Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Volleyballforbund Region Trøndelag"

Transkript

1 Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1

2 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder Oddbjørn Hoel 2. Godkjenning av fremmøtte representanter. 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 4. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Årsmelding Trøndelag 6. Regnskap Behandling av innkomne forslag og saker 7.1. Fastsette kontingent 8. Behandle budsjett Velge revisorer 10. Valg av nytt styre 11. Avslutning 2

3 Sak 1 Åpning av tinget v/ leder Oddbjørn Hoel Sak 2 Godkjenning av fremmøtte representanter. Sak 3 Godkjenning av innkallingen, dagsordenen og forretningsordenen. NVBF Region Trøndelag fremmer følgende forslag til forretningsorden for det regionstinget: Sak 4 1. Tinget ledes av den valgte dirigenten, som er møteleder. 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens/organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å skrive under protokollen. Forslag til dirigent er Kirsti Jaråker Forslag til sekretær er Irene Sand Tinget foreslår to representanter til å skrive under protokollen Sak 5 Behandle og godkjenne beretning 3

4 Årsberetningen legges frem. Årsberetning NVBF Region Trøndelag Organisasjonen har bestått av: Regionsstyret Oddbjørn Hoel, Leder (Blussuvoll VBK) Jon Terje Fossland, Nestleder (Namsos VBK) Kristin Arnesen, styremedlem (IL Fjellmann) Ann Cathrin Fiksdal, styremedlem (Inderøy IL) Anette Tiller, styremedlem (Verdal VBK) Magnus Rodahl, 1. varamedlem (NTNUI) Sigrid Aasen, 2. varamedlem (TSVK) Regnskapsfører Erling Benjaminsen (Sogn og Fjordane Idrettskrins) Dommeransvarlig: Hanne Gundersen (Blussuvoll VBK) Andreas Holm (Vinne IL) Kontrollkomitè Anne Lise Norum, leder (Stod Volley) Stein Christensen (Åsheim VBK) Mads Nervik, vara (Mosvik IL) Silje Irene Hansen, vara (NTNUI) Valgkomité Marte Mårvik, leder (Namsos VBK) Mariann Sandsund (Reima IL) Jan Helge Asperheim (Hitra VBK) Irene Jensen, vara (Nyborg VBK) 4

5 Administrativ ressurs Norges volleyballforbunds konsulent Irene Sand jobber administrativt for Region Trøndelag. Frå april 2014 og ut mars 2015 har Solveig Rauan Holten vært vikar for Irene. NVBF fjernet i 2014 utviklingsstillingen som før utgjorde 20% av stillingen til regionskonsulenten. Regionskonsulent har derfor siden høsten 2014 jobbet 100% i NVBF region Trøndelag. Våre klubber I NVBF Region Trøndelag er vi 42 registrerte klubber, hvorav 25 deltar i vår organiserte aktivitet. Det ble i idrettsregistreringen for 2014 registrert 2204 medlemmer. Totalt har region Trøndelag blitt redusert med 20 medlemmer, fordelt få forskjellige klubber. Styrets arbeid Styremøter Styret har hatt 10 møter. Antall saker Totalt antall saker fra april 2014 april 2015: 80 saker. Aktivitet Regionslag/inspirasjonssamlinger Det er arrangert 3 åpne samlinger denne sesongen: september i Namsos - 23 deltakere oktober på Skatval 33 deltakere november på Hitra 51 deltakere To lukkede samlinger: november i Verdal 21 deltakere januar i Lierne 21 deltakere Regionen deltok både på NM for Regionlag i Volleyball (U16) januar 2015 og NM for Regionlag i Sandvolleyball (U17) juni 2014 Se sportslig del, for resultater Trenerkurs 1 Det har blitt arrangert Trenerkurs 1 del 1 på Skatval september Skatval september 2014 Disse er godkjente Minitrenere, og godkjent del 1 av Trenerkurs 1 5

6 Einar Andersen Sindre Elias Bostad Makumbe Simbarache Gochera Hanne Aksnes Karmhus Johnny Mathisen Achim Kangu Maundi Knut Sverre Nilsen Kristine Rostad Hanna Marie Norum Rotvold Hanna Emilie Staberg Heggstad Hilde Anne Staberg Dommerkurs 1 Det har blitt arrangert Dommerkurs 1 i: Lierne desember 2014, 14 deltakere Namsos mars 2015, 10 deltakere Trondheim, NTNUI, februar 2015, 20 deltakere Totalt 44 personer gjennomførte kursene på disse stedene. Styret takker arrangørklubbene og de andre involverte for arrangementene. Sportslig del årsmelding (vedlegg 1) Vår konkurranseaktivitet sommer 2014 og sesongen Handlingsplan (vedtatt på tinget 2014) Dette er punkter styret ønsker å legge ekstra trykk på kommende sesong: Vekst Minivolleyball Gode turneringer og nytt premieringssystem Ungdomssatsing Årshjul Guttesatsing Inspirasjonssamlinger/lokale samlinger 6

7 Regionlag Volleyball U16 Kompetanseløft Minitreneren Ungdomstreneren Trenerkurs 1 Involvering opp mot elitelagene/1. divisjon/ VGS-tilbudene Økonomi Status økonomi fra region Trøndelag: Regnskapet for 2014 viser et lite overskudd på ,76,- (inkl finansposter). Dette er så vidt under de ,- som var budsjettert med i Regionen har hatt noen større utgifter enn budsjettert på kontorkostnad for administrasjonen. Dette kommer av at Solveig R. Holten hadde kontor i Trondheim mens hun var vikar, og det var ikke mulig å få leid ut kontoret på Steinkjer som Irene benyttet før hun gikk ut i permisjon. Det er også påløpt betydelig større kostnader når det gjelder regionlagssatsingen enn budsjettert. Spesielt for volleyball har det påløpt mye kostnader, men også regionlag i sandvolleyball er med på å trekke totalen ned. Regionstyret har nå tatt grep rundt dette og satt av en person som skal jobbe mer dedikert med regionlagssatsingen generelt og økonomien spesielt. Balansen viser en egenkapital på kr ,10 der er satt av til rekrutteringsfond. Avsluttende ord Vi takker for oss, og ønsker det nye styret i Region Trøndelag lykke til! Trondheim 17/4-15 Oddbjørn Hoel Jon Terje Fossland Ann Cathrin Fiksdal Kristin Arnesen Anette Tiller Sigrid Aasen Magnus Rodahl Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 7

8 Sak 6 Behandle og godkjenne NVBF Region Nord-Trøndelags regnskap for 2014 (Vedlegg 2-4) NVBF Region Trøndelags regnskap legges frem. Sak 7 Behandle forslag og saker. Sak 7.1. Kontingent Forslag til vedtak: Kontingent for sesongen : Kontingent til aktive klubber i Norges Volleyballforbund Region Trøndelag kr. 2400,- pr. år. Kontingent til passive klubber i Norges Volleyballforbund Region Trøndelag kr. 500,- pr. år. Begrunnelse: Regionstinget skal fastsette kontingent for sine tilhørende klubber. Sak 8 Behandle og godkjenne NVBF Region Trøndelags budsjett for 2015 (vedlegg 5) NVBF Region Trøndelags budsjett for 2015 legges frem. Sak 9 Velge revisorer (2 stk) Valgkomiteen legger frem forslag til 2 revisorer. Sak 10 Valg av nytt styre (vedlegg 6) Valgkomiteen legger frem sitt forslag til nytt regionstyre. Valgkomiteen legger også frem sitt forslag til nytt, og representanter til ting i overordnete organisasjoner, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 8

9 Regionstyret legger frem sitt forslag til ny valgkomité. Valget: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Valgkomité: Leder: Medlemmer: Varamedlem: 1. Sak 11 Avslutning v/ Oddbjørn Hoel og Irene Sand 9

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 4. april 2014 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 4. april 2014, kl. 19.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS Program Fredag 4. April 2014 1630-1700 Registrering 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS 1730-1930 Seminar på Kjølv Egelands hus, UiS Ullandhaug Det serveres håndmat og mineralvann

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Tilstede: Mariann Hestnes (styremedlem) Thomas Wold (leder) Irene Sand (regionsansatt) Geirfinn Sirnes

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2015 Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL Program for NCF Årsting 2015 Scandic Haugesund Hotell Lørdag 30. Mai Søndag 31. Mai 11.30-12.30 Lunsj og registrering 13.00-15.00

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015

GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015 GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015 SAKSLISTE GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling,

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010 - 1 - Norges Håndballforbund Region SørVest Protokoll 2010 4. ordinære Regionsting 29. og 30. mai 2010 Kristiansand Nyvalgt Regionstyre. Fra venstre: Magnus Heskje, Janicke Robstad, Birger Eggen, Astri

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 2 mars 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar 2015. FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013 Innkalling til Kretsting 2013 Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund Folkestad 03. Februar 2013 1 Flaggborga i aksjon under Speidertinget 2012 i Geiranger 2 Forretningsorden til kretstinget i Sunnmøre

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av

Detaljer