Bruktbilkonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruktbilkonferanse 20.11.12"

Transkript

1

2

3 # utfordring 5 år tilbake: BruktBil07 7 av 10 kunder velger å kjøpe bruktbil privat, selv om de egentlig ønsker å kjøpe hos merkeforhandler. Privatomsetningen øker kraftig og merkeforhandlerne er bruktbiltaperen. Merkeforhandlerne taper terreng på Finn.no fordi man ikke får synliggjort fordelene ved å handle hos merkeforhandlere.

4 BruktBil07 fastslo følgende: Merkeforhandlerne må etablere felles strategi for å kunne løse felles utfordringer! System Prosess Mennesker

5 Historisk vendepunkt En samlet bransje var misfornøyd med utviklingen og ikke minst den store reklamestøyen som hadde preget merkeforhandlernes bruktbilprospekter på Finn.no. Det var bred enighet om hovedutfordringene og det ble reist felles krav om tiltak og endringer på BruktBil07 På denne bakgrunn ble Bransjegruppe Internett raskt etablert med alle sentrale aktører som deltagere; felles forum for bransjen / merkeforhandlere Vi formaliserte samarbeidet med bransjeplattformen CarWEB BilNorge, som ble invitert inn i gruppen spesielt som teknisk/teknologiske rådgivere Gruppen fikk nødvendig mandat fra NBF, B.I.L., merkeforeninger og flertallet av merkeforhandlerkjeder Pri 1: Gjennomføre tiltak som gir forbrukeren muligheter til å se merverdien av å handle hos merkeforhandler at fortrinn skal synliggjøres; Konkurranse på like vilkår Den som kødder med en av dere kødder med oss alle

6 Og slik så det ut inne på våre prospekter

7 Målsetninger for arbeidet i 2007 Sikre konkurranse i markedet for bruktbilannonsering (Utfordre Finn.no sitt monopol i markedet) Sikre merkeforhandlere konkurranse på like vilkår med andre aktører i markedet (ikke minst på Finn.no). Rene prospekter i vår virtuelle butikk Full servicehistorikk Tilstandsrapport og evt. overordnet gradering av tilstand 5 års reklamasjonsrett (jfr. Forbrukerkjøpsloven) Bruktbilgaranti (ut over forbrukerkjøpsloven) Merkeforhandler må komme klart frem både i lister og inne på prospektet Prisposisjonering inkl. avgifter To sett hjul inkl. i prisen Fokus på egen finansiering og forsikring Lokal markedsføring vs. nasjonal markedsføring LiF (Livstidskunden i fokus) - meglingsnettverk Link til egne hjemmesider for dybdeinfo

8

9

10 Verdikjeden for bil BI valgte å utvide arbeidsområdet til å gjelde alle områder med grensesnitt mot bil og internett (langt fra bare bruktbil), selv om bruktbil er og vil forbli kjerneområdet for vårt arbeid Vi har påtatt oss rollen å være overvåkningspoliti m.h.t. hva som rører seg i bransjen og på nettet både nasjonalt og internasjonalt Med bakgrunn i stadig mer pressede marginer har vi vært spesielt opptatt av aktører som intervenerer bransjens verdikjede ofte uten å tilføre noen som helst merverdi for kunden ofte tvert om Men vi er like opptatt av at alle aktører skal følge både norsk lovgivning og etiske normer for forretningsførsel og markedsføring Vi har jobbet med systemutvikling og felles systemplattform, prisverktøy, markedsverktøy, takstløsninger og ny tilstandsrapport Utledet av samarbeidet har vi dessuten etablert et profesjonelt bilauksjonsselskap eiet av sentrale deltagere i BI; Autoringen AS I grensesnittet mellom OOBF og BI har vi også tatt flere bransjepolitiske initiativ, som blant annet;. Initiert revisjon av leasingavtaler salgs- og leveringsbetingelser Sammen med Eilert Molstad vant vi frem med vårt syn på moms på provisjoner (finans/forsikring) og sparte de impliserte bransjene for noen hundre millioner kroner Og vi minner igjen om viktigheten av å sikre refusjon av avgifter ved eksport av brukte biler fra Norge (Europas søppelkasse) hvor Norges praksis åpenbart er i strid med EUs fire friheter; fri flyt varer osv.

11 Verdikjeden for bil Vi har systematisk jobbet for å sikre plattformens rolle som samlende faktor (fordi; fellesskap og samhandling gir styrke) og har bidratt til viktige forbedringer på en rekke vitale områder, men en utfordring har selvfølgelig vært (og er fortsatt) å formidle årsak, bakgrunn, tiltak, endringer og forbedringer til hele bransjen Flertallet har fortløpende opplevd endringene, men aner nødvendigvis ikke hvor de kommer fra og hvem som har initiert de? Gjennom et stadig tettere samarbeid med NBF håper vi at dette vil endres over tid at viktig info raskere når frem til de det gjelder Vårt samarbeid med Finn.no har også kontinuerlig forbedret seg tross stadige små og store tilbakeslag, ikke minst med bakgrunn i deres mer eller mindre bevisste personalpolitikk; behov for kontinuerlig voksenopplæring (stadig nye ambisiøse, men akk så kunnskaps-og historieløse mennesker i ledelsen m.h.t. bilbransjen). Men, vi har oppnådd radikale forbedringer (mer enn 40 endringer); klarere og mer enhetlige kjøreregler, synliggjøring av de forskjellige aktørers konkurransefortrinn (konkurranse på like vilkår), hvilket ikke minst har vært positivt for forbruker (og derved for Finn.no) Ikke desto mindre har det kontinuerlig vært jobbet med å finne frem til aktører som kan gi Finn.no reell konkurranse

12 Villfarelse om kompleksitet Mange aktører tror at bilbransjen og eiendomsmeglerbransjen har samme kompleksitet og behov for løsninger, og kan håndteres på samme måte : Da tillater jeg meg å minne om at eiendomsmeglerbransjen ikke er: Selgere, men meglere Ansvarlig for å håndheve og utøve produsentgaranti eller annen garanti Ansvarlige for restverdigaranti Tar ikke brukte objekter i innbytte Ansvarlig for løpende vedlikehold og alle former for reparasjon av og servicetilbud til objektene Ansvarlig for et helhetlig tilbud i hele verdikjeden for salgsobjektene Men, alt dette -og mer til -er bilbransjen...!!

13 Verdikjeden for bil Så langt har det vært lite konsistens og kraft i potensielle konkurrenter og alle har i større eller mindre grad trynet På denne bakgrunn er vi selvfølgelig glade for og ikke så lite spente når det gjelder Amedia (det sammenslåtte A-Pressen og Edda Media) sin presentasjon senere i dag Ikke bare bransjen, men i særdeleshet Finn.no vil ha godt å bli utfordret av reell konkurranse. Ingen blir spesielt gode av monopol. Vi har jobbet med kontinuerlig utvikling av bransjeplattformen og utvikling / implementering av CarWEB2 spesifisert av bransjen selv (mer info senere). Og til de som benytter alternative publiseringsløsninger, eller kun benytter CarWEB til publisering av bruktbiler vil jeg si: Sørg for å optimalisere bruktbilprosessene før dere settes sjakk matt! Det har blitt tatt en rekke initiativ for å sikre nødvendig kompetanseutvikling i bransjen både gjennom lokale, regionale og nasjonale opplegg ikke minst gjennom nasjonale bruktbilkonferanser Man har valgt å hoppe over årets nasjonale konferanse, men vil komme meget sterkt tilbake neste år (BruktBil13; 6.-7.november 2013), og derfor har vi kompensert med denne konferansen

14

15 Fortsatt en vei å gå Selv om vi jobber målrettet med tiltak for forbedring, løper utviklingen så raskt om dagen at vi knapt nok kan holde tritt Og selv om Norge i alle sammenhenger er annerledeslandet kan vi ikke skjerme oss fra et transparent marked (også internasjonalt) Europa flommer (som Jarle nevnte innledningsvis) over av nye og nyere biler med kort vei til Norge, samtidig som bilsalget i hele Europa har stupt til det laveste nivået på mer enn 20 år, og forventes å vare i 5 (?) år hvilket selvfølgelig får konsekvenser for også oss i lille Norge I en rykende fersk undersøkelse fra Tyskland (Commerz Finanz) sier 75% av potensielle tyske nybilkunder at de vurderer å utsette kjøpet Parallelt ser vi at stadig nye konsepter, initiativ og aktører fortløpende etableres i det norske markedet, og selv om flertallet nødvendigvis ikke vil lykkes, vil de kortsiktig kunne virke svært forstyrrende Evne til rask omstilling og tilpasning samt 360 graders håndtering av bruktbil (strategisk og økonomisk) er hovednøkkelen til vellykket bilforhandlerdrift både på kort og ikke minst på lengre sikt! Det aller viktigste kriterium for suksess er toppledelsens engasjement, kunnskaper og strategiske forståelse for bruktbilområdet Vi trenger radikale operasjonelle og strategiske endringer dersom vi skal sikre vår posisjon og ikke skal ende opp som reaktive underleverandører til andre offensive, kapitalsterke verdikjedeaktører

16

17 Bl.a. gjenstår mye arbeid for å rydde opp på Finn.no. F.eks tydeligere kategorisering (meglere/formidlere) osv.

18 På agendaen for møte i BI 7.november 2012 sto følgende saker: Nye aktører entrer verdikjeden KVD (Kvarndammen/auksjon) under etablering / jakter på merkeforhandlernes data Lendo (Schibsted-eiet låneformidler) etablerer seg i Norge fra nyåret (?) Status penger.no (forsikring etc.) Status NAF Prosjekt NAF-Test/gjenkjøpshåndtering NBF Tilstandsrapport Nye stunt for etablering av Anbudsportalen (Buskerud / Østfold)... Status Finn.no Kriterier for kategorier, leasing etc Prosess for last/buss/nyttekjøretøyer / status Status/prosess/møter i arbeidsgruppe innspill Bilundersøkelsen 2012 Alternativer til Finn.no blant annet status bilvertikal Amedia Status CARWEB2 / moduler NBF Prisverktøy CarWEB2 (og BUStakst2) for nyttekjøretøy (last/buss etc.) / ref.mascus etc. Status NBF Tilstandsrapport + synliggjøring av NBF medlemskap (Finn.no, BilNorge.no) Hvorfor velge NBF-forhandler (info som skal inn på bl.a. Finn.no) BruktBil13 (6.-7.november) faglig arr.komite / fokusområder for konferansen Regional bruktbilsamling Oslo/Akershus i regi av OOBF (regionale problemstillinger). Restverdiprosjektet status og fremdrift Eventuelt (Gjensidiges portefølje??)

19

20

21 Og vi er i meget godt (og interessant) selskap!

22

23

24

25

26 Bransjeplattformen Utviklet i tett samarbeid med bransjen opp mot Finn.no siden 1999, og andre portaler (A-Pressen,Hjemmet Mortensen m.fl) siden En felles plattform gjør det vesentlig enklere å få til forbrukervennlige endringer på portalene på Internett og sikre konkurranse på like vilkår. Mulighetene i plattformen sto helt sentralt da bransjen ba Finn om å rydde opp fra 2007 og fremover.

27 Bransjeplattformen Mye takket være bransjen/bransjegruppe Internetts arbeide -hvor plattformen har blitt benyttet som «teknisk rambukk» -så fremstår Finn.no i dag mye mer ryddig, forbrukervennlig og profesjonell enn tidligere. Resultat : Finn skiller seg nå faktisk positivt (på en del viktige områder) fra aktører som ikke følger med i timen (og det er ganske mange).samtidig er det på noen områder en vei å gå Styrken i plattformen er der som følge av bransjens store oppslutning og bruk, samt at den tekniske oppbyggingen er helt unik. Det er lagt ned svært mye krefter og flere 10-talls millioner i utviklingen av den tekniske løsningen. Dette har resultert i en plattform og et bransjesamhold på området bruktbil som vekker internasjonal oppmerksomhet.

28 Bransjeplattformen før og nå Fra 1999 / CARWEB GENERASJON 1 -> CARWEB1 Publisering til flere portaler med valgfrihet for den enkelte forhandler Felles «plugin» til «vilkårlige» økonomi- /salgsstøttesystemer. Integrasjon : lagerstyring/ prisendringer.

29 Bransjeplattformen før og nå Fra 2011 / CARWEB GENERASJON 2 > CARWEB2: Full støtte for håndtering av bruktbilkretsløpet -inklusive publisering Bruktbilprosess integrasjonsmulighet mot andre systemer Forhandler styrer fortsatt hvor hvor man vil være, full valgfrihet blant de løsninger som er etablert / som blir etablert fremover i tett dialog med bransjen.

30 Bransjeplattformen før og nå Sanntidsløsning for en hel bransje.. CARWEB2 jobber i «sanntid» - HELT NYE MULIGHETER Samarbeidsløsninger kan raskt gjøres tilgjengelig for alle NBF forhandlere Eksempel: NBF medlemskap m/reell substans gjennom flagging av NBF Tilstandsrapport Alle NBF forhandlere med CARWEB2 som flagger at de har NBF Tilstandsrapport får nå automatisk flagget sitt NBF medlemskap på Finn.no. NBF forhandlere med CARWEB1 får også flagget dette, men mange henger etter grunnet eldre teknologisk løsning/manuelle prosedyrer for oppgradering.

31 Bransjeplattformen før og nå Eksempel (løsning til vurdering NBF/NAF/Sentinel/BUS) : Mulighet til å bestille NAF-Test direkte fra CARWEB2 for smidig gjenkjøpshåndtering, intern prosess og sluttføring av NBF Tilstandsrapport Eksempel : MultiPORTAL overføringsløsning. Så langt etablert mot Finn.no. Når du nå endrer informasjon om bilen, skjer oppdateringen på Finn.no i løpet av sekunder eller minutter. Tidligere tok dette gjerne ett døgn. Effekt er bedre arbeidsflyt/spart tid, raskere markedseffekt etter tiltak, raskere salg/redusert ståtid

32 Bransjeplattformen før og nå Eksempel : Lagerdeling i «sanntid» FASE1 : Informasjonsdeling for biler på lager (egen org/forhandlerkjede) samt mulighet til å kopiere bildata FASE2 (2013) : Full deling av biler i hele bruktbilkretsløpet for egen org/forhandlerkjede, samt logistikk for UTLÅN og INTERNSALG på tvers av avdelinger. FASE3 (2013) : Deling av biler på lager mellom samarbeidende forhandlerstrukturer, mot oppkjøpere med mer. «Ehandelsløsning» for EKSTERNSALG inkl. digitale B2B kontrakter. Pris-og markedsverktøy : Mulighetene øker i takt med at stadig flere kommer på CARWEB2

33 Bransjeplattformen før og nå Når løsninger er utviklet kan de med den nye teknologien i CARWEB2 nå gjøres tilgjengelig for alle NBF forhandlere tilnærmet samtidig. Til sammenligning må man i dag i Sverige koorinere svært mange forskjellige leverandører til å gjøre de samme tilpasningene for å få til tilsvarende endringer. Derav har vi sett interesse fra MRF og andre med ønske om tilsvarende plattform i Sverige. Dette skal vi sammen være veldig stolte av!

TEKNISK ARRANGØR: Velkommen!

TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! Velkommen! Cathinka Skotvedt Sundling TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! John Fiskvik TEKNISK ARRANGØR: Og takk! Takk til alle de som har gjort samlingen mulig: Styringsgruppen for

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hvorfor er vi her? John Fiskvik

Hvorfor er vi her? John Fiskvik Hvorfor er vi her? John Fiskvik Stadig raskere og mer dramatiske endringer i rammebetingelser preger og driver utviklingen innen alle deler av verdikjeden for bil og bilsalg Vi må forberede oss på en

Detaljer

Kl.14.00 CarWEB2: et kvantesprang

Kl.14.00 CarWEB2: et kvantesprang Kl.14.00 CarWEB2: et kvantesprang Norske merkeforhandlere har via de årlige BruktBilkonferansene etterspurt blant annet mer avansert, men også mer brukervennlig systemstøtte tilpasset dagens marked (som

Detaljer

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen Optimalt bransjesamarbeid Stig Morten Nilsen Dette er NBF i dag Norges bilbransjeforbund er organisasjonen for de seriøse og profesjonelle aktørene i norsk bilbransje NBF representerer : Antall bedrifter/medlemmer

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED EN RAPPORT OM IKT-UTFORDRINGER NÅR DET NORSKE KRAFTMARKEDET ENDRES MARS 2014 RRev. 1.1 Denne rapporten er utarbeidet av Radar Ecosystem Specialists AB på oppdrag fra Tieto. Rapporten

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014. Stig Morten Nilsen

OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014. Stig Morten Nilsen OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014 Stig Morten Nilsen Gratulerer til Oslo og Omegn Bilbransjeforening med engasjementet og oppmøtet her i dag. Noen aktuelle områder på NBFs agenda innenfor bilsalg

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer