Fagmøte om miljøvennlig bytransport. 28. aug Erik Spilsberg, seniorrådgiver. Sykkelhåndboka. Er vi på linje med resten av verden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagmøte om miljøvennlig bytransport. 28. aug. 2008. Erik Spilsberg, seniorrådgiver. Sykkelhåndboka. Er vi på linje med resten av verden?"

Transkript

1 Sykkelhåndboka Er vi på linje med resten av verden? Fagmøte om miljøvennlig bytransport 28. aug Erik Spilsberg, seniorrådgiver

2 Oppdraget Sammenligne den norske sykkelhåndboka med 6 andre Litteratursøk Vekt på tekniske løsninger (del B i sykkelhåndboka) Ikke organisering, nettverksplanlegging, systembetraktninger, lover og regler, holdningsskapende arbeid m.m. Se særskilt på systemskifter! Gjennomført des 2007/jan 2008 Side 2

3 De andre sykkelhåndbøkene Danmark: Idekatalog for cykeltrafik 2000 Nederland: Design Manual for Bicycle Traffic 2007 Storbritannia: London Cycling Design Standards 2005 Side 3

4 De andre sykkelhåndbøkene 2 USA: Guide for the development of Bicycle Facilities 1999 Sverige: Vägar og gators utformning (VGU) 2005 Tyskland: Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 1995 Side 4

5 Noen utfordringer ved sammenligning av håndbøker Sykkelhåndbøker bærer preg av å være veiledere, idekataloger, best-practice o.l - ikke vegnormaler. (Unntak Sverige) Vanskelig å skille mellom krav, anbefalinger og råd. Ved løsninger i by får man sjelden til den ideelle løsning. De fleste håndbøkene har en rekke unntaksmuligheter. Arealbruk og bystruktur er ulik fra land til land. Ikke alle har oversatt håndbøkene til engelsk Side 5

6 Temaene 1. Grunnlag for valg av løsning 2. Løsninger for blandet trafikk 3. Løsninger med sykkelfelt 4. Løsninger med sykkelveg fysisk adskilt fra annen veg 5. Overgangsløsninger / systemskifter Side 6

7 Grunnlag for valg av løsning Grunnlag for valg av løsning er: Trafikkmengde (ÅDT)for motorisert trafikk Skiltet hastighet (km/t) Side 7

8 Grunnlag for valg av løsning (Danmark og Storbritannia) Side 8

9 Grunnlag for valg av løsning - Oppsummering Viktigste inngangsparametre er fart og trafikkmengde (for den motoriserte trafikken) Noen bruker reell fart (85%-fraktil) andre skiltet hastighet. De fleste bruker døgntrafikk (I Sverige dim. timetrafikk) Den Nederlandske har mengde sykkeltrafikk som kriterium for valg av løsning. I tillegg klart skille tettbygd strøk og landsbygd. Norge ser ut til å akseptere noe høyere trafikkmengder for både blandet trafikk og sykkelfelt. Side 9

10 Løsninger for blandet trafikk (uten spesiell tilrettelegging for syklister) I alle land er dette en akseptabel løsning for gater med: lave trafikkmengder (0 5000) lav fart (30 40 km/t) Også akseptabel løsning utenfor tettbygd strøk med få syklister og få biler (sykling på vegskulder) Alle håndbøkene omtaler tiltak for trafikkreduksjon og fartsreduksjon Sykling mot enveiskjøring som regel tillatt (Ikke Sverige og USA) Side 10

11 Løsninger med sykkelfelt Omtales som Cykelbane, Cycle Lane, Radfahrstreifen eller Cykelfält. Anbefales som regel for tettbygde områder med middels fartsnivå (for motorkjøretøy). Alltid enveis tilbud på begge sider av vegen. Minimumsbredde 1,25 til 1,5 meter. Maksimumsbredde 1,75 2,5 meter. Som regel heltrukken linje Side 11

12 Sykkelfelt og parkerte biler Alle sykkelhåndbøkene omtaler problematikken med parkerte biler. Helst bør det unngås De fleste anbefaler parkering mellom sykkelveg og fortau (som i Norge) Danmark, Tyskland og Storbritannia viser også mulig parkering mellom sykkelfelt og kjørebane Sperrefelt anbefales for å unngå påkjørsel av bildører Sykkelhåndboka Sammenligning 28. august 2008 Side 12

13 Sykkelfelt light Nederland, Tyskland, Storbritannia og til dels Danmark har to typer sykkelfelt. Fullverdige har heltrukken linje og har status som reservert (og påbudt) kjørefelt for syklister. Nødløsning (omtales som Angebotsstreife, Suggestion lane, Advisory lane, Cykelstrimmel) der det ikke er mulig å etablere et fullverdig sykkelfelt. (F.eks på grunn av parkering) Merkes opp med stiplet linje i stedet for heltrukken. Ofte ingen skilting Side 13

14 Løsninger med sykkelveg fysisk adskilt fra annen veg Omtales som Cykelsti, Cycle Path, Cycle Track eller Radweg. Side 14

15 Løsninger med sykkelveg fysisk adskilt fra annen veg (2) Blanding av gående og syklende er som regel ikke anbefalt bortsett fra der det både er få syklister og få fotgjengere (Unntak Sverige og USA) Den norske varianten sykkelveg med fortau er ikke vanlig. Alle (bortsett fra Norge) beskriver både enveis og toveis sykkelveg De fleste anbefaler enveis tosidig sykkelveg. Den eneste forskjellen fra sykkelfelt blir graden av separering Side 15

16 Overgangsløsninger/ systemskifter Design ved overgang mellom ulike systemer omhandles i varierende grad i håndbøkene Mest utfordrende: Overgang mellom ensidig toveis tilbud (sykkelveg) og f.eks sykkelfelt En av kjøreretningene må krysse vegen Bare Danmark, Nederland og Tyskland omtaler dette. Bare Norge anbefaler vikeplikt for kjørende Sykkelhåndboka Sammenligning 28. august 2008 Side 16

17 Overgang mellom toveis sykkelveg og enveis sykkelveg (Nederland) L 2 : 5 10 m b 2 : 1,5 2,0 m L 3 : m,, b 3 : 2,75 3,5 m b 4 : >2,5 m Sykkelhåndboka Sammenligning 28. august 2008 Side 17

18 Overgang mellom toveis sykkelveg og enveis sykkelveg (Tyskland) Sykkelhåndboka Sammenligning 28. august 2008 Side 18

19 Konklusjon og spørsmål for videre arbeid Den norske sykkelhåndboka er etter vår mening faglig helt på høyde med resten av verden Nødvendig med små justeringer for tilpasning til ny håndbok 017 og ny skiltforskrift. Diagrammet for valg av løsning bør gjennomgås på nytt med tanke på innslagspunkt for separering? Er lightversjonen (nødløsningen) for sykkelfelt noe for Norge? Bør vi revurdere anbefalingen om vikeplikt for biltrafikk ved kryssing i forbindelse med systemskifte? Side 19

20 Takk for meg Side 20

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak TØI rapport 1392/2015 Michael W. J. Sørensen Torkel Bjørnskau Aslak Fyhri Tineke de Jong Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak TØI rapport 1392/2015 Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak Michael

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET RAPPORT FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET Opplysningsrådet for Veitrafikken FORORD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide en rapport som redegjør

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Fra riksveg til gate Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Thor Lie Stort forsidefoto: Rainer Stange.

Detaljer

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagass? Rapporten fastslår at spørsmålet om hvorvidt bedre veger gir mindre klimagass i hovedsak

Detaljer

www.euroskilt.no Ring gratis på: 800 35 325

www.euroskilt.no Ring gratis på: 800 35 325 Den Lille Gule I nærheten av deg! Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg. 0 60 80 Og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling. TROMSØ

Detaljer

Hva gjør denne dingsen da?

Hva gjør denne dingsen da? Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende? Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og 2014 2004 2014 108

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige

Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige August 2008 Sammendrag Det finnes i dag ingen overordnet europa- eller riksvegforbindelse som forbinder de østlige og sørlige delene av Norge

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

RETT VIR K SOMHET PÅ RETT STED: FRA TEORI TIL PRAKSIS

RETT VIR K SOMHET PÅ RETT STED: FRA TEORI TIL PRAKSIS RETT VIR K SOMHET PÅ RETT STED: FRA TEORI TIL PRAKSIS Dr.ing. Kathrine Strømmen Plan- og bygningsenheten, Trondheim kommune 1 Prinsippet Rett virksomhet på rett sted 1.1 Fra forskning til praktisk planlegging

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer