sin testing. Alle systemer og aktører må være sertifisert i Edielportalen før godkjenning mot Elhub. Før godkjenning av aktører i Elhub må alle funksjoner i den sentrale løsningen som inngår i godkjenningsprosessen være akseptert. Elhub akseptansetest inkluderer markedstest og pilotering som også involverer utvalgte kraftleverandører og nettselskap.

35 Teststrategi Inndeling i testområder Testing vil bli inndelt i 3 hovedområder: Elhub testing Hensikten er å teste at den sentrale Elhub-løsningen fungerer i henhold til spesifikasjon og forventninger. Testing av Kraftleverandører og Nettselskap (aktørtesting) Hensikten er å teste at markedsaktørene har oppdatert sine systemer i henhold til krav i Elhub og er i stand til å integrere sine forretningsprosesser med Elhub. Ekstern testing Hensikten er å teste informasjonsutvekslingen mot andre eksterne aktører enn kraftleverandører og nettselskap.

36 Testnivåer og testtyper For hvert testområde vil det være et sett av testnivåer og testtyper avhengig av hvilke tester som skal utføres Følgende testnivåer vil gjennomføres for et eller flere av testområdene: Enhetstesting (ikke en del av Elhub test prosjekt) Interne tester av systemmoduler Statisk testing Inspeksjoner/reviews av spesifikasjoner Systemtesting Funksjonelle tester og integrasjonstester Ikke-funksjonelle tester Akseptansetesting Ende-til-ende tester

37 Test areas and Test levels

38 BS and DSO testing (Aktørtesting) Test levels and test types

39 Testoversikt i Elhub prosjektet Test område Elhub testing Test nivå Statisk testing Inspeksjon Aktør (BS og DSO) testing Ekstern testing Enhetstesting Komponent-test Komponent-test Komponent-test Systemtesting Integrasjonstest Funksjonell test Ikke-funksjonell test Compliance test Factory acceptance test Funksjonell test Sertifiseringstest Funksjonell test Akseptansetesting Bruker akseptanse test Ytelsestest Sikkerhetstest Katastrofetest Ende-til-ende test/ Markedstest Pilot test Ende-til-ende test Ende-til-ende test

40 Funksjonell test Testing av et systems funksjonalitiet inkludert interoperabilitet Det er antatt at denne hovedsaklig vil bli kjørt av systemleverandører Følgende skal testes Funksjonalitet i henhold til spesifikasjon av forretningsprosessene (BRS) Nye meldinger og grensesnitt (BIM)

41 Sertifiseringstest Edielportalen vil benyttes til test og sertifisering på samme måte som i dag. Dette medfører at Edielportalen må oppgraderes til å støtte alle Elhubprosesser og grensesnitt samt at nye test case må implementeres. Alle kraftleverandører og nettselskap og deres systemer må sertifiseres før godkjenning i Elhub. Sertifisering/testing in Edielportalen vil inneholde: Syntakssjekk Validering av innhold i meldinger Test av overføringsprotokoll og sikkerhet (type protokoll og sikkerhetsløsning er ikke avklart)

42 Ende-til-ende test (Godkjenning mot Elhub) Godkjenning av kraftleverandører og nettselskap i Elhub Testing av samhandling mellom systemer som involverer både avsender og mottaker i en forretningsprosess Testing av kommunikasjonsprotokoll Forutsetning: Både systemer og aktører må være sertifisert i Edielportalen Omfang av denne testen/godkjenningen er ennå ikke avklart

43 Testsyklus for kraftleverandører og nettselskap 1. Enhetstesting Intern testing som utføres av hver aktør/systemleverandør 2. Systemtesting Sertifisering av både system og aktør i Edielportalen 3. Akseptansetesting/godkjenning Ende-til-ende test og godkjenning av aktører i Elhub

44 Leveranser fra testprosjektet som er relevante for kraftleverandører og nettselskap Testplan Overordnet strategi og plan for Elhub testprosjekt. Testspesifikasjon sertifisering Beskrivelse av hvordan sertifisering av aktørene og deres systemer skal utføres i Edielportalen. Inkluderer beskrivelse av test case, test data og sertifiseringskriterier. Testspesifikasjon akseptansetest/godkjenning Beskrivelse av hvordan godkjenning av aktører i Elhub skal utføres. Statusrapport Statusrapport fra aktørene med status og fremdrift.

45 Bruk av Edielportalen for test og sertifisering Edielportalen skal benyttes til test og sertifisering av aktører Edielportalen vil simulere Elhub meldingsutveksling Ny versjon av Edielportalen planlagt ferdig Q Kravspesifisering startet i august 2014, ferdig oktober/november Prinsippene i eksisterende versjon beholdes: Systemtest av system/versjon, relevante Elhub prosesser for en rolle (Kraftleverandør / nettilknytningstilbyder / måleverdiadministrator) Aktørtest av sertifisert system/versjon/elhub prosess, enklere test enn systemtest Systemtest og aktørtest gjelder EN spesifikk Elhub versjon/prosess

46 Test og sertifisering Edielportalen Ny versjon Q Håndtere XML meldinger i stedet for Edifact Importere alle innkommende Elhub meldinger Validering av syntaks og semantikk (XSD) Sende svar tilbake til avsender Validering mot forretningregler Sende svar tilbake til avsender Generere alle utgående Elhub meldinger Håndtere kommunikasjon og sikkerhetsløsning Er ennå ikke valgt Mulig å teste uten

47 Test og sertifisering Edielportalen Ny versjon Q Test case knyttet mot prosess, ikke melding «Selvbetjening» ang. gjennomføring av systemtest og aktørtest Vurderer om Edielportalen kan simulere aktør for test av Elhub

48 Test og sertifisering Edielportalen Testinnhold Prosesser som inngår i systemtest / aktørtest Kraftleverandør Oppstart kraftleveranse Opphør kraftleveranse Oppdatering grunndata (kundedata) Målerstand / årsforbruk Spørring (Måleverdier, porteføljeoversikt, masterdata, avregningsgrunnlag) Forespørsel til nettselskap Forespørsel til Elhub Verifiser grunndata i målepunkt (NUBIX)

49 Test og sertifisering Edielportalen Testinnhold Prosesser som inngår i systemtest / aktørtest Nettilknytningstilbyder Oppstart i målepunkt Opphør i målepunkt Oppdatering av grunndata (Målepunkt) Spørring (Måleverdier, porteføljeoversikt, masterdata, avregningsgrunnlag) Målerstand/årsforbruk fra kraftleverandør Forespørsel fra kraftleverandør (Motta spørsmål, retur av svar) Forespørsel til Elhub Måleverdiadministrator Måleverdier

50 Milepælplan Ferdig dato Admin/ verktøy Aktørtest Elhubtest Milepæl nr. Milepæl beskrivelse Når testprosjektet er initiert Når første ekspertgruppemøte er avholdt Når Kravspesifikasjon for Edielportalen er ferdigstilt Når Leverandør av Elhub-løsningen er valgt Når Edielportalen er klargjort for test og sertifisering Når alle systemer er sertifisert i Edielportalen Når Systemtest av Elhub er gjennomført og godkjent Når alle aktører er sertifisert i Edielportalen Når akseptansetest av Elhub-løsningen er gjennomført og godkjent Når alle aktører er godkjent i Elhub-løsningen og Markedstest er gjennomført Når all testing i Elhub er gjennomført og godkjent

51 Risikofaktorer relatert til aktørtest Risiko er definert som sannsynligheten for at en situasjon skal oppstå og konsekvensen hvis det skjer. 1: Lav sannsynlighet/neglisjerbar konsekvens 5: Høy sannsynlighet/alvorlig konsekvens Total risiko beregnes ved å multiplisere tallene for sannsynlighet og konsekvens Høyt nummer = Høy risiko

52 Risikofaktorer relatert til aktørtest Følgende risikofaktorer er identifisert på et overordnet nivå Risikofaktor 1. En eller flere aktører er ikke klare til sertifisering og/eller godkjenning i henhold til plan. 2. En eller flere systemleverandører er ikke klare til test og sertifisering i henhold til plan. 3. Edielportalen er ikke klar til test og sertifisering i henhold til plan. Sannsynlighet/ Konsekvens Beregnet risiko 1 / / / Elhub og Edielportalen er ikke 100% kompatible. 2 / 3 6

53 Tiltak for å redusere risiko 1. Aktører er ikke klare til test og sertifisering i henhold til plan Tiltak: Involvere aktørene i testplanlegging Involvere nøkkelpersonell tidlig i prosessen Lage gode planer som støtte for aktørene Assistere aktørene med hensyn til utvikling og intern testing samt gjøre relevante verktøy tilgjengelige Kommunisere viktigheten av at alle aktører er klare i henhold til plan 2. Systemleverandører ikke klare til test og sertifisering i henhold til plan Tiltak: Involvere systemleverandører i planlegging og gjennomføring av testen Involvere nøkkelpersonell tidlig i prosessen

54 Tiltak for å redusere risiko 3. Edielportalen er ikke klar til test og sertifisering i henhold til plan Tiltak: Sikre at det er allokert tilstrekklige med ressurser til utvikling Planlegge med en faseinndelt utvikling for å kunne ha en tidlig versjon klar til pilotering før endelig sluttdato 4. Elhub og Edielportalen er ikke kompatible Tiltak: Kjøre separate kompatibilitetstester som en del av Elhub Systemtesting Gjøre Edielportalen i stand til å simulere markedsaktører i testing mot Elhub

55 Tema Ekspertgruppemøter Møte September 2014 Oktober 2014 November 2014 Desember 2014 Januar 2015 Februar 2015 Tema Testplan og teststrategi Krav til Edielportalen Spesifikasjon av test og sertifisering i Edielportalen Planlegging og organisering av aktørtest Planlegging og organisering av Elhub test Status utvikling hos aktører og utvikling av Edielportalen Mars 2015 Spesifikasjon av test og sertifisering i Edielportalen runde 2 April 2015 Juni 2015 Første gjennomgang av spesifikasjon av Akseptansetest i Elhub Endelig plan og oppsett for sertifisering i Edielportalen

56 Lunsj

57 Migreringsstrategi

58 To løp for migrering og test

59 Mål for migrering "Elhub klar" Relevante data fra alle aktører mottatt, validert og funnet OK, og lagret. Relevante data Aktører og kontakter Mottak data Validering data Korreksjon data Lagring data Sikker håndtering av personopplysninger og annen begrenset informasjon

60 Migreringsprosess START: Definere relevante data og tilhørende formater Identifisere aktører og tilhørende kontakter Etablere mottak for data Aktøren korrigerer data Aktøren mottar melding om påkrevde korreksjoner Mottak av data fra aktører Data fra aktør lagres med versjonering Validering av aktørens data Ansvarlig aktør mottar melding om påkrevde korreksjoner Aktørens data vurderes som akseptabel for felles test Slutt: Data fra samtlige aktører vurderes som akseptabel Inkonsistens identifiseres, ansvar for korreksjon defineres Aktørens data valideres mot andre aktørers data

61 Big Bang

62 eller? Er det historikk som ikke kan endres som vi kan migrere før Big Bang? Er det hensiktsmessig med delta-migreringer og korreksjonsmigreringer?

63 Noen begreper satt i system Migreringsstrategi Migreringsplan Migreringsprosess Teknisk migrering Datamigrering Hypotese: Det er mulig å migrere forretningsprosesser etter at data er flyttet til Elhub. Dette steget vil allikevel være et "big-bang" og cut-off fra dagens meldingsregime til ny Elhub-infrastruktur. Interaksjonsdokument Hypotese: Det er mulig å migrere data i iterasjoner Teknisk frem mot et go-live, dvs. ikke kravspesifikasjon "big-bang" Forretningsprosessmigrering Totaliteten av prosesser og data som skal ivaretas gjennom migreringen Teknisk migreringsprosess Våren 2015: Prosessen for å etablere infrastruktur, samt migrere data fra markedsaktører til Elhub Beskrivelsesdokumenter Høsten 2014: Flytting av data fra Tekniske markedsaktører til Elhub, og er migreringsdokumenter dermed et rent teknisk element som ivaretas gjennom den tekniske migreringsprosessen Eksempelfiler Sentrale komponenter Desentrale komponenter Bruksbeskrivelse for datafelter Teknisk beskrivelse av datafelter

64 Prosjektplan for datavask og migrering

65 Milepæler Preliminær datavask Oktober 2014 Dataanalyseverktøy (DAV) distribueres til bransjen Mai 2015 Dataanalyse- og migreringsverktøy (DAM) distribueres til bransjen Oktober 2015 Kravspesifikasjon til migreringsverktøy klar Desember 2014 Migreringstidsplan for alle aktører distribueres til hele bransjen Primo juni 2015 Elhub Go Live Oktober 2016

66 Parallelle prosjektløp Ekspertgruppen Rådgivende organ Prosjektet Utvikle verktøystøtte for datavask og -migrering Lage planer for datavask og migrering for bransjen Koordinere datavask og migrering for bransjen Pilotene Bidra til å kravspesifisere verktøystøtte for datavask og - migrering Gjøre datauttrekk fra sine systemer på tidlig tidspunkt Bidra til test av verktøystøtte for datavask og -migrering Bransjen Utføre datavask på egne data Sende data til Elhub Rapportere progresjon vedrørende datavask til prosjektet

67 Prosjekt- og pilotaktiviteter høsten 2014 Legge migreringsstrategi og prosjektplan Etablering av pilotaktører Pilotaktørene deler erfaringer fra sine preliminære datauttrekk Leveranse av kravspesifikasjon for DataAnalyseVerktøy (DAV) og DataAnalyse og Migreringsverktøy (DAM)

68 Prosjekt- og pilotaktiviteter 2015 Migreringsstrategi og prosjektplan Dokumentleveranser: Beskrivelse av infrastruktur for migrering Mars 2015 Valg av sikkerhetsløsning og protokoll for distribuering av migreringsdata Migreringsplan Detaljert beskrivelse av når datavask og prøvemigreringer skal finne sted per aktør Involverer alle nettselskaper og kraftleverandører i landet Alle aktører skal melde progresjon til Elhub Det legges opp til en iterativ prosess der datakvaliteten stadig blir forbedret gjennom prosessen Systemleveranser: DataAnalyseVerktøy (DAV) DataAnalyse- og Migreringsverktøy (DAM)

69 DataAnalyseVerktøy (DAV) Påbegynnes januar 2015 forutsatt at leverandør er valgt Planlagt ferdigstilt ultimo mars 2015 Testes april Siste delen av testperioden brukes til akseptansetest Pilotaktørene bidrar til spesifikasjon og testing av systemet Systemet distribueres til bransjen mai 2015

70 DataAnalyse- og Migreringsverktøy (DAM) Påbegynnes januar 2015 forutsatt at leverandør er valgt Planlagt teknisk ferdigstilt primo juni 2015 Forutsetter at DB strukturen i Elhub er ferdigutviklet Forutsetter utvikling av tilfredsstillende infrastruktur som ivaretar sikkerhet ved oversending av persondata Testes juni til primo september Siste delen av testperioden brukes til akseptansetest Pilotaktørene bidrar til spesifikasjon og testing av systemet Systemet distribueres til bransjen oktober 2015

71 Aktiviteter mot bransjen til oktober 2016 Spørreundersøkelse oktober 2014 Opprette kontaktpersoner hos alle aktører Aktører starter preliminær datavask oktober 2014 Tett oppfølging av alle aktører Alle aktører skal melde progresjon til Elhub Det vil bli arrangert informasjonsmøter og seminarer for bransjen DAV distribueres til bransjen mai 2015 og muliggjør automatisert desentral dataanalyse DAM tilgjengeliggjøres for bransjen oktober 2015 og muliggjør sentral dataanalyse

72 Aktiviteter mot bransjen forts. Prøvemigreringer starter Q Prøvemigreringer og deltamigreringer fram mot oktober 2016 Endelig (delta)migrering til Elhub produksjon 30. september til 3. oktober 2016

73 Plan for ekspertgruppemøtene Dato Forberedelse ekspertgruppemøte Tema ekspertgruppemøte Oppgave pilotgruppe Leveranse Bakgrunnsinfo Egnethet som pilotaktør Strategi, plan og migreringsfiler Pilotgruppe Filbeskrivelser og eksempler. Migreringsfiler; format og Oppstart "pilotgruppe" relasjoner. Personvern og databehandling QA filbeskrivelser Datarelasjoner på tvers. Eksterne reg. Personvern. Presentere uttrekk basert på v0.9 Filbeskrivelse og eksempelfiler som versjon Tbm. med mangler i data og/eller relasjoner på v0.9. Høring/konsolidering filformater. Sikkerhet i behandling av filer (Personvern) for midl. løsning Vurdere sentrale versus desentrale valideringsverktøy. Intro migreringsprosess. Desentral og sentral validering Tbm på struktur for validering. Infrastruktur for migrering. Vurdere infrastruktur ift nøkkel/sikkerhet Sikkerhet og nøkkeladministrasjon Erfaringer med infrastruktur. Sjekke muligheter endringer i egne Migreringsprosess. - kunde, målepunkt, måleverdier Revisjon av filformater og -beskrivelser Foreløpige erfaringer Revisjon formater og innhold Vurdere migreringsplan utfra egen organisasjon sine behov og muligheter Fastsette format og data. Videre arbeid. Komplettering av utestående. Gjennomføre datauttrekk med desentral validering. Etablere infrastruktur (pilot) for migrering, inkl. nøkkeladministrasjon. Egne planer for migrering, inkl. leverandørers deltagelse. Revidert plan for migrering - Filbeskrivelse og eksempelfiler som versjon Fullført teknisk spesifikasjon av filer og regler for migrering - Fullført kravspec for migreringsverktøy Beskrivelse av infrastruktur v0.5 Beskrivelse av infrastruktur v0.9 Migreringsplan v0.8 Filbeskrivelse og eksempelfiler som versjon 1.1 Beskrivelse av infrastruktur v1.0 Migreringsplan v1.0

74 Dataelementer fra nettselskap/kraftleverandør

75 Hvorfor filer? DB ETL DB

76 Hvorfor filer? Aktører Grid owner Sikkerhetssone DB DB SDV Power supplier DB DB SDV Analyse verktøy Migrerings DB Elhub DB Other DB DB SDV

77 Filformat Semikolon separert liste (SDV fil) Kodesett UTF-8 Velkjent og enkelt format Mye brukt i migreringsverktøy Liten overhead Mulig utfordring: Sammenstille data fra ulike systemer til en fil, på tvers av systemer og leverandører.

78 Elhub specification of migration files Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

79 Funksjonelt: Kap 3 Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

80 Funksjonelt: Kap 3

81 Syntaks: Kap 4 Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

82 Syntaks: Kap 4 ebix enums UN/CEFACT enums EDIEL enums UTC ISO dato, landskode, WGS84(dec) float(8,5) float(8,5) GS1: GSRN, GLN

83 Syntaks: Kap 4 Dataelement Kortnavn Obligatorisk Typenavn Gyldige verdier Eksempel

84 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

85 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Feltnavn: Kortnavn som du finner i eksempelfilene Feltnavn: Kortnavn som du finner i eksempelfilene Referansebeskrivelse: Uttrykk som definerer referansen

86 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

87 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Feltnavn: Kortnavn som du finner i eksempelfilene Aktør: Netteier eller kraftselskap Filnavn: Hentet fra eksempelfilene Referansebeskrivelse: Uttrykk som definerer referansen Referert felt: Kortnavn som du finner i eksempelfilene

88 Offentlige registre / masterdata: Kap 6 Funksjonelt: Kap 3 Syntaks: Kap 4 Relasjoner innad i enkeltfiler: Kap 5 Relasjoner på tvers av filer: Kap 5 Eksterne registre / masterdata: Kap 6

89 Offentlige registre / masterdata: Kap 6 Statens Kartverk (Matrikkelen): Adresserelatert informasjon Posten: Postnummer, Poststed, postboks o.l. GS1: Målepunkt (GSRN) og aktører (GLN) Folkeregisteret: Fornavn + Etternavn + Fødselsnummer Enhetsregisteret: Organisasjonsnummer Merverdiavgiftsregisteret: MVA? Toll- og avgiftsdirektoratet: Elavgift? NVE? Skattedirektoratet?

90 Offentlige registre / masterdata : Kap 6 Nettområde: NBS prosjektet Aktørinformasjon: Statnett

91 Pause

92 Inndeling i grupper for migrering og testing

93 Spørreundersøkelse til bransjen

94 Oppsummering og videre arbeid

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 16. Oktober 2014 Agenda og introduksjon Dagens agenda Status hjemmelekser Valg av pilotaktører Pilotenes oppgave høsten 2014 Agenda ekspertgruppemøte 16.10.2014

Detaljer

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.03.2015 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014 Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test Oslo 18. November 2014 Agenda ekspertgruppemøte 18.11.2014 9:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Spørreundersøkelsen 10:00-10:30 Informasjon fra Elhub-prosjektet

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Statnett Kapittel 2 Kapittel Statnett INNHOLD Avregningsansvarlig 2014 side 4 Balanseavregning side 6 Elhub side 12 Systemstøtten for Ediel side 16 Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012 Avregningsansvarlig Virksomhets rapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 1 2 Virksomhetsrapport 2012 INNHOLD Avregningsansvarlig 2012 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Frank Vikingstad Hva er det SYSCO har som ikke de andre har?

Frank Vikingstad Hva er det SYSCO har som ikke de andre har? Frank Vikingstad Hva er det SYSCO har som ikke de andre har? Kort om SYSCO Fullservice IT selskap etablert i 2004 Kontinuerlig og positiv vekst, ca. 100 ansatte Driftstjenester, applikasjonsutvikling,

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

VURDERING AV ALTINN II-

VURDERING AV ALTINN II- VURDERING AV ALTINN II- PLATTFORMEN FOR NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET RAPPORT NR. 2011-1239 REVISJON NR. 1.1 DET NORSKE VERITAS Innholdsfortegnelse Side 1 INTRODUKSJON... 3 2 BAKGRUNN FOR EVALUERINGEN...

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer