PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 År 2011, mai ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Jeløy Folkehøyskole i Moss. Deltakere. Det var totalt 173 personer tilstede, fordelt slik: 49 gilder,(ms St. Georgs Gilde med 2 representanter) 8 medlemmer av Landsgildeledelsen, (medregnet NSF og KFUK-KFUM s speiderrepresentanter), 4 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget, 6 distriktsgildemestere, 44 observatører/ ledsagere, 36 gjester fra arrangørgildene, 19 gode hjelpere fra de arrangerende gilder og 6 gjester. Fra gildekontoret møtte sekretær Betten Gundersen. Inviterte gjester: Varaordfører i Moss: Knut Lindelien Ordfører i Rygge: Inger-Lise Skartlien Ordfører i Våler: Kjerstin Wøyen Visespeidersjef i Norges speiderforbund: Lars Flateby Styremedlem i Norges KFUK-KFUM-speidere: Dag Espolin Johnson Gruppeleder i Våler: Inge Afseth Gjestene var bare tilstede under åpningen og til lunsjen. Stemmeberettige representanter: Ved landsgildetingets start var det 66 stemmeberettige representanter Fra Landsgildeledelsen: Olav Balle, Landsgildemester Karin R. Thompson, Viselandsgildemester Thormod Myhre, Landsgildekasserer / Distriktsgildemester Møre og Romsdal Egil Hultin, Styremedlem / Distriktsgildemester Agder Vibeke Gordner, Styremedlem Inger Merli, Styremedlem Christen A. Larsen, Representant for Norges Speiderforbund (ikke stemmerett) Grethe Baustad, Representant for Norges KFUK-M speidere / Gildemester Betten Gundersen Gildesekretær / Gildemester 12. Oslo-Nordberg Innvalgte medlemmer av Landsgildetinget: John Erik Christensen, Kolbotn Jan K. Svendsen, Molde Harald B. Pettersen, Hamar Bjørg Walstad, Oslo Distriktsgildemestere: Per J. Johannessen, Distrikt Bergen / Frimerkebanksjef Sven Berg, Distrikt Buskerud 1

2 Roar Moe Anne.Lise Høgvoll Knut Jorde Inger-Lise Echoldt Distrikt Follo Distrikt Mjøsdistriktet Distrikt Oslo Distrikt Østfold Representanter for Gildene: 1. Asker Valgerd Moe 2. Bergen Jarle Østerfeldt 5, Bergen Jan Helge Støve 6. Bergen Per Olaf Tangen 1. Brumunddal Marit Amb 2. Drammen Aslaug Hafskjold 1. Eiker Solveig Krøger 3. Fredrikstad Bodil Andrå (med fullmakt) 5. Fredrikstad Gard Nyquist (med fullmakt) Frelsesarmeens Wibecke Aasnæs 1. Halden Borge Kristoffersen 1 Hamar Harald B. Pettersen (med fullmakt) 2. Hamar Bente Johnstad 1. Høvik Jan-Erik Solheim 2. Høvik Karen Sundsbak (med fullmakt) 3. Kolbotn Bjørn Tornås 5. Kolbotn Ingebjørg Sandbakken 1. Kristiansand Ragnhild Jensen 1. Larvik Magnar Linnestad 2. Lier Tore Flåten 1. Lillehammer Aase Vold 1. Lillestrøm Unni Hagen 1. Molde Elen Lein 2. Molde Eva Johnsen (med fullmakt) 3. Molde Dagny Waagbø 1. Moss Magne Sveli (med fullmakt) 2. Moss Arild Urdal Metodistkirken Ivan Chetwynd (med fullmakt) Metodistkirken Hege Britt Randsborg (over 50 medlemmer) 3 Nesodden Doris Bjerke 1 Nidaros Randi Larsen (med fullmakt) Notodden og Omegn Karin Follerås (med fullmakt) 8. Oslo Kampianerne Per Sørhaug 24. Oslo Bryn Svein Holmby 25. Oslo Manglerud Frank Sandvold 29. Oslo Lillomarka Johan A. Bye 1. Porsgrunn Karin Rånman Nordnes 1. Rauma Målfrid Myhre (med fullmakt) 1. Romerike Alf Stefferud 1. Sandefjord Trond Olsen (med fullmakt) 2

3 1. Sandnes Kari Else Handeland 1. Smaalenene John Gunnar Olsen 2. Steinkjer Karin Bardal 1. Trondheim Gørild Skarpnes Varna Jan Ivar Martinsen (med fullmakt) 1. Vestre Aker Lise Hauge Jorde (med fullmakt) 1. Våler Wenche Saugstad 1. Ålesund Jan Hurlen 1. Ås Dag Guttormsen I tillegg møtte: Magnhild Sandvei, Leder av valgkomiteen (ikke stemmerett) Arve Urlin, Redaktør av St. Georg (ikke stemmerett) 1. Åpning Turid Simensen, leder i hovedkomiteen for Landsgildetinget, ønsket alle hjertelig velkommen til Jeløy på vegne av de arrangerende gilder: 1. Moss, 2. Moss, 1. Varna og 1. Våler. Deretter overlot hun ordet til Landsgildemester Olav Balle. 1.1 Åpning og lystenning ved Landsgildemester Landsgildemester Olav Balle åpnet tinget på tradisjonelt vis med lystenning og ønsket gjester og alle gildevenner velkommen. Han takket arrangementskomiteen for et godt arbeid og ønsket alle et godt Landsgildeting. 1.2 Hilsninger Varaordfører i Moss, Knut Lindelien, hilste Tinget på vegne av alle tre vertskommuner, og sa blant annet at det var viktig at noen holder gnisten ved like. Han påpekte også hvor viktig det var å støtte opp om en sak, og ønsket at vi fikk en fin opplevelse i Moss. Visespeidersjef i Norges speiderforbund, Lars Flateby hilste Tinget og takket for alt samarbeid, både lokalt og nasjonalt. Han nevnte eksempler som Fredslyset, Home-Hospitality og mindre arrangement som St. Georgs Gildene var behjelpelig med. Styremedlem i Norges KFUK-KFUM-speidere, Dag Espolin Johnson, takket for innbydelse til Tinget og var veldig positiv til alt det St. Georgs Gildene hadde gjort og gjør for forbundet. Han nevnte spesielt Hotelt som gildene sto for på landsleirer 2011 og at leirstedet Kvernmoen var et godt sted å være. Landsgildemester Olav Balle takket og overleverte alle gjestene boken om St. Georgs Gildenes 50-årige historie og vår PR fyrstikkeske. 2. Konstituering. (Side 4 i St. Georg nr.2/11) 2.1 Godkjenning av delegatene Gildesekretær, Betten Gundersen, foretok opprop. Til sammen var det 66 stemmeberettigede delegater, 13 stilte med fullmakt. MS St. Georgs Gilde hadde 2 delegater, da de var 51 medlemmer ved årsskiftet. 3

4 Delegatene ble godkjent. 2.2 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste var sendt ut i bladet, St. Georg nr 2, 2011 Innkalling og saksliste ble godkjent. 2.3 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden ble utdelt på møtet, projisert på lerret og lest opp. Forretningsorden ble godkjent. 2.4 Valg av møteledere Jan K. Svendsen, 3. Molde Grethe Baustad, 16. Oslo-Grorud Grethe Baustad og Jan K. Svendsen ble valgt ved akklamasjon 2.5. Valg av referenter Betten Gundersen, Landsgildesekretær Inger-Anne Svendsen, 3. Molde Betten Gundersen og Inger-Anne Svendsen ble valgt ved akklamasjon 2.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Jarle Østerfeldt 3. Bergen og Knut Jorde, 1. Vestre Aker Jarle Østerfeldt og Knut Jorde ble valgt ved akklamasjon 2.7 Valg av tellekorps St. Georgs Gildene i Moss St. Georgs Gildene i Moss ble valgt ved akklamasjon 2.8 Valg av reisefordelingskomité Thormod Myhre, Landsgildekasserer 4

5 Landsgildekasserer Thormod Myhre ble valgt ved akklamasjon Reisefordelingen ble oppgjort med kr. 601,-. 3. Landsgildeledelsens beretning for perioden 1. januar 2009 til 31.desember (Side 4-8 i St. Georg nr.2/11) Landsgildeledelsen anbefaler Landsgildeledelsens beretning for godkjent Styremedlem Inger Merli gikk gjennom landsgildeledelsens beretning på Powerpoint og tok med de viktigste sakene. Det var ingen som ønsket ordet til beretningen. Landsgildeberetningen ble vedtatt ved akklamasjon 4. Regnskaper for 2009 og 2010 (For konsolidert regnskap for St. Georgs Gildene i Norge, St. Georgsfondet, Frimerkebanken og Kvernmoen, se s i St. Georg nr. 2, 2011) Landsgildeledelsen anbefaler regnskapet godkjent Landsgildekasserer Thormod Myhre gikk gjennom landsgildeledelsens regnskap for 2009 og Regnskapene ble projisert på lerret. De gilder som ønsket å få hele regnskapet til eget gilde fikk dette fra Tormod Myhre. Følgende hadde ordet til saken: Bjørg Walstad Innvalgt medlem Elen Lein 1. Molde Thormod Myhre Landsgildekasserer Regnskapene ble enstemmig godkjent 5. Innkomne forslag til Landsgildetinget (Se St. Georg nr. 2/2011 side 5 6) 5.1 Forslag til endring av statuttene for St. Georgsfondet 2. Nåværende formulering: 2. - Fondets kapital ved starten er kr ,-. Fondets inntekter er: a. Bidrag fra St. Georgs Gildene i Norge, kr 5,- pr. medlem pr år. b. Gaver fra enkelt gilder. Det ventes at alle gilder hver høst har en tilstelning til inntekt for fondet. c. Gaver fra gildemedlemmer. Oppfordringen om å yte gaver sendes medlemmene hver St. Georgs dag. d. Andre gaver og inntekter av tiltak som settes i verk av Landsgildeledelsen. 5

6 Forslag innsendt av 3. St. Georgs Gilde i Bergen gjelder underpunkt b og c: Ny formulering: b. Det forventes at alle gilder, enten hver for seg eller sammen med andre gilder, hvert år har en tilstelning til inntekt for fondet på St. Georgsdagen eller Fellowshipsdagen. c. Det står det enkelte gilde og det enkelte medlem fritt til å yte ytterligere pengegaver til fondet. Forslaget vedtas ikke Følgende hadde ordet i saken: Jarle Østerfeldt 3. Bergen (orienterte om forslaget) Olav Balle Landsgildeledelsen Thormod Myhre Landsgildeledelsen Per-Olav Tangen 6. Bergen Landsgildeledelsens innstilling ble vedtatt med 60 stemmer. (Det var 6 stemmer for forslaget) Forslag fra Landsgildeledelsen i samme sak: Ny formulering: b. Gaver fra gildene. Det ventes at alle gilder hvert år gir bidrag til fondet. C. Gaver fra gildemedlemmer Forslaget vedtas Landsgildeledelsens innstilling ble vedtatt med 62 stemmer. (Det var 4 stemmer mot innstillingen.) 5.2 Forslag om innvalgt medlem av Landsgildetinget Forslagstillere: Jan K. Svendsen og Harald B. Pettersen Vi vil med dette fremme forslag om at Betten Gundersen fra 12. Oslo-Nordberg St. Georgs Gilde velges som innvalgt medlem av Landsgildetinget. Forslaget vedtas. Følgende hadde ordet i saken, som også gjaldt sak 5.3. Olav Balle Landsgildeledelsen Harald Pettersen Innvalgt medlem Dag Guttormsen 1.Ås Møteleder opplyste at det kreves 2/3 flertall og at det skulle være skriftlig avstemming. Forslaget ble vedtatt med 62 stemmer 6

7 5.3 Forslag om innvalgt medlem av Landsgildetinget Forslagstillere: Jan K. Svendsen og Harald B. Pettersen Vi vil med dette fremme forslag om at Anne Kristin Fegth fra 3. Molde St. Georgs Gildet velges som innvalgt medlem av Landsgildetinget. Forslaget vedtas. Ingen ba om ordet i saken: Møteleder opplyste at det kreves 2/3 flertall og at det skulle være skriftlig avstemming. Forslaget ble vedtatt med 62 stemmer 5.4 Forslag om overføring av midler fra St. Georgs fondet Forslagstiller: Landsgildeledelsen. Vi ber om at det blir overført kr fra St. Georgsfondet til ekspansjonsarbeidet. Landsgildemester Olav Balle orienterte om saken. Forslaget vedtas Ingen ønsket ordet til saken Forslaget ble enstemmig vedtatt 5.5 Fastsetting av kontingent for g 2012 (Se St. Georg nr. 2/2011 side 8) Landsgildeledelsen foreslår ingen endring av kontingenten for 2011 og 2012 ut over indeksregulering. (Beklageligvis var dette punktet kommet inn på feil sted i papirene og uten 5.5 foran). Forslaget vedtas Forslaget ble enstemmig vedtatt 6. Langtidsplan for St. Georgs Gildene i Norge (Se St. Georg nr. 2/2011 side 9) Viselandsgildemester Karin Thompson orienterte om langtidsplanen , og sa at den ikke er avsluttet enda, den fortsetter. I perioden ble det jobbet hardt med nettverk og rekruttering. Distriktene var med i satsningen. (Gnisten). I perioden har dette arbeidet fortsatt, samtidig som det er satset på profilering (Se rapport og profilhåndbok ) og styrket samarbeid med speiderforbundene (f. eks Home-Hospitality-samarbeidet). For perioden brukte hun overskriftene Kommunikasjon, samarbeid, 7

8 kvalitet/program. Det skal jobbes videre med utvikling av bladet St. Georg. Elektronisk nyhetsbrev er foreslått. Gjennomføringen og evalueringen av Home Hospitalityprosjektet vil gi kunnskap og inspirasjon til videre samarbeid med speiderforbundene. LGL foreslår også en utprøving av felles turer, kurs og lignende, som er åpne for alle gildemedlemmer og en styrket fadderordning for nye gilder. Egil Hultin orienterte om tallene og målene i den utvidede Langtidsplanen. Landsgildeledelsen fremmer følgende vedtak: Landsgildetinget gir sin tilslutning til tillegget i Langtidsplanen. (Ordlyden her er forandret fra det som står i St. Georg, og ble projisert på lerretet) Følgende hadde ordet i saken: Egil Hultin Per Johannesen Doris Bjerke Roar Moe Trond Olsen Jan Ivar Martinsen Bjørn Tornås Karin Follerås Ragnhild Jensen Inger Merli Elen Lein Eva Johnsen Magnild Sandvei Vibeke Gordner Jan Helge Støve Landsgildeledelsen Innvalgt medlem 3. Nesodden Distriktsgildemester 1. Sandefjord Varna 2. Kolbotn Notodden og Omegn 1. Kristiansand Landsgildeledelsen 1. Molde 2. Molde 1. Nidaros Landsgildeledelsen 5. Bergen Karin Thompson foretok en oppsummering og svarte på spørsmål som var stilt, og takket for alle innspillene. Hun sa blant annet at LGT har pålagt landsgildeledelsen å jobbe med vekst. Derfor er dette et prioritert område. At gildemedlemmer blir lenge i organisasjonen er en styrke, men kan kanskje også bli en svakhet i den forstand at det kan være vanskelig å inkludere nye. Stort alderssprang kan gjøre det problematisk å finne et program som appellerer til alle. Det er viktig å bruke eksisterende nettverk, som f.eks gamle roverlag og speidervenner, og inspirere til at de starter nye gilder, parallelt med at de eksisterende gildene er åpne og inkluderende. Det er også verdifullt i seg selv, at man i gilder der gjennomsnittsalderen er høy, tar vare på fellesskapet og hverandre. Karin understreket den friheten gildene har til å lage sitt eget program er et pluss og åpner for kreativitet og variasjon. Langtidsplanen ble enstemmig vedtatt 7. Budsjett (Se St. Georg nr. 2/2011 side 9) Landsgildekasserer Thormod Myhre orienterte om budsjettforslaget. 8

9 Landsgildeledelsen anbefaler at budsjettet vedtas. Følgende hadde ordet til saken: Roar Moe Doris Bjerke Thormod Myhre Distriktsgildemester 3. Nesodden Landsgildekasserer Budsjettet ble enstemmig vedtatt 8.1 Valg (Se St. Georg nr. 2/2011 side 9) Valgkomiteens leder, Magnhild Sandvei, orienterte om de innkomne forslag og presenterte alle kandidatene. Valg av Landsgildemester: Karin R. Thomsen, Oslo Egil Hultin, Kristiansand Det ble foretatt skriftlig votering som ga følgende resultat: Landsgildemester: Karin R. Thomsen, Oslo, 56 stemmer). Egil Hultin, Kristiansand, 10 stemmer. Viselandsgildemester: Trond Walstad, Oslo, valgt med akklamasjon. Landsgildekasserer: Thormod Myhre, Åndalsnes, gjenvalgt med akklamasjon. Styremedlemmer: Inger E. Merli, Kolbotn, gjenvalgt med akklamasjon. Vibeke S. Gordner, Sandefjord, gjenvalgt med akklamasjon. Vivi Heine Hansen, Moss, ny. Valgt med akklamasjon. Valg av revisor: Kjell Melhus, gjenvalgt ved akklamasjon. 8.2 Valg av Valgkomité for Landsgildetinget 2013 Jan Petter Bergan, Metodistkirkens St. Georgs Gilde Olav Balle, Innvalgt medlem Anne Kristin Fegth, 3. Molde Alle ble valgt med akklamasjon Jan Petter Bergan, Olav Balle og Anne Kristin Fegth ble valgt til Valgkomité for Landsgildetinget 2013, med Jan Petter Bergan som leder. 9

10 9. Tid og sted for Landsgildetinget Porsgrunn St. Georgs Gilde har sagt seg villig til å arrangere landsgildeting i Gildemester Karin Nornes orienterte om gildet som har hele 51 medlemmer og feiret sitt 50-års jubileum i Hun viste bilder av Quality Hotel & Resort og fra Langesund, fortalte om mulighetene og ønsket velkommen til Landsgildeting Neste Landsgildeting blir på Quality Hotel & Resort, Skjærgården i Langesund 8.-9.juni 2013 Innstillingen ble enstemmig vedtatt (med stående applaus) Orienteringssaker: Home Hospitality Harald Pettersen og Bjørg Walstad orienterte om saken, se også Tingpapirene, St. Georg nr. 2/11 side 6. Det har vist seg at mange flere speidere enn forventet ønsket H-H og at reiseutgiftene ville bli for store hvis speiderne ikke fikk bo på Østlandet og Sørlandet. Her har det ikke vært mulig å finne nok vertskapsfamilier. Speidersentrene vil bli tatt i bruk, men nå trengtes det gode hjelpere, les gildemedlemmer, til å drifte stedene fra 7.august og 3 dager fremover. I lunsjpausen fikk Bjørg flere henvendelser og hun takket for positiv respons fra forsamlingen. Fredslyset fra Betlehem, ved Grethe Baustad Grethe sa at nesten alt var klart for å få årets Fredslys ut til første søndag i advent i. Hun manglet enda noen sjåfører for å få brakt lyset frem fra Oslo til Kristiansand og ba gilder melde seg. Pr. i dag kan vi regne med at Lyset går som tidligere arrangert, fra Hamar til Molde, og videre med Hurtigruta sørover til Bergen og nordover til Kirkenes. I anledning 100 års jubileet til speiderne, vil det bli holdt Fredslysgudstjeneste i Oslo Domkirke for speidere, gilder og menigheten og andre interesserte 20. november. Der blir det også utdeling av Fredslyset. I Hamardomen kan lyset hentes tirsdag 22. november. Kontorsekretæren Betten Gundersen Betten takket Landsgildekasserer Thormod Myhre for arbeidet han har gjort og holder fremdeles på med, i forbindelse med fornyelsen av medlemsregisteret. Hun presiserte også for delegatene at de måtte bli flinkere til å fylle ut alt på årsrapporten og sende den og valgskjema inn til riktig tid. Navnelisten som sendes ut må sendes rettet tilbake til kontoret. Viktig å få med riktige e- postadresser, for mye vil bli sendt ut på e-post heretter. Frimerkebanken, ved Per Johannesen Per fikk ordet tidlig og fortalte at det var laget egne konvolutter med Landsgildetingets logo og frimerke på. Han anbefalte alle og kjøpe dem. Han solgte også førstedags-konvolutter fra andre gilde/speiderarrangementer. 10

11 På et senere tidspunkt orienterte han litt om arbeidet generelt. Det er en tilfredsstillende jobb, men den tar tid. Det er ønskelig med en ny Frimerkebanksjef da han hadde sittet i mange år. Kvernmoen, ved Roar Moe Roar orienterte om Kvernmoen leirsted og fikk primus motor Dag Lund sammen med seg. De fortalte at det var mye besøk, både av skoleklasser, speidergrupper og andre. De ville svært gjerne også ha flere besøk fra gilder. På Kvernmoendagen kommer rundt 100 personer og det er Østfold gildene som arrangerer, i år er det Halden. Alle ble oppfordret til å gjøre en dugnad på Kvernmoen, og tar med takk imot gaver, det være seg penger eller materiell til stedet. Dag Lund fikk stående applaus for sitt engasjement for Kvernmoen. Norsk Speidermuseum, ved Doris Bjerke Doris orienterte om hvor viktig det er å ta vare på gamle speiderting. Speiderne er interessert. Museet har laget egne oppgaver i forbindelse med 100 års jubileet, og speiderne kan få merke hvis de besvarer. Registrering av ting som blir gitt museet har stor prioritert i år. For å få fortgang i arbeidet har museet fått små grupper av gildemedlemmer som bruker 3 timer på en kveld, 2 ganger i året. I år skal det også være en nordisk konferanse i Oslo. Museet har egen nettside og en egen speiderhistorisk side, speiderwikipedia, der alle kan gå inn å rette opp og komme med nye opplysninger. Doris anbefalte alle gildemedlemmene til å bli medlem av speidermuseets venner, da vil de også få tilsendt de historiske skriftene. Distriktstreff i distriktene Møre og Romsdal og Trøndelag. Thormod Myhre orienterte om Distriktstreffet som skal arrangeres i Steinkjer i september Det er egentlig for gildemedlemmene i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene, men alle gildemedlemmer kan delta på det. Han anbefalte det på det varmeste. Festmiddagen lørdag Nydelig bord var dekket da 137 feststemte gjester inntok spisesalen. Arild Urdal fra 2. Moss var toastmaster og ledet hele selskapet vel og godt gjennom kvelden. 2 elever fra Kulturskolen i Moss, Hannah og Amanda Hunslund på 13 og 16 år, innledet ved festmiddagen med praktfull sang. Senere på kvelden var det besøk av Espen Askeladd som fremførte en hyllest til unge og gamle speidere. Tingets programhefte hadde alle fått beskjed om å ta med, der var det skrevet meget utførlig om distriktets herligheter og om Mosseregionens historie. Der stod det også flere sanger, som ble sunget i løpet av middagen akkompagnert av Randi Johansen. Sangen Til Jeløys grønne bakker, var skrevet av Ellen Anstensen 2. Moss, og var en fin hyllest til Jeløy og med hilsen til gildefolket. Olav Balle holdt dagens festtale, og Doris Bjerke takket pent for maten. Midnattsgudstjeneste i Jeløy kirke. Biskop Helga Haugland Byfuglien og kapellan Jeanette Frantzen var begge med under Gudstjenesten, hvor temaet var Fellesskap og vennskap, og dets betydning. Moss messingkvintett spilte preludium og postludium. Solist Sanna Bjerketvedt sang og roverspeiderne leste tekster over speiderloven. Vakker sang og fin musikk, fullsatt kirke av gildemedlemmer, det ble en minneverdig stund i den nydelige kirken med glassutsmykning av Viktor Sparre. 11

12 Utfluktene lørdag og søndag. Observatørene hadde anledning til å melde seg på utflukter i stedet for å følge forhandlingene. Turene gikk med buss til viktige og interessante steder i distriktet: Høyvekta i Moss, Verket (produsenten av Mosselukta), Møllebyen (som fikk Statens byggeskikkpris i 2003), Rygge museum, Rygge kirke, Værne kloster og lystgården Torderød. Deltakerne var fornøyd med turene og hadde fått med seg mye spennende historie fra dette distriktet. 10. Avslutning Landsgildemester Olav Balle takket alle for et godt Landsgildeting. Han kalte fram den stedlige hovedkomité: Turid Simensen, leder, Svein Simensen, møtearrangør, Henry Brinchmann, transport og utflukter, Eivind Støren, registrering m.m, Finn Saugestad, sekretær, Elisabeth Strømme, bespisning, Helge Sagen, økonomi, og Vidar Østby, Info/PR. De fikk stående applaus og trampeklapp. Olav og Egil overrakte alle et gildenett med liten gavebok om TAKK i og en langstilket rose hver som takk for innsatsen Olav takket også møteledere, Jan og Grethe, og referent Inger-Anne, som fikk hver sitt gildenett med en regnponcho fra Helly- Hansen i. Olav takket også utgående medlemmer av Informasjonskomiteen, Anne Kristin Fegth og Jan K. Svendsen for godt arbeid. De fikk en blomst hver. Turid Simensen, leder i hovedkomiteen, takket alle for godt oppmøte og for gode smil og kommentarer. Så takket hun sine gode medhjelpere for godt samarbeid både lokalt og sentralt. Så overtok Vidar som sa at de ville spesielt takke to viktige personer for å få LGT til, og det var: webansvarlig Toril Schøyen Nicolaysen og sekretær Betten Gundersen. De fikk hver sin fine blomsteroppsats. Landsgildemester Olav Balle fikk ordet igjen. Han takket spesielt sekretær Betten Gundersen, for godt samarbeid, og antyder at hun snart skal gå av med pensjon. Hun fikk en fin blomst. Gildemester Karin Nornes, representant for arrangementskomiteen for Landsgildetinget i 2013, fikk overrakt banneret som skal henge over portalen inn til tingstedet. Karin N. takket og sa hun håpte på at neste Ting ville bli like vellykket. Landsgildemester Olav Balle takket videre for 6 interessante og lærerike år som leder for gildebevegelsen i Norge. Han takket også for samarbeidet, spesielt i styret. Han har fått mange gode venner over det ganske land. Så kalte han fram Karin R. Thompson og overrakte henne kjedet og ønsker henne lykke til med arbeidet. Den nyvalgte Landsgildemesteren Karin Thompson, takket for tilliten. Hun sa hun tar på seg arbeidet med glede og vet at hun ikke er alene om det. Hun nevnte ordene fra kirken om felleskap og vennskap og dets betydning for oss som gildemedlemmer. Hun understreket viktigheten av å synliggjøre gildene i kontakt med speiderne og i samfunnet rundt oss og fremhevet det personlige møtet. Karin avsluttet Landsgildetinget på tradisjonell måte. De tre lys blir høytidelig slukket, Gildevenner takk for nå og Speiderbønnen ble sunget. 12

13 Moss, 29. mai 2011 Jan K. Svendsen, møteleder Grethe Baustad, møteleder Betten Gundersen, referent Inger-Anne K. Svendsen, referent Jarle Østerfeldt 3., Bergen, valgt delegat Knut Jorde, 1. Vestre Aker, valgt delegat 13

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Før Gildemestermøtet. Tid: Fredag 12 sept. kl. 17.30 22.30 Lørdag 13. Sept. kl. 09.00 11.30 Tilstede: Olav Balle,

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Tilstede: Karin R. Thompson, Vivi Heine, Trond Walstad, Thormod Myhre, Vibeke Gordner og Inger Merli. Speiderrepresentant Christen

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl. 11.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn

Detaljer

Landsgildeting 2013: Protokoll

Landsgildeting 2013: Protokoll St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2013: Protokoll PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2013 8.-9. juni 2013 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Quality hotell og resort Skjærgården,

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Sted: Møtelokale Urban, NSF, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 8/2 kl. 17.00 21.00 Lørdag 9/2 kl. 09.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl. 17.00 ca. 19.30 Lørdag 29/11 kl. 9.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET

PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2015: PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2015 13.-14. juni 2015 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på First Hotel Victoria, Hamar.

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Saksliste, Landsgildeting 2017

Saksliste, Landsgildeting 2017 Saksliste, Landsgildeting 2017 Trondheim, oktober 2017 1 Åpning 1.1 Åpning ved Landsgildemester 1.2 Hilsener 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av delegatene Utdrag fra vedtektene 7: Landsgildetinget er St.

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER SPEIDING I NORGE I 100 ÅR! Norsk Speidergut-Forbund ble stiftet 25. mars 1911, derfor

Detaljer

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12. Protokoll Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.00 Sak 1. Åpning ved leder Leder Heidi Rønne åpnet tinget ved å ønsket de

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

SPEIDERNES HUS I MOLDE

SPEIDERNES HUS I MOLDE Tirsdag 16.2. 2016 ble Rådets årsmøte for Speidernes Hus i Molde avholdt. 01. ÅPNING Styreleder Jan K. Svendsen åpnet årsmøtet ved å ønske alle vel møtt og ba forsamlingen være med å synge La oss si det

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. Han fortsatte med å gi anerkjennelse og uttrykke beundring for den formidable innsatsen Arve Hammerøy,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Lørdag 04. februar 2017 kl. 10.30 13.30 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Tid: Lørdag 04. februar 2017, kl. 10.30 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

PROTOKOLL KORPSTING 2009

PROTOKOLL KORPSTING 2009 PROTOKOLL KORPSTING 2009 Fredrikstad 27.-29.3.09 Åpning/hilsener Korpsleder ønsket velkommen til korpsting og MS-treff. Hilsen fra varaordfører i Fredrikstad, Ingrid Willoch Hilsen fra tilsynsmann i Metodistkirken,

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Protokoll Ammehjelpens 40. generalforsamling Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016.

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Protokoll fra årsmøte 31.01.2016 Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 12 medlemmer fra tidligere JH-sykkel og 12 medlemmer fra tidligere

Detaljer

PROTOKOLL FOR LANDSGILDETINGET 2007

PROTOKOLL FOR LANDSGILDETINGET 2007 PROTOKOLL FOR LANDSGILDETINGET 2007 År 2007, 15.-17. juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Agder folkehøgskole i Søgne, utenfor Kristiansand. Deltagere. Totalt var det 178

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 1. Åpningsinnlegg Åsmund Sjøberg, Daglig leder MNBR Gunnar Olsen, Kretskonsulent Norges Bandyforbund 2. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjent uten

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET CP-FORENINGEN TRØNDELAG 2017

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET CP-FORENINGEN TRØNDELAG 2017 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET CP-FORENINGEN TRØNDELAG 2017 Ordinært årsmøte i CP-foreningen Trøndelag ble avholdt 27. mars 2016 på Trondsletten Habiliteringssenter. Møtet startet klokken 19.00 og ble avsluttet

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Jorunn Berland hilste Landsmøtet velkommen. Møtet ble satt kl. 10.40 Til stede: 58 delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Referat fra Skogvokternes årsmøte 15. mai 2015

Referat fra Skogvokternes årsmøte 15. mai 2015 Referat fra Skogvokternes årsmøte 15. mai 2015 Sak 1: Åpning og konstituering 1.1. Valg av ordstyrer Styrets innstilling: Erling Husby 1.2. Valg av referent Styrets innstilling: Anette Monsen Londalen

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer