PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 År 2011, mai ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Jeløy Folkehøyskole i Moss. Deltakere. Det var totalt 173 personer tilstede, fordelt slik: 49 gilder,(ms St. Georgs Gilde med 2 representanter) 8 medlemmer av Landsgildeledelsen, (medregnet NSF og KFUK-KFUM s speiderrepresentanter), 4 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget, 6 distriktsgildemestere, 44 observatører/ ledsagere, 36 gjester fra arrangørgildene, 19 gode hjelpere fra de arrangerende gilder og 6 gjester. Fra gildekontoret møtte sekretær Betten Gundersen. Inviterte gjester: Varaordfører i Moss: Knut Lindelien Ordfører i Rygge: Inger-Lise Skartlien Ordfører i Våler: Kjerstin Wøyen Visespeidersjef i Norges speiderforbund: Lars Flateby Styremedlem i Norges KFUK-KFUM-speidere: Dag Espolin Johnson Gruppeleder i Våler: Inge Afseth Gjestene var bare tilstede under åpningen og til lunsjen. Stemmeberettige representanter: Ved landsgildetingets start var det 66 stemmeberettige representanter Fra Landsgildeledelsen: Olav Balle, Landsgildemester Karin R. Thompson, Viselandsgildemester Thormod Myhre, Landsgildekasserer / Distriktsgildemester Møre og Romsdal Egil Hultin, Styremedlem / Distriktsgildemester Agder Vibeke Gordner, Styremedlem Inger Merli, Styremedlem Christen A. Larsen, Representant for Norges Speiderforbund (ikke stemmerett) Grethe Baustad, Representant for Norges KFUK-M speidere / Gildemester Betten Gundersen Gildesekretær / Gildemester 12. Oslo-Nordberg Innvalgte medlemmer av Landsgildetinget: John Erik Christensen, Kolbotn Jan K. Svendsen, Molde Harald B. Pettersen, Hamar Bjørg Walstad, Oslo Distriktsgildemestere: Per J. Johannessen, Distrikt Bergen / Frimerkebanksjef Sven Berg, Distrikt Buskerud 1

2 Roar Moe Anne.Lise Høgvoll Knut Jorde Inger-Lise Echoldt Distrikt Follo Distrikt Mjøsdistriktet Distrikt Oslo Distrikt Østfold Representanter for Gildene: 1. Asker Valgerd Moe 2. Bergen Jarle Østerfeldt 5, Bergen Jan Helge Støve 6. Bergen Per Olaf Tangen 1. Brumunddal Marit Amb 2. Drammen Aslaug Hafskjold 1. Eiker Solveig Krøger 3. Fredrikstad Bodil Andrå (med fullmakt) 5. Fredrikstad Gard Nyquist (med fullmakt) Frelsesarmeens Wibecke Aasnæs 1. Halden Borge Kristoffersen 1 Hamar Harald B. Pettersen (med fullmakt) 2. Hamar Bente Johnstad 1. Høvik Jan-Erik Solheim 2. Høvik Karen Sundsbak (med fullmakt) 3. Kolbotn Bjørn Tornås 5. Kolbotn Ingebjørg Sandbakken 1. Kristiansand Ragnhild Jensen 1. Larvik Magnar Linnestad 2. Lier Tore Flåten 1. Lillehammer Aase Vold 1. Lillestrøm Unni Hagen 1. Molde Elen Lein 2. Molde Eva Johnsen (med fullmakt) 3. Molde Dagny Waagbø 1. Moss Magne Sveli (med fullmakt) 2. Moss Arild Urdal Metodistkirken Ivan Chetwynd (med fullmakt) Metodistkirken Hege Britt Randsborg (over 50 medlemmer) 3 Nesodden Doris Bjerke 1 Nidaros Randi Larsen (med fullmakt) Notodden og Omegn Karin Follerås (med fullmakt) 8. Oslo Kampianerne Per Sørhaug 24. Oslo Bryn Svein Holmby 25. Oslo Manglerud Frank Sandvold 29. Oslo Lillomarka Johan A. Bye 1. Porsgrunn Karin Rånman Nordnes 1. Rauma Målfrid Myhre (med fullmakt) 1. Romerike Alf Stefferud 1. Sandefjord Trond Olsen (med fullmakt) 2

3 1. Sandnes Kari Else Handeland 1. Smaalenene John Gunnar Olsen 2. Steinkjer Karin Bardal 1. Trondheim Gørild Skarpnes Varna Jan Ivar Martinsen (med fullmakt) 1. Vestre Aker Lise Hauge Jorde (med fullmakt) 1. Våler Wenche Saugstad 1. Ålesund Jan Hurlen 1. Ås Dag Guttormsen I tillegg møtte: Magnhild Sandvei, Leder av valgkomiteen (ikke stemmerett) Arve Urlin, Redaktør av St. Georg (ikke stemmerett) 1. Åpning Turid Simensen, leder i hovedkomiteen for Landsgildetinget, ønsket alle hjertelig velkommen til Jeløy på vegne av de arrangerende gilder: 1. Moss, 2. Moss, 1. Varna og 1. Våler. Deretter overlot hun ordet til Landsgildemester Olav Balle. 1.1 Åpning og lystenning ved Landsgildemester Landsgildemester Olav Balle åpnet tinget på tradisjonelt vis med lystenning og ønsket gjester og alle gildevenner velkommen. Han takket arrangementskomiteen for et godt arbeid og ønsket alle et godt Landsgildeting. 1.2 Hilsninger Varaordfører i Moss, Knut Lindelien, hilste Tinget på vegne av alle tre vertskommuner, og sa blant annet at det var viktig at noen holder gnisten ved like. Han påpekte også hvor viktig det var å støtte opp om en sak, og ønsket at vi fikk en fin opplevelse i Moss. Visespeidersjef i Norges speiderforbund, Lars Flateby hilste Tinget og takket for alt samarbeid, både lokalt og nasjonalt. Han nevnte eksempler som Fredslyset, Home-Hospitality og mindre arrangement som St. Georgs Gildene var behjelpelig med. Styremedlem i Norges KFUK-KFUM-speidere, Dag Espolin Johnson, takket for innbydelse til Tinget og var veldig positiv til alt det St. Georgs Gildene hadde gjort og gjør for forbundet. Han nevnte spesielt Hotelt som gildene sto for på landsleirer 2011 og at leirstedet Kvernmoen var et godt sted å være. Landsgildemester Olav Balle takket og overleverte alle gjestene boken om St. Georgs Gildenes 50-årige historie og vår PR fyrstikkeske. 2. Konstituering. (Side 4 i St. Georg nr.2/11) 2.1 Godkjenning av delegatene Gildesekretær, Betten Gundersen, foretok opprop. Til sammen var det 66 stemmeberettigede delegater, 13 stilte med fullmakt. MS St. Georgs Gilde hadde 2 delegater, da de var 51 medlemmer ved årsskiftet. 3

4 Delegatene ble godkjent. 2.2 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste var sendt ut i bladet, St. Georg nr 2, 2011 Innkalling og saksliste ble godkjent. 2.3 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden ble utdelt på møtet, projisert på lerret og lest opp. Forretningsorden ble godkjent. 2.4 Valg av møteledere Jan K. Svendsen, 3. Molde Grethe Baustad, 16. Oslo-Grorud Grethe Baustad og Jan K. Svendsen ble valgt ved akklamasjon 2.5. Valg av referenter Betten Gundersen, Landsgildesekretær Inger-Anne Svendsen, 3. Molde Betten Gundersen og Inger-Anne Svendsen ble valgt ved akklamasjon 2.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Jarle Østerfeldt 3. Bergen og Knut Jorde, 1. Vestre Aker Jarle Østerfeldt og Knut Jorde ble valgt ved akklamasjon 2.7 Valg av tellekorps St. Georgs Gildene i Moss St. Georgs Gildene i Moss ble valgt ved akklamasjon 2.8 Valg av reisefordelingskomité Thormod Myhre, Landsgildekasserer 4

5 Landsgildekasserer Thormod Myhre ble valgt ved akklamasjon Reisefordelingen ble oppgjort med kr. 601,-. 3. Landsgildeledelsens beretning for perioden 1. januar 2009 til 31.desember (Side 4-8 i St. Georg nr.2/11) Landsgildeledelsen anbefaler Landsgildeledelsens beretning for godkjent Styremedlem Inger Merli gikk gjennom landsgildeledelsens beretning på Powerpoint og tok med de viktigste sakene. Det var ingen som ønsket ordet til beretningen. Landsgildeberetningen ble vedtatt ved akklamasjon 4. Regnskaper for 2009 og 2010 (For konsolidert regnskap for St. Georgs Gildene i Norge, St. Georgsfondet, Frimerkebanken og Kvernmoen, se s i St. Georg nr. 2, 2011) Landsgildeledelsen anbefaler regnskapet godkjent Landsgildekasserer Thormod Myhre gikk gjennom landsgildeledelsens regnskap for 2009 og Regnskapene ble projisert på lerret. De gilder som ønsket å få hele regnskapet til eget gilde fikk dette fra Tormod Myhre. Følgende hadde ordet til saken: Bjørg Walstad Innvalgt medlem Elen Lein 1. Molde Thormod Myhre Landsgildekasserer Regnskapene ble enstemmig godkjent 5. Innkomne forslag til Landsgildetinget (Se St. Georg nr. 2/2011 side 5 6) 5.1 Forslag til endring av statuttene for St. Georgsfondet 2. Nåværende formulering: 2. - Fondets kapital ved starten er kr ,-. Fondets inntekter er: a. Bidrag fra St. Georgs Gildene i Norge, kr 5,- pr. medlem pr år. b. Gaver fra enkelt gilder. Det ventes at alle gilder hver høst har en tilstelning til inntekt for fondet. c. Gaver fra gildemedlemmer. Oppfordringen om å yte gaver sendes medlemmene hver St. Georgs dag. d. Andre gaver og inntekter av tiltak som settes i verk av Landsgildeledelsen. 5

6 Forslag innsendt av 3. St. Georgs Gilde i Bergen gjelder underpunkt b og c: Ny formulering: b. Det forventes at alle gilder, enten hver for seg eller sammen med andre gilder, hvert år har en tilstelning til inntekt for fondet på St. Georgsdagen eller Fellowshipsdagen. c. Det står det enkelte gilde og det enkelte medlem fritt til å yte ytterligere pengegaver til fondet. Forslaget vedtas ikke Følgende hadde ordet i saken: Jarle Østerfeldt 3. Bergen (orienterte om forslaget) Olav Balle Landsgildeledelsen Thormod Myhre Landsgildeledelsen Per-Olav Tangen 6. Bergen Landsgildeledelsens innstilling ble vedtatt med 60 stemmer. (Det var 6 stemmer for forslaget) Forslag fra Landsgildeledelsen i samme sak: Ny formulering: b. Gaver fra gildene. Det ventes at alle gilder hvert år gir bidrag til fondet. C. Gaver fra gildemedlemmer Forslaget vedtas Landsgildeledelsens innstilling ble vedtatt med 62 stemmer. (Det var 4 stemmer mot innstillingen.) 5.2 Forslag om innvalgt medlem av Landsgildetinget Forslagstillere: Jan K. Svendsen og Harald B. Pettersen Vi vil med dette fremme forslag om at Betten Gundersen fra 12. Oslo-Nordberg St. Georgs Gilde velges som innvalgt medlem av Landsgildetinget. Forslaget vedtas. Følgende hadde ordet i saken, som også gjaldt sak 5.3. Olav Balle Landsgildeledelsen Harald Pettersen Innvalgt medlem Dag Guttormsen 1.Ås Møteleder opplyste at det kreves 2/3 flertall og at det skulle være skriftlig avstemming. Forslaget ble vedtatt med 62 stemmer 6

7 5.3 Forslag om innvalgt medlem av Landsgildetinget Forslagstillere: Jan K. Svendsen og Harald B. Pettersen Vi vil med dette fremme forslag om at Anne Kristin Fegth fra 3. Molde St. Georgs Gildet velges som innvalgt medlem av Landsgildetinget. Forslaget vedtas. Ingen ba om ordet i saken: Møteleder opplyste at det kreves 2/3 flertall og at det skulle være skriftlig avstemming. Forslaget ble vedtatt med 62 stemmer 5.4 Forslag om overføring av midler fra St. Georgs fondet Forslagstiller: Landsgildeledelsen. Vi ber om at det blir overført kr fra St. Georgsfondet til ekspansjonsarbeidet. Landsgildemester Olav Balle orienterte om saken. Forslaget vedtas Ingen ønsket ordet til saken Forslaget ble enstemmig vedtatt 5.5 Fastsetting av kontingent for g 2012 (Se St. Georg nr. 2/2011 side 8) Landsgildeledelsen foreslår ingen endring av kontingenten for 2011 og 2012 ut over indeksregulering. (Beklageligvis var dette punktet kommet inn på feil sted i papirene og uten 5.5 foran). Forslaget vedtas Forslaget ble enstemmig vedtatt 6. Langtidsplan for St. Georgs Gildene i Norge (Se St. Georg nr. 2/2011 side 9) Viselandsgildemester Karin Thompson orienterte om langtidsplanen , og sa at den ikke er avsluttet enda, den fortsetter. I perioden ble det jobbet hardt med nettverk og rekruttering. Distriktene var med i satsningen. (Gnisten). I perioden har dette arbeidet fortsatt, samtidig som det er satset på profilering (Se rapport og profilhåndbok ) og styrket samarbeid med speiderforbundene (f. eks Home-Hospitality-samarbeidet). For perioden brukte hun overskriftene Kommunikasjon, samarbeid, 7

8 kvalitet/program. Det skal jobbes videre med utvikling av bladet St. Georg. Elektronisk nyhetsbrev er foreslått. Gjennomføringen og evalueringen av Home Hospitalityprosjektet vil gi kunnskap og inspirasjon til videre samarbeid med speiderforbundene. LGL foreslår også en utprøving av felles turer, kurs og lignende, som er åpne for alle gildemedlemmer og en styrket fadderordning for nye gilder. Egil Hultin orienterte om tallene og målene i den utvidede Langtidsplanen. Landsgildeledelsen fremmer følgende vedtak: Landsgildetinget gir sin tilslutning til tillegget i Langtidsplanen. (Ordlyden her er forandret fra det som står i St. Georg, og ble projisert på lerretet) Følgende hadde ordet i saken: Egil Hultin Per Johannesen Doris Bjerke Roar Moe Trond Olsen Jan Ivar Martinsen Bjørn Tornås Karin Follerås Ragnhild Jensen Inger Merli Elen Lein Eva Johnsen Magnild Sandvei Vibeke Gordner Jan Helge Støve Landsgildeledelsen Innvalgt medlem 3. Nesodden Distriktsgildemester 1. Sandefjord Varna 2. Kolbotn Notodden og Omegn 1. Kristiansand Landsgildeledelsen 1. Molde 2. Molde 1. Nidaros Landsgildeledelsen 5. Bergen Karin Thompson foretok en oppsummering og svarte på spørsmål som var stilt, og takket for alle innspillene. Hun sa blant annet at LGT har pålagt landsgildeledelsen å jobbe med vekst. Derfor er dette et prioritert område. At gildemedlemmer blir lenge i organisasjonen er en styrke, men kan kanskje også bli en svakhet i den forstand at det kan være vanskelig å inkludere nye. Stort alderssprang kan gjøre det problematisk å finne et program som appellerer til alle. Det er viktig å bruke eksisterende nettverk, som f.eks gamle roverlag og speidervenner, og inspirere til at de starter nye gilder, parallelt med at de eksisterende gildene er åpne og inkluderende. Det er også verdifullt i seg selv, at man i gilder der gjennomsnittsalderen er høy, tar vare på fellesskapet og hverandre. Karin understreket den friheten gildene har til å lage sitt eget program er et pluss og åpner for kreativitet og variasjon. Langtidsplanen ble enstemmig vedtatt 7. Budsjett (Se St. Georg nr. 2/2011 side 9) Landsgildekasserer Thormod Myhre orienterte om budsjettforslaget. 8

9 Landsgildeledelsen anbefaler at budsjettet vedtas. Følgende hadde ordet til saken: Roar Moe Doris Bjerke Thormod Myhre Distriktsgildemester 3. Nesodden Landsgildekasserer Budsjettet ble enstemmig vedtatt 8.1 Valg (Se St. Georg nr. 2/2011 side 9) Valgkomiteens leder, Magnhild Sandvei, orienterte om de innkomne forslag og presenterte alle kandidatene. Valg av Landsgildemester: Karin R. Thomsen, Oslo Egil Hultin, Kristiansand Det ble foretatt skriftlig votering som ga følgende resultat: Landsgildemester: Karin R. Thomsen, Oslo, 56 stemmer). Egil Hultin, Kristiansand, 10 stemmer. Viselandsgildemester: Trond Walstad, Oslo, valgt med akklamasjon. Landsgildekasserer: Thormod Myhre, Åndalsnes, gjenvalgt med akklamasjon. Styremedlemmer: Inger E. Merli, Kolbotn, gjenvalgt med akklamasjon. Vibeke S. Gordner, Sandefjord, gjenvalgt med akklamasjon. Vivi Heine Hansen, Moss, ny. Valgt med akklamasjon. Valg av revisor: Kjell Melhus, gjenvalgt ved akklamasjon. 8.2 Valg av Valgkomité for Landsgildetinget 2013 Jan Petter Bergan, Metodistkirkens St. Georgs Gilde Olav Balle, Innvalgt medlem Anne Kristin Fegth, 3. Molde Alle ble valgt med akklamasjon Jan Petter Bergan, Olav Balle og Anne Kristin Fegth ble valgt til Valgkomité for Landsgildetinget 2013, med Jan Petter Bergan som leder. 9

10 9. Tid og sted for Landsgildetinget Porsgrunn St. Georgs Gilde har sagt seg villig til å arrangere landsgildeting i Gildemester Karin Nornes orienterte om gildet som har hele 51 medlemmer og feiret sitt 50-års jubileum i Hun viste bilder av Quality Hotel & Resort og fra Langesund, fortalte om mulighetene og ønsket velkommen til Landsgildeting Neste Landsgildeting blir på Quality Hotel & Resort, Skjærgården i Langesund 8.-9.juni 2013 Innstillingen ble enstemmig vedtatt (med stående applaus) Orienteringssaker: Home Hospitality Harald Pettersen og Bjørg Walstad orienterte om saken, se også Tingpapirene, St. Georg nr. 2/11 side 6. Det har vist seg at mange flere speidere enn forventet ønsket H-H og at reiseutgiftene ville bli for store hvis speiderne ikke fikk bo på Østlandet og Sørlandet. Her har det ikke vært mulig å finne nok vertskapsfamilier. Speidersentrene vil bli tatt i bruk, men nå trengtes det gode hjelpere, les gildemedlemmer, til å drifte stedene fra 7.august og 3 dager fremover. I lunsjpausen fikk Bjørg flere henvendelser og hun takket for positiv respons fra forsamlingen. Fredslyset fra Betlehem, ved Grethe Baustad Grethe sa at nesten alt var klart for å få årets Fredslys ut til første søndag i advent i. Hun manglet enda noen sjåfører for å få brakt lyset frem fra Oslo til Kristiansand og ba gilder melde seg. Pr. i dag kan vi regne med at Lyset går som tidligere arrangert, fra Hamar til Molde, og videre med Hurtigruta sørover til Bergen og nordover til Kirkenes. I anledning 100 års jubileet til speiderne, vil det bli holdt Fredslysgudstjeneste i Oslo Domkirke for speidere, gilder og menigheten og andre interesserte 20. november. Der blir det også utdeling av Fredslyset. I Hamardomen kan lyset hentes tirsdag 22. november. Kontorsekretæren Betten Gundersen Betten takket Landsgildekasserer Thormod Myhre for arbeidet han har gjort og holder fremdeles på med, i forbindelse med fornyelsen av medlemsregisteret. Hun presiserte også for delegatene at de måtte bli flinkere til å fylle ut alt på årsrapporten og sende den og valgskjema inn til riktig tid. Navnelisten som sendes ut må sendes rettet tilbake til kontoret. Viktig å få med riktige e- postadresser, for mye vil bli sendt ut på e-post heretter. Frimerkebanken, ved Per Johannesen Per fikk ordet tidlig og fortalte at det var laget egne konvolutter med Landsgildetingets logo og frimerke på. Han anbefalte alle og kjøpe dem. Han solgte også førstedags-konvolutter fra andre gilde/speiderarrangementer. 10

11 På et senere tidspunkt orienterte han litt om arbeidet generelt. Det er en tilfredsstillende jobb, men den tar tid. Det er ønskelig med en ny Frimerkebanksjef da han hadde sittet i mange år. Kvernmoen, ved Roar Moe Roar orienterte om Kvernmoen leirsted og fikk primus motor Dag Lund sammen med seg. De fortalte at det var mye besøk, både av skoleklasser, speidergrupper og andre. De ville svært gjerne også ha flere besøk fra gilder. På Kvernmoendagen kommer rundt 100 personer og det er Østfold gildene som arrangerer, i år er det Halden. Alle ble oppfordret til å gjøre en dugnad på Kvernmoen, og tar med takk imot gaver, det være seg penger eller materiell til stedet. Dag Lund fikk stående applaus for sitt engasjement for Kvernmoen. Norsk Speidermuseum, ved Doris Bjerke Doris orienterte om hvor viktig det er å ta vare på gamle speiderting. Speiderne er interessert. Museet har laget egne oppgaver i forbindelse med 100 års jubileet, og speiderne kan få merke hvis de besvarer. Registrering av ting som blir gitt museet har stor prioritert i år. For å få fortgang i arbeidet har museet fått små grupper av gildemedlemmer som bruker 3 timer på en kveld, 2 ganger i året. I år skal det også være en nordisk konferanse i Oslo. Museet har egen nettside og en egen speiderhistorisk side, speiderwikipedia, der alle kan gå inn å rette opp og komme med nye opplysninger. Doris anbefalte alle gildemedlemmene til å bli medlem av speidermuseets venner, da vil de også få tilsendt de historiske skriftene. Distriktstreff i distriktene Møre og Romsdal og Trøndelag. Thormod Myhre orienterte om Distriktstreffet som skal arrangeres i Steinkjer i september Det er egentlig for gildemedlemmene i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene, men alle gildemedlemmer kan delta på det. Han anbefalte det på det varmeste. Festmiddagen lørdag Nydelig bord var dekket da 137 feststemte gjester inntok spisesalen. Arild Urdal fra 2. Moss var toastmaster og ledet hele selskapet vel og godt gjennom kvelden. 2 elever fra Kulturskolen i Moss, Hannah og Amanda Hunslund på 13 og 16 år, innledet ved festmiddagen med praktfull sang. Senere på kvelden var det besøk av Espen Askeladd som fremførte en hyllest til unge og gamle speidere. Tingets programhefte hadde alle fått beskjed om å ta med, der var det skrevet meget utførlig om distriktets herligheter og om Mosseregionens historie. Der stod det også flere sanger, som ble sunget i løpet av middagen akkompagnert av Randi Johansen. Sangen Til Jeløys grønne bakker, var skrevet av Ellen Anstensen 2. Moss, og var en fin hyllest til Jeløy og med hilsen til gildefolket. Olav Balle holdt dagens festtale, og Doris Bjerke takket pent for maten. Midnattsgudstjeneste i Jeløy kirke. Biskop Helga Haugland Byfuglien og kapellan Jeanette Frantzen var begge med under Gudstjenesten, hvor temaet var Fellesskap og vennskap, og dets betydning. Moss messingkvintett spilte preludium og postludium. Solist Sanna Bjerketvedt sang og roverspeiderne leste tekster over speiderloven. Vakker sang og fin musikk, fullsatt kirke av gildemedlemmer, det ble en minneverdig stund i den nydelige kirken med glassutsmykning av Viktor Sparre. 11

12 Utfluktene lørdag og søndag. Observatørene hadde anledning til å melde seg på utflukter i stedet for å følge forhandlingene. Turene gikk med buss til viktige og interessante steder i distriktet: Høyvekta i Moss, Verket (produsenten av Mosselukta), Møllebyen (som fikk Statens byggeskikkpris i 2003), Rygge museum, Rygge kirke, Værne kloster og lystgården Torderød. Deltakerne var fornøyd med turene og hadde fått med seg mye spennende historie fra dette distriktet. 10. Avslutning Landsgildemester Olav Balle takket alle for et godt Landsgildeting. Han kalte fram den stedlige hovedkomité: Turid Simensen, leder, Svein Simensen, møtearrangør, Henry Brinchmann, transport og utflukter, Eivind Støren, registrering m.m, Finn Saugestad, sekretær, Elisabeth Strømme, bespisning, Helge Sagen, økonomi, og Vidar Østby, Info/PR. De fikk stående applaus og trampeklapp. Olav og Egil overrakte alle et gildenett med liten gavebok om TAKK i og en langstilket rose hver som takk for innsatsen Olav takket også møteledere, Jan og Grethe, og referent Inger-Anne, som fikk hver sitt gildenett med en regnponcho fra Helly- Hansen i. Olav takket også utgående medlemmer av Informasjonskomiteen, Anne Kristin Fegth og Jan K. Svendsen for godt arbeid. De fikk en blomst hver. Turid Simensen, leder i hovedkomiteen, takket alle for godt oppmøte og for gode smil og kommentarer. Så takket hun sine gode medhjelpere for godt samarbeid både lokalt og sentralt. Så overtok Vidar som sa at de ville spesielt takke to viktige personer for å få LGT til, og det var: webansvarlig Toril Schøyen Nicolaysen og sekretær Betten Gundersen. De fikk hver sin fine blomsteroppsats. Landsgildemester Olav Balle fikk ordet igjen. Han takket spesielt sekretær Betten Gundersen, for godt samarbeid, og antyder at hun snart skal gå av med pensjon. Hun fikk en fin blomst. Gildemester Karin Nornes, representant for arrangementskomiteen for Landsgildetinget i 2013, fikk overrakt banneret som skal henge over portalen inn til tingstedet. Karin N. takket og sa hun håpte på at neste Ting ville bli like vellykket. Landsgildemester Olav Balle takket videre for 6 interessante og lærerike år som leder for gildebevegelsen i Norge. Han takket også for samarbeidet, spesielt i styret. Han har fått mange gode venner over det ganske land. Så kalte han fram Karin R. Thompson og overrakte henne kjedet og ønsker henne lykke til med arbeidet. Den nyvalgte Landsgildemesteren Karin Thompson, takket for tilliten. Hun sa hun tar på seg arbeidet med glede og vet at hun ikke er alene om det. Hun nevnte ordene fra kirken om felleskap og vennskap og dets betydning for oss som gildemedlemmer. Hun understreket viktigheten av å synliggjøre gildene i kontakt med speiderne og i samfunnet rundt oss og fremhevet det personlige møtet. Karin avsluttet Landsgildetinget på tradisjonell måte. De tre lys blir høytidelig slukket, Gildevenner takk for nå og Speiderbønnen ble sunget. 12

13 Moss, 29. mai 2011 Jan K. Svendsen, møteleder Grethe Baustad, møteleder Betten Gundersen, referent Inger-Anne K. Svendsen, referent Jarle Østerfeldt 3., Bergen, valgt delegat Knut Jorde, 1. Vestre Aker, valgt delegat 13

Landsgildeting 2013: Protokoll

Landsgildeting 2013: Protokoll St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2013: Protokoll PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2013 8.-9. juni 2013 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Quality hotell og resort Skjærgården,

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl. 11.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl. 17.00 ca. 19.30 Lørdag 29/11 kl. 9.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER!

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG Foto: Anders Myhr Nielsen 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014

FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014 FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GODT NYTT ÅR er du beredt på 2014? Godt nyttår

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER FORNYELSE! Det er viktig at vi ikke stivner i gamle former. Året vi går inn i er et år med Landsgildeting og nye

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER VI ER MEDANSVARLIGE FOR VERDENSFREDEN! Den internasjonale speiderbevegelsen og gildearbeidet er brobyggere.

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GILDEVENNER! Mange av oss har vært på årets gildemestermøte på Sanner,- tradisjon og samtidig alltid

Detaljer

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04. FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2012 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER STATUS I år har vi gjort opp

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER PÅ VEI 2 Jeg hadde sendt ut innkallingen og veibeskrivelse vi er på vei til første møte. Noen kjente

Detaljer

NR. 3 SEPTEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG NORDISK-BALTISK GILDETREFF, BODØ SIDE 3-6

NR. 3 SEPTEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG NORDISK-BALTISK GILDETREFF, BODØ SIDE 3-6 NR. 3 SEPTEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG NORDISK-BALTISK GILDETREFF, BODØ SIDE 3-6 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag og torsdag kl. 09.00 16.00 Postboks 6840

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER LOOK WIDER! I England har WAGGS laget et program med denne tittelen. Dette er rettet mot seniorene og

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

1. Gnisten St. Georgs Gilde + 140 ideer fra idébanken

1. Gnisten St. Georgs Gilde + 140 ideer fra idébanken Tips til: Aktivitetsplan for 1. Gnisten St. Georgs Gilde + 140 ideer fra idébanken Kjære gildevenn! «Vi savner forslag til møter og aktiviteter i Gildet vårt». Dette er utsagn vi ofte hører og kanskje

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer