Landsgildeting 2013: Protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsgildeting 2013: Protokoll"

Transkript

1 St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2013: Protokoll PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET juni 2013 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Quality hotell og resort Skjærgården, Bamble. Deltakere. Delltakerne fordelte seg slik: 41 gilder var representert med 42 delegater. 6 medlemmer av Landsgildeledelsen med stemmerett, og 1representant for NSF og 1 for KFUK- KFUM uten stemmerett 5 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget (1 med dobbeltrolle) 6 distriktsgildemestere (2 med dobbeltroller) 60 ledsagere, 1 gjest fra Danmark og 3 fra Norge Ca 40 gode hjelpere fra det arrangerende gildet. Fra gildekontoret møtte sekretær Ivan Chetwynd. Inviterte gjester: Representant for ordførere i Porsgrunn og Bamble kommuner: Truls Nordby Internasjonal sekretær for St Georgs Gildene i Danmark Anne Haastrup-Nielsen. Visespeidersjef i Norges speiderforbund May-Britt Roald og landsstyremedlem Hanne Mette Lundberg De norske gjestene var bare til stede under åpningen og lunsjen. Stemmeberettigede representanter: Ved landsgildetingets start var det 58 stemmeberettigede representanter Fra Landsgildeledelsen: Karin R. Thompson, Landsgildemester Trond Walstad, Viselandsgildemester Thormod Myhre, Landsgildekasserer Vivi Heine-Hansen, Styremedlem Vibeke Gordner, Styremedlem Inger Merli, Styremedlem Christen A. Larsen, Representant for Norges Speiderforbund (ikke stemmerett) Dag Espolin Johnson, Representant for Norges KFUK-M speidere (ikke stemmerett) Ivan Chetwynd, Landsgildesekretær (ikke stemmerett) 1

2 Innvalgte medlemmer av Landsgildetinget: (Anne Kristin Fegth, Molde, også distriktsgildemester) Betten Gundersen, Jessheim Harald B. Pettersen, Hamar Jan K. Svendsen, Molde Bjørg Walstad, Oslo Distriktsgildemestere: Anne Kristin Fegth, Distrikt 1 Møre og Romsdal (også innvalgt medlem) Per J. Johannessen, Distrikt 3 Bergen (også frimerkebanksjef) Knut Jorde, Distrikt 7 Oslo Hans Petter Sundsbakk, Distrikt 9 Asker og Bærum (også gildemester i 2. Høvik) Inger-Lise Echoldt, Distrikt 11 Østfold Olav Balle, Distrikt 13 Rogaland Representanter for Gildene: 1. Asker, Christian Edvardsen 3. Bergen, Jarle Østerfeldt 5. Bergen, Jan Helge Støve (med fullmakt) 6. Bergen, Anny Svendsen 1. Brumunddal, Marit Amb 2. Drammen, Runar Bakke 3. Fredrikstad, Grete Bjørkenes 5. Fredrikstad, Merethe Bache-Wiig 1. Hamar, Sidsel Gotaas 2. Hamar, Bente Johnstad 1. Hønefoss, Sven Berg 1. Høvik, Jan-Erik Solheim (2. Høvik, Hans Petter Sundsbakk, også distriktsgildemester) Karmøy, Eli Gullichsen (nytt gilde) 2. Kolbotn, Unni Larssen 1. Kristiansand, Kay Erik Simonsen Langhus, Svein Johannessen (nytt gilde) 2. Larvik MS, Monica Sjøblom 2. Lier, Sigurd Lein 1. Lillehammer, Anne T-J Møller 1. Lillestrøm, Mette-Karine Rønning Metodistkirken, Egil Omar Andreassen, Arne G. Ellingsen (mer enn 50 medlemmer) 1. Molde, Kjellaug Runde Sandøy (med fullmakt) 3. Molde, Anne Margrethe Behrentz 1. Moss, Finn Saugestad 2. Moss, Arild Urdal 3. Nesodden, Doris Bjerke (med fullmakt) 1. Nidaros, Magnhild Sandvei Notodden, Svein Sturød 16. Oslo Grorud, Grethe R Baustad 24. Oslo Bryne, Svein Holmby 25. Oslo Manglerud, Frank Sandvoll 1. Porsgrunn, Ingrid Stige 1. Rauma, Målfrid Vangstad Myhre 1. Sandefjord, Trond Olsen 2

3 1. Sandnes, Kari Elise Handeland 1. Smaalenene, Liv Johansen (med fullmakt) 2. Steinkjer, Karin Bardal 1. Toten, Anne Lise Høgvoll Varna, Henry Brinchmann 1. Vestre Aker, Lise Jorde (med fullmakt) 1. Våler, Vidar Østbye (med fullmakt) I tillegg møtte: Jan Petter Bergan, Leder av valgkomiteen (ikke stemmerett) Arve Urlin, Redaktør av St. Georg (ikke stemmerett) Toril Schøyen Nicolaysen, webmaster (ikke stemmerett) Kristian Mollestad, møteleder (ikke stemmerett) 1. Åpning 1.1 Åpning og lystenning ved Landsgildemester Speidermusikken spilte og marsjerte inn i salen, ledet av dirigent Ole Geir Pedersen. Landsgildemester Karin Thompson åpnet tinget på tradisjonelt vis med lystenning. Hun ønsket gjester og alle gildevenner velkommen til et Ting der vi møter med forventning og glede! Speidermusikken spilte flere nummer, bl.a. uroppførelsen av en ny Speidermarsj skrevet av Ole Geir Pedersen. Avslutningsvis dannet deler av korpset et mannskor som sang «Ifra Lindesnes til Varanger» Olav Kristian Birkeland, leder i hovedkomiteen for Landsgildetinget, ønsket alle hjertelig velkommen til Langesund på vegne av det arrangerende gilde, 1. Porsgrunn. Alt vi gjør, skal være til glede! 1.2 Hilsninger Truls Nordby hilste velkommen til Grenland på vegne av ordførerne i Porsgrunn og Bamble kommuner. Han kunne skryte av bl.a. historiske røtter i norrøn tid, vakker natur, gruvedrift, industri og flere arter orkideer. Visespeidersjef i Norges speiderforbund, May-Britt Roald fremhevde spesielt det viktige arbeidet med Fredslyset. Landsstyremedlem Hanne Mette Lundberg fortalte om den nært forestående landsleiren i Stavanger med motto ganske imponerende som egentlig gjelder hele vårt arbeid og samarbeid! Dag Espolin Johnson hilste på vegne av Norges KFUK-KFUM-speidere viselandssjef Gunvor Meling var forhindret i å møte p.g.a. sykdom i familien. Forbundet er opptatt av planlegging og vekst gjennom ledere deretter blir det vekst gjennom samfunnsengasjement. Samarbeid er viktig, håper det blir bedre på lokalplan! Det holdes landsleir i Asker i 2014 og man regner med Hotelt. Anne Haastrup-Nielsen, internasjonal sekretær, hadde med hilsen fra St Georgs Gildene i Danmark, som fyller 80 år i år. Mange av problemene har vært de samme gjennom mange år: alderssammensetning og hvordan skaffe nye medlemmer. Man må huske: Det må være sjovt at være gildemedlem! Hun ønsket velkommen til Nordisk Baltisk treff i Horsens juni Karin kalte fram gildemesterne i di to nyetablerte gildene, Eli Gullichsen fra Karmøy og Svein Johannessen fra Langhus. De fikk hver sin kurv med jordbærplanter i håp om at arbeidet skal bære frukt. 3

4 2. Konstituering. (Side 2 i sakspapirene) 2.1 Godkjenning av delegatene Gildesekretær Ivan Chetwynd foretok oppropet. Til sammen var det 58 stemmeberettigede delegater, 6 stilte med fullmakt. Vedtak: Delegatene ble godkjent. 2.2 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste var sendt ut i bladet, St. Georg nr 4, 2012 og nr 2, 2013 Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 2.3 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden var sendt ut i bladet, St. Georg nr 2, Vedtak: Forretningsorden ble godkjent. 2.4 Valg av møteledere Kristian Mollestad og Bjørg Walstad Vedtak: Kristian Mollestad og Bjørg Walstad ble valgt ved akklamasjon 2.5. Valg av referenter Landsgildesekretær Ivan Chetwynd og innvalgt medlem/distriktsgildemester Anne Kristin Fegth, Vedtak: Ivan Chetwynd og Anne Kristin Fegth ble valgt ved akklamasjon 2.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Eli Gullichsen, Kopervik, og Finn Saugestad, Moss. Vedtak: Eli Gullichsen og Finn Saugestad ble valgt ved akklamasjon 2.7 Valg av tellekorps 1. Porsgrunn St. Georgs Gilde Vedtak: 1. Porsgrunn St. Georgs Gilde ble valgt ved akklamasjon 2.8 Valg av reisefordelingskomité Thormod Myhre, Landsgildekasserer Vedtak: Landsgildekasserer Thormod Myhre ble valgt ved akklamasjon Reisefordelingen ble gjort opp med kr Landsgildeledelsens beretning for perioden 1. januar 2011 til 31.desember (Side 3-6 i sakspapirene) Landsgildeledelsen anbefaler at Landsgildeledelsens beretning godkjennes Landsgildeledelsen presenterte sin beretning for , illustrert med bilder. Presisering til punkt om ansettelser: Betten Gundersen var ansatt ut oktober

5 Tilføyelse til punktet om home hospitality: Det var Bjørg Walstad, Harald B. Pettersen og Gunn Bjørg Wisløff som var med i komiteen. Følgende hadde ordet til beretningen: 36 Arild Urdal, 29 Jarle Østerfeldt, 30 Kay Erik Simonsen, Vedtak: Landsgildeledelsens beretning for 2011 og 2012 ble vedtatt ved akklamasjon. 4. Regnskaper for 2011 og 2012 (Side 7-9 i sakspapirene) Landsgildeledelsen anbefaler at regnskapet godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet. Landsgildekasserer Thormod Myhre gikk gjennom landsgildeledelsens regnskap for 2011 og To gode år med overskudd! Lønn til kontorsekretær er redusert fordi Ivan jobbet 20%, mens Betten jobbet 50%. Beløp bevilget fra St Georgs fondet til ekspansjon ble ikke brukt, siden utvalget har jobbet mest med planlegging av ekspansjonstiltak i denne perioden. Kvernmoen har gode utleieinntekter. Revisjonsberetning fra Kjell Melhus ble lest opp for begge regnskapsårene. Følgende hadde ordet til saken: 47 Hans Petter Sundsbakk. Vedtak: Regnskapene ble enstemmig godkjent. 5. Innkomne forslag til Landsgildetinget (Side 2 i sakspapirene) 5.1 Forslag fra 2. Moss om innvalgte medlemmer av Landsgildetinget. Vedtekter 7 punkt 1: Landsgildetinget er St. Georgs Gildene i Norges øverste myndighet. Det består av Landsgildeledelse, Distriktsgildemestere, Gildemestere og innvalgte medlemmer Forslag: "og innvalgte medlemmer" strykes. Punkt 5: Med 2/3 flertall kan Landsgildetinget velge inn andre gildemedlemmer enn forannevnt som medlemmer av Landsgildetinget. Slike valg skjer uten noen bestemt valgperiode og ved skriftlig avstemming blant Landsgildetingets medlemmer, etter innstilling fra Landsgildeledelsen. Forslag: Punkt 5 strykes. Forslaget vedtas ikke. Arild Urdal la frem forslaget. Paragrafen er foreldet og udemokratisk. Trond Walstad svarte på vegne av Landsgildeledelsen. Innvalgte medlemmer representerer kunnskap som vi har bruk for, ja-mennesker som kan spørres om å gjøre en innsats. Følgende hadde ordet i saken: 21 Sigurd Lein, 36 Arild Urdal, 35 Grethe Baustad, 33 Doris Bjerke Etter prøvevotering ble det forlangt skriftlig avstemming Vedtak: Det ble avgitt 20 stemmer for Landsgildeledelsens innstilling, 26 imot og 9 blanke. Forslaget falt ettersom det trengte 2/3 flertall. 5

6 5.2 Forslag fra Landsgildeledelsen om redusert kontingent for speiderledere Som en prøveordning i to år får aktive speiderledere som er gildemedlemmer tilbud om bare å betale halv-kontingent til Gildene sentralt. Utgiftene til dette dekkes av ekspansjonsmidler. Forslaget vedtas. Inger Merli la frem forslaget. Endringsforslag fra Jan-Erik Solheim: Siste setning sløyfes. Forslagsstillerne sa seg enige Følgende hadde ordet i saken: 36 Arild Urdal, 25 Jan-Erik Solheim, 7 Thormod Myhre, 9 Betten Gundersen, 33 Doris Bjerke Vedtak: Forslaget med endringen ble enstemmig vedtatt. 5.3 Forslag fra Landsgildeledelsen om overføring av midler fra St Georgs fond Ved siste Landsgildeting ble kr bevilget overført fra St Georgsfondet til ekspansjonsarbeid. Landsgildeledelsen har ikke sett det nødvendig å trekke av disse midlene, men arbeidet er kommet videre og LGL ber om at bevilgningen videreføres til kommende periode. Forslaget vedtas. Vibeke Gordner la frem forslaget. Følgende hadde ordet i saken: 1 Karin Thompson, 35 Grethe Baustad Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 6. Langtidsplan for St. Georgs Gildene i Norge (Side 6 i sakspapirene) Karin Thompson orienterte om bakgrunnen for behovet om å endre langtidsplanen. Landsgildeledelsen fremmet følgende forslag: 6.1. Visjon og mål for Langtidsplanen frem til 2015 endres til: Visjon: St Georgs Gildene i Norge skal være et tilbud til alle som ønsker å tilhøre et fellesskap av voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier. St Georgs Gildene i Norge skal være et godt tilbud til tidligere speidere og speiderledere som ønsker å arbeide for speiderbevegelsen når de ikke lenger er aktive i forbundene. St Georgs Gildene i Norge skal være et tilbud til speiderledere som ønsker støtte i sin daglige ledergjerning. Det ble stilt spørsmål ved den religiøse dimensjon i speidingens verdier. En stipendiat ved Universitet i Oslo skriver doktorgrad om speiderverdiene. Samtidig er et felles utvalg nedsatt av speiderforbundene i gang med å revidere speiderloven. Dette arbeidet legges fram for speidernes fellesorganisasjon våren St. Georgs Gildene avventer resultatet av dette arbeidet og kommer tilbake til denne saken på et senere tidspunkt. Endringsforslag fra Grethe Baustad: strekpunkt to og tre sløyfes. Forslaget falt med 17 stemmer for, 34 imot. 6

7 Endringsforslag fra Inger-Lise Echoldt: Nytt strekpunkt 2: St Georgs Gildene i Norge skal være et godt tilbud til tidligere speidere og speiderledere som ønsker å arbeide for speiderbevegelsen. Forslaget vedtatt med 6 stemmer imot. Følgende hadde ordet til denne delen av saken: 11 Inger-Lise Echoldt, 21 Sigurd Lein, 35 Grethe Baustad, 5 Vibeke Gordner, 3 Dag Espolin Johnson, 47 Hans-Petter Sundsbakk, 9 Betten Gundersen, 53 Anne Kristin Fegth. Vedtak: Forslaget til ny visjon (med endring) ble vedtatt med overveldende flertall. Mål : Nye gilder skal opprettes og nye medlemmer tas opp i eksisterende gilder. Alderssammensetningen i medlemsmassen skal endres i retning av en lavere gjennomsnittsalder. Flere åpne fellesaktiviteter skal gjennomføres. Aktiviteter i gildene skal tilpasses ulike aldersgrupper. Gildemedlemmer skal betraktes som naturlige bidragsytere på speiderarrangementer sentralt og på krets og gruppenivå i begge forbundene. St Georgs Gildenes forankring i speiderverdiene skal være klar og tydelig og skal vises i samfunnsengasjement, blant annet ved hjelp av godtørn. Vibeke Gordner la frem forslaget. Alderssammensetning i Gildene gjør den tidligere tallfestingen av målene uoppnåelige. 77% av medlemmene er over 65 år, 31% av dem er over 75 år. Hun la frem samtidig forslag 6.2. om strategi. Følgende hadde ordet i denne delen av sak 6.1 og 6.2: 54 Per Johannessen (2 ganger), 11 Inger-Lise Echoldt, 21 Sigurd Lein, 33 Doris Bjerke (2 ganger), Regine Klem (ikke delegat), 57 Inger Merli, 39 Eli Gullichsen, 24 Merethe Bache-Wiig, 20 Runar Bakke, 29 Jarle Østerfeldt, 9 Betten Gundersen, 35 Grethe Baustad (2 ganger), 1 Karin Thompson, 47 Hans Petter Sundsbakk, 118 Svein Johannessen Med bakgrunn i samtalen og flere endringsforslag, la Landsgildeledelsen frem et nytt forslag: Mål : Nye gilder skal opprettes og nye medlemmer tas opp i eksisterende gilder. I rekrutteringsarbeid vektlegges å nå yngre aldersgrupper. Flere åpne fellesaktiviteter skal gjennomføres. Aktiviteter i gildene tilpasses ulike aldersgrupper. Gildemedlemmer betraktes som naturlige bidragsytere på speiderarrangementer sentralt og på krets og gruppenivå i begge forbundene. St Georgs Gildenes forankring i speiderverdiene skal være klar og tydelig og skal vises i samfunnsengasjement/engasjement for naturen, blant annet ved hjelp av godtørn. Vedtak: Det reviderte forslaget til nye mål ble enstemmig vedtatt. 7

8 6.2. Følgende strategi for tilføyes langtidsplanen: Strategi Ressurspersoner skal trenes i å bruke veiledning som metode ved oppstart av nye gilder. Sentrale arrangementer skal ha samfunnsengasjement som en del av programmet. Fredslysaksjonen skal styrkes og utvides, blant annet ved å vise dens betydning i et flerreligiøst samfunn. Det skal oppmuntres til flere åpne arrangementer i regi av distrikter og enkeltgilder. Håndbok for St. Georgs Gildene (Den blå permen) skal digitaliseres og oppdateres til dagens praksis. Arbeidet med digitalisering av administrative oppgaver og bruk av sosiale medier skal fortsette. Samarbeid med Speidersport om utvikling av praktiske profileringsartikler skal vurderes. Det skal være en klar samarbeidsprofil innad og i forhold til speiderorganisasjonene. Endringsforslag fra Sigurd Lein: Tilføyelse til strategi strekpunkt 2: samfunnsengasjement/engasjement for naturen Forslagsstillerne aksepterte endringen Vedtak: Langtidsplanen (Visjon, mål og strategi) med endringer ble enstemmig vedtatt 7. Budsjett (Side 10 i sakspapirene) Landsgildekasserer Thormod Myhre presenterte budsjettforslaget. Budsjettet vedtas. Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt 8 Valg 8.1. Valgkomiteens innstilling (Side 11 i sakspapirene) Valgkomiteens leder, Jan Petter Bergan, orienterte om komiteens forslag og beklaget at mangel på forslag fra gildene samt ca 40 nei -svar betydde at det ikke var noe reelt valg. (Snittalderen på den nye Landsgildeledelsen går ned til 57,8333 år!) Følgende ble valgt: Landsgildemester: Karin R. Thompson, Oslo, gjenvalgt ved akklamasjon. Viselandsgildemester: Trond Walstad, Oslo, gjenvalgt ved akklamasjon. Landsgildekasserer: Astrid Heen Lillebostad, Molde, ny, valgt ved akklamasjon. Styremedlemmer: Inger E. Merli, Kolbotn, Vibeke S. Gordner, Sandefjord, Vivi Heine Hansen, Moss, gjenvalgt ved akklamasjon. Valg av revisor: Etter innstilling fra Landsgildeledelsen: Statsautorisert revisor Ragnar Pettersen, Bergen, ny, valgt ved akklamasjon. 8

9 8.2 Valg av Valgkomité for Landsgildetinget 2015 Landsgildeledelsen innstiller: Trond Olsen, Sandefjord, Jan Petter Bergan, Tønsberg, og Magnhild Sandvei, Trondheim. Alle ble valgt ved akklamasjon Vedtak: Trond Olsen, Jan Petter Bergan, Magnhild Sandvei ble valgt til Valgkomité for Landsgildetinget 2015, med Magnhild Sandvei som leder. Betten Gundersen oppfordret delegatene til å engasjere seg i valget og foreslå kandidater slik at vi kan få et reelt valg neste gang. 9. Tid og sted for Landsgildetinget 2015 Karin Thompson kalte frem Per Johannessen. Det innledes et samarbeid med bergensgildene for å få til en prosjektavtale, slik at vi kan møtes til Landsgildeting i Bergen i Orienteringssaker: Landsgildemester Karin R. Thompson Karin takket avtroppende Landsgildekasserer Thormod Myhre og overrakte han en ryggsekk med gildekokeboken, en gourmet kokebok og en rose. Karin takket også avtroppende frimerkebanksjef Per Johannessen og overrakte han et diplom i glass og ramme pluss et gildenett som inneholdt ei gildekokebok og en bok om land som Per sikkert har sett frimerker fra i tillegg til en rose. Blå på leir, NSF landsleir, ved Trond Olsen Trond entret Tinget på motorsykkel, for å være ganske imponerende mottoet for landsleiren. Hotelt var inngangsbilletten til å være med på leiren. Blå på leir er et samarbeidsprosjekt mellom Hotelt (20 lavoer), Vekst og profileringsutvalget og gildetroppen. Han viste kart og fortalte om leirområdet. Ca 20 medlemmer er påmeldt i gildetroppen. Gildetroppen vil sørge for godt miljø og vafler. Det vil bli utdelt fyrstikkesker med «reklame» for SGGN. Blå på leir vi plystrer og ler! Vibeke Gordner informerte om gildetreffet søndag 7. juli kl. 13, med påmeldingsfrist 15. juni. Spørsmål fra 11 Inger-Lise Echoldt. Svar: Politiattest er nødvendig Spørsmål fra 14 Sidsel Gotaas. Svar: Det anbefales å ha med egen sykkel. 49 Knut Jorde orienterte om politiattest: Søknadskjemaet finnes på nettet, attesten må knyttes til en organisasjon og et arrangement. Fredslyset fra Betlehem, ved Ivan Chetwynd Ivan berettet om at det var oppnevnt en ny komite for Fredslyset, med Tore Torstad og Ruth Iren Tjäder. Denne vil bli utvidet med representanter for forbundene. Det er et mål å skape mer engasjement blant speiderne i dette arbeidet, noe som vil gjøres bl.a. ved et kart på internett der det er mulig å se hvor flammen befinner seg til enhver tid samt 9

10 muligheten for å laste opp bilder i nettverket Instagram. Utdeling av et fredslysmerke kan også bli aktuell. Et annet mål er å bruke flammen til å spre fredsbudskapet ute i samfunnet. Her planlegger komiteen bl.a. samarbeid med Nobels Fredssenter og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Det er et stort behov for å få flere sjåfører. Her foreslår komiteen at gilder, og ikke enkeltmennesker bør ta ansvar for å frakte lyset. Ivan vil gjerne ha respons på dette forslag. Norsk Speidermuseum, ved Doris Bjerke Museet er inne i sitt 26. år. Ideen til museet kom fra st. Georgs Gildene gjenstander er samlet men vi mangler å få vite mer om menneskene bak objektene. Dette løses ved intervjuer med enkelte eldre speidere. Disse spilles inn på cd-plater. Museet trenger hjelpere som kan foreslå mennesker som bør intervjues samt være behjelpelig med å utføre intervjuene. Speidergrupper kommer på besøk på museet. Det er viktig å skape interesse hos speiderne og deres foreldre. Medlemmene må huske å betale sin kontingent! Haiti-prosjektet, ved Bjørg Walstad Bjørg opplyste om prosjektet, som ble startet av ISGF i 2008 etter initiativ fra Linda Bates, Canada. Flere forbedringstiltak er gjort på en skole. Varer fraktes til Haiti som personlig bagasje til passasjerer på cuise-ship. Prosjektet fortsatte også etter jordskjelvet i Syv gilder har gitt rundt kroner til prosjektet siden Sanner Det er flott Gildekokebok, ved Magnhild Sandvei, 1. Nidaros Det å ha et prosjekt kan være en idé til aktivitet i et gilde. I 1. Nidaros oppsto ideen til kokebokprosjektet ved at det ble servert så mye godt på «korgfestene» og da ble det spørsmål om å få oppskriftene. Dermed gikk gildemedlemmene i gang med å samle oppskriftene i en bok, som bl.a. var til salgs på Tinget. Og som om ikke det var nok, gir de overskuddet til et veldedig formål, nemlig Haiti-prosjektet. Etter en tur i Sverige kunne Magnhild overrekke ytterlige kr til prosjektet. Europa-konferansen 2013 og Verdenskonferansen 2014, ved Trond Walstad Europakonferansen avholdes i september 2013, den begynner i Stockholm, fortsetter på båt til Helsingfors, det blir en dag i den finske hovedstaden før de returnerer til Stockholm igjen. Etter konferansen kan deltakere besøke et av de skandinaviske landene. Noen kommer til Oslo og kan velge mellom å besøke Hamar eller Kvernmoen den første dagen, for deretter å få omvisning i Oslo den siste dagen. Verdenskonferansen 2014 avholdes i Australia. Noen har allerede meldt interesse. Tur til Kenya, ved Harald B. Pettersen Ønsket fra Landsgildeledelsen om Fellesarrangement førte til planer om en tur til Kenya med bl.a. et besøk på Baden-Powells grav ved Nyere Der blirdet tenkedagssamling med speidere. Det blir avreise og hjemkomst Turen er nå fulltegnet med 35 deltakere og noen står på venteliste. 10

11 BP-heftet, ved Arve Urlin Arve orienterte om heftet som ble laget av en arbeidsgruppe i Første utgave ble presentert på Sanner, men en ny utgave med rettelser og tilføyelser er laget. Hvert gilde får ett eksemplar og flere kan kjøpes for kr. 50. Heftet inneholder samtaleopplegg, sitater og opplysninger om BPs liv. Avtale med Speider-Sport, ved Vibeke Gordner St. Georgs Gildene har fått en henvendelse fra Speider-Sport om et samarbeid når det gjelder utstyr og profileringsartikler. Det kan innebære at vi får hjelp til markedsføring og salg av «våre varer». Salget vil bli ved hjelp av nettbutikk. Landsgildeledelsen vil gå inn i forhandlinger og komme tilbake med mer informasjon når en eventuell avtale er inngått. Festmiddagen lørdag Ca 160 middagsgjester, 120 tingdeltakere og 40 fra 1. Porsgrunn SGG, ble fordelt på runde bord med en blanding av representanter fra Landsgildeledelsen, porsgrunnsgildet og de øvrige deltakerne på Tinget. Hovedtaleren var begeistringskunstner Magnar Kleiven, som skapte begeistring og latter ved et illustrert kåseri om helse. Ole Geir Pedersen og Jan xx bidro med musikk. Midnattsgudstjeneste i Langesund kirke. Etter middagen var det gudstjeneste i Langesund kirke. Kirken fra 1755 brant ned i 1988 og den nye kirken ble innviet i Sognepresten og tidligere speider Jan Terje Hanssen talte om Bibelen som kart og kompass for livet. Organist var Ole Geir Pedersen, skriftleser Unni Halvorsen og liturger Harald Sørensen og Aadne Myhre. Utfluktene lørdag og søndag. Ledsagerne kunne være med på utflukter lørdag og søndag. Lørdag var det busstur gjennom Bamble ved Stathelle, over Frierfjorden til Brevik og videre til Porsgrunn sentrum. Etter besøk på Porsgrunn Bymuseum gikk turen tilbake via Herøy industriområde. Søndag var det guidet tur i den vakre skjærgården med båten «Dikkon». 10. Avslutning Landsgildemester Karin R. Thompson takket alle for et godt Landsgildeting. Hun kalte fram den stedlige hovedkomité: Olav Kristian Birkeland, Knut Andreassen, Per Christian Øvrum, Bjørn Slettene, Leif Halvorsen og Sonja Winsnes. Karin overrakte enhver av dem et gildenett med BP-heftet, gildekokeboken og en langstilket rose som takk for innsatsen. Karin takket også møteledere, Kristian og Bjørg som fikk lavendel og kokeboken. Betten og Ivan fikk hver sin lavendel som takk for innsatsen på kontoret. Landsgildemester Karin Thompson avsluttet Landsgildetinget på tradisjonell måte. De tre lys blir høytidelig slukket, Gildevenner takk for nå og Speiderbønnen ble sunget. 11

12 Langesund, 9. juni 2013 Kristian Mollestad, møteleder, Bjørg Walstad, møteleder Ivan Chetwynd, referent, Anne Kristin Fegth, referent Finn Saugestad, valgt delegat, Eli Gullichsen, valgt delegat Disse har godkjent protokollen elektronisk. En utskrift med deres underskrifter vil bli oppbevart på kontoret 12

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 År 2011, 28-29 mai ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Jeløy Folkehøyskole i Moss. Deltakere. Det var totalt 173 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Tilstede: Karin R. Thompson, Vivi Heine, Trond Walstad, Thormod Myhre, Vibeke Gordner og Inger Merli. Speiderrepresentant Christen

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl. 11.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Før Gildemestermøtet. Tid: Fredag 12 sept. kl. 17.30 22.30 Lørdag 13. Sept. kl. 09.00 11.30 Tilstede: Olav Balle,

Detaljer

PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET

PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2015: PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2015 13.-14. juni 2015 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på First Hotel Victoria, Hamar.

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Sted: Møtelokale Urban, NSF, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 8/2 kl. 17.00 21.00 Lørdag 9/2 kl. 09.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Saksliste, Landsgildeting 2017

Saksliste, Landsgildeting 2017 Saksliste, Landsgildeting 2017 Trondheim, oktober 2017 1 Åpning 1.1 Åpning ved Landsgildemester 1.2 Hilsener 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av delegatene Utdrag fra vedtektene 7: Landsgildetinget er St.

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl. 17.00 ca. 19.30 Lørdag 29/11 kl. 9.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 2006 Møtet ble holdt 18. mars på Ingelsrud speidersenter. Følgende deltok på møtet: Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER SPEIDING I NORGE I 100 ÅR! Norsk Speidergut-Forbund ble stiftet 25. mars 1911, derfor

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 1. Åpningsinnlegg Åsmund Sjøberg, Daglig leder MNBR Gunnar Olsen, Kretskonsulent Norges Bandyforbund 2. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjent uten

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL. 30. september 1. oktober 2017 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Royal Garden Hotel, Trondheim

PROTOKOLL. 30. september 1. oktober 2017 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Royal Garden Hotel, Trondheim St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2017: PROTOKOLL 30. september 1. oktober 2017 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Royal Garden Hotel, Trondheim Deltakere. Deltakerne

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Jorunn Berland hilste Landsmøtet velkommen. Møtet ble satt kl. 10.40 Til stede: 58 delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer

Detaljer

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes, Øksnes,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

LANDS- GILDETINGET 8. 9. JUNI 2013 SAKSLISTE 1 ÅPNING. 1.1 Åpning ved Landsgildmester 1.2 Hilsener 2 KONSTITUERING

LANDS- GILDETINGET 8. 9. JUNI 2013 SAKSLISTE 1 ÅPNING. 1.1 Åpning ved Landsgildmester 1.2 Hilsener 2 KONSTITUERING FORRETNINGSORDE N 1. Tinget ledes av valgte møteledere. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. 2. Protokollen føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, 2 valgte representanter

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Lørdag 04. februar 2017 kl. 10.30 13.30 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Tid: Lørdag 04. februar 2017, kl. 10.30 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Dato: Lørdag 13. okt 2012 kl. 20.30 Sted: Tredalen 1.Konstituering. 1.1 Valg av ordstyrer. Styrets innstilling: Geir Bartz-Johannessen Geir Bartz-Johannessen 1.2

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Regionstyrets forslag: Roy Rasmussen, Tønsberg og Kai Sødal, Mandal. Ingen andre forslag ble fremmet.

Regionstyrets forslag: Roy Rasmussen, Tønsberg og Kai Sødal, Mandal. Ingen andre forslag ble fremmet. Y s Men International, Region Norge Protokoll fra Regionskonferansen 2016, Haugesund, 27.08.2016 Sak 1: Konstituering 1 A: Opprop. Ved møtes begynnelse var det registrert 90 medlemmer, hvorav 69 delegater

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 fl fli Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 i Konstituering Landsmøtet åpnes av MBUs leder Audun Westad Hilsener ved: Biskop Christian Alsted Hovedstyrets leder Per Endre Bjørnevik

Detaljer

NR. 2 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG. Eli Sunde Eikrem. Eli Sunde Eikrem. Alt om Landsgildetinget i Molde side 3-13

NR. 2 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG. Eli Sunde Eikrem. Eli Sunde Eikrem. Alt om Landsgildetinget i Molde side 3-13 NR. 2 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG Eli Sunde Eikrem Eli Sunde Eikrem Alt om Landsgildetinget i Molde side 3-13 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25,

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN SAKSLISTE 1. Opprop av delegater 2. Åpning av møtet 3. Konstituering, valg av a) Dirigenter b) Referenter

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12. Protokoll Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.00 Sak 1. Åpning ved leder Leder Heidi Rønne åpnet tinget ved å ønsket de

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

SPEIDERNES HUS I MOLDE

SPEIDERNES HUS I MOLDE Tirsdag 16.2. 2016 ble Rådets årsmøte for Speidernes Hus i Molde avholdt. 01. ÅPNING Styreleder Jan K. Svendsen åpnet årsmøtet ved å ønske alle vel møtt og ba forsamlingen være med å synge La oss si det

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA Protokoll fra kretsting 2009/1 Tlf: 67 13 60 32 Org.nr: 971429593 Hjemmeside: abspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

PROTOKOLL KORPSTING 2009

PROTOKOLL KORPSTING 2009 PROTOKOLL KORPSTING 2009 Fredrikstad 27.-29.3.09 Åpning/hilsener Korpsleder ønsket velkommen til korpsting og MS-treff. Hilsen fra varaordfører i Fredrikstad, Ingrid Willoch Hilsen fra tilsynsmann i Metodistkirken,

Detaljer