Farver og striber. Gode cykeltiltag i bykryds

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Farver og striber. Gode cykeltiltag i bykryds"

Transkript

1 Farver og striber Gode cykeltiltag i bykryds Forsker Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet Mandag den 22. august 2011 (Norsk præsentation) Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 1 af 26

2 Bakgrunn for opplegg Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 2 af 26

3 Bakgrunn for opplegg Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 3 af 26

4 Problemstilling og formål Vi ønsker å fremme sykkeltrafikken i byer og tettsteder Sykkelandelen skal dobles (NTP ) Sykkelandelen skal tredobles innen 2015 (Oslo kommune 2010) Mange utfordringer Infrastruktur skal i større grad tilrettelegges for sykling Utformingen av bykryss utgjør en stor utfordring Formål Undersøke/sammenfatte effekten av sykkelanlegg (oppmerking) på sikkerhet, trygghet, fremkommelighet, atferd og holdninger Hvordan kan utforming/oppmerking medvirker til å forbedre syklistenes forhold Få flere til å sykle Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 4 af 26

5 Metoder Trafikksikkerhetshåndbogen: Litteraturstudie og metaanalyse av 46 effektstudier TØI rapport 1004: Litteraturstudie av 22 sykkelhåndbøker og 18 vegnormaler fra 10 lande: Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Belgia, Tyskland, England, USA, Canada og Australia TØI rapport 1068: Litteraturstudie av 65 effektstudier (og erfaringer) fra 7 land. Gjennomgangen berører sikkerhet, trygghet, fremkommelighet, atferd og holdninger for seks tiltak TØI rapport 1009: Litteraturstudie av 200 studier om effekten av 125 ulike trafikksikkerhetstiltak på myke trafikanters trygghet samt utvikling metode til teoretisk vurdering av effekten på trygghet TØI rapport 1095: Vurdering og analyse av midtstilt sykkelfelt i Oslo (litteraturstudie, ulykkesanalyse, observasjon, konfliktstudier, spørreundersøkelse før/etter samt med/uten, seks kryss) Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 5 af 26

6 Midtstilt sykkelfelt: Trafikksikkerhet Anbefales som sikkerhetstiltak i andre land: Erstatter de farlige konflikter mellom høyresvingende biler og sykler som skal rett frem med mindre farlige kryssingssituasjoner Det finnes bare en utenlandsk studie som direkte har undersøkt sikkerhetseffekten: Ingen entydige konklusjoner Fem andre studier har indirekte undresøkt effekt: Tiltak har trolig en positiv sikkerhetseffekt for syklister Ulykkesanalyse: Tiltaket gir ikke flere sykkelulykker Konflikter: Flere konflikter i kryss med (2,4 %) enn uten (1,5 %) midtstilt sykkelfelt, skyldes andre trafikksikkerhetsproblemer Kryss 5: Ikke signifikant reduksjon i antall konflikter: 2,8 2,0 % Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 6 af 26

7 Eksempler på konflikter Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 7 af 26

8 Midtstilt sykkelfelt: Trygghetsfølelse Syklistene er signifikant mer trygge i kryss med midtstilt sykkelfelt enn de generelt er som syklister i Oslo. Det er dog 33 % som føler seg utrygge i disse kryssene For fire av fem kryss angir de fleste av syklistene at de vil føle seg mer trygge med midtstilt sykkelfelt enn uten Før og etter analyse i kryss 5 viser at syklister blir signifikant mer trygge med midtstilt sykkelfelt enn uten Uoverensstemmelse i forhold til litteratur som sir at syklister blir mer utrygge (kanskje ulik førsituasjon) Uoverensstemmelse i spørreundersøkelse Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 8 af 26

9 Midtstilt sykkelfelt: Tilfredshet og holdning Syklistene er signifikant mer tilfredse i kryss med midtstilt sykkelfelt enn de generelt er som syklister i Oslo. Det er dog 27 % som er utilfredse i kryss med midtstilt sykkelfelt Før og etter analyse i kryss 5 viser at syklister blir signifikant mer tilfredse med midtstilt sykkelfelt enn uten 68 % mener midtstilt sykkelfelt forbedrer forholdene for syklister og at det derfor er et godt sykkeltiltak Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 9 af 26

10 Midtstilt sykkelfelt: Atferd De fleste syklister kan finne ut av å plassere seg riktig i det midtstilte sykkelfelt 17 % av de syklister som skal rett frem som ikke sykler i det midtstilte sykkelfeltet 7 % som sykler i det midtstilte sykkelfeltet selv om de skal til høyre 3 % av dem som skal rett frem fra det midtstilte sykkelfelt som sykler via gangfeltet Andel bilister som viker for syklistene stiger på kort sikt men ser ut til å falle på lengre sikt Det er 12 % som sykler mot rødt fra det midtstilte sykkelfeltet 59 % angir av dem som sykler på fortauet vil sykle midt på vegen hvis midtstilt sykkelfelt oppmerkes Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 10 af 26

11 Midtstilt sykkelfelt: Fremkommelighet Forbedrer syklistens fremkommelighet Syklister kan forbikjøre bilkø Syklister sykler i større grad sykler i vegen fremfor fortau Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 11 af 26

12 Atferd, motorkjøretøyer Mange biler misbruker sykkelfelt Blokkerer felt for sykler og skaper farlige situasjoner og utrygghet Ved oppstuvning, plassering i feil felt, ved høyresving og ved forbikjøring Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 12 af 26

13 Sykkelfelt Sikkerhet: Forbedring 25 % færre ulykker i kryss og 19 % færre ulykker på strekning Trygghet: Forbedring (delvis eget areal) % mer trygg Fremkommelighet : Forbedring (delvis eget areal) 0-4 % høyere gjennomsnittsfart Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 13 af 26

14 Sykkelveg Sikkerhet: Forverring 7 % flere ulykker 24 % flere ulykker i kryss og 11 % færre ulykker på strekning Trygghet: Forbedring (eget areal) % mer trygg Fremkommelighet : Forbedring (eget areal) 0-4 % høyere gjennomsnittsfart Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 14 af 26

15 Tilbaketrukket stopplinje for bil Sikkerhet: Forbedring (mer synlig) 19 % færre ulykker (signalregulert kryss) Trygghet: Forbedring (Sykkel foran bil) Fremkommelighet : Liten forbedring (sykler foran bil) Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 15 af 26

16 Sykkelboks Sikkerhet: Ikke forverring (mer synlig) Trygghet: Forbedring (Sykkel foran bil) Fremkommelighet : Forbedring (sykler foran bil) Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 16 af 26

17 Farget og særlig belegg Sikkerhet: Forbedring (økt oppmerksomhet) 22 % færre ulykker (farget oppmerking i signalregulert kryss) 5-16 % færre ulykker (oppmerkingstiltak generelt i vikepliktregulert kryss) Trygghet: Forbedring (mer synlige) Fremkommelighet : Ingen effekt Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 17 af 26

18 Avkortet sykkelveg Sikkerhet: Forbedring (økt oppmerksomhet) 31 % færre ulykker (signalregulert kryss) Trygghet: Forverring (Mindre separasjon) Fremkommelighet : Forbedring (stadig eget areal) Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 18 af 26

19 Sykkelfelt for venstresving i kryss Sikkerhet: Kanskje forverring Trygghet: Forverring (blanding av trafikk) Fremkommelighet : Forbedring (direkte rute) Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 19 af 26

20 Sykkelfelt for høyresving i kryss Sikkerhet: Ukjent Trygghet: Ukjent Fremkommelighet : Forbedring (minimere ventetid) Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 20 af 26

21 Drift og vedlikehold (oppmerking) Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 21 af 26

22 Sammenfatning Tiltak Sikkerhet Trygghet Fremkommelighet Sykkelfelt, normal Sykkelveg, normal + + Tilbaketrukket stopplinje + + (+) Sykkelboks (+) (+) + Farget oppmerking Midtstilt sykkelfelt (+) + + Høyrestilt sykkelfelt i kryss?? + Venstrestilt sykkelfelt + Avkortet sykkelveg + ( ) Overkjøring + + (+) Høyrestilt sykkelfelt utenfor kryss +/ + + Tilbaketrukket sykkelveg + + Fremtrukket sykkelveg + Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 22 af 26

23 Fysikk >< oppmerking Billige oppmerkingstiltak har positiv/nøytral effekt på alle parametre - fysiske tiltak har negativ effekt på 1-2 parameter Dilemma 1: Hvorfor lages tiltak Sykkeltiltak lages for å forbedre sikkerhet, trygghet eller fremkommelighet Noen tiltak har positiv virkning på alle tre parametre, men andre har ikke I første omgang kan det bli nødvendig å prioritere mellom hensyn Dilemma 2: Hva er viktigst? Sikkerhet fremfor trygghet/fremkommelighet Trygghet/fremkommelighet er merkbare for syklister, sikkerhet er ikke Forbedret trygghet og fremkommelighet kan fremme syklisme, mens forbedret sikkerhet kan ha motsatt effekt Dilemma 3: Ulike prioritering blant syklister Sterke transportsyklister : Fremkommelighet viktigere enn trygghet Svage syklister : Trygghet viktigere end fremkommelighet Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 23 af 26

24 Anbefaling 1. Bruk gode krysstiltak Tilbaketrukket stopplinje for biler Sykkelboks Farget belegg Midtstilt sykkelfelt 2. Bruk tiltakene mye mer Jo flere jo bedre Venner seg til og lærer å bruke tiltak riktig 3. Kombinere tiltak 4. Synlig og god oppmerking 5. Vedlikehold tiltakene Tiltakene mister gode effekt hvis de ikke blir vedlikeholdt 6. Samlet satsning Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 24 af 26

25 Samlet satsning: Safety in numbers Nye tiltak Flere sykler Flere sykler Mer sikkert og trygt Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 25 af 26

26 Farver og striber Gode cykeltiltag i bykryds Civilingeniør, ph.d. Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt august 2011 Side 26 af 26

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak TØI rapport 1392/2015 Michael W. J. Sørensen Torkel Bjørnskau Aslak Fyhri Tineke de Jong Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak TØI rapport 1392/2015 Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak Michael

Detaljer

Trafikksikkerhet blant mc-førere

Trafikksikkerhet blant mc-førere Sammendrag: TØI-rapport 1075/2010 Forfatter(e): Torkel Bjørnskau, Tor-Olav Nævestad og Juned Akhtar Oslo 2010, 104 sider Trafikksikkerhet blant mc-førere En studie av risikoutsatte undergrupper og mulige

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

Hva gjør denne dingsen da?

Hva gjør denne dingsen da? Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende? Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og 2014 2004 2014 108

Detaljer

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagass? Rapporten fastslår at spørsmålet om hvorvidt bedre veger gir mindre klimagass i hovedsak

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR) Sammendrag: TØI-rapport 1097/2010 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Terje Assum, Louise Eriksson, Robert Hrelja, Jonna Nyberg Oslo 2010, 96 sider Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid?

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Marthe Stranden Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Ann Karin Midtgaard,

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Fra riksveg til gate Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Thor Lie Stort forsidefoto: Rainer Stange.

Detaljer

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer