PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET"

Transkript

1 St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2015: PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET juni 2015 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på First Hotel Victoria, Hamar. Deltakere. Deltakerne fordelte seg slik: 46 gilder var representert med 47 delegater; 5 medlemmer av Landsgildeledelsen med stemmerett (1 med dobbeltrolle; 1 representant for NSF med stemmerett som delegat for sitt gilde og 1 for KFUK-KFUM uten stemmerett. LGL-medlem Vibeke Gordner var ikke til stede. 3 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget (1 med dobbeltrolle); 9 distriktsgildemestere (6 med dobbeltroller); 1 delegat for et distrikt med fullmakt; 61 ledsagere og observatører, 1 gjest fra Sverige og 2 fra Norge; Ca 40 gode hjelpere fra det arrangerende gildet 1. Hamar og nabogildet 2. Hamar. Fra gildekontoret møtte sekretær Ivan Chetwynd. Inviterte gjester: Hamars ordfører Morten Aspeli (bare tilstede under åpningen); Speiderstyremedlem i Norges speiderforbund Hanne Mette Lundberg (bare tilstede under åpningen og lunsjen); Sekretær i Landsgillerådet i S:t Georg Scoutgillen, Sverige Gjermund Austvik, (tilstede under hele Tinget). Stemmeberettigede representanter: Ved landsgildetingets start var det 59 stemmeberettigede representanter Fra Landsgildeledelsen: Karin R. Thompson, Landsgildemester Trond Walstad, Viselandsgildemester Astrid Heen Lillebostad, Landsgildekasserer Inger Merli, styremedlem Vivi Heine-Hansen, styremedlem Line Gullerud Solvik, representant for Norges Speiderforbund (med stemmerett som delegat for sitt gilde) Dag Espolin Johnson, representant for Norges KFUK/KFUM-speidere (uten stemmerett) Ivan Chetwynd, Landsgildesekretær (uten stemmerett) 1

2 Innvalgte medlemmer av Landsgildetinget: Anne Kristin Fegth, Molde, også distriktsgildemester Betten Gundersen, Jessheim Bjørg Walstad, Oslo (bare til stede lørdag) Distriktsgildemestere: Per J. Johannessen, Distrikt 3 Bergen Grethe Baustad, Distrikt 7 Oslo (også delegat for sitt gilde) Mette Karine Rønning, Distrikt 8 Romerike (også delegat for sitt gilde) Hans Petter Sundsbakk, Distrikt 9 Asker og Bærum Inger Merli, Distrikt 10 Follo (også delegat for sitt gilde og LGL-medlem) Jon Gunnar Olsen, Distrikt 11 Østfold (også delegat for sitt gilde) Olav Balle, Distrikt 13 Rogaland Egil Hultin, Distrikt 14 Agder (også delegat for sitt gilde) Thormod Myhre, Distrikt 1 Møre og Romsdal, med fullmakt Representanter for Gildene: 1. Asker, Inger Lyster 3. Bergen, Linda Amundsen 5. Bergen, Dag Eikeseth 6. Bergen, Bjarne Gunnar Eide 1. Brumunddal, Marit Amb 2. Drammen, Inger Lyster (med fullmakt) 3. Fredrikstad, Ida J Andersen 5. Fredrikstad, Bjørn Erling Eriksen 1. Hamar, Sidsel Gotaas 2. Hamar, Bente Johnstad 1. Hønefoss, Gro Helen Førde 1. Høvik, Jan-Erik Solheim 2. Høvik, Ditlef Knutsen Jarlsberg, Kristin Øilo (med fullmakt) Karmøy, Joronn Sætre (med fullmakt) 5. Kolbotn, Inger Elisabeth Merli (med fullmakt) 1. Kristiansand, Egil Hultin 2. Lier, Sissel Hobberstad 1. Lillehammer, Regine Klem 1. Lillestrøm, Mette-Karine Rønning Metodistkirkens speiderkorps SGG, Anne-Elisabeth Iuell Bergan, Jan Petter Bergan (begge med fullmakt) 1. Molde, Ingar Aas 2. Molde, Eva Malmo Johnsen (med fullmakt) 3. Molde, Åshild Austvik 1. Moss, Jan Erik Blomgren (med fullmakt) 2. Moss, Arild Urdal 3. Nesodden, Steinar Gullerud 1. Nidaros, Elin Drange Notodden, Svein Sturød 8. Oslo Kampianerne, Per Sørhaug 16. Oslo Grorud, Grethe R Baustad 24. Oslo Bryne, Geir Fredhjem 25. Oslo Manglerud, Frank Sandvoll 2

3 1. Porsgrunn Karin Slettene (med fullmakt) 1. Rauma, Målfrid Vangstad Myhre 1. Sandnes, Kari Elise Handeland 1. Skien, Åse Hermansen 1. Smaalenene, Jon Gunnar Olsen (med fullmakt) 1. Steinkjer, Anne Margrete Michelsen (med fullmakt) 2. Steinkjer, Sigrun Skjesol (med fullmakt) Tjernsbråten, Line Gullerud Solvik (med fullmakt) 1. Toten, Anne Lise Høgvoll Varna, Odd Kristoffersen 1. Vestre Aker, Lise Jorde (med fullmakt) 1. Våler, Roar Løken Wøyen, Wenche Helsingeng (med fullmakt) I tillegg møtte følgende (uten stemmerett): Alf Runar Bakke, møteleder Gry Walderhaug Grimsrud, møteleder Magnhild Sandvei, leder av valgkomiteen Arve Urlin, redaktør av St. Georg Toril Schøyen Nicolaysen, webansvarlig Doris Bjerke, Speidermuseet Sverre Shetelig, Frimerkebanken 1. Åpning 1.1 Hilsninger Gildemester Sidsel Gotaas ønsket velkommen på vegne av arrangørgildet 1. Hamar SGG. Tinglogoen med sjøormen fra Mjøsa ble laget til Landsgildetinget i 1995, og bare datoen er endret. Hun presenterte Hamar og omegn samt gildeaktiviteter med hjelp av bilder. Ordfører Morten Aspeli hilste på vegne av Hamar kommune. Han fortalte om Hamars historie. På tusentallet ble domkirken bygget og byen oppsto rundt den. På 1500-tallet ble domkirken ødelagt av svenskene og byen forsvant. På 1800-tallet bestemte kongen at byen skulle gjenoppstå på det stedet der avstanden mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen er kortest. Regionen har innbyggere og selve byen nesten Norsk tipping er en av de største bedriftene i byen de siste 40 år, med mange kvinnearbeidsplasser. 1.2 Åpning og lystenning ved Landsgildemesteren, flere hilsener Landsgildemester Karin Thompson åpnet Tinget med den tradisjonelle seremonien der tre lys ble tent og «Gildevenner, lys er tent» ble sunget. Hun understreket viktigheten av samfunnsengasjement, hvordan vi kan gjøre verden bedre med speideridealene som grunnlag. At det er mange kandidater til valgene viser at mange er villige til å ta et tak for gildebevegelsen. Speiderstyremedlem Hanne Mette Lundberg hilste på vegne av Norges speiderforbund. NSF har vedtatt en ny strategi for de kommende ti år, med vekt på retning heller enn tall, mens ansvar for detaljer og aktiviteter er i større grad overlatt til kretsene. Friluftslivets år er en viktig satsing, med prosjektet «Mitt tre». Neste storsatsing er landsleiren i Bodø i 2017, og man ser med glede at 3

4 SGGN satser på Hotelt og en felles reise til leiren. Dere gjør en forskjell for dagens speidere fortsett med det! Og med Fredslyet! Speiderloven har vært en viktig sak det siste året. NSF ville endre lovens 1 og beholde de øvrige paragrafene som før. KFUK-KFUM-speiderne ville beholde 1 og endre de øvrige paragrafene. Speiderforbundenes fellesorganisasjon har gjort førstegangsvedtak om at forbundene kan ha hver sin speiderlov og har sendt saken tilbake til forbundene. Hennes ønske var at Tinget måtte preges av den romslighet som finnes i landskapet rundt Hamar! Tidl. landsstyremedlem Dag Espolin Johnson hilste på vegne av KFUK-KFUM-speiderne. Landsstyret takket for gildetreffet som ble holdt på landsleieren i Asker 2014, og for et meget godt gjennomført Hotelt. KM-speiderne samarbeider med NSF bl.a. om verdensjamboree i Japan, dit 857 norske speidere reiser. Forbundene samarbeider også om NM i speiding (som ble vunnet i år av en KM gruppe). Uenighet om ny speiderlov ødelegger ikke det gode samarbeidet mellom forbundene. I tillegg til tilknytningen til speiderbevegelsen er KM-speiderne også tilsluttet den internasjonale YWCA/YMCA. Som et resultat av dette har de to tilbud til seniorer med ulike utgangspunkter: Gildene for dem som legger vekt på speiding, og Wisemen for dem som ser på speiding som en misjonsmark. Haikeligaen er KMs bidrag til Friluftslivets år, med deltakelse etter alder gildemedlemmer kan gjerne delta i den eldste kategorien, 16+. St Georgs Gildene i Norge kunne vært bedre kjent i KM. Han oppfordret derfor gildene til å ta kontakt med en lokal KM-gruppe. Blå på Leir er en god hjelp til synliggjøring. Gjermund Austvik, sekretær i landsgillerådet i S:t Georg Scoutgillen, Sverige, hilste fra Sverige og fra St Georgs Gilderne i Danmark. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning av delegatene Landsgildesekretær Ivan Chetwynd foretok oppropet. Til sammen var det 59 stemmeberettigede delegater, 13 stilte med fullmakt. Til et spørsmål om det var i orden at én delegat skulle ha to stemmer, én for sitt eget og én for et annet gilde, ble det orientert at vedtektene inneholder ingen begrensning når et gilde skal gi fullmakt som delegat. Det er vanlig i andre ISGF-sammenhenger at delegater kan ha mer enn én stemme. Vedtak: Delegatene ble godkjent. Talerett Landsgildeledelsen fremmet forslag om at følgende skulle få talerett på Landsgildetinget 2015: Landsgildesekretær Ivan Chetwynd; valgkomiteens leder Magnhild Sandvei og km-speidernes representant i Landsgildeledelsen Dag Espolin Johnson. Vedtak: Ivan Chetwynd, Magnhild Sandvei og Dag Espolin Johnson ble innvilget talerett ved akklamasjon. 4

5 2.2 Godkjenning av innkalling og saksliste «Landsgildemester Karin Thompson orienterte om at innkallingen og sakslisten var sendt ut i bladet, St. Georg nr 4, 2014 og nr 2, Under punkt 8.1 Valgkomiteens innstilling vil kasserer bli valgt separat i likhet med landsgildemester, viselandsgildemester og revisor.» 22 Jan Petter Bergan foreslo at pkt 6 Visjon mål og strategi skulle behandles etter pkt 4 på saksliste. Votering: Jan Petter Bergans forslag ble vedtatt. Landsgildeledelsens forslag ble vedtatt. Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent Sakslisten med vedtatte endringer ble enstemmig godkjent 2.3 Godkjenning av forretningsordenen Forretningsordenen var sendt ut i bladet, St. Georg nr 2, Jan-Erik Solheim Vedtak: Forretningsordenen ble enstemmig godkjent. 2.4 Valg av møteledere Landsgildeledelsen innstilte: Alf Runar Bakke og Gry Walderhaug Grimsrud Vedtak: Alf Runar Bakke og Gry Walderhaug Grimsrud ble valgt ved akklamasjon 2.5. Valg av referenter Landsgildeledelsen innstilte: Landsgildesekretær Ivan Chetwynd og innvalgt medlem/distriktsgildemester Anne Kristin Fegth. Vedtak: Ivan Chetwynd og Anne Kristin Fegth ble valgt ved akklamasjon 2.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Landsgildeledelsen innstilte: Anne Elisabeth Iuell Bergan, Metodistkirkens speiderkorps SGG og Odd Kristoffersen, Varna. Vedtak: Anne-Elisabeth Iuell Bergan og Odd Kristoffersen ble valgt ved akklamasjon 2.7 Valg av tellekorps Landsgildeledelsen innstilte: Medlemmer av 1. Hamar St. Georgs Gilde Vedtak: Medlemmer av 1. Hamar St. Georgs Gilde ble valgt ved akklamasjon 2.8 Valg av reisefordelingskomité Landsgildeledelsen innstilte: Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad Vedtak: Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad ble valgt ved akklamasjon. 5

6 3. Landsgildeledelsens beretning for perioden 1. januar 2013 til 31.desember (Side 1-6 i sakspapirene) Landsgildeledelsen innstilte: Landsgildeledelsen anbefaler at Landsgildeledelsens beretning godkjennes Landsgildeledelsen presenterte sin beretning for , illustrert med bilder. Landsgildemester Karin Thompson gikk gjennom hovedpunktene og kom med følgende endringer/tillegg: Under Speidermuseet tilføyes at vår representant i styret Doris Bjerke har vært styreleder med Ivan Chetwynd som vara. Under Landsgildeledelsens møter tilføyes: Karin R. Thompson og Trond Walstad deltok på Europakonferansen i 2013 Under Landsgildeledelsens møter endres «Trøndertreff» til «Distriktstreff for Distrikt 1, Møre og Romsdal, og Distrikt 2, Trøndelagsfylkene» Følgende hadde ordet til beretningen: 49 Betten Gundersen, 22 Jan Petter Bergan. Forslag fra Betten Gundersen: I årets beretning nevnes Johan Bye som dugnadsleder i distribusjon av bladet St Georg. LGL henstilles til å legge ut styrereferatene på nettsiden. Vedtak: Henstillingen til den nye Landsgildeledelsen om å legge referatene fra styremøtene ut på Gildenes hjemmeside ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Landsgildeledelsens beretning for 2013 og 2014 med tilføyelser ble enstemmig godkjent. 4. Regnskaper for 2013 og 2014 (Side 7-8 i sakspapirene) Landsgildeledelsen innstilte: Landsgildeledelsen anbefaler at regnskapet godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet. Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad gikk gjennom landsgildeledelsens regnskap for 2013 og Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad leste opp revisjonsberetningen fra revisor Ragnar Pettersen for regnskapsåret 2013 og orienterte om at beretningen for 2014 var likelydende bortsett for tallene. Følgende hadde ordet til saken: 43 Line Solvik, 48 Wenche Helsingeng, 53 Hans Petter Sundsbak, 59 Thormod Myhre, 3 Dag Eikeseth. Forslag fra Line Solvik: Regnskapet settes opp sammen med budsjettettallene for perioden slik at det blir mer oversiktlig å se eventuelle avvik i forhold til budsjett. Vedtak: Forslaget oversendes som en henstilling til Landsgildeledelsen. Det ble stilt spørsmål om tallene i regnskapets note 6. I oppsettet står det samme tall for 2013 og Kvernmoenkomiteen melder om en differanse på kr på de to årene. Hvordan kan tallene bli like da? 6

7 Votering: Forslaget fra Line Solvik ble foreslått oversendt LGL Vedtak: Forslaget fra Line Solvik oversendes LGL Spørsmålet om korrekte tall i regnskapets note 6 ble foreslått oversendt LGL for avklaring og senere informasjon. Vedtak: Spørsmålet om korrekt tall i regnskapet oversendes Landsgildeledelsen Vedtak: Regnskapene ble enstemmig godkjent og styret ble meddelt ansvarsfrihet. 5. Innkomne forslag til Landsgildetinget (Side 8-12 i sakspapirene) Sak 6 Visjon, mål og strategi ble behandlet før sak Forslag fra Landsgildeledelsen til endring av vedtektenes 1, punkt 3. I dag er St. Georgs Gildene i Norge «politisk nøytral». Det er foreslått å moderere dette til å være «partipolitisk nøytral». Eksisterende ordlyd: Organisasjonen er politisk nøytral Forslag til ny ordlyd: Organisasjonen er partipolitisk nøytral. Begrunnelse I tråd med fokus på samfunnsengasjement er det naturlig at gildene er politisk engasjert uten å gi støtte til bestemte politiske partier. Vedtektenes 1, tredje ledd, endres til «Organisasjonen er partipolitisk nøytral.». Ivan Chetwynd la frem forslaget. 12 Jan-Erik Solheim, 45 Odd Kristoffersen, 28 Steinar Gullerud Vedtak: Forslaget fikk 23 stemmer for og 32 stemmer imot og fikk ikke kvalifisert flertall Forslag fra Landsgildeledelsen til endring av vedtektenes 2 - Grunnregler. Vedtektenes 2 - Grunnregler, endres til «St. Georgs Gildene i Norge bygger på speideridealene slik disse er uttrykt i speiderloven». Begrunnelse Begrepet «gildeidealene» som i den nåværende ordlyden, er egentlig ensbetydende med «speideridealene». Karin Thompson la frem forslaget. 7

8 27 Arild Urdal, 7 Ida J. Andersen, Dag Espolin Johnson, 50 Bjørg Walstad, 59 Thormod Myhre, Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt Forslag fra Landsgildeledelsen til endring av vedtektenes 2 Grunnregler, Speiderloven. Landsgildetinget gir Landsgildeledelsen fullmakt til å endre sitatet fra speiderloven i vedtektenes 2, slik at det alltid følger den gjeldende speiderlov i Norge. Landsgildetinget ber også Landsgildeledelsen om å oppdatere speiderloven i vedtektenes 2 dersom denne endres av Speidernes fellesorganisasjon. Begrunnelse Denne paragraf inneholder et sitat av speiderloven, slik den er vedtatt av speiderforbundene i dag. Speiderforbundene, i regi av Speidernes fellesorganisasjon, er inne i en felles prosess som kan resultere i en ny speiderlov. Landsgildeledelsen ønsker at vedtektene til enhver tid er oppdaterte med den gjeldende speiderlov, og ønsker derfor en fullmakt av Landsgildetinget til å foreta slike oppdateringer. Det er i dag kun Landsgildetinget som kan endre vedtektene. Da det er to år mellom hvert Landsgildeting, vil det kunne oppstå en uheldig situasjon der speiderforbundene har endret speiderloven og denne ikke kan oppdateres i våre vedtekter. Landsgildeledelsen ønsker derfor at Landsgildetinget både gir fullmakt til Landsgildeledelsen å oppdatere vedtektene med den til hver tid gjeldende speiderlov og pålegger Landsgildeledelsen å foreta slike oppdateringer når begge speiderforbund er enige om en ny speiderlov. Det presiseres at denne fullmakten til å endre vedtektene kun gjelder i 2 der speiderloven er sitert i våre vedtekter. Dag Espolin Johnson la frem forslaget og leste opp vedtaket fra førstegangsbehandlingen i Speidernes fellesorganisasjon. På grunn av at de to forbundene ikke kom til enighet om en ny speiderlov, må Landsgildeledelsens forslag endres. 23 Ingar Aas Ingar Aas foreslo at saken utsettes. Vedtak: Utsettelsesforslaget ble vedtatt med et overveldende flertall Forslag fra Landsgildeledelsen til endring av vedtektenes 5, punkt 4. Eksisterende ordlyd: Gilder kan godkjennes for et bestemt sted eller distrikt. Det kan også godkjennes gilder for 8

9 bestemte bedrifter, etater og lignende dersom Landsgildeledelsen finner grunn til det. St. Georgs Gildene i Norge er geografisk inndelt i distrikter. Landsgildeledelsen fastsetter distriktsgrensene i samråd med de berørte gilder i distriktet. Distriktet ledes av et distriktsutvalg. Landsgildetinget fastsetter regler for organisering av distriktsutvalg og for distriktets arbeidsoppgaver. Forslag til ny ordlyd: Gilder kan godkjennes for et bestemt sted eller distrikt. Det kan også godkjennes gilder for bestemte speiderkorps, bedrifter, etater og lignende. Begrunnelse For å gjøre vedtektene mer relevante, foreslås det å endre «bedrifter, etater og lignende» til «speiderkorps, bedrifter, etater og lignende». Slutten på setningen («dersom Landsgildeledelsen finner grunn til det») er overflødig. 5 underpunkt 1 lyder allerede: «Nye gilder må godkjennes av Landsgildeledelsen.» Resten av eksisterende punkt 4 foreslår Landsgildeledelsen at fjernes helt. Dette er allerede beskrevet i «6 Distrikter», og bør derfor fjernes fra vedtektenes «5 Gilder». I vedtektenes 5, endres punkt 4 til å lyde slik: «Gilder kan godkjennes for et bestemt sted eller distrikt. Det kan også godkjennes gilder for bestemte speiderkorps, bedrifter etater og lignende.» Dag Espolin Johnson la frem forslaget. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt Forslag fra Landsgildeledelsen til endring av vedtektenes 6, punkt 4, 5 og 6 (ingen endring i punkt 3). Eksisterende ordlyd: (3. Distriktsutvalget består av alle gildemestere i et distrikt og møtes 1 gang pr år innen utgangen av oktober, eller når minst 1/3 av gildemestrene krever det, kan de møtes oftere. Innkalling og saksliste sendes ut en måned før møte. ) 4. På møtet behandles: Valg av Distriktsgildemester, kasserer og sekretær velges etter behov. Regnskap, forslag til arbeidsplan og budsjett. Planer for nystarting av St. Georgs Gilder i distriktet. 5. Distriktsgildemester velges for 2 år om gangen. Distriktsgildemester er Landsgildeledelsens forlengede arm i distriktet. Forslag til ny ordlyd: (3. Distriktsutvalget består av alle gildemestere i et distrikt og møtes 1 gang pr år innen utgangen av oktober, eller når minst 1/3 av gildemestrene krever det, kan de møtes oftere. Innkalling og saksliste sendes ut en måned før møte.) 4. På møtet behandles: Valg, regnskap, forslag til arbeidsplan og budsjett. Planer for nystart av St. Georgs Gilder i distriktet. 5. Distriktsgildemester velges for 2 år om gangen. Maksimal sammenhengende funksjonstid for distriktsgildemester er 6 år, men Landsgildeledelsen kan innvilge dispensasjon fra denne begrensningen. Kasserer og sekretær kan velges etter behov. 9

10 Begrunnelse A: I punkt 4 settes kun «Valg», detaljene om valget samles i punkt 5. B: Setningen «Distriktsgildemester er Landsgildeledelsens forlengede arm i distriktet.» Foreslås slettet her, da det omhandler distriktsgildemester. Disse punktene handler om distriktsutvalget. Alt om distriktsgildemester samles lengre ned. (Se sak «Distriktsgildemester».) C: Det foreslås en anbefalt maksimal funksjonstid for distriktsgildemestre på 6 år. Dette fordi vi ser at dette er et viktig verv som krever mye. Det gis likevel en åpning for at Landsgildeledelsen kan innvilge forlenget funksjonstid, og intensjonen er at dersom en distriktsgildemester fortsatt er både motivert og ønsket så vil Landsgildeledelsen normalt innvilge en slik søknad. I vedtektenes 6, under «Distriktsutvalg», endres punktene 4, 5 til å lyde som følger: 4. På møtet behandles: Valg, regnskap, forslag til arbeidsplan og budsjett. Planer for nystart av St. Georgs Gilder i distriktet. 5. Distriktsgildemester velges for 2 år om gangen. Maksimal sammenhengende funksjonstid for distriktsgildemester er 6 år, men landsgildeledelsen kan innvilge dispensasjon fra denne begrensningen. Kasserer og sekretær kan velges etter behov. Dag Espolin Johnson la frem forslaget. Bare punkt 4 og 5 skal endres, ikke punkt Arild Urdal (2 ganger), 17 Egil Hultin, 53 Hans Petter Sundsbak, 22 Jan Petter Bergan, 1 Inger Lyster, 9 Sidsel Gotaas, 55 Karin Thompson, 52 Per Johannessen, 21 Anne-Elisabeth Bergan, 49 Betten Gundersen Betten Gundersen foreslo: Forslaget utsettes. Distriktene tas opp til behandling på Gildemestermøtet. Vedtak: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt Forslag fra Landsgildeledelsen til endring av vedtektenes 6, punkt 7 Distriktsgildemester Eksisterende ordlyd: 7. Distriktsgildemester har som hovedoppgave å arbeide for nystarting og rekruttering til St. Georgs Gildene, i nært samarbeid med de bestående St Georgs Gildene. Herunder : arbeide for et godt samarbeide med speiderkretsene i distriktet til beste for begge parter holde god kontakt til Landsgildeledelsen. koordinere distriktstreffene og utarbeide terminlister. sørge for synliggjøring av St. Georgs Gildene i distriktet holde seg godt orientert om arbeidet i de forskjellige St. Georgs Gilder, og ved behov gå inn og hjelpe og støtte. Forslag til ny ordlyd: 7. Distriktsgildemester har som hovedoppgave å arbeide for et godt programtilbud til St. Georgs 10

11 Gildene i distriktet: Være bindeledd mellom Landsgildeledelsen og de lokale gilder i distriktet. Tilrettelegge for samarbeid mellom gilder i distriktet. Arbeide for et godt samarbeide med speiderkretsene i distriktet, hjelpe til med nystart og rekruttering, og synliggjøre St Georgs Gildene i distriktet. Koordinere distriktstreff og utarbeide terminlister. Motivere til deltakelse på sentrale arrangementer. Begrunnelse Den nye ordlyden tar bort vekt på rekruttering. DGM er ikke lenger hovedansvarlig for rekruttering. I vedtektenes 6, under «Distriktsgildemester», endres punktene til å lyde som følger: 7. Distriktsgildemester har som hovedoppgave å arbeide for et godt programtilbud til St. Georg gildene i distriktet, ved for eksempel å: Være bindeledd mellom Landsgildeledelsen og de lokale gilder i distriktet. Tilrettelegge for samarbeid mellom gilder i distriktet. Arbeide for et godt samarbeide med speiderkretsene i distriktet, hjelpe til med nystart og rekruttering, og synliggjøre StGeorgsgildene i distriktet. Koordinere distriktstreff og utarbeide terminlister. Motivere til deltakelse på sentrale arrangementer. 22 Jan Petter Bergan Jan Petter Bergan foreslo: Ang. sak 5.05 og 5.06: Landsgildetinget ber Landsgildeledelsen om å vurdere hensikten med distriktsgildemestere og distriktsutvalg (vedtektenes 6) og fremlegge forslag til Landsgildetinget Landstinget oppfattet dette som et utsettelsesforslag og tok dette først opp til behandling Vedtak: Jan Petter Bergans forslag ble enstemmig vedtatt Forslag fra Landsgildeledelsen til endring av vedtektenes 7, punkt 1 Eksisterende ordlyd: Landsgildetinget er St. Georgs Gildene i Norges høyeste myndighet. Det består av Landsgildeledelsen, Distriktsgildemestrer, Gildemestre og innvalgte medlemmer. Forslag til ny ordlyd: Landsgildetinget er St. Georgs Gildene i Norges høyeste myndighet. Det består av Landsgildeledelsen, Distriktsgildemestrer, Gildemestre og innvalgte medlemmer. Innvalgte medlemmer har kun tale- og forslagsrett, ikke stemmerett. Begrunnelse Landsgildetinget er det øverste organ for St Georgs Gildene i Norge. I et slikt høyeste organ bør det kun være representanter for den til enhver tid betalende medlemsmasse. 11

12 I vedtektenes 7, endres underpunkt 1 til å få tillegg som følger: «Innvalgte medlemmer har kun tale- og forslagsrett, ikke stemmerett.» Trond Walstad la frem forslaget. 59 Thormod Myhre, 22 Jan Petter Bergan, 17 Egil Hultin, 27 Arild Urdal Vedtak: Forslaget oppnådde ikke det nødvendige flertall og ble forkastet Forslag fra Landsgildeledelsen til endring av vedtektenes 7, punkt 9, 12 og 13. Eksisterende ordlyd: 9. Landsgildeting innkalles med en måneds varsel. Sakspapirene sendes ut samtidig. 12. Alle saker og valg i Landsgildetinget avgjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt (Jfr. 5, 12, 13). 13. Forslag fra andre enn Landsgildeledelsen må for å kunne bli behandlet, være kommet inn til Landsgildeledelsen innen 15.februar i møteåret. Forslag til ny ordlyd: 9. Landsgildeting innkalles med minimum en måneds varsel. Sakspapirene sendes ut samtidig. 12. Alle saker og valg i Landsgildetinget avgjøres med simpelt flertall, hvis ikke annet er bestemt. 13. Forslag fra andre enn Landsgildeledelsen må for å kunne bli behandlet, være kommet inn til Landsgildeledelsen innen fire måneder før tinget. Begrunnelse Det bør ikke være ulovlig å innkalle med lengre varsel enn en måned! Landsgildeledelsen ser det som unødvendig å liste opp disse paragrafene i en parentes, da det kommer tydelig fram i paragrafenes tekst der dette gjelder. Da det i andre paragrafer bestemmes når Landsgildetinget skal avholdes, vil det være mest fornuftig å ikke ha en bestemt dato i denne paragrafen. Det foreslås derfor at fristen settes en viss tidslengde før Landsgildetinget. Ved å sette denne til fire måneder, opprettholdes omtrent samme tidslengde på fristen som den er i dag. I vedtektenes 7 underpunkt 7, endres første setning til å lyde som følger: «Landsgildeting innkalles med minimum en måneds varsel.» I vedtektenes 7, endres underpunkt 12 til å lyde som følger: «Alle saker og valg i Landsgildetinget avgjøres med simpelt flertall, hvis ikke annet er bestemt.». I vedtektenes 7 underpunkt 13, endres fristen for innsending av forslag til å være «innen fire måneder før tinget». Dag Espolin Johnson la frem forslaget. 27 Arild Urdal Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 12

13 5.09 Forslag fra Landsgildeledelsen om tidspunkt for Landsgildeting 2017 I vedtektenes 7, underpunkt 7, står det slik: «Landsgildeting holdes hvert annet år, som regel innen utgangen av juni.» Landsgildeledelsen ønsker en prøveordning der Landsgildetinget flyttes til høsten. Det foreslås derfor et enkeltvedtak der neste Landsgildeting blir arrangert på høsten, uten å permanent endre vedtektene. Dersom prøveordningen er positiv, vil det på et senere Landsgildeting bli tatt stilling til om vedtektene skal endres permanent eller ikke. Denne saken omhandler altså kun Landsgildeting 2017, og omhandler ikke noen vedtektsendringer. Årsaken til at denne saken kommer opp som sak på dette Landsgildeting er at Landsgildeledelsen ønsker en debatt om dette er fornuftig eller ikke, samt at en prøveordning i 2017 krever godkjennelse av Landsgildeting. Til tross for at dette ikke er en vedtektsendring, så ser Landsgildeledelsen at dette er et vedtak som overprøver vedtektene, og derfor likevel trenger 2/3 flertall for å bli vedtatt. Begrunnelse Det kan bli rimeligere å arrangere Tinget utenfor sommersesongen. Det kan være praktisk å ha en fast helg for Landsgildetinget og Gildemestermøtet som ikke konkurrerer med sentrale speiderarrangement. Landsgildeting ønsker en prøveordning der neste Landsgildeting arrangeres i oktober eller november Denne ordningen evalueres etter Landsgildetinget Ut fra evalueringen avgjør Landsgildeledelsen om Landsgildeting skal følge den nye eller gamle ordningen. Dersom Landsgildeledelsen anbefaler en endring, skal det fremmes forslag om endring av vedtektenes 7.7 og andre relaterte paragrafer på Landsgildeting. Inger Merli la frem forslaget. 17 Egil Hultin, 59 Thormod Myhre, 33 Grethe Baustad, 55 Karin Thompson Forslag fra Thormod Myhre: «høsten 2017» erstatter «oktober eller november». Landsgildeledelsen godtok endringen. Vedtak: Forslaget med Thormod Myhres forslag til endring ble vedtatt med 1 stemme imot Forslag fra Landsgildeledelsen om nye retningslinjer for reisefordeling ved sentrale arrangementer Begrunnelse Dagens reisefordeling oppleves av mange som uforutsigbar, og det er mye papirarbeid både for deltakere og arrangør. Mange mener også at den oppleves uforholdsmessig dyr for de med rimeligst reisevei. Denne nye ordningen vil i praksis føre til følgende endringer: Det vil kun være deltakere som søker å få tilbakebetalt beløp fra reiseutjevningspotten som 13

14 behøver å lage en søknad og gjøre noe papirarbeid. Alle andre kan delta uten å registrere noe som helst. Innbetalingen til reiseutjevningspotten vil være kjent ved påmelding, og innbetales samtidig med påmeldingen til arrangementet. Alle betaler altså inn akkurat den samme summen til en felles pott. Slik det er i dag, så vites ikke dette beløpet før på selve arrangementet, og er derfor en stor økonomisk usikkerhet (spesielt for deltakere med kort reisevei). Det vil fortsatt være slik at de med lengst reisevei får igjen penger over en gitt beløpsgrense som fastsettes på bakgrunn av reiseutjevningssøknader. Nytt er også en «egenandel» på en tre-del av det overskytende beløpet. Dette være med på å senke beløpsgrensen for tilbakebetaling, slik at det er noen flere enn bare deltakere med de lengste reiseveiene som får tilbake penger. (La oss anta at beløpsgrensen beregnes til 500,- kroner. En deltaker som da har levert en søknad med 3.500,- kroner i reiseutgifter, vil få tilbake to-tredeler av det over 500,- kroner. Altså få tilbake 2.000,- kroner.) Nye retningslinjer for reisefordeling: 1. Arrangør bestemmer et fast beløp per deltaker som går til reiseutjevningspotten. Dette beløpet betales inn som om det er en del av påmeldingsavgiften. 2. Det er frivillig å søke om reisestøtte fra reiseutjevningspotten. Alle søknader må innleveres innen en frist fastsatt av arrangør, enten under arrangementet eller senere. 3. Normalt skal alltid rimeligste reisemåte legges til grunn for søknadsbeløp, også selv om deltaker velger et dyrere alternativ. Kvittering er ikke nødvendig dersom søknadsbeløpet baseres på rimeligste reisemåte og det er en kjent pris. 4. Ut fra innkomne søknader og godkjente søknadsbeløp beregnes en beløpsgrense for arrangementet basert på følgende kriterier: a. Samlet utbetaling fra potten er lik samlet innbetaling. b. Alle søknader under beløpsgrensen ikke får noe tilbake. Alle søknader over beløpsgrensen får 2/3 av det overskytende tilbake Dag Espolin Johnson la frem forslaget samt to endringsforslag: Endringsforslag 1: Pkt 4c endres til: «Alle søknader over beløpsgrensen får hele det overskytende beløp tilbake» Endringsforslag 2: «Ordene «reiseutjevningspotten» og «potten» endes til «reisekassen» Dette er en ren språklig endring og den ble oversendt til redigering av ordningens endelige ordlyd. 7 Ida J Andersen, 42 Sigrun Skjesol, 33 Grethe Baustad, 59 Thormod Myhre, 1 Inger Lyster, 3 Dag Eikeseth, 12 Jan-Erik Solheim. Votering: Det opprinnelige forslaget falt med stort flertall Forslaget med endringsforslaget 1 falt også med klart flertall Vedtak: Forslagene ble forkastet, slik at ordningen blir som før. 14

15 5.11 Forslag fra Ivan Chetwynd om tilslutning til Klimavalgalliansen Begrunnelse Klimaendringer er den største utfordring som menneskeheten står overfor i dag. Klimavalgalliansen er et nettverk bestående av 100+ partipolitisk nøytrale organisasjoner (inkl. NSF og KM-speiderne) som vil løfte frem klimaspørsmål i forbindelse med kommunevalget Å bli medlem vil være et viktig signal på at Gildene tar klimaspørsmål på alvor. Det vil oppmuntre gilder og gildemedlemmer som ønsker å delta i arrangement som Klimavalgalliansen står for, ta opp klima som emne på gildemøter eller engasjere seg i klimaspørsmål på andre måter. St Georgs Gildene i Norge slutter seg til Klimavalgalliansen. Ivan Chetwynd trakk forslaget, men oppfordret gildene til å drøfte klimaspørsmål på et gildemøte Forslag fra Landsgildeledelsen om kontingent for 2016 og 2017 Kontingenten settes til kr 400 for 2016 og kr 400 for 2017 Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad la frem forslaget. 45 Odd Kristoffersen, 12 Jan-Erik Solheim, 59 Thormod Myhre, Dag Espolin Johnson Odd Kristoffersen foreslo at kontingenten settes til kr Votering: Forslaget fra Odd Kristoffersen fikk 3 stemmer og falt Vedtak: Landsgildeledelsens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer Forslag fra Landsgildeledelsen om kontingent for aktive speiderledere Prøveordningen som ble vedtatt på landsgildetinget i 2013 om at aktive speiderledere som er gildemedlemmer får tilbud om å betale halv kontingent sentralt, gjøres om til en fast ordning. Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad la frem forslaget. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 15

16 6. Visjon, mål og strategi for St. Georgs Gildene i Norge (Side 12 i sakspapirene) Sak 6 ble behandlet etter sak 4 og før sak 5. VISJON Karin Thompson la frem forslaget til Visjon for SGGN: St Georgs Gildene i Norge skal være et tilbud til alle som ønsker å tilhøre et fellesskap av voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier. St Georgs Gildene i Norge skal være et godt tilbud til tidligere speidere og speiderledere som ønsker å arbeide for speiderbevegelsen. St Georgs Gildene i Norge skal være et tilbud til speiderledere som ønsker støtte i sin daglige ledergjerning. MÅL Inger Merli la frem forslaget til Mål for : Et aktivt og synlig fellesskap med fokus på speideridealene Aktivitet Nye gilder opprettes og nye medlemmer tas opp i eksisterende gilder. Sentrale arrangementer er attraktive med gode aktiviteter og speiderpreg. Arrangementer i distriktene og lokalt er ofte åpne for speiderledere og deltakere fra andre gilder. Synlighet Gildemedlemmer er naturlige bidragsytere på speiderarrangementer Kvernmoen er et attraktivt leirsted som er godt kjent i begge forbund. Fellesskap Det er god kontakt mellom Landsgildeledelsen, distriktsgildemestrer og lokale gilder Det nordiske samarbeid er godt, vi deler erfaring og inspirerer hverandre. Fokus på speideridealene St Georgs Gildenes forankring i speiderverdiene er klar og tydelig og vises i engasjement for samfunn og miljø. Fredslysaksjonen fremmer fredsengasjement blant speidere og gildemedlemmer og bidrar til respekt og forståelse mellom ulike trossamfunn. STRATEGI Inger Merli la frem forslaget til Strategi for : 16

17 Aktivitet Økt markedsføring og informasjon om gildearbeidet i speiderorganisasjonene, med tanke på rekruttering til nye gilder. NSFs landsleir i Bodø 2017 benyttes til aktivitet og rekruttering i nord. Vi prøver en fast helg om høsten til Gildemestermøtet og Landsgildetinget. Vi videreutvikler åpne arrangementer: turer, temasamlinger og interessegrupper/nettverk. Vi undersøker muligheten for fellestur til landsleiren i Bodø 2017 (tog til Trondheim, Hurtigruta Trondheim-Bodø). Synlighet Rekrutteringsmateriell er lett tilgjengelig på nettet og oppdateres jevnlig. Vi markedsfører og videreutvikler Kvernmoen som leirsted Samarbeidet med Speider Sport om utvikling av praktiske profileringsartikler videreføres. Vi har en tydelig (blå) profil når vi deltar på speiderarrangementer. Fellesskap Årlig samling med utvalg, komiteer og distriktsgildemestrer Fortsatt bruk av sosiale medier. Vi inviterer nordiske gildemedlemmer til åpne fellesarrangementer og til å delta i interessegrupper (nettverk). Vi oppmuntrer til flere nordiske vennskapsgilder Fokus på speideridealene Sentrale arrangementer skal ha engasjement for samfunn og natur som en del av programmet. Vi utfordrer St Georgs Gildene på hva det betyr å være nøysom i dagens samfunn. Vi opprettholder fokus på fredslysaksjonen og viser dens betydning i et flerreligiøst samfunn (blant annet ved å spre lyset til andre trossamfunn). Ny aksjon for Kenya. 27 Arild Urdal, 21 Anne-Elisabeth Iuell Bergan, 52 Per Johannessen, 33 Grethe Baustad (2 ganger), 22 Jan Petter Bergan, 2 Linda Amundsen, 41 Anne Margrete Michelsen Anne-Elisabeth Iuell Bergan foreslo: Følgende tilføyes til MÅL: Nasjonalt samfunnsansvar: Ta aktivt ansvar over for flyktninger til Norge med hjelp til inkludering og integrering i lokalsamfunnet. Grete Baustad foreslo følgende endring: VISJON St Georgs Gildene i Norge skal være et aktivt tilbud til alle som ønsker å tilhøre et fellesskap av voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier. Jan Petter Bergan foreslo følgende endring: 17

18 VISJON: St Georgs Gildene i Norge skal være et aktivt tilbud til - alle som vil tilhøre et fellesskap av voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier. - tidligere speidere og speiderledere som vil arbeide for speiderbevegelsen. - speiderledere som ønsker støtte i sin daglige ledergjerning. Votering 1. Anne-Elisabeth Iuell Bergans forslag fikk 27 stemmer for og 18 stemmer mot og ble vedtatt 2. Grete Baustads forslag fikk 23 stemmer for og 33 stemmer mot og falt 3. Jan Petter Bergans forslag fikk 50 stemmer for og 1 stemme mot og ble vedtatt Vedtak: Forslagene til visjon (med endringen), mål (med tilføyelsen) og strategi ble vedtatt med 58 stemmer for og ingen stemmer imot. 7. Budsjett (Side 16 i sakspapirene) Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad presenterte forslaget til prognosebudsjett for 2016 og Landsgildeledelsen innstilte: Budsjettet vedtas. 17 Egil Hultin (2 ganger), 22 Jan Petter Bergan, 27 Arild Urdal, 21 Anne-Elisabeth Iuell Bergan, 55 Karin Thompson. Forslag til endring fra Jan Petter Bergan: «Post skal settes til i hhv 2016 og Post settes til i 2016 og 2017» Votering: Jan Petter Bergans forslag ble vedtatt med 28 stemmer for og 27 mot. Vedtak: Budsjettet med endringen ble enstemmig vedtatt. 8 Valg 8.1. Valgkomiteens innstilling (Side 13 i sakspapirene) Kandidatene til Landsgildeledelsen ble presentert kort ved begynnelsen av Tinget og hadde fått et skilt «Jeg er på valg», slik at delegatene kunne ta kontakt og snakke med dem. Det var uheldig at ikke alle kandidatene ble presentert i bladet. Tilleggsopplysninger ble sendt ut på epost og delt ut til delegatene på Tinget. Landsgildekassereren skal ifølge vedtektene velges for seg i likhet med Landsgildemesteren, Viselandsgildemesteren og revisor. Valgkomiteens leder Magnhild Sandvei, presenterte komiteens innstilling. Komiteen besto av Magnhild Sandvei, Jan Petter Bergan og Trond Olsen, men sistnevnte var syk det siste halvåret og kunne ikke delta i komiteens arbeid. I sin innstilling tenkte komiteen på geografi, alder og kjønn. 18

19 4 Bjarne Gunnar Eide, 15 Joronn Sæthre, 48 Wenche Helsingeng, Dag Espolin Johnson, 23 Ingar Aas. Vedtak: Følgende ble valgt: Landsgildemester: Inger Elisabeth Merli, Kolbotn, valgt ved akklamasjon. Viselandsgildemester: Knut Jorde, Oslo, valgt ved akklamasjon. Landsgildekasserer: Astrid Heen Lillebostad, Molde, valgt ved akklamasjon. ( Styremedlemmer: Det var avgitt 57 gyldige stemmer, 1 ble forkastet. Dag Espolin Johnson, Oslo, valgt med 49 stemmer Linda Amundsen, Bergen, valgt med 43 stemmer Vivi Heine-Hansen, Moss, valgt med 37 stemmer (Inger Lyster fikk 13 stemmer, Carl Lewin 8, Sidsel Gotaas 8, Hans Petter Sundsbak 5, Christen Larsen 3, og Guri Kalan Sværen 2.) Valg av revisor: Statsautorisert revisor Ragnar Pettersen, Bergen, ble valgt ved akklamasjon. 8.2 Valg av Valgkomité for Landsgildetinget 2015 Landsgildeledelsen innstilte: Karin Thompson, Oslo, Trond Olsen, Sandefjord. Ved benkeforslag ble det foreslått Per Johannessen, Bergen, Ingar Aas, Molde og Betten Gundersen, Jessheim. Det var avgitt 57 gyldige stemmer, 1 ble forkastet. Vedtak: Følgende ble valgt: Karin Thompson, valgt med 52 stemmer Ingar Aas, valgt med 37 stemmer Trond Olsen, valgt med 28 stemmer (Per Johannessen fikk 25 stemmer og Betten Gundersen 25.) 9. Tid og sted for Landsgildetinget 2017 Karin Thompson fremmet forslag: «Landsgildetinget gir Landsgildeledelsen fullmakt til å gå i dialog med gilder og distrikter om arrangering av Landsgildetinget høsten 2017.» Forslaget ble enstemmig vedtatt. Orienteringer: Svein Otto Aure orienterte om Speider Sport. Det er en gammel non-profit organisasjon, overskuddet går i sin helhet til speiderarbeidet. Sverre Shetelig orienterte om Frimerkebanken og takket for mange frimerker som er kommet inn både før og under Tinget. Vi får gode priser for klipp. Frimerker skal klippes med én cm 19

20 rundt. Banken vil også stimulere til frimerkesamling blant speidere ved å selge frimerker billig på leir. Det var laget et eget frimerke og stempel for Landsgildetinget. Bjørg Walstad orienterte om Pigeon Park, Kenya. BP og lady Olave er begravet i Kenya. Norge har bidratt til opprustning av området rundt graven og lokalitetene der, som bl.a. kan huse et museum. I 2016 er det 75 år siden BP døde. Ambassadors Guild skal besøke Kenya i løpet av året. Pigeon Park driver kurs for speidere og arbeidstrening for unge mennesker, ikke minst unge mødre. Stedet skal utvides. Dette kan være et prosjekt som Gildene kan støtte. Doris Bjerke orienterte om Norsk speidermuseum. Websiden får inn veldig mange innslag, takket være webmaster Carsten Pihl. Tolv personer møter hver tirsdag til dugnad på museet, men mye gjenstår å gjøres. For tiden er fokus på drakter fint om noen med kjennskap til speiderdrakter kan bidra med informasjon. Et redaksjonsutvalg lager speiderhistorisk skrift. Et utstillingsutvalg justerer utstillingen hvert år. Museet er med i samarbeid med andre nordiske speidermuseet. Landsgildemester Karin Thompson orienterte om retningslinjene for Sikkerhet på tur, som var delt ut til delegatene. Jan Petter Bergan orienterte om Fjellturen på Hardangervidda som begynner 4. august på Finse. Alle detaljer for turen fastsettes etter deltakernes forutsetninger. Landsgildemester Karin Thompson og Arve Urlin orienterte om den nye Gildehåndboken (den blå permen), som utarbeides digitalt og som vil legges ut på nettet sammen med alle skjemaer. En del arbeid gjenstår, men Arve viste frem håndboken så langt. Det vil være mulig for medlemmer som ikke behersker data å få hjelp. Oppdateringer vil bli varslet. Alf Runar Bakke orienterte om ISGFs verdenskomite. Komiteen består av 8 personer fra hele verden. Alf Runar ble valgt inn i komiteen på Verdenskonferansen i Det er 101 medlemsland som er tilknyttet Internasjonal Scout and Guide Fellowship på forskjellige måter. Organisasjonen er delt i regioner og sub-regioner, og en lang rekker konferanser og andre samlinger holdes og gir muligheten for gildemedlemmer å delta i det verdensomspennende fellesskapet. Øvrige program: Grillfest fredag Landsgildetinget ble innledet allerede fredag kveld med en grillfest på Speidersenteret med ca 70 deltakere. Kveldens vert var Harald B. Pettersen, og Kjell Erik Tingstad spilte trekkspill til sangene. Her kunne deltakerne kose seg sammen med gamle og nye venner i den lune junikvelden før forretningene tok til lørdag formiddag. Festmiddagen lørdag Festmiddagen i hotellets spisesal ble ledet av Sidsel Gotaas. Åse Wold var toastmaster, og Kjell Erik Tingstad spillet trekkspill til sangene. Forhenv. Statsarkivar Per Øivind Sandberg holdt et kåseri om kirkelivet på Hamar fra middelalderen til i dag. Kirken har alltid stått sentralt i byens utvikling. Etter maten fikk Landsgildemester Karin Thompson ordet. Hun takket viselandsgildemester Trond Walstad som går ut av Landsgildeledelsen, for fire års samarbeid, og overrakte en blomsterbukett, en fredslyslykt og en plakett. 20

21 Midnattsgudstjeneste i Hamar domkirke. Etter middagen spaserte deltakerne til Hamar domkirke til completorium, kirkens sen aften gudstjeneste, ved domprost emeritus Ole-Elias Holck. Han fortalte om utsmykning i kirken av Henrik Sørensen, arkitekt Arnstein Arneberg og biskop Kristian Schjelderup. Kirken fikk fargerik utsmykning slik kirker hadde i middelalderen, og denne skulle gjenspeile håpet for fremtiden etter Annen Verdenskrig. I sin preken fortalte han at natten er dagens begynnelse, der man kan hengi seg til Kristus og få nye krefter fra hans fylde til den nye dagen. Det var musikk av domkantor Trond Våge og trompetist Henning Børresen. Tordis Strand Hansen var tekstleser. Utfluktene lørdag og søndag. Ledsagerne kunne være med på utflukter lørdag og søndag. Lørdag var det Spasertur langs Mjøsa til Anno museum avd. Domkirkeodden, der deltakerne ble møtt av direktør Magne Rugsveen og fikk deretter mulighet til å se Hamardomen og museet samt Middelalderfestivalen som fant sted denne helgen, Søndag var det busstur til Prøysenhuset i Ringsaker, der det ble omvisning av leder Hogne Moe og kaffe på kafé Julie. 10. Avslutning Avtroppende landsgildemester Karin R. Thompson takket alle for et godt Landsgildeting. Hun kalte frem den stedlige hovedkomité: Sidsel Gotaas, Tordis Strand Hansen, Roy Bakland, Lise Storås Høyem, Gerd Toril Lund, Owe Stenvik, Unni Kleven, Olav Landheim, Wenche Eriksbakken og Helene Landheim. Karin overrakte enhver av dem et gildenett med gildekokeboken og en hals som takk for innsatsen. Karin takket også møteledere Alf Runar Bakke og Gry Walderhaug Grimsrud, referentene Anne Kristin Fegth og Ivan Chetwynd og valgkomitemedlemmer Magnhild Sandvei og Jan Petter Bergan, som alle fikk en hals og blomster. Avtroppende styreleder i museet Doris Bjerke fikk en «hals» og en blomst. Frimerkebankleder Sverre Shetelig fikk en bok. Redaktør Arve Urlin og webansvarlig Toril Nicolaysen fikk en «hals» og en blomst. Påtroppende landsgildemester Inger Merli takket avtroppende landsgildemester Karin R. Thompson, som fikk blomster, en fotobok, et krus med bilder av alle som hun har vært sammen med i Landsgildeledelsen en plakett og to vegglyseholdere (slik at gildeflammen kan brenne videre). Avtroppende landsgildemester Karin Thompson og påtroppende Landsgildemester Inger Merli avsluttet Landsgildetinget på tradisjonell måte. De tre lys blir høytidelig slukket, «Gildevenner takk for nå» og Speiderbønnen ble sunget. Hamar, 14. juni

22 Følgende har hatt protokollen til gjennomsyn elektronisk og etter en del rettelser har godkjent den. Denne siden sendes nå rundt til underskrift. Alf Runar Bakke, møteleder Gry Walderhaug Grimsrud, møteleder Ivan Chetwynd, referent Anne Kristin Fegth, referent Anne-Elisabeth Bergan, valgt delegat Odd Kristoffersen, valgt delegat 22

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Før Gildemestermøtet. Tid: Fredag 12 sept. kl. 17.30 22.30 Lørdag 13. Sept. kl. 09.00 11.30 Tilstede: Olav Balle,

Detaljer

Landsgildeting 2013: Protokoll

Landsgildeting 2013: Protokoll St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2013: Protokoll PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2013 8.-9. juni 2013 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Quality hotell og resort Skjærgården,

Detaljer

Saksliste, Landsgildeting 2017

Saksliste, Landsgildeting 2017 Saksliste, Landsgildeting 2017 Trondheim, oktober 2017 1 Åpning 1.1 Åpning ved Landsgildemester 1.2 Hilsener 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av delegatene Utdrag fra vedtektene 7: Landsgildetinget er St.

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl. 11.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Tilstede: Karin R. Thompson, Vivi Heine, Trond Walstad, Thormod Myhre, Vibeke Gordner og Inger Merli. Speiderrepresentant Christen

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Sted: Møtelokale Urban, NSF, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 8/2 kl. 17.00 21.00 Lørdag 9/2 kl. 09.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

LANDS- GILDETINGET 8. 9. JUNI 2013 SAKSLISTE 1 ÅPNING. 1.1 Åpning ved Landsgildmester 1.2 Hilsener 2 KONSTITUERING

LANDS- GILDETINGET 8. 9. JUNI 2013 SAKSLISTE 1 ÅPNING. 1.1 Åpning ved Landsgildmester 1.2 Hilsener 2 KONSTITUERING FORRETNINGSORDE N 1. Tinget ledes av valgte møteledere. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. 2. Protokollen føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, 2 valgte representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 År 2011, 28-29 mai ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Jeløy Folkehøyskole i Moss. Deltakere. Det var totalt 173 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Distrikter i SGGN. Dette dokumentet er Distriktskomiteens anbefaling. Komiteens anbefaling. Forslag til vedtak på Landsgildeting

Distrikter i SGGN. Dette dokumentet er Distriktskomiteens anbefaling. Komiteens anbefaling. Forslag til vedtak på Landsgildeting Distrikter i SGGN På Landsgildetinget (LGT) i 2015 ble det vedtatt at Landsgildeledelsen (LGL) skulle vurdere den nåværende strukturen med distrikter, med tanke på et endelig vedtak på LGL i 2017. LGL

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 2006 Møtet ble holdt 18. mars på Ingelsrud speidersenter. Følgende deltok på møtet: Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

PROTOKOLL. 30. september 1. oktober 2017 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Royal Garden Hotel, Trondheim

PROTOKOLL. 30. september 1. oktober 2017 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Royal Garden Hotel, Trondheim St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2017: PROTOKOLL 30. september 1. oktober 2017 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Royal Garden Hotel, Trondheim Deltakere. Deltakerne

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl. 17.00 ca. 19.30 Lørdag 29/11 kl. 9.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

SPEIDERNES HUS I MOLDE

SPEIDERNES HUS I MOLDE Tirsdag 16.2. 2016 ble Rådets årsmøte for Speidernes Hus i Molde avholdt. 01. ÅPNING Styreleder Jan K. Svendsen åpnet årsmøtet ved å ønske alle vel møtt og ba forsamlingen være med å synge La oss si det

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Dato: Lørdag 13. okt 2012 kl. 20.30 Sted: Tredalen 1.Konstituering. 1.1 Valg av ordstyrer. Styrets innstilling: Geir Bartz-Johannessen Geir Bartz-Johannessen 1.2

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Referat fra Skogvokternes årsmøte 15. mai 2015

Referat fra Skogvokternes årsmøte 15. mai 2015 Referat fra Skogvokternes årsmøte 15. mai 2015 Sak 1: Åpning og konstituering 1.1. Valg av ordstyrer Styrets innstilling: Erling Husby 1.2. Valg av referent Styrets innstilling: Anette Monsen Londalen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått:

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: 6 LOVENDRINGER 6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: Nåværende overskrifter vises etter følgende mal: 1. Navn Forslag til ny visning av overskrifter:

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN SAKSLISTE 1. Opprop av delegater 2. Åpning av møtet 3. Konstituering, valg av a) Dirigenter b) Referenter

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND 33 Referat/ protokoll FORBUNDSTING 2017 z Sak 1: Åpning v/harald Rolfsen I følge NABSF lov 14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Protokoll Ammehjelpens 40. generalforsamling Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Jorunn Berland hilste Landsmøtet velkommen. Møtet ble satt kl. 10.40 Til stede: 58 delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 fl fli Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 i Konstituering Landsmøtet åpnes av MBUs leder Audun Westad Hilsener ved: Biskop Christian Alsted Hovedstyrets leder Per Endre Bjørnevik

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/Mspeidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Tilstede: Meldt forfall: Totalt 19 personer, hvorav 16 stemmeberetigede

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer