Trygghet og sikkerhet ved ulike typer sykkelinfrastruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygghet og sikkerhet ved ulike typer sykkelinfrastruktur"

Transkript

1 Trygghet og sikkerhet ved ulike typer sykkelinfrastruktur Avdelingsleder Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Avdeling for sikkerhet og miljø Kick-off seminar om Oslo-standard Oslo, 25. august 2015

2 Hva er trygghet og trafikksikkerhet? Trafikksikkerhet Objektiv sikkerhet Fravær av ulykker og skader i trafikken. Hvor sikker trafikken er, kan beregnes ut fra hvor mange ulykker og skader som skjer i forhold til omfanget av trafikk Trygghetsfølelse Subjektiv/opplevd sikkerhet Trafikantenes følelse eller opplevelse av sikkerhet, dvs. hvordan folk opplever risikoen for ulykker Side 2

3 Trygghet vs. trafikksikkerhet Korrelasjon mellom antall ganger et sted har blitt nevnt som farlig og antall registrerte ulykker på stedet (Hvoslef 1980) Side 3

4 Trygghet vs. trafikksikkerhet Forholdet mellom faktisk og opplevd dødsrisikoen for ulike transportformer i Norge (Elvik og Bjørnskau 2005) Potensiell forhold mellom effekt på trafikksikkerhet og trygghet for fire tiltak (Elvik 2000) Side 4

5 Oslo standarden Oslo innfører høyere standard enn sykkelhåndboka Sykkelbane: Standardløsning i 50 km/t gater og 30 km/t gater med høy ÅDT. Fysisk adskilt fra kjørebane og følger kjøreretningen på den siden den anlegges Sykkelbane «dansk sykkelsti» Side 5

6 Sykkelbaner / stier i Norge Side 6

7 Danske sykkelstier Side 7

8 Trygghetsfølelse Dansk cykelbane = norsk sykkelfelt Dansk cykelsti = Oslo sykkelbane Separering øker trygghetsfølelse. Egne sykkelveger kan redusere syklistenes utrygghet for ulykker (Tiltakskatalog.no) Sykkelfelt:18-50 % mer trygg, cykelsti/sykkelveg: % mer trygg (Jensen 2006, Cyklisters oplevede tryghed og tilfredshed) Side 8

9 Komfort Dansk cykelbane = norsk sykkelfelt Dansk cykelsti = Oslo sykkelbane (Jensen 2006, Cyklisters oplevede tryghed og tilfredshed) Side 9

10 Tilfredshet Dansk cykelbane = norsk sykkelfelt Dansk cykelsti = Oslo sykkelbane (Jensen 2006, Cyklisters oplevede tryghed og tilfredshed) Side 10

11 Servicenivå Dansk cykelbane = norsk sykkelfelt Dansk cykelsti = Oslo sykkelbane (Jensen 2006, Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau) (Jensen 2013, Løsninger for cykel) Side 11

12 Fremkommelighet Gang- og sykkelveg, sykkelveg og sykkelfelt forbedrer fremkommelighet (Tiltakskatalog.no) Sykkelbane / sti kan tenkes å gi god/bedre fremkommelighet enn sykkelfelt Færre parkerte biler/varebiler (enn sykkelfelt) Færre gående (enn gang- og sykkelveg) Færre motkjørende syklende (enn sykkelveg) Bedre drift/vedlikehold enn sykkelfelt (?) Side 12

13 Sykkelomfang (!) Dansk cykelbane = norsk sykkelfelt Dansk cykelsti = Oslo sykkelbane Forbedring av trygghetsfølelse, komfort, tilfredshet, servicenivå og fremkommelighet kan på lang sikt, og sammen med andre sykkelfremmende initiativer, medvirke til å få flere til at velge sykkelen fremfor bil (Tiltakskatalog.no) (Jensen 2006, Effekter af cykelstier og cykelbaner) Side 13

14 Trafikksikkerhet Umiddelbar (korttids)effekt for aktuell strekning Sykkelulykker med personskade Beste anslag Usikkerhet i virkning Sykkelfelt I alt -9 (-17; 0) Strekning -19 (-36; +3) Sykkelveg (sykkelbane, sykkelsti) Gang- og sykkelveg Kryss -25 (-35; -13) I alt +7 (-3; +18) Strekning -11 (-18; -3) Kryss +24 (+11; +38) I alt +1 (-29; +45) Strekning +2 (-42; +78) Kryss +1 (-37; +62) (Trafikksikkerhetshåndboken, 2009 oppdateres høst 2015) Prosent endring av antall ulykker Side 14

15 Minimering av sikkerhetsproblem Bykryss utgjør den største utfordring Flere (normerte) tiltak minimerer problem Tiltak kan brukes sammen med sykkelbane (men ikke sammen med sykkelveg) Tilbaketrukket stopplinje for bil 19 % færre ulykker (signalkryss) (ny dansk studie viser ingen forbedring) Sykkelboks Trolig forbedret sikkerhet (synlighet) Farget og særlig belegg 22 % færre ulykker (signal kryss) 5-16 % færre ulykker (vikeplikt kryss) Midtstilt sykkelfelt Trolig forbedret sikkerhet (synlighet) Kombinasjon av tiltak Side 15

16 Tryggheteffekt av krysstiltak Tilbaketrukket stopplinje for bil Kanskje forbedring (Sykkel foran bil) Sykkelboks Forbedring / Forverring (Sykkel foran bil) Farget og særlig belegg Forbedring (mer synlige) Midtstilt sykkelfelt Forbedring / Forverring (blanding av trafikk / eget sykkelfelt) Kombinasjon av tiltak Forbedring Side 16

17 Minimering av sikkerhetsproblem / forbedret trygghet Andre spennende krysstiltak vi vet lite om Trolig positiv effekt Kan brukes sammen med sykkelbane Må undersøkes nærmere Høyrestilt sykkelfelt Venstrestilt sykkelfelt Nederlandsk kryssløsning (dårlig navn) Sykkelboks til stor venstresving Side 17 Filterfelt

18 Mellomløsning kan være første skritt på veg mot dansk sykkelsti Kan fremdeles skjelne mellom sykkelveg og felt Flere blir vant med å sykle i høyre side Oppnår trolig noen av de samme fordelene som ved cykelsti (trygghet, fremkommelighet, komfort og strekningssikkerhet) Effekt på vintertid? Tiltakene bør utredes Utvidet sykkelfelt oppmerking Buffered / enhanced bike lanes Beskyttet sykkelfelt (Pop-up) protected bike lane (Sagberg og Sørensen 2012, Trafikksikkerhet i gater) Side 18 Farget sykkelfelt (strekning)

19 Beskyttet sykkelbane på Korsika Side 19

20 Sammenfatning effekter for de syklende Tiltak Sikkerhet Trygghet Fremkommelighet Sykkelbane ( ) + + Sykkelboks + + ( ) + Tilbaketrukket stopplinje + (+) (+) Farget oppmerking Midtstilt sykkelfelt + (+) + Side

21 Dilemmaer Dilemma 1: Hvorfor lages tiltak Sykkeltiltak lages for å forbedre sikkerhet, trygghet eller fremkommelighet Noen tiltak har positiv virkning på alle tre parametre, men andre har ikke I første omgang kan det bli nødvendig å prioritere mellom hensyn Dilemma 2: Hva er viktigst? Sikkerhet fremfor trygghet/fremkommelighet Trygghet/fremkommelighet er merkbare for syklister, sikkerhet er ikke Forbedret trygghet og fremkommelighet kan fremme syklisme, mens forbedret sikkerhet kan ha motsatt effekt Dilemma 3: Ulike prioritering blant syklister Sterke transportsyklister : Fremkommelighet viktigere enn trygghet Svage syklister : Trygghet viktigere end fremkommelighet Side 21

22 Drøfting og konklusjon (sykkelbane/sti) Viktig signalverdi Vil fungere som et luksus sykkelfelt Kan brukes der det ikke er plass til dobbeltrettet sykkelveg Bedre trygghetsfølelse, opplevelse, tilfredshet, komfort og servicenivå Bedre fremkommelighet (mindre bilparkering og varelevering?) Bedre strekningssikkerhet og krysssikkerhet (ikke syklende fra feil side) Bedre mulighet for bruk av gode kryssløsninger Etterspørres blant syklende, interessenter og vegmyndigheter «Oppdragelse» til hensiktsmessig atferd (sykle i høyre side, ikke på fortau) Flere syklende: Oppfyllelse av mål samt økt sikkerhet (Safety in numbers, SiN) Drift og vedlikehold: Ikke opplagringsplass for stein, grus, snø og is Kan i noen grad minimere problemer rundt bussholdeplasser Flere sykkelulykker i bykryss som følge av mindre interaksjon (kan minimeres med gode (normerte) kryssløsninger) (Viktig at kryssene lages riktig) og SiN-effekt Flere møteulykker mellom syklende i starten (smalere)? Dyrere å anlegge enn sykkelfelt og dobbeltrettet sykkelveg i én side Drift og vedlikehold krever kanskje nye spesialmaskiner Flere syklister vi innledningsvis ha feil atferd (problem minimeres ved at sykkelbane er innrettet for høyresykling, og tilvenning/opplæring) Side 22

23 Trygghet og sikkerhet ved ulike typer sykkelinfrastruktur Spørsmål og kommentarer

Farver og striber. Gode cykeltiltag i bykryds

Farver og striber. Gode cykeltiltag i bykryds Farver og striber Gode cykeltiltag i bykryds Forsker Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet Mandag den 22. august 2011 (Norsk præsentation) Civilingeniør, ph.d.

Detaljer

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak TØI rapport 1392/2015 Michael W. J. Sørensen Torkel Bjørnskau Aslak Fyhri Tineke de Jong Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak TØI rapport 1392/2015 Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak Michael

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger TØI rapport 1228/2012 Michael W. J. Sørensen Gang- og sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Gang- og sykkelløsninger Sammenligning

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Hva gjør denne dingsen da?

Hva gjør denne dingsen da? Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende? Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og 2014 2004 2014 108

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Innovativ transportplanlegging

Innovativ transportplanlegging Innovativ transportplanlegging New York et spennende case Statens vegvesens rapporter Nr. 91 Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen By- og kollektivplanlegging Mars 2012 Statens vegvesens rapporter

Detaljer

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Resultat fra en markedsundersøkelse Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse Frokostseminar 9. desember 2014 Agenda Bakgrunn og formål med prosjektet Resultat

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister brosjyre_redigert.indd 1 13.09.10 13.46 Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Fagmøte om miljøvennlig bytransport. 28. aug. 2008. Erik Spilsberg, seniorrådgiver. Sykkelhåndboka. Er vi på linje med resten av verden?

Fagmøte om miljøvennlig bytransport. 28. aug. 2008. Erik Spilsberg, seniorrådgiver. Sykkelhåndboka. Er vi på linje med resten av verden? Sykkelhåndboka Er vi på linje med resten av verden? Fagmøte om miljøvennlig bytransport 28. aug. 2008 Erik Spilsberg, seniorrådgiver Oppdraget Sammenligne den norske sykkelhåndboka med 6 andre Litteratursøk

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245 Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007 MC - sikkerhet VEILEDNING Håndbok 245 MC- sikkerhet Utforming og drift av veg- og trafikksystemer Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025 Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Dato: 10.04.2015 1 Forord Farsund kommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagass? Rapporten fastslår at spørsmålet om hvorvidt bedre veger gir mindre klimagass i hovedsak

Detaljer