Bransjegruppe Internett konvertering til Faggruppe Bil i NBF aktuelle saker på agendaen v/john Fiskvik og Kristin Guttormsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bransjegruppe Internett konvertering til Faggruppe Bil i NBF aktuelle saker på agendaen v/john Fiskvik og Kristin Guttormsen"

Transkript

1 Bransjegruppe Internett konvertering til Faggruppe Bil i NBF aktuelle saker på agendaen v/john Fiskvik og Kristin Guttormsen

2 For å forstå hvor man skal, må man faktisk vite hvor man kommer fra

3 Hovedutfordring bruktbil av 10 kunder velger å kjøpe bruktbil privat eller hos bruktbilhandlere, selv om de egentlig ønsker å kjøpe hos merkeforhandler. Privatomsetningen øker kraftig og merkeforhandlerne er bruktbiltaperen. Merkeforhandlerne taper terreng på Finn.no fordi man ikke får synliggjort fordelene ved å handle hos merkeforhandlere.

4 Våre prospekter på Finn.no så den gang ut som et reklamevindu for våre konkurrenter og det var umulig å synliggjøre våre fortrinn

5 BruktBil07 fastslo følgende: System Merkeforhandlerne må Prosess etablere felles strategi Mennesker og felles plattform for å kunne løse felles utfordringer! (raskest mulig fra ord til handling ) Bransjegruppe Internett ble etablert med utgangspunkt i sentrale aktører blant norske merkeforhandlere og importører

6 Og hva har skjedd siden starten i 2007? Stor og stadig økende aktivitet i Bransjegruppe Internett (årsverk) En rekke tiltak er gjennomført for å «endre spillereglene» til fordel for merkeforhandlere (blant annet; konkurranse på like vilkår = mulighet til å synliggjøre fordelene ved å handle hos merkeforhandler), tilstandsrapport, systemutvikling, rutiner/standarder, CarWEB2 osv., men også vesentlig bedre løsninger for forbruker! Svakheter er gjort til styrke, og trusler til muligheter Høyere pris er gjort til et konkurransefortrinn og vi skiller oss nå klart fra privatmarkedet og annet bruktbilutsalg med lavere kostnadsbase (bidratt til at nærmere 50 forbedringer på Finn.no er gjennomført) Vi har etablert faktisk/strategisk innflytelse over Finn.no vi har overtatt initiativ og styring (etablert samarbeidsavtale NBF/FINN). Sentrale målsetninger er blant annet å sikre merkeforhandlernes posisjon i verdikjeden for bilsalg og bidra til fokus på livstidskunder Effektivt bidratt til å stoppe flere satsninger på portaler for nybil og vi har svekket (og til dels stoppet) en rekke anbudsportaler Engasjert i årlige bruktbilkonferanser, reviderte leasing kontrakter, restverdiprosjekt, bruktimport (alternativ beregning), reeksport osv. Primært jobbet med fokus på og utvikling av bruktbilområdet for merkeforhandlere (prosesser, tilstandsrapport osv.), men også andre deler av verdikjeden innen bilsalg, finans, forsikring og ettermarked

7 Og hva er aktuelt på dagsorden i disse dager? Versus FINN: Innstramning av annonseregler (mange aktører har spesialisert seg på brudd og/eller omgåelse av regelverket på en rekke områder; biler i utlandet osv.) Innskjerping av konsekvenser for brudd på annonseregler Fortsatt opprydding i salgsformer (i dag er fortsatt alle salgsformer som eksempelvis leasing innordnet under «biler til salgs») Sviktende effekt av merkevareannonsering på FINN (Google Analytics viser dramatisk svikt i antall klikk pr. krone annonsert på FINN skyldes overgang til mobil/tablets?!) Preferert finans og forsikringspartner (ny løsning) Generelt sørge for at merkeforhandlernes interesser ivaretas spesielt for nye løsninger på mobil og tablets Endringer og tilpasninger lastebil og buss (NBF) Utvikling og implementering dynamisk prising Bruk av video i annonser Transparent og konsistent prising (må bl.a. inneholde alle avgifter etc.) Begrense/stoppe kilometerjuks og bevisst feilinformasjon

8 Og hva er aktuelt på dagsorden i disse dager? Generelt: Prinsipper i forbindelse med mislighold av serviceforpliktelser i forbindelse med leasing og garantert restverdi (konsekvens av bortfall garanti: 6 % av salgspris vs. 10 % av gjenkjøpspris) Det arbeides nå med et nytt prosjekt innen korttidsleie for å kvalitetssikre og samordne prinsipper for avtaleverk (altså ikke selve betingelsene men prinsippene ): Volum, prisstruktur, betaling, gjenkjøp/restverdi, normal/unormal slitasje, service, skadeutbedring samt avvikshåndtering Generell restverdiutvikling (prising, risiko, el-biler etc.) Alternativ beregning av engangsavgift samt reeksport av brukte biler (pådriver/ressursallokering ledes/drives av NBF) Løpende oppfølging verdikjedeaktører: / / DNB Bilabonnement / BilDeal osv. Fortløpende oppfølging CarWEB2, tilbuds- / kontraktsløsning etc. Planlegging av BruktBil15 + endags bruktbilsamling høsten 2014 (?) Oppfølging og utvikling av Autoringen (bilauksjon prioritert merkeforhandler) økende andel av det profesjonelle markedet Fortløpende overvåke og følge nasjonale og internasjonale trender

9 Hvor går veien videre?? Når vi i 2007 etablerte Bransjegruppe Internett sørget vi for mandat både fra NBF, B.I.L., fra merkeforeninger og de største kjedene for å sikre nødvendig «maktposisjon» og gjennomslagskraft Men, av forskjellige årsaker holdt vi den gang NBF på armlengdes avstand (ikke minst for å sikre operasjonell kraft samt effektive og i noen grad «utradisjonelle» virkemidler) I stadig økende grad har vi engasjert «nye» NBF og involvert de i aktuelle saker og i arbeidet på dette svært viktige fag- /forretningsområdet (de siste to årene fast deltagelse i BI) Gledelig og inspirerende å se at NBF i stadig økende grad har gjort våre «kampsaker» til sine på området Samhandlingen har nå kommet så langt at vi nå har initiert en fullt ut formell forankring av gruppen i forholdet til NBF På denne bakgrunn har vi enes om at gruppen forankres i NBF som «Faggruppe Bilsalg» (fortsatt med hovedvekt på bruktbilområdet).

10 Hvor går veien videre?? Dette betyr at NBF v/forbundsstyret har utpekt en egen fagansvarlig for området (Kristin Guttormsen) og at NBF i økende grad vil overta hele ansvaret Forbundsstyret har utpekt 6 bilforhandlerrepresentanter til faggruppen, og B.I.L. har utpekt 1-en. Kjell Rese BOS, Erik Staavi Møller Bil, Knut Karlsen Toyota Oslo, Rune Hegstad RSA Bil, Trond Sjøholt Kverneland Bil, Hallvard Vikeså Bavaria (i tillegg til undertegnede!!). Jarle Marki, Harald A. Møller er utpekt som B.I.L. sin representant Ved behov vil det fortløpende etableres prosjektgrupper og det vil utpekes arbeidsgruppe for oppfølging av FINN etc. Gjennom 2014 vil Bransjegruppe Internett gradvis overføre oppgaver og prosesser til NBF, og de mest sentrale deltagerne i Bransjegruppe Internett er også sentrale i den nye faggruppen (sikrer nødvendig kontinuitet) Fag- og forretningsområdet bruktbil / bilsalg / verdikjede vil ikke bli mindre viktig i tiden fremover!

11 Og hva har Oslo og Omegn Bilbransjeforening på «plakaten» for øvrig i 2014?

12 Hva har vi på programmet i 2014?? Fortløpende aktuelle saker / styremøter / generell medlemsservice / tett kontakt og dialog med NBF på alle områder (vi forsøker å bidra til å sette agendaen?!) Medlemsrekruttering (er nå i overkant av 200 medlemmer i Oslo og Omegn) Planlegging av medlemsmøter og muligens regionmøter 2.halvår Regional bruktbilsamling oktober/november (korttidsleie, restverdiutvikling etc.) starter også planlegging av BruktBil15 (høsten 2015) Aktiv deltagelse i prosjekter / faggrupper NBF (skade/lakk, bilavgifter, smart repair, bilsalg og bruktbil, rekruttering, nyttekjøretøy osv.) samt f.eks. deltagelse i planlegging av Servicemarked oktober Styringsgruppe og arbeidsgruppe elektroniske lærebøker for bilfagene # Styringsgruppe og arbeidsgruppe Bilbransjens Kurs og Kompetansesenter Utviklingsgruppe UDE i Oslo (basert på samarbeidsavtale) og prosjekt for rekruttering tunge kjøretøyer i samarbeid med Akershus fylkeskommune Tett samarbeid med og oppfølging av OBOA prosess for ytterligere kontroll (ansvarlige for landskonferansen for opplæringskontorer i bilfag juni 2015) Bransjegruppe Internett -> prosess konvertering til Faggruppe Bil i NBF Prosess for fusjon Oslo og Omegn BF og Romerike BF til Oslo og Akershus BF Fremtidig organisering av lokalforeningen, og generell drift av lokalforeninger (initiativ for endring av NBFs vedtekter for bedre kontroll og styring) Kamp mot useriøse og uautoriserte aktører (trenger fortløpende tips) Og mange av disse sakene står på agendaen for styremøte i foreningen i dag kl (og noen til )

13 «Og sånn går nå dagan» Men, er det noe som mangler?? Noe annet vi burde jobbe med??

14 Takk for i dag og vel «hjem»! Og etter hvert: GOD FERIE!

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 # utfordring 5 år tilbake: BruktBil07 7 av 10 kunder velger å kjøpe bruktbil privat, selv om de egentlig ønsker å kjøpe hos merkeforhandler. Privatomsetningen øker kraftig og merkeforhandlerne er bruktbiltaperen.

Detaljer

TEKNISK ARRANGØR: Velkommen!

TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! Velkommen! Cathinka Skotvedt Sundling TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! John Fiskvik TEKNISK ARRANGØR: Og takk! Takk til alle de som har gjort samlingen mulig: Styringsgruppen for

Detaljer

Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona 22.-23.januar 5-fem styremøter + to dagers

Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona 22.-23.januar 5-fem styremøter + to dagers Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona 22.-23.januar 5-fem styremøter + to dagers strategikonferanse med tillitsvalgte og NBFs ledelse Bred deltagelse

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Dagens agenda Kort info om aktuelle saker på agendaen for Oslo og Omegn Bilbransjeforening Kommentarer til Konkurransetilsynets rapport Din bil ditt verkstedvalg Generelt blikk på servicemarkedet i Oslo

Detaljer

OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014. Stig Morten Nilsen

OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014. Stig Morten Nilsen OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014 Stig Morten Nilsen Gratulerer til Oslo og Omegn Bilbransjeforening med engasjementet og oppmøtet her i dag. Noen aktuelle områder på NBFs agenda innenfor bilsalg

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 Ville du la denne mannen bestemme restverdiene dine? Eller disse??? Utvikling og risiko de nærmeste årene?? Restverdivolum og risiko øker i et tempo vi aldri har sett tidligere. Og det er mange forhold

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder

Detaljer

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!!

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!! EPILOG restverdier Trenden går i økende grad fra eie til leie enda raskere enn tidligere antatt dette betyr at «noen» i økende grad må garantere restverdi Forutsatt riktig restverdinivå og godt kalkulert

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 Program (med ca.tider) 10.00 Åpning ved styreleder Jarle Viuls, Oslo og Omegn Bilbransjeforening 10.15 Aktuelle saker på agendaen i Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformen, ved daglig leder John

Detaljer

Hvorfor er vi her? John Fiskvik

Hvorfor er vi her? John Fiskvik Hvorfor er vi her? John Fiskvik Stadig raskere og mer dramatiske endringer i rammebetingelser preger og driver utviklingen innen alle deler av verdikjeden for bil og bilsalg Vi må forberede oss på en

Detaljer

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen Optimalt bransjesamarbeid Stig Morten Nilsen Dette er NBF i dag Norges bilbransjeforbund er organisasjonen for de seriøse og profesjonelle aktørene i norsk bilbransje NBF representerer : Antall bedrifter/medlemmer

Detaljer

Medlemsmøte 12.oktober 2010

Medlemsmøte 12.oktober 2010 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 12.oktober 2010 Rica Helsfyr Hotel Medlemsmøte 12.oktober 2010 Velkommen orientering/aktuelle saker fra foreningen Meca Norge v/frode Martinussen

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2012 0 TRØKK! 2011 handlet om modernisering. Arbeidet fortsatte inn i 2012. Men fjoråret var fremfor alt et år med trøkk. Medlemsrekruttering,

Detaljer

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015 Oslo og Akershus Bilbransjeforening Bilbransjedag12. mai 2015 Fagavdelingen i NBF Prioriterte oppgaver i 2015 Faggruppe Bilsalg Digital kunnskap og innsikt Samarbeid med Finn.no Trendrapport Bruktbil15

Detaljer

Kl.14.00 CarWEB2: et kvantesprang

Kl.14.00 CarWEB2: et kvantesprang Kl.14.00 CarWEB2: et kvantesprang Norske merkeforhandlere har via de årlige BruktBilkonferansene etterspurt blant annet mer avansert, men også mer brukervennlig systemstøtte tilpasset dagens marked (som

Detaljer

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2009 Norges Bilbransjeforbund Innhold 1. Milepæler i 2009 side 3 2. Organisasjon side 4 3. Bransjeseksjonen side 5 4. Arbeidsgiversaker/forhold side 10 5. Kompetanseseksjonen side 10 6. HMS

Detaljer

Hva påvirker verditapet på gjenkjøpsporteføljen, og hva kan gjøres for å best mulig annenhåndsverdi på brukte biler? Trond Sjøholt

Hva påvirker verditapet på gjenkjøpsporteføljen, og hva kan gjøres for å best mulig annenhåndsverdi på brukte biler? Trond Sjøholt Hva påvirker verditapet på gjenkjøpsporteføljen, og hva kan gjøres for å best mulig annenhåndsverdi på brukte biler? Trond Sjøholt Forutsetninger Jeg har konsentrert meg om hvordan en forhandler direkte

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser?

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? 1. Hvilke konsekvenser vil nye og utvidede finansieringsløsninger og garantiordninger ha for bruktbilvirksomheten i fremtiden? 2. Alle importører har lansert

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2010 Innhold Milepæler Side 3 1. Organisasjon Side 4 2. Juridisk avdeling Side 5 3. Ettermarkedsavdelingen Side 8 4. Informasjonskanaler Side 15 5. Bilavgiftene Side

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål

Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål NFT 4/1997 Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål av konsernsjef Åge Korsvold, Storebrand Åge Korsvold Det er økt interesse for forbrukerpolitikk mot finansielle tjenester både i media, hos myndigheter

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer