Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009"

Transkript

1 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate etg. Tid: Fredag 12/2 kl ca Lørdag 13/2 kl Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Egil Hultin, Thormod Myhre, Vibeke Gordner og Inger Merli. Speiderrepresentantene: Grethe Baustad, KFUK-M og Christen A. Larsen, NSF. 5 min St. Georg v/karin Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Protokoll fra sist møte ble godkjent med disse tilføyelsene: Under eventuelt: Sak 55/09. A. Lønn til sekretær ble diskutert og ny lønn for 2009 ble fastsatt av styret. B. Diskusjon rundt mulighet for profileringsjakker Inger tok med seg jakken hjem og skulle sjekke ut hvordan denne var. Sak nr. 2/10 referat/orienteringssaker A. Kvernmoen, tilsyn elektrisk anlegg. Dette er nå godkjent av Infratec og Fortum. B. Julehilsener, kontoret har mottatt fra speiderforbundene, Sanner Hotell, Printex og Rødsten Trykkeri. Olav får tilsendt hilsener fra LGM i de nordiske land. C. Norsk Speidermuseum. - Referat fra møte Speidernes Fellesorganisasjon, SGGN og speidermuseet. Dette er sendt ut til landsgildeledelsens medlemmer. - Årsmøte i Representantskapet 2010 er satt til 27. april. Inger Merli møter for Olav. - Rapport for 4. kvartal 2009 ble gjennomgått. D. Norges KFUK-KFUM-speidere. - Invitasjon til KFUK-M Grønn Action Lista 2010 (landsleiren). Sendt landsgildeledelsen. - Nyheter fra Grønn Action. E. Status Facebook/Facebook-gruppe. Birgitte Heneide, i samarbeid med Informasjonskomiteen, får opprette en egen side, det er enighet i styret om dette. Dette vil koste kr Se sak nr. 5A/10. F. Referater fra Informasjonskomiteen fra januar Se sak 5/10. G. Referat fra AU møtet den 27/ H. 2. Steinkjer 50 år den 2/2. Betten Gundersen var invitert som forbundssekretær, og representerte for styret. Det var en fin og opplevelsesrik feiring på selve dagen. I. LGT på Jeløy Referat fra møte 25. januar. Styret for LGT 2011 er godt i gang. De har fått en fin logo og vil få en egen link på nettsiden vår. - Inger Merli møter på møtet den 17. februar. 1

2 - Vi holder på at Landsgildetinget på Jeløya i 2011 skal gå over 2 dager. Men vi regner med at arrangørene er ansvarlige for å ta imot deltakere, hvis noen kommer fredag, og er behjelpelig med bestilling og overnatting. Arrangørene behøver ikke organisere program og bespisning for disse, men siden landsgildeledelsen kommer fredag til styremøte og skal ha mat, er det fint om andre også får det, etter bestilling. - Erfaringsmaterialet fra Molde sendes over straks Betten mottar dette. Sannsynligvis i uke 7. - Ideer rundt et presentasjonsstunt på Gildemestermøtet i september fra arrangørene ser vi frem til Våler er ansvarlig for LGT informasjon. Brev er sendt til Toril Nicolaysen, vår nettside - redaktør, om å få en egen link/side om Landsgildetinget. Toril er positiv til dette. J. Landsgildetinget i Molde 09. Det vises til brev fra LGM ang. et tilleggsgebyr som ble avkrevd av arrangøren. Tingets kasserer har refundert 1600 kroner. Orientering/referatsakene tas til etterretning. Sak nr. 3/10 Sak nr. 5/10 Distriktsrunde Flott at så mange har kontaktet sine distrikter, dette ser vi også som viktig i vekstarbeidet ute i distriktene. Egil: Rapport fra Telemark Per Gundersen ønsker ikke gjenvalg etter 8 år, de arbeider med saken og håper å få et navn innen 24. april. Notodden gildet gjør noen fremstøt mot Bø, Gvarv og Sauherad med tanke på nystarting. Vestfold, her har de bestemt seg for å ha regelmessig møte og alle gildene tar et medansvar å være distriktgildemester. Det skal gå på rundgang. Egil har gått inn som distriktsgildemester på Sørlandet. Sørlandet krets er sterkt med i Tall Ship race som skal holdes til sommeren, og St. Georgs Gildene er også med. Egil håper på bra markedsføring under arrangementet. Egil har også tatt kontakt med Frelsesarmeen speiderkorps for å kunne få til et St. Georgs Gilde. FA skal ha års kongress til sommeren, og et interimstyre vil ha en stand der. Tormod: DGM Thormod Myhre i Møre og Romsdal har sendt sin rapport. Det er et aktivt distrikt. Mange medlemmer hjalp til på landsleiren til NSF i Åndalsnes Trøndelag her er det ingen distriktgildemester, men Elin Drange har påtatt seg å ta ansvar for rekrutteringsarbeidet. I slutten av mai skal det være et distriktstreff, noe som kan avklare situasjonen. Christen: Han har hatt telefonkontakt med DGM Alan Bell i Nord-Norge og avgått GM i 1. Salten. Christen informerte litt om hva vi gjør og hva vi vil gjøre. Alan sendte inn en rapport på mail under LGL møtet, her ble det fortalt om stor aktivitet både i gilde og om hjelp i speiderarbeidet. Alan vil sitte som DGM i et år til. Christen har ikke fått kontakt med 1. Tromsø. Grete: Oslo har mange eldre gildemedlemmer. Derfor har DU tatt kontakt med gilder og direkte medlemmer for å få til en møteplass på formiddagen. Det er tenkt på 4 felles møter i året, og det første er onsdag 3. mars. Etter påske skal man ta kontakt igjen med Kjelsås som har en voksengruppe. 2

3 Rapport fra Østfold Inger-Lise Eckholt er valgt som ny disktriktgildemester. Vibeke: Buskerud v/ 2. Drammen Per Gunnar Selvig og Søren Thorne har hatt et rekrutteringsmøte, det var invitert 8 personer. Dette følges opp. Olav: Rogaland for tiden er det ingen som står som distriktsgildemester, men Olav har tenkt på å ta seg av denne oppgaven. Han har fått liste over Metodist-speidermedlemmer, og vil prøve å få til distriktstreff med dem og GM i distriktet. Arbeider videre med dette. Distrikt 3, Bergen og omegn, ved Per Johannessen, har hatt et rekrutteringsutvalg som har gitt resultater. Distriktet skal ha et møte 24.4 og Olav skal delta med et foredrag med tittel Tanker i tiden Årsrapportene viser at det har blitt flere medlemmer i 2 av gildene. De tre Bergens gildene hjalp til ved NM i speiding og har god kontakt med speiderkretsene. Inger: Inger har hatt kontakt med Mjøsdistriketet. I 1 Lillehammer v/ Aase Vold vil de forsøke å starte et nytt yngre gilde. Inger meldte sin interesse for å delta på distriktsmøte i april. Mottatt rapport fra Follo v/ Roar Moe. Distriktet er aktivt og står på med rekruttering. De har et godt samarbeid med speiderkretsen. Inger og Roar var med på opptakelse av nytt gilde 6. februar Tjernsbråten St. Georgs gilde. 19 medlemmer ble tatt opp og 6 personer som skal tas opp senere. Ny Gildemester er Pål Nylenna. Distriktsrunden tas til etterretning. Sak nr. 4/10 Oppfølging av punktene fra Ingelsrud. - Aktualitetsprosjekt for eksempel: Burundi, Kenya og Haiti som er ISGF`s prosjekter. - Er det aktuelt å lage aktualitetsprosjekt for speiderforbundene? Dette blir tatt opp på samarbeidsmøtet med speiderforbundene. - Kypros 2010 Europakonferansen. Er dette noe for de yngre? Tanken er god, men vi stresser ikke Kypros, men kan se på andre Internasjonale arrangementer. Internasjonal komite har dette i bakhodet og ser også på hvilket mål de har rundt dette. Olav orienterte om hva som vanligvis foregår på Europakonferansene. - Fredsarrangementet 2010, Lage noe mer invitere speidere til en konferanse, kan det være mulighet til å få noen billetter til utdelingen av Fredsprisen. Kanskje kan man arrangere noe sammen med forbundene i 2011, i forbindelse med norsk speidings 100 års jubileum. Dette tas opp på samarbeidsmøtet med speiderforbundene. - Fjelltur Tema på tvers av enkeltgilder, hvordan kan vi dra i gang dette. Mange muligheter. Ta dette opp på gildemester møte. Inger jobber videre med dette. o Vandring langs pilgrimsleden o Båttokt Egil sjekker litt opp. o Flykningsruta - Pilotprosjekt 40 + Settes litt på vent. Konklusjon Vi tar med disse aktivitetene, og forsøker å sette dem opp i en dynamisk 3

4 aktivitetsplan. Sak nr. 5/10 Oppfølging av Langtidsplanen; Innspill fra informasjonskomiteen A. Godkjenning av vedtak i AU og ved e-post til/fra resten av LGL: LGL godkjenner tidligere vedtak om at; Birgitte Haneide skal opprette Facebook-gruppe og invitere eksisterende brukere fra medlemssystemet samt sørge for noe aktivitet. Prisramme: 1500 kr. Birgitte ønsker å få så mange mail adresser som mulig Betten sender de adressene hun har til Birgitte og prøver å inndrive mailadresser fra gilder hvor dette ikke er registrert. Vi kan også sende mailadresser vi har nå til Birgitte. B. Den utvidete informasjonskomiteen hadde satt opp et forslag til prioriteringliste på hva vi ønsker at Iver og Birgitte skal jobbe mer med fremover. 1. Spørreundersøkelse på nett å sørge for gjennomføring, samt tolke og skrive rapport på resultatene. + spørreundersøkelse 2 som en oppfølging til den første for å se om det har gitt noen resultat. Lage en elektronisk spørreundersøkelse i Norges speiderforbund og KFUK-M. Det vi ønsker å få greie på er hva speidere vet og kan om oss. Få en kartlegging av hvor vi står nå. I det øyeblikket vi har undersøkelsen blir dette også en markedsføring av oss. 2. Profilhåndbok Helhetlig profil, tydelig kommunikasjon. Design / illustrasjon, Korrektur Reproorientert artwork Budskapet hva ønsker vi å selge, verdigrunnlaget vårt klargjøring. Det går på logo, farger, fonter og billedbruk. Ønsket er å ha dette ferdig til sommeren slik at vi kan prøve ut dette på landsleiren på KFUK/M og evt. Sjøspeiderleiren i sommer. 3. Oppstartpakke nettside Design / Illustrasjon Korrektur, Oppfølging og kvalitetssikring 4. Implementering av profilhåndbok Lage noe vervemateriell / evt. seil 5. St.Georg Design / illustrasjon, Korrektur. Reproorientert artwork Oppfølging og kvalitetssikring. Være med å lage invitasjon til gildemestermøte + Fotokurs på gildemestermøte og Face-book kurs for dummies Landsgildeledelsen ønsker å igangsette ovennevnte tiltak i prioritert rekkefølge og innenfor en nærmere definert økonomisk ramme. C. Ansvar for oppfølging i forhold til Iver Gjendem og Birgitte Haneide som ønsker èn kontaktperson. Vibeke er kontaktperson til Birgitte og Iver - Vedtak forankres i AU/ LGL. 4

5 Rammen vi opererer opp til er max kroner inkl. mva. D. Oppfølging av pkt. 1: Spørreundersøkelse. Vedtak Vibeke tar kontakt med NSF og KFUK/M med sikte på avtale om gjennomføring av spørreundersøkelsen. E. Fremdrift Vi ønsker at dette skal være ferdig til 1. juli Sak nr. 6/10 Møte med speiderorganisasjonene. Vi skal gjennomføre et møte 21. april 2010 med forbundene. Aktuelle temaer: - forslag om felles prosjekt, Home Hospitality i forbindelse med Jamboreen i Sverige Spørreundersøkelsen (forhåpentlig allerede i gang). - Forslag om at St. Georgs Gildene skal være mer aktive i forhold til speiderbasen og tilsvarende forum i KFUK/M, for eksempel ved hjelp av aktualitetsprosjekter. - Fredsarrangementet i Arrangementer hvor det ønskes at vi stiller med hjelp er det viktig å komme med forespørselen i god tid. - Orientere litt om profilarbeidet Sak nr. 7/10 Regnskap/Økonomi A. Regnskap Styret gikk gjennom regnskapet Styret tar dette regnskapet til orientering og det blir sendt inn til revisor. B. Budsjett. Styret gikk gjennom budsjettforslaget, og gjorde enkelte endringer. C. D. Forslag til revidert budsjett ble vedtatt. C. Profilering/ekspansjonsarbeide. Se sak 5. Styret vedtok forslag til budsjett, hvor budsjettrammen for profilering / ekspansjonsarbeidet blir max kroner, inklusive mva. 5

6 Sak nr. 8/10 Brev fra 2. Drammen Spørsmål om økonomisk støtte til orienteringsmøte, evt. nye medlemmer. Tormod skriver et svar, hvor vi betaler de 600,- for utgifter de har hatt til rekruttering - men vi føyer til at i neste omgang bør det komme en søknad, hvis de ikke ser at de kan dekke dette i distriktet. Sak nr. 9/10 Gildemestermøtet 2010 Hva ønsker vi? - Vi ønsker å få gildemestrene motivert til å gå ut og selge organisasjonen. Karin hører med Bjørg om hun kan snakke med Henrik Syse om han har mulighet til å komme og holde et motiverende innlegg. Ellers ønsker vi å få til smådiskusjoner/ kurs rundt: - Tematurer - Facebook for dummies - Fotokurs - Program for St. Georgs Gildene Sak nr. 10/10 St. Georg. Egen redaksjonskomité eller felles med Informasjonskomiteen? Fra avtalen med Iver og Birgitte blir gjort, ønsker vi å knytte disse opp mot redaksjonskomiteen og de får frihet til å revidere innholdet i planen. Sak nr. 11/10. Godkjenning av nytt St. Georgs Gilde. Gildet har fremmet ønske om å få navnet Tjernsbråten St. Georgs Gilde. Opptagelse var 6. februar, og ble ledet av Distriktsgildemester Roar Moe. Gildet har p.t. 19 medlemmer som ble opptatt, og 6 personer vil bli opptatt senere. Medlemmene kommer fra området rundt Nesodden/Nordre Frogn, og gjennomsnittsalder er 34,5 år. Tjernsbråten St. Georgs Gilde er godkjent. Pål Nylenda er innsatt som Gildemester. Sak nr. 12/10. Eventuelt A. Sakslisten til LGL-møte Vi ønsker å få laget sakslister hvor AU utarbeider forslagene til vedtakene i LGL, og at dette blir et utgangspunkt for diskusjonen på møtet. Ser også på om vi kan få en standard oppsett til innkallingene. Det er et ønske om at på innkallelsen står innstillinger til vedtak. 6

7 Inger setter opp et forslag til neste AU - på standard oppsett som vi kan bruke fremover. B. Hotelt sommeren 2010 Olav og Thormod ønsker begge å delta på møte på Lista mars, og ønsker å få dekket utgiftene til dette. De har et godt samarbeid med Norges KFUK-KFUM-speidere. Olav og Thormod får dekket denne reisen til dette møtet. Ellers trenger de hjelp til Hotelt: Minimumsbehovet er: 6 personer fra Kristiansand (1-2. juli) - til å bygge opp Hotelt, oppsetting av lavvoer, kontortelt og bord. 2 personer til å dele på sovende nattvakt under leiren. Nok personer til vaktordning, til matservering x 3 pr. dag. 1.Kristiansand står som teknisk arrangør av gildetreffet på leiren ønsker eventuelt også å få inn et lite program Egil tar ansvar for dette. Det koster 950 kroner for deltakere som deltar som stab på leiren. C. Sjekk kreativtnorge.no Profileringsjakke Inger skriver ned sine erfaringer med jakken, og vi vurderer neste gang om dette er noe å satse på. Oslo, 2. mars 2010 Olav Balle Landsgildemester Betten Gundersen og Inger Merli Referenter 7

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag og torsdag kl. 09.00 16.00 Postboks 6840

Detaljer

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER!

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG Foto: Anders Myhr Nielsen 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GILDEVENNER! Mange av oss har vært på årets gildemestermøte på Sanner,- tradisjon og samtidig alltid

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer