Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget"

Transkript

1 Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag Sted: Kantina Fanatorget

2 Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5. Forslag fra styret 6. Forslag fra beboere (seksjonseiere) 7. Budsjettforslag Valg av styremedlemmer og valgkomite 9. Underskrift av protokoll Sak 1. Konstituering av møte Fremmøte til årsmøte: Antall fremmøtte: 20 Antall fremmøtte med stemmerett: 16 Antall fullmakter: 8 Valg av møteleder: Iht. vedtekter i sameieloven, er styreleder også møteleder dersom ikke annet foreslås Valgt: Svein Selle Valg av referent: Valgt: Dag Einar Ånonli Valg av tellekorps (2 representanter): Valgt: Ragnar Ellingsen og Jarle Holvik Valg for underskriving av protokoll (2 representanter): Valgt: Kjetil Stokke og Vibeke Duesund Sak 2. Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte var sendt ut den 8. mars, med ny påminnelse den 24. mars. Sammen med påminnelse var vedlagt: - Styrets årsmelding - Revisors beretning - Regnskap 2

3 - Budsjettforslag - Saker/forslag fra styret Merknader fra årsmøte: Innkalling ble: Enstemmig godkjent Sak 3. Styrets årsberetning. Styrets årsberetning ble gjennomgått på årsmøte. Merknader: Årsberetning ble: Enstemmig godkjent Sak 4. Godkjenning av regnskap. 4a) Revisors beretning Regnskapet for 2005, er revidert av Revisor gruppen, Bergen. Revisors beretning ble gjennomgått på møtet. Merknader fra årsmøte: b) Regnskap Regnskapet ble gjennomgått, sammen med noter fra revisor. Totalt viser regnskapet et underskudd / overskudd på kr ,- Merknader fra årsmøte: Spørsmål vedrørende post 6650 Rep. og vedlikehold Bygning Spørsmål vedrørende post 6623 Rep. og vedlikehold Fellesareal Spørsmål angående om husleie var for høy Spørsmål vedrørende fondssparing Regnskap: Godkjent 3

4 Sak 5. Forslag fra styret Forslag 1 Gjeninnføring av dugnadspenger 1a): Forslag Ordningen med dugnadspenger gjeninnføres. - Hver seksjon betaler inn kr. 500 pr. år i dugnadspenger - Settes inn på egen dugnadskonto, og det føres eget regnskap. - Tilbakebetaling av dugnadspenger gjøres etter følgende regler: o Dugnad opp til 5 timer, utbetales med kr. 50 pr. time o Dugnad ut over 5 timer, utbetales med kr. 100 pr. time o Plenklipping inngår som dugnad, og utbetales etter samme ordning. Styret plikter å finne en god registreringsmåte for utført dugnad. Det regnes kun dugnadstimer for voksne personer som deltar på dugnaden. Styret gis rett til å vurdere om et eventuelt overskudd på dugnadskonto, skal overføres til neste år, eller overføres til driftskonto. Antall stemmer for: 23 Antall stemmer mot: 1 Antall blanke: 0 1b): Vedtektsendring. Ordning med dugnadspenger legges inn i sameiets vedtekter, med følgende tekst: 14. DUGNADSPENGER (Ny) Sameiet skal ha en ordning med dugnadspenger og dugnadskonto. Eget regnskap skal føres og legges frem på årsmøte

5 Forslag 2 Fasadeendringer 1a) Forslag Alle fasadeendringer og tilbygg skal søkes sameiets styre for godkjenning. Med fasadeendringer og tilbygg menes: - Påbygg tilknyttet selve huset - Frittstående bygg (boder og lignende) - Altaner (endringer) - Terrasser (nye og endringer) - Gjerder og murer Styret avklarer om tiltaket krever godkjenning av kommune, og om naboer skal varsles. Sammen med søknaden skal det minimum vedlegges en beskrivelse og skisse av tiltaket. Ved større endringer skal tegninger vedlegges, og helst i riktig målestokk. Det kan kreves arkitekttegnet løsning, dersom dette er nødvendig for å sikre det byggetekniske. Den enkelte søker må ta disse kostnadene med mindre styret finner at tiltaket kan være en felles og anbefalt løsning for hele sameiet. Kreves byggetekniske tegninger i tillegg, må disse dekkes av den enkelte søker med mindre sameiet allerede har slike tegninger. Også ved mindre endringer kan styret kreve tegning av løsningen, dersom dette er avgjørende for å kunne ta nødvendig stilling til søknaden. Dersom endringer har betydning for husets fasade, kan det kreves utført på hele huset og også samtidig. Dersom styret finner det nødvendig, kan endringer av prinsippiel karakter kreves avgjort av årsmøtet eller sameiemøte. Antall stemmer for: 19 Antall stemmer mot: 4 Antall blanke: 1 1b) Vedtektsendring Forslagets tekst går inn i sameiets vedtekter som ny paragraf 15. FASADEENDRINGER (Ny) Antall stemmer for: 19 Antall stemmer mot: 4 Antall blanke:

6 Forslag 3 Oppsigelse av medlemskap i Huseierforeningen Styret foreslår at vi sier opp medlemskapet i Huseierforeningen når denne medlemsperioden er over Forslag 4 Ny forsikringsordning 1a) Forslag Styret ønsket å legge dette frem for årsmøtet, grunnet at vedtektene er noe uklare ift. tidligere vedtak. Forslag: Skadeutløser dekker kr av egenandelen, mens sameiet dekker resten.. Sameiet står for oppgjøret mot forsikringsselskapet, og styret krever inn skadeutløsers andel. Merknader fra årsmøte: 1b) Vedtektsendring Revidering av tekst i 5. FORSIKRING Skadeutløser dekker gjeldende egenandel i sameiet. Ny tekst: Forsikringspremien fordeles etter sameiebrøk 82 / 122. Sameiet skal ha felles byggeforsikring, og styret har ansvar for å sikre dette. Ved skade er sameiet ansvarlig for egenandelen mot forsikringsselskapet, mens skadeutløser skal dekke fastsatt andel

7 Forslag 5 Asfaltering Styret forslår: - Asfaltering av vei fra postkassestativ til garasjeanlegg - Asfaltering/utvidelse av vei/veikryss inne på området - Asfaltering av plass for container Totale kostnader dekkes av driftsmidlene Forslag 6 Flere lyspunkter i området. Forslag 6a): Utføre jobben iht. presentert løsning. Forslag 6b): Fremlagt 2 alternativer Alternativ 1: Jobben med oppgradering og nye lyspunkter, utføres i Kostnader dekkes av et spleiselag, der hver seksjon innbetaler kr Alternativ 2: Jobben med oppgradering og nye lyspunkter, utsettes til Kostnadene dekkes av driftsbudsjetter. Alternativ 1: 13 stemmer Alternativ 2: 10 stemmer Antall blanke:1 Alternativ 1 vedtatt. Sak 6. Forslag fra beboerne forslag Sak 7. Budsjettforslag for 2006 Styrets forslag til budsjett for 2006, ble fremlagt for årsmøtet. 7

8 Merknader/forslag fra årsmøtet: Budsjett ble vedtatt Sak 8. Valg av styre / valgkomite 8a): Styre Følgende var ikke på valg: Nestleder: Jan Åge Slettebakken På valg i 2007 Kasserer: Inge Solheim På valg i 2007 Sekretær: Dag Einar Ånonli På valg i 2007 Følgende var på valg: Styreleder: Svein Selle Styremedlem Håkon Gams Haugsøen Flyttet Varamedlem 1 Olav Alfred Strømme Varamedlem 2 Lise Frøysa Valgkomiteens innstilling: Styreleder: Svein Selle (gjenvalg) 1 år Styremedlem: Jarle Holvik 2 år Varamedlem 1: Lise Frøysa (gjenvalg) 2 år Varamedlem 2: Rene Landsvik 2 år Motforslag fra årsmøtet: Følgende styre ble valgt: Styreleder: Sven Selle For: 24 Mot: 0 Blanke: 0 Styremedlem : Jarle Holvik For: 24 Mot: 0 Blanke: 0 Varamedlem 1: Lise Frøysa For: 24 Mot: 0 Blanke: 0 Varamedlem 2: Rene Landsvik For: 24 Mot: 0 Blanke: 0 8b): Valgkomite for 2007 Valgkomiteen hadde ikke fremlagt forslag til valgkomite. Forslag fra årsmøte: Roger Duesund og Ragnar Ellingsen Følgende ble valgt til valgt: Leder: Roger Duesund For: 24 Mot: 0 Blanke: 0 Medlem: Ragnar Ellingsen For: 24 Mot: 0 Blanke: 0 8

9 Årsmøte ble avsluttet: kl Bergen den Underskrifter: Svein Selle (sign) (styreleder) Inge Solheim (sign) (referent) representant 1 representant 2: 9

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika.

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. 5227 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog org.nr. 983 836 658 Vedtektene er vedtatt på konstituerende sameiermøte den 4. september 2001 og siste endring av vedtektene er fra sameiermøte 02.03.2011. Disse

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede.

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede. 6091 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Kjelsåshaugen Boligsameie ble avholdt torsdag 18. april 2002 kl. 18.00 på Kjelsås skole. Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune.

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag 1. Navn 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. 2. Formål og virkemidler 2.1 Andelslagets formål er å eie og drive lagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.04.2014 kl 18.00 Sted: I Det Chilenske kulturhus, Veitvetveien 8 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer