Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008."

Transkript

1 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl ca Lørdag 29/11 kl Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Toril S. Nicolaysen, Egil Hultin, og Thormod Myhre. Speiderrepresentantene: Grethe Baustad, KFUK-M og Christen A. Larsen, NSF. Meldt avbud: Bjørn Haraldsen. Fra Informasjonskomiteen møtte Anne Kristin Fegth og Jan K. Svendsen til sak nr min St. Georg: Toril. Sak nr. 63/08 Protokoll fra LGL møte nr. 4/08, evt. kommentarer. Det var ingen bemerkninger til protokollen. Sak nr. 64/08 Referat/orienteringssaker A. Norsk Speidermuseum, rapport 3. Kvartal Museet er nå ferdig med flyttingen, det er et enormt arbeid som er gjort. De åpner igjen 22/2.08. Erik Ballangrud har overtatt som kasserer. Mottatte gaver og fra Speidermuseets Venner, til sammen kr ,-. B. DnB NOR Tilbud ang. renter (e-post 21/8) ved Bjørn H. Orientering ved Bjørn på neste møte. C. Handlenett ved Thormod De nye nettene vil komme på nyåret. Styret går inn for at de selges for kr. 40,- D. Nordiske gildeblader Verken Danmark eller Sverige sender ikke ut sine blader lenger, da det legges ut på Websiden deres. De sender bare ut 7-10 blader, slik at styret får. AU så på utsendingen av vårt blad, og gikk inn for å ikke sende vårt blad til Danmark, Sverige og Estland, sistnevnte har gått over til Sentral Europa underregionen, men ellers som vanlig til alle andre. Orientering om dette i Rundskriv og St. Georg. E. Lotteri- og stiftelsestilsynet, kompensasjon for merutgifter fra 2007 St. Georgs Gildene i Norge har mottatt kr ,- den 28. november F. Speiderting NSF Olav orienterte fra Speidertinget som ble holdt i Haugesund 31/10-2/11. Olav hilste fra SGGN og leverte ut konvolutt med orienteringer og Samarbeidsavtalen til alle kretsene. Salg av eiendommer utløste en stor diskusjon. Det ble gjenvalg av dag Lars Atle Andersen som speidersjef. Formålsparagrafen ble forandret og blant mye annet ble eksklusjon av medlemmer tatt opp. Olav skriver om Tinget i St. Georg nr. 1/09, og mer om dette kan leses på www. speiding.no/organisasjon. Klikk på linken Speiderting. G. 1. Hinna St. Georgs Gilde nedlegges. Det viser seg at brev fra 1. Hinna, angående oppløsning av gildet pr. jan/febr.08, ikke er mottatt på Gildekontoret. Det står heller ikke noe i årsrapporten som var sendt inn 20. februar. Olav har vært i kontakt med gildet, som nå har gått over til 1

2 å bli en OG gruppe. Da gildet har kr ,50 på konto, bør disse oppbevares hos St. Georgs Gildene i Norge, i tilfelle nystart av annet gilde i nærområdet, i følge Vedtektene. Olav har sendt et brev til tidligere GM Elsbeth Alfsen. H. Julekort UNISEF julekort er innkjøpt, og styremedlemmene signerte. Betten sender ut etter liste. I. Takk fra Brønnøyspeiderne Brønnøyspeiderne K-M, ved Kirsten Østergaard har sendt takk for kr. 5000, til leiren med Sri Lanka speidere i sommer. Hun la ved en samarbeidsbrosjyre som gjelder Sri Lanka, Norge, Sverige og Danmark, og et leirhefte. Betten kontakter gruppen og spør om et innlegg til St. Georg. J. Distriktsgildemester, Nord-Norge og Romerike. DGM i nord Annikken Hay, har takket for seg. Betten har kontaktet GM Alan Bell i 1. Salten, og spurt om en derfra kan tenke seg oppgaven som DGM. Alf Stefferud fra 1. Romerike er valgt til DGM i Romerike. K. Norsk Speidermuseum, dato årsmøte. NSP foreslår at Årsmøte 2009 kan holdes 31. mars. Dette er OK for Olav og Toril. Betten gir beskjed til Norsk Speidermuseum. L. Gave fra Grossarlerne, betaling av Europakontingenten. St. Georgs Gildenes kontingent for 2008, på 40 Euro, ble betalt av Norske Grossarlere i januar. Beskjeden ble gitt kontoret i november ved Knut Falkenberg. Olav sender en takk. Orientering/referatsakene vil bli tatt til etterretning. Sak nr. 65/08 Salgsartikler, forandring av priser m.m? Landsgildeledelsen gikk i gjennom listen med salgsartikler og følgende ble rettet: Anheng, krystall kr. 150 (nye, men samme pris) Gildemerke, tai tec, rettes til pins. Klistremerker, blå rektangulære, går opp til kr. 15,- Kort, doble m/konvolutt 10 x 15 cm opp til kr.15,- Nett kr. 40,- Slips kr. 175,- Skjerf kr. 230,- DVD, Spirit Flame kr. 130,- Gikdemerke Europa (Støttemerke) kr. 20,- Vedtak: Sekretæren renskriver listen, og sender kopi til Toril for utleggelse på nettet. Sak nr. 66/08 Gildemestermøtet 2008 Evaluering av Gildemestermøtet. > Landsgildeledelsen gikk gjennom referatet fra GMM. Arket med Positive og negative bemerkninger ble spesielt sett på, og vil bli fulgt opp. > Det må lages et nytt Fakta ark, A6 størrelse, som kan deles ut ved behov til presse m.m. > Hvis noen lykkes med et arrangement, så la andre høre om det. > Vi må ha tro på det vi gjør, og det må synes på oss. Vedtak: Landsgildeledelsen arbeider videre med evalueringen av Gildemestermøtet

3 Sak nr. 67/08 Møte med Kvernmoen komiteen den 11/11.08 Olav orienterte fra møtet. > Kvernmoendagen er fastsatt til 1. juni 2009 (2. pinsedag). > Kvernmoen har en del gjeld til moderorganisasjonen, St. Georgs Gildene i Norge. Dette ønsker Kvernmoenkomiteen å slette, om mulig. > Doble takkekort fra Kvernmoen. Egil ser videre på dette til neste møte i februar. Vedtak: Kvernmoen tas opp som egen sak på neste møte, når LGK Bjørn Haraldsen er til stede. Sak nr. 68/08 NSF landsleir 2009 Lederkro/kafé: A: Krovert, hjelpere. Harald B. Pettersen er Krovert. Han har foreløpig fått 8 hjelpere, men det er behov for flere. Nye innlegg i St. Georg og Rundskriv, + munn til munn metoden. B: Musikere fra Bergen gildene. Olav har sendt e-post til de tre Bergens gildene, med spørsmål om gildeorkesteret kan være tilgjengelig på Lederkroen under leiren. C: Gildetreff, det er tradisjon med en samling på søndagen. I Hotelt? Vedtak: Det arbeides videre med saken, og tas opp på neste styremøte. Sak nr. 69/08 Fredslyset brev fra 2.Drammen A. Fredslyset ble sendt ut fra Nordberg kirke i Oslo, den 24/11. Biskop Kvarme var til stede under Gudstjenesten. Fra Hamardomen ble Fredslyset sendt ut den 25/11. NRK TV var tilstede, og sendte direkte til distriktet. Fredslyset gikk derfra til Molde, hvor Hurtigrutene tok det med sydover og nordover. 25/11 gikk det også en lysstafett fra Oslo langs kysten til Stavanger. Betten sender takkekort til kapteinene og til NSB, ved strekningsleder Stavanger - Kristiansand. B. Brev fra 2. Drammen ang. levende flamme i kjørende bil. Olav svarer på brevet. Vedtak: A. Betten sender kort med takk for hjelpen til Arne Skåland i NSB og til Tormod Karlsen, kaptein MS Trollfjord og til Arild Hårvik, kapteinen på MS Midnatsol. B. Olav svarer på brevet fra 2. Drammen ved Astrid Reinertsen. Sak nr.70 /08 Revisor for 2008 Kjell Melhus, revisor, har sagt seg villig. Vedtak: Kjell Melhus ble valgt som revisor fram til LGT Sak nr. 71/08 St. Georg nr. 1/09 A. Innhold. Innholdet ble overlatt til Informasjonskomiteen. Olav tar lederen. B. Porto, utsending. Det har vært bemerkninger på fakturaen fra Posten ang. lav vekt av bladet, noe som gir tilleggsporto. Sekretæren har ringt posten som ikke kunne gi et forståelig svar. Olav kontaktet faktureringsavdelingen, som kunne fortelle at nye retningslinjer gjør at fakturaene forandres. Vi betaler for det samme som tidligere, men portoen har gått opp. Vedtak: A. Informasjonskomiteen ved Betten arbeider videre med bladet. B. Saken tas til etterretning. 3

4 Sak nr. 72/08 Brev med søknad om økonomisk støtte, fra Norsk Speidermuseum A. Norsk Speidermuseum: ang. Flatskjerm søknad til St. Georgsfondet. Styret i NSM ved Doris Bjerke, nestleder, søker om støtte til en flatskjerm 50 som har veggfeste, i stedet for en ny projektor. Olav Balle har en god forbindelse som kan levere en skjerm m/veggfeste, til kr ,- (veil tilbud kr ,-) B. Norsk Speidermuseum: Presentasjonsskjerm, som kan presentere St. Georgs Gildene i Norge. Denne søknaden rettes til St. Georgs Gildene generelt og er fra John Egenæs, Utstillingskomiteen Vedtak: A. Styret gikk inn for å gi Norsk Speidermuseum kr fra St. Georgsfondet, til en flatskjerm. B. Styret gikk inn for å gi Norsk Speidermuseum en presentasjonsskjerm til kr ,- + moms. Denne summen tas over brukskontoen. Sak nr. 73/08 Landsgildetinget i Molde 2009 A. Landsgildeledelsens rapport. Ledelsen er i gang med å skrive sine deler av rapporten. Rapportene må sendes Gildekontoret innen 3. februar B. Saker til LGT. Brev fra hovedkomiteen i Molde v/ Ingar Aas. Brevet er en søknad om å få beholde den sentrale del av deltageravgiften. Styret behandlet saken, og kom frem til at søknaden avslås i første omgang. Vedtak: A. Del rapportene sendes Gildekontoret innen 3. februar 09, og sekretæren sender utkastet til rapporten ut til styremedlemmene før styremøte den 13. Februar. B. Søknaden fra hovedkomiteen avslås, men de kan komme tilbake med en søknad hvis behov, når regnskapet foreligger. Sak nr. 74/08 Norges KFUK-KFUM-speideres landsleir i 2010 KFUK-M-speiderne ønsker hjelp fra St. Georgs Gildene, og det er opp til oss hva vi vil bidra med. Se sak 56/08. Styret går inn for å drive et Hotelt på denne leiren også, under forutsetning av at speiderforbundet betaler utgiftene. Innlegg med spørsmål om Hoteltsjef og godehjelpere vil komme i Rundskriv og St. Georg. Ansvar Betten. Vedtak: St. Georgs Gildene i Norge tilbyr seg å drive et Hotelt for Norges KFUK-KFUM-speidere, under deres landsleir sommeren Det er en forutsetning at forbundet betaler utgiftene ved Hoteltet. Olav B. tar kontakt med leirsjefen. Sak nr. 75/08 Møte i Internasjonalt utvalg. På Verdenskonferansen ble det vedtatt en Actionplan, som også inneholder satsningsområder/oppgaver for de nasjonale gildene. Internasjonalt utvalg utfordrer landsgildeledelsen til å diskutere hvordan vi skal følge opp disse satsningsområdene, og utvalget vil gjerne være medspiller i det videre arbeidet med Action Plan. Vedtak: Vi setter av tid til dette (ca 15 min) på neste møte. Alle leser notatet på forhånd. Eventuelle andre kommentarer til notatet fra forrige møte i Internasjonalt utvalg, utsettes også til neste møte. Sak nr. 76/08 Nytt Gilde i Rygge. Det blir et nytt gilde, og det får navnet 1. Varna. Henry Brinchmann fra Dilling er leder for interim styret. De er foreløpig ca. 8 personer og håper på noen flere. Betten har vært 4

5 kontaktperson hittil over telefon og har sendt ned alle nødvendige papirer. Brinchmann har også hatt kontakt med Gunnar Pettersen i Moss. Grethe Baustad, ansvarlig for distriktet i styret, reiser på møte med dem den 9/12, og opptagelse av gildet er satt til 13. januar Olav har ansvar for opptagelsen, Grethe reiser med og Karin vil bli spurt. DGM Jon Gunnar Olsen er orientert. Vedtak: Landsgildemester Olav Balle tar opp et nytt St. Georgs Gilde, 1. Varna den 13. januar Sak nr. 77/08 Reiseregninger, komiteer og utvalg Det er kommet opp et spørsmål om hvilken km pris medlemmer av komiteer og utvalg skal få dekket sine reiseutgifter etter. Vedtak: Komiteer og utvalg får det samme pr. km som Landsgildeledelsen, kr. 2,- pr. km. Sak nr. 78/08 Tilstandsrapport ved Karin R. Thompson. Karin sendte ut sine tanker om en Tilstandsrapport før møtet. Denne vil hun arbeide videre med. På Gildemestermøtet på Sanner, var deltakerne delt inn i distriktsvise grupper. Styremedlemmene var ansvarlig for å gi en rapport om hvor langt man var kommet i arbeidet med rekruttering/ nettverksbygging i de ulike distriktene. Vedtak: Vi manglende rapporter som LGL medlemmer skulle følge opp fra Follo og Østfold, og fra Oslo og Romerike. Disse sendes Karin og kontoret før AU møte 28.januar 09, slik at de kommer med i tilstandsrapporten. Utvalgenes arbeid for vekst skal også med i rapporten. Karin sørger for at vi har en oppdatert tilstandsrapport å arbeide ut fra på neste LGL-møte. Sak nr. 79/08 Møte med Informasjonskomiteen Komiteen og landsgildeledelsen hadde mye å snakke med hverandre om. Følgende punkter ble satt på papiret: Brosjyrene våre bør testes ut på evt. yngre medlemmer. Betten tar med seg brosjyren Alltid beredt og utkastet fra Anne Kristin Hva er St. Georgs Gildene, til markedsfører Tom- Christian Gundersen. Karin tar det samme med til eldre rovere i sin speidergruppe. Samarbeidsavtalene bør sendes ut til alle kretsene i KFUK-M. Kretsene i NSF fikk NSF avtalen under Speidertinget i november. Karin lager en oversikt over det vi har av brosjyremateriell og sender dette til komiteen og styret. Det er ønskelig for komiteen å ha et møte med styret rett etter Landsgildetinget. Landsgildeledelsen bør sette opp et budsjett for komiteen. Vedtak: Betten og Karin tester ut brosjyrene våre. Avtalen med Norges KFUK-KFUM-speidere sendes ut til forbundets kretser, Informasjonskomiteen og LGL. Landsgildeledelsen ser på et budsjett for komiteen. 5

6 Sak nr. 80/08 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. Neste styremøte er Februar min St. Georg: Grethe. Oslo 4. desember 2008 Olav Balle Landsgildemester Betten Gundersen Sekretær 6

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl. 11.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Landsgildeting 2013: Protokoll

Landsgildeting 2013: Protokoll St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2013: Protokoll PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2013 8.-9. juni 2013 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Quality hotell og resort Skjærgården,

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER!

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG Foto: Anders Myhr Nielsen 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER FORNYELSE! Det er viktig at vi ikke stivner i gamle former. Året vi går inn i er et år med Landsgildeting og nye

Detaljer

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag og torsdag kl. 09.00 16.00 Postboks 6840

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GILDEVENNER! Mange av oss har vært på årets gildemestermøte på Sanner,- tradisjon og samtidig alltid

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER VI ER MEDANSVARLIGE FOR VERDENSFREDEN! Den internasjonale speiderbevegelsen og gildearbeidet er brobyggere.

Detaljer

FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014

FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014 FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GODT NYTT ÅR er du beredt på 2014? Godt nyttår

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Camilla G. Røed Anders

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04. FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2012 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER STATUS I år har vi gjort opp

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Eirik Jørstad Camilla G.

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer