3. kvartal oktober Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal oktober 2010 Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

2 Hovedtrekk - 3. kvartal 2010 Resultat før skatt pr ble 1200 mill kr (995 mill kr) tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt: 15,1 % (16,9 %) Resultat før skatt i 3. kvartal ble 386 mill kr (503 mill) tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt: 14,3 % (25,2 %) God utvikling i underliggende bankdrift Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt på 6,6 % siste 12 måneder, herav: Privatmarkedet 12,3 % Bedriftsmarkedet -1,7 % Innskuddsvekst på 3,7 % siste 12 måneder, herav: Privatmarkedet 5,4 % Bedriftsmarkedet 2,7 % Reduserte nedskrivninger på utlån Sammenslåing av SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank gjennomføres med virkning fra 1. november Styret innstiller overfor representantskapet om at det fremmes søknad til Finansdepartementet om omdannelse til aksjesparebank Arne Austreid tiltrer som administrerende direktør etter Terje Vareberg (Tall for samme periode i 20 i parentes) Side 2 3. kvartal 2010

3 Nøkkeltall Egenkapitalavkastning Kostnadsprosent 16,9 % 15,1 % 60,3 % 10,0 % 47,0 % 45,6 % Innskuddsdekning Resultat pr EKB 56,1 % 57,9 % 55,5 % 4,9 4,9 3, Side 3 3. kvartal 2010

4 Konsernets inntektsprofil Netto rente-, provisjons- og andre inntekter Kommentar Inntektene kommer fra et bredt spekter av produkter, både i morbanken og datterselskaper En sterk merkevare, god kompetanse og god distribusjonskraft er sentrale elementer for å opprettholde og styrke konsernets evne til å generere inntjening fremover Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Side 4 3. kvartal 2010

5 Resultatutvikling Beløp i millioner kroner kv kv kv kv. 3. kv. Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsint Skattekostnad Ordinært resultat Herav minoritetsinteresser Side 5 3. kvartal 2010

6 Nøkkeltall (konsern) Egenkapitalavkastning etter skatt Rentenetto Kostnadsprosent Nedskrivninger i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt Nedskrivninger i % av brutto utlån ekskl SB1 Boligkreditt Misligholdte og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt Misligholdte og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån ekskl SB1 Boligkreditt Utlånsvekst. brutto (12 mnd. inkl. SB1 Boligkreditt) Innskuddsvekst (12 mnd) Forvaltningskapital mrd kr Kapital overført til SpareBank 1 Boligkreditt, mrd kr Finanstilsynets likviditetsindikator (ekskl trekkfasiliteter)*/** Resultat pr egenkapitalbevis, kr Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis (EKB) kvartal kvartal ,1 % 14,3 % 16,9 % 25,2 % 17,5 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,4 % 45,6 % 48,7 % 47,0 % 39,0 % 46,7 % 0,18 % 0,18 % 0,38 % 0,38 % 0,32 % 0,23 % 0,23 % 0,41 % 0,41 % 0,38 % 1,2 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 6,6 % 6,6 % 8,8 % 8,8 % 5,3 % 3,7 % 3,7 % -0,3 % -0,3 % 2,4 % ,8 % 95,8 % 4,9 1,6 4,9 2,5 6,9 44,2 44,2 40,5 40,5 42,1 Antall utstedte egenkapitalbevis, mill * Likviditetsindikator for konsern er ikke beregnet for 20 ** Utstedelse av nytt lån på ca 4 mrd kr med 5,5 års løpetid gir en likviditetsindikator på 98,7% Side 6 3. kvartal 2010

7 Netto renteinntekter Inkluderer provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt Mill kr kv kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv kv kv. 10 Netto renteinntekter Provisjonsinntekter SpareBank 1 Boligkreditt Side 7 3. kvartal 2010

8 Utlåns- og innskuddsmarginer 1,96 % 2,03 % 2,10 % 2,13 % 1,98 % 1,62 % 1,25 % 1,15 % 1,11 % 1,16 % 1,22 % 1,08 % 1,33 % 1,36 % 1,54 % 1,48 % 1,47 % 1,27 % 1,15 % 0,90 % 0,55 % 0,63 % 0,68 % 0,46 % 0,49 % 1,44 % 3. kv kv kv kv kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 10 Utlånsmargin BM Utlånsmargin PM inkl SB1 Boligkreditt 1,55 % 1,69 % 1,47 % 1,66 % 1,56 % 1,33 % 0,25 % 0,45 % 0,39 % 0,41 % 0,44 % 0,85 % 0,61 % 0,42 % 0,43 % 0,32 % 0,29 % 0,32 % 0,23 % 0,28 % 0,18 % 0,15 % 0,24 % 0,35 % 0,24 % 0,19 % 3. kv kv kv kv kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 10 Innskuddsmargin BM Innskuddsmargin PM Definisjon: Snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR Side 8 3. kvartal 2010

9 Utlånsvekst, siste 12 mnd Mill kr % ,8 % 29,2 % 30 % % 20,8 % 20 % % ,5 % 10 % ,9 % 5 % - 0 % Volumfordeling SB1 Boligkreditt 19,4 % BM; 38,1 % PM; 42,5 % -1,3 % -2,1 % -2,7 % -1,7 % -5 % (10.000) 3. kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 10 Utlånsvolum - BM 12 mnd vekst % -BM % Mill kr ,5 % 13,7 % 12,0 % 11,6 %11,1 12,1 % 12,4 % 12,3 % % 10,7 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % Utlånsvekst BM hittil i år: -0,2 % herav vekst i 3. kvartal: -0,5 % Utlånsvekst PM hittil i år: 8,7 % % 4 % herav vekst i 3. kvartal: 3,0 % % - 0 % 3. kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 10 Utlånsvolum -PM inkl Boligkreditt 12 mnd vekst % -PM inkl Boligkreditt Inkluderer utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt. Side 9 3. kvartal 2010

10 Total utlånsportefølje Utvinning olje/gass; 2,2 (2,4) Industri; 2,0 (2,2) Fiske/fiskeoppdrett; 0,3 (0,3) Jordbruk/skogbruk; 2,6 (2,6) Kraft og vannforsyning; 0,5 (0,4) Bygg og anlegg; 2,1 (1,7) Utvikling og salg av fast eiendom; 2,5 (2,5) Varehandel, hotell og restaurant; 2,0 (2,4) Shipping/offshore; 4,5 (5,0) Kjøp og salg av fast eiendom; 1,9 (1,8) Borettslag; 1,1 (1,1) Personkunder; 42,5 (38,1) Eiendomsdrift; 17,2 (18,2) Utleie av fast eiendom; 11,2 (12,0) Personmarked 61,9 (58,7) Boligkreditt; 19,4 (20,5) Tjenesteytende virksomhet; 4,2 (5,6) Offentlig forvaltning og finansielle tjenester; 0,6 (0,5) Eiendomsforvaltning; 0,5 (0,7) Alle tall i prosent. Tall pr i parentes. Inkluderer utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt. Side kvartal 2010

11 Risikoprofil samlet utlånsportefølje Høy andel av engasjementer med lav risiko 90 prosent av utlånseksponeringen tilsvarende 91 prosent av kundene tilfredsstiller kriteriene for lav og laveste risiko. Forventet tap i denne del av porteføljen er svært begrenset og utgjør 0,04 prosent. Eksponeringen mot høy og høyeste risiko utgjør 2 prosent av utlånseksponeringen eller 3 prosent av kundene. Forventet tap i denne del av porteføljen utgjør om lag 3,6 prosent. 99 prosent av kundene tilsvarende 68 prosent av utlånseksponeringen er mot engasjementer som utgjør mindre enn 10 mill kroner. Et begrenset antall kunder har en eksponering som overstiger 100 mill kroner. Disse har lavere misligholdssannsynlighet enn gjennomsnittet av porteføljen. Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Side kvartal 2010

12 Portefølje av boliglån belåningsgrad Meget god sikkerhetsdekning for lån med pant i boligeiendom Finanstilsynet fastsatte i vår retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Hovedkravene i disse dreier seg om en grundig prosess, særlig for vurdering av betalingsevne og at lånet normalt ikke skal overstige 90 prosent av boligens verdi. Bankens utlånspraksis samsvarer med Finanstilsynets retningslinjer Kun 6 prosent av eksponeringen overstiger 75 prosent av sikkerhetsverdiene. Det er ingen vesentlige endringer i LTV verdiene siste kvartal. Beregningen av LTV tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Ved saldofordelt LTV gjelder at for lån som overstiger 60 prosent av sikkerhetens markedsverdi, fordeles det overskytende på de øvrige intervallene. Ved totalfordelt LTV tilordnes hele det aktuelle lånet til ett og samme intervall. Tallene inkluderer portefølje overført til SpareBank 1 Boligkreditt. Side kvartal 2010

13 Utlån med pant i næringseiendom Porteføljen domineres av engasjementer med lav risiko Porteføljen representerer konsernets største konsentrasjon om en enkelt bransje Utgjør om lag 14 prosent av total eksponering (EAD) inkludert personmarkedskunder Porteføljen domineres av engasjementer med lav risiko og kredittkvaliteten er relativt stabil 75 prosent av eksponeringen er klassifisert som lav risiko mens 4 prosent er klassifisert som høy risiko Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % En vesentlig del av porteføljen er rentesikret, hovedsakelig med rentesikringskontrakter som har varighet ut over fem år Porteføljen preges av langsiktige leiekontrakter med finansielt solide leietagere. Andelen ledig areal er lav. Side kvartal 2010

14 Innskuddsvekst, siste 12 mnd % % Volumfordeling % Mill kr (5.000) 7,9 % -1,4 % -4,8 % 30 % 20 % 10 % 2,6 % 3,2 % 2,7 % 0 % -5,0 % -3,5 % -10 % BM; 51,9 % PM; 48,1 % (10.000) 3. kv kv kv 2. kv -17,4 % 3. kv 4. kv 1. kv kv kv % Innskuddsvolum - BM ,3 % 12,7 % 12 mnd vekst % -BM 18 % 16 % 14 % Innskuddsvekst BM hittil i år: -1,8 % herav vekst i 3. kvartal 2010: 0,6 % Mill kr ,7 % 10,7 % 8,3 % 12 % 10 % 8 % Innskuddsvekst PM hittil i år: 5,2 % herav vekst i 3. kvartal 2010: -3,0 % % 3,3 %3,9 2,7 % 5,4 % 6 % 4 % 2 % - 3. kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 10 0 % Innskuddsvolum -PM 12 mnd vekst % -PM Side kvartal 2010

15 Netto provisjons- og andre inntekter kv 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i mill kr Betalingsformidling Sparing/Plassering Forsikring Provisjonsinntekter EiendomsMegler Provisjonsinntekter SpareBank 1 Boligkreditt Garantiprovisjon Salgsgevinst bygg Tilrettelegging/kundehonorar Øvrige Netto provisjons- og andre inntekter Side kvartal 2010

16 Andel andre inntekter av sum inntekter 50 % % 40 % 35 % 30 % 29,7 % 29,6 % 32,1 % 34,5 % 36,5 % 40,4 % 42,2 % 35,4 % 41,5 % 41,5 % % 22,4 % 24,7 % 600 Mill kr 20 % 15 % % % 0 % Andre inntekter Andre innt. i % av sum innt. Def.: Nto provisjons og andre inntekter + kursgevinst valuta og renter Nto renteinntekter + nto provisjons og andre inntekter + kursgevinst valuta og renter Side kvartal 2010

17 Sparing/plassering - porteføljeutvikling Mill kr kv 4. kv 1. kv kv kv 10 Kapital under forvaltning på 11,4 mrd kr pr Økt fra 10,6 mrd kr pr Ca løpende spareavtaler Stabil utvikling i netto nytegning Det vesentlige av kapitalen forvaltes av SR-Forvaltning og ODIN SR-Fondsforvaltning solgt til ODIN Forvaltning AS med virkning fra ODIN SR-Forvaltning Spareprodukter Liv Bankinnskudd med børsavkastning Eiendomssyndikater SR-Fondsforvaltning Øvrig Side kvartal 2010

18 Netto avkastning på finansielle investeringer kv. 2. kv. 1. kv. 4.kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Utbytte Inntekter av eierinteresser Kursgevinst/tap verdipapir herav kursendring aksjer og egenkapitalbevis herav kursendring sertifikat og obligasjoner Kursgevinst/tap valuta/renter herav kursgevinst kunde- og egenhandel herav IFRS-effekter Netto avk. på finansielle investeringer Side kvartal 2010

19 Resultat datterselskap Beløp i mill kr EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Antall omsetninger Resultat før skatt 41,4 37,2 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital, mrd kr 5,0 5,0 Resultat før skatt 52,8 74,1 SR-Forvaltning ASA Forvaltet kapital, mrd kr 5,9 5,4 Resultat før skatt 15,7 16,3 SR-Investering AS Investeringsportefølje Resultat før skatt 5,9-8,0 SR-Fondsforvaltning AS Resultat før skatt -3,3-4,6 Øvrige Resultat før skatt 0,2 2,2 Sum datterselskap Resultat før skatt 112,7 117,2 Side kvartal 2010

20 Resultat tilknyttede selskap Beløp i mill kr SpareBank 1 Gruppen AS (19,5 % eierandel) Resultat etter skatt 104,5* 101,0 BN Bank ASA (23,5 % eierandel) Resultat etter skatt 18,0 18,2 Amortisering 4,8 6,5 SpareBank 1 Boligkreditt AS (33,3 % eierandel) Resultat etter skatt 15,2 19,4 SpareBank 1 Næringskreditt AS (23,5% eierandel) Resultat etter skatt 1,5 - SpareBank 1 Utvikling Resultat etter skatt -2,8 - Bank 1 Oslo AS (19,5% eierandel) Resultat etter skatt 32,0 25,4 Sum tilknyttede selskap Resultat etter skatt 173,2 170,5 * Resultatandel er på 99,1 mill kr, i tillegg er en korreksjon på 5,5 mill kr fra 20 inntektsført. ** Fra og med eies Bank 1 Oslo direkte av eierbankene i SpareBank 1-alliansen. Tidligere var Bank 1 Oslo eid av SpareBank 1 Gruppen Alliansen. Side kvartal 2010

21 Fullfordelt resultat før skatt konsern Pr (1.200 mill kr) Side kvartal 2010

22 12 mnd vekst i inntekter og kostnader 20 % 15 % 10 % 15,7 % 16,5 % 5 % 0 % 0,0 % * 2,5 % 9,6 % 3,1 % * 5,8 % Inntektsvekst Kostnadsvekst -5 % -7,5 % -10 % -15 % Morbank EiendomsMegler 1 SR-Eiendom SR-Finans Konsern *12 mnd kostnadsvekst pr korrigert for 64 mill kr netto på AFP Side kvartal 2010

23 Kostnadsprosent pr % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 87,2 % 85,0 % 52,9 % 50,2 % 18,2 % 24,3 % 50,4 % 40,3 % 47,0 % 45,6 % Stor forskjell i kostnadsgrad mellom ulike aktiviteter EM1 SR-Eiendom har stor grad av kostnadsdrevne inntekter; mens SR-Finans har en helt annen aktivitetsprofil; men, begge selskapene er effektive. Sentrale selskaper i konsernets verdikjede Side kvartal 2010

24 Nedskrivninger på utlån og garantier Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Des Jan-Sep Beløp i mill kroner Personkunder Bedriftskunder Netto nedskrivninger Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Des Jan-Sep Beløp i mill kroner Økte nedskrivninger Tilbakeførte nedskrivninger/amortisering Netto nedskrivinger Nedskrivninger i % av brutto utlån 0,23 0,25 0,28 0,38 0,41 Beløp i mill kroner Sep 2010 Jun 2010 Mar 2010 Des 20 Sep 20 Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger totalt Side kvartal 2010

25 Netto nedskrivninger på utlån siste 5 år Mill kr % 500 0,5 400 Gruppe nedskrivninger Individuelle nedskrivninger 0,41 0,38 0,4 300 Nedskrivning i % av brutto utlån ,3 0, , , , ,1-0,12-0, ,2 Side kvartal 2010

26 Avsetningsgrad tapsutsatte og brutto misligholdte engasjement pr Misligholdte engasjement Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) Mill kr Prosent Mill kr 1,26 % Prosent ,94 % 0,73 % 0,81 % 945 0,21 % 0,14 % 0,10 % ,42 % 0,35 % ,54 % % 30% 28% 18% 26% 22% Andel individuelle nedskrivninger Brutto misligholdte lån Brutto misligholdte lån i % brutto utlån 0,54 % 331 0,27 % % 37% 12% % 31% 31% Andel individuelle nedskrivninger Tapsutsatte engasjement Tapsutsatte engasjement % brutto utlån Brutto misligholdte engasjement mislighold før fradrag av individuelle nedskrivninger. Mislighold over 90 dager. Tapsutsatte engasjement tapsnedskrevne engasjement som ikke er misligholdt, hvor det foreligger objektive bevis for verdifall som følge av tapshendelser hos debitor som vurderes å redusere utlånets fremtidige kontantstrøm. Side kvartal 2010

27 Soliditet Kjernekapitaldekning 7,2 % 6,9 % 9,3 % Kjernekapitaldekningen ved utgangen av 3. kvartal 2010 var 9,3 % - vesentlig styrket fra 6,9 % på samme tidspunkt i fjor Oppkapitalisering gjennom utstedelse av egenkapitalbevis og fondsobligasjon høsten På grunn av overgangsregler kan minstekrav til kapitaldekning for 2010 maksimalt reduseres til 80 prosent i forhold til kravene etter Basel I-reglene. Kjernekapitaldekningen uten hensyntagen til overgangsregelverket var ved utgangen av tredje kvartal 10,1 %. Overgangsregelverket videreført ut ,1 % Kapitaldekning 9,3 % 11,6 % SpareBank 1 SR-Bank har som mål at kjernekapitaldekningen skal være minimum 9 % Side kvartal 2010

28 Funding og likviditetsstyring Mrd kr 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 Fundingforfall neste 12 mnd Meget god likviditet Likviditetsbuffer på 17,6 mrd kr pr Finansieringsbehov for 2010 er dekket inn 12,000 Funding Årlig fundingforfall Egenbeholdning Utstedte nytt 5,5-års seniorlån på 500 mill Euro den under bankens EMTN-program Mrd kr 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0, Funding Egenbeholdning Side kvartal 2010

29 Likviditetsbuffer og obligasjonsportefølje Likviditetsbuffer Obligasjonsportefølje Mrd kr Kategori Markedsverdi i mrd kr %-andel Herav hold til forfall i mrd kr Norsk stat/kommune 0,7 4 % 0,1 Norsk bank/finans 1,8 11 % 0,5 Norsk annet 0,1 1 % 0,1 Utenlandsk bank/finans 1,7 10 % 1,0 OMF 12,2 72 % 9,6 Industri 0,2 1 % - Totalt 16,8 100 % 11, Likviditetsbuffer: kontanter, korte plasseringer, trekkrettigheter i Norges Bank (obligasjoner inkl OMF) og boliglån som p.t. er klar til å overføres til Boligkreditt. Forutsatt uendrede innskudd og utlån, og ingen nye innlån i perioden. Side kvartal 2010

30 Finansielle nøkkeltall Egenkapitalavkastning etter skatt 15,1 % Kjernekapitaldekning 9,3 % Kapitaldekning 11,6 % SpareBank 1 SR-Bank har som mål å være blant den beste tredjedelen på egenkapitalavkastning av banker det er naturlig å sammenligne seg med SpareBank 1 SR-Bank har som mål at kjernekapitaldekningen skal være minimum 9 % Side kvartal 2010

31 Rating Moody's Fitch Long- term debt A1 Long- term IDR A Outlook Stable Outlook Negative Outlook Sist endret 7. september mars 2010 Side kvartal 2010

32 Sammenslåing med Kvinnherad Sparebank Sammenslåingen gjennomføres med virkning fra 1. november 2010 Samle krefter for å styrke satsingen i Sunnhordland og Odda SpareBank 1 SR-Bank overtar alle eiendeler, ansatte og forpliktelser Kvinnherad Sparebank gjøres om til en sparebankstiftelse med formål å bidra til almennyttige formål i Sunnhordland og Odda og være langsiktig og stabil eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SR-Bank Et godt utgangspunkt for SpareBank 1 SR-Bank sin videre satsing i Hordaland - Vi mener dette er en god løsning for banken, våre kunder og lokalsamfunnene i Kvinnherad, Odda og på Stord, samt regionen sett under ett. SpareBank 1 SR-Bank har en sterk posisjon i sine markedsområder og er en viktig aktør både for privatmarkedet og næringslivet. Dette er kvaliteter banken vil ta med og styrke ytterliggere når vi nå slår oss sammen til en enda mer slagkraftig aktør i Hordaland. Åsmund Kåre Rørvik Banksjef Kvinnherad Sparebank 32 Side kvartal 2010

33 Omdanning til aksjesparebank? Konsernets markedsposisjon er sterk, lønnsomheten har i mange år vært god og konsernet er meget godt posisjonert for lønnsom vekst. Tilgang på kapital kan imidlertid fremover bli mer konkurranseintensiv. Finansmarkedene må forventes å bli preget av mer uro og brå endringer i årene framover enn hva vi har vært vant til de siste 20 år. Det vil bli økte krav til soliditet, og tilgang til egenkapital og fremmedkapital vil i perioder kunne bli mer krevende enn før. Et vesentlig forsterket fokus hos investorer, ratingbyråer og innlånsmarkedet på bankenes kapitalisering, spesielt knyttet til kjernekapitaldekningen. Gjennom egenkapitalbeviset har SR-Bank noen selvpålagte begrensninger som i lys av markedsutviklingen kan bli unødig krevende når det gjelder å sikre fundamentet for vekst gjennom konkurransedyktig innhenting av egenkapital og fremmedkapital i det norske og internasjonale markedet. Styret har i møte vedtatt å innstille overfor representantskapet på at banken søker myndighetene om omdanning til aksjesparebank. Representantskapet vil behandle saken i slutten av november. Side kvartal 2010

34 Utsikter Bedringen i verdensøkonomien fortsetter - særlig i framvoksende økonomier i Asia - oppgangen i industrialiserte land dempes av høy arbeidsledighet og statsgjeld. Fokus på gjeldssituasjonen for flere europeiske land har i løpet av 2010 gitt ny økning i bankenes innlånskostnad og påvirket risikovurderingen og prisingen i finansmarkedene. Det må derfor tas høyde for fortsatt urolige markeder framover. Nye internasjonale regler for likviditet reiser enkelte utfordringer også for norske banker, men bør likevel være fullt ut håndterlige. Krisen i Norge har vært mild og bedrifter melder generelt om noe økt optimisme. Tendenser til økt kredittetterspørsel fra næringslivet. Aktivitetsnivået i konsernets markedsområde påvirkes av aktivitet i petroleumsrelatert virksomhet. Anslag for olje- og gassinvesteringer framover indikerer at det høye nivået vil vedvare. Konsernet har betryggende likviditet og soliditet og er godt posisjonert for vekst og utnyttelse av interessante forretningsmuligheter fremover. Nedskrivninger forventes å vedvare på forholdsvis lave nivåer fremover under ett forventes å bli et godt år for SpareBank 1 SR-Bank. Side kvartal 2010

35 Vedlegg Side kvartal 2010

36 Egenkapitalbeviset - ROGG Eierandeler pr : Fra Rogaland, Agder-fylkene og Hordaland: 46,4 % (62,4 %) Fra utlandet: 8,0 % (7,7 %) 10 største: 31,9 % (17,6 %) 20 største: 38,8 % (25,0 %) Antall ROGG-eiere : (11 671) Ansatte i konsernet eide 3,7 % av egenkapitalbevisene ved utgangen av 3. kvartal 2010 Omsetning 3. kvartal 2010: 2,7 % (3,4 %) av antall utstedte bevis (Tall pr 30.. i parentes) Egenkapitalbevisbrøk 63,2 % 62,9 % 56,1 % 54,9 % Børskurs 53,00 50,00 27,08 55,21 Børsverdi (mill kr) Bokført egenkapital pr EKB (inkl utbytte) (konsern) 44,19 42,07 37,23 37,64 Bokført egenkapital pr EKB (inkl utbytte) (morbank) 38,82 36,85 32,06 34,02 Resultat pr EKB (konsern) 4,87 6,88 3,00 6,54 Utbytte pr EKB n.a. 1,75 0,83 3,96 Pris/Resultat pr EKB 8,16 7,27 9,03 8,44 Pris/Bokført egenkapital (konsern) 1,20 1,19 0,73 1,47 Pris/Bokført egenkapital (morbank) 1,37 1,36 0,84 1,62 Side kvartal 2010

37 20 største egenkapitalbeviseiere 20 største eiere pr Beholdning Andel Gjensidige Forsikring ,1% Odin Norge ,7% Odin Norden ,5% Køhlergruppen AS ,6% Coil Investment Group AS ,6% Clipper AS ,4% Frank Mohn AS ,4% Trygve Stangeland ,3% State Street Bank and Trust, U.S.A ,2% Lærdal AS ,0% Brow n Brothers Harriman, U.S.A ,9% The Northern Trust, U.K ,8% Nordea Bank Norge ASA ,8% Westco AS ,7% SHB Stockholm Clients Account, Sverige ,7% Trygves Holding AS ,6% Bank of New York, U.S.A ,6% Bjergsted Investering AS ,6% Solvang Shipping AS ,6% Forsand Kommune ,6% Sum 20 største ,8% Side kvartal 2010

38 Kursutvikling 1996 Q effektiv avkastning (utbytte reinvestert) Side kvartal 2010

39 Risikoprofil i SpareBank 1 SR-Bank Moderat risikoprofil, stabil utvikling i kredittkvaliteten Konsernets moderate risikoprofil ligger fast Nedturen i norsk økonomi har vært begrenset, og et vedvarende lavt rentenivå bidrar til høyt aktivitetsnivå, lav arbeidsledighet og fortsatt stigende boligpriser i konsernets markedsområde. Disse utviklingstrekkene bidrar til at den gode kredittkvaliteten i konsernets portefølje opprettholdes Måling av risikoeksponering er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer større stabilitet i misligholdsestimatene. Det langsiktige snittet på bedriftsmarkedsporteføljen ble besluttet endret med virkning fra årsskiftet. Effekten av dette er innarbeidet i alle data. Tallene inkluderer portefølje overført til Boligkreditt. Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Side kvartal 2010

40 Risikoprofil i Personmarkedsporteføljen Porteføljens kvalitet er meget god og tapspotensialet er begrenset Kvaliteten i personmarkedsporteføljen er meget god. Kredittkvaliteten preges av en fortsatt stabil utvikling. Den vedvarende gode porteføljeveksten over lengre tid har ikke påvirket porteføljens kredittkvalitet. Det meste av porteføljen er sikret med pant i fast eiendom. Sikkerhetsdekningen er god, noe som tilsier begrenset tapspotensial så lenge sikkerhetsverdiene ikke forringes vesentlig. Måling av risikoeksponering er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer større stabilitet i misligholdsestimatene. Tallene inkluderer portefølje overført til Boligkreditt. Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Side kvartal 2010

41 Risikoprofil i Bedriftsmarkedsporteføljen Porteføljekvaliteten er god, men veksten er fortsatt begrenset Kvaliteten i bedriftsmarkedsporteføljen er god. Utviklingen er relativt stabil og porteføljens risikoprofil ligger fast. Verken porteføljens gjennomsnittlige misligholdssannsynlighet, eller dens forventede tap og krav til risikojustert kapital beveger seg vesentlig i tredje kvartal. Veksten i porteføljen er begrenset. Måling av risikoeksponering er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer større stabilitet i misligholdsestimatene. Det langsiktige snittet på bedriftsmarkedsporteføljen ble besluttet endret med virkning fra årsskiftet. Effekten av dette er innarbeidet i alle data. Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Side kvartal 2010

42 Landets ledende sparebank 49 kontorer i Hordaland, Rogaland og Agder Forvaltningskapital 130 mrd kr Konsernresultat før skatt pr : mill kr Hovedbankforbindelse med 21 kommuner Over personkunder bedriftskunder Ca stolte og dyktige medarbeidere Side kvartal 2010

43 SpareBank 1 SR-Bank EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS (100%) SpareBank 1 SR-Finans AS (100%) SpareBank 1 SR-Investering AS (100%) SpareBank 1 SR-Forvaltning ASA (100%)» Boligmegling» Næringsmegling» Prosjektmegling» Markedsleder i Rogaland» Eiendomsforvaltning/drift» Leasing» Spesialfinansiering» Investering i langsiktige EK papirer» Aktiv forvaltning SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning (100%) SpareBank 1 Boligkreditt AS (33,3%) SpareBank 1 Næringskreditt AS (23,5%)» Forvaltning av kombinasjonsfond» Boligfinansiering BN Bank ASA (23,5%) Bank 1 Oslo AS (19,5%) SpareBank 1 Gruppen AS (19,5%)» ODIN Forvaltning AS» SpareBank 1 Livsforsikring AS» SpareBank 1 Skadeforsikring AS» Argo Securities AS» SpareBank 1 Medlemskort AS» SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS» SpareBank 1 Factoring AS» Actor Fordringsforvaltning AS» Actor Portefølje AS Side kvartal 2010

44 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5%) SpareBank 1 SMN (19,5%) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%) Sparebanken Hedmark (12%) Samarbeidende Sparebanker (19,5%) LO (10%) SpareBank 1 Gruppen AS Bankeid Virksomhet: SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS EiendomsMegler 1 AS BN Bank ASA Bank 1 Oslo AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS (100%) Argo Securities AS (75%) SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100%) ODIN Forvaltning AS (100%) SpareBank 1 Livsforsikring AS (100%) SpareBank 1 Medlemskort AS (100%) Alliansesamarbeidet Bredt samarbeid» Merkevare» Teknologi» Kompetanse» Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis» Innkjøp SpareBank 1 Factoring AS (100%) Actor Fordringsforvaltning AS (100 %) Actor Portefølje AS (100 %) Regionale Kompetansesentra» Betalingsområdet» Kreditt: Stavanger» Læring: Tromsø Actor Verdigjenvinning AS (100 %) Side kvartal 2010

45 Den anbefalte banken VÅR HENSIKT VÅRE VERDIER SpareBank 1 SR-Bank skal skape verdier for den regionen vi er en del av Mot til å meina, styrke til å skapa Gjennom å være Langsiktig en del av Åpen og ærlig Gjennom å vise Ansvar og respekt Vilje og evne til forbedring Side kvartal 2010

46 Kontakt Bjergsted Terrasse 1 Postboks Stavanger Tlf: Terje Vareberg CEO -- Telefon: E-post: Inge Reinertsen CFO -- Telefon: E-post: Vidar Torsøe Investor relations -- Telefon: E-post: Side kvartal 2010

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

3. kvartal 2011. 28. Oktober 2011. Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

3. kvartal 2011. 28. Oktober 2011. Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2011 28. Oktober 2011 Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Hovedtrekk 3. kvartal 2009 Styrker egenkapitalen med ca 1,2 mrd kr i en rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring BA samt offentlig fortrinnsrettemisjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat 2008 13. februar 2009 Hovedpunkter 2008 Tilfredsstillende årsresultat i lys av uroen i finansmarkedet Økte tapsavsetninger etter år med svært lave tap

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2007 7. august 2007 Høy aktivitet 1. halvår 2007 Vellykket emisjonsprosess. Geografisk ekspansjon. Nytt kontor i Søgne. Godkjent IRB-søknad. Kapitalmarkedsdivisjon

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 3. kvartal 2012. 1. november 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 3. kvartal 2012. 1. november 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3. kvartal 2012 1. november 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 9. august 2012 Finn Haugan, konsernsjef Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Vårt markedsområde er Østfold og Akershus syd - 25 kommuner og 400.000 innbyggere Kommentar Forvarsområder Moss og Halden Satsningsområder Nedre Glommaregionen Akershus

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2008 30. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Mill kr 255 Resultat før skatt 3. kvartal 304 112 176 Resultat før skatt underliggende drift Internasjonal finansuro

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2007 25. oktober 2007 Høydepunkt 3. kvartal 2007 Resultat før tap pr 30. september 951 770 727 2005 2006 2007 Resultat før tap 3. kvartal 276 322 220 Høye inntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 325 mill. kroner (255 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal 255 mill. kroner

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig regnskap 2007 7. og 8. februar 2008 HØYDEPUNKT FINANSIELL UTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER GRUNNFONDSBEVIS Side 2 4. kvartal 2007 Side 3 4. kvartal 2007 HØYDEPUNKT Høydepunkt

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 4. Kvartal, Oslo, februar 2011 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer, 9 meglerkontorer og totalt 258 ansatte.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1

Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1 Side 1 Konjunkturseminar Lisbet K. Nærø Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank 6. september 2006 Side 2 Agenda Kort om SpareBank 1 SR-Bank Utfordringer i finansnæringen Kommentar til Sparebankforeningens

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 4. kvartal 2006. 1. februar 2007. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 4. kvartal 2006. 1. februar 2007. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 4. kvartal 2006 1. februar 2007 Side 1 Meget høy aktivitet i 2006 Geografisk ekspansjon i Hordaland og Agder. Styrket posisjon i SpareBank 1 Gruppen. Meget vellykket satsing

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. 8. februar 2013. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. 8. februar 2013. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 8. februar 2013 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect

Detaljer

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for andre kvartal 2012 før skatt ble på 6,1 millioner kroner. Dette er 2,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer