Landsgildeting 2013: Protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsgildeting 2013: Protokoll"

Transkript

1 St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2013: Protokoll PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET juni 2013 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Quality hotell og resort Skjærgården, Bamble. Deltakere. Delltakerne fordelte seg slik: 41 gilder var representert med 42 delegater. 6 medlemmer av Landsgildeledelsen med stemmerett, og 1representant for NSF og 1 for KFUK- KFUM uten stemmerett 5 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget (1 med dobbeltrolle) 6 distriktsgildemestere (2 med dobbeltroller) 60 ledsagere, 1 gjest fra Danmark og 3 fra Norge Ca 40 gode hjelpere fra det arrangerende gildet. Fra gildekontoret møtte sekretær Ivan Chetwynd. Inviterte gjester: Representant for ordførere i Porsgrunn og Bamble kommuner: Truls Nordby Internasjonal sekretær for St Georgs Gildene i Danmark Anne Haastrup-Nielsen. Visespeidersjef i Norges speiderforbund May-Britt Roald og landsstyremedlem Hanne Mette Lundberg De norske gjestene var bare til stede under åpningen og lunsjen. Stemmeberettigede representanter: Ved landsgildetingets start var det 58 stemmeberettigede representanter Fra Landsgildeledelsen: Karin R. Thompson, Landsgildemester Trond Walstad, Viselandsgildemester Thormod Myhre, Landsgildekasserer Vivi Heine-Hansen, Styremedlem Vibeke Gordner, Styremedlem Inger Merli, Styremedlem Christen A. Larsen, Representant for Norges Speiderforbund (ikke stemmerett) Dag Espolin Johnson, Representant for Norges KFUK-M speidere (ikke stemmerett) Ivan Chetwynd, Landsgildesekretær (ikke stemmerett) 1

2 Innvalgte medlemmer av Landsgildetinget: (Anne Kristin Fegth, Molde, også distriktsgildemester) Betten Gundersen, Jessheim Harald B. Pettersen, Hamar Jan K. Svendsen, Molde Bjørg Walstad, Oslo Distriktsgildemestere: Anne Kristin Fegth, Distrikt 1 Møre og Romsdal (også innvalgt medlem) Per J. Johannessen, Distrikt 3 Bergen (også frimerkebanksjef) Knut Jorde, Distrikt 7 Oslo Hans Petter Sundsbakk, Distrikt 9 Asker og Bærum (også gildemester i 2. Høvik) Inger-Lise Echoldt, Distrikt 11 Østfold Olav Balle, Distrikt 13 Rogaland Representanter for Gildene: 1. Asker, Christian Edvardsen 3. Bergen, Jarle Østerfeldt 5. Bergen, Jan Helge Støve (med fullmakt) 6. Bergen, Anny Svendsen 1. Brumunddal, Marit Amb 2. Drammen, Runar Bakke 3. Fredrikstad, Grete Bjørkenes 5. Fredrikstad, Merethe Bache-Wiig 1. Hamar, Sidsel Gotaas 2. Hamar, Bente Johnstad 1. Hønefoss, Sven Berg 1. Høvik, Jan-Erik Solheim (2. Høvik, Hans Petter Sundsbakk, også distriktsgildemester) Karmøy, Eli Gullichsen (nytt gilde) 2. Kolbotn, Unni Larssen 1. Kristiansand, Kay Erik Simonsen Langhus, Svein Johannessen (nytt gilde) 2. Larvik MS, Monica Sjøblom 2. Lier, Sigurd Lein 1. Lillehammer, Anne T-J Møller 1. Lillestrøm, Mette-Karine Rønning Metodistkirken, Egil Omar Andreassen, Arne G. Ellingsen (mer enn 50 medlemmer) 1. Molde, Kjellaug Runde Sandøy (med fullmakt) 3. Molde, Anne Margrethe Behrentz 1. Moss, Finn Saugestad 2. Moss, Arild Urdal 3. Nesodden, Doris Bjerke (med fullmakt) 1. Nidaros, Magnhild Sandvei Notodden, Svein Sturød 16. Oslo Grorud, Grethe R Baustad 24. Oslo Bryne, Svein Holmby 25. Oslo Manglerud, Frank Sandvoll 1. Porsgrunn, Ingrid Stige 1. Rauma, Målfrid Vangstad Myhre 1. Sandefjord, Trond Olsen 2

3 1. Sandnes, Kari Elise Handeland 1. Smaalenene, Liv Johansen (med fullmakt) 2. Steinkjer, Karin Bardal 1. Toten, Anne Lise Høgvoll Varna, Henry Brinchmann 1. Vestre Aker, Lise Jorde (med fullmakt) 1. Våler, Vidar Østbye (med fullmakt) I tillegg møtte: Jan Petter Bergan, Leder av valgkomiteen (ikke stemmerett) Arve Urlin, Redaktør av St. Georg (ikke stemmerett) Toril Schøyen Nicolaysen, webmaster (ikke stemmerett) Kristian Mollestad, møteleder (ikke stemmerett) 1. Åpning 1.1 Åpning og lystenning ved Landsgildemester Speidermusikken spilte og marsjerte inn i salen, ledet av dirigent Ole Geir Pedersen. Landsgildemester Karin Thompson åpnet tinget på tradisjonelt vis med lystenning. Hun ønsket gjester og alle gildevenner velkommen til et Ting der vi møter med forventning og glede! Speidermusikken spilte flere nummer, bl.a. uroppførelsen av en ny Speidermarsj skrevet av Ole Geir Pedersen. Avslutningsvis dannet deler av korpset et mannskor som sang «Ifra Lindesnes til Varanger» Olav Kristian Birkeland, leder i hovedkomiteen for Landsgildetinget, ønsket alle hjertelig velkommen til Langesund på vegne av det arrangerende gilde, 1. Porsgrunn. Alt vi gjør, skal være til glede! 1.2 Hilsninger Truls Nordby hilste velkommen til Grenland på vegne av ordførerne i Porsgrunn og Bamble kommuner. Han kunne skryte av bl.a. historiske røtter i norrøn tid, vakker natur, gruvedrift, industri og flere arter orkideer. Visespeidersjef i Norges speiderforbund, May-Britt Roald fremhevde spesielt det viktige arbeidet med Fredslyset. Landsstyremedlem Hanne Mette Lundberg fortalte om den nært forestående landsleiren i Stavanger med motto ganske imponerende som egentlig gjelder hele vårt arbeid og samarbeid! Dag Espolin Johnson hilste på vegne av Norges KFUK-KFUM-speidere viselandssjef Gunvor Meling var forhindret i å møte p.g.a. sykdom i familien. Forbundet er opptatt av planlegging og vekst gjennom ledere deretter blir det vekst gjennom samfunnsengasjement. Samarbeid er viktig, håper det blir bedre på lokalplan! Det holdes landsleir i Asker i 2014 og man regner med Hotelt. Anne Haastrup-Nielsen, internasjonal sekretær, hadde med hilsen fra St Georgs Gildene i Danmark, som fyller 80 år i år. Mange av problemene har vært de samme gjennom mange år: alderssammensetning og hvordan skaffe nye medlemmer. Man må huske: Det må være sjovt at være gildemedlem! Hun ønsket velkommen til Nordisk Baltisk treff i Horsens juni Karin kalte fram gildemesterne i di to nyetablerte gildene, Eli Gullichsen fra Karmøy og Svein Johannessen fra Langhus. De fikk hver sin kurv med jordbærplanter i håp om at arbeidet skal bære frukt. 3

4 2. Konstituering. (Side 2 i sakspapirene) 2.1 Godkjenning av delegatene Gildesekretær Ivan Chetwynd foretok oppropet. Til sammen var det 58 stemmeberettigede delegater, 6 stilte med fullmakt. Vedtak: Delegatene ble godkjent. 2.2 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste var sendt ut i bladet, St. Georg nr 4, 2012 og nr 2, 2013 Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 2.3 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden var sendt ut i bladet, St. Georg nr 2, Vedtak: Forretningsorden ble godkjent. 2.4 Valg av møteledere Kristian Mollestad og Bjørg Walstad Vedtak: Kristian Mollestad og Bjørg Walstad ble valgt ved akklamasjon 2.5. Valg av referenter Landsgildesekretær Ivan Chetwynd og innvalgt medlem/distriktsgildemester Anne Kristin Fegth, Vedtak: Ivan Chetwynd og Anne Kristin Fegth ble valgt ved akklamasjon 2.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Eli Gullichsen, Kopervik, og Finn Saugestad, Moss. Vedtak: Eli Gullichsen og Finn Saugestad ble valgt ved akklamasjon 2.7 Valg av tellekorps 1. Porsgrunn St. Georgs Gilde Vedtak: 1. Porsgrunn St. Georgs Gilde ble valgt ved akklamasjon 2.8 Valg av reisefordelingskomité Thormod Myhre, Landsgildekasserer Vedtak: Landsgildekasserer Thormod Myhre ble valgt ved akklamasjon Reisefordelingen ble gjort opp med kr Landsgildeledelsens beretning for perioden 1. januar 2011 til 31.desember (Side 3-6 i sakspapirene) Landsgildeledelsen anbefaler at Landsgildeledelsens beretning godkjennes Landsgildeledelsen presenterte sin beretning for , illustrert med bilder. Presisering til punkt om ansettelser: Betten Gundersen var ansatt ut oktober

5 Tilføyelse til punktet om home hospitality: Det var Bjørg Walstad, Harald B. Pettersen og Gunn Bjørg Wisløff som var med i komiteen. Følgende hadde ordet til beretningen: 36 Arild Urdal, 29 Jarle Østerfeldt, 30 Kay Erik Simonsen, Vedtak: Landsgildeledelsens beretning for 2011 og 2012 ble vedtatt ved akklamasjon. 4. Regnskaper for 2011 og 2012 (Side 7-9 i sakspapirene) Landsgildeledelsen anbefaler at regnskapet godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet. Landsgildekasserer Thormod Myhre gikk gjennom landsgildeledelsens regnskap for 2011 og To gode år med overskudd! Lønn til kontorsekretær er redusert fordi Ivan jobbet 20%, mens Betten jobbet 50%. Beløp bevilget fra St Georgs fondet til ekspansjon ble ikke brukt, siden utvalget har jobbet mest med planlegging av ekspansjonstiltak i denne perioden. Kvernmoen har gode utleieinntekter. Revisjonsberetning fra Kjell Melhus ble lest opp for begge regnskapsårene. Følgende hadde ordet til saken: 47 Hans Petter Sundsbakk. Vedtak: Regnskapene ble enstemmig godkjent. 5. Innkomne forslag til Landsgildetinget (Side 2 i sakspapirene) 5.1 Forslag fra 2. Moss om innvalgte medlemmer av Landsgildetinget. Vedtekter 7 punkt 1: Landsgildetinget er St. Georgs Gildene i Norges øverste myndighet. Det består av Landsgildeledelse, Distriktsgildemestere, Gildemestere og innvalgte medlemmer Forslag: "og innvalgte medlemmer" strykes. Punkt 5: Med 2/3 flertall kan Landsgildetinget velge inn andre gildemedlemmer enn forannevnt som medlemmer av Landsgildetinget. Slike valg skjer uten noen bestemt valgperiode og ved skriftlig avstemming blant Landsgildetingets medlemmer, etter innstilling fra Landsgildeledelsen. Forslag: Punkt 5 strykes. Forslaget vedtas ikke. Arild Urdal la frem forslaget. Paragrafen er foreldet og udemokratisk. Trond Walstad svarte på vegne av Landsgildeledelsen. Innvalgte medlemmer representerer kunnskap som vi har bruk for, ja-mennesker som kan spørres om å gjøre en innsats. Følgende hadde ordet i saken: 21 Sigurd Lein, 36 Arild Urdal, 35 Grethe Baustad, 33 Doris Bjerke Etter prøvevotering ble det forlangt skriftlig avstemming Vedtak: Det ble avgitt 20 stemmer for Landsgildeledelsens innstilling, 26 imot og 9 blanke. Forslaget falt ettersom det trengte 2/3 flertall. 5

6 5.2 Forslag fra Landsgildeledelsen om redusert kontingent for speiderledere Som en prøveordning i to år får aktive speiderledere som er gildemedlemmer tilbud om bare å betale halv-kontingent til Gildene sentralt. Utgiftene til dette dekkes av ekspansjonsmidler. Forslaget vedtas. Inger Merli la frem forslaget. Endringsforslag fra Jan-Erik Solheim: Siste setning sløyfes. Forslagsstillerne sa seg enige Følgende hadde ordet i saken: 36 Arild Urdal, 25 Jan-Erik Solheim, 7 Thormod Myhre, 9 Betten Gundersen, 33 Doris Bjerke Vedtak: Forslaget med endringen ble enstemmig vedtatt. 5.3 Forslag fra Landsgildeledelsen om overføring av midler fra St Georgs fond Ved siste Landsgildeting ble kr bevilget overført fra St Georgsfondet til ekspansjonsarbeid. Landsgildeledelsen har ikke sett det nødvendig å trekke av disse midlene, men arbeidet er kommet videre og LGL ber om at bevilgningen videreføres til kommende periode. Forslaget vedtas. Vibeke Gordner la frem forslaget. Følgende hadde ordet i saken: 1 Karin Thompson, 35 Grethe Baustad Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 6. Langtidsplan for St. Georgs Gildene i Norge (Side 6 i sakspapirene) Karin Thompson orienterte om bakgrunnen for behovet om å endre langtidsplanen. Landsgildeledelsen fremmet følgende forslag: 6.1. Visjon og mål for Langtidsplanen frem til 2015 endres til: Visjon: St Georgs Gildene i Norge skal være et tilbud til alle som ønsker å tilhøre et fellesskap av voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier. St Georgs Gildene i Norge skal være et godt tilbud til tidligere speidere og speiderledere som ønsker å arbeide for speiderbevegelsen når de ikke lenger er aktive i forbundene. St Georgs Gildene i Norge skal være et tilbud til speiderledere som ønsker støtte i sin daglige ledergjerning. Det ble stilt spørsmål ved den religiøse dimensjon i speidingens verdier. En stipendiat ved Universitet i Oslo skriver doktorgrad om speiderverdiene. Samtidig er et felles utvalg nedsatt av speiderforbundene i gang med å revidere speiderloven. Dette arbeidet legges fram for speidernes fellesorganisasjon våren St. Georgs Gildene avventer resultatet av dette arbeidet og kommer tilbake til denne saken på et senere tidspunkt. Endringsforslag fra Grethe Baustad: strekpunkt to og tre sløyfes. Forslaget falt med 17 stemmer for, 34 imot. 6

7 Endringsforslag fra Inger-Lise Echoldt: Nytt strekpunkt 2: St Georgs Gildene i Norge skal være et godt tilbud til tidligere speidere og speiderledere som ønsker å arbeide for speiderbevegelsen. Forslaget vedtatt med 6 stemmer imot. Følgende hadde ordet til denne delen av saken: 11 Inger-Lise Echoldt, 21 Sigurd Lein, 35 Grethe Baustad, 5 Vibeke Gordner, 3 Dag Espolin Johnson, 47 Hans-Petter Sundsbakk, 9 Betten Gundersen, 53 Anne Kristin Fegth. Vedtak: Forslaget til ny visjon (med endring) ble vedtatt med overveldende flertall. Mål : Nye gilder skal opprettes og nye medlemmer tas opp i eksisterende gilder. Alderssammensetningen i medlemsmassen skal endres i retning av en lavere gjennomsnittsalder. Flere åpne fellesaktiviteter skal gjennomføres. Aktiviteter i gildene skal tilpasses ulike aldersgrupper. Gildemedlemmer skal betraktes som naturlige bidragsytere på speiderarrangementer sentralt og på krets og gruppenivå i begge forbundene. St Georgs Gildenes forankring i speiderverdiene skal være klar og tydelig og skal vises i samfunnsengasjement, blant annet ved hjelp av godtørn. Vibeke Gordner la frem forslaget. Alderssammensetning i Gildene gjør den tidligere tallfestingen av målene uoppnåelige. 77% av medlemmene er over 65 år, 31% av dem er over 75 år. Hun la frem samtidig forslag 6.2. om strategi. Følgende hadde ordet i denne delen av sak 6.1 og 6.2: 54 Per Johannessen (2 ganger), 11 Inger-Lise Echoldt, 21 Sigurd Lein, 33 Doris Bjerke (2 ganger), Regine Klem (ikke delegat), 57 Inger Merli, 39 Eli Gullichsen, 24 Merethe Bache-Wiig, 20 Runar Bakke, 29 Jarle Østerfeldt, 9 Betten Gundersen, 35 Grethe Baustad (2 ganger), 1 Karin Thompson, 47 Hans Petter Sundsbakk, 118 Svein Johannessen Med bakgrunn i samtalen og flere endringsforslag, la Landsgildeledelsen frem et nytt forslag: Mål : Nye gilder skal opprettes og nye medlemmer tas opp i eksisterende gilder. I rekrutteringsarbeid vektlegges å nå yngre aldersgrupper. Flere åpne fellesaktiviteter skal gjennomføres. Aktiviteter i gildene tilpasses ulike aldersgrupper. Gildemedlemmer betraktes som naturlige bidragsytere på speiderarrangementer sentralt og på krets og gruppenivå i begge forbundene. St Georgs Gildenes forankring i speiderverdiene skal være klar og tydelig og skal vises i samfunnsengasjement/engasjement for naturen, blant annet ved hjelp av godtørn. Vedtak: Det reviderte forslaget til nye mål ble enstemmig vedtatt. 7

8 6.2. Følgende strategi for tilføyes langtidsplanen: Strategi Ressurspersoner skal trenes i å bruke veiledning som metode ved oppstart av nye gilder. Sentrale arrangementer skal ha samfunnsengasjement som en del av programmet. Fredslysaksjonen skal styrkes og utvides, blant annet ved å vise dens betydning i et flerreligiøst samfunn. Det skal oppmuntres til flere åpne arrangementer i regi av distrikter og enkeltgilder. Håndbok for St. Georgs Gildene (Den blå permen) skal digitaliseres og oppdateres til dagens praksis. Arbeidet med digitalisering av administrative oppgaver og bruk av sosiale medier skal fortsette. Samarbeid med Speidersport om utvikling av praktiske profileringsartikler skal vurderes. Det skal være en klar samarbeidsprofil innad og i forhold til speiderorganisasjonene. Endringsforslag fra Sigurd Lein: Tilføyelse til strategi strekpunkt 2: samfunnsengasjement/engasjement for naturen Forslagsstillerne aksepterte endringen Vedtak: Langtidsplanen (Visjon, mål og strategi) med endringer ble enstemmig vedtatt 7. Budsjett (Side 10 i sakspapirene) Landsgildekasserer Thormod Myhre presenterte budsjettforslaget. Budsjettet vedtas. Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt 8 Valg 8.1. Valgkomiteens innstilling (Side 11 i sakspapirene) Valgkomiteens leder, Jan Petter Bergan, orienterte om komiteens forslag og beklaget at mangel på forslag fra gildene samt ca 40 nei -svar betydde at det ikke var noe reelt valg. (Snittalderen på den nye Landsgildeledelsen går ned til 57,8333 år!) Følgende ble valgt: Landsgildemester: Karin R. Thompson, Oslo, gjenvalgt ved akklamasjon. Viselandsgildemester: Trond Walstad, Oslo, gjenvalgt ved akklamasjon. Landsgildekasserer: Astrid Heen Lillebostad, Molde, ny, valgt ved akklamasjon. Styremedlemmer: Inger E. Merli, Kolbotn, Vibeke S. Gordner, Sandefjord, Vivi Heine Hansen, Moss, gjenvalgt ved akklamasjon. Valg av revisor: Etter innstilling fra Landsgildeledelsen: Statsautorisert revisor Ragnar Pettersen, Bergen, ny, valgt ved akklamasjon. 8

9 8.2 Valg av Valgkomité for Landsgildetinget 2015 Landsgildeledelsen innstiller: Trond Olsen, Sandefjord, Jan Petter Bergan, Tønsberg, og Magnhild Sandvei, Trondheim. Alle ble valgt ved akklamasjon Vedtak: Trond Olsen, Jan Petter Bergan, Magnhild Sandvei ble valgt til Valgkomité for Landsgildetinget 2015, med Magnhild Sandvei som leder. Betten Gundersen oppfordret delegatene til å engasjere seg i valget og foreslå kandidater slik at vi kan få et reelt valg neste gang. 9. Tid og sted for Landsgildetinget 2015 Karin Thompson kalte frem Per Johannessen. Det innledes et samarbeid med bergensgildene for å få til en prosjektavtale, slik at vi kan møtes til Landsgildeting i Bergen i Orienteringssaker: Landsgildemester Karin R. Thompson Karin takket avtroppende Landsgildekasserer Thormod Myhre og overrakte han en ryggsekk med gildekokeboken, en gourmet kokebok og en rose. Karin takket også avtroppende frimerkebanksjef Per Johannessen og overrakte han et diplom i glass og ramme pluss et gildenett som inneholdt ei gildekokebok og en bok om land som Per sikkert har sett frimerker fra i tillegg til en rose. Blå på leir, NSF landsleir, ved Trond Olsen Trond entret Tinget på motorsykkel, for å være ganske imponerende mottoet for landsleiren. Hotelt var inngangsbilletten til å være med på leiren. Blå på leir er et samarbeidsprosjekt mellom Hotelt (20 lavoer), Vekst og profileringsutvalget og gildetroppen. Han viste kart og fortalte om leirområdet. Ca 20 medlemmer er påmeldt i gildetroppen. Gildetroppen vil sørge for godt miljø og vafler. Det vil bli utdelt fyrstikkesker med «reklame» for SGGN. Blå på leir vi plystrer og ler! Vibeke Gordner informerte om gildetreffet søndag 7. juli kl. 13, med påmeldingsfrist 15. juni. Spørsmål fra 11 Inger-Lise Echoldt. Svar: Politiattest er nødvendig Spørsmål fra 14 Sidsel Gotaas. Svar: Det anbefales å ha med egen sykkel. 49 Knut Jorde orienterte om politiattest: Søknadskjemaet finnes på nettet, attesten må knyttes til en organisasjon og et arrangement. Fredslyset fra Betlehem, ved Ivan Chetwynd Ivan berettet om at det var oppnevnt en ny komite for Fredslyset, med Tore Torstad og Ruth Iren Tjäder. Denne vil bli utvidet med representanter for forbundene. Det er et mål å skape mer engasjement blant speiderne i dette arbeidet, noe som vil gjøres bl.a. ved et kart på internett der det er mulig å se hvor flammen befinner seg til enhver tid samt 9

10 muligheten for å laste opp bilder i nettverket Instagram. Utdeling av et fredslysmerke kan også bli aktuell. Et annet mål er å bruke flammen til å spre fredsbudskapet ute i samfunnet. Her planlegger komiteen bl.a. samarbeid med Nobels Fredssenter og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Det er et stort behov for å få flere sjåfører. Her foreslår komiteen at gilder, og ikke enkeltmennesker bør ta ansvar for å frakte lyset. Ivan vil gjerne ha respons på dette forslag. Norsk Speidermuseum, ved Doris Bjerke Museet er inne i sitt 26. år. Ideen til museet kom fra st. Georgs Gildene gjenstander er samlet men vi mangler å få vite mer om menneskene bak objektene. Dette løses ved intervjuer med enkelte eldre speidere. Disse spilles inn på cd-plater. Museet trenger hjelpere som kan foreslå mennesker som bør intervjues samt være behjelpelig med å utføre intervjuene. Speidergrupper kommer på besøk på museet. Det er viktig å skape interesse hos speiderne og deres foreldre. Medlemmene må huske å betale sin kontingent! Haiti-prosjektet, ved Bjørg Walstad Bjørg opplyste om prosjektet, som ble startet av ISGF i 2008 etter initiativ fra Linda Bates, Canada. Flere forbedringstiltak er gjort på en skole. Varer fraktes til Haiti som personlig bagasje til passasjerer på cuise-ship. Prosjektet fortsatte også etter jordskjelvet i Syv gilder har gitt rundt kroner til prosjektet siden Sanner Det er flott Gildekokebok, ved Magnhild Sandvei, 1. Nidaros Det å ha et prosjekt kan være en idé til aktivitet i et gilde. I 1. Nidaros oppsto ideen til kokebokprosjektet ved at det ble servert så mye godt på «korgfestene» og da ble det spørsmål om å få oppskriftene. Dermed gikk gildemedlemmene i gang med å samle oppskriftene i en bok, som bl.a. var til salgs på Tinget. Og som om ikke det var nok, gir de overskuddet til et veldedig formål, nemlig Haiti-prosjektet. Etter en tur i Sverige kunne Magnhild overrekke ytterlige kr til prosjektet. Europa-konferansen 2013 og Verdenskonferansen 2014, ved Trond Walstad Europakonferansen avholdes i september 2013, den begynner i Stockholm, fortsetter på båt til Helsingfors, det blir en dag i den finske hovedstaden før de returnerer til Stockholm igjen. Etter konferansen kan deltakere besøke et av de skandinaviske landene. Noen kommer til Oslo og kan velge mellom å besøke Hamar eller Kvernmoen den første dagen, for deretter å få omvisning i Oslo den siste dagen. Verdenskonferansen 2014 avholdes i Australia. Noen har allerede meldt interesse. Tur til Kenya, ved Harald B. Pettersen Ønsket fra Landsgildeledelsen om Fellesarrangement førte til planer om en tur til Kenya med bl.a. et besøk på Baden-Powells grav ved Nyere Der blirdet tenkedagssamling med speidere. Det blir avreise og hjemkomst Turen er nå fulltegnet med 35 deltakere og noen står på venteliste. 10

11 BP-heftet, ved Arve Urlin Arve orienterte om heftet som ble laget av en arbeidsgruppe i Første utgave ble presentert på Sanner, men en ny utgave med rettelser og tilføyelser er laget. Hvert gilde får ett eksemplar og flere kan kjøpes for kr. 50. Heftet inneholder samtaleopplegg, sitater og opplysninger om BPs liv. Avtale med Speider-Sport, ved Vibeke Gordner St. Georgs Gildene har fått en henvendelse fra Speider-Sport om et samarbeid når det gjelder utstyr og profileringsartikler. Det kan innebære at vi får hjelp til markedsføring og salg av «våre varer». Salget vil bli ved hjelp av nettbutikk. Landsgildeledelsen vil gå inn i forhandlinger og komme tilbake med mer informasjon når en eventuell avtale er inngått. Festmiddagen lørdag Ca 160 middagsgjester, 120 tingdeltakere og 40 fra 1. Porsgrunn SGG, ble fordelt på runde bord med en blanding av representanter fra Landsgildeledelsen, porsgrunnsgildet og de øvrige deltakerne på Tinget. Hovedtaleren var begeistringskunstner Magnar Kleiven, som skapte begeistring og latter ved et illustrert kåseri om helse. Ole Geir Pedersen og Jan xx bidro med musikk. Midnattsgudstjeneste i Langesund kirke. Etter middagen var det gudstjeneste i Langesund kirke. Kirken fra 1755 brant ned i 1988 og den nye kirken ble innviet i Sognepresten og tidligere speider Jan Terje Hanssen talte om Bibelen som kart og kompass for livet. Organist var Ole Geir Pedersen, skriftleser Unni Halvorsen og liturger Harald Sørensen og Aadne Myhre. Utfluktene lørdag og søndag. Ledsagerne kunne være med på utflukter lørdag og søndag. Lørdag var det busstur gjennom Bamble ved Stathelle, over Frierfjorden til Brevik og videre til Porsgrunn sentrum. Etter besøk på Porsgrunn Bymuseum gikk turen tilbake via Herøy industriområde. Søndag var det guidet tur i den vakre skjærgården med båten «Dikkon». 10. Avslutning Landsgildemester Karin R. Thompson takket alle for et godt Landsgildeting. Hun kalte fram den stedlige hovedkomité: Olav Kristian Birkeland, Knut Andreassen, Per Christian Øvrum, Bjørn Slettene, Leif Halvorsen og Sonja Winsnes. Karin overrakte enhver av dem et gildenett med BP-heftet, gildekokeboken og en langstilket rose som takk for innsatsen. Karin takket også møteledere, Kristian og Bjørg som fikk lavendel og kokeboken. Betten og Ivan fikk hver sin lavendel som takk for innsatsen på kontoret. Landsgildemester Karin Thompson avsluttet Landsgildetinget på tradisjonell måte. De tre lys blir høytidelig slukket, Gildevenner takk for nå og Speiderbønnen ble sunget. 11

12 Langesund, 9. juni 2013 Kristian Mollestad, møteleder, Bjørg Walstad, møteleder Ivan Chetwynd, referent, Anne Kristin Fegth, referent Finn Saugestad, valgt delegat, Eli Gullichsen, valgt delegat Disse har godkjent protokollen elektronisk. En utskrift med deres underskrifter vil bli oppbevart på kontoret 12

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GILDEVENNER! Mange av oss har vært på årets gildemestermøte på Sanner,- tradisjon og samtidig alltid

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER!

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG Foto: Anders Myhr Nielsen 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag og torsdag kl. 09.00 16.00 Postboks 6840

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer