Protokoll for Årsmøte i Moi IL kl.19.00, Klubbhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus"

Transkript

1 Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre minnet etter Børge Helleren s bortgang. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Reidar Gursli, Gaute Skåland, Jan Medby, Edel Stenberg, Tron Skåland, Svein A. Bringedal, Svein Georg Gursli, Svein Holte, Einar Skåland, Per Varhaug, Terje Egeland, Svein Litlehei, Elling Skåland, Rune Rasmussen, Bjørn Ivar Bjelland, Åshild M. Bu, Wenche Helland, Jan Rune Berrefjord, Olav Hafstad, Halvar Thunheim, Karl Gunnar Klippenberg, Henning Medby, Gilbert Hove, Birger Solheim, Rolf Johannsen, Leif Dalemark, John Olav Rasmussen, Jan Ove Kjellesvik, Karsten Moi, Kai Robert Stenlund, Signe Egeland, Einar Skåland, Ken Nystøl, May Brit Drivdal. Tilstede 34 stemmeberettigede ved starten av møtet. Alle møtedeltakere stemmeberettigede. Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Forslag til forretningsorden: 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). Den valgte sekretæren skriver protokoll. 2. Protokoll signeres av 2stk. representanter som velges under sak 3. Innkalling, sakliste og forretningsordning ble godkjent uten kommentar.

2 Side 2 av 8 Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 1)Dirigent/Ordstyrer: 2)Sekretær: 3)Signering av protokoll: Olav Hafstad Elling Skåland Åshild Bu, Terje Egeland 1)Dirigent/Ordstyrer: 2)Sekretær: 3)Signering av protokoll: Olav Hafstad Elling Skåland Åshild Bu, Terje Egeland Godkjent enstemmig. Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, og gruppeårsmeldinger. Godkjenne årsmeldinger ifra hovedstyret og samtlige undergrupper. Gjennomgåtte årsmeldinger: Hovedstyret: - Gjennomgang av Årsmelding Olav Hafstad Godkjent Friidrett: - Gjennomgang av Årsmelding Signe Egeland Godkjent Fotball: - Gjennomgang av Årsmelding Svein Holte Godkjent Ski: - Gjennomgang av Årsmelding Wenche Helland - Godkjent Idrettsskole: - Gjennomgang av Årsmelding Reidar Eidsheim Godkjent Sponsorgruppen: Gjennomgang av Årsmelding Tron Skåland - Godkjent Alle Årsmeldinger godkjent uten kommentar.

3 Side 3 av 8 Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Godkjenne idrettslagets regnskap med samtlige undergrupper. Gjennomgåtte Årsregnskap: Hovedstyret: Gjennomgang av Årsregnskap Friidrett: Gjennomgang av Årsregnskap Fotball: Gjennomgang av Årsregnskap Ski: Gjennomgang av Årsregnskap Idrettsskole: Gjennomgang av Årsregnskap Gjennomgang av kommentarer ifra Regnskapskontoret(Økonor) samt revisjonsberetning ifra revisorer datert 5/3-14., May Brit Drivdal, Einar Skåland, Svein Litlehei, Henning Medby. Samtlige regnskap godkjent enstemmig uten kommentar. Sak 6. Økonomistyring Oppdatering av regelverk/rettningslinjer ifra Rogaland Idrettskrets. Orientering ifra idrettskretsens representant - Wenche Salte Sak 7. Behandle innkomne forslag og saker. 1. Forslag ifra Henning Medby Søknad om tillatelse for snøskuter kjøring, Sandstøl 1)Dagens ordning opprettholdes. Dvs at idrettslaget ikke ønsker å åpne opp for fri ferdsel av snøskutere over idrettslagets eiendom. 2)Henning Medby kan ved forespørsel til idrettslaget låne idrettslagets løyve/snøskuter inn til Sandstøl forutsatt at dette kombineres med løypekjøring.

4 Side 4 av 8, Reidar Helland, Jan Medby, Henning Medby, Bjørn Ivar Bjelland, Kai Robert Stenlund, Svein Arild Bringedal, Trond Skåland, Gaute Skåland, Rolf Johannesen, Per Varhaug. Det ble en grundig diskusjon om ordlyden i vedtaket og til slutt ble det stemt over følgende 2 alternativer: 1) Hovedstyrets reviderte forslag til tekst i vedtak: «De som har hatt scooterløyve de siste årene (Henning Medby, Harald Mæland og Tegleeiendommen) får inntil videre tillatelse til nyttekjøring over Moi IL s eiendom for tilkomst til Sandstøl. For Henning Medby sitt vedkommende innebærer dette i tillegg løypekjøring og sjekk av isforhold for Moi IL. Dette medfører at vedtaket om leiekjøring fra 2013 ikke videreføres.» 2) Opprinnelig forslag om tekst ifra Henning Medby: «Moi IL åpner opp for snøskuter bruk over sin eiendom, slik at hytteeiere i Sandstøl kan søke kommunen om løyve» Revidert forslag ifra hovedstyret (tekst alt.1) vedtatt imot 1.stemme. «De som har hatt scooterløyve de siste årene (Henning Medby, Harald Mæland og Tegleeiendommen) får inntil videre tillatelse til nyttekjøring over Moi IL s eiendom for tilkomst til Sandstøl. For Henning Medby sitt vedkommende innebærer dette i tillegg løypekjøring og sjekk av isforhold for Moi IL. Dette medfører at vedtaket om leiekjøring fra 2013 ikke videreføres.»

5 Side 5 av 8 Sak 8. Fastsette medlemskontingent. Opprettholde dagens satser. Godkjenne foreslåtte kontingenter og treningsavgifter iht. oversikt. Aktivt Medlem Moi IL Basis Barn (0-10 år) Fotball Friidrett Ski Idrettsskolen Sum Aktive t.o.m. 12 år Aktive 13 t.o.m. 16 år Seniorer ½ år / 550 Søskenmoderasjon (0-10år), 25% barn nummer 2, 50% på påfølgende barn. Old Boys kr 550 Satser passivt medlemsskap: Æresmedlemmer kr 0,- Støttemedlemmer kr 200 eller mer. Hovedstyrets innstilling enstemmig godkjent. Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Godkjenne idrettslagets organisasjonsplan., Elling Skåland Organisasjonsplan enstemmig godkjent.

6 Side 6 av 8 Sak 10. Behandle idrettslagets budsjett. Godkjenne idrettslagets budsjett for 2014., May Brit Drivdal Budsjett for 2014 enstemmig godkjent. Sak 11. Revisjon vedtekter. Godkjenne idrettslagets vedtekter., Elling Skåland Vedtekter enstemmig godkjent. Sak 12. PAUSE Sak 13. Valg Godkjenne valgkomiteens innstillinger for representanter i hovedstyre og grupper. Hovedstyret: Leder Styremedlem Varamedlem Olav Hafstad (1år) May Brit Drivdal (2år) Mariann Eike(1år)

7 Side 7 av 8 Grupper: Fotball Leder Ernst Inge Østefjells (2år) Fotball Ungdomsleder Bjørn Ivar Bjelland (1år) Friidrett Leder Signe Egeland (1år) Friidrett Styremedlem Torbjørn Sætre (2år) Friidrett Styremedlem Tanja Surdal (2år) Ski Leder Torry Korsbø (2år) Idrettsskolen Leder Aina Hamre Lie (2år) Idrettsskolen Styremedlem Thomas Vatne (2år) 2 revisorer Magne Haraldstad Gunn Tove Gursli, Edel Stenberg, Einar Skåland, Per Varhaug. Forslag ifra valgkomite enstemmig godkjent Sak 14. Valg av valgkomite Velge representanter til valgkomite 2014 Etter skriftlig valg blant deltakerne på årsmøtet ble følgende valgt: (Leder av valgkomite ble den med flest stemmer) Per Varhaug (Leder) Wenche Helland Einar Skåland Arne Skobba (Vara) Godkjent enstemmig.

8 Side 8 av 8 Sak 15. Valg av 1 representant til Æresmedlemsgruppen. Svein Litlehei. Enstemmig vedtatt. Sak 16. Orienteringer. 1) Klubbhus: Orientering fra byggekomite om status klubbhus., Svein Holte, Halvar Thunheim, Elling Skåland, Sak 17. Trekning av Idrettslagets 2 stk.representanter til elgjakta på Sætra Kun 1stk. meldte sin interesse for å delta på elgjakta. Ken Nystøl stiller i regi av idrettslaget og får ansvar til å skaffe 1.person ekstra slik at man opprettholder kvoten på 2stk personer som skal være med ifra idrettslaget.

9 Side 9 av 8 Leder i idrettslaget avsluttet årsmøtet med å overrekke byggekomiteen for klubbhuset (Svein Holte, Halvar Thunheim, Åshild Bu, Terje Egeland og Elling Skåland) en blomsterbukett som takk for god innsats ved gjennomføring av byggeprosjektet. Svein Holte og Reidar Eidsheim ble også overrekt blomster som takk for god innsats igjennom mange år, etter at de nå takker for seg som ledere i henholdsvis fotballavdelingen og Idrettsskolen. Protokollen undertegnes av de to som ble valgt under sak 3. Åshild Bu Terje Egeland

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede *Alle de fremmøtte ble godkjent, det ble også godkjent at et medlem ble gitt

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2009 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 22. mars 2010. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 DATO: STED: TILSTEDE: 30. MARS KLUBBHUSET 45 MEDLEMMER VED MØTETS START Møtet ble åpnet av leder Rudolf Larsen. 1. Godkjenning av stemmeberettigede. Alle fremmøtte

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015

Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015 Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Foredrag fra Svein Lien fra Aust-Agder Idrettskrets Kort info om hovedsponsor Servering av varm suppe Ca. 19.30

Detaljer

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Dato: Sted: Tid: 25. februar 2075 Sorum 18.00-19:50 Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede vedtak: 8 fremm@tte ble godkjent som stemmeberettigete

Detaljer

Årsmøteprotokotl 2013

Årsmøteprotokotl 2013 Sportsklubben Træff Årsmøteprotokotl 2013 Årsmøtet for 2013 for Sportsklubben Træff ble avholdt onsdag 18. funi 2014 klokka 2000-2240 i Sigmundstova på Træfftruset. Morten Lunde ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 1 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 Dagsorden: 1. Godkjennelse av stemmeberettigete 2. Godkjennelse av innkallelse, sakliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer