PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt slik: 51 gilder, 7 medlemmer av Landsgildeledelsen (med KFUK-M speiderrepresentant), 5 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget, 8 distrikter, 82 observatører, og 70 gode hjelpere fra de arrangerende gilder. Fra Gildekontoret møtte sekretær Betten Gundersen. Landsgildeledelsen hadde også denne gang gått inn for å arrangere Landsgildetinget fra fredag til søndag, med tidlig åpning av Tinget lørdag morgen. Fra fredag 5. juni kl åpnet 1. Molde, 2. Molde og 3. Molde dørene på folkehøgskolen og ønsket sine gildevenner velkommen. Alle fikk eget sekkenett til tingpapirene, med Molde bylogo på. Om kvelden var det trivelig Bli-Kjent-Kveld i festsalen. Ansvarlig for hovedkomiteen Ingar Aas ønsket velkommen til byen og tingstedet. Det var levende musikk ved Martin Vestre, og han kåserte fornøyd om jazz. Kalle Røsok fortalte fra sin egen bok om en dramatisk fisketur på Moldefjorden. Det var diktet en ny sang til Landsgildetinget 2009 av Elin Asker, 1. Molde. Underveis fikk alle gjester hver sin rose. Stemmeberettige: Ved Landsgildetingets start var det 63 stemmeberettigede, fordelt slik: 5 fra Landsgildeledelsen, 4 fra distriktene, 51 gilder og 3 innvalgte medlemmer av LGT. Delegater, observatører og vertskap: Se eget vedlegg. Av inviterte gjester møtte: Landsgildemester i Sverige: Gunilla Engvall. Norges speiderforbund: Kretsleder for Romsdal og Nordmøre krets: Hjalmar Hals. Norges KFUK-KFUM-speidere: Kretsleder Jan Thomassen. 1. Åpning 1.1 Lystenning Landsgildemester Olav Balle ønsket velkommen til Landsgildetinget 2009, og han åpnet møtet på tradisjonell måte. 1.2 Hilsninger Varaordfører Toril Hovdenak fra Molde kommune takket for at vi valgte byen som Tingsted, og hilste fra Molde by. Hun gav en kort historisk oversikt over byen, og la spesiell vekt på aprildagene i 1940, som ble så skjebnesvangre for byen. Hun ville vise en kort CD-info, men teknikken sviktet. Hovdenak avsluttet med å ønske lykke til med Tinget. Landsgildemesteren takket for at hun kom, og overrakte henne en samlet og heftet utgave av natursidene som har stått i St. Georg. Leder i arrangementskomiteen, Ingar Aas, hilste fra de 3 gildene i Molde, og ønsket alle delegatene et godt ting. Han kom også med praktiske opplysninger. Hjalmar Hals, kretsleder i Romsdal og Nordmøre krets, representerte NSF. Han takket for invitasjonen og orienterte om speiderarbeidet i kretsen, som er økende. Han takket for godt samarbeide med St. Georgs Gildene, og for bra støtte til speiderarbeidet. Han avsluttet med å ønske et godt Ting. Olav takket og overlevert naturheftet til ham også. 1

2 Jan Thomassen, kretsleder i Nordmøre og Romsdal, representerte KFUK-KFUM speiderne, han hilste tinget og leste opp et brev fra Landssjefen: Kjære speidervenner! Dere er nå samlet på Landsgildeting i vakre Molde, og selv om jeg ikke selv er tilstede og ser utover forsamlingen, kan jeg føle at her er utrolig mye speidererfaring og speiderminner! Norges KFUK-KFUM-speidere har inngått en samarbeidsavtale med gildene, dog er det i øyeblikket ikke så mange konkrete samarbeidssaker. Norges KFUK- KFUM-speidere hadde gleden av å ha besøk av gildene på vårt Landsting i april, og det ble ført mange gode samtaler. Norges KFUK-KFUM-speidere er en ung organisasjon som nå har nytt program, mange unge i styret, og et spennende arbeid foran oss med utformingen av strategiplanen fram mot Vi er også godt i gang med landsleirforberedelsene til GrønnAction på Lista i 2010! Vi føler for tiden at speiding er i medvind, og det er et godt samarbeidsklima i Speidernes Fellesorganisasjon. I Kristi Himmelfartshelgen var en stor delegasjon fra Norges KFUK- KFUM-speidere og Norges Speiderforbund i Sverige på Nordisk speiderkonferanse. Internasjonalt samarbeid er en viktig side av speiderbevegelsen, og vi føler også at det nå er svært mange spennende fellesprosjekter i Norden, som også vi kan dra nytte av her hjemme. Her i landet ser vi nå også veldig fram mot det første, felles norgesmesterskapet i speiding i Bergen juni! Av sakslisten til Landsgildetinget kan jeg se stor og mangfoldig aktivitet hos Gildene, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg sender dere min varmeste speiderhilsen, og takker samtidig for all den innsats dere har gjort og fremdeles gjør for speidersaken i Norge, og ønsker dere med dette et godt valg og godt Landsgildeting. Hilsen Anne Sjømæling. Jan Thomassen fikk også et naturhefte av Olav Balle. Landsgildemester i Sverige, Gunilla Engvall, hilste fra Sverige ved festmiddagen lørdag kveld. Hun fortalte at det var Svenske Flaggans dag (nasjonaldagen) i Sverige i dag. Hun la til at de i Sverige hadde valgt 17.mai som sin andre Landsgilleting dag. Gunilla takket for at Viselandsgildemester Karin R. Thompson og Arve Urlin, var tilstede på deres Ting og fortalte om Gnisten. Hun opplyste også at landsgildeledelsen i Sverige ikke har anledning til å stemme. Forøvrig ønsket hun seg mer utveksling blant gildene i Sverige og Norge. 2. Konstituering. Side 3 i St. Georg nr. 2/09, ved Landsgildemesteren Godkjenning av delegatene Det var navneopprop etter deltagerliste, med små rettelser. Til sammen var det 63 stemmeberettige. Vedtak: Delegatene ble godkjent. 2.2 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. 2.3 Godkjenning av forretningsorden, side 12. Vedtak: Forretningsorden ble godkjent 2.4 Valg av møteledere. Trond Walstad, 1. Vestre Aker Oslo Grethe Baustad. 16. Oslo-Grorud Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent Valg av referenter Møtelederne overtar ledelsen Betten Gundersen, Landsgildesekretær Inger Anne Svendsen, 3. Molde Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent. 2.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen 2

3 Frank Sandvold, 25. Oslo-Manglerud Asbjørn Nakken, 1.Molde Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent. 2.7 Valg av tellekorps Gildene i Molde Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent. 2.8 Valg av redaksjonskomite Betten Gundersen, Oslo Toril Schøyen Nicolaysen, Lier Arve Urlin, redaktør. Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent. 2.9 Valg av reisefordelingskomite Bjørn Haraldsen, Landsgildekasserer Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent. Reisefordelingen ble oppgjort med kr.1435,-. 3. Landsgildeledelsens beretning for perioden 1. januar 2007 til 31. desember Landsgildetinget 2007: Landsgildetinget ble avholdt i Søgne utenfor Kristiansand fra juni 2007, på Agder Folkehøgskole. Det var 178 personer tilstede, fordelt slik: 53 gilder, 7 medlemmer av Landsgildeledelsen (med speiderrepresentantene), 4 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget, 8 distrikter, 70 observatører og 35 hjelpere fra 1. Kristiansand St. Georgs Gilde. Fra Gildekontoret møtte Betten Gundersen, sekretær. Av disse var det 71 stemmeberettige, fordelt slik: 6 fra Landsgildeledelsen, 8 Distriktsgildemestre, 53 Gildemestre og 4 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget. Etter invitasjon deltok Landsgildemester Hanne Borgstrøm fra Danmark, på vegne av Norges speiderforbund kretsleder Bjarne Egil Abrahamsen fra Sørlandet krets, og ordfører i Søgne Eli Løite. Valg: Landsgildeledelsen fikk følgende sammensetning: Landsgildemester Olav Balle Viselandsgildemester: Karin R. Thompson. Landsgildekasserer Bjørn Haraldsen Styremedlem Toril S. Nicolaysen Styremedlem Egil Hultin Styremedlem Thormod Myhre. Speiderforbundene har vært representert ved følgende representanter: Norges KFUK-KFUM-speidere: Johan A. Bye til 20. juni 2007, Grethe Baustad fra 20. juni Norges speiderforbund: Karin R. Thompson til 17. juni 2007, Christen A. Larsen fra 5. desember Speiderrepresentantene har møterett, forslagsrett og talerett i Landsgildeledelsen. Til valgkomite ble valgt: Harald B. Pettersen, Hamar. Bjørg Walstad, Oslo og Magnhild Sandvei, Melhus. Til revisor ble valgt: Anders Øvreås, Oslo. Han måtte trekke seg fra oppgaven i begynnelsen av 2008 da han flyttet utenlands, og statsaut.revisor (pensj.). Jan Y. Andersen påtok seg å revidere regnskapet for I 2008 ble regnskapet revidert av statsaut.revisor (pensj.)kjell Melhus. 3

4 Følgende komiteer har vært oppnevnt i perioden: Arbeidsutvalget i LGL: Olav Balle, Karin R. Thompson, Toril S. Nicolaysen. Kontorsekretæren har vært sekretær. Internasjonalt utvalg: Karin R. Thompson og Gunn-Bjørg Wisløff, Kolbotn. Fra august 2008 utvidet med Bjørg Walstad, Oslo, Harald B. Pettersen, Hamar, og Ivan Chetwynd, Oslo. Informasjonskomiteen: Anne Kristin Fegth, Molde, Jan K. Svendsen, Molde, Toril S. Nicolaysen, Lier, Betten Gundersen, Oslo, og Arve Urlin, Strømmen. Redaktør av St. Georg: Arve Urlin. Webmaster: Jørgen Schøyen Nicolaysen. Webredaktør: Toril Schøyen Nicolaysen Kvernmoenkomiteen: Roar Moe, Ås. Dag Roar Lund, Aremark. Johan A. Bye, Kolbotn. Frimerkebanken: Sentralbanksjef Per Johannessen, Bergen Norsk Speidermuseum: Styremedlem: Britt Andresen, Oslo, frem til årsmøtet i april Fra årsmøtet 2008 Doris E. Bjerke, Nesodden. Varamann: John Egenæs, Lier. Representantskapet: Olav Balle, LGM. Varamedlem: Toril S. Nicolaysen. Kontorsituasjonen: Kontoret vi leide av NSF i St. Olavs gate 25, Oslo, viste seg å ha meget dårlig luftsirkulasjon, og det var ikke mulighet for å lufte. Sekretæren ble derfor tilbudt et annet kontor som er meget tilfredsstillende. God luft, litt større og med egen kjøkkenkrok. Samme pris som tidligere. Her var det tidligere møterom og vi kan nå ha møter på vårt eget kontor. Fremdeles har vi tilgang til lokaler i NSF om ønskelig. Sekretæren får god hjelp til kopiering, lån av frankeringsmaskin, og ellers annet det må være behov for. Dette er til stor hjelp i arbeidet. Betten Gundersen er sekretær i 50 % stilling. Hun holder orden på det meste og betjener kontoret til beste for LGL og medlemmene. Kontoret er åpent tirsdager og torsdager fra kl til for telefoner og besøk. Landsgildeledelsen I løpet av tingperioden har Landsgildeledelsen avholdt 5 møter og behandlet 62 saker i 2007, mens det i 2008 ble det avholdt 5 møter og behandlet 79 saker. Arbeidsutvalget har hatt 4 møter og behandlet 37 saker i 2007 og avholdt 5 møter og behandlet 65saker i Arbeidsutvalget forbereder saker til Landsgildeledelsen og avgjør også en del enklere saker. Det ble i perioden sendt ut 4 rundskriv i 2007 og 3 i Det er forsøkt å benytte St. Georg bedre til informasjon, slik at antall rundskriv kan reduseres. Landsgildeledelsen har vært representert ved følgende arrangementer: 2007, Landstinget for Norges KFUK-KFUM-speidere i Ulsteinvik, ved Johan A. Bye. 2007, Representantskapmøte i Speidernes Fellesorganisasjon på Nordtangen, ved Olav Balle. 2007, Fellesarrangement med de andre speiderorganisasjonene på Akershus festning på St. Georgsdagen, ved Olav Balle. 2007, Opptagelse av 4. Ålesund, 30.november, ved Thormod Myhre og Egil Hultin. 2007, Møte i 1. Ås og 2. Moss St. Georgs Gilde, ved Olav Balle. 2008, Norges speiderforbunds Speiderting i Haugesund, ved Olav Balle. 2008, Fellowship Day arrangement i Fredrikstad, ved Olav Balle. 2008, Møte 17. mai på Nesodden. Samling med 3. Nesodden St. Georgs Gilde og 10. Ålborg St. Georgs Gilde, ved Olav Balle. 4

5 Nordisk Baltisk Underregion 2007: NBSR-møte i Vilnus, Litauen, ved Olav Balle 2008: NBSR-møte i Västerås, Sverige, ved Olav Balle Verdenskonferansen 2008 Olav Balle deltok som delegat sammen med Trond Walstad i Wien, Østerrike. Europakomiteen Olav Balle ble innvalgt som Nordisk Baltisk Underregions representant i komiteen fra Han er p.t. sekretær. Han har deltatt på ett møte (Brüssel) i 2007 og ett i 2008 (Brüssel). I tillegg har det vært arrangert en workshop med tema ekspansjon i Kotna Hora i Tsjekkia hvor han og Karin R. Thompson deltok. 2007, Europakonferansen 2007 Olav Balle deltok som delegat på konferansen som var i Krakow, Polen. Samarbeid med andre land. Olav Balle deltok på Landsgilletinget i Sverige i Århus 2007 og Landsgildetinget i Danmark i København Gildemestermøtet Tradisjonen tro ble Gildemestermøtet igjen holdt på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, i tiden september Det var 69 gildemedlemmer til stede, fordelt slik: 45 gilder(57 med-lemmer), 6 distriktsgildemestere og 6 fra landsgildeledelsen. To gilder til var påmeldt og en DGM, men måtte melde forfall med gode grunner. Biskop emeritus Sigurd Osberg var invitert til å holde innlegg og inspirere oss. Han snakket om hvor viktig gleden var i livet vårt og i kirken også. Innlegget ble tatt vel imot. Thorbjørn Geirbo, viselandsjef i Norges KFUK-KFUM-speidere, hilste fra sitt forbund. Thorbjørn fortalte om hvorledes det har gått siden forbundet ble stiftet for fem år siden. Han sa også at forbundet så fremover, og håpet at hans og vårt forbund ville få gjensidig støtte og hjelp fra hverandre. Norges speiderforbund var representert ved teamleder for Kommunikasjon og Marked, Kirvil Kaasa som hilste fra forbundet. Hun overbrakte en stor takk for alt St. Georgs Gildene gjør for speiderne. De ser frem til videre samarbeid. Det var styremøte i NSF samtidig med GMM, derfor representerte hun. Og det var hun glad for, fordi hun som ganske ny på forbundskontoret fikk anledningen til å bli bedre kjent med vår organisasjon. Gildemestermøtet ble en videreføring av Distriktsgildemestermøtet som var i april 08. Gildemestrene fikk arbeide sammen, Distriktsgildemestrene fikk også arbeide sammen, og det var avsatt tid for at DGM fikk møte sine GM. Det var orienteringer fra alle komiteer, Fredslyset, Frimerkebanken, Gildekontoret, Landsgildetinget i Molde 2009 og Speidermuseet. Søndag var det Scouts Own i Nicolai kirken. Eget referat ble sendt alle gilder. Distriktsgildemestermøtet Inspirasjonssamlingen Gnisten på Quality Hotell Mastemyr utenfor Oslo, april Landsgildeledelsen hadde valgt tittelen Gnisten på samlingen der distriktsrepresentanter og informasjonskomité skulle jobbe videre med langtidsplanen for ekspansjon. På Landsgildetinget i Søgne ble det bevilget penger og vi satte oss klare mål: Allerede i 2010, skal det være 95 gilder (nå 85), 1700 medlemmer(nå ca.1500) og 3 ungdomsgilder. Vi trenger å jobbe hardt, og på Mastemyr sammenliknet vi oss med våre forfedre som måtte både planlegge og jobbe hardt for å tenne opp ild. Den som hadde ansvar for å tenne opp, hadde en ildpose med nødvendig materiell og hjelpemidler. Skal vi få flere med i St. Georgs gildene, så trenger vi både noen som vil stå på og slå gnister, noen som tar imot gnisten og noen som mater bålet. Vi utfordret distriktsgildemestrene til å være gnisttennere, og ga dem materiell til opptenning og ved til bålet. Materiellpakken inneholdt bl.a: En aktualisering av historien om St. Georg og dragen, en Power-Point presentasjon til bruk på samlinger med potensielle gildemedlemmer, og en CD med tittelen Hva er et St. Georgs Gilde? Tom-Christian Gundersen, som til daglig jobber med å markedsføre bedriftsidretten, holdt et engasjert og utfordrende innlegg om markedsføring og om hvordan vi kan tilpasse produktet vårt og synliggjøre det på en slik måte at det vekker interesse hos dem vi ønsker å nå. Etter dette innslaget, tok vi godt imot John Erik Christensens rapport om Hotelt fra forrige landsleir. Å tilby innkvartering på speidervis til besøkende på leir er noe vi vil satse på også på Åndalsnes-leiren. 5

6 Vi hadde også tid til en Scouts Own der Ivan Chetwynd sammenliknet speiderveien med en pilegrimsvandring gjennom livet Etter Arves En blomst til deg, - en oppfordring om å vise at vi bryr oss om hverandre, begynte vi arbeidet med å synliggjøre at vi alle har et nettverk, som kan brukes og utvides. Under denne økta tegnet alle opp egne nettverk, og det ble tid til gruppearbeid og diskusjon. Vi kan oppsummere diskusjonen slik: - St. Georg og dragen minner oss om at vi at vi skal møte vår tids utfordringer. - Vi trenger å spørre og å lytte for å få dette til. - Vi skal jobbe med nystarting og med å få nye medlemmer i de gildene vi har, og det er viktig at vi er synlige for dagens speidere på en god måte (f.eks hotelt). - Vi skal jobbe videre med temaene vi har tatt opp her på gildemestermøtet til høsten, på storsamlinger og lokalt. Vi skal utvikle og bruke nettverk. - Landsgildeledelsen og Informasjonsutvalget skal gi støtte til de som jobber lokalt. - Materiell skal være tilgjengelig på nett og på kontoret. - Brosjyrer skal oppdateres Fullstendig liste over Materiellpakken har stått i St. Georg nr.2, St. Georgs Gilder og medlemstall. Det er stiftet et nytt gilde i perioden. 4. Ålesund St. Georgs Gilde, som ble tatt opp i november Også denne perioden er flere gilder lagt ned. I 2007 ble 1. Drammen, 2. Bergen og 20. Oslo-Lambertseter nedlagt. I 2008 ble 1. Hinna nedlagt. Heldigvis har det kommet mange nye medlemmer i eksisterende gilder. Medlemstallet pr. 1. januar 2007 var 1509 fordelt på 82 gilder og 43 direkte medlemmer. Medlemstallet pr. 1. januar 2008 var 1490, fordelt på 81 gilder og 38 direkte medlemmer. Medlemstallet pr. 1. januar 2009 var 1450 fordelt på 80 gilder og 28 direkte medlemmer. Direkte medlemmer: Vi har pr. 1. januar 2009, 28 direkte medlemmer. Disse er spredd rundt i hele landet. Direkte medlemmer får tilsendt Rundskrivet med et eller to bilag. Distriktsgildemestrene får tilsendt liste over medlemmene, slik at de kan inviteres til felles arrangementer. Distrikter Landet er inndelt i 15 distrikter med Distriktsgildemester (DGM) som leder. Det har i siste tingperiode vært satset på en oppgradering av aktiviteten til DGM. Det har vært avholdt en samling for DGM april 2008 i forbindelse med rekrutteringsprogrammet Gnisten. Det har også vært avholdt et DGM møte i løpet av Gildemestermøtet på Sanner høsten Det er viktig at gildene er selektive i valget på DGM slik at Landsgildeledelsen (LGL) gjennom sine DGM får den forlengede arm som planlagt. Det vil være en fordel at DGM er valgt for to år av gangen for å få en kontinuitet i distriktsarbeidet. Videre må man søke å få fylt stillingen i de distriktene som mangler DGM. LGL vil søke å ha et nært samarbeid med DGM for å kunne fullføre arbeidsoppgavene med rekruttering og utvikling av organisasjonen. Ekspansjon I perioden har det vært arbeidet aktivt med ekspansjon. To nye gilder, Varna St. Georgs Gilde og 2. Kristiansand-BK, er aspiranter, og vil bli tatt opp i begynnelsen av Det er særlig midlene som ble bevilget på siste LGT som har satt oss i stand til dette. Vi viser til rapport fra Informasjonskomiteen, Distriktgildemester - og Gildemestermøtet. Internasjonalt utvalg Høsten 2008 ble det vedtatt å utvide og vitalisere Internasjonalt utvalg. Utvalget består nå av: Karin R. Thompson (leder), Bjørg Walstad, Gunn Bjørg Wisløff, Harald B. Pettersen og Ivan Chetwynd. I 2008 er det avholdt 2 utvalgsmøter; 13. august og 22. oktober. På det første møtet hadde vi invitert delegatene til Verdenskonferansen til en rask gjennomgang av sakene. Utvalget gikk så igjennom de oppgavene som er 6

7 listet opp i Håndbok for Landsgildeledelsen, og foretok en prioritering av arbeidsoppgaver ut fra hva som er satsningsområder i denne perioden (vekst). Det var enighet om å arbeide med følgende saker: Internasjonal forståelse - Oppfølging av verdenskonferansen (Action Plan). (Stikkord; Utvikling, kommunikasjon, synlighet og networking) Bjørg Walstad har skrevet en rapport fra konferansen. Utvalget ønsker samarbeid med landsgildeledelsen om dette, og om forberedelsene til neste verdenskonferanse i Italia Markedsføring av European Challenge og oppfølging av vennskapsgilder/twinning. - Oppfølging av innsamlingen til Speiderhuset i Nyeri, Kenya - Undersøke muligheten for å ta Trekløver Gilwell som gildemedlem - Følge med på interessante prosjekter i andre ISGF-land (f.eks Plus Scout i Nederland og Baden Powellstammen i Danmark. Informasjon Utvalget har som mål å sende inn aktuelt stoff til hvert nr. av St. Georg, sørge for at det finnes informasjon om internasjonale arrangementer på nettsiden og skaffe stoff til NBURnytt og ISGF s nettside. Tilstedeværelse på arrangementer På Gildemestermøtet på Sanner, presenterte vi DVD en fra Spirit Flame -prosjektet og European Challenge. Forkortet DVD + teksthefte Spirit Flame skal være tilgjengelig fra kontoret. Utvalgsleder/internasjonal sekretær fikk i november anledning (økonomisk dekning) til å delta på Workshop i Tsjekkia med tema: The Future and The Foundation for Growth. Det er, etter utvalgets mening, en stor fordel om det også i fremtiden kan gis mulighet for internasjonal sekretær til å få dekket utgifter til noe deltakelse internasjonalt. Nordisk Baltiske Underregion I løpet av tingperioden har vi fått avklart at Estland og Litauen har gått over til underregionen Sentral-Europa. Skriving av St. Georgsbudskapet har gått på omgang blant medlemslandene i henhold til oppsatt turnus. Møtet i Vilnus i 2007, tok for seg nettverksbygging basert for våre Internasjonale sekretærer. Her ble det vedtatt å gjøre det enkelt. Kontingenten til NBUR ble foreslått satt ned til 1 DKK pr. gildemedlem og antall styremøter i NBSR foreslått redusert og gjort så billig som mulig. Forholdet til de Baltiske land ble tatt opp (igjen) og det ble slått fast at forslag til Verdenskonferansen fra ett NBSR-land måtte gå i kopi til de andre. Under møtet i Västerås i 2008 ble nedsettelse av kontingent og reduksjon i styremøtene endelig vedtatt. NBSR betaler heretter bare for møtelokaler og mat under møtene. NBSRs representant i Europakomiteen tilstås 2000 DKK til reiseutgifter årlig. Sakslisten til Verdenskonferansen ble diskutert. Verdenskonferansen Verdenskonferansen skulle ha blitt avviklet i Tunis, men måtte på kort varsel flyttes til Wien, Østerrike. Konferansen fant sted i tidsrommet august, og den gamle keiserbyen var en storslagen opplevelse. Arrangøren hadde lagt opp til et variert program for alle. Dessverre var det noen delegater som ikke hadde fått visum i tide, og derfor ikke var til stede. Referat fra Verdenskonferansen stod i St. Georg nr 3/08. Merknad til rapporten, skrives inn som tillegg: Bjørg Walstad har vært nestleder i verdenskomiteen i 6 år og hun ble takket av på konferansen. Fredslyset fra Betlehem Fredslyset ble på grunn av urolighetene i Midt-Østen hentet fra St. Laurenti klosterkirke i Roskilde både i 2007 og Begge årene ble det avholdt speidergudstjeneste med utdeling av Fredslyset i Nordberg kirke i Oslo og i Hamardomen. Deretter ble lyset fraktet ut i landet ved hjelp av frivillige gildemedlemmer, speidere og andre. Lyset ble fraktet i bilstafett til Kristiansand. Derfra med tog til Stavanger, sponset av NSB. Fredslyset ble hentet av kretssekretærene i henholdsvis Vesterlen krets av Norges speiderforbund og Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. Nordover ble lyset begge årene hentet i Hamardomen av DGM i Møre og Romsdal, og kjørt gjennom Gudbrandsdalen til Molde. Derfra gikk det med Hurtigruta både sørover og nordover. Det var MS Midnatsol som tok lyset til Bergen, og MS Trollfjord som tok det nordover til Hammerfest. Vi retter en stor 7

8 takk til kapteinene på skipene som tok vare på Fredslyset for oss på seilingene. Aksjonen rundt Fredslyset fra Betlehem gir St. Georgs Gildene og speiderforbundene god PR gjennom presseoppslag rundt i landet. Lyset brukes i adventstiden hvert år av mange gilder, speidergrupper, menigheter og andre. Kvernmoen leirsted. Kvernmoenkomiteen har i denne tingperioden bestått av: Dag Roar Lund, leder, Roar Moe, medlem, Johan A. Bye, medlem. Vi kan glede oss over en fortsatt positiv utvikling av Kvernmoen leirsted i tingperioden Aktiviteten består hovedsakelig av følgende: 1. Drive dugnadsaktiviteter for å vedlikeholde utenomhusanlegg og bygninger, og nyinvesteringer på leirstedet. 2. Legge til rette for økt utleievirksomhet og leieinntekter. 3. Bidra til å arrangere Kvernmoendagen første søndag i juni hvert år 4. Skaffe økonomiske ressurser ved innsamling av pengegaver fra medlemmer og andre kilder 5. Drive reklamevirksomhet gjennom St. Georgs Gildenes hjemmeside og St. Georg. En omfattende dugnadsinnsats har bidratt til å gjøre Kvernmoen leirsted mer attraktivt å leie av brukere som ønsker å drive leirvirksomhet og ulike friluftsaktiviteter. Det gjelder speidere, gildemedlemmer, skoleklasser og andre brukere interessert i spennende villmarksliv. Vi framhever spesielt stor dugnadsinnsats av ivrige dugnadsgjenger fra Follo distrikt ved Nesodden, Kolbotn og Ås-gildene, og av enkeltpersoner fra Østfold distrikt. Videre er det utført stor dugnadsarbeid på Kvernmoendagene. Toalettanleggene er oppdatert. Ny hovedledningskran og kraner ved vannposter er montert. Ny miljøstasjon for avfall/søppel. LGL er blitt fortløpende orientert om aktiviteten på Kvernmoen. Utleievirksomheten: Kvernmoen leirsted er utleid nesten hver eneste uke i vår- og sommermånedene. Utleievirksomheten i 2007 ga en inntekt på kr , og i 2008 økte leieinntektene til ca kr Oslo KFUM-KFUK speidernes kretsleir med 270 deltakere i juni og Åsspeidernes 85-års jubileumsleir i august bidro mye til det høye beløpet. Den økende interesse for Kvernmoen hos speiderne er gledelig, og Kvernkroa er et viktig trekkplaster. LGL har vedtatt noe økning i leiesatsene for Kvernmoen-dagen: Den 3. juni 2007 samlet 100 gildemedlemmer fra begge sider av Oslo-fjorden seg på en solrik dag til et flott gjennomført arrangement i regi av 1. Smaalenene St. Georgs Gilde. En interessant historie om Riksrøysene og grensen mot Sverige ble fortalt av Gullbrand Melby. 2. Lier fra Buskerud stakk igjen av med vandrepokalen. Kvernmoendagen i 2008 ble arrangert på en minst like inspirerende og god måte av 1. og 2. Moss St. Georgs gildene med GM Solveig Lawson og hennes medarbeidere. Vel 70 gildemedlemmer møtte i strålende solskinn med flaggheising og tankevekkende ord. Kvernmoenpokalen ble denne gangen vunnet av 1. Halden St. Georgs Gilde. Økonomisk situasjon: Den økonomiske situasjon for Kvernmoen er noenlunde tilfredsstillende når en ser bort fra utestående gjeld til SGGN på ca. kr Nærmere detaljer over årsresultat for 2007 og 2008 er vist i regnskapsrapporten for Kvernmoen. Det kreves en betydelig innsats å skaffe tilstrekkelige midler til å dekke årlige faste driftsutgifter på vel kr og fortløpende vedlikehold og fornyelse av leirstedet som beløper seg til vel kr i I St. Georg nr 1, 2009 oppfordrer vi medlemmene til å sende inn støtte til gjennomføring av en rekke vedlikeholdsarbeider og nye prosjekter. Og nye dugnadsoppgaver for 2009 blir også gjort rede for der. Kvernmoenkomiteen og LGL takker for velvillig støtte i form av gaver og dugnadsarbeider. Oppmøte på Kvernmoendagene er en gylden anledning til å gjøre en liten dugnadsinnsats og å bidra med pengegaver som monner. En spesiell takk til tilsynsmannen som holder leirstedet i orden og utleieaktiviteten på topp. Informasjonskomiteen Informasjonskomiteen har i denne perioden bestått av Anne Kristin Feght, Jan K. Svendsen, Arve Urlin, Betten Gundersen og Toril Schøyen Nicolaysen. Det har vært avholdt to møter i året. Informasjonskomiteen har deltatt på Gildemestermøtet på Sanner og på Distriktsgildemestermøtet på Mastemyr. Her har det kommet fram ideer og forslag om materiell og annet til 8

9 bruk i rekrutteringsarbeidet til gildene og som informasjonskomiteen har forsøkt å følge opp. Brosjyremateriellet vårt har vært ettersett og forsøkt fornyet. Det er blant annet søkt råd blant yngre, mulige gildemedlemmer. Uttalelser derfra er noe det vil bli jobbet videre med fremover. Alltid beredt brosjyren er etter ønske fra gildene lagt ut på websiden så den kan skrives ut herfra i ønsket størrelse. Det er også laget en mindre brosjyre som skal si nok til at en for eksempel vil gå inn på websiden vår for å finne ytterligere informasjon, den er også laget i et hendigere format som skal gjøre den enklere å skrive ut på egne skrivere. Det er også under arbeid et tipshefte som vil vise hva andre gilder har hatt av program og arrangementer tidligere, dette er også blitt etterlyst og vi håper det kan være med å gi ideer til gilder som ønsker dette. Anne Kristin Feght og Jan K. Svendsen har hatt hovedansvaret for dette. De har også hatt hovedansvaret for oppdatering av den Blå håndboken som hvert gilde har og hvor alle informasjoner om St. Georgs Gildene er samlet. Det er i felleskap samlet inn bilder og Arve Urlin har satt sammen en DVD med tekst og tale ved Betten Gundersen som vil presentere hva et St. Georgs Gilde er og gjør i dag. Medlemsbladet St. Georg kommer ut fire ganger i året. Planen for hvert nummer er blitt satt opp av informasjonskomiteen. Stoffet og bildene er samlet inn med hovedansvar av Betten Gundersen og Arve Urlin. Han er fortsatt redaktør og gjør en stor jobb med å sette opp bladet helt ferdig før det blir oversendt til Rødsten Trykkeri AS. Dette gjør at vi har større kontroll med utformingen av bladet. Etter trykking sendes bladet til gildekontoret, hvor det blir pakket for utsendelse med god hjelp av frivillige gildemedlemmer og utsendt med B-post. Internettsiden har blitt gjennomgått og vi har som mål at denne er mest mulig oppdatert til en hver tid med informasjon om St. Georgs gildenes program og invitasjoner. Toril S Nicolaysen har vært Webredaktør. Jørgen S. Nicolaysen er fortsatt Webmaster. Frimerkebanken Per Johannessen i Bergen har vært Sentralbanksjef også i denne perioden i samarbeid med en direksjon på tre personer, alle i Bergen. Det har ikke vært noen store leirer i 2007 og 2008 og heller ikke andre store speiderarrangementer slik at omsetningen i denne perioden har vært noe mindre enn ønskelig. Imidlertid har Hasse Aigeltinger også i denne perioden solgt mye på auksjoner og det hjelper godt på. Vi har også fra hovedbanken solgt en del på auksjoner og det vil vi prøve å forsette med og om mulig øke salget den veien. Hovedlageret i Øvre Vollgt. 9 ble i 2008 flyttet til et lager i Hamar. Her er det mye som nok ikke er så lett å omsette. Vi har tatt ut det meste av norsk materiale og ført det over til Bergen. Vi får stadig tilsendt mye fint materiale og vi har planer om å henvende oss bl.a. til frimerkehandlere direkte om det er interesse hos dem å handle direkte med oss. Vi har nå rimelig bra styring med det som kommer inn. John-Egil Lilletvedt som er kommet med i direksjonen, har stilt lagerrom til disposisjon slik at banksjefen har fått pusterom hjemme. Stiftelsen Norsk Speidermuseum Norsk Speidermuseum har i denne perioden flyttet fra sine gamle lokaler i Øvre Vollgate 9 i Oslo og over i nye lokaler i Storgata 3, 4 etg i Oslo etter at det ble inngått en avtale med Olav Thon Eiendom. Museet flyttet i mars/april Den oppgaven viste seg å bli større enn forventet. Stor takk til de faste gildemedlemmene på museet. Ny avtale mellom eierorganisasjonene, Norges speiderforbund, Norges KFUK-KFUM-speidere og St. Georgs Gildene om driftstøtte til museet ble undertegnet i Etter et stort arbeid med å få alt på plass og utført av de mange frivillige som arbeider ved museet, ble det nye muset åpnet den 22. februar Museet fikk også samtidig en egen internettside, www. speidermuseet.no. Norsk speidermuseum er en stiftelse. St. Georgs Gildenes representant i styret, Brit Andersen gikk ut av styret ved museets årsmøte i 2008 etter å ha sittet der i 7 år. Doris Anne E. Bjerke fra 3. Nesodden ble valgt til nytt styremedlem fra St. Georgs Gildene og John Egenæs har vært vararepresentant i perioden. Doris A. E. Bjerke ble av museumsstyret valgt som nestleder. Mange av St. Georgs Gildenes medlemmer er gode hjelpere med den daglige driften. Det er gitt som gave en 52 flatskjerm fra St. Georgsfondet til det nye museet. Det er også gitt penger fra driftskontoen vår til en ny presentasjonsskjerm som skal stå fast i utstillingen og som presenterer St. Georgs Gildene i dag. Olav Balle sitter som medlem av representantskapet og Toril S. Nicolaysen er vararepresentant. Vi har vært 9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

Landsgildeting 2013: Protokoll

Landsgildeting 2013: Protokoll St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2013: Protokoll PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2013 8.-9. juni 2013 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Quality hotell og resort Skjærgården,

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER FORNYELSE! Det er viktig at vi ikke stivner i gamle former. Året vi går inn i er et år med Landsgildeting og nye

Detaljer

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER!

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG Foto: Anders Myhr Nielsen 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag og torsdag kl. 09.00 16.00 Postboks 6840

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GILDEVENNER! Mange av oss har vært på årets gildemestermøte på Sanner,- tradisjon og samtidig alltid

Detaljer

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04. FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2012 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER STATUS I år har vi gjort opp

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Vekst 2020 Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Arendal 9.-11.mars 2012 0 Dato: 19.november 2011 Sted: Skien Innkalling til det 27. ordinære korpstinget! Den 9.-11. mars 2012 arrangeres

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer