Regionstyrets forslag: Roy Rasmussen, Tønsberg og Kai Sødal, Mandal. Ingen andre forslag ble fremmet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionstyrets forslag: Roy Rasmussen, Tønsberg og Kai Sødal, Mandal. Ingen andre forslag ble fremmet."

Transkript

1 Y s Men International, Region Norge Protokoll fra Regionskonferansen 2016, Haugesund, Sak 1: Konstituering 1 A: Opprop. Ved møtes begynnelse var det registrert 90 medlemmer, hvorav 69 delegater med tilsammen 119 stemmer. 33 klubber var representert. Deltakerliste vedlegges. 1 B: Godkjenning av innkalling Innkallingen er gjort kjent til klubbene gjennom informasjonsskriv pr og bekjentgjort på regionens hjemmesider og ved distriktskonferansene i vår. 1. Regionskonferansen godkjenner innkallingen 1 C: Valg av dirigent og bisitter Regionstyrets forslag: Roy Rasmussen, Tønsberg og Kai Sødal, Mandal. Ingen andre forslag ble fremmet. 1 D: Valg av referenter Regionstyrets forslag: Leif Walle, Arendal og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret. Ingen andre forslag ble fremmet. 1 E: Valg av protokollunderskrivere Regionstyrets forslag: Ingri Høiland, Stavanger og Knut Petter Froestad, Sola. Ingen andre forslag ble fremmet. 1 F: Valg av tellekorps Regionstyrets forslag: Inger Frid Kjosavik, Madlamark, Eirik Berby, Eidsvoll og Bjørn Undheim, Grimstad. Ingen andre forslag ble fremmet. Protokoll RK Side 1 av 7

2 1 G: Godkjenning av forretningsorden Regionstyret ønsker at alle registrerte medlemmer (som ikke er delegater) og gjester gis møte- og talerett. 1. Regionskonferansen godkjenner forretningsorden. 2. Regionskonferansen godkjenner at alle registrerte medlemmer og inviterte gjester gis møte- og talerett. 1 H: Godkjenning av sakslisten Sakslisten (dagsorden) er angitt i vedtekt 468. Regionstyret har valgt en numerisk nummerering istedenfor den alfabetiske som står i vedtektene. Regionstyret har ikke mottatt «Innkomne forslag» til nye saker, men har lagt ved et alternativt forslag fra Lars Bodin, direktemedlem (sak 6A). De saker som tas opp under sak 6 er fremmet av regionstyret med bakgrunn i forrige års regionkonferanse. 1. Regionskonferansen godkjenner dagsorden Sak 2: Årsberetninger A: Regionstyret: 1. Regionskonferansen godkjenner årsberetningen 2 B: Lov og kontrollutvalget 1. Regionskonferansen godkjenner årsberetningen 2 C: Distriktsledere 1. Agder. Ingen merknader til rapporten. 2. Asker og Bærum. Ingen merknader til rapporten. 3. Bjørgvin. Ingen merknader til rapporten. 4. Møre. Ingen merknader til rapporten. 5. Nord-Norge. Ingen merknader til rapporten. 6. Oslo. Ingen merknader til rapporten. 7. Rogaland. Ingen merknader til rapporten. 8. Trøndelag. Ingen merknader til rapporten. 9. Vestfold. Ingen merknader til rapporten. 10. Østfold. Ingen merknader til rapporten. 11. Østland Nord. Ingen merknader til rapporten. 1. Regionskonferansen godkjenner årsberetningene. Protokoll RK Side 2 av 7

3 2 D: Tjenesteledere 1. Kristen basis. Ingen merknader til rapporten. 2. Dataansvarlig. Ingen merknader til rapporten. 3. Norsk Symbolika. Ingen merknader til rapporten. 4. Fasteprosjektet. Ingen merknader til rapporten. 5. Vekst og utvikling. Ingen merknader til rapporten. 6. Samarbeid med KFUK-KFUM. Ingen merknader til rapporten. 7. Hjemmesider. Ingen merknader til rapporten. Y s Magasinet. Ingen rapport mottatt. Brorskapsfondet. Ingen rapport mottatt. Vennskapsklubber. Ingen rapport mottatt. Reisekoordinator. Ingen rapport mottatt. 1. Regionskonferansen godkjenner årsberetningene. 2 E: ASD Russland Dette er en oppsummering av Areatjenesteleders arbeid for Region Russland 1. Regionskonferansen tar rapporten til orientering. Sak 3: Regnskap A: Regionstyrets regnskap. Regionkasserer Henry J. Grindheim presenterte saken. Dette årets regnskap er for 13 måneder, fra til på grunn av regionskonferansen i 2015 ble avholdt i juni. Regnskapet viser et underskudd på kr mot et budsjettert underskudd på kr Revisjon av regnskapet er også for utført av Atle Eimhjellen, Østenstad. På regionskonferansen i 2015 ble Arne Thorsen, Stavanger St. Svithun valgt som revisor, men siden han nå har påtatt seg oppgaven som regionkasserer, har regionstyret funnet det nødvendig å frita ham fra vervet som revisor. Regionkasserer leste opp revisjonsrapporten som var uten merknader. 1. Regionskonferansen godkjenner regnskapet inkludert revisors beretning. 2. Regionskonferansen innvilger det avtroppende styret ansvarsfrihet. Protokoll RK Side 3 av 7

4 3 B: Regnskap fra Norsk Symbolika Regionkasserer Henry J. Grindheim presenterte saken. 1. Regionskonferansen godkjenner regnskapet inkludert revisors beretning. 2. Regionskonferansen innvilger det avtroppende styret ansvarsfrihet. 3. Regionskonferansen ber om at det vurderes om er nødvendig med en bankbeholdning på kr , eller om noe av beløpet kan overføres til regionen. Sak 4: Regionstyrets arbeidsplan Vedtak (mot 3 stemmer): 1. Regionskonferansen vedtar at setningen under avsnittet Utfordring nr 2: "De samme klubbene har ikke vært tilstrekkelig fokusert på denne problemstillingen over flere år." fjernes fra dokumentet. Med denne kommentaren ble arbeidsplanen med tilhørende prosjektmål godkjent enstemmig. Sak 5: Regionstyrets budsjett Budsjettet legges frem med en kontingentøkning på kr 50/år, noe som tilsvarer 10 % økning. 1. Regionskonferansen godkjenner en økning av kontingenten med 10 %, til kr 550 pr medlem. 2. Regionskonferansen godkjenner å sette charteravgiften til kr Regionskonferansen godkjenner det fremlagte budsjett. Sak 6: Innkomne forslag 6 A: Lovendringsforslag Lars Bodin (direktemedlem) hadde sendt inn forslag til endringer av vedtekt 244, 251 og 252 med grunnlag i regionstyrets forslag. Regionskonferansen godtok at Bodins forslag kunne stemmes over selv om han ikke hat forslagsrett etter lovene, Vedtak 1. Vedtekt 244, utsettes. Må vurderes nærmere. 2. Når det gjelder endring av 2.5, vedtar regionskonferansen forslaget fra Regionstyret. 3. Når det gjelder endring av forskrift 251, vedtar Regionskonferansen forslaget fra LKU. 4. Forslaget om endring av vedtekt 252 trekkes. 5. Ny vedtekt 323 vedtas etter forslaget fra LKU Protokoll RK Side 4 av 7

5 6. De foreslåtte endringene i 3.4,4.2,4.22i, 421 0g 4.5 vedtas mot 2 stemmer. I 3.4 foreslås det at en ikke bare stryker ordet "bør", men erstatter det med ordet "skal". 7. De øvrige forslagene til endring ble enstemmig vedtatt. 6 B: Justering av distriktsgrenser 1. Regionskonferansen godkjenner at det ikke gjøres endringer i distriktsgrensene på nåværende tidspunkt. 6 C: Distriktenes økonomi 1. Regionskonferansen godkjenner at distriktene kan etablere sin egen økonomi, basert på at klubbene betaler en årlig medlemskontingent til distriktet. 2. Regionskonferansen forutsetter at distriktene følger de retningslinjer som gis av regionstyret for rapportering og kontroll. 6 D: Distriktvedtekter 1. Regionskonferansen vedtar med 3 stemmer mot og en avgitt blank det forslag til «Vedtekter for distrikt» som følger denne saken og at dette benyttes av distrikter ifm registrering i Brønnøysundregisteret. 6 E: Medlemsregister 1. Regionskonferansen godkjenner at regionens medlemsregister er overført til Y s Men International. 6 F: Seniorklubber 1. Mot 3 stemmer ble det vedtatt at Regionskonferansen ønsker ikke å legge til rette for egne seniorklubber i regionen. 6 G: Y s Magasinet Saksdokument var vedlagt. Protokoll RK Side 5 av 7

6 1. Regionskonferansen godkjenner regionstyrets strategi for utgivelse og distribusjon av Y s Magasinet. 6 H: Forholdet til Region Sverige Saksdokument var vedlagt. 1. Regionskonferansen gir regionstyret fullmakt til å forhandle frem en avtale med Region Sverige som tar hensyn til de svenske Y s Men s klubbenes situasjon. Sak 7: Valg Valgkomiteens leder, Anders G. Glendrange, Flekkefjord presenterte saken. Saksdokument var vedlagt: 1. RDE : Bjørn Arve Bentsen, Mandal 2. RDEE : Kai Sødal, Mandal 3. Revisor: Olav Mugaas, Stavanger ble valgt til revisor. 4. Medlem av Valgkomiteen : Gudbrand Robsahm-Kjørven, Nøtterøy (leder for ett år), Per Trygve Normann, Østenstad og Einar Horneman Øfsti, Brumunddal. 1. Regionskonferansen godkjenner valgkomiteens innstilling. Dette betyr at regionstyret for består av: Leder Svend B. Jacobsen, Stavanger St. Svithun (RD) Styremedlem Finn A. Pedersen, Hinna (VRD) Nestleder Bjørn Arve Bentsen, Mandal (RDE) Styremedlem Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret (VRDE) Styremedlem Kai Sødal, Mandal (RDEE) Styremedlem Svein Håvåg, Haugesund (PRD) (til ) Regionstyret har oppnevnt Arne Thorsen, Stavanger St. Svithun som regionskasserer og Torgeir Persett, Hinna som regionssekretær. Lov- og kontrollutvalget for består av: Leder Astri Marie Wessel, Tiller og Heimdal ( ) Medlem Marit Torp, Kråkerøy mixed ( ) Medlem Ivar Langen, Stokka ( Valgkomiteen for består av: Leder Gudbrand Robsahm-Kjørven, Nøtterøy Per Trygve Norman, Østenstad Einar Horneman Øfsti, Brumunddal Protokoll RK Side 6 av 7

7 Sak 8: Tid og sted for neste regionkonferanse 1. Neste regionkonferanse (for 2017) avholdes i Stavanger Haugesund, Leif Walle, Arendal referent Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret referent Ingri Høiland, Stavanger protokollunderskriver Knut Petter Froestad, Sola protokollunderskriver Protokollen finnes også i en signert utgave, men denne er noe mer layout-redigert Protokoll RK Side 7 av 7

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt.

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt. Y s Men International, Region Norge Protokoll fra Regionskonferansen 2015, Arendal, 25.06.2015 Sak 1: Konstituering A: Det ble foretatt opprop. Det var registrert 93 medlemmer, hvorav 82 delegater med

Detaljer

Regionsstyremøte nr. 1, 2017/2018. Saksliste:

Regionsstyremøte nr. 1, 2017/2018. Saksliste: Regionsstyremøte nr. 1, 2017/2018 Referat Møtetid: Fredag, 11.08.2017, kl 10:00 12:00 Møtested: Stavanger KFUK-KFUM, Ynglingen, Duesalen (Ytre Eiganesveien 21, 4022 Stavanger). Styremedlemmer: B. Jacobsen

Detaljer

Grunnet dårlige internettforbindelse med Flekkefjord, var Anders ikke med på behandlingen av sakene

Grunnet dårlige internettforbindelse med Flekkefjord, var Anders ikke med på behandlingen av sakene Regionstyremøte nr 4, 2015/2016 Referat Møtetid: Onsdag 02.12.2015, kl 18:00 20:40 Møtested: Skype. Svein kaller opp fra kl 17:50 Styremedlemmer: Svein Håvåg (RD), Haugesund Svend B. Jacobsen (RDE & RSD/S),

Detaljer

Regionstyremøte nr. 7, 2015/2016. Godkjent saksliste:

Regionstyremøte nr. 7, 2015/2016. Godkjent saksliste: Regionstyremøte nr. 7, 2015/2016 Referat Møtetid: Fredag 08.04.2016, kl 10:00 16:00 Møtested: Jelsagata 55, 4012 Stavanger (hjemme hos ) Styremedlemmer: Håvåg (RD), Haugesund B. Jacobsen (RDE & RSD/S),

Detaljer

Sak 1 A - Opprop. Ledsager 2 Willy B. Thorstensen 1 Randi Walle

Sak 1 A - Opprop. Ledsager 2 Willy B. Thorstensen 1 Randi Walle Sak 1 A - Opprop Agder Arendal Max antall r 2 Alice Halvorsen 1 Egil Odd Halvorsen Wenche J. Rofsnes 2 Willy B. Thorstensen 1 Randi Walle 3 Leif Walle 1 P Flekkefjord Max antall r 3 4 Anders G. Glendrange

Detaljer

Regionstyremøte nr. 5, 2016/2017

Regionstyremøte nr. 5, 2016/2017 Regionstyremøte nr. 5, 2016/2017 Referat Møtetid: Tirsdag, 14.02.2017, kl. 10:00 13:05 Møtested: Styremedlemmer: Andre: Fraværende: Referent: Skype. B. Jacobsen (RD), Stavanger St. Svithun Finn A. Pedersen

Detaljer

Sak 2.B - Rapport fra: Lov- og kontrollutvalget 2015/16

Sak 2.B - Rapport fra: Lov- og kontrollutvalget 2015/16 Sak 2.B - Rapport fra: Lov- og kontrollutvalget 2015/16 1 Rapporteringsperiode Denne rapporten dekker Lov- og kontrollutvalgets virksomhet fra juli 2015 mai 2016. 2 Lov- og kontrollutvalgets medlemmer

Detaljer

Regionsstyremøte nr. 6, 2016/2017

Regionsstyremøte nr. 6, 2016/2017 Regionsstyremøte nr. 6, 2016/2017 Møtetid: Torsdag, 20.04.2017, kl. 10:00 16:00 Møtested: Styremedlemmer: Andre: Fraværende: Referent: Bekkefaret kirke, Stavanger. B. Jacobsen (RD), Stavanger St. Svithun

Detaljer

Sak til regionkonferansen

Sak til regionkonferansen Saken gjelder: 6.B Justering av distriktsgrenser Denne saken ble fremmet på regionskonferansen 2015 med følgende protokollerte vedtak: 1. Regionkonferansen ønsker å justere antall distrikter i tråd med

Detaljer

Y s Men International, Region Norge

Y s Men International, Region Norge Regionsstyremøte nr. 3, 2017/2018 Referat Møtetid: Torsdag, 26.10.2017, kl 10:00 16:00 Møtested: Styremedlemmer: Andre: Fraværende: Referent: Åpning: Kjøpmannsgården Hotel, Store Elvegate 57, 4517 Mandal.

Detaljer

Y s Men International, Region Norge

Y s Men International, Region Norge Regionsstyremøte nr. 2, 2017/2018 Referat Møtetid: Tirsdag, 12.09.2017, kl 10:00 16:05 Møtested: Styremedlemmer: Andre: Fraværende: Referent: Åpning: Stavanger KFUK-KFUM, Ynglingen, Speider1 (Ytre Eiganesveien

Detaljer

Sak til regionskonferansen

Sak til regionskonferansen Sak til regionskonferansen Dato: 30.06.2016 Saksbehandler: Svein Håvåg, regionsleder 2015-16 Saken gjelder: 2.A Regionstyrets årsberetning 2015-16 REGIONSTYRET Regionsleder (RD)... Svein Håvåg, Haugesund

Detaljer

Regionsstyremøte nr. 4, 2016/2017

Regionsstyremøte nr. 4, 2016/2017 Regionsstyremøte nr. 4, 2016/2017 Møtetid: Tirsdag, 06.12.2016, kl. 09:00 15:00 Møtested: Styremedlemmer: Andre: Fraværende: Referent: Stavanger. Ynglingen KåFå-rom 1 (underetasjen). B. Jacobsen (RD),

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER

NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER AGDER Protokoll ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER KRISTIANSAND, 27.03.2015 s. 1 Vedlegg: Vedlegg 1 Melding om virksomheten 2013 2014 og melding fra rådgiver Vedlegg 2 Regnskap og budsjett 2013-2014 Bu

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Y s Men International, Region Norge

Y s Men International, Region Norge Regionstyrets regnskap 2017-18 Fremlagt på Regionskonferansen 12.08.2017 RESULTATREGNSKAP Noter BUDSJETT Regnskap Regnskap INNTEKTER Kontingenter 2016-17 2016-17 2015-16 Klubbmedlemmer kr 748 000 736 190

Detaljer

Godkjent saksliste: Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 90. Godkjenning av innkalling og saksliste. Referat fra forrige regionstyremøte, nr.

Godkjent saksliste: Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 90. Godkjenning av innkalling og saksliste. Referat fra forrige regionstyremøte, nr. Regionsstyremøte nr. 7, 2016/2017 Referat Møtetid: Tirsdag, 20.06.2017, kl. 10:00 15:30 Møtested: Styremedlemmer: Andre: Fraværende: Referent: Stavanger KFUK-KFUM, Ynglingen, møterom KåFå 1 (Ytre Eiganesveien

Detaljer

Regionstyret

Regionstyret 2016-2018 Verv/navn Klubb E-post Telefon Regionsleder 2016-18 (RD): Svend B. Jacobsen St. Svithun YMC svend.jacobsen55@ 51 53 29 23 Jelsagt. 55 4012 Stavanger gmail.com 99 20 40 25 Viseregionsleder 2016-18

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Agenda Regionsledelse Arbeidsplan og budsjett Samarbeidspartnere Distriktsledelse Tjenesteledelse Medlemskommunikasjon

Agenda Regionsledelse Arbeidsplan og budsjett Samarbeidspartnere Distriktsledelse Tjenesteledelse Medlemskommunikasjon Ledermøte Haugesund, 26. august 2016 Region Norge Regionleder 2016-2017: Svend B. Jacobsen 1 Agenda Regionsledelse Arbeidsplan og budsjett Samarbeidspartnere Distriktsledelse Tjenesteledelse Medlemskommunikasjon

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016

PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016 PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016 Mandag 21.november 2016 Olympiatoppen, Sognsvann kl.19.00 1 Sak 1 Konstituering Styreleder Cato Zahl Pedersen ønsket alle velkommen til Generalforsamlingen

Detaljer

Agenda Regionsledelse Arbeidsplan og budsjett Samarbeidspartnere Distriktsledelse Tjenesteledelse Medlemskommunikasjon

Agenda Regionsledelse Arbeidsplan og budsjett Samarbeidspartnere Distriktsledelse Tjenesteledelse Medlemskommunikasjon Ledermøte Stavanger, 11. august 2017 Region Norge Regionsleder 2016-2018: Svend B. Jacobsen 1 Agenda Regionsledelse Arbeidsplan og budsjett Samarbeidspartnere Distriktsledelse Tjenesteledelse Medlemskommunikasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 15 stemmeberettigede

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 2012 Hordaland Barne- og Ungdomsråd Avholdt

Referat fra Årsmøtet 2012 Hordaland Barne- og Ungdomsråd Avholdt Referat fra Årsmøtet 2012 Hordaland Barne- og Ungdomsråd Avholdt 16.2.2013 SAK A: Konstituering. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Åpning: Åpningen ble foretatt av Hburs leder, D1 Arne Vesetvik. Navneopprop og

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede

Detaljer

Vedtak: 1. Innkalling og saksliste ble godkjent med de angitte tillegg (se sak 17 A - X)

Vedtak: 1. Innkalling og saksliste ble godkjent med de angitte tillegg (se sak 17 A - X) Regionstyremøte nr 1, 2015/2016 REFERAT Møtetid: Mandag 31.08.2015, kl 10:00 17:00 Møtested: Lyngdal. Anders Golin Glendranges hytte. Styremedlemmer: Svein Håvåg (RD), Haugesund Svend B. Jacobsen (RDE

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015.

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Ordveksling Sak Protokoll Antall stemmer: 78 ved møtestart. Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT:

ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: 29.03.2017 kl 18:00 STED: Klubbhuset til Hammerfest Alpinklubb Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Regionskonferansen 2017 i Stavanger

Regionskonferansen 2017 i Stavanger Fotograf Olaf A. Ellingsen Regionskonferansen 2017 i Stavanger 11. 13. august Sakspapirer - versjon 2 Siste versjon av dette dokumentet vil utdelt ved registrering. Det kan bli oppdateringer i dette dokumentet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 9.-11. MARS 2007 Sak 1/07 Konstituering av årsmøtet Ingen merknader til innkalling Valg: Dirigenter: Referenter: Tellekorps: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Tilstede var 19 seksjonseiere og 14 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede.

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12. Protokoll Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.00 Sak 1. Åpning ved leder Leder Heidi Rønne åpnet tinget ved å ønsket de

Detaljer

Sak til regionkonferansen

Sak til regionkonferansen Sak til regionkonferansen Dato: 10.07.2016, oppdatert 15.08.2016 Saksbehandler: Henry J. Grindheim, regionkasserer 2015-16 Saken gjelder: 3.A Regionens regnskap 2015-16 Inntekter Regnskap 2015-2016 Note

Detaljer

Protokoll Regionting 2016 Region nord

Protokoll Regionting 2016 Region nord Protokoll Regionting 2016 Region nord Torsdag 2.2.2017 Sak 1. Godkjenne innkallingen og sakliste Styret ønsker årsmøtets godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes,

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Protokoll årsmøte 2017 Fana NTN Taekwon-do klubb Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 23 stemmeberettigede

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato:

Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato: Protokoll Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato: 18.11.2016 01/16: Konstituering av landsmøtet 1. Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket alle hjertelig velkommen og gratulerte Norges

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR mars 2017

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR mars 2017 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2016 22.mars 2017 Sted: Samsen kulturhus / Agder Parkour, Kristiansand Vedlegg: Deltagerliste Sak 1 Åpning Jacqueline Spinnangr, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Regionskonferansen 2017 i Stavanger

Regionskonferansen 2017 i Stavanger Fotograf Olaf A. Ellingsen Regionskonferansen 2017 i Stavanger 11. 13. august Sakspapirer - versjon 4 Denne versjonen av dokumentet vil bli utdelt ved registrering. Oppdatert pr 02.08.2017 Sakspapirer

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 10. juni 2011 i Alta 1. Sted: Alta ungdomsskole, Alta 2. Tid: Kl. 20.00 21.30 3. Til stede: Styret: Hege Arntsen, leder Rolf A. Åsheim,

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2016-03-14 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede til stede

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016.

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Protokoll fra årsmøte 31.01.2016 Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 12 medlemmer fra tidligere JH-sykkel og 12 medlemmer fra tidligere

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer