PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt slik: 51 gilder, 7 medlemmer av Landsgildeledelsen (med KFUK-M speiderrepresentant), 5 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget, 8 distrikter, 82 observatører, og 70 gode hjelpere fra de arrangerende gilder. Fra Gildekontoret møtte sekretær Betten Gundersen. Landsgildeledelsen hadde også denne gang gått inn for å arrangere Landsgildetinget fra fredag til søndag, med tidlig åpning av Tinget lørdag morgen. Fra fredag 5. juni kl åpnet 1. Molde, 2. Molde og 3. Molde dørene på folkehøgskolen og ønsket sine gildevenner velkommen. Alle fikk eget sekkenett til tingpapirene, med Molde bylogo på. Om kvelden var det trivelig Bli-Kjent-Kveld i festsalen. Ansvarlig for hovedkomiteen Ingar Aas ønsket velkommen til byen og tingstedet. Det var levende musikk ved Martin Vestre, og han kåserte fornøyd om jazz. Kalle Røsok fortalte fra sin egen bok om en dramatisk fisketur på Moldefjorden. Det var diktet en ny sang til Landsgildetinget 2009 av Elin Asker, 1. Molde. Underveis fikk alle gjester hver sin rose. Stemmeberettige: Ved Landsgildetingets start var det 63 stemmeberettigede, fordelt slik: 5 fra Landsgildeledelsen, 4 fra distriktene, 51 gilder og 3 innvalgte medlemmer av LGT. Delegater, observatører og vertskap: Se eget vedlegg. Av inviterte gjester møtte: Landsgildemester i Sverige: Gunilla Engvall. Norges speiderforbund: Kretsleder for Romsdal og Nordmøre krets: Hjalmar Hals. Norges KFUK-KFUM-speidere: Kretsleder Jan Thomassen. 1. Åpning 1.1 Lystenning Landsgildemester Olav Balle ønsket velkommen til Landsgildetinget 2009, og han åpnet møtet på tradisjonell måte. 1.2 Hilsninger Varaordfører Toril Hovdenak fra Molde kommune takket for at vi valgte byen som Tingsted, og hilste fra Molde by. Hun gav en kort historisk oversikt over byen, og la spesiell vekt på aprildagene i 1940, som ble så skjebnesvangre for byen. Hun ville vise en kort CD-info, men teknikken sviktet. Hovdenak avsluttet med å ønske lykke til med Tinget. Landsgildemesteren takket for at hun kom, og overrakte henne en samlet og heftet utgave av natursidene som har stått i St. Georg. Leder i arrangementskomiteen, Ingar Aas, hilste fra de 3 gildene i Molde, og ønsket alle delegatene et godt ting. Han kom også med praktiske opplysninger. Hjalmar Hals, kretsleder i Romsdal og Nordmøre krets, representerte NSF. Han takket for invitasjonen og orienterte om speiderarbeidet i kretsen, som er økende. Han takket for godt samarbeide med St. Georgs Gildene, og for bra støtte til speiderarbeidet. Han avsluttet med å ønske et godt Ting. Olav takket og overlevert naturheftet til ham også. 1

2 Jan Thomassen, kretsleder i Nordmøre og Romsdal, representerte KFUK-KFUM speiderne, han hilste tinget og leste opp et brev fra Landssjefen: Kjære speidervenner! Dere er nå samlet på Landsgildeting i vakre Molde, og selv om jeg ikke selv er tilstede og ser utover forsamlingen, kan jeg føle at her er utrolig mye speidererfaring og speiderminner! Norges KFUK-KFUM-speidere har inngått en samarbeidsavtale med gildene, dog er det i øyeblikket ikke så mange konkrete samarbeidssaker. Norges KFUK- KFUM-speidere hadde gleden av å ha besøk av gildene på vårt Landsting i april, og det ble ført mange gode samtaler. Norges KFUK-KFUM-speidere er en ung organisasjon som nå har nytt program, mange unge i styret, og et spennende arbeid foran oss med utformingen av strategiplanen fram mot Vi er også godt i gang med landsleirforberedelsene til GrønnAction på Lista i 2010! Vi føler for tiden at speiding er i medvind, og det er et godt samarbeidsklima i Speidernes Fellesorganisasjon. I Kristi Himmelfartshelgen var en stor delegasjon fra Norges KFUK- KFUM-speidere og Norges Speiderforbund i Sverige på Nordisk speiderkonferanse. Internasjonalt samarbeid er en viktig side av speiderbevegelsen, og vi føler også at det nå er svært mange spennende fellesprosjekter i Norden, som også vi kan dra nytte av her hjemme. Her i landet ser vi nå også veldig fram mot det første, felles norgesmesterskapet i speiding i Bergen juni! Av sakslisten til Landsgildetinget kan jeg se stor og mangfoldig aktivitet hos Gildene, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg sender dere min varmeste speiderhilsen, og takker samtidig for all den innsats dere har gjort og fremdeles gjør for speidersaken i Norge, og ønsker dere med dette et godt valg og godt Landsgildeting. Hilsen Anne Sjømæling. Jan Thomassen fikk også et naturhefte av Olav Balle. Landsgildemester i Sverige, Gunilla Engvall, hilste fra Sverige ved festmiddagen lørdag kveld. Hun fortalte at det var Svenske Flaggans dag (nasjonaldagen) i Sverige i dag. Hun la til at de i Sverige hadde valgt 17.mai som sin andre Landsgilleting dag. Gunilla takket for at Viselandsgildemester Karin R. Thompson og Arve Urlin, var tilstede på deres Ting og fortalte om Gnisten. Hun opplyste også at landsgildeledelsen i Sverige ikke har anledning til å stemme. Forøvrig ønsket hun seg mer utveksling blant gildene i Sverige og Norge. 2. Konstituering. Side 3 i St. Georg nr. 2/09, ved Landsgildemesteren Godkjenning av delegatene Det var navneopprop etter deltagerliste, med små rettelser. Til sammen var det 63 stemmeberettige. Vedtak: Delegatene ble godkjent. 2.2 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. 2.3 Godkjenning av forretningsorden, side 12. Vedtak: Forretningsorden ble godkjent 2.4 Valg av møteledere. Trond Walstad, 1. Vestre Aker Oslo Grethe Baustad. 16. Oslo-Grorud Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent Valg av referenter Møtelederne overtar ledelsen Betten Gundersen, Landsgildesekretær Inger Anne Svendsen, 3. Molde Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent. 2.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen 2

3 Frank Sandvold, 25. Oslo-Manglerud Asbjørn Nakken, 1.Molde Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent. 2.7 Valg av tellekorps Gildene i Molde Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent. 2.8 Valg av redaksjonskomite Betten Gundersen, Oslo Toril Schøyen Nicolaysen, Lier Arve Urlin, redaktør. Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent. 2.9 Valg av reisefordelingskomite Bjørn Haraldsen, Landsgildekasserer Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og godkjent. Reisefordelingen ble oppgjort med kr.1435,-. 3. Landsgildeledelsens beretning for perioden 1. januar 2007 til 31. desember Landsgildetinget 2007: Landsgildetinget ble avholdt i Søgne utenfor Kristiansand fra juni 2007, på Agder Folkehøgskole. Det var 178 personer tilstede, fordelt slik: 53 gilder, 7 medlemmer av Landsgildeledelsen (med speiderrepresentantene), 4 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget, 8 distrikter, 70 observatører og 35 hjelpere fra 1. Kristiansand St. Georgs Gilde. Fra Gildekontoret møtte Betten Gundersen, sekretær. Av disse var det 71 stemmeberettige, fordelt slik: 6 fra Landsgildeledelsen, 8 Distriktsgildemestre, 53 Gildemestre og 4 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget. Etter invitasjon deltok Landsgildemester Hanne Borgstrøm fra Danmark, på vegne av Norges speiderforbund kretsleder Bjarne Egil Abrahamsen fra Sørlandet krets, og ordfører i Søgne Eli Løite. Valg: Landsgildeledelsen fikk følgende sammensetning: Landsgildemester Olav Balle Viselandsgildemester: Karin R. Thompson. Landsgildekasserer Bjørn Haraldsen Styremedlem Toril S. Nicolaysen Styremedlem Egil Hultin Styremedlem Thormod Myhre. Speiderforbundene har vært representert ved følgende representanter: Norges KFUK-KFUM-speidere: Johan A. Bye til 20. juni 2007, Grethe Baustad fra 20. juni Norges speiderforbund: Karin R. Thompson til 17. juni 2007, Christen A. Larsen fra 5. desember Speiderrepresentantene har møterett, forslagsrett og talerett i Landsgildeledelsen. Til valgkomite ble valgt: Harald B. Pettersen, Hamar. Bjørg Walstad, Oslo og Magnhild Sandvei, Melhus. Til revisor ble valgt: Anders Øvreås, Oslo. Han måtte trekke seg fra oppgaven i begynnelsen av 2008 da han flyttet utenlands, og statsaut.revisor (pensj.). Jan Y. Andersen påtok seg å revidere regnskapet for I 2008 ble regnskapet revidert av statsaut.revisor (pensj.)kjell Melhus. 3

4 Følgende komiteer har vært oppnevnt i perioden: Arbeidsutvalget i LGL: Olav Balle, Karin R. Thompson, Toril S. Nicolaysen. Kontorsekretæren har vært sekretær. Internasjonalt utvalg: Karin R. Thompson og Gunn-Bjørg Wisløff, Kolbotn. Fra august 2008 utvidet med Bjørg Walstad, Oslo, Harald B. Pettersen, Hamar, og Ivan Chetwynd, Oslo. Informasjonskomiteen: Anne Kristin Fegth, Molde, Jan K. Svendsen, Molde, Toril S. Nicolaysen, Lier, Betten Gundersen, Oslo, og Arve Urlin, Strømmen. Redaktør av St. Georg: Arve Urlin. Webmaster: Jørgen Schøyen Nicolaysen. Webredaktør: Toril Schøyen Nicolaysen Kvernmoenkomiteen: Roar Moe, Ås. Dag Roar Lund, Aremark. Johan A. Bye, Kolbotn. Frimerkebanken: Sentralbanksjef Per Johannessen, Bergen Norsk Speidermuseum: Styremedlem: Britt Andresen, Oslo, frem til årsmøtet i april Fra årsmøtet 2008 Doris E. Bjerke, Nesodden. Varamann: John Egenæs, Lier. Representantskapet: Olav Balle, LGM. Varamedlem: Toril S. Nicolaysen. Kontorsituasjonen: Kontoret vi leide av NSF i St. Olavs gate 25, Oslo, viste seg å ha meget dårlig luftsirkulasjon, og det var ikke mulighet for å lufte. Sekretæren ble derfor tilbudt et annet kontor som er meget tilfredsstillende. God luft, litt større og med egen kjøkkenkrok. Samme pris som tidligere. Her var det tidligere møterom og vi kan nå ha møter på vårt eget kontor. Fremdeles har vi tilgang til lokaler i NSF om ønskelig. Sekretæren får god hjelp til kopiering, lån av frankeringsmaskin, og ellers annet det må være behov for. Dette er til stor hjelp i arbeidet. Betten Gundersen er sekretær i 50 % stilling. Hun holder orden på det meste og betjener kontoret til beste for LGL og medlemmene. Kontoret er åpent tirsdager og torsdager fra kl til for telefoner og besøk. Landsgildeledelsen I løpet av tingperioden har Landsgildeledelsen avholdt 5 møter og behandlet 62 saker i 2007, mens det i 2008 ble det avholdt 5 møter og behandlet 79 saker. Arbeidsutvalget har hatt 4 møter og behandlet 37 saker i 2007 og avholdt 5 møter og behandlet 65saker i Arbeidsutvalget forbereder saker til Landsgildeledelsen og avgjør også en del enklere saker. Det ble i perioden sendt ut 4 rundskriv i 2007 og 3 i Det er forsøkt å benytte St. Georg bedre til informasjon, slik at antall rundskriv kan reduseres. Landsgildeledelsen har vært representert ved følgende arrangementer: 2007, Landstinget for Norges KFUK-KFUM-speidere i Ulsteinvik, ved Johan A. Bye. 2007, Representantskapmøte i Speidernes Fellesorganisasjon på Nordtangen, ved Olav Balle. 2007, Fellesarrangement med de andre speiderorganisasjonene på Akershus festning på St. Georgsdagen, ved Olav Balle. 2007, Opptagelse av 4. Ålesund, 30.november, ved Thormod Myhre og Egil Hultin. 2007, Møte i 1. Ås og 2. Moss St. Georgs Gilde, ved Olav Balle. 2008, Norges speiderforbunds Speiderting i Haugesund, ved Olav Balle. 2008, Fellowship Day arrangement i Fredrikstad, ved Olav Balle. 2008, Møte 17. mai på Nesodden. Samling med 3. Nesodden St. Georgs Gilde og 10. Ålborg St. Georgs Gilde, ved Olav Balle. 4

5 Nordisk Baltisk Underregion 2007: NBSR-møte i Vilnus, Litauen, ved Olav Balle 2008: NBSR-møte i Västerås, Sverige, ved Olav Balle Verdenskonferansen 2008 Olav Balle deltok som delegat sammen med Trond Walstad i Wien, Østerrike. Europakomiteen Olav Balle ble innvalgt som Nordisk Baltisk Underregions representant i komiteen fra Han er p.t. sekretær. Han har deltatt på ett møte (Brüssel) i 2007 og ett i 2008 (Brüssel). I tillegg har det vært arrangert en workshop med tema ekspansjon i Kotna Hora i Tsjekkia hvor han og Karin R. Thompson deltok. 2007, Europakonferansen 2007 Olav Balle deltok som delegat på konferansen som var i Krakow, Polen. Samarbeid med andre land. Olav Balle deltok på Landsgilletinget i Sverige i Århus 2007 og Landsgildetinget i Danmark i København Gildemestermøtet Tradisjonen tro ble Gildemestermøtet igjen holdt på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, i tiden september Det var 69 gildemedlemmer til stede, fordelt slik: 45 gilder(57 med-lemmer), 6 distriktsgildemestere og 6 fra landsgildeledelsen. To gilder til var påmeldt og en DGM, men måtte melde forfall med gode grunner. Biskop emeritus Sigurd Osberg var invitert til å holde innlegg og inspirere oss. Han snakket om hvor viktig gleden var i livet vårt og i kirken også. Innlegget ble tatt vel imot. Thorbjørn Geirbo, viselandsjef i Norges KFUK-KFUM-speidere, hilste fra sitt forbund. Thorbjørn fortalte om hvorledes det har gått siden forbundet ble stiftet for fem år siden. Han sa også at forbundet så fremover, og håpet at hans og vårt forbund ville få gjensidig støtte og hjelp fra hverandre. Norges speiderforbund var representert ved teamleder for Kommunikasjon og Marked, Kirvil Kaasa som hilste fra forbundet. Hun overbrakte en stor takk for alt St. Georgs Gildene gjør for speiderne. De ser frem til videre samarbeid. Det var styremøte i NSF samtidig med GMM, derfor representerte hun. Og det var hun glad for, fordi hun som ganske ny på forbundskontoret fikk anledningen til å bli bedre kjent med vår organisasjon. Gildemestermøtet ble en videreføring av Distriktsgildemestermøtet som var i april 08. Gildemestrene fikk arbeide sammen, Distriktsgildemestrene fikk også arbeide sammen, og det var avsatt tid for at DGM fikk møte sine GM. Det var orienteringer fra alle komiteer, Fredslyset, Frimerkebanken, Gildekontoret, Landsgildetinget i Molde 2009 og Speidermuseet. Søndag var det Scouts Own i Nicolai kirken. Eget referat ble sendt alle gilder. Distriktsgildemestermøtet Inspirasjonssamlingen Gnisten på Quality Hotell Mastemyr utenfor Oslo, april Landsgildeledelsen hadde valgt tittelen Gnisten på samlingen der distriktsrepresentanter og informasjonskomité skulle jobbe videre med langtidsplanen for ekspansjon. På Landsgildetinget i Søgne ble det bevilget penger og vi satte oss klare mål: Allerede i 2010, skal det være 95 gilder (nå 85), 1700 medlemmer(nå ca.1500) og 3 ungdomsgilder. Vi trenger å jobbe hardt, og på Mastemyr sammenliknet vi oss med våre forfedre som måtte både planlegge og jobbe hardt for å tenne opp ild. Den som hadde ansvar for å tenne opp, hadde en ildpose med nødvendig materiell og hjelpemidler. Skal vi få flere med i St. Georgs gildene, så trenger vi både noen som vil stå på og slå gnister, noen som tar imot gnisten og noen som mater bålet. Vi utfordret distriktsgildemestrene til å være gnisttennere, og ga dem materiell til opptenning og ved til bålet. Materiellpakken inneholdt bl.a: En aktualisering av historien om St. Georg og dragen, en Power-Point presentasjon til bruk på samlinger med potensielle gildemedlemmer, og en CD med tittelen Hva er et St. Georgs Gilde? Tom-Christian Gundersen, som til daglig jobber med å markedsføre bedriftsidretten, holdt et engasjert og utfordrende innlegg om markedsføring og om hvordan vi kan tilpasse produktet vårt og synliggjøre det på en slik måte at det vekker interesse hos dem vi ønsker å nå. Etter dette innslaget, tok vi godt imot John Erik Christensens rapport om Hotelt fra forrige landsleir. Å tilby innkvartering på speidervis til besøkende på leir er noe vi vil satse på også på Åndalsnes-leiren. 5

6 Vi hadde også tid til en Scouts Own der Ivan Chetwynd sammenliknet speiderveien med en pilegrimsvandring gjennom livet Etter Arves En blomst til deg, - en oppfordring om å vise at vi bryr oss om hverandre, begynte vi arbeidet med å synliggjøre at vi alle har et nettverk, som kan brukes og utvides. Under denne økta tegnet alle opp egne nettverk, og det ble tid til gruppearbeid og diskusjon. Vi kan oppsummere diskusjonen slik: - St. Georg og dragen minner oss om at vi at vi skal møte vår tids utfordringer. - Vi trenger å spørre og å lytte for å få dette til. - Vi skal jobbe med nystarting og med å få nye medlemmer i de gildene vi har, og det er viktig at vi er synlige for dagens speidere på en god måte (f.eks hotelt). - Vi skal jobbe videre med temaene vi har tatt opp her på gildemestermøtet til høsten, på storsamlinger og lokalt. Vi skal utvikle og bruke nettverk. - Landsgildeledelsen og Informasjonsutvalget skal gi støtte til de som jobber lokalt. - Materiell skal være tilgjengelig på nett og på kontoret. - Brosjyrer skal oppdateres Fullstendig liste over Materiellpakken har stått i St. Georg nr.2, St. Georgs Gilder og medlemstall. Det er stiftet et nytt gilde i perioden. 4. Ålesund St. Georgs Gilde, som ble tatt opp i november Også denne perioden er flere gilder lagt ned. I 2007 ble 1. Drammen, 2. Bergen og 20. Oslo-Lambertseter nedlagt. I 2008 ble 1. Hinna nedlagt. Heldigvis har det kommet mange nye medlemmer i eksisterende gilder. Medlemstallet pr. 1. januar 2007 var 1509 fordelt på 82 gilder og 43 direkte medlemmer. Medlemstallet pr. 1. januar 2008 var 1490, fordelt på 81 gilder og 38 direkte medlemmer. Medlemstallet pr. 1. januar 2009 var 1450 fordelt på 80 gilder og 28 direkte medlemmer. Direkte medlemmer: Vi har pr. 1. januar 2009, 28 direkte medlemmer. Disse er spredd rundt i hele landet. Direkte medlemmer får tilsendt Rundskrivet med et eller to bilag. Distriktsgildemestrene får tilsendt liste over medlemmene, slik at de kan inviteres til felles arrangementer. Distrikter Landet er inndelt i 15 distrikter med Distriktsgildemester (DGM) som leder. Det har i siste tingperiode vært satset på en oppgradering av aktiviteten til DGM. Det har vært avholdt en samling for DGM april 2008 i forbindelse med rekrutteringsprogrammet Gnisten. Det har også vært avholdt et DGM møte i løpet av Gildemestermøtet på Sanner høsten Det er viktig at gildene er selektive i valget på DGM slik at Landsgildeledelsen (LGL) gjennom sine DGM får den forlengede arm som planlagt. Det vil være en fordel at DGM er valgt for to år av gangen for å få en kontinuitet i distriktsarbeidet. Videre må man søke å få fylt stillingen i de distriktene som mangler DGM. LGL vil søke å ha et nært samarbeid med DGM for å kunne fullføre arbeidsoppgavene med rekruttering og utvikling av organisasjonen. Ekspansjon I perioden har det vært arbeidet aktivt med ekspansjon. To nye gilder, Varna St. Georgs Gilde og 2. Kristiansand-BK, er aspiranter, og vil bli tatt opp i begynnelsen av Det er særlig midlene som ble bevilget på siste LGT som har satt oss i stand til dette. Vi viser til rapport fra Informasjonskomiteen, Distriktgildemester - og Gildemestermøtet. Internasjonalt utvalg Høsten 2008 ble det vedtatt å utvide og vitalisere Internasjonalt utvalg. Utvalget består nå av: Karin R. Thompson (leder), Bjørg Walstad, Gunn Bjørg Wisløff, Harald B. Pettersen og Ivan Chetwynd. I 2008 er det avholdt 2 utvalgsmøter; 13. august og 22. oktober. På det første møtet hadde vi invitert delegatene til Verdenskonferansen til en rask gjennomgang av sakene. Utvalget gikk så igjennom de oppgavene som er 6

7 listet opp i Håndbok for Landsgildeledelsen, og foretok en prioritering av arbeidsoppgaver ut fra hva som er satsningsområder i denne perioden (vekst). Det var enighet om å arbeide med følgende saker: Internasjonal forståelse - Oppfølging av verdenskonferansen (Action Plan). (Stikkord; Utvikling, kommunikasjon, synlighet og networking) Bjørg Walstad har skrevet en rapport fra konferansen. Utvalget ønsker samarbeid med landsgildeledelsen om dette, og om forberedelsene til neste verdenskonferanse i Italia Markedsføring av European Challenge og oppfølging av vennskapsgilder/twinning. - Oppfølging av innsamlingen til Speiderhuset i Nyeri, Kenya - Undersøke muligheten for å ta Trekløver Gilwell som gildemedlem - Følge med på interessante prosjekter i andre ISGF-land (f.eks Plus Scout i Nederland og Baden Powellstammen i Danmark. Informasjon Utvalget har som mål å sende inn aktuelt stoff til hvert nr. av St. Georg, sørge for at det finnes informasjon om internasjonale arrangementer på nettsiden og skaffe stoff til NBURnytt og ISGF s nettside. Tilstedeværelse på arrangementer På Gildemestermøtet på Sanner, presenterte vi DVD en fra Spirit Flame -prosjektet og European Challenge. Forkortet DVD + teksthefte Spirit Flame skal være tilgjengelig fra kontoret. Utvalgsleder/internasjonal sekretær fikk i november anledning (økonomisk dekning) til å delta på Workshop i Tsjekkia med tema: The Future and The Foundation for Growth. Det er, etter utvalgets mening, en stor fordel om det også i fremtiden kan gis mulighet for internasjonal sekretær til å få dekket utgifter til noe deltakelse internasjonalt. Nordisk Baltiske Underregion I løpet av tingperioden har vi fått avklart at Estland og Litauen har gått over til underregionen Sentral-Europa. Skriving av St. Georgsbudskapet har gått på omgang blant medlemslandene i henhold til oppsatt turnus. Møtet i Vilnus i 2007, tok for seg nettverksbygging basert for våre Internasjonale sekretærer. Her ble det vedtatt å gjøre det enkelt. Kontingenten til NBUR ble foreslått satt ned til 1 DKK pr. gildemedlem og antall styremøter i NBSR foreslått redusert og gjort så billig som mulig. Forholdet til de Baltiske land ble tatt opp (igjen) og det ble slått fast at forslag til Verdenskonferansen fra ett NBSR-land måtte gå i kopi til de andre. Under møtet i Västerås i 2008 ble nedsettelse av kontingent og reduksjon i styremøtene endelig vedtatt. NBSR betaler heretter bare for møtelokaler og mat under møtene. NBSRs representant i Europakomiteen tilstås 2000 DKK til reiseutgifter årlig. Sakslisten til Verdenskonferansen ble diskutert. Verdenskonferansen Verdenskonferansen skulle ha blitt avviklet i Tunis, men måtte på kort varsel flyttes til Wien, Østerrike. Konferansen fant sted i tidsrommet august, og den gamle keiserbyen var en storslagen opplevelse. Arrangøren hadde lagt opp til et variert program for alle. Dessverre var det noen delegater som ikke hadde fått visum i tide, og derfor ikke var til stede. Referat fra Verdenskonferansen stod i St. Georg nr 3/08. Merknad til rapporten, skrives inn som tillegg: Bjørg Walstad har vært nestleder i verdenskomiteen i 6 år og hun ble takket av på konferansen. Fredslyset fra Betlehem Fredslyset ble på grunn av urolighetene i Midt-Østen hentet fra St. Laurenti klosterkirke i Roskilde både i 2007 og Begge årene ble det avholdt speidergudstjeneste med utdeling av Fredslyset i Nordberg kirke i Oslo og i Hamardomen. Deretter ble lyset fraktet ut i landet ved hjelp av frivillige gildemedlemmer, speidere og andre. Lyset ble fraktet i bilstafett til Kristiansand. Derfra med tog til Stavanger, sponset av NSB. Fredslyset ble hentet av kretssekretærene i henholdsvis Vesterlen krets av Norges speiderforbund og Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. Nordover ble lyset begge årene hentet i Hamardomen av DGM i Møre og Romsdal, og kjørt gjennom Gudbrandsdalen til Molde. Derfra gikk det med Hurtigruta både sørover og nordover. Det var MS Midnatsol som tok lyset til Bergen, og MS Trollfjord som tok det nordover til Hammerfest. Vi retter en stor 7

8 takk til kapteinene på skipene som tok vare på Fredslyset for oss på seilingene. Aksjonen rundt Fredslyset fra Betlehem gir St. Georgs Gildene og speiderforbundene god PR gjennom presseoppslag rundt i landet. Lyset brukes i adventstiden hvert år av mange gilder, speidergrupper, menigheter og andre. Kvernmoen leirsted. Kvernmoenkomiteen har i denne tingperioden bestått av: Dag Roar Lund, leder, Roar Moe, medlem, Johan A. Bye, medlem. Vi kan glede oss over en fortsatt positiv utvikling av Kvernmoen leirsted i tingperioden Aktiviteten består hovedsakelig av følgende: 1. Drive dugnadsaktiviteter for å vedlikeholde utenomhusanlegg og bygninger, og nyinvesteringer på leirstedet. 2. Legge til rette for økt utleievirksomhet og leieinntekter. 3. Bidra til å arrangere Kvernmoendagen første søndag i juni hvert år 4. Skaffe økonomiske ressurser ved innsamling av pengegaver fra medlemmer og andre kilder 5. Drive reklamevirksomhet gjennom St. Georgs Gildenes hjemmeside og St. Georg. En omfattende dugnadsinnsats har bidratt til å gjøre Kvernmoen leirsted mer attraktivt å leie av brukere som ønsker å drive leirvirksomhet og ulike friluftsaktiviteter. Det gjelder speidere, gildemedlemmer, skoleklasser og andre brukere interessert i spennende villmarksliv. Vi framhever spesielt stor dugnadsinnsats av ivrige dugnadsgjenger fra Follo distrikt ved Nesodden, Kolbotn og Ås-gildene, og av enkeltpersoner fra Østfold distrikt. Videre er det utført stor dugnadsarbeid på Kvernmoendagene. Toalettanleggene er oppdatert. Ny hovedledningskran og kraner ved vannposter er montert. Ny miljøstasjon for avfall/søppel. LGL er blitt fortløpende orientert om aktiviteten på Kvernmoen. Utleievirksomheten: Kvernmoen leirsted er utleid nesten hver eneste uke i vår- og sommermånedene. Utleievirksomheten i 2007 ga en inntekt på kr , og i 2008 økte leieinntektene til ca kr Oslo KFUM-KFUK speidernes kretsleir med 270 deltakere i juni og Åsspeidernes 85-års jubileumsleir i august bidro mye til det høye beløpet. Den økende interesse for Kvernmoen hos speiderne er gledelig, og Kvernkroa er et viktig trekkplaster. LGL har vedtatt noe økning i leiesatsene for Kvernmoen-dagen: Den 3. juni 2007 samlet 100 gildemedlemmer fra begge sider av Oslo-fjorden seg på en solrik dag til et flott gjennomført arrangement i regi av 1. Smaalenene St. Georgs Gilde. En interessant historie om Riksrøysene og grensen mot Sverige ble fortalt av Gullbrand Melby. 2. Lier fra Buskerud stakk igjen av med vandrepokalen. Kvernmoendagen i 2008 ble arrangert på en minst like inspirerende og god måte av 1. og 2. Moss St. Georgs gildene med GM Solveig Lawson og hennes medarbeidere. Vel 70 gildemedlemmer møtte i strålende solskinn med flaggheising og tankevekkende ord. Kvernmoenpokalen ble denne gangen vunnet av 1. Halden St. Georgs Gilde. Økonomisk situasjon: Den økonomiske situasjon for Kvernmoen er noenlunde tilfredsstillende når en ser bort fra utestående gjeld til SGGN på ca. kr Nærmere detaljer over årsresultat for 2007 og 2008 er vist i regnskapsrapporten for Kvernmoen. Det kreves en betydelig innsats å skaffe tilstrekkelige midler til å dekke årlige faste driftsutgifter på vel kr og fortløpende vedlikehold og fornyelse av leirstedet som beløper seg til vel kr i I St. Georg nr 1, 2009 oppfordrer vi medlemmene til å sende inn støtte til gjennomføring av en rekke vedlikeholdsarbeider og nye prosjekter. Og nye dugnadsoppgaver for 2009 blir også gjort rede for der. Kvernmoenkomiteen og LGL takker for velvillig støtte i form av gaver og dugnadsarbeider. Oppmøte på Kvernmoendagene er en gylden anledning til å gjøre en liten dugnadsinnsats og å bidra med pengegaver som monner. En spesiell takk til tilsynsmannen som holder leirstedet i orden og utleieaktiviteten på topp. Informasjonskomiteen Informasjonskomiteen har i denne perioden bestått av Anne Kristin Feght, Jan K. Svendsen, Arve Urlin, Betten Gundersen og Toril Schøyen Nicolaysen. Det har vært avholdt to møter i året. Informasjonskomiteen har deltatt på Gildemestermøtet på Sanner og på Distriktsgildemestermøtet på Mastemyr. Her har det kommet fram ideer og forslag om materiell og annet til 8

9 bruk i rekrutteringsarbeidet til gildene og som informasjonskomiteen har forsøkt å følge opp. Brosjyremateriellet vårt har vært ettersett og forsøkt fornyet. Det er blant annet søkt råd blant yngre, mulige gildemedlemmer. Uttalelser derfra er noe det vil bli jobbet videre med fremover. Alltid beredt brosjyren er etter ønske fra gildene lagt ut på websiden så den kan skrives ut herfra i ønsket størrelse. Det er også laget en mindre brosjyre som skal si nok til at en for eksempel vil gå inn på websiden vår for å finne ytterligere informasjon, den er også laget i et hendigere format som skal gjøre den enklere å skrive ut på egne skrivere. Det er også under arbeid et tipshefte som vil vise hva andre gilder har hatt av program og arrangementer tidligere, dette er også blitt etterlyst og vi håper det kan være med å gi ideer til gilder som ønsker dette. Anne Kristin Feght og Jan K. Svendsen har hatt hovedansvaret for dette. De har også hatt hovedansvaret for oppdatering av den Blå håndboken som hvert gilde har og hvor alle informasjoner om St. Georgs Gildene er samlet. Det er i felleskap samlet inn bilder og Arve Urlin har satt sammen en DVD med tekst og tale ved Betten Gundersen som vil presentere hva et St. Georgs Gilde er og gjør i dag. Medlemsbladet St. Georg kommer ut fire ganger i året. Planen for hvert nummer er blitt satt opp av informasjonskomiteen. Stoffet og bildene er samlet inn med hovedansvar av Betten Gundersen og Arve Urlin. Han er fortsatt redaktør og gjør en stor jobb med å sette opp bladet helt ferdig før det blir oversendt til Rødsten Trykkeri AS. Dette gjør at vi har større kontroll med utformingen av bladet. Etter trykking sendes bladet til gildekontoret, hvor det blir pakket for utsendelse med god hjelp av frivillige gildemedlemmer og utsendt med B-post. Internettsiden har blitt gjennomgått og vi har som mål at denne er mest mulig oppdatert til en hver tid med informasjon om St. Georgs gildenes program og invitasjoner. Toril S Nicolaysen har vært Webredaktør. Jørgen S. Nicolaysen er fortsatt Webmaster. Frimerkebanken Per Johannessen i Bergen har vært Sentralbanksjef også i denne perioden i samarbeid med en direksjon på tre personer, alle i Bergen. Det har ikke vært noen store leirer i 2007 og 2008 og heller ikke andre store speiderarrangementer slik at omsetningen i denne perioden har vært noe mindre enn ønskelig. Imidlertid har Hasse Aigeltinger også i denne perioden solgt mye på auksjoner og det hjelper godt på. Vi har også fra hovedbanken solgt en del på auksjoner og det vil vi prøve å forsette med og om mulig øke salget den veien. Hovedlageret i Øvre Vollgt. 9 ble i 2008 flyttet til et lager i Hamar. Her er det mye som nok ikke er så lett å omsette. Vi har tatt ut det meste av norsk materiale og ført det over til Bergen. Vi får stadig tilsendt mye fint materiale og vi har planer om å henvende oss bl.a. til frimerkehandlere direkte om det er interesse hos dem å handle direkte med oss. Vi har nå rimelig bra styring med det som kommer inn. John-Egil Lilletvedt som er kommet med i direksjonen, har stilt lagerrom til disposisjon slik at banksjefen har fått pusterom hjemme. Stiftelsen Norsk Speidermuseum Norsk Speidermuseum har i denne perioden flyttet fra sine gamle lokaler i Øvre Vollgate 9 i Oslo og over i nye lokaler i Storgata 3, 4 etg i Oslo etter at det ble inngått en avtale med Olav Thon Eiendom. Museet flyttet i mars/april Den oppgaven viste seg å bli større enn forventet. Stor takk til de faste gildemedlemmene på museet. Ny avtale mellom eierorganisasjonene, Norges speiderforbund, Norges KFUK-KFUM-speidere og St. Georgs Gildene om driftstøtte til museet ble undertegnet i Etter et stort arbeid med å få alt på plass og utført av de mange frivillige som arbeider ved museet, ble det nye muset åpnet den 22. februar Museet fikk også samtidig en egen internettside, www. speidermuseet.no. Norsk speidermuseum er en stiftelse. St. Georgs Gildenes representant i styret, Brit Andersen gikk ut av styret ved museets årsmøte i 2008 etter å ha sittet der i 7 år. Doris Anne E. Bjerke fra 3. Nesodden ble valgt til nytt styremedlem fra St. Georgs Gildene og John Egenæs har vært vararepresentant i perioden. Doris A. E. Bjerke ble av museumsstyret valgt som nestleder. Mange av St. Georgs Gildenes medlemmer er gode hjelpere med den daglige driften. Det er gitt som gave en 52 flatskjerm fra St. Georgsfondet til det nye museet. Det er også gitt penger fra driftskontoen vår til en ny presentasjonsskjerm som skal stå fast i utstillingen og som presenterer St. Georgs Gildene i dag. Olav Balle sitter som medlem av representantskapet og Toril S. Nicolaysen er vararepresentant. Vi har vært 9

10 representert ved alle museets årsmøter. Vær med og bevar museet. Kontingent. Vi foreslår ingen endring av kontingenten for 2009 og 2010 ut over indeksregulering. Landsgildeledelsen anbefaler Landsgildeledelsens beretning for godkjent. Delegat 02: Karin Thompson, styremedlem, orienterte og leste fra beretningen for perioden 1.januar 2007 til 31. desember 2008 Hun kom med en anmerkning til punktet om verdenskonferansen. Anmerkningen er satt inn under punktet Vedtak: Landsgildeledelsens beretning ble godkjent. 4. Regnskaper for 2007 og 2008, side 11 og 12, ved Bjørn Haraldsen Landsgildeledelsen anbefaler regnskapet godkjent. Delegat 03: Bjørn Haraldsen, styremedlem, orienterte om regnskapet. Han gikk gjennom framlagte regnskap og revisjonsberetningene for 2007 og Delegat 18: Hans Petter Sundsbak, 2.Høvik, kom med et spørsmål om økning av husleieutgifter i forbindelse med flytting av lokaler, fra Øvre Vollgate til St. Olavsgate. Delegat 03: Bjørn Haraldsen, styremedlem, svarte på spørsmålet og svaret ble akseptert. Vedtak: Regnskapet ble godkjent. Delegat 03: Bjørn Haraldsen, styremedlem, orienterte så om underregnskapene. Vedtak: Regnskapene ble godkjent. 5. Forslag til endring av vedtektene for St. Georgs Gildene og Normalvedtektene for gildene. 5.1 Vedtektsendring foreslått av 2. Høvik St. Georgs Gilde: 7 pkt. 9 om Landsgildetinget: Gammel tekst: Landsgildeting innkalles med en måneds varsel. Saksliste med tilhørende dokumenter sendes ut minst 2 uker før møte. Ny tekst: Landsgildeting innkalles med en måneds varsel. Sakspapirene sendes ut samtidig. Begrunnelse: De enkelte Gilder bør ha muligheten til å gå gjennom hva som tenkes tatt opp. Slik det er i dag er det for snau tid. Med sitt gilde i ryggen vil delegaten kunne ordlegge seg med større tyngde når saken tas opp på LGT. Forslaget vedtas Delegat 18: Hans Petter Sundsbakk, 2.Høvik, orienterte om forslaget Delegat 26: Inger Fauske, 5.Fredrikstad, foreslo å sette 1.mai som dato. Hun leverte skriftlig forslag, men forslaget falt mot 1 stemme. Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt og forslaget ble vedtatt enstemmig. 5.2 Vedtektsendring foreslått av Landsgildeledelsen: 7 pkt. 13 om Landsgildetinget: 10

11 Gammel tekst: Forslag fra andre enn Landsgildeledelsen må for å kunne bli behandlet, være kommet inn til Landsgildeledelsen innen 1. april i møteåret. Ny tekst: Forslag fra andre enn Landsgildeledelsen må for å kunne bli behandlet, være kommet inn til Landsgildeledelsen innen 1. februar i møteåret. Begrunnelse: Det viser seg i praksis at det er umulig for Landsgildeledelsen å få behandlet innkomne saker til LGT og få dem inn i tingpapirene i St. Georg nr. 2 med den fristen som i dag er satt. Landsgildeledelsen(LGL) innstiller: Forslaget vedtas Delegat 01: Olav Balle, landsgildemester, orienterte om forslaget Delegat 11: Jan K Svendsen, innvalgt medlem, foreslår at datoen blir utsatt til 15. februar, Delegat 12: Bjørg Walstad, innvalgt medlem foreslo at saker fra andre enn LGL må være LGL i hende 3mndr. før tingsete/lgt. Delegat 19: Inger Lyster, 1.Asker støttet delegat 11 Delegat 49: Betten Gundersen, 12. Oslo-Nordberg støttet delegat 11. Utsettelsen til 15 februar var praktisk, da denne datoen også var frist for andre rapporter. Landsgildeledelsen tok en kort pause og reviderte sitt forslag ved å forandre datoen fra 1.februar til 15. februar. Det ble først stemt over delegat 12 sitt forslag. Forslaget fikk 15 stemmer for og 43 stemmer imot. 5 delegater stemte ikke. Til sammen 63 stemmeberettige. Forslaget falt. Det ble stemt over Landsgildeledelsens reviderte forslag og det fikk 48 stemmer for og 15 stemmer mot. Vedtak: Landsgildeledelsens reviderte forslag ble vedtatt. 7 pkt. 13 om Landsgildetinget får derved følgende tekst: Forslag fra andre enn Landsgildeledelsen må for å kunne bli behandlet, være kommet inn til Landsgildeledelsen innen 15. februar i møteåret. 5.3 Vedtektsendring foreslått av 2. Høvik St. Georgs Gilde: Forslag til tilføyelse til 11 i landsgildeledelsens oppgaver, pkt. 3: å gi gildene og distriktsutvalgene støtte, råd og oppmuntring i arbeidet ved korrespondanse, stevner, kurser, personlige besøk, publikasjoner, etc., samt arrangere gildemestermøter hvert annet år, det år det ikke er landsgildeting. Begrunnelse. Gildemestermøtene er ikke nedfelt i vedtektene fra før. Likevel har de vært arrangert i en årrekke hvert annet år, det år det ikke er landsgildeting. Disse har en annen karakter enn landstinget. Der får man mer tid til å bli kjent, til å ha arbeidsgrupper, og utveksle erfaringer. At gildemestrene møtes årlig bedrer kontinuiteten i deres arbeid. Forslaget vedtas ikke. Delegat 18: Hans Petter Sundsbakk, 2.Høvik, orienterte om forslaget Delegat 51: Inger Haagaas, 24.Oslo-Bryn, støttet forslaget Delegat 42: Randi Skaget Hjellset, 3.Molde, støttet forslaget Delegat 02: Karin Thompson, viselandsgildemester, forsvarte styrets standpunkt Delegat 42: Randi Skaget Hjellset, 3.Molde, poengterte at gildene hadde økonomi til å arrangere Gildemestermøtene. Delegat 11: Jan K. Svendsen, innvalgt medlem, mente at møtet var viktig, men at det ikke var nødvendig å vedtaksfeste det. Delegat 05: Thormod Myhre, styremedlem, forsvarer styrets forslag 11

12 Forslaget falt. Det fikk 14 stemmer. Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble vedtatt. 6. ANDRE FORSLAG 6.1 Innkommet sak fremmet av 19. Oslo St. Georgs Gilde (ikke tilstede på LGT) Alle gildemerker/emblemer (med rimelig plass) lages med undertekst: ENGANG SPEIDER ALLTID SPEIDER Begrunnelse for forslaget: Merket/emblemet markerer mer synlig vår tilhørighet Forslaget vedtas ikke. Delegat 01: Olav Balle, landsgildemester, orienterte om forslaget Delegat 12: Bjørg Walstad, innvalgt medlem, talte varmt for forslaget Delegat 66: Ella Møllegaard, 2.Steinkjær, aksjonerte for skjerf for alle. Delegat 50: Grethe Baustad, 16 Oslo-Grorud, gikk imot forslaget Delegat 11: Jan K.Svendsen, innvalgt medlem, gikk imot forslaget Delegat 06: Egil Hultin, styremedlem, gikk imot forslaget Delegat 46: Knut Rotås, 1.Nidaros,gikk imot forslaget Forslaget falt. Det var 1 stemme for forslaget. Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble fulgt. 7. Langtidsplan for St. Georgs Gildene i Norge. Side 8. Ved Egil Hultin, og Tilstandsrapport Vekst ved Viselandsgildemester Karin Thompson. Tilstandsrapport Vekst. (denne står ikke i Tingpapirene). Karin er i gang med en Tilstandsrapport, som en oppfølging av langtidsplanen og et hjelpemiddel i arbeidet i neste tingperiode. Den skal oppdateres løpende, og gi landsgildeledelsen, distriktene og andre informasjon om tiltak som blir iverksatt og om resultater. Rapporten vil være tilgjengelig på nettsiden vår, slik at den også kan fungere som en idè-bank for alle som jobber med rekruttering. Et utkast til rapporten ble delt ut til gjennomsyn. Strategisk plan for St. Georgs Gildene i Norge St Georgs Gildene i Norge vil med denne Strategiske plan legge de overordnede mål for perioden Planen er et verktøy for St Georgs Gildene for å legge føringer i den retning vi vil at arbeidet i St Georgs Gildene skal rettes mot. Planen er delt i 3 hoveddeler. A. Visjon. B. Hovedmål. C. Delmål. På bakgrunn av de delmål vi vedtar skal Landsgildeledelsen utarbeide tiltak for å oppnå delmålene. Visjon: Visjonen er St Georgs Gildenes overordnede mål for Gildearbeidet og er en rettesnor for Gildene. Hovedmål: Hovedmål er mål som er oppnåelige, men kun på lang sikt ( f.eks 2 3 perioder.) Et hovedmål skal være et steg på veien for å innfri visjonen, og det skal være målbart. (Vise om målet er nådd) 12

13 Det kan være flere hovedmål innen hvert visjonsmål. Delmål: Delmål er målbare og oppnåelige på kort sikt. (f. eks 1 2 år.) Delmålet skal være et steg på veien for å innfri hovedmålet. Visjon: St Georgs Gildene i Norge skal være det beste tilbudet til tidligere speidere og ledere St Georgs Gildene skal være et tilbud til mennesker som har lyst til å gjøre en tjeneste for speidersaken uten å gå inn som aktiv leder. St Georgs Gildene skal være det neste stoppestedet for voksne speidere og ledere som går ut av aktiv tjeneste i speidersammenheng. Hovedmål: * I 2013 skal det være 100 aktive gilder i Norge * I 2013 skal St. Georgs Gildene i Norge ha 1900 aktive medlemmer. * Innen 2013 skal det være startet 6 nye ungdomsgilder. Delmål: * I 2010 skal det være 95 aktive gilder * I 2010 skal det være 1700 aktive gildemedlemmer * Innen 2010 skal det være startet 3 nye ungdomsgilder. Tillegg til Langtidsplanen Hvordan starte nye og unge gilder? Opprette en resursgruppe sentralt som kan støtte DGM i nystart av gilder. Distriktsutvalgene har egne møter med rekruttering som eneste hovedtema. Distriktsutvalgene skaffer seg oversikt hvor der er og hvor det har vært speiderarbeid. Distriktsutvalgene har møter med kretslederne i distriktet for å diskutere felles interesser og muligheter for samarbeid. Opprette kontakter med tidligere speidere og andre med interesse for speiderarbeid med tanke på å få nye medlemmer i eksisterende gilder og eventuelt nystarting. Hvordan skal St. Georgs Gildene i Norge bli det beste tilbudet til nåværende og tidligere speidere/ledere? St. Georgs Gildene i Norge må ha en klar visjon og klare mål for sitt arbeide. Dette må føres videre ned til distrikt og det enkelte gilde. Tidligere speidere og ledere må finne det inntresant og meningsfylt å være gildemedlem. Program og aktivitet er her viktig. Hvordan kan samarbeidet mellom Gildene og speiderkretsene bli bedre? Ved at gilde er representert på felles ledersamlinger i kretsene og informerer om program, aktiviteter, mål og visjon. Ved at speiderkretsene er representert på gildesamlinger der de informerer om program, aktiviteter, mål og visjon. Der kretsene og gilde lager felles arrangementer for speiderne. Hvordan kan vi markedsføre oss bedre? Dagens unge er veldig opptatt av data og internett. St Georgs Gildene må ha en spennende hjemmeside som er lett og finne og som klart forteller om hva gildene representerer. Linker til de enkelte distrikt og gilde hvor de kan finne kontaktpersoner, møteprogram og aktiviteter. Det enkelte gildemedlem må aktivt bruke gildets profileringsprodukter. Gå aktivt ut mot speidergrupper i distriktet for å innlede et samarbeid. Lage samlinger der tidligere speidere og ledere blir invitert. Hvor skal vi satse? Selvsagt over hele landet, men spesielt i de områder med liten eller ingen aktivitet, men hvor det er aktive speidergrupper. Hva må den enkelte gjøre? Fortelle om gildearbeidet. At vi har forpliktet oss på speiderløftet, speiderloven og de verdiene de gjenspeiler. Være til hjelp for speiderkretsene og den enkelte speidergruppe. Drive speiding ut fra vår situasjon. Knytte nettverk. Motivere hverandre og være beredt til å gjøre verden litt bedre. Hva må det enkelte gilde gjøre? For at vi skal knytte til oss den yngre garde må vi være åpne, for nye ideer, kunnskap, opplevelser og utfordringer. Egil Hultin, styremedlem med ansvar for Langtidsplanen, holdt et optimistisk innlegg om at ting går fremover, selv om ting tar tid. Han tok opp medlemstallene fra Ut fra medlemstallene pr. i dag, med to nye gilder, og mange nye medlemmer, kan vi se forholdsvis lyst på fremtide. 13

14 Delegat 14: Per Johannesen, 6. Bergen, var glad for at rekruttering hadde en sentral plass i langtidsplanen, men vi måtte passe oss får å gå lei av mas om vekst. Delegat 24: Søren Thorne, 2. Drammen, oppfordret medlemmene til å utveksle erfaringer, og Samarbeide mer med speiderne i kretsene. Redaktør: Arve Urlin holdt et flammende innlegg om å skrive i gildebladet og å bruke det mer. Delegat 47: Karin Follerås, Notodden og omegn, oppfordret til å bruke lokalaviser og å kontakte innflyttere. Delegat 18: Hans Petter Sundsbak, 2. Høvik, fortalte at hans gilde har fått sin egen hjemmeside. Delegat 11: Jan K.Svendsen, innvalgt medlem, oppfordret til å sette høye mål, slik at vi hadde noe å strekke oss etter. Delegat 26: Inger Fauske, 5. Fredrikstad, oppfordret oss til å tenke på våre nye landsmenn Delegat 42: Randi Skaget Hjellset, 3.Molde, holdt et varmt innlegg om verdien av å være med i en slik vennskapsbevegelse. Møteleder: Trond Walstad, nevnte You Tube, med blant annet internett for speidere. Kanskje det kunne være noe for gildene også? Karin Thompson, Viselandsgildemester, oppsummerte debatten og takket for gode innspill. Hun fortalte at Danmark har begynt å arbeide med sine nye landsmenn, og hun vil ta kontakt med Internasjonal sekretær i Sct. Georgs Gilderne i Danmark. 8. Budsjett. Side 13, ved Landsgildekasserer Bjørn Haraldsen Landsgildeledelsen anbefaler at budsjettet vedtas. Bjørn Haraldsen, styremedlem, orienterer om budsjettet. Nå skal vi omsette ønsker og vyer i tall, sier han og legger overbevisende ut om hvordan landsgildeledelsen har prioritert. Delegat 12: Bjørg Walstad, innvalgt medlem, kommenterte at et utgått blad Gazette må tas ut av budsjettet. Vedtak: Landsgildeledelsens forslag til budsjett ble vedtatt. 9. Valg 9.1 Valgkomiteens innstilling, side 9, ved Harald B. Pettersen. Delegat 10: Harald Pettersen, valgkomiteens formann, orienterte om nominasjons prosessen, valgkomiteens sammensetning, og de nye kandidatene. Valg av landsgildemester: Olav Balle, gjenvalg, valgt ved akklamasjon Valg av viselandsgildemester: Karin R. Thompson, gjenvalg, valgt ved akklamasjon Valg av landsgildekasserer : Thormod Myhre, (tidligere styremedlem) valgt ved akklamasjon Valg av styremedlemmer: Egil Hultin gjenvalg. Inger Elisabeth Merli (ny) Vibeke Salicath Gordner (ny) Alle tre de tre styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon. Ingen av de 5 styremedlemmene som var til stede ønsket skriftlig valg. Vedtak: Den nye landsgildeledelsen fikk følgende sammensetning: Landsgildemester: Olav Balle, direkte medlem. Viselandsgildemester: Karin R. Thompson, Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde Landsgildekasserer : Thormod Myhre, 1. Rauma Styremedlem: Egil Hultin, 1. Kristiansand. Styremedlem: Inger Elisabeth Merli, 5. Kolbotn 14

15 Styremedlem: Vibeke Salicath Gordner, 1. Sandefjord Valg av Valgkomite for Landsgildetinget Ved Thormod Myhre Magnhild Sandvei. 1. Nidaros. Henning Marcussen, 1. Jarlsberg, Jan Petter Bergan, MS St. Georgs Gilde. Vedtak: Landsgildeledelsens innstilling ble vedtatt. 9.3 Valg av revisor (beklageligvis falt ut av Tingpapirene). Kjell Melhus, 1. Rælingen. Statsautorisert revisor. Vedtak: Kjell Melhus ble valgt ved akklamasjon. 10. Tid og sted for Landsgildetinget Ved Toril S. Nicolaysen Det har kommet søknad fra 1.Moss, 2.Moss, Varna og 1.Våler om å få stå som felles arrangør for Landsgildetinget Landsgildetinget 2011 avholdes i juni 2011, med 1.Moss, 2.Moss, Varna og 1.Våler St. Georgs Gilde som teknisk arrangør. Delegat 43: Finn Saugestad, 1.Moss inviterer på vegne av disse 4 gildene til landsgildetreff på Jeløya juni i Nå viser det seg at 2. juni er Kristi himmelfartsdag. Saugstad vil derfor kontakte Jeløya folkehøgskole om ny dato senere i juni, eventuelt i slutten av mai. Vedtak: Landsgildetinget 2011 avholdes i slutten av mai eller i juni, med 1. Moss, 2. Moss, 1. Våler og Varna St.Georgs Gilder som tekniske arrangører. Orienteringssaker: 1. Speidermuseet ved Doris E. Bjerke, styreformann i Norsk Speidermuseum. Doris holdt et engasjerende innlegg om museet og oppfordret alle gilder til å støtte saken og melde seg inn i Museets venner. Museet hadde en liten stand, hvor man også kunne få kjøpt skriv om historisk materiell. 2. Frimerkebanken ved Per Johannessen. Per holdt et kort og greit innlegg. Han reklamerte for de konvoluttene som er laget spesielt for dette Landsgildetinget. Frimerkebanken hadde også en stand, og banksjefen solgte flittig. 3. Kvernmoen ved Sylvia Bredholt (for Roar Moe) Sylvia orienterte om vårt leirsted og oppfordret gildene til å bruke Kvernmoen mye mer. Hun viste bilder og fortalte at stedet også kan leies privat. Egen link til Kvernmoen på: 4. Informasjonskomiteen ved Anne Kristin Fegth Anne Kristin Fegth, formann i informasjonskomiteen, orienterte om komiteens arbeid, og fortalte hva de forskjellige medlemmene gjorde. Hun viste en ny DVD for PR med lyd, laget av vår redaktør Arve Urlin. 15

16 Gildemesterne og Distriktsgildemestrene fikk med et eksemplar hver. Hun hadde også med seg mellom store fyrstikkesker med PR om gildebevegelsen som kan kjøpes/selges for kr. 10. Det arbeides med et nytt programhefte, Gnisten gjennom et år, en ny brosjyre beregnet på unge mennesker og ny utgave av Håndboken. 5. Neste Landsgildeting ved Finn Saugestad Saugstad inviterte på vegne av 1. Moss, 2. Moss, 1. Våler og Vara St. Georgs Gilder til landsgildeting på Jeløya ved Moss. (Datoen vil komme før dette sendes ut i Rundskriv 2). 6. Kontorsekretærens opplysninger ved Betten Betten takket for alle som kommer innom kontoret, takket for oppmuntringer og fine ord. Hun opplyste om at vi ikke har uniform, og oppfordret alle til å bruke gensere også utenfor gildemøtene, da nesten alle gensere og T-trøyer har logo i dag. Betten fortalte om problemer i forbindelse med flere flyttinger internt i huset, da lå e-post og telefon nede, og at e-posten heller ikke kunne sendes ut de siste 14 dagene før tinget. Hun håpet det ikke medførte problemer for andre enn henne. Hun håpet også at alle gilder sender inn valgskjema, årsrapport og kontorets navneliste innen fastsatt tid. Betten minnet også om at nye medlemmer (ikke nye gilder) skal betale halv årskontingent hvis de begynner i første halvdel av året. Hvis de begynner på høsten, betales ingen kontingent inn til kontoret. Beskjed om nye medlemmer bør sendes inn raskt, slik at de kan få tilsendt bladet vårt. Angående St. Georg, ba hun om at alle innlegg sendes til redaktøren, og med kopi til Gildekontoret. 7. Gildetreff, Hotelt og Leirkro på NSFs landsleiren i Åndalsnes, ved Thormod Myhre. Thormod orienterte om landsleiren Utopia, der St. Georgs Gildene har ansvar for Lederkro, Hotelt, og Gildetreff. Her markerer vi oss godt, og enda bedre hvis mange kommer på Gildetreffet. 8. Fredslyset fra Betlehem, ved Grethe Baustad Grethe orienterte om fredslyset, om regler for å frakte flammen i bil, og at speiderforbundene gledeligvis er aktivt med nå. Det er blitt tradisjon at Fredslyset kan hentes fra egen Fredslysmesse både i Nordberg kirke i Oslo og Hamardomen. Lyset sendes ut til og flere. Det er takket være gode hjelpere i St. Georgs Gildene og kapteinene om bord på Hurtigrutene som går nordover og sørover samtidig fra Molde. Det er fint og gildemedlemmer som kan hjelpe til med utsendelse kan ta kontakt med Gildekontoret. Planleggingen for årets Fredslys starter nå. Thormod Myhre, DGM i Møre og Romsdal, i la inn et godt ord for lyset, det er givende å holde på med. 9. Prosjekt Burundi og Lord Baden-Powells gravsted. Burundi. Bjørg Walstad orienterte om et prosjekt som ISGF arrangerer. Det gjelder hjelp til skolegang for flyktningebarn. Eget skriv ble delt ut til alle, og sendes ut til de gildene som ikke var tilstede. Prosjektet er i full gang i landsbyen Cendajuru i Burundi. Hun fortalte om hvordan alle gildene kan være med på å skaffe flere pappesker med skolemateriell til skoleelever. En eske vil koste 20 E. Det understrekes at alt utstyret skal kjøpes inn og pakkes i esker i Burundi. Dette er hjelp til selvhjelp. Derfor er det bare penger som skal sendes til gildekontoret, og kontonummer står på side 2 i St. Georg. Nyeri Kenya. Harald Pettersen viste bilder og orienterte om fortsettelsen av oppgraderingen av Huset ved BPs grav i Kenya. (se St. Georg nr. 2/07, om mulig). Svært mange besøker graven, og det er viktig at stedet holdes pent. Huset skal inneholde museum, møterom, kafé og butikk, og mangler fremdeles innretning. Butikken skal blant annet selge en del ting som speiderne har laget, og pengene skal gå tilbake til fattige og gatebarn, så de også kan bli speidere. Harald ønsket et engasjement fra gildene for å skaffe flere penger til dette arbeidet. Interesserte kan sende penger til bankkontoen på side 2 i St. Georg. 16

17 Karin Thompson, viselandsgildemester, konkluderte, og sa at begge prosjektene kan brukes til aktiviteter i gildene. Det ble holdt en innsamling under Tinget, og det kom inn kr. 1550,- til hvert av prosjektene. Husk å skrive på giroen hva beløpet gjelder. 10. Ordet fritt Aage Sjøblom oppfordret til å benytte oss av grasrotandelen i Norsk Tipping. Thormod Myhre, styremedlem, opplyste at det er bare det enkelte gilde som kan nyte godt av Grasrotandelen, ikke den landsomfattende bevegelsen. Bjørg Walstad savnet en orientering om Norske Grossarleres virksomhet i beretningen. Samlingen i Grossarl som til nå har vært i januar, blir nå flyttet til midtsommer. Hun nevnte at kanskje flere gildemedlemmer blir fristet til å delta nå på sommerstid. Olav Balle, Landsgildemester, gav svar om at Norske Grossarlere ikke arrangeres av Landsgildeledelsen, og kan derfor ikke stå beskrevet i Landsgildeledelsens beretning. Festmiddagen lørdag. Nydelige bord var dekket da 215 feststemte gjester inntok spisesalen. Dag Brekke fra 2. Molde var kveldens toastmaster og ledet alle gjennom en minneverdig aften. Dagny Waagbø fra 3. Molde hadde skrevet og fremførte en flott prolog og Morten Lerø fra 3. Molde, kåserte fornøyelig. Igjen var det levende musikk til alle sangene ved Martin Vestre og koret Maj 7 underholdt med sanger som gikk i trivelige jazztoner. Landsgildemester Olav Balle holdt tale. Senere takket han Toril S, Nicolaysen for hennes 4 år i som styremedlem, medlem av arbeidsutvalget og for sin innsats som Webdirektør. Websiden er blitt utmerket etter at Toril begynte. Hun fikk overrakt den tradisjonelle tinntallerkenen. Bjørn Haraldsen ble også takket for sine 4 år som Landsgildekasserer, og fikk en ramme, innholdet vil komme etter, det vil være en tegning av ham med pengesekkene, laget av Svein Aarset fra 1. Kolbotn. Per Johannessen, Distrikts- gildemester i Bergen og omegn, takket for maten, om enn før desserten, da den var et STORT kakebord på alle måter. Etter måltidet ventet busser og privatbiler på forsamlingen, kvelden skulle avsluttes med Lysmesse kl Lysmesse (Midnattsgudstjeneste) i Molde domkirke. Biskop Ingeborg Midttømme forrettet. Hun hadde vært speider selv, det kunne vi merke før hun selv fortalte det fra prekestolen, og synge kan hun også. Domkantor Dirk Hausenschild satt ved orgelet, som er et av de største i landet, og han kunne behandle det. Jazzgruppen No Name, 5 unge mennesker fra år spilte både før og etter prekenen. To av melodiene var selvlaget. De spilte så taket løftet seg. Utrolig at de var så unge. Tusen takk til arrangørene for Gudstjenesten. Det ble en opplevelse som ingen vil glemme. Søndag formiddag Kl var det felles utflukt med busser til fiskeværet Bud. Der det var guiding i Bud kirke med påfølgende kirkekaffe og kaker på kirkevollen. Deretter orientering ved bautaen som er reist til minne om Riksrådsmøte i Turen gikk videre til den spektakulære Atlanterhavsvegen, før bussene returnerte til folkehøgskolen. Det var flinke guider i alle bussene, slik at dette ble en stor opplevelse. Til og med været var strålende. Etter utflukten gikk alle til tingsalen for å avslutte Landsgildetinget. Varm lunsj ble servert etter avslutningen. 11. Avslutning Landsgildemester Olav Balle takket for et godt ting. Han kalte frem den stedlige hovedkomité, som fikk stående applaus på veien, og meget varm takk for innsatsen. Deretter gikk ordet til lederen Ingar Aas, som takket alle sine medhjelpere. Dette var et team arbeid, og alle har gjort et kjempearbeid. Han takket også alle i salen for et godt oppmøte. 17

18 Solveig Lawson, representant for arrangementskomiteen for Landsgildetinget 2011, fikk overrakt banneret, som skal henge over portalen inn til tingstedet. Olav Balle takket møteledere og referenter, og overrakte blomster og et hefte til dem. Heftet var en samling av natursidene i St. Georg fra Han oppfordret også alle til å støtte de to prosjektene i Afrika som vi hadde fått høre om, og det var anledning til å gi ved utgangen. Summen ville bli delt likt mellom prosjektene. Det kom inn kr. 3100,- det ble kr. 1550,- til hver av prosjektene. Han avsluttet med at styret vil se fremover, og følge opp arbeidsplanen, deretter ønsket han alle vel hjem. Anne Kristin Fegth, medlem av hovedkomiteen fikk ordet og takket for at så mange kom til Landsgildetinget i Molde. Komiteens bekymringer over at Tinget falt omtrent samtidig med Nordisk-Baltisk Treff på Åland ble gjort til skamme. Til slutt avsluttet Landsgildemesteren Landsgildetinget på tradisjonell måte. De tre lys ble høytidelig slukket, Gildevenner takk for nå og Speiderbønnen ble sunget. Molde 7. Juni 2009 Referenter: Betten Gundersen Inger Anne Svendsen Frank Sandvold, 25. Oslo-Manglerud.. Asbjørn Nakken, 1. Molde 18

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl. 11.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Før Gildemestermøtet. Tid: Fredag 12 sept. kl. 17.30 22.30 Lørdag 13. Sept. kl. 09.00 11.30 Tilstede: Olav Balle,

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl. 17.00 ca. 19.30 Lørdag 29/11 kl. 9.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Sted: Møtelokale Urban, NSF, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 8/2 kl. 17.00 21.00 Lørdag 9/2 kl. 09.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Tilstede: Karin R. Thompson, Vivi Heine, Trond Walstad, Thormod Myhre, Vibeke Gordner og Inger Merli. Speiderrepresentant Christen

Detaljer

NR. 2 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG. Eli Sunde Eikrem. Eli Sunde Eikrem. Alt om Landsgildetinget i Molde side 3-13

NR. 2 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG. Eli Sunde Eikrem. Eli Sunde Eikrem. Alt om Landsgildetinget i Molde side 3-13 NR. 2 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG Eli Sunde Eikrem Eli Sunde Eikrem Alt om Landsgildetinget i Molde side 3-13 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25,

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 År 2011, 28-29 mai ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Jeløy Folkehøyskole i Moss. Deltakere. Det var totalt 173 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER SPEIDING I NORGE I 100 ÅR! Norsk Speidergut-Forbund ble stiftet 25. mars 1911, derfor

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Landsgildeting 2013: Protokoll

Landsgildeting 2013: Protokoll St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2013: Protokoll PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2013 8.-9. juni 2013 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Quality hotell og resort Skjærgården,

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 2006 Møtet ble holdt 18. mars på Ingelsrud speidersenter. Følgende deltok på møtet: Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Alt om Landsgildetinget side 3-14. SCOUT & SPIRIT FLAME side 15-17 Følg med på www.spirit-flame.com

Alt om Landsgildetinget side 3-14. SCOUT & SPIRIT FLAME side 15-17 Følg med på www.spirit-flame.com NR. 2 MAI 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG KENYA TANZANIA TANZANIA SUDAN SCOUT & SPIRIT FLAME side 15-17 Følg med på www.spirit-flame.com Alt om Landsgildetinget side 3-14 St.

Detaljer

PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET

PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2015: PROTOKOLL PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2015 13.-14. juni 2015 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på First Hotel Victoria, Hamar.

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

OBS! Trykk ctrl+l for best visning. Utgave #2.06. organisasjonsinfo. gruppe

OBS! Trykk ctrl+l for best visning. Utgave #2.06. organisasjonsinfo. gruppe OBS! Trykk ctrl+l for best visning Utgave #2.06 organisasjonsinfo gruppe hvordan lese? Denne PDFen inneholder linker. Det vil si at alle stedene du finner understrekninger kan du klikke og du vil bli linket

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

LANDS- GILDETINGET 8. 9. JUNI 2013 SAKSLISTE 1 ÅPNING. 1.1 Åpning ved Landsgildmester 1.2 Hilsener 2 KONSTITUERING

LANDS- GILDETINGET 8. 9. JUNI 2013 SAKSLISTE 1 ÅPNING. 1.1 Åpning ved Landsgildmester 1.2 Hilsener 2 KONSTITUERING FORRETNINGSORDE N 1. Tinget ledes av valgte møteledere. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. 2. Protokollen føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, 2 valgte representanter

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2013

Innkalling til årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte 2013 Søndag 10. mars i Biskopshavn kirke, menighetssalen Søndag 10. mars er det årsmøte for Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi tar sikte på å ha en innholdsrik dag hvor

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/Mspeidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Tilstede: Meldt forfall: Totalt 19 personer, hvorav 16 stemmeberetigede

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010

Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010 Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Visekorpsleder: Berit Roll Elgsaas, direktemedlem Sekretær: Ingrid Stene,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Dette er siste nyhetsbrev før sommeren, neste utgave kommer 15. august. Vi ønsker dere alle en god sommer!

Dette er siste nyhetsbrev før sommeren, neste utgave kommer 15. august. Vi ønsker dere alle en god sommer! Nyhetsbrev - nyhetsbrev til speidere over 16 år utgave #6.11. Dette er siste nyhetsbrev før sommeren, neste utgave kommer 15. august. Vi ønsker dere alle en god sommer! I denne utgaven av nyhetsbrevet

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Fredslys-flammen fra Betlehem er: en gave et lys for fellesskap et lys for forståelse et lys for fred og vennskap et lys for nødlidende

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer