REFERAT FRA ÅRSMØTET I HEGRA IDRETTSLAG, 19. MARS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA ÅRSMØTET I HEGRA IDRETTSLAG, 19. MARS 2014"

Transkript

1 REFERAT FRA ÅRSMØTET I HEGRA IDRETTSLAG, 19. MARS frammøtte: Thomas Wintervold, Marta K. Kvaal, Leif Holm, Inger Smågård, Morten Viklund, Kristin Verket, Sara Schiefloe, Roar Hembre, Odd Roar Husbyn, Petter Smågård, Gerda L. Vik, Svein Åge Nesbø, Svein M. Håve, Arve Haugen, Beate K. Hembre, Roger Hernes, Marit Aursjø, Lene Næsbø, Aksel H. Hembre, Odd Annar Aasan, Rolf Einar Pedersen og Anniken Hastadklev (i tillegg en person som gikk før møtet var avsluttet) - Innkalling ble godkjent. - Møteleder: Rolf Einar Pedersen - Sekretær: Anniken Hastadklev Sak 1, 2 og 5: Lagets og avdelingenes årsberetning, regnskap 2013 og budsjett 2014 (Lagets og avdelingenes årsberetning 2013, regnskap 2013 og budsjett 2014 følger som egne vedlegg) Fotballavdelingen: Thomas Wintervold presenterte fotballavdelingens årsberetning, regnskap og budsjett. Friidrettsavdelingen: Gerda Vik presenterte friidrettsgruppas årsberetning og regnskap. Friidrettens årsberetning oppdateres med korrekte regnskapstall. Håndballavdelingen v/ Roger Hernes: Årsberetningen ble presentert. Martha K. Kvaal presenterte regnskapet og budsjett for Spørsmål om «lønn ansatte» - dette er dommerhonorar. Idrettsskolen v/ Sara Schiefloe presenterte årsberetningen, regnskap og budsjett. Trim: Arve Haugen presenterte årsberetningen. Overskudd kr , og ikke kr som det står i årsberetningen. Overskuddet fremgår av regnskapstallene. Budsjett ble presentert. Festningen rundt: Årsberetningen ble presentert av Rolf Einar Pedersen. Regnskapet ble presentert.

2 Hovedlaget: Årsberetningen presentert av Rolf Einar Pedersen. Idrettslaget har totalt et overskudd på kr ,-. Hallvakt v/ Leif Holm: orienterte om idrettslagets aktivitet med hallvakter. Økonomi v/ Marit Aursjø medlemskontingent fakturert både for 2012 og 2013 i Hegra IL har fått god uttelling på momskompensasjon i Systemet med momskompensasjon har ikke nødvendigvis sammenheng med investeringene. En pott som fordeles mellom alle som søker, slik at idrettslaget ikke nødvendigvis får full kompensasjon. Marit orienterte om medlemsregisteret. Budsjett for 2014 presentert. Posten «kunstgress på grusbanen» kr ,-. Arve Haugen orienterte om at Hegra IL får en brukt kunstgressmatte fra RBK. Det koster va kr ,- + mva for å få lagt kunstgressmatta. Det budsjetteres med underskudd på ca kr ,- Hovedstyret vil starte arbeidet med hvordan underskuddet skal dekkes. Inger Smågård foreslo at «kunstgress på grusbanen» inngår i kunstgressprosjektet. Ljosheim god utleie. Revisjonsberetning for 2013 opplest av Aksel Hågen Hembre. Revisorene Knut Smågård og Aksel Hågen Hembre foreslår å godkjenne regnskapet. Vedtak: Alle årsberetninger godkjennes. Regnskaper godkjennes. Budsjetter godkjennes. Sak 4: Fastsette kontingent Hovedstyret foreslår at kontingenten for HIL holdes uendret. Vedtak: Kontingenten holdes uendret. Sak 6: Bestemme lagets organisasjon Hovedstyret foreslår ingen endringer. Vedtak: Ingen endringer i lagets organisasjon.

3 Sak 3: Behandle innkomne forslag 1. Kunstgressprosjektet Presentert av Inger Smågård: det foreslås å anlegge kunstgressbane på Hegra stadion med en bane, en treningsbane og løpebane og lengdehopp for friidrett. Kostnadsestimat kr ,-. Forslag til samarbeidsavtale med Hegra sparebank ble presentert. Friidretten v/ Gerda Vik ønsker at friidrettsanlegget skal ivaretas. Lengdehopp og løpebaner bør ikke plasseres så tett som forslaget viser. Vedtak: 1. Prosjekt Kunstgress på Hegra stadion gjennomføres slik som beskrevet med kunstgress på hovedbanen, treningsfelt med kunstgress og løpebaner m.m. for friidrett innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. 2. Finansieringsplan for prosjektet vedtas slik som foreslått: a. Spillemidler kr ,- b. Refusjon mva kr ,- c. Egenfinasiering Hegra IL kr ,- d. Skjelstadmark IL kr ,- e. Kommunale tilskudd kr ,- (10% av spillemidler) f. Sponsorer kr ,- g. Lån kr ,- 3. Det forutsettes at spillemiddelsøknaden er innsendt før byggestart, og prosjektgruppa skal påse at søknaden er slik at den kan påregnes godkjent. 4. Det forutsettes at sponsorbeløpet på minimum kr ,- er avtalt, dokumentert og innbetalt før byggestart. 5. Sponsorinntekter og egenfinansiering skal brukes først i prosjektet før byggelån belastes. 6. Endringer fram til byggestart som medfører kostnadsøkning skal fremlegges for ekstraordinært årsmøte for beslutning. 7. Årsmøtet godkjenner at hovedstyret kan ta opp byggelån på maksimalt kr ,- for finansiering av prosjektet. 8. Årsmøtet godkjenner at idrettslagets anlegg på Hegra stadion kan stilles som sikkerhet for byggelån. 9. Fra ferdigstillelse av prosjektet i 2015 og fram til spillemidler, merverdiavgift og kommunalt tilskudd er utbetalt må idrettslaget ha en mellomfinansiering ved at byggelånet løper inntil disse midlene er utbetalt. I denne perioden skal renter på finansieringen betales fortløpende. 10. Når midler nevnt under pkt. 9 er utbetalt skal byggelån/ mellomfinansiering konverteres til et langsiktig lån på maksimalt kr ,- som skal nedbetales i takt med anleggets levetid og maksimalt over 15 år. 11. Leder, nestleder og ett styremedlem i fellesskap får fullmakt til å ta opp byggelån, mellomfinansiering og langsiktig lån, signere alle lånedokumenter, og stille idrettslagets anlegg på Hegra stadion som sikkerhet for dette lånet. 12. Årsmøtet i Hegra IL tildeler leder, nestleder og ett styremedlem signatur i fellesskap.

4 2. Samarbeidsavtale med Hegra sparebank Vedtak: Hovedstyret og kunstgressbanekomiteen får fullmakt til å sluttforhandle avtalen. 3. Samarbeidsavtale med Skjelstadmark IL Skjelstadmark IL vil leie banen ca 3 timer pr. uke. Dette er kr ,- i finansieringsplanen. Forslag om at samarbeidsavtale inngås. Vedtak: Samarbeidsavtale med Skjelstadmark IL godkjennes, og leder avhovedstyret får fullmakt til å signere avtalen. Sak 7: Valg Vedtak: Hovedstyret: Leder i hovedstyret: Rolf Einar Pedersen, 1 år Nestleder til hovedstyret: Svein Åge Nesbø, 2 år Sekretær: Rachel Johansen, 2 år. Varamedl.: Kristin Rinde, 1 år. Varamedl.: Birgitta Næsbø, 1 år Idrettsskolen: Leder: Cecilie Falck Moen, 1 år Nestleder: Frank Ole Johansen, 2 år Baneansv.: Jon Anders Hembre, 2 år Varamedl./ hallansv.: Heidi Lysø, 1 år Fotball: Leder: Odd Roar Husbyn, 1 år Nestleder: Vegard Lufall, 2 år Kasserer: Helge Aune, 2 år Baneansv.: Odd Annar Aasan, 2 år

5 Varamedl: Tone Hembre, 1 år Varamedl: Gunn Tone Bjørgen, 1 år Trim: Leder: Arve Haugen, 1 år Nestleder: Hans Olav Børseth, 2 år Sekretær: Hege Strid Nesbø, 2 år Styremedl.: Alf Egil Sødermann, 2 år Varamedl.: Jon Olav Evjen, 1 år Håndball: Leder: Eva Stensholm, 1 år Styremedl.: Tom Inge Bakken, 2 år Friidrett: Leder: Gerda Vik, 1 år Kasserer: Arnfinn LIngstad, 2 år Sekretær: Solveig Lingstad, 1 år Styret i friidretten er redusert til 3 personer og varamedlem. Festningen rundt: Johan Solem, 2 år Rolf Åge Steen, 2 år Magnar Nilsen, 2 år Revisorer: Knut Smågård, 2 år

6 Championsutvalget: Johan Solem, 2 år Gunnar Fornes, 2 år Valgkomiteen: Leder: Linn Anette Bolin, 1 år Siw Helene Nilsen Lund, 2 år Arild Nilsen, 2 år Oddrin Sætnan, 2 år Miriam Stavne, 2 år

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene Etter vedtektenes 12 behandlet Årsmøtet følgende saker: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Innkalling til årsmøtet godkjent Valg av referent Svein M Håve valgt til å føre protokollen Valg av møteleder Rolf Einar

Detaljer

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805).

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805). Årsmelding Hovedlaget 2012 Møter Det har i 2012 vært avholdt 5 hovedstyremøter og 4 møter i arbeidsutvalget. Økonomi Aktiviteten i idrettslaget har økt fra 2011 til 2012 og dette gjenspeiler seg i lagets

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 DATO: STED: TILSTEDE: 30. MARS KLUBBHUSET 45 MEDLEMMER VED MØTETS START Møtet ble åpnet av leder Rudolf Larsen. 1. Godkjenning av stemmeberettigede. Alle fremmøtte

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2009 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 22. mars 2010. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2010 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP.

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2010 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Trh. 18. april 2010 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2010 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Tirsdag 23 Mars 2010 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 51 fremmøtte, 24 fullmakter,

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 12. november 2014

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 12. november 2014 Møtereferat : 12. november 2014 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Torbjørn Nyborg Gaute Evenhus Thore Tvete Lise Larsen Kjersti Husby Anton Bryhn Tron Vedul Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015

Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015 Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Foredrag fra Svein Lien fra Aust-Agder Idrettskrets Kort info om hovedsponsor Servering av varm suppe Ca. 19.30

Detaljer

Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion

Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion Velkommen ved Edd. Saksliste: Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion 1. Møteinnkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 1. Møteleder: Marit Gjelle

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 25.04.2013 KL. 19.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 25.04.2013 KL. 19.00 Blåkollen borettslag Pb 5516 9288 Tromsø post@blakollen.no blakollen.no REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 25.04.2013 KL. 19.00 SAK 1 KONSTITUERING Møteleder: Referent: Underskriving

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste, og godkjenning av stemmeretten til årsmøtedeltakarane.

Godkjenning av innkalling og sakliste, og godkjenning av stemmeretten til årsmøtedeltakarane. REFERAT FRÅ OMFRAMT ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG 2010 Stad: Klubbhuset Tid: 26. mai 2010 kl. 19.00-20.10 Frammøte: Det møtte 71 stemmeberettiga medlem(5 frammøtte som ikkje var stemmeberettiga). SAKLISTE

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet april 2014 Norges Idrettsforbund skriver Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslaget interne organisering

Detaljer