ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG kl PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS"

Transkript

1 ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG kl PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen og spurte om noen hadde innvendinger til innkallingen. Enstemmig vedtatt. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Godkjenning av innkalling Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll. Årsmeldinger. Regnskap. Fastsettelse av kontingent. Sak 6. Budsjett Sak 7. Sak 8. Sak 9. Sak 10. Sak 11. Valg A-lag i fotball i samarbeid med Aure IL. Samarbeidsavtale med Aure IL og Ertvågøya IL. Uttalelse vedr. Nye Aure Stadion. Vurdere oppstart, prosess for sammenslåing med annet/andre idrettslag. 1. Valg av møteleder. - Ble fremmet forslag på sittende leder. Bjørg Width enstemmig valgt. Valg av sekretær.

2 - Ble fremmet forslag på Geir Lyngvær Geir Lyngvær enstemmig valgt. Valg av to til å underskrive protokollen. - Ble fremmet forslag på Marit Width og Ingebrigt Målen Marit og Ingebrigt enstemmig valgt. 2. Årsmeldinger. Alle årsmeldinger ble opplest Årsmelding fra hovedstyret, lå ved sakspapirene. Årsmelding Allidretten, lå ved sakspapirene. Årsmelding bueskyttergruppa, lå ved sakspapirene. Merknad1. Har hatt 3 styremøter i perioden. Merknad 2. NM innendørs arr. Lillestrøm. Merknad 3. Enorm stor aktivitet i gruppen. Årsmelding Drift/anlegg, lå ved sakspapirene. Årsmelding Fotball, lå ved sakspapirene. Årsmelding Masseidrett, lå ved sakspapirene. Merknad1. Styret besto av, Steinar Tømmervåg, Marit Width, Bjørg Width og Magne Aukan. Merknad2. Det er fortsatt mulig å komme med innspill til endring Av trimpostene og forslag til nye. Planlegges nytt trim Kart. Årsmelding Villmarksleiren, lå ved sakspapirene. Merknad1. 4Fjell hadde lagt avslutningen til villmarksleiren.

3 Årsmelding Økonomi. Årsmeldingen ble opplest av kasserer John Henning Width. Han svarte også på spørsmål fra medlemmene. Merknad1. Regnskapet viser et overskudd på kr ,44. Hele årsmeldingen ble tatt opp til votering. Enstemmig vedtatt. 3. Regnskap 2012 Regnskapet lå ved sakspapirene og viser følgende: Hovedlaget: ,84 Fotballgruppa: ,04 Allidrett: ,85 Masseidrett: ,03 Villmarksleiren: ,04 Buegruppa: ,34 Anlegg: ,88 Sum: ,44 Balanserapporten viser at sum omløpsmidler er: kr ,56 Regnskap 2012 enstemmig valg. Overskuddet på kr ,44 disponeres på følgende måte: Budsjettert underskudd 2013 dekkes inn av overskuddet for Resterende midler brukes for å utrede nytt klubbhus og bueskytterhall. Disponering av overskuddet enstemmig vedtatt.

4 5. Kontingent I sakspapirene lå forslaget fra styret: Enkeltmedlemmer kr. 400,- Familie kr. 700,- Marit Width fremmet følgende forslag: Enkeltmedlem kr. 300, Medlem nr. 2 kr. 200,- Medlem nr. 3 osv. kr. 0,- Under debatten ble styret enig om å trekke sitt forslag. Årsmøte aksepterte dette. Da satt man igjen med forslag, fremmet av Marit Width. Forslag fra Marit Width enstemmig valgt. Ved videre behandling av saksliste ble man enig om å kjøre sak 8,9,10 før sak 6 og A-lag i fotball i samarbeid med Aure IL. Underlaget lå ved sakspapirene. I tillegg ble det utlevert Aure IL sitt styrevedtak 15/13. A-lag? Status og fremdrift. Aure IL har vedtatt ut fra informasjon fra Ertvågøya IL og Tustna IL å utsette påmeldingen av A-lag til sesongen 2014, dette med utgangspunkt i usikkerheten rundt organisering, avtale mellom laga, økonomi og risiko for utgifter som kanskje Aure IL måtte dekke alene. Aure IL sitt styre besluttet å be årsmøtene i Ertvågøya IL og Tustna IL peke ut 2 personer som skal sitte i en gruppe på 6. Gruppa skal arbeide fram til høsten

5 2013 for å utrede, planlegge, budsjettere og forberede en sak til hovedstyrene i de 3 laga slik at både samarbeidsavtale og organisering kan legges fram for årsmøtene med mål om A-lag fra Tustna IL sitt årsmøte gir sin tilslutning til Aure IL sitt styrevedtak. Årsmøte delegerer til fotballgruppa å peke ut 2 ressurspersoner for å sitte i gruppa for å planlegge A-lag fra Frist settes til 1. april. 9. Samarbeidsavtale med Aure IL og Ertvågøya IL. I sakspapirene ligger det 3 alternative forslag. - Fra Aure IL, gjelder fotball og håndball. - Fra styret i Tustna IL, gjelder all aktivitet. - Fra styret i Tustna IL, begrenses til fotball og håndball. Årsmøtet foreslår at alle idrettslagene går sammen i et felles møte for å få utarbeide ny samarbeidsavtale. Styret får fullmakt til å ta initiativ overfor de andre idrettslaga å invitere til møte for å få utarbeidet ny felles samarbeidsavtale. 10. Uttalelse vedrørende Nye Aure Stadion. Aure IL sin uttalelse lå ved sakspapirene. Årsmøtet gir sin tilslutning til innspill fra Aure IL. 6. Budsjett 2013.

6 Forslag til budsjett ble presentert av kasserer J H Width. Hovedlaget (overskudd) Fotball (overført fra hovedlaget) Allidrett (overført fra hovedlaget) Masseidrett (overført fra hovedlaget) Villmarksleiren (overført fra hovedlaget) Buegruppa (overført fra hovedlaget) Anlegg (overført fra hovedlaget) Forprosjekt klubbhus (overført fra hovedlaget) Underskudd Budsjett 2013 enstemmig vedtatt. Godtgjørsel leder, sekretær og styremedlem. Leder: kr. 4000,- + inntil kr for dekning av nødvendige utgifter for utøvelsen av ledervervet. Sekretær: kr. 2000,- Styremedlem: kr. 1000,- Kassereren får i oppgave og innarbeide dette i budsjettet og legge frem justering på førstkommende styremøte. Forslag på godtgjørsel enstemmig vedtatt. 7. Valg

7 Forslag fra valgkomiteen lå ved sakspapirene. Det var en del hull i forslaget. Leder og sekretær mangler. Etter et godta utført arbeid av deltakerne på årsmøtet fikk man på en veldig god måte alle verve på plass. Alle forslag til verv ble enstemmig vedtatt unntatt valgkomiteen som ble valgt mot 1 stemme. VALG AV TILLITSVALGTE PÅ ÅRSMØTE I TUSTNA IL 2013 STYRE TUSTNA IL Leder Ingrid Settemsdal 2 år (velges som leder) Sekretær Bjørg Width Kasserer Jon H Width Ikke på valg Styremedlem Ola Stigsrud Ikke på valg Styremedlem Øystein Fahle Vara Eva T Width FOTBALLGRUPPA (Gruppa konstituerer seg selv) Johnny Haltbakk Vegard Bach Kari Wikan (NY) 2 år (Gjenvalg)

8 Rune Trettevik Ikke på valg Kai Engvik Uwe Gotowitz (NY) MASSEIDRETT (Gruppa konstituerer seg selv) Jørn Golmen Nina Brekstad Magne Aukan Terje Wikan Benedicte Nyborg (NY) Ikke på valg DRIFTSKOMITEEN (Gruppa konstituerer seg selv) Ola Stigsrud Uwe Gotowitz Roger Bjerkelund BUESKYTTERGRUPPA Leder Eva Width 2år Gjenvalg ( som leder) Kristin Fugelvåg Hogne Skar Øystein Nergård Svein Åge Stranden ALLIDRETTGRUPPA (Gruppa konstituerer seg selv) Gunn Randi Fossland

9 Marianne Strobel Ingunn Tømmervåg Heidi Dyregrov Tor Atle Follestad VILLMARKSKOMITEEN Leder Geir Magne Lyngvær Ole Lystad Gunn Helen Lystad Dag Rune Myrmel Jørn Roger Lyngvær Mads Helge Follestad Torunn Inderhaug Ingebrigt Målen Ingjerd L Lyngvær REVISORER Torstein Hamnes Liv Rønning Gjenvalg Gjenvalg Vara Egil Halsbog Gjenvalg Vara Johan L Golmen Gjenvalg REPRESENTANT I NORDVANG GRENDAHUS Magne Aukan Gjenvalg

10 Vara Ola Stigsrud Gjenvalg VALGKOMITE (Konstituerer seg selv) Johan L Golmen Benedicte Nyborg Liv Elin Stigsrud Har igjen 2 år Har igjen Valgt for 3år (Gjenvalg) Vara Ingebrigt Målen Gjenvalg 11. Vurdere oppstart prosess for sammenslåing med annet / andre idrettslag. Saken tas ikke opp til behandling. Avslutning: Avtroppende leder Bjørg Width takket for et flott årsmøte og et godt valg. Hun takket også de som nå går ut av sine verv for innsatsen. Sekretær: Geir Magne Lyngvær Sign av protokoll:

11 Ingebrigt Målen Marit Width

Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion

Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion Velkommen ved Edd. Saksliste: Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion 1. Møteinnkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 1. Møteleder: Marit Gjelle

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene Etter vedtektenes 12 behandlet Årsmøtet følgende saker: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Innkalling til årsmøtet godkjent Valg av referent Svein M Håve valgt til å føre protokollen Valg av møteleder Rolf Einar

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Referat fra årsmøte Årsmøte fant sted torsdag 12. februar 2015 kl 19.00 på Vardesenteret ved Stavanger Universitetssykehus. Følgende medlemmer var møtt opp:

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 Dato: 31/1-2006 kl. 19.00 STED: Den Gyldne Oter. TILSTEDE: Ca. 20 stykker Saksliste Sak 1 Åpning v/ avtroppende leder Karina Sørensen Sak 2 Valg av møteleder og referent. Petter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 DATO: STED: TILSTEDE: 30. MARS KLUBBHUSET 45 MEDLEMMER VED MØTETS START Møtet ble åpnet av leder Rudolf Larsen. 1. Godkjenning av stemmeberettigede. Alle fremmøtte

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer